SPV ZDT, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: SPV ZDT, a.s. SPV ZDT, a.s. - logo
IČO:00149756
Z. KAPITÁL: 21.7 milionů Kč
DIČ (DPH):CZ00149756 informace o dph, ověřit
ADRESA: Roketská 786/21, 751 02 Troubky
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. květen 1976
DATUM ZÁNIKU:1. leden 2019
Roketská 786 Troubky 75102

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

SPV ZDT, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1976 
 
Spisová značka
DrXXIV 1269/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 1. říjen 2018 
B 11072/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství se sídlem v Troubkách
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 17. duben 1991 
Změdělské družstvo Troubky
zapsáno 17. duben 1991 
vymazáno 27. únor 2002 
Zemědělské družstvo Troubky
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 1. říjen 2018 
SPV ZDT, a.s.
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
Sídlo
Troubky
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 5. březen 1993 
Roketská, Troubky
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
Roketská 786/21, 751 02 Troubky
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 3. květen 2016 
Roketská 786/21, 751 02 Troubky
zapsáno 3. květen 2016 
vymazáno 1. leden 2019 
Identifikační číslo
00149756 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
1) hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
2) družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsoby hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobků a odstraňování namáhavé lidské práce.
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
3) v rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádí nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
4) družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváření potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
5) v živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravení a plemenářské práci
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
6) družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
7) družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, tj. vlastními pracovními silami a s využitím materiálů z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
8) družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
družstvo provozuje přidruženou výrobu:
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
a) kovářství a podkovářství pro členy a cizí v dílnách mechanizačního střediska v rozsahu 50000,- kčs ročně
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
b) stolářství a kolářství pro členy i cizí v dílnách mech. střediska troubky v rozsahu 120000-, kčs ročně
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
c) sušení a výroba krmných směsí na sušičce ve středisku troubky, pro vlastní potřebu i cizí v rozsahu 500000,- kčs
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
e) pořez dřeva pro členy a cizí v mechanizačním středisku troubky v rozsahu 150000,- kčs
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
f) doprava traktory a automobily pro členy i cizí v okrese přerov s povolením odboru dopravy onv v rozsahu 1500000,- kčs
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
g) zemní práce buldozerem pro potřebu jzd a cizí v rámci okresu přerov v rozsahu 150000,- kčs
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
ch) oprava vstřikovacích čerpadel v dílnách mechanizačního střediska troubky pro potřeby jzd a cizí v rozsahu 250000,- kčs ročně
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
pomocná výroba: opravy traktorů a strojů pro vlastní potřebu v dílnách mech.střediska troubky
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 26. listopad 1976 
1) hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba, zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťuje plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo členy, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
2) družstvo lesy a rbníky nevyužívá
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
3) v zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného okresním národním výborem přidruženou výrobu, toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nepovolenému podnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
4) družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
1. kovářské a podkovářské práce v rozsahu 50000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
2. stolářské a kolářské práce v rozsahu 150000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
3. sušení a výroba krmných směsí v rozshu 700000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
4. doprava v rozsahu 1800000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
5. zemní práce (buldozer, rýpadlo) v rozsahu 800000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
6. stavební práce v rozsahu 200000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
7. oprava vstřikovacích čerpadel v rozsahu 350000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
8. výroba a maloprodej květin, kytic a věnců v rozsahu 50000 kčs
zapsáno 26. listopad 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
pořez a prodej řeziva v rozsahu 150000 kčs
zapsáno 29. srpen 1977 
vymazáno 31. březen 1989 
rozhodnutím krajské zemědělské správy v olomouci ze dne 15.11.1977 č.j. kzs 980/229/03/77 podle instrukcí mzvž čsr ze dne 17.8.1977 č.j. 1484/77 byla organizace určena plnit funkci školního závodu pro zemědělské odborné učiliště krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě zou kojetín. vedle plnění svých výrobních úkolů zabezpečuje organizace v rámci svého provozu ve svých zařízeních na základě ročního plánu odborného výcviku učňů k získávání odborných dovedností a návyků. k tomu účelu vytváří zvláště podmínky pro názornou výuku a zajišťuje kvalifikované pracovní činnosti. v souladu s učebním odborem zemědělského odborného učiliště organizuje zejména a) zřizuje odbornou učebnu k předvádění hospodářských zvířat b) umožňuje odborný výcvik na produktivní práci v provozech s moderními velkovýrobními technologiemi c) určuje instruktory pro odborný výcvik učňů z řad svých kvalifikovaných pracovníků
zapsáno 7. červen 1978 
vymazáno 31. březen 1989 
výroba vitaminosních směsí pro skot a jalovice v rozsahu 2000000 kčs
zapsáno 25. červen 1981 
vymazáno 31. březen 1989 
výroba potahových vozů mustang 2
zapsáno 23. květen 1985 
vymazáno 31. březen 1989 
výroba a montáž ocelových konstrukcí
zapsáno 5. prosinec 1985 
vymazáno 31. březen 1989 
výroba a celková montáž ocelových potrubí
zapsáno 5. prosinec 1985 
vymazáno 31. březen 1989 
lešenářské a natěračské práce
zapsáno 13. srpen 1987 
vymazáno 31. březen 1989 
stavební odborné a pomocné práce
zapsáno 13. srpen 1987 
vymazáno 31. březen 1989 
výroba desetivaječných těstovin
zapsáno 17. květen 1988 
vymazáno 31. březen 1989 
provozování obchodní činnosti v maloobchodní prodejně přerov, jiráskova ul. 14
zapsáno 12. červenec 1988 
vymazáno 31. březen 1989 
1) družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě
zapsáno 31. březen 1989 
vymazáno 5. březen 1993 
2) družstvo může a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich výrobky b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby c) prodávat vlastní vyrobené zboží d) předmětem činnosti je i jiná hospodářská činnost prováděná ojediněle a krátkodobě, pokud tím není narušeno plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských závazků
zapsáno 31. březen 1989 
vymazáno 17. duben 1991 
3) předmětem jiné hospodářské činnost je: a) kovářství a podkovářství b) stolařské a kolařské práce a výrobky c) sušení, míchání, úprava krmných směsí, popřípadě komponentů krmných směsí d) pořez dřeva na katru e) doprava automobily, traktory a potahy, osobní doprava f) zemní práce g) stavební práce h) oprava vstřikovacích čerpadel i) výroba a montáž ocelových konstrukcí j) malířské, natěračské a úklidové práce k) výroba květin a sadby l) výroba a prodej jídel v družstevní kuchyni m) práce výpočetního střediska n) výroba náhradních dílů a součástek strojírenského charakteru o) laboratorní práce, rozbory půd, krmiv a dalších zem. produktů p) výroba doplňkových hnojiv a chem. ochranných látek s) nákup ovoce a zeleniny, od občanů a organizací, výkup přebytečných naturalií od členů
zapsáno 31. březen 1989 
vymazáno 17. duben 1991 
2) družstvo může a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich výrobky b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby c) prodávat vlastní vyrobené zboží na vnitřním a zahraničním trhu d) vykonávat i jinou hospodářskou činnost
zapsáno 17. duben 1991 
vymazáno 5. březen 1993 
3) předmětem jiné hospodářské činnost je: a) kovářství a podkovářství b) zámečnické práce včetně montáží nových výrobků, svářečské práce a opravy strojních zařízení c) stolařské a kolařské práce a výrobky d) sušení, míchání, úprava zemědělských výrobků a výrob a krmných směsí, popřípadě komponentů krmných směsí e) pořez dřeva na katru f) doprava automobily, traktory, osobní doprava g) zemní práce h) stavební práce a práce elektro ch)oprava vstřikovacích čerpadel i) výroba a montáž ocelových konstrukcí, výroba kotlů ústředního topení, výroba zdravotnické techniky a ostatní práce průmyslové výroby j) malířské, natěračské, lakýrnické, pokrývačské, klempířské, izolatérské a úklidové práce k) šlechtění a množení osiv a sadby l) výroba a prodej jídel, polotovarů a těstovin m) výroba náhradních dílů a součástek strojírenského charakteru n) práce výpočetního střediska, software o) laboratorní práce, rozbory půd, krmiv a dalších produktů p) servis osobních a nákladních automobilů, veškeré opravy strojních zařízení r) obchodní činnost v maloobchodních prodejnách, restaurační a ubytovací služby s) nákup ovoce a zeleniny od občanů a organizací, výkup přebytečných naturálií od členů t) provozování alternativního zemědělství u) inženýrská činnost včetně poskytování služeb v) čištění střech a oken z) zahraniční obchod - vývoz a dovoz výrobků a služeb
zapsáno 17. duben 1991 
vymazáno 5. březen 1993 
hostinská činnost
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
kovoobrábění
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
zámečnictví
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
silniční motorová doprava
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
klempířství
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
automatické zpracování dat
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
činnost účetních poradců
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
opravy motorových vozidel
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
výroba nástrojů
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (mimo výrobu rozvaděčů nízkého napětí)
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 27. únor 2002 
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
výrobní činnost v oblasti krmných směsí a doplňkových krmných směsí
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
výroba těstovin a jejich prodej
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
laboratorní práce s výjimkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona, rozbory půd, krmiv a dalších zemědělských výrobků
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
truhlářství
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
řezání dřeva na pile
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
zemní práce prováděné strojem
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 2. červen 2011 
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 7. červen 2006 
opravy pracovních strojů
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
automatizované zpracování dat
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
opravy silničních vozidel
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
kovoobráběčství
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
výroba zemědělských strojů
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
nástojářství
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 2. červen 2011 
vymazáno 1. leden 2019 

Statutární orgán

Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 19. srpen 1976 
Místopředseda představenstva
zapsáno 21. duben 1981 
vymazáno 21. březen 1984 
Člen představenstva
Stanislav Smolka
okres Přerov
zapsáno 21. duben 1981 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Josef Pařík
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1976 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Jan Ticháček
okres Přerov
zapsáno 9. duben 1979 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Ladislav Vojtek
okres Přerov
zapsáno 21. duben 1981 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Lubomír Novák
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Libuše Kopřivová
okres Přerov
zapsáno 17. květen 1988 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
František Šiška
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
František Brázda
okres Kroměříž
zapsáno 21. duben 1981 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
Fabián Mrtvý
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 19. srpen 1976 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 19. srpen 1976 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 19. srpen 1976 
Člen představenstva
Cyril Němčák
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 19. srpen 1976 
Předseda představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 9. duben 1979 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 9. duben 1979 
Člen představenstva
Milada Špalková
okres Přerov
zapsáno 21. duben 1981 
vymazáno 31. březen 1989 
Člen představenstva
zapsáno 21. březen 1984 
vymazáno 31. březen 1989 
Předseda představenstva
zapsáno 9. duben 1979 
vymazáno 30. březen 1990 
Místopředseda představenstva
zapsáno 19. srpen 1976 
vymazáno 21. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 21. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1976 
vymazáno 21. duben 1981 
Člen představenstva
Ludmila Vránová
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 21. duben 1981 
Člen představenstva
Vojtěch Jehlář
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 21. duben 1981 
Člen představenstva
Ing. Josef Souček
okres Přerov
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 21. březen 1984 
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Soušek
okres Přerov
zapsáno 21. březen 1984 
vymazáno 12. březen 1987 
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Mlčoch
okres Frýdek-Místek
zapsáno 12. březen 1987 
vymazáno 17. duben 1991 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1974 
vymazáno 3. duben 1987 
Člen představenstva
Jiří Ticháček
okres Přerov
zapsáno 3. duben 1987 
vymazáno 17. květen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva
Jan Ticháček
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva
Ladislav Vojtek
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Libuše Kopřivová
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Bohumil Raška
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Mlčoch
okres Frýdek-Místek
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Petr Raška
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Vladimír Smolka
okres Přerov
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Marie Soušková
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Stanislav Vojtek
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 5. leden 2000 
Místopředseda družstva
zapsáno 17. duben 1991 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Ing. Vojtěch Bělař
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Josef Frgal
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Josef Gregovský
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Martin Gregovský
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Jarmila Gregovská
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Marie Mrtvá
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Lubomír Novák
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Stanislav Špalek
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Člen představenstva
Antonín Vojtášek
okres Přerov
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 8. prosinec 1993 
Místopředseda představenstva
zapsáno 8. prosinec 1993 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Ing. Petr Obrtel
okres Přerov
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
František Němčák
okres Přerov
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 5. leden 2000 
Předseda družstva
zapsáno 13. listopad 1990 
vymazáno 5. březen 1999 
Předseda družstva
Ing. Bohumil Semenovič
Přerov
Den zániku funkce: 24. září 2001
zapsáno 5. březen 1999 
vymazáno 27. únor 2002 
Místopředseda družstva
Vladimír Kratochvíl
Přerov
Den zániku funkce: 24. září 2001
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 27. únor 2002 
Člen představenstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den zániku funkce: 24. září 2001
zapsáno 5. leden 2000 
vymazáno 27. únor 2002 
Předseda družstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den vzniku funkce: 24. září 2001
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 31. květen 2003 
Předseda družstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den vzniku funkce: 24. září 2001
Den zániku funkce: 25. prosinec 2005
Den zániku členství: 25. prosinec 2005
zapsáno 31. květen 2003 
vymazáno 7. červen 2006 
Místopředseda družstva
Ing. Bohumila Marečková
Přerov
Den vzniku funkce: 24. září 2001
Den zániku funkce: 25. prosinec 2005
Den zániku členství: 25. prosinec 2005
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 7. červen 2006 
Člen představenstva
Libuše Kopřivová
okres Přerov
Den vzniku funkce: 24. září 2001
Den zániku členství: 20. březen 2003
zapsáno 27. únor 2002 
vymazáno 31. květen 2003 
Předseda družstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den vzniku funkce: 24. březen 2006
Den zániku funkce: 24. březen 2010
Den vzniku členství: 24. březen 2006
Den zániku členství: 24. březen 2010
zapsáno 7. červen 2006 
vymazáno 2. červen 2011 
Místopředseda družstva
Ing. Bohumila Marečková
Přerov
Den vzniku funkce: 24. březen 2006
Den zániku funkce: 24. březen 2010
Den vzniku členství: 24. březen 2006
Den zániku členství: 24. březen 2010
zapsáno 7. červen 2006 
vymazáno 2. červen 2011 
Člen představenstva
Stanislav Vojtek
okres Přerov
Den vzniku členství: 20. březen 2003
Den zániku členství: 27. březen 2007
zapsáno 31. květen 2003 
vymazáno 10. květen 2007 
Člen představenstva
Stanislav Vojtek
okres Přerov
Den vzniku členství: 27. březen 2007
Den zániku členství: 27. březen 2011
zapsáno 10. květen 2007 
vymazáno 2. červen 2011 
Předseda družstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den vzniku funkce: 23. březen 2011
Den zániku funkce: 25. březen 2015
Den vzniku členství: 23. březen 2011
Den zániku členství: 25. březen 2015
zapsáno 2. červen 2011 
vymazáno 13. květen 2015 
Místopředseda družstva
Ing. Bohumila Marečková
Přerov
Den vzniku funkce: 23. březen 2011
Den zániku funkce: 25. březen 2015
Den vzniku členství: 23. březen 2011
Den zániku členství: 25. březen 2015
zapsáno 2. červen 2011 
vymazáno 13. květen 2015 
Člen představenstva
Stanislav Vojtek
okres Přerov
Den vzniku členství: 23. březen 2011
Den zániku členství: 25. březen 2015
zapsáno 2. červen 2011 
vymazáno 13. květen 2015 
Předseda družstva
Ing. Zdislava Koplíková
Přerov
Den vzniku funkce: 25. březen 2015
Den zániku funkce: 22. květen 2017
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 22. květen 2017
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 6. září 2017 
Místopředseda družstva
Ing. Bohumila Marečková
Přerov
Den vzniku funkce: 25. březen 2015
Den zániku funkce: 22. květen 2017
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 22. květen 2017
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 6. září 2017 
Člen představenstva
Stanislav Vojtek
okres Přerov
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 22. květen 2017
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 6. září 2017 
Předseda představenstva
ZD Bílovec agro a.s. IČO: 29289831
Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec
Den vzniku funkce: 31. květen 2017
Den zániku funkce: 15. listopad 2017
Den vzniku členství: 31. květen 2017
Den zániku členství: 15. listopad 2017
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 
Místopředseda představenstva
ZOD Poruba a.s. IČO: 47673516
Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 31. květen 2017
Den zániku funkce: 15. listopad 2017
Den vzniku členství: 31. květen 2017
Den zániku členství: 15. listopad 2017
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 
Člen představenstva
Hospodářské družstvo Troubky IČO: 25825879
Roketská 786/21, 751 02 Troubky
Den vzniku členství: 31. květen 2017
Den zániku členství: 15. listopad 2017
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 6. září 2017 
vymazáno 29. listopad 2017 

Statutární orgán - předseda družstva

Předseda družstva
Troubecká hospodářská a.s. IČO: 25357972
Roketská 786/21, 751 02 Troubky
Den vzniku funkce: 15. listopad 2017
Den zániku funkce: 13. březen 2018
zapsáno 29. listopad 2017 
vymazáno 14. květen 2018 
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 29. listopad 2017 
vymazáno 14. květen 2018 
Předseda družstva
RenoSPV, a.s. IČO: 05945445
Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha
Den vzniku funkce: 13. březen 2018
zapsáno 14. květen 2018 
vymazáno 1. říjen 2018 
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 14. květen 2018 
vymazáno 1. říjen 2018 

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Philippe Marc Moreels
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 1. říjen 2018
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 

Počet členů
3
zapsáno 3. květen 2016 
Počet členů
1
zapsáno 29. listopad 2017 
Počet členů
1
zapsáno 1. říjen 2018 
Způsob jednání
Družstvo zastupuje v družstvu i navenek předseda družstva nebo místopředseda anebo další člen představenstva, který je k tomu představenstvem výslovně zmocněn. Je-li pro právní úkon představenstva předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je zpravidla podpis předsedy družstva.
zapsáno 28. květen 2014 
Způsob jednání
Družstvo zastupuje v plném rozsahu samostatně předseda družstva.
zapsáno 29. listopad 2017 
Způsob jednání
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 1. říjen 2018 

Správní rada

Člen správní rady
Philippe Marc Moreels
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. říjen 2018
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 

Počet členů
1
zapsáno 1. říjen 2018 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
František Němčák
okres Přerov
Den vzniku funkce: 25. březen 2015
Den zániku funkce: 18. listopad 2015
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 18. listopad 2015
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 30. duben 2016 
Místopředseda kontrolní komise
Ing. Josef Beránek
Přerov
Den vzniku funkce: 25. březen 2015
Den zániku funkce: 18. březen 2016
Den vzniku členství: 25. březen 2015
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 30. duben 2016 
Člen kontrolní komise
STANISLAVA STRNADELOVÁ
okres Přerov
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 22. květen 2017
zapsáno 13. květen 2015 
vymazáno 6. září 2017 
Předseda kontrolní komise
Ing. Josef Beránek
Přerov
Den vzniku funkce: 18. březen 2016
Den zániku funkce: 22. květen 2017
Den vzniku členství: 25. březen 2015
Den zániku členství: 22. květen 2017
zapsáno 30. duben 2016 
vymazáno 6. září 2017 
Místopředseda kontrolní komise
Troubecká hospodářská a.s. IČO: 25357972
Roketská 786/21, 751 02 Troubky
Den vzniku funkce: 18. březen 2016
Den zániku funkce: 15. listopad 2017
Den vzniku členství: 16. březen 2016
Den zániku členství: 15. listopad 2017
zapsáno 30. duben 2016 
vymazáno 29. listopad 2017 
Při výkonu funkce zastupuje
Andrea Smolková
okres Přerov
zapsáno 30. duben 2016 
vymazáno 29. listopad 2017 

Počet členů
3
zapsáno 13. květen 2015 
Jediný akcionář
RenoSPV, a.s. IČO: 05945445
Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha
zapsáno 18. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
Akcie
počet 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23 742,-Kč
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
počet 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 104 587,-Kč
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
počet 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 403 311,-Kč
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
počet 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 19 143 255,-Kč
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 
Základní kapitál
8 260 000,-Kč
zapsáno 5. březen 1993 
vymazáno 1. říjen 2018 
21 674 895,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 1. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2019 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy SPV ZDT, a.s. Údaje byly staženy 25. září 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 00149756 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00149756 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

SPV ZDT, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V