Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice - logo
IČO:00148512
Z. KAPITÁL: 14.4 milionů Kč
SCHRÁNKA:  ed8cwis
DIČ (DPH): CZ00148512, Detail plátce DPH
ADRESA: Loděnice 50, 747 74 Holasovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Holasovice 50 74774

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
16. prosinec 1976 
 
Spisová značka
DrXXIV 1123/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 6. červen 1962 
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo H r a n i č á ř v Loděnici
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Jednotné zemědělské družstvo Hraničář se sídlem v Loděnici
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 1. listopad 1991 
Zemědělské družstvo Hraničář se sídlem v Loděnici
zapsáno 1. listopad 1991 
vymazáno 18. květen 2009 
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
zapsáno 18. květen 2009 
Sídlo
Loděnice
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 31. říjen 2001 
Holasovice-část Loděnice 50, 747 74
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 18. květen 2009 
Loděnice 50, 747 74 Holasovice
zapsáno 18. květen 2009 
vymazáno 25. březen 2014 
Loděnice 50, 747 74 Holasovice
zapsáno 25. březen 2014 
Identifikační číslo
00148512 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
předmět činnosti je dán zák. čís. 49/1959 sb. a ustanovením stanov, vyhlášených v úř. listě ze dne 15.4.1959, částka 39, čásl vyhl. 92. až do schválení nových \"vlastních stanov družstva\" se bude družstvo řídit stanovami dosavadního jzd v loděnici.
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 27. listopad 1970 
hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 17. prosinec 1976 
družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 17. prosinec 1976 
družstvo provozuje pomocnou výrobu kolařskou, kovářskou, sedlářskou, provádí opravy strojů a zařízení pro svou potřebu a přidruženou výrobu. provádí námezdní dopravu nákladů pro potřebu patronátních závodů pro objednatele a potřeby soc. sektoru i jednotlivců především členů. dále provádí rekonstrukce komunikací pro objednatele v rámci severomoravského kraje, provádí těžbu štěrkopísku v provozní jednotce holasovice v ročním množství 45 000 m3 nejvíce. pomocná a přidružená výroba je provozována v zájmu rozvoje zemědělské výroby, k lepšímu využití výrobních prostředků a k plnému využití družstevníků. celkový rozsah přidružené výroby a prací a služeb je stanoven ročním obratem tak, aby podstatně nepřesáhl 14 % z celkových tržeb.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 26. květen 1972 
družstvo provozuje pomocnou výrobu kolařskou, kovařskou, sedlářskou. provádí opravy strojů pro svou potřebu i cizí objednatelé. provádí námezdní dopravu nákladů pro socialistický sektor i jednotlivce především členy. dále provádí výrobu železných konstrukcí, rekonstrukce silnic a stavební činnost v rámci severomoravského kraje. provádí těžbu štěrkopísku v ročním množství nejvíce 45.000 m3. celkový rozsah přidružené výroby a prací a služeb je stanoven ročním obratem tak, aby nepřesáhl 20% celkových potřeb.
zapsáno 26. květen 1972 
vymazáno 21. leden 1974 
doprava povolena odborem dopravy onv v opavě dne 29. června 1972 s platností do 31. prosince 1972.
zapsáno 10. říjen 1972 
vymazáno 21. leden 1974 
doprava povolena odborem dopravy onv v opavě z 13.7.1973 č.j. dopr. 277/2/859-73 ge 31.12. 1973.
zapsáno 21. leden 1974 
vymazáno 17. prosinec 1976 
družstvo provozuje pomocnou výrobu kolařskou, kovářskou a sedlářskou. provádí opravy strojů a zařízení pro svou potřebu i cizí objednatelé. provádí námezdní dopravu nákladů pro socialistický sektor i jednotlivce, především členy. dále provádí výrobu železných konstrukcí, rekonstrukce silnic a stavební činnost v rámci severomoravského kraje a výrobu dílců stavebního kování v kooperaci s n.p. brano branka. celkový rozsah přidružené výroby a práci a služeb je stanoven ročním obratem tak, aby nepřesáhl 50 % z celkových tržeb.
zapsáno 21. leden 1974 
vymazáno 17. prosinec 1976 
hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba, zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
družstvo provádí jako předmět hlavní činnosti také hospodaření v lesích a rybnících.
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
v zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, bude jzd provádět přidruženou výrobu na základě povolení, které vydá okresní národní výbor v tomto rozsahu:
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
dopravu traktory, nákladními auty, autobusem i mikrobusem a potahy, zemní práce a zemní úpravy buldozery, případně jinými mechnizačními prostředky
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
stavby cest a úpravy prostranství
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
výrobu železných konstrukcí a dílů stavebního kování v kooperaci s n.p. brano branka
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
zednické, tesařské, kolářské, kovářské, vodoinstalatérské, pokryvačské, klempířské a opravárenské práce strojů a zařízení
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
provádění domácích porážek vepřů, společné stravování a rozvoz
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
přidružená výroba bude zásadně prováděna v okrese opava a v severomoravském kraji. u staveb cest v případě nenaplnění kapacity objednávkami z tohoto obvodu, bude prováděna na území čssr.
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
rozsah přidružené výroby vyjádřený v tržbách je stanoven celoročním výrobně finančním plánem pro příslušný kalendářní rok. pro rok 1976 je vaším družstvem plánovaná tržba z přidružené výroby částkou kčs 16,333.000,-, tj. cca 24,6 %.
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
rozhodnutím odboru dopravy onv v opavě pod čís. dopr. 277-2-1000/76-be ze dne 29. ledna 1976 je povolena doprava pro cizí, která začíná nebo končí v okrese opava do 31. ledna 1977.
zapsáno 17. prosinec 1976 
vymazáno 2. listopad 1977 
1. dopravu traktory, nákladními auty, autobusem a mikrobusem podle zvláštního povolení odboru dopravy onv, případně sm knv a koňskými potahy
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 8. listopad 1989 
2. zemní práce, stavbu cest a komunikací a úpravy prostranství
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 8. listopad 1989 
3. výrobu železných konstrukcí a stavebního kování v kooperaci s národním podnikem brano
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 24. červen 1985 
4. zednické, tesařské, kolářské práce, kovářské, vodoinstalaterské, klempířské a opravárenské práce strojů a zařízení
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 13. březen 1989 
5. provádění domácích porážek vepřů, společné stravování a rozvoz jídel
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 13. březen 1989 
činnost bude prováděna především v okrese opava, případně v severomoravském kraji. stavby a úpravy komunikací podle objednávek na území čssr.
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 8. listopad 1989 
rozsah přidružené výroby se stanovuje objemem tržeb z této činnosti ve finančním plánu na příslušný kalendářní rok. pro rok 1977 je stanoven částkou kčs 12,729.000
zapsáno 2. listopad 1977 
vymazáno 8. listopad 1989 
rozhodnutím onv, odboru dopravy v opavě ze dne 21. listopadu 1977, č.j. dopr. 277-1-1036/77-cha, byla družstvu povolena doprava pro cizí v rámci okresu opava, do 31. ledna 1978.
zapsáno 29. listopad 1977 
vymazáno 5. leden 1988 
3. výroba, montáž, údržba a opravy konstrukcí a stavebního kování.
zapsáno 24. červen 1985 
vymazáno 13. březen 1989 
b) výroba mikroelektronických zařízení místo činnosti: prostory družstva
zapsáno 5. leden 1988 
vymazáno 8. listopad 1989 
c) výroba zdobnických předmětů v kooperaci s n.p. centroflor místo činnosti: prostory družstva
zapsáno 5. leden 1988 
vymazáno 8. listopad 1989 
d) provádění revizí vyhrazených technických zařízení místo činnosti: severomoravský kraj
zapsáno 5. leden 1988 
vymazáno 8. listopad 1989 
e) stavba speciálních zemědělských vozidel místo činnosti: prostory družstva
zapsáno 5. leden 1988 
vymazáno 8. listopad 1989 
a) výroba stavebních tmelů a omítek místo činnosti: prostory družstva
zapsáno 5. leden 1988 
vymazáno 8. listopad 1989 
zřízení maloobchodní prodejny zemědělských a nezemědělských výrobků
zapsáno 28. únor 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
3. výroba, montáž, údržba a opravy konstrukcí a stavebního kování a technologických zařízení
zapsáno 13. březen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
4. zednické, tesařské, kolářské práce, kovářské, vodoinstalaterské, klempířské a opravárenské práce strojů a zařízení, natěračské a izolatérské práce
zapsáno 13. březen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
5. provádění domácích porážek vepřů, společné stravování a rozvoz jídel 6. výroba stavebních hmot pro hlavní a pomocnou stavební výrobu
zapsáno 13. březen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
družstvo provozuje tuto další činnost: - výroba cihlářských a betonářských výrobků
zapsáno 13. březen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
prodej surovin a polotovarů pro výrobu stavebních hmot
zapsáno 13. březen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
šití pracovních oděvů
zapsáno 19. červen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
rozšiřuje se předmět činnosti: - opravy a údržba silničních motorových vozidel a přívěsů
zapsáno 19. červen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
šití textilní konfekce a textilních výrobků
zapsáno 19. červen 1989 
vymazáno 8. listopad 1989 
3. předmětem jiné hospodářské činnosti je:
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
a) doprava traktory, nákladními auty, autobusy, mikrobusy podle zvláštního povolení odboru dopravy onv, případně sm knv a koňskými potahy
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
b) zemní práce, stavba cest a komunikací a úpravy prostranství
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
c) výroba, montáž, údržba a opravy konstrukcí a stavebního kování
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
d) zednické, tesařské, kolařské, kovářské, vodoinstalatérské, klempířské a opravárenské práce strojů a zařízení, truhlářské, elektromontážní, stolařské, zámečnické, topenářské
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
e) provádění domácích porážek vepřů, společné stravování a rozvoz jídel
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
f) výroba stavebních tmelů a omítek - místo činnosti: družstva
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
g) výroba mikroelektronických zařízení
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
h) výroba zdobnických předmětů v kooperaci s n.p. centroflor - místo činnosti: prostory družstva
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
ch)provádění revizí vyhrazených technických zařízení
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
i) výroba speciálních zemědělských vozidel a strojů
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
j) výroba cihlářských a betonářských výrobků, prodej surovin a polotovarů pro výrobu stavebních hmot
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
k) výstavby plynovodů a vodovodů z plastů
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
1. družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě.
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
2. družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny vyrábět z nich potravinářské výrobky b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby c) prodávat vlastní vyrobené zboží
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
l) pořizování videozáznamů pro členy, nečleny i cizí organizace
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
těžba a zpracování hlín, písků a štěrků
zapsáno 1. prosinec 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
šití pracovních oděvů
zapsáno 12. listopad 1990 
vymazáno 16. březen 1993 
šití textilní konfekce a textilních výrobků
zapsáno 12. listopad 1990 
vymazáno 16. březen 1993 
truhlářské, elektromontážní, stolařské, zámečnické a topenářské
zapsáno 12. listopad 1990 
vymazáno 16. březen 1993 
výstavba plynovodů a vodovodů z plastů, pořizování videozáznamů pro členy, nečleny a cizí organizace
zapsáno 12. listopad 1990 
vymazáno 16. březen 1993 
opravy a údržba silničních motorových vozidel a přívěsů
zapsáno 12. listopad 1990 
vymazáno 16. březen 1993 
výroba a prodej potravinářských výrobků
zapsáno 3. květen 1991 
vymazáno 16. březen 1993 
výroba a prodej zemědělských výrobků
zapsáno 3. květen 1991 
vymazáno 16. březen 1993 
obchodní činnosti dle zákona o vnitřním obchodě
zapsáno 3. květen 1991 
vymazáno 16. březen 1993 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
silniční motorová doprava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
zprostředkovatelské služby
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
dopravní služby speciálními vozidly
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje, recionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 17. srpen 1998 
zámečnictví
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
zednictví
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
opravy motorových vozidel
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
truhlářství
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
kovářství
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
vodoinstalatérství (včetně topenářství)
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba nízkého napětí specifikace: činnost možno vykonávat v rozsahu platného oprávnění ibp, iti
zapsáno 22. únor 1994 
vymazáno 17. srpen 1998 
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 17. srpen 1998 
poradenská činnost
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 17. srpen 1998 
žárové zinkování
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 17. srpen 1998 
výroba a prodej krmných směsí
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 17. srpen 1998 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu a vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 17. srpen 1998 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
zámečnictví
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
vodoinstalatérství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
klempířství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
zednictví
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
topenářství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
opravy motorových vozidel
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
tesařství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
kovoobráběčství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
truhlářství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
výroba cementového zboží a umělého kamene
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
kovářství
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
zemní práce
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
opravy karosérií
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 28. květen 1999 
zprostředkovatelské služby
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
půjčování movitých věcí, pronájem a leasing
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
dopravní služby speciálními vozidly
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
poradenská činnost
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
žárové zinkování
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
výroba a prodej krmných směsí
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě.
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
družstvo provádí prodej nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním.
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
pronájem nemovitých bytových a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
zapsáno 17. srpen 1998 
vymazáno 31. říjen 2001 
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 31. říjen 2001 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zámečnictví
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
klempířství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zednictví
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
tesařství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
opravy silničních vozidel
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
kovoobráběčství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
truhlářství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
výroba zemědělských strojů
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
výroba cementového zboží a umělého kamene
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
kovářství
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zemní práce
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
opravy karoserií
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zprostředkovatelské služby
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
půjčování movitých věcí, pronájem a leasing
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
dopravní služby speciálními vozidly
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
poradenská činnost
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
žárové zinkování
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
výroba a prodej krmných směsí
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejiho dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
družstvo provádí prodej nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
pronájem nemovitých bytových a nebytových prostor s poskytnutím základních služeb
zapsáno 31. říjen 2001 
vymazáno 25. červen 2003 
specializovaný maloobchod
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zámečnictví
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
klempířství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zednictví
zapsáno 25. červen 2003 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 25. červen 2003 
opravy pracovních strojů
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
tesařství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
opravy silničních vozidel
zapsáno 25. červen 2003 
kovoobráběčství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
truhlářství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
výroba zemědělských strojů
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
výroba cementového zboží a umělého kamene
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
kovářství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zemní práce
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
opravy karosérií
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
galvanizérství
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zprostředkovatelské služby
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
půjčování movitých věcí, pronájem a leasing
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
dopravní služby speciálními vozidly
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
poradenská činnost
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
výroba a prodej krmných směsí
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
družstvo provozuje zemědělskou výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě.
zapsáno 25. červen 2003 
družstvo provádí prodej nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
zapsáno 25. červen 2003 
pronájem nemovitých bytových a nebytových prostor s poskytnutím základních služeb
zapsáno 25. červen 2003 
předmětem jiné hospodářské činnosti je: silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. červenec 2014 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 15. květen 2007 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. červenec 2014 
obráběčství
zapsáno 25. červenec 2014 
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 25. červenec 2014 
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 25. červenec 2014 
výroba elektřiny
zapsáno 25. červenec 2014 
klempířství a oprava karoserií
zapsáno 25. červenec 2014 
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 25. červenec 2014 
pokrývačství, tesařství
zapsáno 25. červenec 2014 
truhlářství, podlahářství
zapsáno 25. červenec 2014 
kovářství, podkovářství
zapsáno 25. červenec 2014 
silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
zapsáno 25. červenec 2014 

Statutární orgán

Člen představenstva
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 1. srpen 1962 
Člen představenstva
Jiří Petreček
okres Beroun
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 1. srpen 1962 
Člen představenstva
Františka Volná
okres Beroun
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 20. březen 1963 
Člen představenstva
Zdeněk Hloušek
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 20. březen 1963 
Člen představenstva
František Smolec
okres Opava
zapsáno 1. srpen 1962 
vymazáno 20. březen 1963 
Člen představenstva
Miroslav Glogar
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 29. březen 1965 
Člen představenstva
Jan Košárek
okres Beroun
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 29. březen 1965 
Člen představenstva
Josef Moravec
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 7. duben 1965 
Člen představenstva
František Volný
okres Beroun
zapsáno 1. srpen 1962 
vymazáno 7. duben 1965 
Člen představenstva
Milan Kořistka
okres Beroun
zapsáno 20. březen 1963 
vymazáno 7. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 7. červen 1968 
Člen představenstva
Anna Schreierová
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 7. červen 1968 
Člen představenstva
Štěpánka Böhmová
okres Rokycany
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 7. červen 1968 
Člen představenstva
Jaroslav Sakreida
okres Beroun
zapsáno 7. duben 1965 
vymazáno 7. červen 1968 
Člen představenstva
Václav Quis
okres Rokycany
zapsáno 7. duben 1965 
vymazáno 7. červen 1968 
Člen představenstva
Stanislav Váňa
okres Opava
zapsáno 29. březen 1965 
vymazáno 10. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 7. červen 1968 
vymazáno 10. červen 1971 
Člen představenstva
Ladislav Kožaný
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 10. březen 1972 
Člen představenstva
Viléma Sglundová
okres Beroun
zapsáno 20. březen 1963 
vymazáno 10. březen 1972 
Člen představenstva
Leonhard Bolík
okres Opava
zapsáno 10. červen 1971 
vymazáno 13. duben 1973 
Člen představenstva
Alois Gödrich
okres Rokycany
zapsáno 13. duben 1973 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Lumír Dehner
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Josef Molenda
okres Opava
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Josef Rychta
okres Opava
zapsáno 20. březen 1963 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Jan Volný
okres Beroun
zapsáno 29. březen 1965 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
František Volný
okres Beroun
zapsáno 7. duben 1965 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Jindřich Lhotský
Česká republika
zapsáno 7. červen 1968 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Josef Herber
okres Opava
zapsáno 7. červen 1968 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Jiří Král
okres Opava
zapsáno 7. červen 1968 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
František Tyll
okres Opava
zapsáno 7. červen 1968 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 10. červen 1971 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Marie Parysová
okres Beroun
zapsáno 10. březen 1972 
vymazáno 16. prosinec 1976 
Člen představenstva
Josef Benisch
okres Opava
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 13. duben 1978 
Člen představenstva
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 11. srpen 1983 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 11. srpen 1983 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 11. srpen 1983 
Místopředseda
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 29. květen 1984 
Člen představenstva
Jan Honka
Vávrovice
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 12. březen 1985 
Člen představenstva
Zdenka Grygarová
okres Rokycany
zapsáno 10. březen 1972 
vymazáno 4. květen 1986 
Předseda
Alois Gödrich
okres Rokycany
zapsáno 6. červen 1962 
vymazáno 13. duben 1973 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 4. květen 1986 
Člen představenstva
Adela Matýsková
okres Opava
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
Václav Quis
okres Opava
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
Jiří Valeček
Vávrovice
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 16. prosinec 1976 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1978 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 11. srpen 1983 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 11. srpen 1983 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 11. srpen 1983 
vymazáno 8. listopad 1989 
Místopředseda
zapsáno 29. květen 1984 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
Luboslav Krčmář
okres Opava
zapsáno 12. březen 1985 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 4. květen 1986 
vymazáno 8. listopad 1989 
Člen představenstva
zapsáno 4. květen 1986 
vymazáno 8. listopad 1989 
Předseda
Jiří Petreček
okres Beroun
zapsáno 13. duben 1973 
vymazáno 27. březen 1990 
Místopředseda
Antonín Režnar
Vlaštovičky
zapsáno 8. listopad 1989 
vymazáno 16. březen 1993 
Člen představenstva
Vít Vicherek
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Člen představenstva
Hynek Woitek
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Člen představenstva
Jaroslav Sglunda
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Předseda
zapsáno 27. březen 1990 
vymazáno 14. srpen 1995 
Místopředseda
Jiří Petreček
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Člen představenstva
František Tyll
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Člen představenstva
Jiří Kořistka
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Člen představenstva
Miloslav Vladař
okres Opava
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 14. srpen 1995 
Předseda představenstva
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 28. květen 1999 
Místopředseda představenstva
Jiří Petreček
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
František Tyll
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Eliška Fridrichová
Vlaštovičky
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Josef Kořistka
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Miloslav Vladař
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Ing. Milan Maške
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Ing. Jan Sýkora
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Ing. Josef Hlava
okres Opava
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 3. listopad 1997 
Člen představenstva
Jiří Petreček
okres Opava
zapsáno 2. únor 1998 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
František Tyll
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
Josef Kořistka
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Místopředseda představenstva
Miloslav Vladař
okres Opava
zapsáno 2. únor 1998 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
Ing. Milan Maške
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
Ing. Jan Sýkora
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Člen představenstva
Ing. Josef Hlava
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 28. květen 1999 
Místopředseda představenstva
Jiří Petreček
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 2. únor 1998 
Člen představenstva
Miloslav Vladař
okres Opava
zapsáno 3. listopad 1997 
vymazáno 2. únor 1998 
Místopředseda představenstva
Ing. Břetislav Hrbáč
Opava
Den zániku funkce: 12. duben 2003
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Jiří Dehner
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Jiří Kořistka
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Eliška Fridrichová
Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Jaroslav Sglunda
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Josef Kořistka
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Ing. Milan Maške
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Ing. Jan Sýkora
okres Opava
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Člen představenstva
Eliška Fridrichová
Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 14. duben 2007
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 15. květen 2007 
Člen představenstva
Ing. Jan Sýkora
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 14. duben 2007
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 15. květen 2007 
Člen představenstva
Jaroslav Sglunda
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Jaroslav Sglunda
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Jiří Dehner
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Jiří Dehner
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kimpl
Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kimpl
Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Antonín Herber
Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2011
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 1. červen 2011 
Člen představenstva
Pavel Botzián
okres Opava
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 14. duben 2007
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 15. květen 2007 
Člen představenstva
Vladislava Schreierová
okres Opava
Den vzniku členství: 14. duben 2007
zapsáno 15. květen 2007 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Vladislava Schreierová
okres Opava
Den vzniku členství: 14. duben 2007
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Vladimír Bolík
okres Opava
Den vzniku členství: 14. duben 2007
Den zániku členství: 16. duben 2011
zapsáno 15. květen 2007 
vymazáno 1. červen 2011 
Člen představenstva
Jarmila Hrbáčová
Opava
Den vzniku členství: 14. duben 2007
Den zániku členství: 16. duben 2011
zapsáno 15. květen 2007 
vymazáno 1. červen 2011 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Kramný
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
zapsáno 1. červen 2011 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Kramný
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2015
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 5. červen 2015 
Člen představenstva
Bohdan Bayer
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
zapsáno 1. červen 2011 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Bohdan Bayer
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Jiří Bolík
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
zapsáno 1. červen 2011 
vymazáno 25. březen 2014 
Člen představenstva
Jiří Bolík
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen představenstva
Martin Hanuš
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2015
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 5. červen 2015 
vymazáno 10. květen 2019 
Předseda představenstva
Ing. František Mariánek CSc.
Opava
Den zániku funkce: 12. duben 2003
Den zániku členství: 12. duben 2003
zapsáno 28. květen 1999 
vymazáno 25. červen 2003 
Předseda představenstva
Ing. Břetislav Hrbáč
Opava
Den vzniku funkce: 17. duben 2003
Den vzniku členství: 12. duben 2003
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. březen 2014 
Předseda představenstva
Ing. Břetislav Hrbáč
Opava
Den vzniku funkce: 17. duben 2003
Den zániku funkce: 16. duben 2019
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Agel
okres Opava
Den vzniku funkce: 17. duben 2003
Den vzniku členství: 12. duben 2003
zapsáno 25. červen 2003 
vymazáno 25. březen 2014 
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Agel
okres Opava
Den vzniku funkce: 17. duben 2003
Den zániku funkce: 16. duben 2019
Den vzniku členství: 12. duben 2003
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Kramný
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2019
Den zániku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Místopředseda představenstva
Jiří Dehner
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2019
Den zániku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. LUKÁŠ MATÝSEK
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. ZDENĚK FRENZEL
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. Michal Hruška
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Narovec
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Dagmar Bayerová
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Martin Hanuš
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Vladislava Schreierová
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Kramný
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Místopředseda představenstva
Ing. LUKÁŠ MATÝSEK
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Dagmar Bayerová
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Narovec
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. ZDENĚK FRENZEL
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. Michal Hruška
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Ing. Václav Agel
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Eva Mocková
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen představenstva
Martin Hanuš
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 

Počet členů
9
zapsáno 5. červen 2015 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva, všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje účetní.
zapsáno 6. červen 1962 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva, všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).
zapsáno 21. únor 1966 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda zastupuje družstvo navenek. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, pode- pisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 17. prosinec 1976 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 8. listopad 1989 
Způsob jednání
Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo kterýkoliv člen představenstva, který je k tomu předsta- venstvem výslovně zmocněn. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a kteréhokoliv člena představenstva, který má podpisové právo.
zapsáno 16. březen 1993 
Způsob jednání
Jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
zapsáno 14. srpen 1995 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Martin Hanuš
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2011
Den zániku funkce: 16. duben 2015
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2015
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 5. červen 2015 
Místopředseda kontrolní komise
JAROMÍR FRENZEL
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2011
Den zániku funkce: 16. duben 2019
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen kontrolní komise
Bohuslav Dvořáček
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2015
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 5. červen 2015 
Člen kontrolní komise
FRANTIŠEK OTIPKA
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen kontrolní komise
OLDŘICH KOBĚRSKÝ
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2011
Den zániku členství: 16. duben 2015
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 5. červen 2015 
Předseda kontrolní komise
Ing. Bohuslav Dvořáček
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2015
Den zániku funkce: 16. duben 2019
Den vzniku členství: 16. duben 2015
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 5. červen 2015 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen kontrolní komise
Zdeněk Hloušek
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2015
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 5. červen 2015 
vymazáno 10. květen 2019 
Člen kontrolní komise
Vítězslav Černín
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2015
Den zániku členství: 16. duben 2019
zapsáno 5. červen 2015 
vymazáno 10. květen 2019 
Předseda kontrolní komise
RICHARD GASIOREK
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2019
Den zániku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Místopředseda kontrolní komise
MARKÉTA TYLLOVÁ
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2019
Den zániku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
DAGMAR SGLUNDOVÁ
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
Zdeněk Hloušek
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
Vítězslav Černín
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2019
Den zániku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2019 
vymazáno 10. květen 2023 
Předseda kontrolní komise
RICHARD GASIOREK
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Místopředseda kontrolní komise
DAGMAR SGLUNDOVÁ
okres Opava
Den vzniku funkce: 16. duben 2023
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
Zdeněk Hloušek
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
Zdeněk Böhm
okres Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 
Člen kontrolní komise
Vítězslav Černín
Opava
Den vzniku členství: 16. duben 2023
zapsáno 10. květen 2023 

Počet členů
5
zapsáno 5. červen 2015 
Základní kapitál
14 400 000,-Kč
zapsáno 16. březen 1993 
vymazáno 25. červenec 2014 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice. Údaje byly staženy 26. května 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00148512 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00148512 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V