KO-VELKON a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: KO-VELKON a.s. KO-VELKON a.s. - logo
IČO:18629580
Z. KAPITÁL: 41.0 milionů Kč
DIČ (DPH): CZ18629580 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Pod novým lesem 384/76A, Veleslavín, 162 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. květen 1991
DATUM ZÁNIKU:14. říjen 2015
Pod novým lesem 384 Praha 16200

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

KO-VELKON a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1991 
 
Spisová značka
B 767/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 14. říjen 2015 
Obchodní firma
KONSTRUKTIVA GROUP VELKON a.s.
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 17. březen 1997 
KO-VELKON a.s.
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
Sídlo
Praha - Veleslavín
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 14. říjen 2015 
Identifikační číslo
18629580 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
a) dodává: stavební práce, výkony, dodávky stavebních objektů průmyslového, pozemního a inženýrského stavitelství a je podmiňující investice
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
b) vyrábí: stavební hmoty, konstrukce a dílce, výrobky přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, podružné a doplňkové ocelové konstrukce charakteru výrobní skupiny c podle čsn 73 2601, drcené kamenivo, písek a štěrkopísek, tlakové nádoby
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
c) montuje: ocelové a silikátové konstrukce
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
d) provádí: vývoz stavebních, inženýrských a projektových prací, přepravu materiálů a výrobků, opravy motorových vozidel, mechanismů a stavebních strojů, vývoj a výzkum, provoz tiskárny, obchodní činnosti a poskytování technicko-ekonomických poradenských služeb zahraničně obchodní činnost v rámci předmětu činnosti
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
e) vykonává: inženýrskou činnost ve výstavbě
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
ad d) provádí: geodetické a kartografické práce v rozsahu povolení čj. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaném českým úřadem geodetickým a kartografickým
zapsáno 3. prosinec 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
ad e) vykonává: projektování v oboru pozemních staveb, projektování v oboru inženýrských staveb-dopravních-vodohospodářských a to bez účelového omezení s cenovým omezením do 1 mil. kčs ceny ze jeden projekt, podle udělení oprávnění k projektové činnosti čj. oúr-p/0-175 ze dne 17.9.1991, vydaném ministerstvem životního prostředí čr.
zapsáno 3. prosinec 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
provádění průmyslových staveb
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
realitní kancelář
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
provádění dopravních staveb
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
pronájem stavebních strojů a mechanismů
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
projektová činnost v oboru pozemních staveb
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
provádění geodetických a kartografických prací v rozsahu povolení čj. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaném čugk
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
projektování v oboru inženýrských staveb - dopravních, vodohospodářských bez účelového omezení s cenovým omezením do 1 mil. kč ceny za jeden projekt
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
zapsáno 21. únor 1996 
vymazáno 17. březen 1997 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
realitní kancelář
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
pronájem stavebních strojů a mechanizmů
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování (bytové a občanské stavby, inženýrské stavby, průmyslové stavby, dopravní stavby)
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
provádění geodetických a kartografických prací v rozsahu povolení č.j. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaného čúgk
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda
Jaroslav Kotyška
Černošice
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
Místopředseda
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
Předseda
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
Předseda
Jaroslav Kotyška
Lysá nad Labem
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 1. duben 1999 
Místopředseda
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 1. duben 1999 
Předseda
zapsáno 1. duben 1999 
vymazáno 14. říjen 2015 
Místopředseda představenstva
zapsáno 1. duben 1999 
vymazáno 14. říjen 2015 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 4. prosinec 1998 
Člen představenstva
Václav Houštěcký
Lysá nad Labem
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 1. duben 1999 
Člen představenstva
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 1. duben 1999 
Člen představenstva
Václav Houštecký
Lysá nad Labem
Den zániku členství: 17. duben 2001
zapsáno 1. duben 1999 
vymazáno 28. srpen 2002 

Způsob jednání
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
zapsáno 5. červen 1991 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: K vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy představenstva připojí své podpisy místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva.
zapsáno 18. květen 1993 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná navenek a podepisuje předseda představenstva spolu s místopředsedou, nebo předseda představenstva solu s dalším členem představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Jménem společnosti podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 17. březen 1997 
Dozorčí rada
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 21. únor 1996 
Dozorčí rada
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 21. únor 1996 
Dozorčí rada
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 21. únor 1996 
Dozorčí rada
zapsáno 21. únor 1996 
vymazáno 17. březen 1997 
Dozorčí rada
zapsáno 21. únor 1996 
vymazáno 17. březen 1997 
Dozorčí rada
Václav Houštecký
Lysá nad Labem
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 1. duben 1999 
Dozorčí rada
Ing. Zdeněk Frelich
Praha
Den zániku funkce: 17. duben 2001
zapsáno 21. únor 1996 
vymazáno 28. srpen 2002 
Dozorčí rada
Jiří Kapička
Lysá nad Labem
Den zániku funkce: 17. duben 2001
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 28. srpen 2002 
Dozorčí rada
Jaroslav Kotyška
Lysá nad Labem
zapsáno 1. duben 1999 
vymazáno 14. říjen 2015 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 14. červen 2013 
Konkursní správce
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 14. duben 2015 

Konkurs
zapsáno 7. leden 2002 
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 99K 36/2001 ze dne 8.1.2015 byl zrušení konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 11.2.2015.
zapsáno 9. březen 2015 
Akcie
počet 10 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
počet 100 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
počet 100 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
počet 200 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 5. červen 1991 
vymazáno 18. květen 1993 
1 000 000,-Kč
zapsáno 18. květen 1993 
vymazáno 17. březen 1997 
41 000 000,-Kč
zapsáno 17. březen 1997 
vymazáno 14. říjen 2015 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy KO-VELKON a.s. Údaje byly staženy 6. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 18629580 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 18629580 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

KO-VELKON a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele