Česká spořitelna, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. - logo
IČO:45244782
Z. KAPITÁL:15.2 miliard Kč
SCHRÁNKA:  wx6dkif
ADRESA: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Olbrachtova 1929 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  sbírka listin (157)

Datum vzniku a zápisu:
1. leden 1992 
 
Spisová značka:
B 1171 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 30. prosinec 1991 
Obchodní firma:
Česká spořitelna, akciová společnost
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 27. leden 1992 
Česká spořitelna, a.s.
zapsáno 27. leden 1992 
Sídlo:
Praha 1, Václavské náměstí 42
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 27. říjen 1993 
Praha 1, Na příkopě 29, PSČ 11000
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 11. listopad 1994 
Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 11398
zapsáno 11. listopad 1994 
vymazáno 17. září 2001 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
zapsáno 17. září 2001 
Identifikační číslo:
45244782 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 30. červen 1995 
pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 6. srpen 1996 
předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti:
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 17. září 2001 
poskytování porad ve věcech podnikání
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
platební styk a zúčtování
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
poskytování záruk
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
obstarávání inkasa
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
poskytování bankovních informací
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
finanční pronájem
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
otvírání akreditivů
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
směnárenskou činnost
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
finannčí makléřství
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
výkon funkce depozitáže investičního fondu
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství
zapsáno 30. červen 1995 
vymazáno 30. září 2004 
ubytovací služby
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
pořádání výchovně-vzdělávacích akcí
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 17. září 2001 
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 27. listopad 1997 
vymazáno 30. září 2004 
hostinská činnost
zapsáno 7. srpen 1998 
vymazáno 17. září 2001 
instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 7. srpen 1998 
vymazáno 17. září 2001 
poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.)
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 17. září 2001 
provozování sauny a posilovny
zapsáno 16. září 1999 
vymazáno 17. září 2001 
poskytování úvěrů
zapsáno 17. září 2001 
vymazáno 30. září 2004 
přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 17. září 2001 
vymazáno 30. září 2004 
vedení oddělené části evidence střediska cenných papírů
zapsáno 17. září 2001 
vymazáno 30. září 2004 
předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti:
zapsáno 17. září 2001 
vymazáno 30. září 2004 
výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci české spořitelny.
zapsáno 30. září 2004 
vymazáno 19. srpen 2014 
výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci české spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
zapsáno 19. srpen 2014 
vymazáno 8. červenec 2016 
předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci české spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
zapsáno 8. červenec 2016 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 15. únor 1994 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 15. únor 1994 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen představenstva, předseda:
John James Stack
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 1. březen 2000
Den zániku členství: 3. červenec 2004
zapsáno 21. srpen 2002 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen představenstva, předseda:
John James Stack
Praha
Den vzniku funkce: 9. březen 2004
Den zániku členství: 30. květen 2007
zapsáno 30. srpen 2004 
vymazáno 3. červenec 2007 
Člen představenstva, předseda:
Mag. Gernot Mittendorfer
Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2007
Den zániku členství: 31. prosinec 2010
zapsáno 24. srpen 2007 
vymazáno 24. leden 2011 
Člen představenstva, předseda:
Mag. Gernot Mittendorfer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 31. květen 2007
zapsáno 3. červenec 2007 
vymazáno 24. srpen 2007 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kysilka
Hostivice
Den vzniku členství: 6. říjen 2008
Den zániku členství: 7. říjen 2012
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 13. listopad 2012 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kysilka Csc.
Hostivice
Den vzniku členství: 7. říjen 2012
Den zániku členství: 31. prosinec 2015
zapsáno 13. listopad 2012 
vymazáno 3. únor 2016 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Tomáš Salomon
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 1. leden 2019
zapsáno 28. říjen 2018 
vymazáno 4. březen 2019 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Tomáš Salomon
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 3. únor 2016 
vymazáno 28. říjen 2018 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Tomáš Salomon
Praha
Den vzniku členství: 2. leden 2019
zapsáno 4. březen 2019 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 15. září 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Dušan Baran
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 1998
Den zániku členství: 20. květen 2002
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 10. prosinec 2002 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva, místopředseda:
John James Stack
Spojené státy americké
zapsáno 28. prosinec 2000 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Dušan Baran
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2002
Den zániku členství: 20. květen 2006
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 1. červen 2006 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Dušan Baran
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2006
zapsáno 1. červen 2006 
vymazáno 24. srpen 2007 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Dušan Baran
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2006
zapsáno 24. srpen 2007 
vymazáno 30. říjen 2010 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Dušan Baran
Praha
Den vzniku členství: 16. červen 2010
Den zániku členství: 31. červenec 2013
zapsáno 30. říjen 2010 
vymazáno 28. srpen 2013 
Člen představenstva, místopředseda:
Wolfgang Schopf
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. srpen 2013
Den zániku členství: 1. srpen 2017
zapsáno 28. srpen 2013 
vymazáno 11. listopad 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Wolfgang Schopf
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. srpen 2017
zapsáno 11. listopad 2017 
Člen představenstva:
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 14. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 27. leden 1992 
vymazáno 11. listopad 1994 
Člen představenstva:
zapsáno 27. leden 1992 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 27. leden 1992 
vymazáno 11. listopad 1994 
Člen představenstva:
zapsáno 16. červenec 1992 
vymazáno 30. červen 1995 
Člen představenstva:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 30. červen 1995 
Člen představenstva:
zapsáno 15. únor 1994 
vymazáno 22. září 1994 
Člen představenstva:
zapsáno 22. září 1994 
vymazáno 11. listopad 1994 
Člen představenstva:
zapsáno 11. listopad 1994 
vymazáno 15. září 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 11. listopad 1994 
vymazáno 31. srpen 1995 
Člen představenstva:
zapsáno 31. srpen 1995 
vymazáno 8. leden 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 8. leden 1996 
vymazáno 20. listopad 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 20. listopad 1997 
vymazáno 7. srpen 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 16. prosinec 1997 
vymazáno 7. srpen 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 7. srpen 1998 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 7. srpen 1998 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 27. říjen 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 27. říjen 1998 
vymazáno 17. září 1999 
Člen představenstva:
RNDr. Vladimír Kotlář
okres Praha-západ
zapsáno 14. duben 1999 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 28. září 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 28. září 1999 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen představenstva:
Ing. Martin Škopek
Praha
Den vzniku členství: 18. říjen 1999
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen představenstva:
Ing. Martin Škopek
Jesenice
Den vzniku členství: 18. říjen 1999
Den zániku členství: 17. říjen 2003
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen představenstva:
Ing. Daniel Heler
Praha
Den vzniku členství: 1. červenec 2000
Den zániku členství: 30. červen 2004
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen představenstva:
Mag. Gernot Mittendorfer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. červenec 2000
zapsáno 21. srpen 2002 
vymazáno 10. prosinec 2002 
Člen představenstva:
Mag. Gernot Mittendorfer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. červenec 2000
Den zániku členství: 30. červen 2004
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen představenstva:
zapsáno 7. srpen 2000 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen představenstva:
zapsáno 7. srpen 2000 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen představenstva:
Karel Jan Jeníček
Praha
Den vzniku členství: 11. říjen 2000
Den zániku členství: 31. prosinec 2003
zapsáno 21. srpen 2002 
vymazáno 29. březen 2004 
Člen představenstva:
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen představenstva:
zapsáno 30. leden 2001 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen představenstva:
Ing. Petr Hlaváček
Praha
Den vzniku členství: 7. březen 2002
Den zániku členství: 7. březen 2006
zapsáno 2. září 2002 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva:
Dipl. Ing. Peter Cecelsky
Praha
Den vzniku funkce: 23. červenec 2003
Den zániku funkce: 1. prosinec 2005
zapsáno 29. leden 2004 
vymazáno 5. leden 2006 
Člen představenstva:
Ing. Martin Škopek
Jesenice
Den vzniku funkce: 19. říjen 2003
Den zániku funkce: 31. říjen 2006
zapsáno 30. srpen 2004 
vymazáno 1. prosinec 2006 
Člen představenstva:
Ing. Daniel Heler
Praha
Den vzniku funkce: 1. červenec 2004
Den zániku členství: 1. červenec 2008
zapsáno 30. srpen 2004 
vymazáno 29. říjen 2008 
Člen představenstva:
Dr. Heinz Knotzer
Praha
Den vzniku funkce: 1. srpen 2004
Den zániku členství: 1. srpen 2008
zapsáno 30. srpen 2004 
vymazáno 29. říjen 2008 
Člen představenstva:
Ing. Pavel Kysilka
Hostivice
Den vzniku členství: 5. říjen 2004
Den zániku členství: 5. říjen 2008
zapsáno 4. listopad 2004 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen představenstva:
Ing. Petr Hlaváček
Praha
Den vzniku členství: 8. březen 2006
Den zániku členství: 31. prosinec 2009
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 2. únor 2010 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Škorvaga CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 1. listopad 2006
zapsáno 1. prosinec 2006 
vymazáno 30. říjen 2010 
Člen představenstva:
Ing. Daniel Heler
Praha
Den vzniku členství: 2. červenec 2008
Den zániku členství: 3. červenec 2012
zapsáno 29. říjen 2008 
vymazáno 27. srpen 2012 
Člen představenstva:
Dr. Heinz Knotzer
Praha
Den vzniku členství: 2. srpen 2008
Den zániku členství: 3. srpen 2012
zapsáno 29. říjen 2008 
vymazáno 27. srpen 2012 
Člen představenstva:
Ing. Pavel Kysilka
Hostivice
Den vzniku členství: 6. říjen 2008
zapsáno 3. listopad 2008 
vymazáno 24. leden 2011 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Škorvaga CSc.
Praha
Den vzniku členství: 2. listopad 2010
Den zániku členství: 2. listopad 2014
zapsáno 30. říjen 2010 
vymazáno 29. leden 2015 
Člen představenstva:
Ing. Daniel Heler
Praha
Den vzniku členství: 3. červenec 2012
Den zániku členství: 31. leden 2016
zapsáno 27. srpen 2012 
vymazáno 9. březen 2016 
Člen představenstva:
Dr. Heinz Knotzer
Praha
Den vzniku členství: 3. srpen 2012
Den zániku členství: 31. červenec 2013
zapsáno 27. srpen 2012 
vymazáno 28. srpen 2013 
Člen představenstva:
Karel Mourek
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2013
Den zániku členství: 1. srpen 2017
zapsáno 28. srpen 2013 
vymazáno 11. listopad 2017 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Salomon
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 29. leden 2015 
vymazáno 3. únor 2016 
Člen představenstva:
Ing. Pavel Kráčmar
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2016
zapsáno 9. březen 2016 
Člen představenstva:
Ing. Daniela Pešková
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2016
zapsáno 9. březen 2016 
Člen představenstva:
Ing. BOHUSLAV ŠOLTA
Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. březen 2017
zapsáno 20. březen 2017 
Člen představenstva:
Ing. Karel Mourek
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2017
zapsáno 11. listopad 2017 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Jan Princ CSc.
okres Kladno
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 6. srpen 1996 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 15. září 1998 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mag. Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 3. srpen 2003
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mag. Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpen 2003
Den zániku funkce: 4. srpen 2006
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 8. srpen 2006 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mag. Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. srpen 2006
Den zániku členství: 23. červen 2008
zapsáno 1. prosinec 2006 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen dozorčí rady, předseda:
Dr. Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. říjen 2008
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 3. únor 2009 
vymazáno 2. únor 2010 
Člen dozorčí rady, předseda:
Dr. Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2009
Den zániku členství: 29. duben 2013
zapsáno 2. únor 2010 
vymazáno 6. srpen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
John James Stack
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 22. duben 2013
Den zániku členství: 22. duben 2017
zapsáno 9. říjen 2013 
vymazáno 8. červenec 2017 
Člen dozorčí rady, předseda:
Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2013
Den zániku členství: 12. září 2013
zapsáno 6. srpen 2013 
vymazáno 9. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
John James Stack
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 26. duben 2017
zapsáno 11. listopad 2017 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 15. září 1998 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 7. srpen 2000 
vymazáno 28. prosinec 2000 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mag. Reinhard Ortner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. srpen 2003
Den zániku členství: 4. srpen 2006
zapsáno 30. srpen 2004 
vymazáno 8. srpen 2006 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. květen 2006
Den zániku členství: 16. srpen 2010
zapsáno 3. únor 2009 
vymazáno 13. červenec 2011 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mag. Reinhard Ortner
Rakouská republika
Den zániku funkce: 26. duben 2007
Den vzniku členství: 5. srpen 2006
zapsáno 1. prosinec 2006 
vymazáno 20. červenec 2007 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Johannes Kinsky
Praha
Den vzniku členství: 27. duben 2007
Den zániku členství: 29. červen 2008
zapsáno 11. únor 2008 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku členství: 23. září 2010
Den zániku členství: 20. duben 2011
zapsáno 13. červenec 2011 
vymazáno 13. červenec 2011 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Peter Bosek
Rakouská republika
Den zániku funkce: 12. září 2013
Den vzniku členství: 22. duben 2013
zapsáno 6. srpen 2013 
vymazáno 9. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 13. září 2013
Den zániku členství: 23. duben 2014
zapsáno 9. říjen 2013 
vymazáno 19. srpen 2014 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 23. duben 2014
Den zániku členství: 23. duben 2018
zapsáno 19. srpen 2014 
vymazáno 3. srpen 2018 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mag. Andreas Treichl
None
Den vzniku členství: 30. duben 2018
zapsáno 3. srpen 2018 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 16. prosinec 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 14. duben 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 6. srpen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
Božena Fejtová
Jindřichův Hradec
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 6. srpen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ing. Miloslav Musil
okres Chrudim
zapsáno 31. květen 1993 
vymazáno 6. srpen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 15. únor 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 7. květen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 6. srpen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Princ CSc.
okres Kladno
zapsáno 15. únor 1994 
vymazáno 2. srpen 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 2. srpen 1994 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 20. listopad 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 1. září 2001 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 15. září 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. srpen 1996 
vymazáno 15. září 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 20. listopad 1997 
vymazáno 26. listopad 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 16. prosinec 1997 
vymazáno 28. prosinec 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 6. březen 1998 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 15. září 1998 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 14. duben 1999 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Petr Liška
Praha
Den vzniku členství: 11. květen 1999
Den zániku členství: 11. květen 2002
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 2. září 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Iur. KURT GEIGER
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 16. září 1999 
vymazáno 17. září 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 28. prosinec 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 7. srpen 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 28. prosinec 2000 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Josef Komárek
Roudnice nad Labem
Den vzniku členství: 5. květen 2000
Den zániku členství: 5. srpen 2003
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Ing. Livia Klausová
Praha
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 14. květen 2003
zapsáno 21. srpen 2002 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Ing. Miloslav Hejnák CSc.
Praha
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 14. květen 2003
zapsáno 1. září 2001 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Herbert Schimetschek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 2. květen 2002
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 10. prosinec 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 3. srpen 2003
zapsáno 28. prosinec 2000 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Mag. Reinhard Ortner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 3. srpen 2003
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Mark K. Gormley
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 21. srpen 2002
zapsáno 3. leden 2001 
vymazáno 10. prosinec 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Iur. KURT GEIGER
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 3. srpen 2000
Den zániku členství: 22. květen 2002
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 10. prosinec 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 7. srpen 2000 
vymazáno 3. leden 2001 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 7. srpen 2000 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 28. prosinec 2000 
vymazáno 21. srpen 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 28. prosinec 2000 
vymazáno 1. září 2001 
Člen dozorčí rady:
Marek Pospěch
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku členství: 1. duben 2002
Den zániku členství: 1. červenec 2005
zapsáno 2. září 2002 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Jitka Šrotýřová
okres Mělník
Den vzniku členství: 1. duben 2002
Den zániku členství: 1. červenec 2005
zapsáno 2. září 2002 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Libuše Růžičková
Praha
Den vzniku členství: 11. květen 2002
Den zániku členství: 11. srpen 2005
zapsáno 2. září 2002 
vymazáno 5. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Dr. Christian Coreth
Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. květen 2002
Den zániku členství: 23. květen 2005
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
dipl. Ing. Maximilian Hardegg
Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. květen 2002
Den zániku členství: 23. květen 2005
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. srpen 2002
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 25. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Zlata Gröningerová
Praha
Den vzniku funkce: 15. květen 2003
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Zlata Gröningerová
Praha
Den vzniku funkce: 15. květen 2003
Den zániku členství: 30. září 2006
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 1. prosinec 2006 
Člen dozorčí rady:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. květen 2003
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. květen 2003
Den zániku funkce: 15. květen 2006
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 8. srpen 2006 
Člen dozorčí rady:
Dipl. Ing. André Horovitz
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. květen 2003
Den zániku funkce: 14. červenec 2004
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen dozorčí rady:
Dr. Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpen 2003
Den zániku funkce: 4. srpen 2006
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 8. srpen 2006 
Člen dozorčí rady:
Mag. Reinhard Ortner
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpen 2003
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 30. srpen 2004 
Člen dozorčí rady:
Mag. Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpen 2003
zapsáno 3. listopad 2003 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Monika Houštecká
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Den vzniku funkce: 28. listopad 2003
Den zániku členství: 28. únor 2007
zapsáno 25. únor 2004 
vymazáno 20. červenec 2007 
Člen dozorčí rady:
Herbert Juranek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. říjen 2004
Den zániku členství: 29. duben 2005
zapsáno 22. listopad 2004 
vymazáno 10. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Dipl. Ing. Herbert Juranek
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2008
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 27. červen 2008 
Člen dozorčí rady:
Dr. Christian Coreth
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. květen 2005
Den zániku členství: 7. únor 2007
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 20. červenec 2007 
Člen dozorčí rady:
dipl. Ing. Maximilian Hardegg
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. květen 2005
Den zániku členství: 23. květen 2008
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 27. červen 2008 
Člen dozorčí rady:
Marek Pospěch
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 2. červenec 2005
Den zániku členství: 2. říjen 2008
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen dozorčí rady:
Jitka Šrotýřová
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 2. červenec 2005
Den zániku členství: 2. říjen 2008
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Monika Laušmanová CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 12. srpen 2005
Den zániku funkce: 12. listopad 2008
zapsáno 10. září 2005 
vymazáno 3. únor 2009 
Člen dozorčí rady:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. květen 2006
zapsáno 8. srpen 2006 
vymazáno 3. únor 2009 
Člen dozorčí rady:
Dr. Manfred Wimmer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. srpen 2006
Den zániku členství: 26. duben 2007
zapsáno 8. srpen 2006 
vymazáno 20. červenec 2007 
Člen dozorčí rady:
Mag. Reinhard Ortner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. srpen 2006
zapsáno 8. srpen 2006 
vymazáno 1. prosinec 2006 
Člen dozorčí rady:
Mag. Andreas Treichl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. srpen 2006
zapsáno 8. srpen 2006 
vymazáno 1. prosinec 2006 
Člen dozorčí rady:
Dr. Heinz Kessler
Rakouská republika
Den vzniku členství: 27. duben 2007
Den zániku členství: 27. duben 2011
zapsáno 20. červenec 2007 
vymazáno 13. červenec 2011 
Člen dozorčí rady:
Péter Kisbenedek
Maďarská republika
Den vzniku členství: 27. duben 2007
Den zániku členství: 23. červen 2008
zapsáno 20. červenec 2007 
vymazáno 3. listopad 2008 
Člen dozorčí rady:
Andreas Klingen
Rakouská republika
Den vzniku členství: 27. duben 2007
Den zániku členství: 23. duben 2010
zapsáno 20. červenec 2007 
vymazáno 4. červen 2010 
Člen dozorčí rady:
Johannes Kinsky
Praha
Den vzniku členství: 27. duben 2007
zapsáno 13. prosinec 2007 
vymazáno 11. únor 2008 
Člen dozorčí rady:
Jolana Dyková
okres Rokycany
Den vzniku členství: 29. listopad 2007
Den zániku členství: 29. listopad 2011
zapsáno 30. říjen 2010 
vymazáno 1. únor 2012 
Člen dozorčí rady:
Jolana Dyková
okres Mělník
Den vzniku členství: 29. listopad 2007
zapsáno 11. únor 2008 
vymazáno 30. říjen 2010 
Člen dozorčí rady:
Herbert Juranek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2008
Den zániku členství: 1. květen 2012
zapsáno 27. červen 2008 
vymazáno 19. červenec 2012 
Člen dozorčí rady:
dipl. Ing. Maximilian Hardegg
Rakouská republika
Den vzniku členství: 24. květen 2008
Den zániku členství: 25. květen 2012
zapsáno 27. červen 2008 
vymazáno 19. červenec 2012 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Eliška Bramborová
Praha
Den vzniku členství: 3. říjen 2008
Den zániku členství: 4. říjen 2012
zapsáno 3. listopad 2008 
vymazáno 13. listopad 2012 
Člen dozorčí rady:
Ing. Zdeněk Jirásek
Kutná Hora
Den vzniku členství: 3. říjen 2008
Den zániku členství: 4. říjen 2012
zapsáno 3. listopad 2008 
vymazáno 13. listopad 2012 
Člen dozorčí rady:
Claudia Höller
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 24. duben 2010
Den zániku funkce: 20. duben 2012
zapsáno 4. červen 2010 
vymazáno 19. červenec 2012 
Člen dozorčí rady:
Mag. Bernhard Spalt
Rakouská republika
Den vzniku členství: 20. duben 2011
Den zániku členství: 21. duben 2013
zapsáno 13. červenec 2011 
vymazáno 6. srpen 2013 
Člen dozorčí rady:
Dr. Heinz Kessler
Rakouská republika
Den vzniku členství: 28. duben 2011
Den zániku členství: 21. duben 2013
zapsáno 13. červenec 2011 
vymazáno 6. srpen 2013 
Člen dozorčí rady:
Aleš Veverka
Břeclav
Den vzniku členství: 30. listopad 2011
Den zániku členství: 29. listopad 2015
zapsáno 1. únor 2012 
vymazáno 3. únor 2016 
Člen dozorčí rady:
Dipl. Ing. Stefan Doerfler
Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. duben 2012
Den zániku členství: 21. duben 2016
zapsáno 19. červenec 2012 
vymazáno 8. červenec 2016 
Člen dozorčí rady:
Herbert Juranek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. květen 2012
Den zániku členství: 11. prosinec 2014
zapsáno 19. červenec 2012 
vymazáno 29. leden 2015 
Člen dozorčí rady:
dipl. Ing. Maximilian Hardegg
Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. květen 2012
Den zániku členství: 25. květen 2016
zapsáno 19. červenec 2012 
vymazáno 8. červenec 2016 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Eliška Bramborová
Praha
Den vzniku členství: 4. říjen 2012
Den zániku členství: 4. říjen 2016
zapsáno 13. listopad 2012 
vymazáno 4. listopad 2016 
Člen dozorčí rady:
Ing. Zdeněk Jirásek
Kutná Hora
Den vzniku členství: 4. říjen 2012
Den zániku členství: 4. říjen 2016
zapsáno 13. listopad 2012 
vymazáno 4. listopad 2016 
Člen dozorčí rady:
John James Stack
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 22. duben 2013
zapsáno 6. srpen 2013 
vymazáno 9. říjen 2013 
Člen dozorčí rady:
Peter Bosek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. duben 2013
Den zániku členství: 22. duben 2017
zapsáno 9. říjen 2013 
vymazáno 8. červenec 2017 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Brávek
Praha
Den vzniku členství: 22. duben 2016
zapsáno 8. červenec 2016 
vymazáno 5. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Brávek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 22. duben 2016
zapsáno 5. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
Dipl. Ing. Stefan Doerfler
Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. duben 2016
Den zániku členství: 17. prosinec 2016
zapsáno 8. červenec 2016 
vymazáno 8. únor 2017 
Člen dozorčí rady:
dipl. Ing. Maximilian Hardegg
Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. květen 2016
zapsáno 8. červenec 2016 
Člen dozorčí rady:
Aleš Veverka
Břeclav
Den vzniku členství: 19. září 2016
Den zániku členství: 14. leden 2019
zapsáno 4. listopad 2016 
vymazáno 4. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
MARGITA ČERMÁKOVÁ
Dobříš
Den vzniku členství: 4. říjen 2016
Den zániku členství: 14. leden 2019
zapsáno 4. listopad 2016 
vymazáno 4. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
Helena Černá
okres Olomouc
Den vzniku členství: 4. říjen 2016
Den zániku členství: 14. leden 2019
zapsáno 4. listopad 2016 
vymazáno 4. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
John James Stack
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 26. duben 2017
zapsáno 8. červenec 2017 
vymazáno 11. listopad 2017 
Člen dozorčí rady:
Peter Bosek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 26. duben 2017
zapsáno 8. červenec 2017 
Člen dozorčí rady:
Ing. Zlata Grőningerová
Praha
Den vzniku členství: 26. duben 2017
zapsáno 8. červenec 2017 
Člen dozorčí rady:
Aleš Veverka
Břeclav
Den vzniku členství: 15. leden 2019
zapsáno 4. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
Helena Černá
okres Olomouc
Den vzniku členství: 15. leden 2019
zapsáno 4. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Brázda
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 15. leden 2019
zapsáno 4. březen 2019 
Základní kapitál:
5 600 000 000,-Kč
zapsáno 30. prosinec 1991 
vymazáno 21. prosinec 1994 
7 600 000 000,-Kč
zapsáno 21. prosinec 1994 
vymazáno 17. září 1999 
15 200 000 000,-Kč
zapsáno 17. září 1999 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Česká spořitelna, a.s. Údaje byly staženy 3. srpna 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45244782 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45244782 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Česká spořitelna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies