Generali Investments CEE, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Generali Investments CEE, a.s. Generali Investments CEE, a.s. - logo
IČO:25629123
Z. KAPITÁL:52.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  ef9d8yc
ADRESA: Na Pankráci 1658/121, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:3. prosinec 1997
DATUM ZÁNIKU:1. leden 2016
Na Pankráci 1658 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
3. prosinec 1997 
 
Spisová značka:
B 5073 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 1. leden 2016 
Obchodní firma:
Ballmaier  & Schultz CZ, a.s.
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. leden 1998 
Baader Securities, a.s.
zapsáno 28. leden 1998 
vymazáno 21. květen 2003 
PPF Asset Management a.s.
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 16. červen 2008 
Generali PPF Asset Management a.s.
zapsáno 16. červen 2008 
vymazáno 1. leden 2015 
Generali Investments CEE, a.s.
zapsáno 1. leden 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Sídlo:
Praha 1, 28. října 3
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. červen 2000 
Praha 1, Jungmannova 31, PSČ 11000
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 21. květen 2003 
Praha 4, Na Pankráci 121/1658, PSČ 14021
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 30. říjen 2008 
Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16041
zapsáno 30. říjen 2008 
vymazáno 2. prosinec 2013 
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsáno 2. prosinec 2013 
vymazáno 1. leden 2016 
Identifikační číslo:
25629123 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
obstarávání pro eminenta vydávání cenných papírů a poskytování služeb s tím souvisejících
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. leden 1998 
provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 8. listopad 2003 
obchodování s cennými papíry na cizí účet a cizím jménem na cizí účet
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 8. listopad 2003 
vykonávání činností na základě smluv podle § 33 odst. 2, § 34-37 zák. č. 591/1992 sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 8. listopad 2003 
obstarávání pro eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 8. listopad 2003 
obchodování s cennými papíry vlastním jménem a na vlastní účet
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 26. leden 2005 
obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování služeb s tím souvisejících
zapsáno 28. leden 1998 
vymazáno 8. listopad 2003 
poskytování těchto hlavních investičních služeb: - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona.
zapsáno 8. listopad 2003 
vymazáno 26. leden 2005 
poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) téhož zákona, - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona.
zapsáno 8. listopad 2003 
vymazáno 26. leden 2005 
poskytování těchto hlavních investičních služeb: - podle § 4 odst. 2, písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů
zapsáno 26. leden 2005 
vymazáno 7. leden 2011 
a doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3), písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3), písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.
zapsáno 26. leden 2005 
vymazáno 7. leden 2011 
poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
zapsáno 7. leden 2011 
vymazáno 7. leden 2011 
poskytování těchto hlavních investičních služeb: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu") přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
zapsáno 7. leden 2011 
vymazáno 1. leden 2016 
poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
zapsáno 7. leden 2011 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen představenstva, předseda:
ign. Jan Troníček
okres Hlavní město Praha
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. leden 1998 
Člen představenstva, předseda:
Radim Dalík
Praha
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 10. srpen 1998 
Člen představenstva, předseda:
Lawrence Joseph Travers
okres Hlavní město Praha
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 13. březen 2000 
Člen představenstva, předseda:
Lawrence Joseph Travers
okres Hlavní město Praha
Den zániku členství: 6. březen 2003
zapsáno 13. březen 2000 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Josef Beneš
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 2. říjen 2014
zapsáno 17. říjen 2014 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jan Troníček
okres Hlavní město Praha
zapsáno 28. leden 1998 
vymazáno 13. březen 2000 
Člen představenstva, místopředseda:
ign. Jan Troníček
okres Hlavní město Praha
zapsáno 28. leden 1998 
vymazáno 28. leden 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 28. červen 2000 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jan Troníček
okres Hlavní město Praha
Den zániku členství: 6. březen 2003
zapsáno 13. březen 2000 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen představenstva, místopředseda:
Dr. Ivan Černohorský
Praha
Den zániku funkce: 13. červen 2002
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 20. leden 2003 
Člen představenstva:
Mgr. Petr Milev
Praha
Den vzniku členství: 14. duben 2003
Den zániku členství: 14. červen 2004
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 15. červenec 2004 
Člen představenstva:
Ing. Kateřina Vašková
okres Benešov
Den vzniku funkce: 15. červen 2004
zapsáno 15. červenec 2004 
vymazáno 29. září 2004 
Člen představenstva:
Ing. Kateřina Jirásková
okres Benešov
Den vzniku funkce: 15. červen 2004
Den zániku členství: 15. červen 2009
zapsáno 29. září 2004 
vymazáno 24. září 2009 
Člen představenstva:
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 28. listopad 2010
zapsáno 7. prosinec 2005 
vymazáno 7. leden 2011 
Člen představenstva:
Ing. Kateřina Jirásková
okres Benešov
Den vzniku členství: 16. červen 2009
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 24. září 2009 
vymazáno 9. listopad 2012 
Člen představenstva:
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 29. listopad 2010
zapsáno 7. leden 2011 
vymazáno 15. květen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 29. listopad 2010
Den zániku členství: 31. květen 2015
zapsáno 15. květen 2015 
vymazáno 9. červen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Marcel Dostal
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 9. listopad 2012 
vymazáno 24. květen 2013 
Člen představenstva:
AXEL DIETER SIMA
Rakouská republika
Den vzniku členství: 14. červen 2013
Den zániku členství: 30. září 2014
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 17. říjen 2014 
Člen představenstva:
Mgr. Martin Vít
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 19. leden 2015
