Generali Investments CEE, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Generali Investments CEE, a.s. Generali Investments CEE, a.s. - logo
IČO:25629123
Z. KAPITÁL:52.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  ef9d8yc
DIČ: CZ699001273, Detail DIČ
ADRESA: Na Pankráci 1658/121, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:3. prosinec 1997
DATUM ZÁNIKU:1. leden 2016
Na Pankráci 1658 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (35) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
3. prosince 1997
Datum výmazu:
1. ledna 2016
Spisová značka:
B 5073 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 1. ledna 2016
Obchodní firma:
Ballmaier  & Schultz CZ, a.s.
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
Baader Securities, a.s.
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 21. května 2003
PPF Asset Management a.s.
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 16. června 2008
Generali PPF Asset Management a.s.
zapsáno 16. června 2008
vymazáno 1. ledna 2015
Generali Investments CEE, a.s.
zapsáno 1. ledna 2015
vymazáno 1. ledna 2016
Sídlo:
Praha 1, 28. října 3
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. června 2000
Praha 1, Jungmannova 31, PSČ 11000
zapsáno 28. června 2000
vymazáno 21. května 2003
Praha 4, Na Pankráci 121/1658, PSČ 14021
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 30. října 2008
Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16041
zapsáno 30. října 2008
vymazáno 2. prosince 2013
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsáno 2. prosince 2013
vymazáno 1. ledna 2016
Identifikační číslo:
25629123
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 1. ledna 2016
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 1. ledna 2016
Předmět podnikání:
obstarávání pro eminenta vydávání cenných papírů a poskytování služeb s tím souvisejících
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
obchodování s cennými papíry vlastním jménem a na vlastní účet
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 26. ledna 2005
obchodování s cennými papíry na cizí účet a cizím jménem na cizí účet
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 8. listopadu 2003
obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování služeb s tím souvisejících
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 8. listopadu 2003
vykonávání činností na základě smluv podle § 33 odst. 2, § 34-37 Zák. č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 8. listopadu 2003
obstarávání pro eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 8. listopadu 2003
provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 8. listopadu 2003
Poskytování těchto hlavních investičních služeb: - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona.
zapsáno 8. listopadu 2003
vymazáno 26. ledna 2005
Poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona, - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) téhož zákona, - doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst 1 písm. a), b), d), e), f) a g) téhož zákona.
zapsáno 8. listopadu 2003
vymazáno 26. ledna 2005
Poskytování těchto hlavních investičních služeb: - podle § 4 odst. 2, písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 7. ledna 2011
a doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3), písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3), písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 7. ledna 2011
Poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
zapsáno 7. ledna 2011
vymazáno 7. ledna 2011
Poskytování těchto hlavních investičních služeb: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu") přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
zapsáno 7. ledna 2011
vymazáno 1. ledna 2016
Poskytování těchto doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
zapsáno 7. ledna 2011
vymazáno 1. ledna 2016
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva::
 
Praha 3, Prokopova 9
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 13. března 2000
 
Praha 3, Jičínská 9
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
 
Praha 6, Přílepská 18
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 10. srpna 1998
místopředseda představenstva:
 
Praha 3, Jičínská 9
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 28. ledna 1998
místopředseda představenstva:
 
Praha 3, Jičínská 9
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 13. března 2000
 
Praha 6, Přílepská 18
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 28. června 2000
Předseda představenstva::
 
Praha 1, Mostecká 9/280, PSČ 11000
Den zániku funkce: 6. března 2003
Den zániku členství: 6. března 2003
zapsáno 13. března 2000
vymazáno 21. května 2003
místopředseda představenstva:
 
Praha 8, K Haltýři 689/18, PSČ 18100
Den zániku funkce: 6. března 2003
Den zániku členství: 6. března 2003
zapsáno 13. března 2000
vymazáno 21. května 2003
 
Praha 1, Opatovická 180/8
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 28. června 2000
vymazáno 20. ledna 2003
člen představenstva::
 
Mgr. Petr Milev
Praha 10, V předpolí 25, PSČ 10000
Den vzniku členství: 14. dubna 2003
Den zániku členství: 14. června 2004
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 15. července 2004
člen představenstva:
 
Benešov, Jana Švermy 1706, PSČ 25601
Den vzniku funkce: 15. června 2004
zapsáno 15. července 2004
vymazáno 29. září 2004
člen představenstva:
 
Benešov, Jana Švermy 1706, PSČ 25601
Den vzniku funkce: 15. června 2004
Den zániku členství: 15. června 2009
zapsáno 29. září 2004
vymazáno 24. září 2009
člen představenstva:
 
Benešov, Jana Švermy 1706, PSČ 25601
Den vzniku členství: 16. června 2009
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 24. září 2009
vymazáno 9. listopadu 2012
člen představenstva:
 
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
Praha 5, Štefánikova 5, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 28. listopadu 2005
Den zániku funkce: 28. listopadu 2010
zapsáno 7. prosince 2005
vymazáno 7. ledna 2011
člen představenstva:
 
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
Všestary, Na Horkách 259, PSČ 25163
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2010
zapsáno 7. ledna 2011
vymazáno 15. května 2015
člen představenstva:
 
Ing. Mgr. Petr Dobiáš
Na Horkách 259, 251 63 Všestary
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2010
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 15. května 2015
vymazáno 9. června 2015
člen představenstva:
 
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 9. listopadu 2012
vymazáno 24. května 2013
člen představenstva:
 
1150 Vídeň, Sechshauser Str. 55/21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 14. června 2013
Den zániku členství: 30. září 2014
zapsáno 23. července 2013
vymazáno 17. října 2014
předseda představenstva:
 
U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 2. října 2014
Den vzniku členství: 2. října 2014
zapsáno 17. října 2014
vymazáno 1. ledna 2016
člen představenstva:
 
Švejcarovo náměstí 2660/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 19. ledna 2015
zapsáno 26. února 2015
vymazáno 1. ledna 2016
Počet členů:
3
zapsáno 15. května 2015
vymazáno 9. června 2015
2
zapsáno 9. června 2015
vymazáno 1. ledna 2016
Způsob jednání:
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány vždy dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou, byla-li udělena prokura. Představenstvo může udělit zvláštní plnou moc k zastupování jednomu členu představenstva v určitých otázkách. Podepisování za společnost se děje tak, ž k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoba, která je oprávněna společně zastupovat.
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 21. května 2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 7. prosince 2005
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. prosince 2005
vymazáno 11. července 2014
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Ustanovení předcházející věty neplatí v případě, že představenstvo má jediného člena. Pak tento člen zastupuje Společnost samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 1. ledna 2016
Dozorčí rada:
 
Kelkeheim, Fischbacher Str. 31a, Spolková republika Německo
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. června 2000
Předseda dozorčí rady:
 
Mnichov, Eichelhäher Str. 3a, Spolková republika Německo
Den zániku funkce: 6. března 2003
Den zániku členství: 6. března 2003
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 21. května 2003
 
81247 Mnichov, Oneginstrasse 8, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 6. března 2003
zapsáno 28. června 2000
vymazáno 21. května 2003
 
Gräfelfing, Professor-Kurt-Huber-Str. 27, Spolková republika Německo
Den zániku funkce: 16. ledna 2001
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 25. června 2001
 
Ebersberg, Wallbergstr.2, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 16. ledna 2001
Den zániku funkce: 6. března 2003
zapsáno 25. června 2001
vymazáno 21. května 2003
předseda:
 
Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 14. dubna 2003
Den zániku funkce: 31. srpna 2004
Den vzniku členství: 14. dubna 2003
Den zániku členství: 31. srpna 2004
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 29. září 2004
člen:
 
Rokycany, Tymákovská 566/III., PSČ 33701
Den vzniku členství: 14. dubna 2003
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 26. ledna 2005
člen:
 
Ing. Leoš Pýtr, CSc.
Poděbrady, Ovocná 1414, PSČ 29001
Den vzniku členství: 14. dubna 2003
Den zániku členství: 29. dubna 2004
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 11. srpna 2004
předseda:
 
Praha 5, Jílovišťská 550, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 1. března 2005
zapsáno 13. dubna 2005
vymazáno 11. května 2007
člen:
 
Sokolov, Seifertova 1835, PSČ 35601
Den vzniku členství: 14. dubna 2003
Den zániku členství: 31. ledna 2006
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 23. února 2006
člen:
 
Ing. Karel Novák, Ph.D.
Sezimovo Ústí, Svépomoc 670, PSČ 39102
Den vzniku funkce: 9. srpna 2004
Den zániku členství: 31. ledna 2006
zapsáno 29. září 2004
vymazáno 23. února 2006
předseda:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Viničních horách 1164/3, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. března 2005
Den zániku funkce: 1. března 2010
zapsáno 11. května 2007
vymazáno 25. května 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 14800
Den vzniku členství: 1. února 2006
Den zániku členství: 5. května 2008
zapsáno 23. února 2006
vymazáno 29. května 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Trojská 659/183b, PSČ 17000
Den vzniku členství: 6. května 2008
Den zániku členství: 25. února 2009
zapsáno 29. května 2008
vymazáno 25. května 2009
předseda dozorčí rady:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Viničních horách 1164/3, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. března 2010
Den zániku funkce: 30. září 2012
Den vzniku členství: 1. března 2010
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 25. května 2010
vymazáno 9. listopadu 2012
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
Den vzniku členství: 1. února 2006
Den zániku členství: 1. února 2011
zapsáno 23. února 2006
vymazáno 10. února 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
Den vzniku členství: 1. února 2011
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 10. února 2011
vymazáno 9. listopadu 2012
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Kunratice, Nad Vernerákem 1579/9, PSČ 14800
Den vzniku členství: 7. května 2009
Den zániku členství: 30. září 2012
zapsáno 25. května 2009
vymazáno 9. listopadu 2012
předseda dozorčí rady:
 
Praha 6 - Dejvice, Zvonická 710/3, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. října 2012
Den zániku funkce: 30. dubna 2013
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 9. listopadu 2012
vymazáno 24. května 2013
člen dozorčí rady:
 
RNDr. Libor Mašíček, Ph.D.
Praha 8 - Čimice, Pekařova 881/5, PSČ 18100
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 30. září 2013
zapsáno 9. listopadu 2012
vymazáno 7. listopadu 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 597/27, PSČ 16000
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 9. listopadu 2012
vymazáno 24. května 2013
člen dozorčí rady:
 
34100 Terst, Via San Zaccaria, Italská republika
Den zániku funkce: 31. května 2014
Den vzniku členství: 1. května 2013
Den zániku členství: 31. května 2014
zapsáno 24. května 2013
vymazáno 11. července 2014
člen:
 
Varšavská 245/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. října 2013
zapsáno 7. listopadu 2013
vymazáno 25. července 2014
člen:
 
Americká 177/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. října 2013
zapsáno 25. července 2014
vymazáno 1. ledna 2016
předseda představenstva:
 
Lublaň, Konrada Babnika 009, Slovinská republika
Den vzniku funkce: 2. října 2013
Den vzniku členství: 1. října 2013
zapsáno 7. listopadu 2013
vymazáno 7. listopadu 2013
předseda dozorčí rady:
 
Lublaň, Konrada Babnika 009, Slovinská republika
Den vzniku funkce: 2. října 2013
Den zániku funkce: 18. dubna 2015
Den vzniku členství: 1. října 2013
zapsáno 7. listopadu 2013
vymazáno 15. října 2015
člen dozorčí rady:
 
34123 Terst, Piazza Attilio Hortis 7, Italská republika
Den vzniku funkce: 1. června 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2014
Den vzniku členství: 1. června 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2014
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 26. února 2015
člen dozorčí rady:
 
Milán, Via Ariberto 20, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 26. února 2015
vymazáno 15. října 2015
člen dozorčí rady:
 
MILÁN, Via Bari n. 24/D, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 26. února 2015
vymazáno 1. ledna 2016
člen dozorčí rady:
 
Boulgne Billancourt, Rue des peupliers 32, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 26. února 2015
vymazáno 1. ledna 2016
předseda dozorčí rady:
 
Miláno, Via Ariberto 20, Italská republika
Den vzniku funkce: 18. dubna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 15. října 2015
vymazáno 1. ledna 2016
člen dozorčí rady:
 
Lublaň, Konrada Babnika 009, Slovinská republika
Den vzniku členství: 1. října 2013
zapsáno 15. října 2015
vymazáno 1. ledna 2016
Počet členů:
3
zapsáno 26. února 2015
vymazáno 9. června 2015
5
zapsáno 9. června 2015
vymazáno 1. ledna 2016
Jediný akcionář:
Baader Wertpapierhandelsbank AG
Eichelhäherstrasse 3a, 81249 Mnichov, Spolková republika Německo
zapsáno 25. června 2001
vymazáno 20. ledna 2003
Baader Wertpapierhandelsbank AG
85716 Unterschleissheim, Ohmstrasse 4, Spolková republika Německo
zapsáno 20. ledna 2003
vymazáno 21. května 2003
První městská banka, a.s., IČ: 471 16 129
Praha 1, Malé náměstí 11, PSČ 11000
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 15. července 2004
První městská banka, a.s., IČ: 471 16 129
Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
zapsáno 15. července 2004
vymazáno 29. září 2004
PPF banka a.s., IČ: 471 16 129
Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
zapsáno 29. září 2004
vymazáno 19. října 2006
CZI Holdings N.V.
Amsterdam, Herengracht 516, PSČ: 1017, Nizozemské království
Identifikační šíslo: 342 45 976
zapsáno 19. října 2006
vymazáno 11. května 2007
CZI Holdings N.V.
Amsterdam, Herengracht 516, PSČ: 1017XX, Nizozemské království
Identifikační šíslo: 342 45 976
zapsáno 11. května 2007
vymazáno 16. května 2007
CZI Holdings N.V.
Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, PSČ: 1017XX,, Nizozemské království
Identifikační šíslo: 342 45 976
zapsáno 16. května 2007
vymazáno 29. května 2008
CZI Holdings N.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ: 1017XX,, Nizozemské království
Identifikační číslo: 342 45 976
zapsáno 29. května 2008
vymazáno 5. června 2008
CZI Holdings N.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ: 1077XX,, Nizozemské království
Identifikační číslo: 342 45 976
zapsáno 5. června 2008
vymazáno 11. července 2014
CZI Holdings N.V.
1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
Registrační číslo: 34245976
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 1. ledna 2016
Akcie:
11 222 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
20 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 10. srpna 1998
32 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Podoba akcií listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 25. června 2001
32 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Podoba akcií: listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
zapsáno 6. listopadu 2000
vymazáno 25. června 2001
96 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Podoba akcií: zaknihovaná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
zapsáno 25. června 2001
vymazáno 15. května 2002
104 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
v zaknihované podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 29. září 2004
104 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
zapsáno 29. září 2004
vymazáno 1. ledna 2016
Základní kapitál:
11 222 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 10. srpna 1998
32 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 6. listopadu 2000
48 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 6. listopadu 2000
vymazáno 15. května 2002
52 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 1. ledna 2016
Ostatní skutečnosti:
akciová společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručením omezením Bellmaier & Schulz CZ, s.r.o.
zapsáno 3. prosince 1997
vymazáno 28. ledna 1998
akciová společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručením omezením Ballmaier & Schultz CZ, s.r.o.
zapsáno 28. ledna 1998
vymazáno 1. ledna 2016
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního jmění společnosti takto : a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z původních Kč 11.222.000,- na Kč 20.000.000,-, tedy o Kč 8.778.000,- ; nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Bude vydáno 8.778 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě Kč 1.000,-. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs se rovná nominální hodnotě. c) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to společností Ballmaier & Schultz Wertpapier Aktiengesellschaft, to jest všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. d) Jediný akcionář vykoná přednostní právo ve lhůtě 14 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 Obch.z. e) Přednostní právo se uplatní v sídle společnosti v pracovní době pondělí až pátek od 8,00 do 16,00 hod. f) Akcie budou splaceny v plné výši, bez odkladu po úpisu akcií jediným akcionářem na účet společnosti u ČSOB Praha a.s. se sídlem v Praze, č.ú. 4028-700.
zapsáno 7. ledna 1998
vymazáno 10. srpna 1998
Jediný akcionář společnosti se rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z původních Kč 20.000.000,- Kč na Kč 32.000.000,-, tedy o Kč 12.000.000,-, nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Na částku zvýšení základního jmění bude vydáno 12.000 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě á Kč 1.000,-. Akcie jsou listinné a nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost může vydat hromadné akcie, jež nahrazují tyto listinné akcie na majitele v případě potřeby. c) Část akcií v celkové nominální hodnotě 4.000.000,- Kč, tj. 4.000 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě Kč 1.000, Kč, bude upsána dosavadním jediným akcionářem společnosti, a to společností Ballmaier & Schulz Wertpapier Aktiengesellschaft s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Emisní kurs akcií upsaných dosavadním akcionářem společnosti s využitím přednostního práva činí 2.000,- Kč za kus (akcii). d) Zbývající část akcií v celkové nominální hodnotě 8.000.000,- Kč, tj. 8.000 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě á Kč 1.000,-, nebude upsána s využití přednostního práva, a bude nabídnuta ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2. písm.d) obchodního zákoníku určitému zájemci, a to společnosti Karpaten Beteiligungen Aktiengesellschaft se sídlem Heidenrod, SRN, zapsané v obchodním rejstříku v Bad Schwalbach, HRB 2060 (s budoucím sídlem ve Wiesbadenu, SRN), k upsání. Emisní kurs těchto akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva činí 2.000,- Kč za kus (akcii). e) Akcie se upisují v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, v pracovní době, pondělí až pátek, od 8 do 16 hodin. f) Akcie budou splaceny v plné vý
zapsáno 17. června 1998
vymazáno 6. listopadu 2000
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: a) základní jmění společnosti se zvyšuje z původních Kč 32.000.000,- Kč na Kč 48.000.000,-, tedy o Kč 16.000.000,-, nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Na částku zvýšení základního jmění bude vydáno 32.000 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 500,-. Akcie jsou listinné a nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost může vydat hromadné akcie, jež nahrazují tyto listiné akcie na majitele v případě potřeby. c) Část nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 12.000.000,- Kč, tj. 24.000 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 500,-, bude upsána dosavadním akcionářem, a to spoelčnosti Baader Wertpapierhandelsbank AG, s využitím přednostního práva. Emisní kurs akcií upsaných tímto dosavadním akcionářem společnosti s využitím přednostního práva činí 1.125,- Kč za jednu akcii (z toho emisní ážio činí 625,- Kč za jednu akcii). d) přednostní právo k upsání zbývající části nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč, tj.8.000 ks akcií na majietele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, má dosavadní akcionář, a to spoelčnost European Brokers AG. Emisní kurs akcií, k jejichž upsání má tento dosavadní akcionář přednostní právo, činí 1.125,- Kč za jednu akcii (z toho emisní ážio činí 625,- Kč za jednu akcii). e) Neprodleně po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění budou zveřejněny informace o vykonání přednostního práva k upsání nových akcií ve smyslu usntanovení § 204a odst.2 obch.zák.. Upsání nových akcií před uplynutím 30 dnů ode dne zveřejnění informace o vykonání přednostního práva není přípustné. Lhůta k vykonání přednostního práva a upsání akcií činí 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet v souladu s ustanovením § 203 odst.4 obch.zák. nejdříve se dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadfní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie se upisují v sídle společnosti pracovní době, pondělí až pátek, od 8 do 16 hodin. f) Akcie budou splaceny v plné výši, včetně emisního ážia, do 10 dnů po účinném úpisu akcií upisovateli na účet společnosti u ČSOB Praha a.s., se sídlem v Praze, č.ú. 4028700.
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2000
Jediný akcionář rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 27. listopadu 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 203 obchodního zákoníku za využití svého přednostního práva, a to o částku 4.000.000,- Kč, a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 500,- Kč každá, jejichž emisní kurz bude činit u každé této akcie 1.250,- Kč, tzn., že emisní ážio bude činit u každé této nové akcie 750,- Kč. Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 8.000 kusů akcií na jméno, v zaknihované podobě, o nominální hodnotě á 500,- Kč budou upsány s využitím přednostního práva tohoto jediného akcionáře. Tento jediný akcionář, upíše těchto 8.000 kusů nových, výše uvedených akcií, ve lhůtě 30 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž představenstvo bude povinno neprodleně oznámit akcionáři formou doporučeného dopisu den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představen- stva o nabytí právní moci jedinému akcionáři bude počátkem třicetidenní lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Úpis akcií s využitím přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti Baader Securities, a.s., v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Rozhodným dnem, tj. dnem, kdy může být přednostní právo na upisování akcií vykonáno poprvé, je první den lhůty pro vykonání přednostního práva, která je určena v předchozím bodě tohoto rozhodnutí, tj. tímto dnem bude den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři. Tento jediný akcionář upíše nové akcie v poměru, kdy podíl 1/12 na jedné nové akcii znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě á 500,--Kč, připadá na jednu stávající akcii znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě á 500,-- Kč. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % emisního kurzu všech 8.000 nových akcií, které upíše, tj. částku 10.000.000,-- Kč, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy upíše všech těchto 8.000 kusů nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti Baader Securities, a.s., který za tímto účelem tato společnost otevře na své jméno, a kterým bude účet číslo 4028 - 700, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Na Příkopě 14.
zapsáno 11. února 2002
vymazáno 15. května 2002
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 15. května 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 1. ledna 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 1. ledna 2016
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 29 123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5073 jako zanikající společnosti a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, IČO: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 jako nástupnické společnosti, došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., která v důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
zapsáno 1. ledna 2016
vymazáno 1. ledna 2016

Originál výpisu Generali Investments CEE, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Generali Investments CEE, a.s. Údaje byly staženy 16. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 25629123 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 25629123 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Generali Investments CEE, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů