Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci - logo
IČO:44164025
Z. KAPITÁL:14.2 milionů Kč
ADRESA: Plucárna 3560, 695 01 Hodonín
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:27. prosinec 1991
DATUM ZÁNIKU:25. únor 2000
Plucárna 3560 Hodonín 69501

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (11) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
30. prosince 1991
Datum výmazu:
25. února 2000
Spisová značka:
B 658 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 25. února 2000
Obchodní firma:
Agro bon sens, a.s.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
Agro bon sens, a.s. investiční fond
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 10. listopadu 1998
Agro bon sens, a.s. investiční fond, v likvidaci
zapsáno 10. listopadu 1998
vymazáno 25. února 2000
Sídlo:
Hodonín
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
Hodonín, Plucárna 1
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 25. února 2000
Identifikační číslo:
44164025
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 25. února 2000
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 25. února 2000
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání IPF je investování /investiční postup/ ve smyslu § 17, odst. 3 nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů a následně poté:
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
1/ Na základě pověření majitelů investičních kuponů nakupovat pro tyto majitele akcie s tím, že tyto akcie spolu s ostatními takto nakoupenými akciemi, budou použity ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
2/ S takto získanými prostředky dále podnikat a to zejména:
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
a/ uplatněním investičních kuponů u potravinářského průmyslu a podniků zemědělských služeb, nejméně ve výši 60% objemu, při preferování regionu Hodonín a v oblasti Moravy a Slezska ve vazbě na zemědělské podniky regionu Hodonín, které jsou dotátory držitelů investičních kuponů,
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
b/ dále pak do ostatních podniků, určených ke kuponové privatizaci s cílem dosahování co nejlepší efektivnosti a zabezpečení dividend pro vlastníky akcií z kuponové privatizace,
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
c/ formou investic do různých akcií, cenných papírů podniků, event. společností v oblasti výroby, obchodu a služeb, včetně státních obligací,
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
d/ investic a majetkové účasti na nově zakládaných perspektivních společnostech,
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
e/ přijímání termínovaných vkladů od fyzických a právnických osob a provádění operací s cennými papíry.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
3/ Způsob nabytí majetku Fondem v procesu kuponové privatizace neposkytuje zcela spolehlivě záruky toho, že bezprostředně po ukončení privatizační vlny ve smyslu nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., bude tento majetek v potřebném rozsahu dodatečně likvidní. K tomu, aby se možnost likvidity zvýšila, bude IPF investovat své prostředky ve formě kuponů nejméně do 10-ti podniků, určených ke kuponové privatizaci a maximální objem uplatněných akcií u jednoho podniku nepřesáhne 25% objemu akcií podniku. Potřebná míra likvidity bude poté zajišťována zejména obměnou portfolia cenných papírů v majetku Fondu. Rychlost obměny portfolia je podmíněna především stupněm rozvinutosti trhu cenných papírů v ČSFR.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 23. října 1996
kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného Ministerstvem financí a zákona ze dne 26.dubna 1996, kterým se doplňuje zákon č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
zapsáno 23. října 1996
vymazáno 25. února 2000
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Kyjov, Klínky 2454
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
místopředseda představenstva:
 
ing. František Žák, CSc.
Lipov 555
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
člen představenstva:
 
Strážovice 44
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
předseda představenstva:
 
ing. Jan Fencl
Hodonín, Měšťanská 2
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 18. listopadu 1997
místopředseda představenstva:
 
Kyjov, Klínky 2454
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 18. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Petrov 420
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 18. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Čejč 369
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 18. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Kyjov, Klínky 2481
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 18. listopadu 1997
předseda představenstva:
 
ing. Jan Fencl
Hodonín, Měšťanská 2
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 25. února 2000
místopředseda představenstva:
 
Kyjov, Klínky 2454
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 25. února 2000
členka představenstva:
 
Petrov 420
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 25. února 2000
člen představenstva:
 
Čejč 369, okres Hodonín
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 25. února 2000
člen představenstva:
 
Kyjov, Klínky 2481
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 25. února 2000
Způsob jednání:
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis: a) nejméně dva členové představenstva, nebo b) vedoucí IPF, nebo c) prokuristé a další splnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
Podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce: a) u všech běžných, účetních, statistických, evidenčních operací ředitel fondu, b) ve všech dalších případech předseda představenstva a ředitel fondu.
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 23. října 1996
Podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce: a) u všech běžných, účetních, statistických, evidenčních operací ředitel fondu, b) ve všech dalších případech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a ředitel fondu.
zapsáno 23. října 1996
vymazáno 25. února 2000
Likvidátor:
Ing. JAN JAREŠ
Praha 10, Průběžná 47
K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis likvidátor.
zapsáno 10. listopadu 1998
vymazáno 25. února 2000
Dozorčí rada:
místopředseda:
 
Kyjov, Sv. Čecha 677
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 23. října 1996
člen:
 
Kyjov, U vodojemu 1259
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 24. října 1995
předsedkyně:
 
Svatobořice 770
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 25. února 2000
člen:
 
Kyjov, Vinohrady 2536
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 25. února 2000
člen:
 
Louka 121
zapsáno 23. října 1996
vymazáno 25. února 2000
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
11 644 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 3 000,- Kč
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 13. března 1996
69 864 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 400,- Kč
zapsáno 13. března 1996
vymazáno 17. dubna 1996
88 520 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 400,- Kč
zapsáno 17. dubna 1996
vymazáno 14. ledna 1997
88 520 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 220,- Kč
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 2. března 1998
88 520 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 160,- Kč
zapsáno 2. března 1998
vymazáno 25. února 2000
Základní kapitál:
100 000,- Kč
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 28. července 1993
34 932 000,- Kč
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 13. března 1996
27 945 600,- Kč
zapsáno 13. března 1996
vymazáno 17. dubna 1996
35 408 000,- Kč
zapsáno 17. dubna 1996
vymazáno 14. ledna 1997
19 474 400,- Kč
zapsáno 14. ledna 1997
vymazáno 2. března 1998
14 163 200,- Kč
zapsáno 2. března 1998
vymazáno 25. února 2000
Ostatní skutečnosti:
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciové společnosti ze dne 25.11.1991, podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. a podle souhlasu k založení obchodní společnosti vydaného min. pro správu nár. majetku a privatizaci ČR ze dne 19.12.1991, č.j. 3708/91.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 25. února 2000
Ke dni 23.10.1996 se zapisuje usnesení valné hromady ze dne 16.9.1996 o snížení základního jmění z 35.408.000,-Kč na 19.474.400,-Kč z důvodu restruktualizace aktiv společnosti o 15.933.600,-Kč. Snížení základního jmění se provede snížením jmenovité hodnoty akcií z 400,-Kč na 220,-Kč.
zapsáno 23. října 1996
vymazáno 18. listopadu 1997
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 12.9.1997 o záměru snížit základní jmění z 19.474.400,- Kč na 14.163.200,- Kč z důvodu ochrany zájmů akcionářů a zajištění výnosů z jejich investic. Rozsah snížení základního jmění činí 5.311.200,- Kč. Snížení základního jmění se provede snížením jmenovité hodnoty akcie z 220,- Kč na 160,- Kč.
zapsáno 18. listopadu 1997
vymazáno 2. března 1998
Společnost Agro bon sens, a.s. investiční fond, v likvidaci se na základě ukončení likvidace ke dni 8.4.1999 vymazává z obchodního rejstříku.
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 25. února 2000

Originál výpisu Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci. Údaje byly staženy 24. dubna 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 44164025 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 44164025 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Agro bon sens, a.s. investiční fond - v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů