Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci - logo
IČO:00123285
FORMA:Družstvo
SCHRÁNKA:  4ippadj
ADRESA: Havlíčkův Brod
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Havlíčkův Brod

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (1)

Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. září 1981 
 
Spisová značka
DrXVIII 578/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 30. červen 1988 
Obchodní firma
Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 20. září 2006 
Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci
zapsáno 20. září 2006 
Sídlo
Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
Identifikační číslo
00123285 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět činnosti
1.1. v oblasti živočišné výroby a) výroba jatečních prasat a selat, jejich nákup a prodej, b) zabezpečení výkonu funkcí střediska řízení výživy skotu
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
1.2 v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě a) provádí členským organizacím práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot (bahno, rašelina atd.), b) provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů pro členské organizace, c) poskytuje členským organizacím odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména v sledování výskytu škodlivých činitelů koordinace využití techniky, opravárenství, plánování a výstavba polních hnojišť a velkokapacitních jímek, desinfekci, desinsekci, deratizaci, zpracování ekonomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany, d) nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost.
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
1.3. v oblasti stavebnictví a) provádí a zabezpečuje zemědělskou účelovou investiční výstavbu včetně bytové výstavby a údržby pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské organizace, b) zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonové směsi pro potřeby zemědělství, c) provádí pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu technickou pomoc investorovi v rozsahu uzavřené dohody, d) provádí investorskou inženýrskou činnost pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu v rozsahu uzavřené dohody, e) provádí pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu obhospodařování bilancí stavebního materiálu na základě rozpracovaného plánu investiční výstavby zem. organizací, f) provádí projektovou činnost v investiční výstavbě, meliorační výstavbě v meliorační údržbě a v investiční a neinvestiční údržbě pro členské organizace, g) provádí chemicko-technické izolace zdiva pro členské případně i pro jiné socialistické, zejména zemědělské organizace, v případě volné kapacity i pro obyvatelstvo v souladu s příslušnými předpisy, h) provádí práce střelmistrovské pro členské organizace.
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
1.4. v oblasti meliorační výstavby a údržby a) zabezpečuje a provádí zemědělskou meliorační výstavbu a údržbu, b) provádí výstavbu závlahových zařízení c) provádí rekultivační práce včetně htúp d) provádí výstavbu a běžné opravy polních cest a komunikací e) provádí výstavbu rybníků a vodních nádrží f) provádí protierozní opatření veškerou činnost v oblasti meliorační výstavby a údržby provádí pro členské i jiné socialistické organizace.
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
1.5. v oblasti ostatních služeb pro zemědělství a) zabezpečuje provoz zemědělské oblastní laboratoře v rozsahu pověření kzs b) provádí dopravu a práce speciální technikou pro členské i ostatní socialistické organizace na základě příslušného povolení onv, pro vlastní pracovníky dle kolektivní smlouvy, c) provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení, d) v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí pro členské organizace druhý stupeň této péče (pokyny v č.7/1988 věst. mzvž čsr) ode dne kdy to stanoví sbor zástupců, e) ode dne , kdy stanoví sbor zástupce, provádí revize vysokotlakových nádob, vysokozdvižných vozíků, zdvihacího zařízení, kotlů, f) zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu okresu a zabezpečuje jejich provoz, g) pořizuje a zavádí výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědecko-technické informace, provádí poradenskou činnost v oblasti cen a normování, h) hospodaří s devizovými prostředky členských organizací, i) v zájmu celoročního využití pracovních sil a prostředků provádí kovoobráběcí, dřevoobráběcí, kompletační a svářečské práce pro jiné socialistické organizace.
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
2 rozsah činností agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje sbor zástupců. činnosti, ke ketrým je třeba zvláštního povolení je možné zahájit až po získání tohoto povolení.
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
doprava, její provozování pro cizí potřeby na období do 31. prosince 1988 dle hospodářské smlouvy č. 7/88 hb/1988 s kds havlíčkův brod.
zapsáno 18. srpen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
a/ v oblasti živočišné výroby - výroba jatečných prasat a selat, jejich nákup a prodej, - vykonává u selat funkci nákupní organizace, - zabezpečení výkonu funkcí střediska řízené výživy zvířat
zapsáno 22. listopad 1989 
b/ v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě - provádí práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot, (bahno, rašelina, atd.), - provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním, průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů - poskytuje odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména ve sledování škodlivých činitelů, koordinaci využívání techniky, opravárenství, plánování a výstavbě polních hnojišť a velkokapacitních jímek,zpracování ekonomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany, - nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost
zapsáno 22. listopad 1989 
c/ v oblasti stavebnictví - provádí a zabezpečuje stavební činnost pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské a jiné organizace a občany, - zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonu, provádí pro investiční výstavbu technickou pomoc investorovi a inženýrskou činnost v rozsahu uzavřené dohody, - provádí pro členské organizace obhospodařovací bilanci stavebního materiálu na základě jejich zmocnění, - provádí projektovou činnost, - provádí stavební izolace zdiva - provádí práce střelmistrovské a vykonává funkci okresního střelmistra.
zapsáno 22. listopad 1989 
d/ v oblasti meliorační výstvby a údržby - zabezpečuje a provádí výstavbu, opravy a údržbu melioračního zařízení, melioračních staveb, polních cest a komunikací, rybníků a vodních nádrží, - provádí práce na intenzifikaci zemědělského půdního fondu, - provádí zemní práce včetně inženýrských sítí
zapsáno 22. listopad 1989 
e/ v oblasti služeb pro zemědělství - zabezpečuje provoz zemědělské okresní laboratoře, - provádí dopravu a práce speciální technikou, - provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení, - v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí druhý stupeň této péče (pokyny v č. 7/1988 věst. mzvž čsr) - provádí revize vysokotlakých nádob, vysokozdvižných vozíků, výtahů, zdvihacích zařízení, kotlů, - zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komlexu, zabezpečuje jejich provoz a vykonává funkci okresního radiooperátora, - zavádí a provozuje výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědeckotechnické informace, provádí činnost v oblasti tvorby cen a normování, - provozuje zahraničně hospodářskou činnost v rozsahu na který se nevyžaduje povolení fmzo ve smyslu § 4 zák. č. 42/80 sb. ve znění zákona č. 102/88 o hospodářských stycích se zahraničím , - hospodaří s vlastními devizovými prostředky, - hospodaří s devizovými prostředky členských organizací na základě jejich zmocnění, - v zájmu celoročního využití pracovních sil provádí další práce a služby pro jiné organizace a občany, - zpracovává a prodává své výrobky a provozuje vlastní restaurační zařízení.
zapsáno 22. listopad 1989 
rozsah činnosti agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje představenstvo.
zapsáno 22. listopad 1989 
činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.
zapsáno 22. listopad 1989 

Statutární orgán

Předseda představenstva
ing. Josef Kadlec
okres Bruntál
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Jan Pazour
Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Ing. Jan Hladík
Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Václav Duben
okres Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Jaroslav Tvrdý
okres Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Miroslav Forejt
Česká republika
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Vladimír Kučera
Česká republika
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Jaroslav Bílek
Česká republika
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Václav Bárta
okres Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
Miloslav Volšanský
okres Havlíčkův Brod
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 30. červen 1988 
vymazáno 22. listopad 1989 
Předseda
Ing. Bohumil Domkář
Havlíčkův Brod
zapsáno 22. listopad 1989 
vymazáno 13. listopad 2015 
Místopředseda
Ing. František Mejstřík
Havlíčkův Brod
zapsáno 22. listopad 1989 
Předseda
Ing. Bohumil Domkář
Havlíčkův Brod
zapsáno 13. listopad 2015 

Způsob jednání
Zastupování a podepisování: Jménem podniku jedná ve všech věcech ředitel, v jeho nepřítomnosti zastupuje ředitele zástupce. Veškeré písemnosti podepisuje ředitel, písemnosti v nichž přísluší rozhodovat sboru zástupců nebo představenstvu, spolupodepisuje s ředitelem předseda sboru zástupců.
zapsáno 30. červen 1988 
Způsob jednání
Zastupování a podepisování: Jménem podniku jedná ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti je zastupován místopředsedou. Veškeré písemnosti podepisuje za podnik předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 22. listopad 1989 
Způsob jednání
Jménem podniku jedná ve všech věcech předseda, vjeho nepřítomnosti je zastupován místopředsedou. Veškeré písemnosti podepisuje za podnik předseda vjeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 13. listopad 2015 
Likvidátor
Ing. Petr Rutsch
Havlíčkův Brod
zapsáno 20. září 2006 
vymazáno 12. leden 2014 
Likvidátor
Ing. Petr Rutsch
okres Jihlava
zapsáno 12. leden 2014 
vymazáno 13. listopad 2015 
Likvidátor
Ing. Petr Rutsch
okres Jihlava
zapsáno 13. listopad 2015 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci. Údaje byly staženy 24. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 00123285 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00123285 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange