ŠKODA a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: ŠKODA a.s. ŠKODA a.s. - logo
IČO:00213101
Z. KAPITÁL: 9.5 miliard Kč
DIČ (DPH): CZ00213101 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Plzeň
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. leden 1991
DATUM ZÁNIKU:31. červenec 2018
Plzeň

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (45)

ŠKODA a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1991 
 
Spisová značka
B 36/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
Obchodní firma
Škoda, koncern, Plzeň, a.s.
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
ŠKODA, koncern, Plzeň, a.s.
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 19. prosinec 1994 
ŠKODA a.s.
zapsáno 19. prosinec 1994 
vymazáno 31. červenec 2018 
Sídlo
Tylova 57, Plzeň
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
Identifikační číslo
00213101 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
inzertní a reklamní činnost
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
zpracování dat
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
servisní a opravárenská činnost
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
prodej a nákup v maloobchodě
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 2. duben 1998 
provoz vzdělávacích a vyučovacích zařízení
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 2. duben 1998 
poskytování technické pomoci a poradenství vč. licenčních obchodů
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 2. duben 1998 
provoz kulturních a sportovních zařízení
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 2. duben 1998 
výzkum, vývoj, výroba, engineering v oblasti:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
strojů a zařízení pro energetiku, válcovny, slévárny, kovárny a zemědělství
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
dopravních prostředků
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
strojů obráběcích a tvářecích
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
elektrotechnických a elektronických výrobků
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
výrobků sléváren, kováren, lisoven a surové oceli
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
strojních součástí a mechanismů
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
speciálních strojů a strojírenských zařízení
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
nástrojů a měřidel
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
strojů a zařízení pro potravinářskou výrobu
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
potrubí a nosných ocelových konstrukcí
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
výrobků z plastů a laminátů
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
tepelné a elektrické energie
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
výkonu vyšších dodavatelských funkcí
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
projektové činnosti v rozsahu uděleného oprávnění
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
stavebnictví, provádění oprav a instalací
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
ekologie
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
průmyslových a palivových pecí
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
kompresorů
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
doprava, přeprava a skladování
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
provoz zařízení k ochraně životního prostředí
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
provoz ubytovacích, rekreačních a stravovacích zařízení
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 31. červenec 2018 
rozhodnutím okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy, ze dne 8. 2. 1991 č.j.: do/48/1991-ho/277/2, byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava osob přes hranice státu z čsfr do všech států evropy nepravidelná veřejná silniční doprava (autobusy 2) na dobu do 31. 12. 1991
zapsáno 12. březen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
rozhodnutím okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy, ze dne 8. 2. 1991 č.j. do/49/1991-ho/277/1, byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava věcí přes hranice státu z čsfr do všech států evropy veřejná silniční nákladní doprava na dobu do 31. 12. 1991
zapsáno 12. březen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
rozhodnutím okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy ze dne 5. 2. 1991 č.j. do/33/1991-ho/277/2 byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava osob přes hranice státu z čsfr do srn, francie, rakouska, jugoslavie (autobusy 2) na dobu do 5. 2. 1992
zapsáno 12. březen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
rozhodnutím okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy ze dne 5. 2. 1992, č.j. do/32/1991-ho/277/1 byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava věcí přes hranice státu čsfr do srn (nákladní 1, návěs) na dobu do 5. 2. 1992
zapsáno 12. březen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
na základě povolení fmzo ze dne 29. 12. 1990 č.j. 13/16243/to/90 registrační číslo 108005857 zapisuje se zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu:
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
1. vývoz věcí z produkce organizace dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí povolení
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
2. dovoz věcí pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády čsfr č. 256/1990 sb. ze dne 4. 5. 1990
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
3. koupě zboží v zahraničí a jeho přímý prodej v zahraničí v souvislosti s kompletacemi zařízení, jejich částí, agregátů, strojů a přístrojů vyvážených podle bodu 1 rozsahu povolení
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
4. poskytování služeb zahraničním osobám na území čsfr a v zahraničí formou: - průmyslových prací výrobní povahy - projektování - oprav a údržby strojů a energetického zařízení - oprav strojů pro spotřební a potravinářský průmysl - oprav výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu - montáží opravárenského charakteru - inženýrských činností - montáží technologických zařízení
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
5. zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a poskytování a přijímání služeb na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
6. vývoz a dovoz věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády čsfr č. 256/1990 sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění je zapotřebí povolení k zahraničně obchodní činnosti, uskutečňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 5 rozsahu povolení
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
7. přijímání služeb od zahraničních osob v návaznosti na předmět činnosti organizace.
zapsáno 29. duben 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
na základě rozhodnutí okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy ze dne 8. 5. 1991 č.j. do/246/1991-ho/277/1 byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava věcí přes hranice státu z čsfr v počtu vozidel 1 avia 31 na dobu do 8. 8. 1991
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
na základě rozhodnutí okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy ze dne 28. 6. 1991 č.j. do/373/91-hr/277/1/ byla navrhovateli povolena veřejná nepravidelná siln. nákladní doprava na území čr v počtu vozidel 20 na dobu do 1. 7. 1992
zapsáno 27. srpen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
na základě rozhodnutí okresního úřadu plzeň, referát služeb - úsek dopravy ze dne 28. 6. 1991 č.j. do/373/91-hr/277/1 byla navrhovateli povolena veřejná nepravidelná silniční osobní doprava v počtu vozidel 1 na dobu do 1. 7. 1992
zapsáno 27. srpen 1991 
vymazáno 2. duben 1998 
ostraha majetku a osob
zapsáno 19. prosinec 1994 
vymazáno 28. červen 2001 
poskytování zdravotní péče v oboru: - závodní lékaři - interní oddělení - elektrokardiografické oddělení - ultrasonografické oddělení - rehabilitační oddělení - oddělení nemocí z povolání - oddělení trn - akupunktura - radiodiagnostické oddělení, rtg a štítový rtg - první pomoc - ambulantní péče - diagnostická péče - preventivní péče - rehabilitační péče - léčebná péče - oddělení chorob z povolání (vyšetření pletysmografické, preventivní prohlídky - výjezdů do zahraničí) - rehabilitace
zapsáno 19. prosinec 1994 
vymazáno 31. červenec 2018 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
automatizované zpracování dat
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
ostraha majetku a osob
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 4. listopad 1998 
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 28. červen 2001 
poskytování software
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
pronájem nebytových prostor
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
provoz kulturních zařízení
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
poradenská a konzultační činnost v oblasti strojírenských technologií
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
zprostředkovatelské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
vývoj, výroba, přeprava a znehodnocování vojenského střeliva
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
vývoj, výroba, přeprava a znehodnocování vojenských zbraní
zapsáno 2. duben 1998 
vymazáno 31. červenec 2018 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 28. červen 2001 
inženýrská a investorská činnost
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 31. červenec 2018 
překladatelská a obecně tlumočnická činnost
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 31. červenec 2018 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Ii. místopředseda
zapsáno 4. červenec 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstdva
zapsáno 2. březen 1992 
vymazáno 1. říjen 1992 

Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 4. červenec 1991 

Statutární orgán - představenstvo

I. místopředseda
zapsáno 4. červenec 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Předseda představenstva
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
I. místopředseda představenstva
Ing. Karel Prokop
okres Plzeň-jih
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
Ii. místopředseda představenstva
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
První místopředseda představenstva
zapsáno 1. leden 1993 
vymazáno 1. říjen 1993 
Místopředseda představenstva
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Místopředseda představenstva
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 30. srpen 1999 
Místopředseda představenstva
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 30. srpen 1999 
Předseda předst. a generální řed.
zapsáno 1. leden 1993 
vymazáno 7. září 1999 
Místopředseda představenstva
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
Místopředseda představenstva
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
1. místopředseda představenstva
Ing. Jiří Hlavica
okres Brno-venkov
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 20. březen 2000 
2. místopředseda představenstva
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 20. březen 2000 
Místopředseda představenstva
zapsáno 20. březen 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Předseda představenstva
Mgr. Martin Roman
okres Praha-východ
zapsáno 20. březen 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Předseda představenstva
Ing. Otakar Filipec
Praha
Den vzniku funkce: 24. březen 2000
Den zániku funkce: 5. prosinec 2001
Den vzniku členství: 24. březen 2000
Den zániku členství: 5. prosinec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Místopředseda představenstva
Bc. Michal Bíman
Plzeň
Den vzniku funkce: 21. červen 2000
Den zániku funkce: 5. prosinec 2001
Den vzniku členství: 21. červen 2000
Den zániku členství: 5. prosinec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Předseda představenstva
Michaela Sýkorová
Humpolec
Den vzniku funkce: 31. květen 2004
Den zániku funkce: 20. duben 2005
Den vzniku členství: 31. květen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Místopředseda představenstva
Radek Pelc
Lysá nad Labem
Den vzniku funkce: 31. květen 2004
Den zániku funkce: 20. duben 2005
Den vzniku členství: 31. květen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Místopředseda představenstva
Martin Sýkora
Humpolec
Den vzniku funkce: 31. květen 2004
Den zániku funkce: 20. duben 2005
Den vzniku členství: 31. květen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Vicenda
Plzeň
Den vzniku funkce: 13. říjen 2006
Den zániku funkce: 12. leden 2010
Den vzniku členství: 12. říjen 2006
Den zániku členství: 12. leden 2010
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Jirásek
Česká republika
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 4. červenec 1991 
Člen představenstva
Ing. Jindřich Horký
okres Brno-venkov
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 4. červenec 1991 
Člen představenstva
Ing. Vítězslav Vašica
Frýdek-Místek
zapsáno 4. červenec 1991 
vymazáno 2. březen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
JUDr. Jiří Vilím
Česká republika
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 28. březen 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 4. červenec 1991 
vymazáno 1. říjen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. leden 1993 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 4. červenec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
Člen představenstva
Ing. Jan Hakr
okres Plzeň-sever
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. leden 1993 
Člen představenstva
Ing. Antonín Moravec
Česká Lípa
zapsáno 1. leden 1993 
vymazáno 1. říjen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. říjen 1994 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 5. říjen 1994 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 1. leden 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 1. leden 1993 
vymazáno 1. říjen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Doležal
okres Plzeň-sever
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 20. březen 2000 
Člen představenstva
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 20. březen 2000 
Člen představenstva
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 20. březen 2000 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen představenstva
Ing. Karel Klíma
Plzeň
Den vzniku členství: 24. březen 2000
Den zániku členství: 5. prosinec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Menza
Plzeň
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 5. prosinec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva
Ing. Alexandr Mózes
Praha
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 20. červen 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva
František Weinfurter
Plzeň
Den vzniku členství: 12. říjen 2006
Den zániku členství: 12. leden 2010
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 
Člen představenstva
Ivan Horák
Praha
Den vzniku členství: 12. říjen 2006
Den zániku členství: 12. leden 2010
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 

Způsob jednání
Podpisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva Zastupování: Představenstvo společnosti zastupuje společnost vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.
zapsáno 29. prosinec 1990 
Způsob jednání
Způsob jednání: zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to každý jeho člen podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo některý místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn
zapsáno 1. říjen 1992 
Způsob jednání
Způsob jednání: zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to každý jeho člen v rozsahu a způsobem podle písemného pověření uděleného představenstvem podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo některý místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn
zapsáno 1. říjen 1993 
Způsob jednání
Způsob jednání: zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to každý jeho člen v rozsahu a způsobem podle písemného pověření uděleného představenstvem. Podepisování: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda sám nebo místopředseda a s ním další člen představenstva. Představenstvo, předseda sám nebo místopředseda a s ním další člen představenstva mohou v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za společnost samostatně jednala a podepisovala. Pro podepisování v operativních záležitostech vydá představenstvo podpisový řád.
zapsáno 19. prosinec 1994 
Způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. b) podepisování - za společnost podepisuje ve všech věcech představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
zapsáno 30. srpen 1999 
Způsob jednání
Způsob jednání: a) společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně b) podepisování - za společnost podepisuje ve všech věcech představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
zapsáno 28. červen 2001 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. září 1993 
Člen
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. říjen 1993 
Člen
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. říjen 1993 
Člen
Ing. Jan Princ
okres Kladno
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 1. říjen 1993 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. říjen 1994 
Člen
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
Ing. Lubomír Kollárik
Slovenská republika
zapsáno 5. říjen 1994 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. září 1993 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 28. srpen 1995 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 28. srpen 1995 
Člen dozorčí rady
Milan Otto
Plzeň
zapsáno 1. říjen 1993 
vymazáno 5. březen 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 30. srpen 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 7. září 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 28. únor 2000 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 28. únor 2000 
Předseda dozorčí rady
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
Místopředseda dozorčí rady
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 7. září 1999 
Místopředseda dozorčí rady
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 28. únor 2000 
Předseda dozorčí rady
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 28. únor 2000 
Člen dozorčí rady
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 28. únor 2000 
Člen dozorčí rady
zapsáno 7. září 1999 
vymazáno 28. únor 2000 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 28. únor 2000 
Člen dozorčí rady
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 28. únor 2000 
Místopředseda dozorčí rady
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
zapsáno 5. březen 1997 
vymazáno 28. červen 2001 
Místopředseda dozorčí rady
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
Ing. Radek Mička
Praha
Den zániku členství: 20. červen 2001
zapsáno 30. srpen 1999 
vymazáno 11. listopad 2004 
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Liška
Praha
Den zániku funkce: 20. červen 2001
Den zániku členství: 20. červen 2001
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Alfréd Šebek
Praha
Den zániku funkce: 19. září 2001
Den zániku členství: 19. září 2001
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Člen dozorčí rady
zapsáno 28. únor 2000 
vymazáno 28. červen 2001 
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Viktor Liška
Praha
Den vzniku funkce: 20. prosinec 1999
Den zániku funkce: 11. červenec 2001
Den vzniku členství: 20. prosinec 1999
Den zániku členství: 11. červenec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
Ladislav Hellmayer
Plzeň
Den vzniku členství: 24. březen 2000
Den zániku členství: 11. červenec 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Rydvan
Praha
Den vzniku členství: 5. prosinec 2000
Den zániku členství: 19. září 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Peca
Plzeň
Den vzniku členství: 28. listopad 2000
Den zániku členství: 19. září 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
Ing. Ivana Venclíková
Plzeň
Den vzniku členství: 28. listopad 2000
Den zániku členství: 19. září 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Předseda dozorčí rady
Michaela Lorencová
Chomutov
Den vzniku funkce: 31. květen 2004
Den zániku funkce: 20. duben 2005
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady
Katarína Polláková
Slovenská republika
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady
Martina Králová
okres Znojmo
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady
Šárka Heulerová
Ústí nad Orlicí
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady
Petra Rychnovská
Pardubice
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady
Rudolf Vřešťál
Praha
Den vzniku členství: 22. březen 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 8. únor 2006 
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Haushalter
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 12. říjen 2006
Den zániku funkce: 15. prosinec 2009
Den vzniku členství: 15. září 2006
Den zániku členství: 15. prosinec 2009
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 
Člen dozorčí rady
Mgr. Jaroslav Vaško
Praha
Den vzniku členství: 15. září 2006
Den zániku členství: 15. prosinec 2009
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 
Člen dozorčí rady
JUDr. Ing. Vladimír Horák
Praha
Den vzniku členství: 15. září 2006
Den zániku členství: 15. prosinec 2009
zapsáno 10. listopad 2006 
vymazáno 12. červenec 2012 
Člen dozorčí rady
Ing. Jindřich Brabec
Plzeň
Den vzniku členství: 28. listopad 2000
Den zániku členství: 19. září 2001
zapsáno 28. červen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
zapsáno 17. září 2001 
vymazáno 26. únor 2016 
Zvláštní správce
zapsáno 15. říjen 2001 
vymazáno 24. únor 2010 
Konkursní správce
zapsáno 26. únor 2016 
vymazáno 31. červenec 2018 

Konkurs
zapsáno 17. září 2001 
Konkurs, který byl prohlášen usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2001 číslo jednací 29 K 33/2001-52, byl usnesením Krajského soudu v Plzni, ze 5. listopadu 2015, č.j. 29 K 33/2001-2437 zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci 27. května 2016.
zapsáno 3. červen 2016 
Akcie
počet 1 ks ve jmenovité hodnotě 6 731 276 000,-Kč
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. říjen 1992 
počet 9 479 710 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 31. červenec 2018 
Základní kapitál
6 731 276 000,-Kč
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 1. říjen 1992 
9 479 710 000,-Kč
zapsáno 1. říjen 1992 
vymazáno 31. červenec 2018 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy ŠKODA a.s. Údaje byly staženy 30. září 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 00213101 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00213101 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

ŠKODA a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V