Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci - logo
IČO:26157128
Z. KAPITÁL:301.0 milionů Kč
ADRESA: Platnéřská 4/191, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:22. únor 2000
DATUM ZÁNIKU:8. červen 2010
Praha

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (15) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
22. února 2000
Datum výmazu:
8. června 2010
Spisová značka:
B 6396 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
Obchodní firma:
Česká mediální společnost, a.s.
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 7. září 2009
Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 8. června 2010
Sídlo:
Praha 8 Karlín, Thámova 289/11-13, PSČ 18600
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
Praha 1, Senovážná 4/1254, PSČ 11000
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 25. září 2002
Praha 1, Platnéřská 4/191, PSČ 11000
zapsáno 25. září 2002
vymazáno 8. června 2010
Identifikační číslo:
26157128
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
Předmět podnikání:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou zboží vyloučeného zák.č. 455/1991 Sb.)
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
reklamní činnost
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
agenturní činnost v oblasti kultury
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
výroba audiovizuálních děl
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
Statutární orgán - představenstvo:
předseda:
 
Praha 2, Mánesova 66
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
místopředseda:
 
Hradec Králové, Pod Strání 480
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
člen:
 
Liberec l5, Nezvalova 659
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
předseda:
 
Praha 2, Mánesova 66, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
místopředseda:
 
Praha 2, Salmovská 9, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
bytem 400 Waters Drive, Southern Pines, North Carolina, Spojené státy americké
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
člen:
 
Praha 5, Ostrovského 12, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
Den zániku funkce: 23. srpna 2006
Den vzniku členství: 29. listopadu 2000
Den zániku členství: 23. srpna 2006
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 20. října 2006
místopředseda:
 
Blansko, Dvorská 82, PSČ 67802
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
Den zániku členství: 15. listopadu 2002
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 13. března 2002
člen představenstva:
 
Praha 6, Bělohorská 34, PSČ 16900
Den vzniku funkce: 24. srpna 2006
Den vzniku členství: 24. srpna 2006
zapsáno 20. října 2006
vymazáno 8. června 2010
člen:
 
Praha 3, Kubelíkova 7, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, anebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují buď samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda představenstva a druhý místopředseda představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden místopředseda představenstva společnosti.
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
Likvidátor:
Mgr. LADISLAV ŠTOREK
Praha 8, Nad Rokoskou 1228/38, PSČ 18000
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 8. června 2010
Dozorčí rada:
předseda:
 
Praha lO, Tenisová 18/955
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
člen:
 
Praha-východ, Světice 220
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
člen:
 
Jablonec nad Nisou, Nerudova 28
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
předseda:
 
23 Aberdare Gardens, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
člen:
 
50 Osgood Place Penthouse, San Francisco, CA 94133, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
člen:
 
Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2000
Den zániku členství: 1. března 2002
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 13. března 2002
člen:
 
Pňovice 23, okres Olomouc, PSČ 78312
Den vzniku členství: 1. března 2002
zapsáno 13. března 2002
vymazáno 8. června 2010
Jediný akcionář:
MAPLE WOOD, s.r.o., IČ: 256 10 139
Praha 6, Evropská 199/442
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 27. března 2001
EUROPEAN MEDIA VENTURES, S.A.
Rue Léon Thyes, L-2636, Lucemburské velkovévodství
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 8. června 2010
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 8. června 2010
300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
v listinné podobě
zapsáno 3. září 2001
vymazáno 8. června 2010
Základní kapitál:
1 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 22. února 2000
vymazáno 3. září 2001
301 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 3. září 2001
vymazáno 8. června 2010
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady podle § 109 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodl dne 29. listopadu 2000 o zvýšení základního jmění společnosti za následujících podmínek:
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 3. září 2001
1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 300.000.000,- Kč (slovy třistamiliónů korun českých), t.j. z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) na výslednou výši 301.000.000,- Kč, (slovy třistajedenmilión korun českých), a to upsáním nových běžných (kmenových) akcií v počtu 300 kusů, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každá. Akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 3. září 2001
2. Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmení, tj. vkladem pohledávky v nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, upíše jediný akcionář společnosti, společnosti European Media Ventures S.A., se sídlem 12, rue Léon Thyes, L-2636, Lucembursko, všech 300 kusů akcií v úhrnné částce 300.000.000,- Kč (slovy třistamiliónů korun českých). Pohledávka společnosti European Media Ventures S.A. za společností Česká mediální společnost, a.s., jež má být kapitalizována, vznikla průběžným poskytováním půjček za účelem zlepšení vybavenosti oběžným kapitálem, financování zásob a financování některých pro společnost významných investičních projektů.
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 3. září 2001
3. Lhůta k úpisu akcií jediným akcionářem společnosti, společností European Media Ventures, S.A., bude činit čtrnáct (14) dnů a začne běžet v den uvedený v oznámení akcionáři obsahujícím informaci o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž tato lhůta by měla začít běžet sedmý den následující po tomto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního jmění zveřejněno v Obchodním věstníku. Místem úpisu akcií bude sídlo advokátní kanceláře Altheimer & Gray, sdružení advokátů, Platnéřská 4, Praha 1, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin. Emisní kurs upisováných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000.000,- Kč na každou akcii.
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 3. září 2001
4. Akcionář European Media Ventures, S.A. upíše akcie vkladem pohledávky ve výši 300.000.000,- Kč (slovy třistamiliónů korun českých) a to v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Nový vklad bude akcionářem, společností European Media Ventures, S.A., splacen v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií. Akcionář, European Media Ventures, a.s. uzavře se společností Česká mediální společnost, v jejím sídle smlouvu o postoupení uvedené pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií. Vklad a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni zanikne pohledávka a jí odpovídající dluh.
zapsáno 27. března 2001
vymazáno 3. září 2001
Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře dne 27.8.2009 ke dni 1.9.2009 a tímto dnem vstupuje do likvidace.
zapsáno 7. září 2009
vymazáno 8. června 2010
Ke dni právní moci usnesení o výmazu se z obchodního rejstříku vymazává společnost Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1, Platnéřská 4/191, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 57 128. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace společnosti.
zapsáno 8. června 2010
vymazáno 8. června 2010

Originál výpisu Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci. Údaje byly staženy 8. května 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26157128 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26157128 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Česká mediální společnost, a.s. v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů