Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" Agrostav společný podnik Chomutov
IČO:00119903
FORMA:Družstvo
ADRESA: Chomutov - Nové Spořice, Luční ul.
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. červen 1984
DATUM ZÁNIKU:11. prosinec 2020
Chomutov

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. červen 1984 
 
Spisová značka
DrXXVIII 299/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Obchodní firma
Zemědělské stavební sdružení v Chomutově
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 29. duben 1980 
Zemědělské stavební sdružení, společný zemědělský podnik v Chomutově
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 12. prosinec 1985 
AGROSTAV, společný zemědělský podnik Chomutov
zapsáno 12. prosinec 1985 
vymazáno 11. duben 1989 
Agrostav Chomutov
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 16. září 1991 
Agrostav společný podnik Chomutov v likvidaci
zapsáno 16. září 1991 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Sídlo
Chomutov
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 11. duben 1989 
Luční ul., Nové Spořice, Chomutov
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Identifikační číslo
00119903 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
doprava pro cizí
zapsáno 21. červenec 1971 
vymazáno 21. červen 1976 
komplexní zajišťování a provádění investiční výstavby účelové, bytové
zapsáno 21. červenec 1971 
vymazáno 21. červen 1976 
provádění generálních oprav a údržby bytů
zapsáno 21. červenec 1971 
vymazáno 21. červen 1976 
práce a výpomoc stavebními mechanizmy a stroji
zapsáno 21. červenec 1971 
vymazáno 21. červen 1976 
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby. pomocné stavební výroby doprava a mechanizace
zapsáno 21. červen 1976 
vymazáno 29. duben 1980 
provádět stavební práce v generální přímé finální neb dílčí dodávce, vyrábět atyp. zámečnické neb elektrotech. výrobky.
zapsáno 21. červen 1976 
vymazáno 29. duben 1980 
pro plné využití dopravních a mechanizačních prostředků v době příp. prostojů (nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanismy
zapsáno 21. červen 1976 
vymazáno 29. duben 1980 
zpracovávat projektovou a rozpočtovou dokumentaci na účelovou výstavbu pozemkové úpravy v rámci a v rozsahu vydaného oprávnění, případně tuto zajišťovat i u jiných projektových složek a s těmito kooperovat
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
organizovat, řídit a zajišťovat svépomocnou výstavbu jzd a celou inženýrskou činnost s ní související
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
organizovat, řídit, případně budovat výrobny stavebních hmot a doplňkové stavební výroby jak vlastní, tak i členských organizací
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
organizovat, případně řídit výstavbu bytových jednotek
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
objednávat a smluvně zajišťovat veškeré stavební materiály na plán. investiční výstavbu a postupně i na drobnou zemědělskou výstavbu a údržbu
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební práce v generální dodávce přímé, finální neb dílčí dodávce, vyrábět atyp. stavební zámečnické neb elektrotechnické výrobky, pro plné využití dopravních prostředků v době příp. prostojů (nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanizmy
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 19. březen 1984 
poskytovat odbornou technickou pomoc a informaci členským organizacím při uplatňování specializace a při rozvoji jejich podniků
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
využívat ve své činnosti stávajících provozoven a dílen člen. organizací, bude-li toho nevyhnutelně potřeba
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
zpracovávat a zajišťovat úkoly spojené s agendou pozemkových úprav, vyhodnocovat ztráty zeměděl. produkce, záborů půdy včetně vyhodnocování map půdního fondu
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
pečovat o vybudované meliorační zařízení a ostatní uskutečněná zúrodňovací opatření
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
zajišťovat a provádět opravy a výstavbu polních cest a komunikací
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
zajišťovat provoz závlahových zařízení
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
budovat meliorační zařízení, odvodňovací a závlahové
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
provádět výstavbu rybníků a vodních nádrží
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
provádět výstavbu úpravy vodních toků a jejich údržbu
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
provádět těžké půdní úpravy, hospodářsko-technické úpravy zemědělské půdy a protierozní opatření
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
provádět ostatní zúrodňovací a rekultivační práce
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
zajišťovat a provádět opravy a běžnou údržbu všech melioračních zařízení
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 11. duben 1989 
výše uvedenou činnost provádět i pro členské organizace podle hs vzájemně uzavřených úkoly výše uvedené může podnik vykonávat i pro ostatní zem. social. organizace.
zapsáno 29. duben 1980 
vymazáno 19. březen 1984 
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební práce v generální dodávce přímé, finální nebo dílčí dodávce, vyrábět atyp. stavební zámečnické výrobky a v rozsahu oprávnění provádět dodavatelským způsobem montáž, opravu a údržbu elektrických zařízení do 1 000 v i zařízení sloužící k ochraně před účinky atmosferické elektřiny
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. duben 1989 
uvedenou činnost podnik zabezpečuje pro členské organizace, popř. pro ostatní, zejména zemědělské socialistické organizace.
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. duben 1989 
výroba a opravy zemědělské techniky
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních, stravovacích a rekreačních zařízení ve správě společného podniku
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 31. říjen 1989 
provádění stavebních a montážních prací vlastní kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, a to všemi formami dodávek
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zajišťování stavebních a montážních prací formou subdodávek
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zámečnická a kovoobráběcí výroba, truhlářská a tesařská výroba, výroba prvků vzduchotechnických zařízení, výroba klempířských prvků
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
montáž, údržba a opravy elektrických zařízení a zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to v rozsahu vydaného oprávnění
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení a zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to v rozsahu vydaného oprávnění
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
vystavování přihlášek k odběru elektrické energie, a to v rozsahu vydaného oprávnění
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výroba polotovarů pro hlavní a pomocnou stavební výrobu
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provozování mechanizace pro zemní a stavební práce
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výstavba i opravy polních cest a komunikací
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
budování melioračních odvodňovacích zařízení
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
opravy a běžná údržba všech melioračních zařízení
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výstavba a provoz závlahových zařízení
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výstavba rybníků a vodních nádrží
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výstavba a úpravy vodních toků i jejich údržba
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
rekultivační práce, těžké půdní úpravy, hospodářsko-technické úpravy půdy, protierozní opatření a zúrodňovací práce
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výroba náhradních dílů k základním prostředkům, strojům a zařízením
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zpracování, úprava a prodej dřevní hmoty, získané zejména prováděním rekultivací
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provozování a údržba vlečky
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zajišťování veškerých materiálů pro investiční výstavbu a údržbu
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zpracování studií, přípravné a projektové dokumentace, a to v rozsahu vydaného oprávnění
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
poskytování odborné technické pomoci a zpracování studií rozvoje členských organizací
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zpracování návrhů pozemkových úprav, vyhodnocování ztrát zemědělské produkce a zpracování podkladů pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zpracování dat na prostředcích výpočetní techniky, včetně řešení úloh
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
výzkumná a vývojová činnost pro rozvojové programy společného podniku
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provoz mateřských škol ve správě společného podniku
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
maloobchodní prodej v zařízeních společného podniku, a to v rozsahu vydaného oprávnění
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provozování osobní a nákladní dopravy
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních včetně sportovní a dostihové stáje, stravovacích a rekreačních zařízení ve správě společného podniku
zapsáno 31. říjen 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
zahraničně obchodní činnost a to v rozsahu uděleného povolení
zapsáno 31. říjen 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
inženýrská činnost ve výstavbě a to v rozsahu uděleného oprávnění
zapsáno 31. říjen 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provozování vlastních ubytovacích kapacit pro zahraniční obchodní partnery a turisty, vč. zajišťování příslušných služeb
zapsáno 20. prosinec 1989 
vymazáno 20. prosinec 1989 
výroba a prodej výrobků lidové umělecké tvořivosti, vlastní výroby sp, z výroby členských organizací a v kooperaci
zapsáno 20. prosinec 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
provozování služeb cestovní kanceláře po celém území čsr podle příslušného oprávnění
zapsáno 20. prosinec 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
půjčování osobních motorových vozidel, nákladních automobilů do hmotnosti 3,5 t a drobné mechanizace
zapsáno 4. leden 1990 
vymazáno 11. prosinec 2020 

Statutární orgán

Předseda
Václav Marek
Chomutov
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 21. červen 1976 
Člen
Antonín Peca
okres Chomutov
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 21. červen 1976 
Člen
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 21. červen 1976 
Ředitel
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 2. srpen 1979 
Člen
Emil Macák
Česká republika
zapsáno 9. duben 1969 
vymazáno 21. červen 1976 
Předseda
Emil Macák
Česká republika
zapsáno 21. červen 1976 
vymazáno 19. březen 1984 
Předseda
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. duben 1989 
Ředitel
Ing. Milan Tumpach
Česká republika
zapsáno 2. srpen 1979 
vymazáno 11. duben 1989 
Místopředseda
Stanislav Soukup
okres Rakovník
Den zániku funkce: 4. červenec 2017
Den zániku členství: 4. červenec 2017
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 19. duben 2018 
Člen
Emil Macák
Česká republika
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Člen
Emil Nový
Kadaň
zapsáno 21. červen 1976 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Předseda
Ing. Milan Tumpach
okres Chomutov
zapsáno 11. duben 1989 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Člen
zapsáno 2. srpen 1979 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Člen
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Člen
Josef Ryšavý
okres Chomutov
zapsáno 19. březen 1984 
vymazáno 11. prosinec 2020 

Způsob jednání
Sdružení zastupuje a za ně jedná ředitel, v záležitostech vyhražených valné hromadě nebo představenstvu po rozhodnutí těchto orgánů. Podepisování: K názvu Sdružení připojí v běžných záležitostech svůj podpis ředitel. Ve věcech, v nichž rozhodování přísluší valné hromadě nebo představenstvu, připojí k názvu Sdružení své podpisy ředitel Sdružení a předseda představenstva.
zapsáno 9. duben 1969 
Způsob jednání
V čele společného podniku je předseda, který řídí činnost společného podniku a je za ni a za její výsledky odpovědný představenstvu. Předseda jako statutární orgán společného podniku jedná jeho jménem ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 11. duben 1989 
Likvidátor
SVOBODA - VRŠANSKÝ v.o.s. IČO: 25466763
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsáno 13. červen 2012 
vymazáno 30. leden 2014 
Likvidátor
VRŠANSKÝ a spol., v.o.s. IČO: 25466763
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsáno 30. leden 2014 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Likvidátor
zapsáno 16. září 1991 
vymazáno 13. červen 2012 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci". Údaje byly staženy 14. ledna 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00119903 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00119903 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Agrostav společný podnik Chomutov
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V