GAMBARETTO, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: GAMBARETTO, a.s. GAMBARETTO, a.s. - logo
IČO:29236746
Z. KAPITÁL:7.0 milionů Kč
DIČ, DPH:CZ29236746 informace o dph, ověřit
ADRESA: Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:23. srpen 2010
DATUM ZÁNIKU:4. leden 2013
Brno

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (14) |  sbírka listin (26)

Datum zápisu:
vymazáno
23. srpna 2010
Datum výmazu:
4. ledna 2013
Spisová značka:
B 6198 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. ledna 2013
Obchodní firma:
GAMBARETTO, a.s.
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. ledna 2013
Sídlo:
Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. června 2012
Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 60200
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Identifikační číslo:
29236746
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. ledna 2013
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. ledna 2013
Předmět činnosti:
správa vlastního majetku
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 4. ledna 2013
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Brno, Krásného /61, PSČ 63600
Den vzniku funkce: 23. srpna 2010
Den zániku funkce: 20. května 2011
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
místopředseda představenstva:
 
Brno, Šumavská 2278/34, PSČ 60200
Den vzniku funkce: 23. srpna 2010
Den zániku funkce: 20. května 2011
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
člen představenstva:
 
Otmarov 19, PSČ 66457
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
člen představenstva:
 
Brno, Chodská /19h, PSČ 61200
Den vzniku členství: 20. května 2011
Den zániku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 4. června 2012
člen představenstva:
 
Brno, Hrázka 586/8, PSČ 62100
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Způsob jednání:
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 4. ledna 2013
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Brno, Rybářská /32, PSČ 60300
Den vzniku funkce: 23. srpna 2010
Den zániku funkce: 20. května 2011
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
člen dozorčí rady:
 
Otmarov 19, PSČ 66457
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
člen dozorčí rady:
 
Rousínov u Vyškova, Dražovice 125, PSČ 68301
Den vzniku členství: 23. srpna 2010
Den zániku členství: 20. května 2011
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
předseda dozorčí rady:
 
Lysice, Jabloňová 618, PSČ 67971
Den vzniku funkce: 20. května 2011
Den zániku funkce: 30. dubna 2012
Den vzniku členství: 20. května 2011
Den zániku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 4. června 2012
člen dozorčí rady:
 
Kladno, Karla Čapka 966, PSČ 27309
Den vzniku členství: 20. května 2011
Den zániku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 4. června 2012
člen dozorčí rady:
 
Kuřim, Jelínkových 1602, PSČ 66434
Den vzniku členství: 20. května 2011
Den zániku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 4. června 2012
člen dozorčí rady:
 
Brno, Rousínovská 1035/9, PSČ 62700
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
člen dozorčí rady:
 
Brno, Hrázka 586/8, PSČ 62100
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Pod novým lesem 127/44, PSČ 16200
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Jediný akcionář:
HUNSGAS s.r.o., IČ: 252 77 715
Brno, Franzova 125, PSČ 61400
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 6. března 2012
HUNSGAS s.r.o., IČ: 252 77 715
Brno, Franzova /125, PSČ 61400
zapsáno 6. března 2012
vymazáno 4. června 2012
ENS Trade s.r.o., IČ: 247 10 911
Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem 127/44, PSČ 16200
zapsáno 4. června 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Akcie:
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 21. března 2012
70 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 21. března 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Základní kapitál:
2 000 000,- Kč
Splaceno: 30%
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 6. června 2011
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 6. června 2011
vymazáno 21. března 2012
7 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 21. března 2012
vymazáno 4. ledna 2013
Ostatní skutečnosti:
a) základní kapitál společnosti GAMBARETTO, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a výhodnost řešení závazků společnosti. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bude provedeno upsáním 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou obchodované na evropském regulovaném trhu. d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, a to určitým zájemcem - společností HUNSGAS s.r.o., se sídlem Brno, Franzova 125, PSČ 614 00 Identifikační číslo: 252 77 715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40. g) Místem pro upisování akcií je notářská kancelář Mgr. Pavla Bernarda, Brno, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00, to v pracovní dny 8:00 - 15:00 hod. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí člen představenstva určitému zájemci telefonicky. i) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu: Peněžitá pohledávka ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých vzniklá na základě Kupní smlouvy ze dne 28. 2. 2012, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí v k.ú. Hodonín, zapsaných na LV 8663, uzavřené mezi společností HUNSGAS s.r.o., se sídlem Brno, Franzova 125, PSČ 614 00 Identifikační číslo: 252 77 715, jakožto prodávajícím a společností GAMBARETTO, a.s., se sídlem Brno, Lidická 710/57, PSČ 602 00, IČ 292 36 746, jakožto kupujícím. Připouští se možnost započtení této pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých. Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení. Návrh dohody vypracuje člen představenstva společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií. Upisovatel je povinen v níže uvedené 15ti denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. j) Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií. Emisní kurs akcií bude splacen uzavřením dohody o započtení.
zapsáno 6. března 2012
vymazáno 21. března 2012
Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
zapsáno 4. ledna 2013
vymazáno 4. ledna 2013
Společnost GAMBARETTO, a.s., zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením se společností ENS Trade s.r.o., IČ: 247 10 911, se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem 127/44, PSČ 162 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167962, jakožto společností nástupnickou. Na společnost ENS Trade s.r.o. zároveň přešlo jmění společnosti GAMBARETTO, a.s.
zapsáno 4. ledna 2013
vymazáno 4. ledna 2013

Originál výpisu GAMBARETTO, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy GAMBARETTO, a.s. Údaje byly staženy 6. května 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 29236746 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 29236746 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
GAMBARETTO, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů