Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou "v likvidaci" - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou "v likvidaci" Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou
IČO:00150401
Z. KAPITÁL: 25 000 Kč
DIČ (DPH):CZ00150401 informace o dph, ověřit
ADRESA: 789 63 Ruda nad Moravou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. květen 1976
DATUM ZÁNIKU:16. květen 2008
Ruda nad Moravou

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (9)

Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1976 
 
Spisová značka
DrXXIV 1157/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. květen 2008 
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo P O K R O K , Ruda n.Mor.
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 30. říjen 1991 
Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou
zapsáno 30. říjen 1991 
vymazáno 26. listopad 1999 
Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou v likvidaci
zapsáno 26. listopad 1999 
vymazáno 16. květen 2008 
Sídlo
Ruda nad Moravou
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. květen 2008 
Identifikační číslo
00150401 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 1. prosinec 1970 
vymazáno 24. listopad 1976 
1/ družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
zapsáno 1. prosinec 1970 
vymazáno 24. listopad 1976 
2/ družstvo provádí práce a služby pro členy i pro cizí. členové družstva provádějící tyto práce budou odměňování od 1.1.1965 podle platných norem. přidružená výroba jest zahradnictví a výroba kamene. objem výroby v zahradnictví bude obsahovat do výše: u zeleniny kčs 120.000,- u vazby z rostl. květin \" 60.000,- u vazby z uměl. květin \" 70.000,- 3/ objem výroby kamene kčs 30.000,-. 4/ družstvo provádí přidruženou výrobu stavebních skupin v počtu pracovníků- členů 60-70. práce se provádějí pro vlastní investiční výstavbu a pro cizí zemědělské podniky do celkového objemu výroby kčs 3,000.000,--. 5/ družstvo provádí dopravu pro členy i pro cizí. objem výroby dopravy kčs 100.000
zapsáno 1. prosinec 1970 
vymazáno 5. prosinec 1974 
místo provozování stavebních prací a dopravy je okres šumperk.
zapsáno 16. listopad 1973 
vymazáno 5. prosinec 1974 
doprava povolena rozhodnutím odboru dopravy onv šumperku rozhodnutím ze dne 14.12.1972, zn.dopr. 2455/72 - po do 31. prosince 1973.
zapsáno 16. listopad 1973 
vymazáno 18. duben 1974 
rozhodnutím odboru dopravy onv v šumperku ze dne 12.12.1973 zn. dopr. 2150/73-chl byla povolena doprava do 31.12.1974.
zapsáno 18. duben 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
družstvo provádí tuto přidruženou výrobu:
zapsáno 5. prosinec 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
druh výroby roční objem místo provozu zahradnictví: vazba květin 400.000 ruda n.mor. bušín kovářství: 100.000 štědráková lhota stavební práce: 1,000.000 okr. šumperk doprava: 1,500.000 okr. šumperk výroba a prodej kamene: 100.000 hrabenov místem provozování přidružené výroby je ruda n.mor., štědráková lhota, bušín a hrabenov, stavební práce a doprava bude provozována v okrese šumperském.
zapsáno 5. prosinec 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
1) hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 16. srpen 1989 
2) družstvo využívá též lesy a rybníky s chovem ryb a tato činnost náleží do hlavního předmětu činnosti.
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 16. srpen 1989 
4) družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: - zahradnictví - vazba květin v roč. rozsahu 800 tis.kčs - stavební práce 1,000 -\"- - doprava 2,500 -\"- - kovářství, práce v dílně 200 -\"- - kovovýroba 1,800 -\"
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 27. září 1979 
rozhodnutím odboru dopravy onv v šumperku ze dne 8. ledna 1976, zn. dopr. 25/76 je povolena doprava do 31. prosince 1976.
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 27. září 1979 
3) v zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení, vydaného okresním národním výborem, přidruženou výrobu. toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nepovolenému podnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 16. srpen 1989 
družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:
zapsáno 27. září 1979 
vymazáno 20. říjen 1980 
druh: místo, obvod: 1) zahradnictví - vazba květin území okresu šumperk 2) stavební práce -\"- 3) doprava území čssr 4) kovářství, práce v dílně území okresu šumperk
zapsáno 27. září 1979 
vymazáno 20. říjen 1980 
rozhodnutím onv, odboru dopravy v šumperku ze dne 31.1.1979 zn.dopr.488/79 byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.12.1979.
zapsáno 17. leden 1980 
vymazáno 16. srpen 1989 
družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: služby 1/ zahradnictví - vazba květin okres šumperk
zapsáno 20. říjen 1980 
vymazáno 18. srpen 1983 
1) zahradnictví - vazba květin - ruda n.mor.-okr. šumperk 2) kovovýroba - součástky pro elektroniku - hostice. předpokládaný objem prací v kčs zahradnictví 500.000,-kčs kovovýroba 800.000,-.
zapsáno 15. červenec 1982 
vymazáno 16. srpen 1989 
družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: druh místo (obvod) provoz služby: 1. zahradnictví - vazba květin okres šumperk 2. kovovýroba - součástky pro elektroniku hostice
zapsáno 18. srpen 1983 
vymazáno 16. srpen 1989 
1/ družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá.
zapsáno 16. srpen 1989 
vymazáno 30. říjen 1991 
2/ družstvo a) zpracovává zemědělské lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky b) poskytuje práce a služby pro občany a socialistické organizace k nimž není třeba zvláštního povolení c) prodává vlastní výrobky - květiny, zeleninu a výpěstky a provádí obchodní činnost.
zapsáno 16. srpen 1989 
vymazáno 30. říjen 1991 
3/ předmětem jiné hospodářské činnosti je: a) kovovýroba - součástky pro elektroniku b) zahradnictví - vazba květin, zhotovování stuh c) doprava pro občany i socialistické organizace d) stavební činnost pro socialistické organizace.
zapsáno 16. srpen 1989 
vymazáno 30. říjen 1991 
1. družstvo a/ provozuje zemědělskou a lesní výrobu b/ zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky a polotovary c/ poskytuje práce a služby pro občany a organizace d/ prodává vlastní vyrobené zboží
zapsáno 30. říjen 1991 
vymazáno 12. srpen 1993 
2. předmětem další a jiné činnosti družstva, pokud není provozována podle odstavce 1/ tohoto čl. je: a/ kovovýroba - součástky pro elektroniku b/ zahradnictví - vazba květin a zhotovování stuh c/ doprava pro cizí d/ stavební činnosti všeho druhu a všech profesí e/ obchodní činnost v provozování maloobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb
zapsáno 30. říjen 1991 
vymazáno 12. srpen 1993 
3. činnost k níž je potřeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.
zapsáno 30. říjen 1991 
vymazáno 12. srpen 1993 
4. družstvo poskytuje svým členům, případně pracovníkům práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmínek, stanovených představenstvem družstva.
zapsáno 30. říjen 1991 
vymazáno 12. srpen 1993 
zemědělská výroba - výroba a opravy zemědělských strojů - silniční motorová doprava - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pronájem zemědělských strojů a přístrojů
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 16. květen 2008 

Statutární orgán

Člen
Vincenc Kristek
Maďarská republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 27. červen 1963 
Člen
Anna Kotrašová
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 27. červen 1963 
Člen
Jan Vénos
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 27. červen 1963 
Člen
Anna Kozáková
Maďarská republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 27. červen 1963 
Předseda
Alois Václavek
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
Jan Kotraš
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
František Kašpar
Maďarská republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
František Ruprich
Maďarská republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
Hynek Rulíšek
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
Marie Kozáková
Česká republika
zapsáno 27. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
Josef Dokoupil
Česká republika
zapsáno 27. červen 1963 
vymazáno 16. listopad 1965 
Člen
Jarmila Směšná
Maďarská republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
František Hinkelman
Česká republika
zapsáno 27. červen 1963 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
František Valenta
Maďarská republika
zapsáno 27. červen 1963 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
Marie Kašparová
Maďarská republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
Hynek Koubek
Česká republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
Božena Kreifová
Česká republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
Bohuslava Václavková
Česká republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
František Vénos
Česká republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Člen
Jan Vénos
Česká republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 2. leden 1968 
Předseda
Richard Rulíšek
Maďarská republika
zapsáno 16. listopad 1965 
vymazáno 3. leden 1968 
Člen
Marie Dohnálková
Česká republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
Anna Kotrašová
Česká republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
František Kašpar
Maďarská republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
Jan Kotraš
Česká republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
Emil Klimeš
Česká republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
Eduard Rulíšek
Maďarská republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 3. duben 1970 
Člen
Ladislav Novotný
Česká republika
zapsáno 25. červen 1963 
vymazáno 27. září 1971 
Člen
Marie Ondráčková
Česká republika
zapsáno 2. leden 1968 
vymazáno 27. září 1971 
Předseda
Karel Indra
Česká republika
zapsáno 3. leden 1968 
vymazáno 27. září 1971 
Člen
František Valenta
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 27. září 1971 
Člen
Hynek Rulíšek
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 27. září 1971 
Člen
Bohuslava Václavková
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 27. září 1971 
Člen
František Vénos
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 27. září 1971 
Předseda
Josef Kouřil
Česká republika
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 2. říjen 1972 
Člen
Josef Dokoupil
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Božena Kreifová
okres Šumperk
zapsáno 3. duben 1970 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Věra Hejtmánková
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Jan Dokoupil
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Jan Pospíšil
Česká republika
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Antonín Sita
Česká republika
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Jan Kotraš
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Ladislav Daška
okres Šumperk
zapsáno 16. listopad 1973 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Miroslav Rutar
okres Šumperk
zapsáno 16. listopad 1973 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Josef Diviš
okres Šumperk
zapsáno 5. prosinec 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Marie Havlasová
okres Šumperk
zapsáno 5. prosinec 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
František Václavek
okres Šumperk
zapsáno 5. prosinec 1974 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Anna Kristková
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 22. duben 1981 
Předseda
Eduard Krystek
okres Šumperk
zapsáno 2. říjen 1972 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Ing. Jan Diviš
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Ing. Josef Krmela
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Anna Vágnerová
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Jan Brokeš
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 26. březen 1987 
Člen
Alois Václavek
okres Šumperk
zapsáno 27. září 1971 
vymazáno 24. listopad 1976 
Člen
Alois Václavek
okres Šumperk
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 26. březen 1987 
Člen
Marie Ondráčková
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 26. březen 1987 
Člen
František Valenta
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 26. březen 1987 
Člen
Jaroslava Kreuzigerová
okres Šumperk
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 26. březen 1987 
Člen
Josef Václavek
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 16. srpen 1989 
Místopředseda
Alois Václavek
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Vladimír Blažek
okres Šumperk
zapsáno 24. listopad 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen
Jaroslav Grámel
Česká republika
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Dagmar Cikrytová
okres Šumperk
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Alois Kotvan
Česká republika
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Barbora Gronychová
okres Šumperk
zapsáno 26. březen 1987 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Stanislav Rulíšek
okres Šumperk
zapsáno 26. březen 1987 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
František Diviš
okres Šumperk
zapsáno 26. březen 1987 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Jan Václavek
okres Šumperk
zapsáno 26. březen 1987 
vymazáno 16. srpen 1989 
Člen
Karel Hanousek
okres Šumperk
zapsáno 26. březen 1987 
vymazáno 16. srpen 1989 
Předseda
Alois Urban
okres Šumperk
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 12. březen 1992 
Předseda
zapsáno 12. březen 1992 
vymazáno 12. srpen 1993 
Místopředseda
Vladimír Blažek
okres Šumperk
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 12. srpen 1993 
Místopředseda představenstva
Jiří Komárek
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 21. prosinec 1995 
Člen představenstva
František Kašpárek
Česká republika
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 21. prosinec 1995 
Člen představenstva
Marie Divišová
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 21. prosinec 1995 
Člen představenstva
Miloslav Hauk
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 21. prosinec 1995 
Člen představenstva
František Václavek
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 14. listopad 1996 
Člen představenstva
Josef Dokoupil
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 14. listopad 1996 
Člen představenstva
Jan Halama
Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 21. prosinec 1995 
Předseda představenstva
Vladimír Blažek
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Milada Straková
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Miloslava Dokoupilová
okres Šumperk
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 16. květen 2008 
Místopředseda představenstva
Jan Halama
Šumperk
zapsáno 21. prosinec 1995 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Aloisie Gronychová
okres Šumperk
zapsáno 21. prosinec 1995 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Alena Janků
okres Šumperk
zapsáno 14. listopad 1996 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Antonín Novák
okres Šumperk
zapsáno 14. listopad 1996 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Ludmila Pohlnerová
Česká republika
zapsáno 14. listopad 1996 
vymazáno 16. květen 2008 
Člen představenstva
Vlastimil Žák
okres Šumperk
zapsáno 14. listopad 1996 
vymazáno 16. květen 2008 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
zapsáno 16. leden 2006 
vymazáno 5. březen 2008 

Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva. všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje účetní.
zapsáno 25. červen 1963 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva. všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).
zapsáno 7. září 1965 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek. písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 24. listopad 1976 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu družstva zastupuje místopředseda.
zapsáno 16. srpen 1989 
Způsob jednání
Jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisů 2 členů představenstva (předseda nebo místopředseda).
zapsáno 12. srpen 1993 
Konkurs
zapsáno 16. leden 2006 
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.11.2007 sp. zn. 33K 1/2006, které nabylo právní moci dne 28.12.2007, byl konkurs na majetek úpadce: Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou \"v likvidaci\", IČ: 001 50 401, 789 63 Ruda nad Moravou, zrušen z důvodu nedostatku majetku.
zapsáno 23. leden 2008 
Likvidátor
zapsáno 26. listopad 1999 
vymazáno 16. květen 2008 
Jednání : Za družstvo v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor samostatně a bez omezení.
zapsáno 26. listopad 1999 
Základní kapitál
15 529 998,-Kč
zapsáno 12. srpen 1993 
vymazáno 16. květen 2008 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou "v likvidaci". Údaje byly staženy 15. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 00150401 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00150401 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Zemědělské družstvo Ruda nad Moravou
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.