KO-VELKON a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: KO-VELKON a.s. KO-VELKON a.s. - logo
IČO:18629580
Z. KAPITÁL:41.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  qxdw8ex
DIČ: CZ18629580, Detail DIČ
ADRESA: Pod novým lesem 384/76A, Veleslavín, 162 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. květen 1991
DATUM ZÁNIKU:14. říjen 2015
Pod novým lesem 384 Praha 16200

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (19) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
5. června 1991
Datum výmazu:
14. října 2015
Spisová značka:
B 767 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 14. října 2015
Obchodní firma:
KONSTRUKTIVA GROUP VELKON a.s.
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 17. března 1997
KO-VELKON a.s.
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Sídlo:
Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem 76a
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 14. října 2015
Identifikační číslo:
18629580
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 14. října 2015
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 14. října 2015
Předmět podnikání:
A) dodává: stavební práce, výkony, dodávky stavebních objektů průmyslového, pozemního a inženýrského stavitelství a je podmiňující investice
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
B) vyrábí: stavební hmoty, konstrukce a dílce, výrobky přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, podružné a doplňkové ocelové konstrukce charakteru výrobní skupiny C podle ČSN 73 2601, drcené kamenivo, písek a štěrkopísek, tlakové nádoby
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
C) montuje: ocelové a silikátové konstrukce
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
D) provádí: vývoz stavebních, inženýrských a projektových prací, přepravu materiálů a výrobků, opravy motorových vozidel, mechanismů a stavebních strojů, vývoj a výzkum, provoz tiskárny, obchodní činnosti a poskytování technicko-ekonomických poradenských služeb zahraničně obchodní činnost v rámci předmětu činnosti
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
ad D) provádí: geodetické a kartografické práce v rozsahu povolení čj. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaném Českým úřadem geodetickým a kartografickým
zapsáno 3. prosince 1991
vymazáno 18. května 1993
E) vykonává: inženýrskou činnost ve výstavbě
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
ad E) vykonává: projektování v oboru pozemních staveb, projektování v oboru inženýrských staveb-dopravních-vodohospodářských a to bez účelového omezení s cenovým omezením do 1 mil. Kčs ceny ze jeden projekt, podle udělení oprávnění k projektové činnosti čj. OÚR-P/0-175 ze dne 17.9.1991, vydaném Ministerstvem životního prostředí ČR.
zapsáno 3. prosince 1991
vymazáno 18. května 1993
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
provádění průmyslových staveb
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
pronájem stavebních strojů a mechanismů
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
provádění dopravních staveb
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
realitní kancelář
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
provádění geodetických a kartografických prací v rozsahu povolení čj. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaném ČUGK
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
projektová činnost v oboru pozemních staveb
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
projektování v oboru inženýrských staveb - dopravních, vodohospodářských bez účelového omezení s cenovým omezením do 1 mil. Kč ceny za jeden projekt
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
zapsáno 21. února 1996
vymazáno 17. března 1997
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování (bytové a občanské stavby, inženýrské stavby, průmyslové stavby, dopravní stavby)
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
pronájem stavebních strojů a mechanizmů
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
realitní kancelář
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
provádění geodetických a kartografických prací v rozsahu povolení č.j. 3197/1991-2 ze dne 16.7.1991 vydaného ČÚGK
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Statutární orgán - představenstvo:
předseda:
 
Černošice, Karlštejnská 277
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
místopředseda:
 
Praha 6, Moravanů 2267/8
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
člen představenstva:
 
Praha 4, Na zvoničce 1014
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
člen představenstva:
 
Praha 5, V zálesí 462
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
člen představenstva:
 
Praha 3, Pod Karlovem 10
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
člen představenstva:
 
Praha 4, Jasná II - 1339
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
člen představenstva:
 
ing. Jan Herman
Praha 3, Rokycanova 30
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
člen představenstva:
 
Praha 8, Dolákova 803
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
předseda:
 
Praha 4, Bítovská 8
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
člen představenstva:
 
Praha 3, Radhošťská 1623/22
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 4. prosince 1998
předseda:
 
Lysá nad Labem, Pivovarská 825, okres Nymburk
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 1. dubna 1999
místopředseda:
 
Praha 6, Moravanů 8
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 1. dubna 1999
člen představenstva:
 
Lysá nad Labem, Čechova 917, okres Nymburk
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 1. dubna 1999
člen představenstva:
 
Praha 10, Na Polníku 2366
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 1. dubna 1999
předseda:
 
Praha 6, Moravanů 8, PSČ 16900
zapsáno 1. dubna 1999
vymazáno 14. října 2015
člen představenstva:
 
Lysá nad Labem, Čechova 917, okres Nymburk, PSČ 28922
Den zániku členství: 17. dubna 2001
zapsáno 1. dubna 1999
vymazáno 28. srpna 2002
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Na Polníku 2366, PSČ 10000
zapsáno 1. dubna 1999
vymazáno 14. října 2015
Způsob jednání:
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
Způsob jednání jménem společnosti: K vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy představenstva připojí své podpisy místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva.
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
Jménem společnosti jedná navenek a podepisuje předseda představenstva spolu s místopředsedou, nebo předseda představenstva solu s dalším členem představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Jménem společnosti podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Dozorčí rada:
 
Praha 8, Vratislavská 389
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 21. února 1996
 
Praha 8, Katovická 16
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 21. února 1996
 
Praha 9, Mechovka 236
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 21. února 1996
 
Praha 5, Pod Šmukýřkou 1080
zapsáno 21. února 1996
vymazáno 17. března 1997
 
Praha 5, Zdíkovská 120
zapsáno 21. února 1996
vymazáno 17. března 1997
 
Lysá nad Labem, Šafaříkova 70, okres Nymburk
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 1. dubna 1999
 
Praha 4, Kosmická 747
Den zániku funkce: 17. dubna 2001
zapsáno 21. února 1996
vymazáno 28. srpna 2002
 
Lysá nad Labem, Pivovarská 824, okres Nymburk
Den zániku funkce: 17. dubna 2001
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 28. srpna 2002
 
Lysá nad Labem, Pivovarská 825, okres Nymburk
zapsáno 1. dubna 1999
vymazáno 14. října 2015
Akcie:
10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Základní kapitál:
100 000,- Kč
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 18. května 1993
1 000 000,- Kč
zapsáno 18. května 1993
vymazáno 17. března 1997
41 000 000,- Kč
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena dle zák.č. 104/90 Sb. zakladatelskou smlouvou ze dne 1.5.1991, kterou bylo ustanoveno představenstvo, dozorčí rada, revizor účtů a schváleny stanovy.
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 14. října 2015
Ze 100% upsaných akcií bylo splaceno více než 30%.
zapsáno 5. června 1991
vymazáno 17. března 1997
Ze 100% upsaných akcií bylo splaceno 100%.
zapsáno 17. března 1997
vymazáno 14. října 2015
Společnost KO-VELKON a.s., se sídlem Praha 6, Veleslavín, Pod novým lesem 384/76a, IČ: 186 29 580 je vymazána z veřejného rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8.1.2015, č.j. 99K 36/2001-557, které nabylo, ve výroku I. právní moci dne 11.2.2015, byl tímto výrokem zrušen konkurz na majetek úpadce KO-VELKON a.s., IČ 18629580, se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem 76a, po splnění rozvrhového usnesení. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke zrušení společnosti, podle ustanovení § 68, odst. 3, písm. f), zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
zapsáno 14. října 2015
vymazáno 14. října 2015
Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:
zapsáno 7. ledna 2002
vymazáno 14. října 2015
Prohlášení konkursu:
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne  19. prosince 2001 číslo jednací  99 K 36/2001-31  byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti KO-VELKON a.s. a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne  19. prosince 2001
zapsáno 7. ledna 2002
vymazáno 9. března 2015
Konkursní správce:
JUDr. MARCELA MAREŠOVÁ
Praha 1, Senovážné nám. 23
zapsáno 7. ledna 2002
vymazáno 14. června 2013
Konkursní správce:
JUDr. MARCELA MAREŠOVÁ
Žandovská 309/3, Střížkov, 190 00 Praha 9
zapsáno 14. června 2013
vymazáno 14. dubna 2015
Zrušení konkursu:
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 99K 36/2001 ze dne 8.1.2015 byl zrušení konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 11.2.2015.
zapsáno 9. března 2015
vymazáno 14. října 2015

Originál výpisu KO-VELKON a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy KO-VELKON a.s. Údaje byly staženy 24. října 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 18629580 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 18629580 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
KO-VELKON a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů