Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci - logo
IČO:00397237
FORMA:Státní podnik
DIČ, DPH:CZ00397237 informace o dph, ověřit
ADRESA: Nádražní ulice 213, 252 30 Řevnice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. červenec 1976
DATUM ZÁNIKU:7. listopad 2007
Řevnice

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (10) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
30. června 1989
Datum výmazu:
7. listopadu 2007
Spisová značka:
ALXI 128 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Obchodní firma:
Oblastní podnik služeb s.p. Praha západ se sídlem v Řevnicích
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 31. srpna 1992
Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci
zapsáno 31. srpna 1992
vymazáno 7. listopadu 2007
Sídlo:
Řevnice, Nádražní ulice č. 213, okres Praha-západ
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Identifikační číslo:
00397237
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Právní forma:
Státní podnik
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Předmět podnikání:
zahradnictví, včetně prodeje zahradnických výpěstků
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
zakázková výroba spotřebných předmětů z toho - zakázková výroba nábytku -zakázková šití oděvů z textilu a plastických hmot - zakázková šití ložního prádla - zakázková výroba předmětů kulturní spotřeby
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
průmyslové výkony t.j. opravy a údržba průmyslové povahy, vč. montáže opravářského charakteru a ostatní průmyslové výkony zejména: opravy a údržba silničních vozidel ( osobních ) včtně servisu opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí opravy a údržba kovových výrobků vč. oprav plynospotřebičů opravy a elektrospotřebičů
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
ostatní opakovaná výroba hotových výrobků
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
chemický a gumárenskoosinkový průmysl
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
dřevozpracující průmysl (výroba nábytku ze dřeva a ost. hmot mimo kovového)
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
zakázková výroba předmětů - výroblků
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
opravy a údržba kovových výrobků
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
průmysl potravin a pochutin
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
ostatní průmyslová výroba
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
hlavní stavební práce
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
pomocné stavební práce
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
prodej nakupovaných i vlastních výrobků
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
ubytovací služby
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby cestovního ruchu
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby kominické
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby prádelen
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
čistírenské služby
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby holičské, kadeřnické a kosmetické
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
fotografické služby
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby pomocné pro domácnost a pro veřejnost, služby písáren a kancel. rozmnožovacích
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby bytové a domovní
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
služby pohřební
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a samoobsl. provozů obyvatelstvu
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
zbyvající služby nespecifikované
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
ostatní nevýrobní činnosti
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
projekce
zapsáno 25. září 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
nákladní silniční doprava
zapsáno 25. září 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
doplňkové dopravní služby
zapsáno 25. září 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
odvoz popela a fekálií
zapsáno 25. září 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Statutární orgán:
ředitel:
 
Černošice II, Na Marsu 380
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 13. června 1990
ředitel:
 
Černošice II, Na višňovce 1228, okres Praha-západ
zapsáno 13. června 1990
vymazáno 2. srpna 1991
Zástupce ředitele:
 
Černošice, Na višňovce 1232, okres Praha-západ
zapsáno 22. ledna 1990
vymazáno 11. července 1990
Zástupce ředitele:
 
Všenory, U trati 23, okres Praha-západ
zapsáno 11. července 1990
vymazáno 2. srpna 1991
ředitel:
 
Všenory, Všenory 23, okres Praha-západ
zapsáno 2. srpna 1991
vymazáno 14. října 1991
Zástupce ředitele:
 
Řevnice, Třebáňská 776, okres Praha-západ
zapsáno 2. srpna 1991
vymazáno 14. října 1991
ředitel:
 
Praha 4, Na Havránce 8a/1832
zapsáno 14. října 1991
vymazáno 31. srpna 1992
Zástupce ředitele:
 
Všenory, Všenory 23, okres Praha-západ
zapsáno 14. října 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Zástupce ředitele:
 
Všenory, Všenory 23, okres Praha-západ
zapsáno 31. prosince 1991
vymazáno 31. března 1992
Zástupce ředitele:
 
Řevnice, Třebáňská 776, okres Praha-západ
zapsáno 31. března 1992
vymazáno 31. srpna 1992
Likvidátor:
 
Praha 5, Nad Koulkou 1999/3
zapsáno 31. srpna 1992
vymazáno 7. července 1993
Likvidátor:
 
Karlštejn, Srbsko 159, okres Beroun
zapsáno 7. července 1993
vymazáno 12. července 1995
Likvidátor:
 
Praha 4, Kosmická 745
zapsáno 12. července 1995
vymazáno 6. dubna 1999
Likvidátor:
 
Praha 10, Kozácká 4/180, PSČ 10100
zapsáno 6. dubna 1999
vymazáno 9. května 2002
Likvidátor:
 
Praha 8, U Větrolamu 464
zapsáno 9. května 2002
vymazáno 18. května 2005
Způsob jednání:
Podepisování: K názvu podniku přípojí svůj podpis ředitel.
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 22. ledna 1990
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
zapsáno 22. ledna 1990
vymazáno 31. srpna 1992
Zastupování: Podnik zastupuje likvidátor. Podpisování: K názvu podniku s doložkou v likvidaci připojí svůj podpis likvidátor.
zapsáno 31. srpna 1992
vymazáno 7. listopadu 2007
Likvidátor:
Ing. JOZEF ŠRÁMEK
Praha 3, Seifertova 1042/14, PSČ 13000
zapsáno 18. května 2005
vymazáno 7. listopadu 2007
Zakladatel:
Okresní národní výbor Praha západ
Praha 2, Podskalská 19
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 18. května 2005
Kmenové jmění:
........
zapsáno 6. dubna 1999
vymazáno 7. listopadu 2007
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou ONV Praha západ vydanou usnesením ze dne 28.6.1989 č.36.
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Den vzniku je 1.7.1989.
zapsáno 30. června 1989
vymazáno 7. listopadu 2007
Rozhodnutím Okresního úřadu Praha západ ze dne 20.8.1992 č.j. 997/92 byl státní podnik zrušen k 31.8.1992 a nařízena jeho likvidace k 1.9. 1992.
zapsáno 31. srpna 1992
vymazáno 7. listopadu 2007
Dle ust. § 10 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce byl dnem 1.1.2003 převeden výkon zakladatelských funkcí státních podniků a státních podniků "v likvidaci", u nichž tuto funkci dosud vykonávaly okresní úřady, do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
zapsáno 18. května 2005
vymazáno 7. listopadu 2007
Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 20.6.2005 č.j. 13 Nc 2814/2005-6 byla nařízena exekuce na majetek povinného: Oblastní podnik služeb Praha-západ, s.p. v livkidaci, se sídlem Nádražní 213, 252 30 Řevnice, IČ: 00397237 k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká tisková kancelář, se sídlem Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1, IČ: 47115068 ve výši 45.875,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad pro Prahu 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2.
zapsáno 18. července 2005
vymazáno 7. listopadu 2007
Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku.
zapsáno 7. listopadu 2007
vymazáno 7. listopadu 2007
Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:
zapsáno 9. prosince 2005
vymazáno 7. listopadu 2007
Prohlášení konkursu:
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.listopadu 2005 číslo jednací 39 K 46/2005-18 byl prohlášen konkurs na majetek státního podniku Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 30.listopadu 2005 .
zapsáno 9. prosince 2005
vymazáno 9. srpna 2007
Konkursní správce:
JUDr. JAN JIŘÍČEK
Praha 7, Kamenická 43
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2007, č.j. 39 K 46/2005-207 se zprošťuje funkce správce konkursní podstaty JUDr. Jan Jiříček. Usnesení nabylo právní moci dne 1. září 2007.
zapsáno 9. prosince 2005
vymazáno 13. září 2007
Zrušení konkursu:
Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2007, č.j. 39 K 46/2005-185 se zrušuje konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 25. července 2007.
zapsáno 9. srpna 2007
vymazáno 7. listopadu 2007

Originál výpisu Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci. Údaje byly staženy 19. června 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00397237 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00397237 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Oblastní podnik služeb Praha západ, státní podnik v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů