Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - logo
IČO:43873766
Z. KAPITÁL:91.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  x8xdmh4
DIČ: CZ699001273, Detail DIČ
ADRESA: Na Pankráci 1720/123, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na Pankráci 1720 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (52) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
19. listopadu 1991
Spisová značka:
B 1031 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 19. listopadu 1991
Obchodní firma:
K I S a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 26. listopadu 2001
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. ledna 2016
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
zapsáno 1. ledna 2016
Sídlo:
Praha 1, Spálená 16
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 25. února 1992
Praha 1, Týnská 3
zapsáno 25. února 1992
vymazáno 23. června 1997
Praha 1, Školská 3
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 14. prosince 1998
Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021
zapsáno 14. prosince 1998
vymazáno 26. listopadu 2001
Praha 4, Nám.Hrdinů 1635/4, PSČ 14021
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 9. března 2005
Praha 1, Purkyňova 74/2, PSČ 11000
zapsáno 9. března 2005
vymazáno 11. února 2009
Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021
zapsáno 11. února 2009
vymazáno 14. ledna 2016
Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
Doručovací číslo: 140 21
zapsáno 14. ledna 2016
Identifikační číslo:
43873766
zapsáno 19. listopadu 1991
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 19. listopadu 1991
Předmět podnikání:
1.hlavní - zřizování a správa investičních fondů
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
2.vedlejší - obchodní činnost související s hlavním předmětem činnosti a to zejména :
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
vydávání cenných papírů
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
zprostředkování primárního prodeje cenných papírů
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
nákup a prodej cenných papírů a jejich obchodování na sekundárním trhu
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
nákup a prodej nemovitého a movitého majetku
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
pronájem nemovitého majetku
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
finanční a ekonomického poradenství
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
organizace aukcí nemovitého a movitého majetku
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
leasing nemovitého a movitého majetku
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
depotní činnost
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 7. prosince 1992
shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/.
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
pronájem motorových vozidel
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
pronájem výpočetní techniky a kancelářských strojů
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
pronájem autoopravárenských zařízení
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
realitní kancelář
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
dražby mimo výkon rozhodnutí
zapsáno 7. prosince 1992
vymazáno 10. října 1994
Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/. Činnosti bezprostředně související s činností hlavní t.j. zejména činnosti zajišťující potřebnou obměnu portfilia spravovaných fondů a různé formy pronájmu movitého a nemovitého majetku ve spravovaných fondech.
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 12. května 1999
Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/. Činnosti bezprostředně související s činností hlavní t.j. zejména činnosti zajišťující potřebnou obměnu portfolia spravovaných fondů a různé formy pronájmu movitého a nemovitého majetku ve spravovaných fondech.
zapsáno 12. května 1999
vymazáno 26. listopadu 2001
shromažďování peněžních prostředků v podílových fondech a obhospodařování majetku v podílových fondech v souladu se zákonem č.248/92 Sb. o investičních spoelčnostech a investičních fondech (dále "ZISIF") a statuty jednotlivých fondů
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. prosince 2004
obhospodařování majetku v investičních fondech v souladu se ZISIF, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. prosince 2004
obhospodařování majetku penzijních fondů v souladu se ZISIF, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. prosince 2004
kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. prosince 2004
kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 19. listopadu 2014
Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
zapsáno 19. listopadu 2014
vymazáno 17. května 2016
Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
zapsáno 17. května 2016
obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 19. listopadu 2014
vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 19. listopadu 2014
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
K náhonu 989/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 3. ledna 2011
Den zániku členství: 31. prosince 2015
zapsáno 28. ledna 2015
vymazáno 14. ledna 2016
člen představenstva:
 
JUDr. Jan Ježdík
Liberec VI, Vetiškova 718
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
předseda představenstva:
 
Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,
Praha 10, Minská 15
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
místopředseda představenstva:
 
Liberec VI, Na Žižkově 635
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
člen představenstva:
 
Praha 10, Tolstého 5
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
člen představenstva:
 
Ostrava-5-Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 204
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
člen představenstva:
 
Ing. Petr Holub
Praha 4, Květnového vítězství 1864
zapsáno 25. února 1992
vymazáno 10. října 1994
člen představenstva:
 
Ostrava 3, Horní 88
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 23. června 1997
místopředseda představenstva:
 
Ing. Petr Holub
Praha 4, Květnového vítězství 1864, PSČ 14900
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 23. června 1997
předseda představenstva:
 
Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,
Praha 10, Minská 15, PSČ 10100
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 23. června 1997
místopředseda představenstva:
 
Liberec VI, Na Žižkově 635, PSČ 46006
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 23. června 1997
člen představenstva:
 
Praha 4, Květnového vítězství 495, PSČ 14900
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 23. června 1997
člen představenstva:
 
Ing. Petr Holub
Praha 4, Květnového vítězství 1864, PSČ 14900
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 14. června 1995
místopředseda představenstva:
 
Praha 9, Krausova 605
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 10. prosince 1997
předseda představenstva:
 
Praha 7, U letenského sadu 10/1296
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 14. prosince 1998
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Starostrašnická 14/51
zapsáno 10. prosince 1997
vymazáno 14. prosince 1998
člen představenstva:
 
Praha 5, Dominova 2467, PSČ 15000
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 14. prosince 1998
předseda představenstva:
 
Praha 10, Livorská 442
zapsáno 14. prosince 1998
vymazáno 12. května 1999
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Pod Strání 2218
zapsáno 14. prosince 1998
vymazáno 12. května 1999
člen představenstva:
 
Praha 10, Jablonecká 442
zapsáno 14. prosince 1998
vymazáno 12. května 1999
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Pod Strání 2218
zapsáno 12. května 1999
vymazáno 25. října 1999
člen představenstva:
 
Praha 10, Jablonecká 41 9
zapsáno 12. května 1999
vymazáno 25. října 1999
předseda představenstva:
 
Praha 10, Livornská 442
zapsáno 12. května 1999
vymazáno 13. září 2000
předseda představenstva:
 
Praha 6, Jemenská 584
Den zániku funkce: 29. září 2000
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 26. listopadu 2001
předseda představenstva:
 
Pardubice, Kunětická 115, PSČ 53012
Den vzniku funkce: 22. března 2001
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 3. dubna 2004
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Bulharská 34
Den vzniku funkce: 26. srpna 1998
Den zániku funkce: 27. června 2001
zapsáno 25. října 1999
vymazáno 2. ledna 2002
předseda představenstva:
 
Praha 8, Nad Rokoskou 2275/5A, PSČ 18000
Den vzniku funkce: 22. března 2001
Den zániku funkce: 26. května 2004
zapsáno 3. dubna 2004
vymazáno 17. července 2004
člen představenstva:
 
Praha 10, Bulharská 34
Den vzniku členství: 26. srpna 1998
Den zániku členství: 25. srpna 2003
zapsáno 2. ledna 2002
vymazáno 1. prosince 2004
člen představenstva:
 
Praha 9, Jablonecká 419
Den vzniku funkce: 26. srpna 1998
Den zániku funkce: 3. prosince 2001
zapsáno 25. října 1999
vymazáno 20. března 2002
člen představenstva:
 
Praha 5, Högerova 1098/11
Den vzniku členství: 3. prosince 2001
Den zániku členství: 6. března 2002
zapsáno 20. března 2002
vymazáno 26. června 2002
člen představenstva:
 
Praha 5, Malátova 91/1, PSČ 15000
Den vzniku členství: 15. května 2003
zapsáno 18. června 2003
vymazáno 3. dubna 2004
předseda představenstva:
 
Brno, Jindřichova 19, PSČ 61600
Den vzniku funkce: 14. září 2004
Den zániku funkce: 13. září 2009
Den vzniku členství: 13. září 2004
Den zániku členství: 13. září 2009
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 21. května 2010
člen představenstva:
 
Praha 10, Bulharská 34
Den vzniku členství: 25. srpna 2003
Den zániku členství: 31. prosince 2009
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 21. května 2010
člen představenstva:
 
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15500
Den vzniku členství: 15. května 2003
Den zániku členství: 22. května 2008
zapsáno 3. dubna 2004
vymazáno 2. června 2008
předseda představenstva:
 
Brno, Jindřichova 19, PSČ 61600
Den vzniku funkce: 1. října 2009
Den zániku funkce: 30. září 2010
Den vzniku členství: 1. října 2009
Den zániku členství: 30. září 2010
zapsáno 21. května 2010
vymazáno 18. listopadu 2010
člen představenstva:
 
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15500
Den vzniku členství: 23. května 2008
zapsáno 2. června 2008
vymazáno 29. srpna 2013
člen představenstva:
 
Pod Vlkem 121/19, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den zániku funkce: 31. října 2014
Den vzniku členství: 23. května 2013
Den zániku členství: 31. října 2014
zapsáno 29. srpna 2013
vymazáno 19. listopadu 2014
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 597/27, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 30. června 2010
Den zániku členství: 23. května 2013
zapsáno 6. září 2010
vymazáno 29. srpna 2013
člen představenstva:
 
Praha 4, Brabcova /2, PSČ 14700
Den vzniku funkce: 30. června 2010
zapsáno 6. září 2010
vymazáno 18. listopadu 2010
předseda představenstva:
 
Praha 4, Brabcova /2, PSČ 14700
Den vzniku funkce: 4. října 2010
Den vzniku členství: 30. června 2010
zapsáno 18. listopadu 2010
vymazáno 28. srpna 2013
předseda představenstva:
 
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. října 2010
Den zániku funkce: 30. listopadu 2014
Den vzniku členství: 30. června 2010
Den zániku členství: 30. listopadu 2014
zapsáno 28. srpna 2013
vymazáno 19. listopadu 2014
člen představenstva:
 
Praha 4 - Chodov, Klapálkova 2243/11, PSČ 14900
Den vzniku členství: 3. ledna 2011
zapsáno 16. února 2011
vymazáno 29. srpna 2013
člen představenstva:
 
K náhonu 989/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 3. ledna 2011
zapsáno 29. srpna 2013
vymazáno 19. listopadu 2014
místopředseda představenstva:
 
K náhonu 989/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den zániku funkce: 6. ledna 2015
Den vzniku členství: 3. ledna 2011
zapsáno 19. listopadu 2014
vymazáno 28. ledna 2015
člen představenstva:
 
1150 Vídeň, Sechshauser Str. 55/21, Rakouská republika
Den zániku funkce: 31. října 2014
Den vzniku členství: 10. července 2013
Den zániku členství: 31. října 2014
zapsáno 29. srpna 2013
vymazáno 19. listopadu 2014
člen představenstva:
 
U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. prosince 2014
zapsáno 19. listopadu 2014
vymazáno 28. ledna 2015
předseda představenstva:
 
U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. prosince 2014
zapsáno 28. ledna 2015
místopředseda představenstva:
 
Švejcarovo náměstí 2660/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 28. ledna 2015
člen představenstva:
 
K náhonu 989/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. ledna 2016
Den zániku členství: 31. srpna 2017
zapsáno 14. ledna 2016
vymazáno 22. září 2017
člen představenstva:
 
Řadová 1234, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku členství: 1. ledna 2016
zapsáno 14. ledna 2016
člen představenstva:
 
Na výspě 1034/45, Braník, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 16. května 2016
Den vzniku členství: 16. května 2016
zapsáno 17. května 2016
Počet členů:
3
zapsáno 19. listopadu 2014
vymazáno 14. ledna 2016
4
zapsáno 14. ledna 2016
vymazáno 17. května 2016
5
zapsáno 17. května 2016
vymazáno 22. září 2017
4
zapsáno 22. září 2017
Způsob jednání:
Podepisování za společnost k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis : - členové představenstva k tomu zmocnění představenstvem nebo valnou hromadou - ředitel společnosti v rozsahu vymezeném představenstvem a vnitřními předpisy společnosti - jiní pracovníci společnosti v rozsahu vnitřních organizačních norem společnosti, popřípadě v rozsahu udělených plných mocí - jiné osoby, určené pro splnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 25. února 1992
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva pověřený předsedou představenstvem nebo ředitel spol. nebo jiní pracovníci v rozsahu vnitřních organizačních norem společnosti popřípadě v rozsahu udělených plných mocí nebo jiné osoby určené pro plnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí.
zapsáno 25. února 1992
vymazáno 14. června 1995
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo místopředseda představentstva, nebo člen představenstva pověřený předsedou představenstva.
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 26. listopadu 2001
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsanému firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo spoelčně dva členové představenstva.
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 25. června 2014
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.
zapsáno 25. června 2014
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Křenická 2260
zapsáno 28. března 1994
vymazáno 23. června 1997
člen dozorčí rady:
 
Č.Budějovice, Bohuslava Martinů 44
zapsáno 28. března 1994
vymazáno 14. června 1995
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Jan Jungmann
Praha 5, Rošických 6
zapsáno 28. března 1994
vymazáno 23. června 1997
předseda:
 
Praha 10, Křenická 2260
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 10. prosince 1997
člen dozorčí rady:
 
Mgr. Jan Syka
Liberec, Matoušova 64
zapsáno 23. června 1997
vymazáno 10. prosince 1997
předseda:
 
Mgr. Jan Syka
Praha 10, Průběžná 11/288
zapsáno 10. prosince 1997
vymazáno 25. října 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Michelská 721/31
zapsáno 10. prosince 1997
vymazáno 25. října 1999
členka dozorčí rady:
 
Praha 4, Hráského 1929
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 25. října 1999
členka dozorčí rady:
 
Praha 4, Hráského 1929
zapsáno 25. října 1999
vymazáno 13. září 2000
předseda dozorčí rady:
 
Praha 6, Jemenská 584
zapsáno 25. října 1999
vymazáno 13. září 2000
člen dozorčí rady:
 
Brno, Všetičkova 11, okres Brno-město
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 13. září 2000
předseda dozorčí rady:
 
Praha 4, Hráského 1929
Den zániku funkce: 30. listopadu 2000
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 26. listopadu 2001
člen dozorčí rady:
 
Brno, Všetičkova 11, okres Brno-město
Den vzniku funkce: 18. dubna 2000
Den zániku členství: 30. dubna 2002
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 26. června 2002
člen dozorčí rady:
 
Chomutov 1, Smetanova 1748/7
Den zániku funkce: 1. července 2000
zapsáno 13. září 2000
vymazáno 26. listopadu 2001
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Tenisová 961/9
Den vzniku funkce: 27. června 2001
Den zániku členství: 20. října 2004
zapsáno 26. listopadu 2001
vymazáno 1. prosince 2004
člen dozorčí rady:
 
České Budějovice, Plzeňská 588/33
Den vzniku členství: 30. dubna 2002
Den zániku členství: 20. října 2004
zapsáno 26. června 2002
vymazáno 1. prosince 2004
člen dozorčí rady:
 
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 25264
Den vzniku funkce: 21. října 2004
Den vzniku členství: 21. října 2004
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 26. ledna 2005
předseda dozorčí rady:
 
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 25264
Den vzniku funkce: 21. října 2004
Den zániku funkce: 21. října 2009
Den vzniku členství: 21. října 2004
Den zániku členství: 21. října 2009
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 21. května 2010
člen dozorčí rady:
 
Přezletice, Vrbova 272, okres Praha-východ, PSČ 25073
Den vzniku členství: 21. října 2004
Den zániku členství: 30. září 2006
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 23. listopadu 2006
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049, PSČ 14300
Den vzniku členství: 21. října 2004
Den zániku členství: 30. listopadu 2008
zapsáno 1. prosince 2004
vymazáno 11. února 2009
člen dozorčí rady:
 
Praha 8, Hnězdenská 767/4b, PSČ 18100
Den vzniku členství: 1. října 2006
Den zániku členství: 30. listopadu 2008
zapsáno 23. listopadu 2006
vymazáno 11. února 2009
předseda dozorčí rady:
 
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 25264
Den vzniku funkce: 21. října 2009
Den zániku funkce: 30. září 2010
Den vzniku členství: 21. října 2009
Den zániku členství: 30. září 2010
zapsáno 21. května 2010
vymazáno 18. listopadu 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/18, PSČ 14700
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 31. srpna 2010
zapsáno 11. února 2009
vymazáno 18. listopadu 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Na poříčí 46, PSČ 11000
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 31. října 2009
zapsáno 11. února 2009
vymazáno 21. května 2010
předseda dozorčí rady:
 
Brno, Jindřichova /19, PSČ 61600
Den vzniku funkce: 27. října 2010
Den zániku funkce: 31. října 2013
Den vzniku členství: 1. října 2010
Den zániku členství: 31. října 2013
zapsáno 18. listopadu 2010
vymazáno 9. října 2013
předseda dozorčí rady:
 
Jindřichova 2393/19, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku funkce: 27. října 2010
Den zániku funkce: 31. října 2013
Den vzniku členství: 1. října 2010
Den zániku členství: 31. října 2013
zapsáno 9. října 2013
vymazáno 3. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Mgr. Roman Koch
Praha 3 - Vinohrady, Slezská 2332/7, PSČ 13000
Den zániku funkce: 23. prosince 2013
Den vzniku členství: 15. prosince 2009
Den zániku členství: 23. prosince 2013
zapsáno 21. května 2010
vymazáno 3. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Suchdol 139, okres Kutná Hora, PSČ 28502
Den zániku funkce: 31. prosince 2014
Den vzniku členství: 1. října 2010
Den zániku členství: 31. prosince 2014
zapsáno 18. listopadu 2010
vymazáno 28. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. února 2014
Den vzniku členství: 1. února 2014
zapsáno 3. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Americká 177/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 28. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
Boulogne Billancourt, Rue Des Peupliers 32, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 28. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
Miláno, Via Ariberto 20, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 28. ledna 2015
vymazáno 12. října 2015
předseda dozorčí rady:
 
Miláno, Via Ariberto 20, Italská republika
Den vzniku funkce: 18. dubna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 12. října 2015
člen dozorčí rady:
 
Miláno, Via Bari 24D, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 28. ledna 2015
Počet členů:
5
zapsáno 28. ledna 2015
Jediný akcionář:
ČP finanční holding a.s., IČ: 261 16 731
Praha 4, Na Pankráci 121/1658, PSČ 14021
zapsáno 26. června 2002
vymazáno 23. listopadu 2006
Česká pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
zapsáno 23. listopadu 2006
vymazáno 13. května 2015
CZIH Holdings N.V.
1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
Registrační číslo: 34245976
zapsáno 13. května 2015
vymazáno 1. ledna 2016
CZI Holdings N.V.
1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
Registrační číslo: 34245976
zapsáno 1. ledna 2016
Akcie:
1 600 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
100 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 14. června 1995
2 000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 14. června 1995
10 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 25. února 1992
vymazáno 12. června 1995
4 000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 4. dubna 1996
650 ks prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 4. dubna 1996
12 000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 4. dubna 1996
vymazáno 12. května 1999
770 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Podoba akcií: listinná.
zapsáno 10. října 1994
1 400 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 4. dubna 1996
vymazáno 26. listopadu 2001
1 400 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Podoba akcií: listinná.
zapsáno 26. listopadu 2001
Základní kapitál:
16 000 000,- Kč
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 10. října 1994
80 000 000,- Kč
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 14. června 1995
87 500 000,- Kč
zapsáno 14. června 1995
vymazáno 4. dubna 1996
103 000 000,- Kč
zapsáno 4. dubna 1996
vymazáno 12. května 1999
91 000 000,- Kč
zapsáno 12. května 1999
vymazáno 26. listopadu 2001
91 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 26. listopadu 2001
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti :
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 26. června 2002
Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 23.10.1991. Zakladatelé uskutečnili v souladu s ustanovením § 25 zák.č.104/90 Sb.jednorázové založení společnosti,jmenovali členy představenstva, dozorčí rady, revizora účtů a ředitele společnosti. Schválili stanovy společnosti. Ze 100% upsaného kapitálu bylo ke dni 25.10.1991 splaceno 100%, tj. 16.000.000,-Kčs.
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 26. června 2002
Ředitel společnosti : Ing.Petr Holub, Praha 4, Květnového vítězství 1864
zapsáno 19. listopadu 1991
vymazáno 14. prosince 1998
Ředitel společnosti : Ing. Milan Bubeníček, Praha 10, Livornská 442
zapsáno 14. prosince 1998
vymazáno 13. září 2000
Valná hromada společnosti, konaná dne 1.9.1997 se usnesla, že základní jmění společnosti ve výši 103 000 000,-- Kč bude sníženo z důvodu dle § 161c odst. 2 obchodního zákoníku o 12 000 000,-- Kč na 91 000 000,-- Kč zničením zaměstnaneckých akcií v majetku společnosti.
zapsáno 25. března 1998
vymazáno 12. května 1999
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 25. června 2014
vymazáno 19. listopadu 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. června 2014
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 29 123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5073 jako zanikající společnosti a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, IČO: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 jako nástupnické společnosti, došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., která v důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
zapsáno 1. ledna 2016

Originál výpisu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Údaje byly staženy 28. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 43873766 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 43873766 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů