Zemědělské družstvo Francova Lhota - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Zemědělské družstvo Francova Lhota Zemědělské družstvo Francova Lhota - logo
IČO:00150835
Z. KAPITÁL: 6.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  aizcwe3
DIČ (DPH): CZ00150835, Detail plátce DPH
ADRESA: Francova Lhota 358, 756 14 Francova Lhota
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Francova Lhota 358 75614

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (50)

Zemědělské družstvo Francova Lhota – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1976 
 
Spisová značka
DrXXIV 456/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 3. duben 1951 
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo ve Francově Lhotě
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 7. říjen 1980 
Jednotné zemědělské družstvo vzorový pastevně odchovný podnik Francova Lhota
zapsáno 7. říjen 1980 
vymazáno 6. březen 1989 
Jednotné zemědělské družstvo Francova Lhota
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
Zemědělské družstvo Francova Lhota
zapsáno 25. březen 1991 
Sídlo
Francova Lhota
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 10. červenec 2002 
Francova Lhota 358, 756 14 Francova Lhota
zapsáno 10. červenec 2002 
vymazáno 14. září 2016 
Francova Lhota 358, 756 14 Francova Lhota
zapsáno 14. září 2016 
Identifikační číslo
00150835 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu, a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 29. říjen 1976 
hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 29. říjen 1976 
1) družstvo za pomoci státu zřizuje družstevní školu práce a soustavně pečuje o zvyšování kvalifikace družstevníků v družstevních školách práce a vysíláním družstevníků do odborných a jiných kursů a škol. dbá především o školení předsedy, ostatních funkcionářů a o výchovu odborníků z vlastních řad.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 29. říjen 1976 
2) družstvo pečuje o zvyšování kulturní úrovně všech družstevníků. zřizuje čítárnu, knihovnu a odbornou a jinou literaturu, organizuje širokou osvětovou práci mezi družstevníky, jejich rodinnými příslušníky a ostatními pracujícími. rozvíjí pokusnickou činnost a mičurinské hnutí mládeže a podporuje je. podněcuje účast družstevníků, zejména mládeže, na vědecké a umělecké tvorbě a aktivitě. může založit a provozovat kulturní klub. družstvo může sdružit prostředky s místním národním výborem k výstavbě kulturních a jiných zařízení a k výstavbě obce vůbec.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 29. říjen 1976 
3) družstvo zabezpečuje společné a individuální zdravotní a sociální potřeby družstevníků a jejich rodinných příslušníků. zřizuje kuchyně, jídelny, žňové útulky, jesle, mateřskou školu, pionýrské tábory, prádelny, umývárny, šatny a jiná zařízení. družstvo vytváří pro své pracovníky zdravotně nezávadné pracovní prostředí a podmínky a důsledně dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 29. říjen 1976 
družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a/ doprava v ročním rozsahu 800 tis.kčs b/ výroba el.palníků pro z vsetín \" 2,000 \" c/ stavební práce 500 \" d/ zpracování ovoce 50 \" místo provozování francova lhota.
zapsáno 18. prosinec 1970 
vymazáno 7. červenec 1971 
druh výroby rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 900 fr. lhota palníky -výroba pro z vsetín 3,750 \" stavební práce 900 \"
zapsáno 7. červenec 1971 
vymazáno 15. prosinec 1972 
druh a rozsah přidružené výroby:
zapsáno 7. červenec 1971 
vymazáno 29. říjen 1976 
druh výroby rozsah v tis.kčs místo provozov. doprava 900 francova lhota palníky brusky a žaluzie 3 750 \" stavební a zemní práce 900 \"
zapsáno 15. prosinec 1972 
vymazáno 6. srpen 1973 
doprava byla povolena rozhodnutím odboru dopravy onv na vsetíně z 20. března 1972 č.j. dopr. 277/1 - 173 a 176 a/ až d/72 s platností do 1. března 1973.
zapsáno 15. prosinec 1972 
vymazáno 6. srpen 1973 
druh výroby rozsah v tis.kčs místo provozov. doprava 900 francova lhota palníky brousky 4 100 \" stavební a zemní práce 1 000 \"
zapsáno 6. srpen 1973 
vymazáno 29. říjen 1976 
doprava povolena rozhodnutím odboru dopravy onv ve vsetíně z 3. dubna 1973, zn. dopr. 277/1 - 3459 a/, b/73 do 28. února 1974.
zapsáno 6. srpen 1973 
vymazáno 4. červen 1974 
rozhodnutím odboru dopravy onv ve vsetíně ze dne 16. dubna 1974, č.j. dopr. 277/1-2980/74 byla povolena doprava do 30. března 1975.
zapsáno 4. červen 1974 
vymazáno 29. říjen 1976 
2) do hlavního předmětu činnosti družstva náleží také hospodaření s lesní půdou a lesy.
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 6. březen 1989 
1) hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. zahrnuje v sobě i jiné činnosti pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 6. březen 1989 
3) v zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, družstvo provozuje na základě povolení, vydaného okresním národním výborem na vsetíně, přidruženou výrobu pro rok 1976:
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 24. leden 1977 
doprava 900 tis. kčs kovovýroba 2 000 tis. kčs palník, brousky 6 000 tis. kčs stavební a zemní práce 500 tis. kčs celkem 9 400 tis. kčs
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 24. leden 1977 
přidružená výroba nebude provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenému podnikání nebo získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 6. březen 1989 
rozhodnutím odboru dopravy onv ve vsetíně ze dne 17.5.1976, č.j. dopr. 277/1-5252/76 je povolena doprava do 31. května 1978.
zapsáno 29. říjen 1976 
vymazáno 12. únor 1979 
rozsah nezemědělské činnosti pro rok l976: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 900 v rámci ek.celku kovovýroba 2 400 palníky 5 600 stavební práce 500
zapsáno 24. leden 1977 
vymazáno 14. březen 1977 
rozsah nezemědělské činnosti pro rok l977: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 1 400 v rámci ek.celku kovovýroba 2 400 -\"- stavební a zemní práce 1 000 -\"- ostatní práce a služby 5 900 -\"
zapsáno 14. březen 1977 
vymazáno 26. říjen 1977 
rozsah nezemědělské činnosti na ii. pololetí roku 1977: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 1 400 v rámci ekon. jzd kovovýroba 2 000 -\"- stavební a zemní práce 1 000 -\"- práce, služby 7 500 -\"
zapsáno 26. říjen 1977 
vymazáno 6. březen 1978 
rozsah nezemědělské činnosti pro rok 1978: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 1,300 v rámci čssr kovovýroba - stavební a zemní práce 800 -\"- práce, služby 9,900 -\"
zapsáno 6. březen 1978 
vymazáno 23. říjen 1978 
rozsah nezemědělské činnosti na ii. pololetí roku 1978: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 1 500 v rámci čssr stavební a zemní práce 800 -\"- práce, služby palníky 8 500 -\"- práce služby - součástky 1 800 -\"
zapsáno 23. říjen 1978 
vymazáno 5. březen 1979 
podle rozhodnutí onv, odboru dopravy ve vsetíně ze dne 2. května 1978, č.j. dopr. 277/1-6181/78 byla družstvu povolena doprava pro cizí do 30. června 1979.
zapsáno 12. únor 1979 
vymazáno 6. březen 1989 
rozsah nezemědělské činnosti pro rok 1979: druh výroby: rozsah v tis.kčs místo provoz. doprava 1 500 v rámci čssr stavební a zemní práce 800 v rámci ek.celku práce a služby 10 300 -\"
zapsáno 5. březen 1979 
vymazáno 6. březen 1989 
dřevovýroba v rámci území ekonomického celku družstva.
zapsáno 19. březen 1985 
vymazáno 6. březen 1989 
rozsah povolené přidružené výroby se stanoví maximálně ve výši uvedené ve schváleném výrobně-finančním plánu jzd za příslušný rok a to pro každou z jednotlivých činností zvláště.
zapsáno 19. březen 1985 
vymazáno 6. březen 1989 
1/ družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a v lesích, které užívá.
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
2/ družstvo a/ vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
b/ těží surové dříví a zpracovává je
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
c/ poskytuje práce a služby pro občany.
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
3/ předmětem jiné hospodářské činnosti je a/ kooperace s průmyslovými podniky, výroba průmyslových i spotřebních výrobků dle platně uzavřených hospodářských smluv
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
b/ provádění stavebních prací pro socialistické organizace, včetně prací údržbářských a opravárenských
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
c/ kooperace s jinými zemědělskými organizacemi při výrobě zemědělských výrobků. v těchto kooperačních vztazích může družstvo vystupovat i jako nákupní organizace
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
d/ provozování obchodní činnosti a cestovního ruchu
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
e/ dřevovýroba.
zapsáno 6. březen 1989 
vymazáno 25. březen 1991 
1/ základním předmětem činnosti družstva je: a/ výroba a prodej zemědělských výrobků b/ výroba a prodej potravinářských výrobků c/ vykonávání činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské a potravinářské výroby d/ těžba, zpracování a prodej surového dříví.
zapsáno 25. březen 1991 
vymazáno 15. únor 1993 
2/ předmětem hospodářské a jiné činnosti je taktéž: a/ kooperace s jinými právnickými osobami či občany při výrobě průmyslových a spotřebních výrobků, včetně obchodní činnosti při jejich prodeji a nákupu b/ provádění stavebních, údržbářských a opravárenských prací, doprava a zemní práce občanům i právnickým osobám c/ poskytování ubytovacích služeb a služeb veřejného stravování d/ poskytování služeb cestovních kanceláří: - poskytování komplexních služeb domácího cestovního ruchu, zahraničního aktivního i pasivního cestovního ruchu včetně specifických činností a služeb souvisejících s provozováním cestovního ruchu - provozování doplňkových služeb cestovního ruchu včetně prodeje dárkových a upomínkových předmětů e/ zahraničně-obchodní činnost f/ poradenská a zprostředkovatelská činnost mimo právní služby.
zapsáno 25. březen 1991 
vymazáno 15. únor 1993 
hostinská činnost
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 11. květen 2016 
silniční motorová doprava
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 11. květen 2016 
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 10. červenec 2002 
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 10. červenec 2002 
podnikání v zemědělské výrobě a v lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje
zapsáno 15. únor 1993 
provádění průmyslových staveb, provádění inž. staveb vč. sídl. celků
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 10. červenec 2002 
obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 11. květen 2016 
zabezpečování hospodářských, sociálních a dalších potřeb svých členů a ostatních oprávněných osob z transformace a to způsobem a v rozsahu, který určí představenstvo
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 11. květen 2016 
ubytovací služby
zapsáno 9. únor 1996 
vymazáno 11. květen 2016 
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 16. duben 1998 
vymazáno 11. květen 2016 
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
zapsáno 16. duben 1998 
vymazáno 11. květen 2016 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 8. září 1998 
vymazáno 11. květen 2016 
zprostředkování obchodu
zapsáno 10. červenec 2002 
vymazáno 11. květen 2016 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 10. červenec 2002 
vymazáno 11. květen 2016 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. květen 2016 
hostinská činnost
zapsáno 11. květen 2016 
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 11. květen 2016 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 11. květen 2016 
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 11. květen 2016 

Statutární orgán

Místopředseda
Josef Zimek
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Člen
Štěpán Filák
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Člen
Emil Kurtin
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Člen
František Šerý
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Člen
Františka Juráňová
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Člen
Josef Ječmínek
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 29. duben 1952 
Předseda
Josef Juráň
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 22. březen 1962 
Člen
Zdeněk Horalík
Česká republika
zapsáno 3. duben 1951 
vymazáno 22. březen 1962 
Místopředseda
Anežka Trochotová
Česká republika
zapsáno 29. duben 1952 
vymazáno 22. březen 1962 
Člen
Josef Hrnčířík
Česká republika
zapsáno 29. duben 1952 
vymazáno 22. březen 1962 
Člen
František Konečný
Česká republika
zapsáno 29. duben 1952 
vymazáno 22. březen 1962 
Člen
Štěpán Trochta
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 3. červen 1963 
Člen
Ladislav Hrbáček
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 3. červen 1963 
Člen
František Trochta
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 4. červen 1963 
Člen
Emilie Machů
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 4. červen 1963 
Člen
Jan Trochta
okres Vsetín
zapsáno 3. červen 1963 
vymazáno 4. červen 1963 
Člen
Emilie Trochtová
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 6. prosinec 1966 
Člen
Josef Trchalík
okres Vsetín
zapsáno 3. červen 1963 
vymazáno 6. prosinec 1966 
Člen
Jaroslav Šuta
okres Vsetín
zapsáno 4. červen 1963 
vymazáno 6. listopad 1969 
Člen
Josef Surmař
okres Vsetín
zapsáno 4. červen 1963 
vymazáno 6. listopad 1969 
Člen
Štěpán Filák
okres Vsetín
zapsáno 6. prosinec 1966 
vymazáno 6. listopad 1969 
Člen
Josef Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 24. březen 1971 
Předseda
František Sukup
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 3. červen 1963 
Člen
Josef Bartoník
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 3. červen 1963 
Člen
Antonín Tkadlec
okres Vsetín
zapsáno 3. červen 1963 
vymazáno 24. březen 1971 
Člen
František Trchalík
okres Vsetín
zapsáno 4. červen 1963 
vymazáno 24. březen 1971 
Člen
Jan Trochta
okres Vsetín
zapsáno 6. listopad 1969 
vymazáno 24. březen 1971 
Člen
Josef Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 14. březen 1973 
Člen
Josef Bartoník
okres Vsetín
zapsáno 7. únor 1968 
vymazáno 14. březen 1973 
Člen
Karel Jančár
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 14. březen 1973 
Člen
Alois Šerý
okres Vsetín
zapsáno 6. prosinec 1966 
vymazáno 15. červenec 1975 
Člen
Josef Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 22. březen 1962 
vymazáno 7. únor 1968 
Člen
František Sukup
okres Vsetín
zapsáno 3. červen 1963 
vymazáno 3. červen 1963 
Předseda
Josef Bartoník
okres Vsetín
zapsáno 3. červen 1963 
vymazáno 7. únor 1968 
Předseda
Josef Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 7. únor 1968 
vymazáno 24. březen 1971 
Člen
Jaroslav Novosad
okres Vsetín
zapsáno 6. listopad 1969 
vymazáno 24. březen 1971 
Člen
Josef Koňařík
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 15. červenec 1975 
Člen
Štěpán Trochta
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 15. červenec 1975 
Člen
Ladislav Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 15. červenec 1975 
Člen
Josef Kabrhel
okres Vsetín
zapsáno 14. březen 1973 
vymazáno 30. březen 1977 
Člen
Josef Šuta
okres Vsetín
zapsáno 14. březen 1973 
vymazáno 30. březen 1977 
Člen
Josef Piastek
okres Vsetín
zapsáno 15. červenec 1975 
vymazáno 30. březen 1977 
Zástupce předs.
Ing. Josef Kamler
okres Vsetín
zapsáno 15. červenec 1975 
vymazáno 9. duben 1979 
Člen
Karel Jančár
okres Vsetín
zapsáno 9. duben 1979 
vymazáno 30. duben 1981 
Člen
Ladislav Hinner
okres Vsetín
zapsáno 15. červenec 1975 
vymazáno 5. březen 1986 
Člen
Josef Šerý
okres Vsetín
zapsáno 15. červenec 1975 
vymazáno 5. březen 1986 
Místopředseda
Miroslav Buráň
okres Vsetín
zapsáno 9. duben 1979 
vymazáno 5. březen 1986 
Člen
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 6. březen 1989 
Člen
Josef Václavík
okres Vsetín
zapsáno 9. duben 1979 
vymazáno 6. březen 1989 
Člen
Ing. Jaroslav Kamler
okres Vsetín
zapsáno 30. březen 1977 
vymazáno 6. březen 1989 
Zástupce předs.
Josef Václavík
okres Vsetín
zapsáno 15. červenec 1975 
vymazáno 9. duben 1979 
Člen
Miroslav Buráň
okres Vsetín
zapsáno 30. březen 1977 
vymazáno 9. duben 1979 
Člen
Anežka Hájková
okres Vsetín
zapsáno 30. duben 1981 
vymazáno 6. březen 1989 
Předseda
Ing. Jaroslav Novosad
okres Vsetín
zapsáno 24. březen 1971 
vymazáno 5. březen 1986 
Člen
Stanislav Martinka
okres Vsetín
zapsáno 6. listopad 1969 
vymazáno 5. březen 1986 
Člen
zapsáno 30. březen 1977 
vymazáno 5. březen 1986 
Člen
Ing. Pavel Blaha
okres Vsetín
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 6. březen 1989 
Člen
Ing. Josef Chromík
okres Vsetín
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 6. březen 1989 
Člen
Karel Gargulák
okres Vsetín
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 6. březen 1989 
Místopředseda
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 20. únor 1990 
Místopředseda
Ing. Zdeněk Novosad
okres Vsetín
zapsáno 20. únor 1990 
vymazáno 25. březen 1991 
Předseda
Ing. Zdeněk Novosad
okres Vsetín
zapsáno 25. březen 1991 
vymazáno 15. únor 1993 
Místopředseda
zapsáno 25. březen 1991 
vymazáno 15. únor 1993 
Člen představenstva
Josef Bartoník
okres Vsetín
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 24. květen 1994 
Člen představenstva
Břetislav Chromík
okres Vsetín
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 9. únor 1996 
Člen představenstva
Josef Rösner
okres Vsetín
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 9. únor 1996 
Člen představenstva
Ing. Pavel Blaha
okres Vsetín
zapsáno 24. květen 1994 
vymazáno 9. únor 1996 
Člen představenstva
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 31. květen 1999 
Předseda představenstva
Miroslav Vrána
okres Vsetín
Den zániku funkce: 16. březen 2006
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 26. duben 2006 
Místopředseda představenstva
Stanislav Rösner
okres Vsetín
Den zániku funkce: 23. březen 2001
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 17. říjen 2001 
Člen představenstva
Ing. Ludmila Filgasová
okres Vsetín
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 31. květen 1999 
vymazáno 26. duben 2006 
Člen představenstva
Zdeněk Novák
okres Vsetín
Den zániku funkce: 23. březen 2001
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 17. říjen 2001 
Člen představenstva
Alois Matůš
okres Vsetín
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 9. únor 1996 
vymazáno 26. duben 2006 
Člen představenstva
Alois Juráň
okres Vsetín
zapsáno 9. únor 1996 
vymazáno 17. říjen 2001 
Člen představenstva
Miroslav Mikéska
okres Vsetín
zapsáno 9. únor 1996 
vymazáno 17. říjen 2001 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Novák
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 23. březen 2001
Den zániku funkce: 16. březen 2006
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 17. říjen 2001 
vymazáno 26. duben 2006 
Člen představenstva
Ing. Helena Kamlerová
Valašské Meziříčí
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 17. říjen 2001 
vymazáno 26. duben 2006 
Člen představenstva
Jan Lalošák
okres Vsetín
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 17. říjen 2001 
vymazáno 26. duben 2006 
Člen představenstva
Ladislav Trčka
okres Vsetín
Den zániku členství: 16. březen 2006
zapsáno 17. říjen 2001 
vymazáno 26. duben 2006 
Předseda představenstva
Josef Kliš
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 16. březen 2006
Den zániku funkce: 17. březen 2011
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Novák
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 16. březen 2006
Den zániku funkce: 17. březen 2011
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen představenstva
Ing. Ludmila Filgasová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen představenstva
Alois Matůš
okres Vsetín
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen představenstva
Ing. Helena Kamlerová
Valašské Meziříčí
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen představenstva
Ladislav Trčka
okres Vsetín
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen představenstva
Pavlína Juráňová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 16. březen 2006
Den zániku členství: 17. březen 2011
zapsáno 26. duben 2006 
vymazáno 13. duben 2011 
Předseda představenstva
Josef Kliš
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 17. březen 2011
Den zániku funkce: 17. březen 2016
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Novák
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 17. březen 2011
Den zániku funkce: 17. březen 2016
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Člen představenstva
Ing. Ludmila Filgasová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Člen představenstva
Pavlína Juráňová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Člen představenstva
Alois Lukáš
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Člen představenstva
Alois Šerý
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Člen představenstva
Jaroslava Zimková
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2011
Den zániku členství: 17. březen 2016
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 11. květen 2016 
Předseda
zapsáno 5. březen 1986 
vymazáno 25. březen 1991 
Předseda představenstva
Josef Kliš
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Místopředseda představenstva
Miroslav Vrána
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Alois Matůš
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Josef Matůš
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
MVDr. TEREZA PTÁČKOVÁ
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
MIROSLAV SUROVEC
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
ROSTISLAV ZIMEK
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Předseda představenstva
Josef Kliš
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 17. březen 2016
Den zániku funkce: 17. březen 2021
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Novák
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 17. březen 2016
Den zániku funkce: 17. březen 2021
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Ing. Ludmila Filgasová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Pavlína Juráňová
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Alois Lukáš
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Marcela Černá
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 
Člen představenstva
Zdeňka Trnková
okres Vsetín
Den vzniku členství: 17. březen 2016
Den zániku členství: 17. březen 2021
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 31. květen 2021 

Počet členů
7
zapsáno 31. květen 2021 
Způsob jednání
Zastupování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. Znamenání firmy: Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru.
zapsáno 3. duben 1951 
Způsob jednání
Zastupování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.
zapsáno 29. duben 1952 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.
zapsáno 16. červen 1953 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podpisuje předseda a jeden člen představenstva. všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).
zapsáno 18. listopad 1965 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek. písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 29. říjen 1976 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 6. březen 1989 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Statutárním orgánem družstva je předseda, který je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Předseda může písemně zmocnit jiného člena družstva či jinou právnickou nebo fyzickou osobu, aby jednali jménem družstva v rozsahu, určeném ve zmocnění. Vedoucí závodů jsou oprávnění činit jménem družstva úkony nutné ke splnění úkolů v rámci působnosti závodu.
zapsáno 25. březen 1991 
Způsob jednání
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Navenek jedná za představenstvo předseda popřípadě místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva.
zapsáno 15. únor 1993 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Ing. Helena Kamlerová
Valašské Meziříčí
Den vzniku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Místopředseda kontrolní komise
Alois Lukáš
okres Vsetín
Den vzniku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 
Člen kontrolní komise
Karel Liška
okres Vsetín
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 31. květen 2021 

Počet členů
3
zapsáno 31. květen 2021 
Základní kapitál
9 000 000,-Kč
zapsáno 15. únor 1993 
vymazáno 31. květen 1999 
6 000 000,-Kč
zapsáno 31. květen 1999 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Zemědělské družstvo Francova Lhota. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00150835 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00150835 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Zemědělské družstvo Francova Lhota - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V