ORTAS, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: ORTAS, a.s. ORTAS, a.s. - logo
IČO:45148015
Z. KAPITÁL: 475751328,-Kč
DIČ (DPH):CZ45148015 informace o dph, ověřit
ADRESA: Vlašská 360/6, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. květen 1992
DATUM ZÁNIKU:6. květen 2014
Vlašská 360 Praha 11800

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (23)

ORTAS, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1992 
 
Spisová značka
B 1508/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 6. květen 2014 
Obchodní firma
ORTAS a.s.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 22. červen 1995 
ORTAS, a.s.
zapsáno 22. červen 1995 
vymazáno 6. květen 2014 
Sídlo
Příbram 550/6, 261 06 Příbram
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 2. květen 2001 
Vlašská 6/360, Malá Strana, 110 00 Praha
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 6. květen 2014 
Identifikační číslo
45148015 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
strojírenská výroba, kompletace dodávek, opravárenské a servisní služby
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
elektrotechnická výroba, kompletace dodávek, opravárenské a ser- visní služby
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
montáže technologických zařízení a celků
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
výkon vyšších dodavatelských činností vč. projektových a inženýr- ských činností a technických služeb
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
poradenská a zprostředkovatelská činnost ve vztahu k zavádění a používání výrobků, prací a služeb, poskytovaných společností zá- kazníkům
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
výzkumné a vývojové práce
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
práce, výkony a služby výpočetní techniky vč. analýzy a programo- vání
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
služby metrologie a technické normalizace vč. vtei
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
silniční a technologická doprava vč. služby vlečky
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
kooperační práce průmyslové povahy
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
navazující obchodní činnost a obchodně technické služby (vč. ma- loobchodního prodeje)
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
kovoobrábění
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
zámečnictví
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 6. květen 2014 
revize elektrických zařízení
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
automatizované zpracování dat
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 6. květen 2014 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 6. květen 2014 
provozování středisek kalibrační služby
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 17. duben 2000 
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 17. duben 2000 
revize a zkoušky tlakových nádob
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
provozování drah s výjimkou celostátních ( §3/2g živ. zák. )
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
vyšší dodavatelská činnost v rámci živnosti volné
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 6. květen 2014 
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 6. květen 2014 
kovoobráběčství
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 6. květen 2014 
truhlářství
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 6. květen 2014 
nakládání s odpady kromě nebezpečných odpadů
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 6. květen 2014 
hostinská činnost
zapsáno 17. duben 2000 
vymazáno 6. květen 2014 

Statutární orgán - představenstvo

Člen předst.
zapsáno 24. září 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
Výkonný ředitel
Ing. Josef Šmejkal
okres Příbram
zapsáno 24. září 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
Předseda
Giuseppe Roselli
okres Příbram
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
Místopředseda
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
Člen
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
Generální ředitel
Giuseppe Roselli
okres Příbram
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1998 
Předseda představenstva
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 28. listopad 2002 
Generální ředitel
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 28. listopad 2002 
Předseda představenstva
Giuseppe Roselli
Italská republika
zapsáno 28. listopad 2002 
vymazáno 6. květen 2014 
Generální ředitel
Giuseppe Roselli
Italská republika
zapsáno 28. listopad 2002 
vymazáno 29. leden 2013 
Člen předst.
Ing. Josef Šmejkal
okres Příbram
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
Člen předst.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
Člen předst.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 
Člen
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 22. červen 1995 
Člen
Jaroslav Ráž
Česká republika
zapsáno 22. červen 1995 
vymazáno 11. listopad 1998 
Člen
zapsáno 22. červen 1995 
vymazáno 11. listopad 1998 
Člen představenstva
Vladimír Štefánik
Příbram
Den zániku členství: 17. prosinec 2001
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 22. říjen 2002 
Člen představenstva
Ing. Jiří Šoupal
Brno
Den vzniku členství: 17. prosinec 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2002
zapsáno 22. říjen 2002 
vymazáno 20. září 2003 
Člen představenstva
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 11. listopad 1998 
Člen představenstva
Vlastislav Mikeš
Příbram
Den zániku členství: 17. prosinec 2001
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 22. říjen 2002 
Člen představenstva
Mgr. Filip Hanzlík
Praha
Den vzniku členství: 17. prosinec 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2002
zapsáno 22. říjen 2002 
vymazáno 20. září 2003 

Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti.
zapsáno 1. květen 1992 
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samo- statně jden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Dále za společnost samostatně jedná a podepisuje: - výkonný ředitel - prokurista.
zapsáno 24. září 1992 
Způsob jednání
Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje ve vztahu k třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně alespoň dva členové představenstva. Všichni podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis a označí svou funkci.
zapsáno 22. červen 1995 
Způsob jednání
Za společnost navenek jednají: a) všichni členové představenstva b) předseda představenstva samostatně Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti a nadepsanému jménu osob (osoby) připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek.
zapsáno 11. listopad 1998 
Dozorčí rada
Alena Švab
Spolková republika Německo
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 22. červen 1995 
Člen dozorčí rady
Petr Kaše
Praha
Den zániku členství: 26. červen 2001
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 16. duben 2002 
Člen dozorčí rady
Ing. Jitka Albrechtová
Praha
Den zániku členství: 26. červen 2001
zapsáno 11. listopad 1998 
vymazáno 16. duben 2002 
Člen dozorčí rady
Ing. Adolfo Carulli
Italská republika
Den vzniku členství: 26. červen 2001
zapsáno 16. duben 2002 
vymazáno 6. květen 2014 
Člen dozorčí rady
Mgr. Martin Hamšík
Břeclav
Den vzniku členství: 26. červen 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2002
zapsáno 16. duben 2002 
vymazáno 20. září 2003 
Člen dozorčí rady
Ing. Jitka Šimková
Příbram
Den vzniku členství: 26. červen 2001
zapsáno 16. duben 2002 
vymazáno 6. květen 2014 

Prokura
zapsáno 24. září 1992 
vymazáno 22. červen 1995 
Dozorčí rada
Ing. Jaroslav Choura
okres Příbram
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. říjen 1993 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 21. říjen 1993 
vymazáno 22. červen 1995 
Člen
John M. Duvall
Spojené státy americké
zapsáno 22. červen 1995 
vymazáno 11. listopad 1998 
Člen
zapsáno 22. červen 1995 
vymazáno 11. listopad 1998 

Dozorčí rada
Jan Hájek
Příbram
Den zániku členství: 26. červen 2001
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 16. duben 2002 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
zapsáno 19. květen 2003 
vymazáno 16. duben 2014 

Konkurs
zapsáno 12. květen 2003 
Konkurs
zapsáno 25. září 2013 
Akcie
počet 1 048 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 19. duben 2000 
počet 313 976 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 19. duben 2000 
počet 1 048 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 300,-Kč
zapsáno 19. duben 2000 
vymazáno 28. červen 2000 
počet 313 976 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 3. -Kč
zapsáno 19. duben 2000 
vymazáno 28. červen 2000 
počet 158 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 18. říjen 2000 
počet 165 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 3 000,-Kč
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 6. květen 2014 
počet 1 048 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 300,-Kč
zapsáno 4. červenec 2000 
vymazáno 6. květen 2014 
počet 313 976 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 3. -Kč
zapsáno 4. červenec 2000 
vymazáno 6. květen 2014 
počet 158 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč
zapsáno 18. říjen 2000 
vymazáno 6. květen 2014 
Základní kapitál
418 776 000,-Kč
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 19. duben 2000 
1 256 328,-Kč
zapsáno 19. duben 2000 
vymazáno 28. červen 2000 
475751328,-Kč
zapsáno 28. červen 2000 
vymazáno 6. květen 2014 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy ORTAS, a.s. Údaje byly staženy 16. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 45148015 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45148015 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

ORTAS, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V