Správa pohledávek OKD, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Správa pohledávek OKD, a.s. Správa pohledávek OKD, a.s. - logo
IČO:26863154
Z. KAPITÁL:10.1 miliard Kč
SCHRÁNKA:  74tcgdp
DIČ: CZ26863154, Detail DIČ
ADRESA: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Stonavská 2179 Karviná 73506

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. červen 2005 
 
Spisová značka:
B 2900 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 1. červen 2005 
Obchodní firma:
BANERETTE a.s.
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
OKD, Mining, a.s.
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 31. květen 2006 
OKD, a.s.
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 1. duben 2018 
Správa pohledávek OKD, a.s.
zapsáno 1. duben 2018 
Sídlo:
Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 71000
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 1. září 2013 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
zapsáno 1. září 2013 
Identifikační číslo:
26863154 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
velkoobchod
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 19. leden 2009 
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 9. leden 2006 
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. čnr č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
zapsáno 9. leden 2006 
hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. čnr č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost.
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 5. únor 2007 
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 7. leden 2008 
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 2. červenec 2008 
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
reklamní činnost a marketing
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
zasilatelství
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
realitní činnost
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
kopírovací práce
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
poskytování technických služeb
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
testování, měření, analýzy a kontroly
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
daňové poradenství
zapsáno 9. leden 2006 
vymazáno 3. březen 2010 
poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
zapsáno 5. září 2006 
provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 7. leden 2008 
ubytovací služby
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
hostinská činnost
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
zastupování v celním řízení
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výkon zeměměřických činností
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba tepelné energie
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
distribuce elektřiny
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
vedení spisovny
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
rozvod tepelné energie
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
nákup a prodej výbušnin
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, zdraví škodlivé, dráždivé
zapsáno 5. září 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba pilařská a impregnace dřeva
zapsáno 11. říjen 2006 
vymazáno 19. leden 2009 
hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. čnr č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost.
zapsáno 5. únor 2007 
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
zapsáno 7. leden 2008 
vymazáno 19. leden 2009 
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci raalizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw
zapsáno 7. leden 2008 
vymazáno 19. leden 2009 
provozování nestátního zdravotnického zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
zapsáno 7. leden 2008 
vymazáno 7. červenec 2014 
zámečnictví
zapsáno 2. červenec 2008 
vymazáno 19. leden 2009 
kovoobráběčství
zapsáno 2. červenec 2008 
vymazáno 19. leden 2009 
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
zapsáno 2. červenec 2008 
vymazáno 19. leden 2009 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 19. leden 2009 
obráběčství
zapsáno 19. leden 2009 
hostinská činnost
zapsáno 19. leden 2009 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 19. leden 2009 
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 19. leden 2009 
výkon zeměměřických činností
zapsáno 19. leden 2009 
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
zapsáno 19. leden 2009 
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 19. leden 2009 
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 19. leden 2009 
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
zapsáno 19. leden 2009 
vedení spisovny
zapsáno 19. leden 2009 
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní
zapsáno 19. leden 2009 
vymazáno 12. říjen 2010 
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 19. leden 2009 
vymazáno 1. říjen 2012 
výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 19. leden 2009 
vymazáno 19. prosinec 2013 
nákup a prodej výbušnin
zapsáno 19. leden 2009 
vymazáno 7. leden 2016 
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 12. říjen 2010 
vymazáno 1. říjen 2012 
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 1. říjen 2012 
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 1. říjen 2012 
provádění trhacích a ohňostrojných prací
zapsáno 1. říjen 2012 
vymazáno 7. leden 2016 
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 7. červenec 2014 
poskytování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
zapsáno 7. červenec 2014 
provádění ohňostrojných prací
zapsáno 7. leden 2016 
nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
zapsáno 7. leden 2016 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Josef Goj
okres Karviná
Den vzniku členství: 31. květen 2006
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 1. červen 2006 
vymazáno 11. říjen 2006 
Člen představenstva, předseda:
Zdeněk Bakala
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 11. září 2006
zapsáno 11. říjen 2006 
vymazáno 19. červen 2007 
Člen představenstva, předseda:
Dr. Klaus Dieter Beck
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 21. květen 2007
Den zániku členství: 22. květen 2010
zapsáno 19. červen 2007 
vymazáno 19. červenec 2010 
Člen představenstva, předseda:
Dr. Klaus Dieter Beck
Spojené státy americké
Den zániku funkce: 1. leden 2013
Den vzniku členství: 22. květen 2010
zapsáno 19. červenec 2010 
vymazáno 11. leden 2013 
Člen představenstva, předseda:
JÁN FABIÁN
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 31. prosinec 2013
zapsáno 11. leden 2013 
vymazáno 2. leden 2014 
Člen představenstva, předseda:
Marek Jelínek
Nizozemí
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
Den zániku členství: 1. září 2015
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 30. září 2015 
Člen představenstva, předseda:
Mgr. Jan Solich
Dolní Lutyně
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 10. leden 2017 
Člen představenstva, předseda:
DALE RAYMOND EKMARK
Spojené státy americké
Den zániku funkce: 15. prosinec 2016
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 30. září 2015 
vymazáno 10. leden 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Petr Motloch
Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2006
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 1. červen 2006 
vymazáno 11. říjen 2006 
Člen představenstva, místopředseda:
Peter Kadas
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 11. září 2006
Den zániku členství: 1. listopad 2007
zapsáno 11. říjen 2006 
vymazáno 6. listopad 2007 
Člen představenstva, místopředseda:
RNDR. Miloslava Trgiňová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. leden 2007
zapsáno 6. listopad 2007 
vymazáno 12. listopad 2007 
Člen představenstva, místopředseda:
Dr. Ing. Ján Fabián
Praha
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 6. listopad 2007 
vymazáno 24. listopad 2010 
Člen představenstva, místopředseda:
RNDR. Miloslava Trgiňová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 12. listopad 2007 
vymazáno 24. listopad 2010 
Člen představenstva, místopředseda:
Dr. Ing. Ján Fabián
Praha
Den zániku funkce: 1. leden 2013
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 24. listopad 2010 
vymazáno 11. leden 2013 
Člen představenstva, místopředseda:
RNDR. Miloslava Trgiňová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 31. říjen 2012
zapsáno 24. listopad 2010 
vymazáno 8. listopad 2012 
Člen představenstva:
Hana Kačenová
Ostrava
Den vzniku funkce: 1. červen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2005
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Člen představenstva:
Ing. Jarmila Ivánková
Ostrava
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 31. květen 2006 
Člen představenstva:
Ing. Petr Motloch
Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2006
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 1. červen 2006 
Člen představenstva:
prof. ing. Evžen Kočenda PhD.
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 31. květen 2006
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 11. říjen 2006 
Člen představenstva:
Ing. Josef Goj
okres Karviná
Den vzniku členství: 31. květen 2006
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 1. červen 2006 
Člen představenstva:
Ing. Petr Havlíček
okres Karviná
Den vzniku členství: 31. květen 2006
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 11. říjen 2006 
Člen představenstva:
Zdeněk Bakala
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 11. září 2006
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 19. červen 2007 
vymazáno 5. červen 2008 
Člen představenstva:
Mgr. Michael Jasanský
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 11. září 2006
Den zániku členství: 1. březen 2007
zapsáno 11. říjen 2006 
vymazáno 12. březen 2007 
Člen představenstva:
Csaba Barta
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 11. září 2006
Den zániku členství: 24. leden 2007
zapsáno 11. říjen 2006 
vymazáno 5. únor 2007 
Člen představenstva:
Lajos Varga
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 24. leden 2007
Den zániku členství: 21. květen 2007
zapsáno 5. únor 2007 
vymazáno 19. červen 2007 
Člen představenstva:
Marek Jelínek
Nizozemí
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 6. listopad 2007 
vymazáno 24. listopad 2010 
Člen představenstva:
Karl Friedrich Jakob
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 6. listopad 2007 
vymazáno 24. listopad 2010 
Člen představenstva:
Miklos Salamon
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 2. listopad 2010
zapsáno 7. leden 2008 
vymazáno 24. listopad 2010 
Člen představenstva:
Dr. Milan Jelinek
Švýcarská republika
Den vzniku členství: 1. listopad 2007
Den zániku členství: 16. srpen 2009
zapsáno 6. listopad 2007 
vymazáno 14. říjen 2009 
Člen představenstva:
Stanley C. Suboleski
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 17. březen 2008
Den zániku členství: 18. březen 2011
zapsáno 28. březen 2008 
vymazáno 6. duben 2011 
Člen představenstva:
Klaus Dieter Beck
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 22. květen 2010
Den zániku členství: 31. březen 2013
zapsáno 11. leden 2013 
vymazáno 3. duben 2013 
Člen představenstva:
Marek Jelínek
Nizozemí
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 18. prosinec 2013
zapsáno 24. listopad 2010 
vymazáno 30. leden 2014 
Člen představenstva:
Karl Friedrich Jakob
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 30. červen 2013
zapsáno 24. listopad 2010 
vymazáno 23. červenec 2013 
Člen představenstva:
Miklos Salamon
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 1. říjen 2012
zapsáno 24. listopad 2010 
vymazáno 24. říjen 2012 
Člen představenstva:
Stanley C. Suboleski
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 18. březen 2011
Den zániku členství: 30. červen 2013
zapsáno 6. duben 2011 
vymazáno 23. červenec 2013 
Člen představenstva:
Gareth Penny
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 24. říjen 2012 
vymazáno 20. srpen 2014 
Člen představenstva:
Ing. Jarmila Ivánková
Ostrava
Den vzniku členství: 31. říjen 2012
Den zániku členství: 16. září 2013
zapsáno 8. listopad 2012 
vymazáno 14. říjen 2013 
Člen představenstva:
Petr Jonák
Praha
Den vzniku členství: 1. červenec 2013
Den zániku členství: 31. prosinec 2013
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 2. leden 2014 
Člen představenstva:
Marek Jelínek
Nizozemí
Den vzniku členství: 18. prosinec 2013
Den zániku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 30. leden 2014 
vymazáno 20. srpen 2014 
Člen představenstva:
Gareth Penny
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
Den zániku členství: 31. leden 2016
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 8. březen 2016 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Solich
Dolní Lutyně
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 10. leden 2017 
Člen představenstva:
DALE RAYMOND EKMARK
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 30. září 2015 
Člen představenstva:
DALE RAYMOND EKMARK
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 7. červenec 2014
Den zániku členství: 28. únor 2017
zapsáno 10. leden 2017 
vymazáno 8. březen 2017 
Člen představenstva:
BOUDEWIJN WENTINK
Nizozemí
Den vzniku členství: 1. září 2015
Den zániku členství: 4. květen 2016
zapsáno 30. září 2015 
vymazáno 14. červen 2016 
Člen představenstva:
Ing. Antonín Klimša
Ostrava
Den vzniku členství: 1. únor 2016
Den zániku členství: 1. duben 2018
zapsáno 8. březen 2016 
vymazáno 28. květen 2018 
Člen představenstva:
Ing. Michal Kuča
okres Karviná
Den vzniku členství: 20. říjen 2016
Den zániku členství: 4. květen 2018
zapsáno 24. říjen 2016 
vymazáno 28. květen 2018 
Člen dozorčí rady, předseda:
Lenka Oborná DiS.
okres Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 1. červen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2005
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Petra Sokolová
Praha
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 10. duben 2007
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 2. květen 2007 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 20. prosinec 2010
zapsáno 19. červen 2007 
vymazáno 29. prosinec 2010 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
Praha
Den vzniku členství: 20. prosinec 2010
Den zániku členství: 13. červen 2013
zapsáno 29. prosinec 2010 
vymazáno 14. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 13. červen 2013
Den zániku členství: 14. červen 2014
zapsáno 14. říjen 2013 
vymazáno 20. srpen 2014 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 14. červen 2014
Den zániku členství: 14. červen 2015
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 7. leden 2016 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 14. červen 2015
zapsáno 7. leden 2016 
vymazáno 8. březen 2017 
Člen dozorčí rady, předseda:
Luboš Řežábek
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 14. červen 2015
Den zániku členství: 23. září 2017
zapsáno 8. březen 2017 
vymazáno 2. leden 2018 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
JUDr. Petra Nováková
okres Ostrava-město
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 19. prosinec 2005
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 8. únor 2006 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 20. prosinec 2010
zapsáno 3. březen 2010 
vymazáno 29. prosinec 2010 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Evžen Tošenovský
okres Ostrava-město
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 24. září 2009
zapsáno 19. červen 2007 
vymazáno 14. říjen 2009 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 20. prosinec 2010
Den zániku členství: 13. červen 2013
zapsáno 4. duben 2012 
vymazáno 14. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 20. prosinec 2010
zapsáno 29. prosinec 2010 
vymazáno 4. duben 2012 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Jan Hanousek
Praha
Den vzniku členství: 13. červen 2013
Den zániku členství: 14. červen 2014
zapsáno 14. říjen 2013 
vymazáno 20. srpen 2014 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 14. červen 2014
Den zániku členství: 14. červen 2015
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 7. leden 2016 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 14. červen 2015
Den zániku členství: 28. září 2017
zapsáno 7. leden 2016 
vymazáno 2. leden 2018 
Člen dozorčí rady:
Marie Korchová
Ostrava
Den vzniku funkce: 1. červen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2005
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Taťána Mrózková
okres Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 1. červen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2005
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Matula
Český Těšín
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 10. duben 2007
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 2. květen 2007 
Člen dozorčí rady:
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 3. březen 2010 
Člen dozorčí rady:
Luboš Řežábek
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 19. červen 2007 
Člen dozorčí rady:
Josef Nejezchleba
Česká republika
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 10. duben 2007
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 2. květen 2007 
Člen dozorčí rady:
Pavel Hliněný
Havířov
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 5. červen 2008 
Člen dozorčí rady:
Ing. Evžen Tošenovský
okres Ostrava-město
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 19. červen 2007 
Člen dozorčí rady:
Petr Skrla
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 5. červen 2008 
Člen dozorčí rady:
Miroslav Syrový
Havířov
Den vzniku členství: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 6. květen 2008
zapsáno 8. únor 2006 
vymazáno 5. červen 2008 
Člen dozorčí rady:
Zdeněk Bakala
okres Klatovy
Den vzniku členství: 6. květen 2008
Den zániku členství: 18. únor 2010
zapsáno 5. červen 2008 
vymazáno 3. březen 2010 
Člen dozorčí rady:
Miroslav Syrový
Havířov
Den vzniku členství: 5. červen 2008
Den zániku členství: 1. duben 2012
zapsáno 2. červenec 2008 
vymazáno 4. duben 2012 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jaroslav Vlach
okres Karviná
Den vzniku členství: 5. červen 2008
Den zániku členství: 13. červen 2013
zapsáno 2. červenec 2008 
vymazáno 23. červenec 2013 
Člen dozorčí rady:
Ing. František Válek
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2009
Den zániku členství: 1. duben 2012
zapsáno 9. prosinec 2009 
vymazáno 4. duben 2012 
Člen dozorčí rady:
Otakar Jelínek
Praha
Den vzniku členství: 18. únor 2010
Den zániku členství: 1. duben 2012
zapsáno 3. březen 2010 
vymazáno 4. duben 2012 
Člen dozorčí rady:
Jaromír Pytlík
Orlová
Den vzniku členství: 13. červen 2013
Den zániku členství: 11. červenec 2014
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 20. srpen 2014 
Člen dozorčí rady:
Ing. JAROMÍR PYTLÍK
Orlová
Den vzniku členství: 11. červenec 2014
Den zániku členství: 11. červenec 2017
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 6. listopad 2017 
Člen dozorčí rady:
Bessel Kok
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 2. listopad 2015
zapsáno 7. leden 2016 
vymazáno 14. březen 2018 
Člen dozorčí rady:
Bessel Kok
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 2. listopad 2015
Den zániku členství: 7. duben 2018
zapsáno 14. březen 2018 
vymazáno 28. květen 2018 
Akcionář:
ABC.ENTERPRISE, akciová společnost IČO: 63998386
Na Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 10000
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 24. říjen 2005 
Akcionář:
KARBON INVEST, a.s. IČO: 25691431
Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 11217
zapsáno 24. říjen 2005 
vymazáno 5. září 2006 
Základní kapitál:
2 000 000,-Kč
zapsáno 1. červen 2005 
vymazáno 31. květen 2006 
2 500 000 000,-Kč
zapsáno 31. květen 2006 
vymazáno 3. září 2007 
6 717 800 000,-Kč
zapsáno 3. září 2007 
vymazáno 17. březen 2008 
6 792 000 000,-Kč
zapsáno 17. březen 2008 
vymazáno 13. červen 2008 
7 437 000 000,-Kč
zapsáno 13. červen 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
7 515 000 000,-Kč
zapsáno 31. říjen 2008 
vymazáno 1. březen 2009 
7 580 000 000,-Kč
zapsáno 1. březen 2009 
vymazáno 30. duben 2009 
8 150 000 000,-Kč
zapsáno 30. duben 2009 
vymazáno 29. březen 2010 
8 217 000 000,-Kč
zapsáno 29. březen 2010 
vymazáno 31. květen 2010 
8 372 000 000,-Kč
zapsáno 31. květen 2010 
vymazáno 16. listopad 2010 
8 401 000 000,-Kč
zapsáno 16. listopad 2010 
vymazáno 21. leden 2011 
8 424 000 000,-Kč
zapsáno 21. leden 2011 
vymazáno 14. únor 2011 
8 541 000 000,-Kč
zapsáno 14. únor 2011 
vymazáno 28. duben 2011 
8 575 000 000,-Kč
zapsáno 28. duben 2011 
vymazáno 10. únor 2012 
8 723 000 000,-Kč
zapsáno 10. únor 2012 
vymazáno 26. listopad 2012 
8 729 600 000,-Kč
zapsáno 26. listopad 2012 
vymazáno 19. prosinec 2013 
8 866 800 000,-Kč
zapsáno 19. prosinec 2013 
vymazáno 4. červenec 2014 
10 086 800 000,-Kč
zapsáno 4. červenec 2014 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Správa pohledávek OKD, a.s. Údaje byly staženy 14. července 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26863154 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26863154 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Správa pohledávek OKD, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: okd aktuálně, správa pohledávek OKD, okd správa pohledávek, Správa pohledávek OKD, a.s.
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů