EKOBOTAN a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: EKOBOTAN a.s. EKOBOTAN a.s. - logo
IČO:26265028
Z. KAPITÁL: 2.0 miliony Kč
SCHRÁNKA:  gms292v
DIČ (DPH): CZ26265028 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Husova 302, 664 01 Bílovice nad Svitavou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Husova 302 Bílovice nad Svitavou 66401

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (46)

EKOBOTAN a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
24. říjen 2001 
 
Spisová značka
C 40938/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 3. listopad 2023 
B 8889/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 3. listopad 2023 
Obchodní firma
EKOBOTAN s.r.o.
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 3. listopad 2023 
EKOBOTAN a.s.
zapsáno 3. listopad 2023 
Sídlo
Husova 302, 664 01 Bílovice nad Svitavou
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 15. únor 2016 
Husova 302, 664 01 Bílovice nad Svitavou
zapsáno 15. únor 2016 
Identifikační číslo
26265028 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
velkoobchod
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 22. prosinec 2015 
zprostředkování obchodu
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 22. prosinec 2015 
zprostředkování služeb
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 22. prosinec 2015 
reklamní činnost a marketing
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 22. prosinec 2015 
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 22. prosinec 2015 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. prosinec 2015 
vymazáno 25. leden 2023 
správa vlastního majetku
zapsáno 25. leden 2023 
vymazáno 25. červenec 2023 
pronájem nemovitých věcí
zapsáno 25. leden 2023 
vymazáno 25. červenec 2023 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku
zapsáno 25. leden 2023 
vymazáno 25. červenec 2023 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 sb.
zapsáno 25. červenec 2023 
vymazáno 3. listopad 2023 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 sb.
zapsáno 3. listopad 2023 

Statutární orgán

Jednatel
Patrik Požár
Brno
Den vzniku funkce: 24. říjen 2001
Den zániku funkce: 3. listopad 2023
zapsáno 22. prosinec 2015 
vymazáno 3. listopad 2023 
Jednatel
Patrik Požár
Brno
Den vzniku funkce: 24. říjen 2001
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 16. červenec 2015 
Jednatel
Patrik Požár
Brno
Den vzniku funkce: 24. říjen 2001
zapsáno 16. červenec 2015 
vymazáno 22. prosinec 2015 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Patrik Požár
Brno
Den vzniku funkce: 3. listopad 2023
Den vzniku členství: 3. listopad 2023
zapsáno 3. listopad 2023 
Člen představenstva
Lucie Ševčíková
Brno
Den vzniku členství: 3. listopad 2023
zapsáno 3. listopad 2023 

Počet členů
1
zapsáno 22. prosinec 2015 
Počet členů
2
zapsáno 3. listopad 2023 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel
zapsáno 24. říjen 2001 
Způsob jednání
Společnost zastupuje jednatel.
zapsáno 22. prosinec 2015 
Způsob jednání
Za společnost jedná jednatel samostatně.
zapsáno 25. leden 2023 
Způsob jednání
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále. Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo člen představenstva, který je písemně pověřený dvěma (2) členy představenstva, při následujících jednáních společnosti: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů a pachtů či podpachtů. b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech. c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech. d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, výpůjček, výpros a zástavních smluv. e) poskytování záruk, ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek. f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé. g) postupování anebo nakupování pohledávek, přebírání dluhů či přistoupení k jakémukoliv dluhu. h) činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem je hodnota či plnění vyšší jak 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
zapsáno 3. listopad 2023 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
VLADIMÍRA ŠTOVČÍKOVÁ
Brno
Den vzniku členství: 3. listopad 2023
zapsáno 3. listopad 2023 

Počet členů
1
zapsáno 3. listopad 2023 

Společníci

Společník
Incanto Trade, s.r.o. IČO: 46346554
Jandáskova 1957/24, Brno
Podíl:   Vklad: 160 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 80.00 %
Druh podílu: základní
zapsáno 16. říjen 2020   vymazáno 25. leden 2023
Podíl:   Vklad: 30 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 15.00 %
zapsáno 25. leden 2023   vymazáno 8. únor 2023
zapsáno 16. říjen 2020 
vymazáno 8. únor 2023 
Společník
Keller House a.s. IČO: 08928975
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Podíl:   Vklad: 130 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 65.00 %
zapsáno 25. leden 2023   vymazáno 3. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2023 
vymazáno 3. listopad 2023 
Společník
BIOLAND INVEST, a.s. IČO: 27686141
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Podíl:   Vklad: 30 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 15.00 %
zapsáno 8. únor 2023   vymazáno 3. listopad 2023
zapsáno 8. únor 2023 
vymazáno 3. listopad 2023 
Společník
Patrik Požár
Brno
Podíl:   Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
zapsáno 22. prosinec 2015   vymazáno 16. říjen 2020
Podíl:   Vklad: 40 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 20.00 %
Druh podílu: základní
zapsáno 16. říjen 2020   vymazáno 25. leden 2023
Podíl:   Vklad: 40 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 20.00 %
zapsáno 25. leden 2023   vymazáno 3. listopad 2023
zapsáno 22. prosinec 2015 
vymazáno 3. listopad 2023 
Společník
Patrik Požár
Brno
Podíl:   Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
zapsáno 24. říjen 2001   vymazáno 16. červenec 2015
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 16. červenec 2015 
Společník
Patrik Požár
Brno
Podíl:   Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
zapsáno 16. červenec 2015   vymazáno 22. prosinec 2015
zapsáno 16. červenec 2015 
vymazáno 22. prosinec 2015 
Akcie
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem. a) Akcionáři mají předkupní právo k akciím akcionáře, který hodlá akcie převést na třetí osobu (tj. na osobu, která není akcionářem společnosti), a to v poměru podle celkové jmenovité hodnoty jejich akcií. Předkupní právo se vztahuje na všechny způsoby zcizení (koupě, darování, směna, vklad do základního kapitálu korporace apod.), kterými mají být akcie převedeny na třetí osobu (tj. předkupní právo se uplatní při jakýchkoli převodech). b) Akcionář je povinen, v případě že převádí akcie, umožnit ostatním akcionářům výkon jejich předkupního práva, a to ještě před uzavřením převodního právního jednání se zájemcem. Převádějící akcionář (povinný akcionář) musí písemným oznámením na adresy uvedené v seznamu akcionářů informovat ostatní akcionáře (oprávnění akcionáři) o všech rozhodujících podmínkách převodu se zájemcem, přičemž jde-li o prodej akcií musí uvést zejména cenu za akcie a podmínky její úhrady. c) Oprávněný akcionář může vykonat své předkupní právo do devadesáti (90) dní ode dne, kdy obdržel oznámení od povinného akcionáře (povinný akcionář nesmí své akcie převést do okamžiku, než uplyne lhůta pro výkon předkupního práva poslednímu z oprávněných akcionářů). Do třiceti (30) dní ode dne doručení oznámení o výkonu předkupního práva je povinný akcionář povinen uzavřít s oprávněným akcionářem smlouvu o prodeji akcií, jejíž podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným v oznámení povinného akcionáře. d) Předkupní právo bude vykonáno v tom poměru, který plyne z dohody oprávněných akcionářů, pokud se oprávnění akcionáři nedohodou pak v poměru podle jmenovité hodnoty akcií vlastněných oprávněnými akcionáři. Pokud by takto nebylo možné rozdělit všechny převáděné akcie mezi oprávněné akcionáře, bude předkupní právo vykonáno tak, že oprávnění akcionáři se stanou spoluvlastníky akcie nebo akcií, které/kterou není možné takto rozdělit mezi oprávněné akcionáře podle jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií, anebo valná hromada rozhodne o štěpení akcií tak, aby mohly být rozděleny v potřebném poměru. e) Pokud povinný akcionář převádí akcie bezúplatně, směnou nebo vkladem do základního kapitálu korporace, nebo jinak než prodejem, pak je oprávněný akcionář povinen platit cenu obvyklou, která bude určena jako podíl (poměrná část) hodnoty vlastního kapitálu společnosti přímo úměrný podílu představovanému převáděnými akciemi vzhledem ke všem akciím vydaným společností (tento poměr se počítá podle jmenovitých hodnot akcií), přičemž pro výpočet bude použita hodnota vlastního kapitálu zjištěná z manažerské, mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky zpracované společností k poslednímu dni kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází měsíci, ve kterém nastal den převodu těchto akcií. Pokud bude cena známa (bude určitelná) při uzavření smlouvy, pak bude uhrazena oproti předání akcií v hotovosti, anebo bezhotovostně skrze úschovu kupní ceny a akcií u notáře nebo advokáta. Pokud bude smlouva obsahovat pouze určení ceny, nikoli přesnou cenu, bude při uzavření smlouvy hrazena cena předplatbou (zálohou), která bude vyrovnána (doplatkem nabyvatele, nebo vratkou převodce) poté, co bude zjištěna (vypočtena) cena za převod akcií. Předplatba (záloha) bude uhrazena oproti předání akcií v hotovosti, anebo bezhotovostně skrze úschovu částky odpovídající předplatbě a akcií u notáře nebo advokáta. Výše předplatby (zálohy) bude zjištěna obdobně jako cena, akorát se bude vycházet z poslední známé účetní závěrky společnosti. f) Výše specifikované předkupní právo se týká i veškerých samostatně převoditelných práv spojených s akciemi. g) Předkupní právo má účinky in rem. Poznámka o předkupním právu bude uvedena přímo na akcii a poznámka o předkupním právu bude zapsána rovněž do obchodního rejstříku. h) Ve zbytku se předkupní právo a jeho výkon řídí občanským zákoníkem. Převoditelnost akcií a možnost jejich zastavení jsou omezeny následovně: (a) Převoditelnost akcií kteréhokoli stávajícího akcionáře Společnosti na jiného stávajícího akcionáře Společnosti, jakož i zastavení akcií kteréhokoli stávajícího akcionáře Společnosti jinému stávajícímu akcionáři Společnosti, jako zástavnímu věřiteli, nejsou omezeny a nejsou podmíněny souhlasem valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti. (b) Převoditelnost akcií kteréhokoli stávajícího akcionáře Společnosti na osobu, která není akcionářem Společnosti, jakož i zastavení akcií kteréhokoli stávajícího akcionáře Společnosti zástavnímu věřiteli, který není akcionářem Společnosti, jsou omezeny, protože pro účinnost převodu a/nebo zastavení akcií je v tomto případě vyžadován souhlas valné hromady Společnosti.
počet 1 000 ks na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,-Kč
zapsáno 3. listopad 2023 
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 24. říjen 2001 
vymazáno 3. listopad 2023 
2 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 3. listopad 2023 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy EKOBOTAN a.s. Údaje byly staženy 20. listopadu 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26265028 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26265028 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

EKOBOTAN a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V