zapsáno 26. únor 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady, předseda:
Uto Volkhart Baader
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 6. březen 2003
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
Dr. Gerhard Tremer
Spolková republika Německo
Den zániku funkce: 16. leden 2001
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 25. červen 2001 
Člen dozorčí rady, předseda:
Martin Haider
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 6. březen 2003
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
Dietmar Bartels
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 16. leden 2001
Den zániku funkce: 6. březen 2003
zapsáno 25. červen 2001 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Jan Blaško MBA
Praha
Den vzniku členství: 14. duben 2003
Den zániku členství: 31. srpen 2004
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 29. září 2004 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mgr. Jiří Šmejc
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2005
zapsáno 13. duben 2005 
vymazáno 11. květen 2007 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mgr. Jiří Šmejc
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2005
Den zániku funkce: 1. březen 2010
zapsáno 11. květen 2007 
vymazáno 25. květen 2010 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mgr. Jiří Šmejc
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2010
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 25. květen 2010 
vymazáno 9. listopad 2012 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Kateřina Jirásková
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 9. listopad 2012 
vymazáno 24. květen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
GREGOR PILGRAM
Slovinská republika
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 7. listopad 2013 
vymazáno 7. listopad 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
GREGOR PILGRAM
Slovinská republika
Den zániku funkce: 18. duben 2015
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 7. listopad 2013 
vymazáno 15. říjen 2015 
Člen dozorčí rady, předseda:
SANTO BORSELLINO
Italská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 15. říjen 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
Brunhilde Boos
Spolková republika Německo
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. červen 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady
Den vzniku členství: 14. duben 2003
Den zániku členství: 29. duben 2004
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 11. srpen 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Polenda
Sokolov
Den vzniku členství: 14. duben 2003
Den zániku členství: 31. leden 2006
zapsáno 26. leden 2005 
vymazáno 23. únor 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Polenda
Rokycany
Den vzniku členství: 14. duben 2003
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 26. leden 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Karel Novák PhD.
okres Tábor
Den vzniku funkce: 9. srpen 2004
Den zániku členství: 31. leden 2006
zapsáno 29. září 2004 
vymazáno 23. únor 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Marcel Dostal
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 1. únor 2011
zapsáno 23. únor 2006 
vymazáno 10. únor 2011 
Člen dozorčí rady:
Ing. Kamil Ziegler
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 5. květen 2008
zapsáno 23. únor 2006 
vymazáno 29. květen 2008 
Člen dozorčí rady:
Tomáš Spurný
Praha
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 25. únor 2009
zapsáno 29. květen 2008 
vymazáno 25. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Horák
Praha
Den vzniku členství: 7. květen 2009
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 25. květen 2009 
vymazáno 9. listopad 2012 
Člen dozorčí rady:
Ing. Marcel Dostal
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2011
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 10. únor 2011 
vymazáno 9. listopad 2012 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Fuchs
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 9. listopad 2012 
vymazáno 24. květen 2013 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Libor Mašíček PhD.
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 30. září 2013
zapsáno 9. listopad 2012 
vymazáno 7. listopad 2013 
Člen dozorčí rady:
MARCO MAFFIOLI
Italská republika
Den vzniku členství: 1. květen 2013
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 24. květen 2013 
vymazáno 11. červenec 2014 
Člen dozorčí rady:
GREGOR PILGRAM
Slovinská republika
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 15. říjen 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
CARLO SCHIAVETTO
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 7. listopad 2013 
vymazáno 25. červenec 2014 
Člen dozorčí rady:
CARLO SCHIAVETTO
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 25. červenec 2014 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
GIANLUCA COLOCCI
Italská republika
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. prosinec 2014
zapsáno 11. červenec 2014 
vymazáno 26. únor 2015 
Člen dozorčí rady:
FRANCESCO SOLA
Italská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 26. únor 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
ALEXANDRE LEPERE
Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 26. únor 2015 
vymazáno 1. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
SANTO BORSELLINO
Italská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 26. únor 2015 
vymazáno 15. říjen 2015 
Akcionář:
První městská banka, a.s. IČO: 47116129
Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 16041
zapsáno 21. květen 2003 
vymazáno 15. červenec 2004 
Akcionář:
První městská banka, a.s. IČO: 47116129
Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 16041
zapsáno 15. červenec 2004 
vymazáno 29. září 2004 
Akcionář:
PPF banka a.s. IČO: 47116129
Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 16041
zapsáno 29. září 2004 
vymazáno 19. říjen 2006 
Základní kapitál:
11 222 000,-Kč
zapsáno 3. prosinec 1997 
vymazáno 28. leden 1998 
20 000 000,-Kč
zapsáno 28. leden 1998 
vymazáno 10. srpen 1998 
32 000 000,-Kč
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 6. listopad 2000 
48 000 000,-Kč
zapsáno 6. listopad 2000 
vymazáno 15. květen 2002 
52 000 000,-Kč
zapsáno 15. květen 2002 
vymazáno 1. leden 2016 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Generali Investments CEE, a.s. Údaje byly staženy 16. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 25629123 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 25629123 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Generali Investments CEE, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů