Česká spořitelna, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. - logo
IČO:45244782
Z. KAPITÁL:15.2 miliard Kč
SCHRÁNKA:  wx6dkif
DIČ: CZ699001261, Detail DIČ
ADRESA: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Olbrachtova 1929 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (95) |  sbírka listin (145)

Datum vzniku a zápisu:
30. prosince 1991
Spisová značka:
B 1171 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 30. prosince 1991
Obchodní firma:
Česká spořitelna, akciová společnost
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 27. ledna 1992
Česká spořitelna, a.s.
zapsáno 27. ledna 1992
Sídlo:
Praha 1, Václavské náměstí 42
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 27. října 1993
Praha 1, Na příkopě 29, PSČ 11000
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 11. listopadu 1994
Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 11398
zapsáno 11. listopadu 1994
vymazáno 17. září 2001
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
zapsáno 17. září 2001
Identifikační číslo:
45244782
zapsáno 30. prosince 1991
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 30. prosince 1991
Předmět podnikání:
Provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 30. června 1995
Předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti:
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 17. září 2001
- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 6. srpna 1996
pořádání výchovně-vzdělávacích akcí
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
ubytovací služby
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
- provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
- přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 17. září 2001
hostinská činnost
zapsáno 7. srpna 1998
vymazáno 17. září 2001
instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 7. srpna 1998
vymazáno 17. září 2001
poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.)
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 17. září 2001
provozování sauny a posilovny
zapsáno 16. září 1999
vymazáno 17. září 2001
Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti:
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 30. září 2004
- investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- finanční pronájem
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- platební styk a zúčtování
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- poskytování záruk
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- otvírání akreditivů
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- obstarávání inkasa
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- finannčí makléřství
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- poskytování porad ve věcech podnikání
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- výkon funkce depozitáže investičního fondu
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- směnárenskou činnost
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- poskytování bankovních informací
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
- pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 30. září 2004
přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 30. září 2004
poskytování úvěrů
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 30. září 2004
vedení oddělené části evidence Střediska cenných papírů
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 30. září 2004
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 27. listopadu 1997
vymazáno 30. září 2004
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny.
zapsáno 30. září 2004
vymazáno 19. srpna 2014
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
zapsáno 19. srpna 2014
vymazáno 8. července 2016
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
zapsáno 8. července 2016
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
Den vzniku členství: 3. července 2012
Den zániku členství: 31. ledna 2016
zapsáno 27. srpna 2012
vymazáno 9. března 2016
předseda představenstva:
 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Ke Stromečkům 1360, 253 01 Hostivice
Den vzniku funkce: 7. října 2012
Den zániku funkce: 31. prosince 2015
Den vzniku členství: 7. října 2012
Den zániku členství: 31. prosince 2015
zapsáno 13. listopadu 2012
vymazáno 3. února 2016
předseda představenstva:
 
Praha 4, Lečkova 1522
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 15. února 1994
člen představenstva:
 
Praha 4, Mezivrší 27
zapsáno 27. ledna 1992
vymazáno 27. října 1993
člen představenstva:
 
Praha 4, Starobylá 8, PSČ 14000
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 30. června 1995
člen představenstva:
 
JUDr. Jiří Klán
Praha 8, Primátorská 5
zapsáno 27. ledna 1992
vymazáno 11. listopadu 1994
člen představenstva:
 
Brno, Herčíkova 18
zapsáno 27. ledna 1992
vymazáno 11. listopadu 1994
člen představenstva:
 
Praha 4, Bítovská 10/1212
zapsáno 16. července 1992
vymazáno 30. června 1995
člen představenstva:
 
JUDr. Rudolf Hanus
Praha 5, Drtinova 372/2
zapsáno 15. února 1994
vymazáno 22. září 1994
člen předsedstavenstva:
 
JUDr. Rudolf Hanus
Praha 5, Drtinova 372/24
zapsáno 22. září 1994
vymazáno 11. listopadu 1994
člen představenstva:
 
JUDr. Jiří Klán
Praha 8, Primátorská 51, PSČ 18000
zapsáno 11. listopadu 1994
vymazáno 31. srpna 1995
člen představenstva:
 
JUDr. Jiří Klán
Praha 4, Kotorská 30/1577, PSČ 14000
zapsáno 31. srpna 1995
vymazáno 8. ledna 1996
člen představenstva:
 
Praha 5, Renoirova 649/10, PSČ 15200
zapsáno 8. ledna 1996
vymazáno 20. listopadu 1997
člen představenstva:
 
JUDr. Rudolf Hanus
Praha 5, Drtinova 372/24, PSČ 15000
zapsáno 11. listopadu 1994
vymazáno 15. září 1998
člen představenstva:
 
Praha 4 - Chodov, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
zapsáno 20. listopadu 1997
vymazáno 7. srpna 1998
člen představenstva:
 
Praha 5, Na Bělidle 17/975, PSČ 15000
zapsáno 16. prosince 1997
vymazáno 7. srpna 1998
místopředseda představenstva:
 
JUDr. Rudolf Hanus
Praha 5, Drtinova 372/24, PSČ 15000
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 17. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 10, Ukrajinská 1488
zapsáno 7. srpna 1998
vymazáno 17. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 4 - Braník, Jasná I 1580/12
zapsáno 7. srpna 1998
vymazáno 17. září 1999
místopředseda představenstva:
 
JUDr. Karel Kotrba
Praha 5, U Klikovky 23
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 15. září 1998
člen představenstva:
 
Praha 6, Brunclíkova 11, PSČ 16000
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 27. října 1998
člen představenstva:
 
Praha 6, Brunclíkova 11, PSČ 16000
zapsáno 27. října 1998
vymazáno 17. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 4, Pertoldova 3339
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 14. dubna 1999
člen představenstva:
 
Zbuzany, p.Jinočany, U Menhiru III 223, PSČ 25225
zapsáno 14. dubna 1999
vymazáno 7. srpna 2000
předseda představenstva:
 
Praha 4, Starobylá 8
zapsáno 15. února 1994
vymazáno 17. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 3, Přemyslovská 44
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 17. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 6, Národní obrany 14, PSČ 16000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 28. září 1999
člen představenstva:
 
Praha 6, Národní obrany 14, PSČ 16000
zapsáno 28. září 1999
vymazáno 3. ledna 2001
člen představenstva:
 
Praha 5 - Jinonice, U kříže 633/28, PSČ 15800
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 7. srpna 2000
člen představenstva:
 
Praha 6, Kolešovská 506, PSČ 19000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 7. srpna 2000
člen představenstva:
 
Praha 9, Kolešovská 506, PSČ 19017
zapsáno 7. srpna 2000
vymazáno 3. ledna 2001
místopředseda představenstva:
 
John James Stack, dat.nar. 4.srpna 1946
10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D, Spojené státy americké
v ČR dlouhodobý pobyt: Praha 4, K Jezeru 67, PSČ 140 00
zapsáno 28. prosince 2000
vymazáno 3. ledna 2001
předseda představenstva:
 
Praha 6, Brunclíkova 11, PSČ 16000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 3. ledna 2001
člen představenstva:
 
Praha 5 - Chodov, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
zapsáno 7. srpna 2000
vymazáno 3. ledna 2001
místopředseda představenstva:
 
Praha 6, Anhaltova 951/26, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 4. července 2000
Den zániku funkce: 20. května 2002
Den vzniku členství: 20. května 1998
Den zániku členství: 20. května 2002
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 10. prosince 2002
předseda představenstva:
 
Praha 1, Thunovská 20/184
Den vzniku funkce: 9. března 2004
Den zániku funkce: 30. května 2007
Den zániku členství: 30. května 2007
bytem: 1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké
zapsáno 30. srpna 2004
vymazáno 3. července 2007
místopředseda představenstva:
 
Praha 6, Anhaltova 951/26, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 4. července 2000
Den zániku funkce: 20. května 2006
Den vzniku členství: 20. května 2002
Den zániku členství: 20. května 2006
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 1. června 2006
člen představenstva:
 
Praha 5 - Radotín, Chatová 1435/22, PSČ 15000
Den vzniku členství: 18. října 1999
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 3. listopadu 2003
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Hanspaulka, Kozlovská 9, PSČ 16000
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 21. srpna 2002
člen představenstva:
 
Jesenice, Vrbová 737, okres Praha-západ
Den vzniku členství: 18. října 1999
Den zániku členství: 17. října 2003
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 30. srpna 2004
předseda představenstva:
 
1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 4. července 2000
Den zániku funkce: 3. července 2004
Den vzniku členství: 1. března 2000
Den zániku členství: 3. července 2004
bytem v ČR: Praha 1, Thunovská 20/184
zapsáno 21. srpna 2002
vymazáno 30. srpna 2004
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
Den vzniku členství: 1. července 2000
Den zániku členství: 30. června 2004
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 30. srpna 2004
člen představenstva:
 
Praha 5, Kroftova 415/10, PSČ 15000
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 21. srpna 2002
člen:
 
Praha 5, U Pernikářky 14
zapsáno 30. ledna 2001
vymazáno 21. srpna 2002
člen představenstva:
 
1230 Vídeň, Frehlüchgasse 9/2/2, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. července 2000
bytem v ČR: Praha 5, Kroftova 415/10, PSČ 150 00
zapsáno 21. srpna 2002
vymazáno 10. prosince 2002
člen představenstva:
 
1230 Vídeň, Frehlüchgasse 9/2/2, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. července 2000
Den zániku členství: 30. června 2004
bytem v ČR: 164 00 Praha 6, Na Malé Šárce 802
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 30. srpna 2004
člen:
 
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 1027/3, PSČ 16000
Den vzniku členství: 11. října 2000
Den zániku členství: 31. prosince 2003
zapsáno 21. srpna 2002
vymazáno 29. března 2004
předseda představenstva:
 
Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 5. června 2007
Den vzniku členství: 31. května 2007
zapsáno 3. července 2007
vymazáno 24. srpna 2007
místopředseda představenstva:
 
Praha 6, Anhaltova 951/26, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 21. května 2006
Den vzniku členství: 21. května 2006
zapsáno 1. června 2006
vymazáno 24. srpna 2007
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Nebušice, Na Malé Šárce 753, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 5. června 2007
Den zániku funkce: 31. prosince 2010
Den vzniku členství: 31. května 2007
Den zániku členství: 31. prosince 2010
zapsáno 24. srpna 2007
vymazáno 24. ledna 2011
místopředseda představenstva:
 
Praha 6 - Vokovice, Nad Jenerálkou 768/13, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 21. května 2006
Den vzniku členství: 21. května 2006
zapsáno 24. srpna 2007
vymazáno 30. října 2010
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. července 2004
Den zániku členství: 1. července 2008
zapsáno 30. srpna 2004
vymazáno 29. října 2008
člen představenstva:
 
Jesenice, Vrbová 737, okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 19. října 2003
Den zániku funkce: 31. října 2006
zapsáno 30. srpna 2004
vymazáno 1. prosince 2006
člen představenstva:
 
Praha 9 - Vinoř, Kolešovská 506, PSČ 19017
Den vzniku členství: 7. března 2002
Den zániku členství: 7. března 2006
zapsáno 2. září 2002
vymazáno 11. dubna 2006
člen představenstva:
 
Dipl. Ing. Peter Cecelsky
Praha 2, U Zvonařky 2536/1F
Den vzniku funkce: 23. července 2003
Den zániku funkce: 1. prosince 2005
zapsáno 29. ledna 2004
vymazáno 5. ledna 2006
předseda představenstva:
 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 25301
Den vzniku funkce: 1. ledna 2011
Den zániku funkce: 7. října 2012
Den vzniku členství: 6. října 2008
Den zániku členství: 7. října 2012
zapsáno 24. ledna 2011
vymazáno 13. listopadu 2012
místopředseda představenstva:
 
Praha 6 - Vokovice, Nad Jenerálkou 768/13, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 16. června 2010
Den zániku funkce: 31. července 2013
Den vzniku členství: 16. června 2010
Den zániku členství: 31. července 2013
zapsáno 30. října 2010
vymazáno 28. srpna 2013
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
Den vzniku členství: 2. července 2008
Den zániku členství: 3. července 2012
zapsáno 29. října 2008
vymazáno 27. srpna 2012
člen:
 
Ing. Jiří Škorvaga, CSc.
Praha 6, Eliášova 42, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2006
zapsáno 1. prosince 2006
vymazáno 30. října 2010
člen představenstva:
 
Praha 9 - Vinoř, Kolešovská 506, PSČ 19017
Den vzniku členství: 8. března 2006
Den zániku členství: 31. prosince 2009
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 2. února 2010
člen představenstva:
 
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583
Den vzniku funkce: 1. srpna 2004
Den zániku členství: 1. srpna 2008
zapsáno 30. srpna 2004
vymazáno 29. října 2008
člen:
 
Ing. Jiří Škorvaga, CSc.
Praha 6, Eliášova 42, PSČ 16000
Den vzniku členství: 2. listopadu 2010
Den zániku členství: 2. listopadu 2014
zapsáno 30. října 2010
vymazáno 29. ledna 2015
člen představenstva:
 
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 14000
Den vzniku členství: 2. srpna 2008
Den zániku členství: 3. srpna 2012
zapsáno 29. října 2008
vymazáno 27. srpna 2012
člen představenstva:
 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 25301
Den vzniku členství: 5. října 2004
Den zániku členství: 5. října 2008
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 3. listopadu 2008
člen představenstva:
 
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 25301
Den vzniku členství: 6. října 2008
zapsáno 3. listopadu 2008
vymazáno 24. ledna 2011
člen představenstva:
 
Praha 4 - Braník, V Malých Domech I 583/5, PSČ 14700
Den vzniku členství: 3. srpna 2012
Den zániku členství: 31. července 2013
zapsáno 27. srpna 2012
vymazáno 28. srpna 2013
místopředseda představenstva:
 
2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 20. srpna 2013
Den zániku funkce: 1. srpna 2017
Den vzniku členství: 1. srpna 2013
Den zániku členství: 1. srpna 2017
zapsáno 28. srpna 2013
vymazáno 11. listopadu 2017
člen představenstva:
 
Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. srpna 2013
Den zániku členství: 1. srpna 2017
zapsáno 28. srpna 2013
vymazáno 11. listopadu 2017
Předseda představenstva:
 
Sadová 474/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 3. února 2016
Člen představenstva:
 
Sadová 474/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 29. ledna 2015
vymazáno 3. února 2016
členka představenstva:
 
Pod novým lesem 137/52, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. února 2016
zapsáno 9. března 2016
člen představenstva:
 
Čínská 880/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. února 2016
zapsáno 9. března 2016
Člen představenstva:
 
81101 Bratislava, Dunajská 24, Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. března 2017
zapsáno 20. března 2017
Místopředseda představenstva:
 
2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. srpna 2017
Den vzniku členství: 1. srpna 2017
zapsáno 11. listopadu 2017
Člen představenstva:
 
Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. srpna 2017
zapsáno 11. listopadu 2017
Počet členů:
6
zapsáno 8. července 2016
Způsob jednání:
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva - generální ředitel, jeho náměstkové, prokuristé a další pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačním řádem - podpisy musí být vždy dva - dva kteříkoliv pracovníci společnosti v rozsahu zmocnění daného jim představenstvem - generální ředitel v rozsahu zmocnění daného mu představenstvem
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 27. ledna 1992
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu - pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačními předpisy
zapsáno 27. ledna 1992
vymazáno 27. října 1993
Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně, nebo dva členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovníci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy.
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 6. srpna 1996
Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně a pokud nepodepisuje předseda nebo místopředseda, dva pověření členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovník (pracovníci) společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 15. září 1998
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti jednají a podepisují zaměstnanci společnosti tak, jak to stanoví organizační předpisy společnosti.
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 17. září 2001
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstnance, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy, výjimky stanoví organizační řád společnosti.
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 3. července 2007
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstanance, které zavuzuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícícm zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem neboj jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
zapsáno 3. července 2007
vymazáno 24. srpna 2007
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
zapsáno 24. srpna 2007
vymazáno 3. února 2016
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že kobchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni kjednání ake všem úkonům za společnost, knimž obvykle dochází při činnosti, kníž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva - Ing. TOMÁŠ SALOMON.
zapsáno 3. února 2016
vymazáno 8. července 2017
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
zapsáno 8. července 2017
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Břeclav, Na pěšině 3155/26a, PSČ 69003
Den vzniku členství: 30. listopadu 2011
Den zániku členství: 29. listopadu 2015
zapsáno 1. února 2012
vymazáno 3. února 2016
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Jan Princ, CSc.
Unhošť, Křivoklátská 345, PSČ 27351
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 27. října 1993
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Junácká 11, PSČ 16900
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 27. října 1993
člen dozorčí rady:
 
JUDr.ing. Vojtěch Bureš
Praha 8 - Čimice, Křivenická 445, PSČ 18100
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 27. října 1993
člen dozorčí rady:
 
Ing. Petr Kolek, CSc.
Praha 6, Vondroušova 1213, PSČ 16300
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 27. října 1993
místopředseda dozorčí rady:
 
Prof.JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Praha 10 - Záběhlice, Ke skalkám 2449, PSČ 10600
člen zvolený zaměstnanci společnosti
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 27. října 1993
člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Travná 1201
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 15. února 1994
člen dozorčí rady:
 
Ing. Jan Princ
Unhošť, Křivoklátská 345, PSČ 27351
zapsáno 15. února 1994
vymazáno 2. srpna 1994
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Geologická 3
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 7. května 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Modřany, Vazovova 3211/8, PSČ 14300
zapsáno 20. listopadu 1997
vymazáno 26. listopadu 1997
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, M.Kopeckého 43, PSČ 16300
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 15. září 1998
člen dozorčí rady:
 
Praha 8, Davídkova 95, PSČ 18000
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 15. září 1998
člen dozorčí rady:
 
JUDr.Ing. Jiří Špička
Praha 10, Arménská 4
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Most, Dvořákova 68/2195, PSČ 43401
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Doc.dr. Eduard Schmidt, CSc.
Brno, Galandauerova 8, okres Brno-město, PSČ 61200
zapsáno 14. dubna 1999
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 14, PSČ 70400
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Prof.Ing. Jan Seger, CSc.
Praha 10, U zdravotního ústavu 1, PSČ 10000
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Spotřebitelská 366, PSČ 15000
zapsáno 2. srpna 1994
vymazáno 17. září 1999
předseda dozorčí rady:
 
Praha 8, Davídkova 95/2103
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 6. srpna 1996
člen dozorčí rady:
 
Jindřichův Hradec, Třebíčského 722/2, PSČ 27701
člen zvolený zaměstnanci společnosti
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 6. srpna 1996
člen dozorčí rady:
 
Běstvina 75, PSČ 53845
člen zvolený zaměstnanci společnosti
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 6. srpna 1996
člen dozorčí rady:
 
Brno, Prokofjevova 39, PSČ 62300
člen zvolený zaměstnanci společnosti
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 6. srpna 1996
člen dozorčí rady:
 
prof.JUDr. Milan Bakeš, Dr.Sc.
Praha 10, Ke skalkám 2449
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 6. srpna 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 8 - Troja, Notečská 561, PSČ 18000
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 20. listopadu 1997
člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381, PSČ 19000
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 16. prosince 1997
člen dozorčí rady:
 
Doc.Ing. Jiří Havel, CSc.
Praha 3, Na Balkáně 130/2118, PSČ 13000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 28. prosince 2000
člen dozorčí rady:
 
Ing. Miloslav Hejnák, CSc.
Praha 3, Slezská 1426/119, PSČ 13000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 28. prosince 2000
člen dozorčí rady:
 
Olomouc, Jílová 531/6, PSČ 77200
zapsáno 6. března 1998
vymazáno 3. ledna 2001
předseda dozorčí rady:
 
prof.JUDr. Milan Bakeš, Dr.Sc.
Praha 10, Ke skalkám 2449, PSČ 10000
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 15. září 1998
místopředseda dozorčí rady:
 
JUDr.Ing. Jiří Špička
Praha 10, Arménská 4
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 15. září 1998
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Karel Kotrba
Praha 5, U Klikovky 23, PSČ 15000
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 3. ledna 2001
člen dozorčí rady:
 
Doc.dr. Eduard Schmidt, CSc.
Brno, Vondrákova 17, PSČ 62300
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 14. dubna 1999
člen dozorčí rady:
 
21 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 16. září 1999
vymazáno 17. září 1999
člen dozorčí rady:
 
Ing. Jaroslav Novotný, CSc.
Praha 3, Jeseniova 17/431, PSČ 13000
zapsáno 7. srpna 2000
vymazáno 3. ledna 2001
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Stodůlky, Kovářova 1578/9, PSČ 15500
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 3. ledna 2001
místopředseda dozorčí rady:
 
prof.JUDr. Milan Bakeš, Dr.Sc.
Praha 10, Ke skalkám 2449, PSČ 10000
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 7. srpna 2000
člen dozorčí rady:
 
Doc.Ing. Štěpán Müller, CSC.
Praha 5, Renoirova 621, PSČ 15000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 7. srpna 2000
člen dozorčí rady:
 
Ing. Karel Zeman, CSc.
Praha 2, U Kamýku 870, PSČ 12000
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 7. srpna 2000
člen dozorčí rady:
 
Praha 8, Kubišova 2/2186, PSČ 18200
zapsáno 16. prosince 1997
vymazáno 28. prosince 2000
místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Karel Zeman, CSc.
Praha 2, U Kamýku 870, PSČ 12000
zapsáno 7. srpna 2000
vymazáno 28. prosince 2000
člen dozorčí rady:
 
prof.JUDr. Milan Bakeš, Dr.Sc.
Praha 10, Ke skalkám 2449, PSČ 10000
zapsáno 7. srpna 2000
vymazáno 21. srpna 2002
místopředsedkyně dozorčí rady:
 
Praha 8, Kubišova 2/2186, PSČ 18200
zapsáno 28. prosince 2000
vymazáno 21. srpna 2002
člen dozorčí rady:
 
JUDr.Ing. Gustav Svěrák
Praha 8, Jelínkova 1616, PSČ 18200
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 1. září 2001
místopředsedkyně dozorčí rady:
 
Praha 8, Kubištova 2/2186, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 30. srpna 2000
Den zániku funkce: 14. května 2003
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 14. května 2003
zapsáno 21. srpna 2002
vymazáno 3. listopadu 2003
člen dozorčí rady:
 
32 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 22. května 2002
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 10. prosince 2002
člen dozorčí rady:
 
Úvaly, Štefánikova 1278, okres Praha-východ, PSČ 25082
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 21. srpna 2002
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Petr Liška
Praha 5 - Stodůlky, Amforová 1888/38, PSČ 15500
Den vzniku členství: 11. května 1999
Den zániku členství: 11. května 2002
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 2. září 2002
člen dozorčí rady:
 
Ing. Karel Zeman, CSc.
Praha 2, U Kamýku 870, PSČ 12000
zapsáno 28. prosince 2000
vymazáno 1. září 2001
člen dozorčí rady:
 
1190 Wien, Silbergasse 59 D TOP 2, Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 3. srpna 2003
zapsáno 28. prosince 2000
vymazáno 3. listopadu 2003
předseda:
 
Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 30. srpna 2000
Den zániku funkce: 3. srpna 2003
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 3. srpna 2003
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 3. listopadu 2003
člen:
 
Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 3. srpna 2003
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 3. listopadu 2003
člen:
 
5 Aubrey Road, London W8 5JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 21. srpna 2002
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 10. prosince 2002
člen:
 
Bauernfeldgasse 2/8, 1190 Wien, Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 2. května 2002
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 10. prosince 2002
člen:
 
Roudnice nad Labem, Michálkova 1669, okres Litoměřice, PSČ 41301
Den vzniku členství: 5. května 2000
Den zániku členství: 5. srpna 2003
zapsáno 3. ledna 2001
vymazáno 3. listopadu 2003
člen:
 
Ing. Miloslav Hejnák, CSc.
Praha 3, Slezská 1426/119, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 27. června 2000
Den zániku funkce: 14. května 2003
Den vzniku členství: 3. srpna 2000
Den zániku členství: 14. května 2003
zapsáno 1. září 2001
vymazáno 3. listopadu 2003
člen dozorčí rady:
 
250 Kojetice, Předboj 122
Den vzniku členství: 1. dubna 2002
Den zániku členství: 1. července 2005
zapsáno 2. září 2002
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
Rožnov pod Radhoštěm, J. Wolkera 876, okres Vsetín, PSČ 75601
Den vzniku členství: 1. dubna 2002
Den zániku členství: 1. července 2005
zapsáno 2. září 2002
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
Předboj 122, PSČ 25072
Den vzniku funkce: 2. července 2005
Den zániku členství: 2. října 2008
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 3. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 876, PSČ 75601
Den vzniku funkce: 2. července 2005
Den zániku členství: 2. října 2008
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 3. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 2, Mánesova 20, PSČ 12000
Den vzniku členství: 11. května 2002
Den zániku členství: 11. srpna 2005
zapsáno 2. září 2002
vymazáno 5. října 2005
člen dozorčí rady:
 
1070 Vídeň, Zollergasse 2/48, Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. května 2002
Den zániku členství: 23. května 2005
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. května 2002
Den zániku členství: 23. května 2005
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
1140 Vídeň, Breitenseer Strasse 37/10, Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. srpna 2002
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 25. února 2004
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Makovského 1341
Den vzniku funkce: 15. května 2003
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. ANDRÉ HOROVITZ
1060 Wien, Loquai Platz 12/22, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. května 2003
Den zániku funkce: 14. července 2004
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 30. srpna 2004
člen dozorčí rady:
 
1140 Wien, Breitenseer Strasse 37/10, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. května 2003
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpna 2003
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 30. srpna 2004
člen dozorčí rady:
 
1070 Vídeň, Zollergasse 2/48, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. května 2005
Den zániku členství: 7. února 2007
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 20. července 2007
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. května 2005
Den zániku členství: 23. května 2008
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 27. června 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 10 - Strašnice, Počernická 3226/2F, PSČ 10000
Den vzniku funkce: 15. května 2003
Den zániku členství: 30. září 2006
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 1. prosince 2006
člen dozorčí rady:
 
1230 Wien, Lindgraben Gasse 38, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. května 2003
Den zániku funkce: 15. května 2006
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 8. srpna 2006
místopředseda dozorčí rady:
 
1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 9. března 2004
Den zániku funkce: 4. srpna 2006
Den vzniku členství: 4. srpna 2003
Den zániku členství: 4. srpna 2006
zapsáno 30. srpna 2004
vymazáno 8. srpna 2006
člen dozorčí rady:
 
1030 Wien, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpna 2003
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 10. září 2005
předseda dozorčí rady:
 
1030 Wien, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpna 2003
Den zániku funkce: 4. srpna 2006
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 8. srpna 2006
člen dozorčí rady:
 
1190 Wien, Silbergasse 59 D TOP 2, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. srpna 2003
Den zániku funkce: 4. srpna 2006
zapsáno 3. listopadu 2003
vymazáno 8. srpna 2006
předseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2009
Den zániku funkce: 29. dubna 2013
Den vzniku členství: 29. dubna 2009
Den zániku členství: 29. dubna 2013
zapsáno 2. února 2010
vymazáno 6. srpna 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Odlehlá 325/58, PSČ 19000
Den vzniku členství: 3. října 2008
Den zániku členství: 4. října 2012
zapsáno 3. listopadu 2008
vymazáno 13. listopadu 2012
člen dozorčí rady:
 
Kutná Hora, Jana Palacha 144, PSČ 28401
Den vzniku členství: 3. října 2008
Den zániku členství: 4. října 2012
zapsáno 3. listopadu 2008
vymazáno 13. listopadu 2012
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku členství: 24. května 2008
Den zániku členství: 25. května 2012
zapsáno 27. června 2008
vymazáno 19. července 2012
člen dozorčí rady:
 
1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. května 2006
zapsáno 8. srpna 2006
vymazáno 3. února 2009
člen dozorčí rady:
 
1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. srpna 2006
zapsáno 8. srpna 2006
vymazáno 1. prosince 2006
člen dozorčí rady:
 
1030 Wien, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. srpna 2006
zapsáno 8. srpna 2006
vymazáno 1. prosince 2006
místopředseda dozorčí rady:
 
1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. října 2006
Den zániku funkce: 26. dubna 2007
Den vzniku členství: 5. srpna 2006
zapsáno 1. prosince 2006
vymazáno 20. července 2007
předseda dozorčí rady:
 
1030 Wien, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. října 2006
Den zániku funkce: 23. června 2008
Den vzniku členství: 5. srpna 2006
Den zániku členství: 23. června 2008
zapsáno 1. prosince 2006
vymazáno 3. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
2170 Wien, Heuberggasse 21/3, Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. srpna 2006
Den zániku členství: 26. dubna 2007
zapsáno 8. srpna 2006
vymazáno 20. července 2007
člen dozorčí rady:
 
Brandýs nad Labem, Tylova 1769/19
Den vzniku funkce: 28. listopadu 2003
Den zániku členství: 28. února 2007
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 20. července 2007
člen dozorčí rady:
 
Leithagürtel 17, A-2460 Bruck/Leitha, Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. října 2004
Den zániku členství: 29. dubna 2005
zapsáno 22. listopadu 2004
vymazáno 10. září 2005
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. HERBERT JURANEK
2460 Bruck / Leitha, Leithagürtel 17, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2005
Den zániku členství: 29. dubna 2008
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 27. června 2008
místopředseda dozorčí rady:
 
1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. června 2008
Den zániku funkce: 16. srpna 2010
Den vzniku členství: 16. května 2006
Den zániku členství: 16. srpna 2010
zapsáno 3. února 2009
vymazáno 13. července 2011
člen dozorčí rady:
 
2460 Bruck / Leitha, Leithagürtel 17, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. dubna 2008
Den zániku členství: 1. května 2012
zapsáno 27. června 2008
vymazáno 19. července 2012
člen dozorčí rady:
 
RNDr. Monika Laušmanová, CSc.
Praha 6, Španielova 1261/17, PSČ 16300
Den vzniku funkce: 12. srpna 2005
Den zániku funkce: 12. listopadu 2008
zapsáno 10. září 2005
vymazáno 3. února 2009
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika
Den vzniku členství: 27. dubna 2007
Den zániku členství: 27. dubna 2011
zapsáno 20. července 2007
vymazáno 13. července 2011
člen dozorčí rady:
 
Budapešť, Kekcinke Str. 7/B, 1223, Maďarská republika
Den vzniku členství: 27. dubna 2007
Den zániku členství: 23. června 2008
zapsáno 20. července 2007
vymazáno 3. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Josefstädter Str. 76/6, 1080, Rakouská republika
Den vzniku členství: 27. dubna 2007
Den zániku členství: 23. dubna 2010
zapsáno 20. července 2007
vymazáno 4. června 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Pod Hradbami 655/6, PSČ 16000
Den vzniku členství: 27. dubna 2007
zapsáno 13. prosince 2007
vymazáno 11. února 2008
místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 6, Pod Hradbami 655/6, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 29. května 2007
Den zániku funkce: 29. června 2008
Den vzniku členství: 27. dubna 2007
Den zániku členství: 29. června 2008
zapsáno 11. února 2008
vymazáno 3. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 24. dubna 2010
Den zániku funkce: 20. dubna 2012
zapsáno 4. června 2010
vymazáno 19. července 2012
člen dozorčí rady:
 
Zbiroh - Kařez - Malý Újezd 147, PSČ 33808
Den vzniku členství: 29. listopadu 2007
zapsáno 11. února 2008
vymazáno 30. října 2010
předseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. října 2008
Den zániku funkce: 29. dubna 2009
Den vzniku členství: 1. října 2008
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 3. února 2009
vymazáno 2. února 2010
člen dozorčí rady:
 
Zbiroh, Muchova 473, PSČ 33808
Den vzniku členství: 29. listopadu 2007
Den zániku členství: 29. listopadu 2011
zapsáno 30. října 2010
vymazáno 1. února 2012
místopředseda dozorčí rady:
 
1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. září 2010
Den zániku funkce: 20. dubna 2011
Den vzniku členství: 23. září 2010
Den zániku členství: 20. dubna 2011
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 13. července 2011
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Kaserngasse 3, 1230, Rakouská republika
Den vzniku členství: 20. dubna 2011
Den zániku členství: 21. dubna 2013
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 6. srpna 2013
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 21. dubna 2013
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 6. srpna 2013
člen dozorčí rady:
 
Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. května 2012
Den zániku členství: 11. prosince 2014
zapsáno 19. července 2012
vymazáno 29. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062, Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. května 2012
Den zániku členství: 25. května 2016
zapsáno 19. července 2012
vymazáno 8. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. STEFAN DOERFLER
Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. dubna 2012
Den zániku členství: 21. dubna 2016
zapsáno 19. července 2012
vymazáno 8. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Odlehlá 325/58, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 4. října 2012
Den zániku členství: 4. října 2016
zapsáno 13. listopadu 2012
vymazáno 4. listopadu 2016
člen dozorčí rady:
 
Jana Palacha 144, Šipší, 284 01 Kutná Hora
Den vzniku členství: 4. října 2012
Den zániku členství: 4. října 2016
zapsáno 13. listopadu 2012
vymazáno 4. listopadu 2016
člen dozorčí rady:
 
NY10128-1212 New York, Park Avenue 9, Spojené státy americké
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
zapsáno 6. srpna 2013
vymazáno 9. října 2013
předseda dozorčí rady:
 
NY10128-1212 New York, Park Avenue 9, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 13. září 2013
Den zániku funkce: 22. dubna 2017
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
Den zániku členství: 22. dubna 2017
zapsáno 9. října 2013
vymazáno 8. července 2017
místopředseda dozorčí rady:
 
2103 Langenzersdorf, Kellergasse 124, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 22. dubna 2013
Den zániku funkce: 12. září 2013
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
zapsáno 6. srpna 2013
vymazáno 9. října 2013
předseda dozorčí rady:
 
1170 Vídeň, Heubergasse 21/3, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 30. dubna 2013
Den zániku funkce: 12. září 2013
Den vzniku členství: 30. dubna 2013
Den zániku členství: 12. září 2013
zapsáno 6. srpna 2013
vymazáno 9. října 2013
místopředseda dozorčí rady:
 
A-1030 Vídeň, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 13. září 2013
Den zániku funkce: 23. dubna 2014
Den vzniku členství: 13. září 2013
Den zániku členství: 23. dubna 2014
zapsáno 9. října 2013
vymazáno 19. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
2103 Langenzersdorf, Kellergasse 124, Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
Den zániku členství: 22. dubna 2017
zapsáno 9. října 2013
vymazáno 8. července 2017
Místopředseda:
 
A-1030 Vídeň, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. června 2014
Den vzniku členství: 23. dubna 2014
zapsáno 19. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. STEFAN DOERFLER
1190 Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, Rakouská republika
Den vzniku členství: 22. dubna 2016
Den zániku členství: 17. prosince 2016
zapsáno 8. července 2016
vymazáno 8. února 2017
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. května 2016
zapsáno 8. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Dykova 1156/19, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 22. dubna 2016
zapsáno 8. července 2016
členka dozorčí rady:
 
Jáchymovská 1011, 263 01 Dobříš
Den vzniku členství: 4. října 2016
zapsáno 4. listopadu 2016
členka dozorčí rady:
 
č.p. 305, 783 16 Dolany
Den vzniku členství: 4. října 2016
zapsáno 4. listopadu 2016
člen dozorčí rady:
 
Na Pěšině 3155/26a, 690 03 Břeclav
Den vzniku členství: 19. září 2016
zapsáno 4. listopadu 2016
Člen dozorčí rady:
 
1212 New York, Park Avenue, Spojené státy americké
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
zapsáno 8. července 2017
vymazáno 11. listopadu 2017
Předseda dozorčí rady:
 
1212 New York, Park Avenue, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 26. června 2017
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
zapsáno 11. listopadu 2017
Člen dozorčí rady:
 
1030 Vídeň, Hansalgasse 3/21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
zapsáno 8. července 2017
Členka dozorčí rady:
 
Počernická 3226/2f, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
zapsáno 8. července 2017
Počet členů:
9
zapsáno 8. července 2016
Akcie:
352 800 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. srpna 1994
2 072 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. srpna 1994
11 200 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 2. srpna 1994
vymazáno 21. prosince 1994
44 800 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 2. srpna 1994
vymazáno 21. prosince 1994
64 788 787 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 21. prosince 1994
vymazáno 17. září 1999
11 211 213 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 21. prosince 1994
vymazáno 17. září 2001
140 788 787 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 17. září 1999
vymazáno 17. září 2001
11 211 213 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 19. srpna 2014
140 788 787 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 19. srpna 2014
140 788 787 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky.
zapsáno 17. září 2001
vymazáno 12. srpna 2002
140 788 787 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.
zapsáno 12. srpna 2002
vymazáno 2. července 2011
140 788 787 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.
zapsáno 2. července 2011
vymazáno 19. srpna 2014
11 211 213 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 140 788 787. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vlastníci prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.
zapsáno 19. srpna 2014
Základní kapitál:
5 600 000 000,- Kč
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 21. prosince 1994
7 600 000 000,- Kč
zapsáno 21. prosince 1994
vymazáno 17. září 1999
15 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 17. září 1999
Ostatní skutečnosti:
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno 68%, tj. 3,8 mld. Kčs.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 8. března 1994
Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši, tj. 5,6 mld. Kč.
zapsáno 8. března 1994
vymazáno 21. prosince 1994
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií, a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis. akcií prioritních
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. srpna 1994
Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek, bytem Praha 4, Lečkova 1522
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 27. ledna 1992
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři účtů.
zapsáno 30. prosince 1991
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
zapsáno 8. března 1994
Základní jmění bylo zcela splaceno.
zapsáno 21. prosince 1994
Akcie na jméno jsou akcie prioritní
zapsáno 2. srpna 1994
vymazáno 17. září 2001
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.6.1994
zapsáno 2. srpna 1994
vymazáno 3. dubna 2000
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.1.1992
zapsáno 27. ledna 1992
vymazáno 3. dubna 2000
Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromady dne 2.7.1992.
zapsáno 16. července 1992
vymazáno 3. dubna 2000
Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valné hromadě dne 7.12.1992.
zapsáno 31. května 1993
vymazáno 3. dubna 2000
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 3.6.1993
zapsáno 27. října 1993
vymazáno 3. dubna 2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 31. května 1995.
zapsáno 30. června 1995
vymazáno 3. dubna 2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29. května 1996.
zapsáno 6. srpna 1996
vymazáno 3. dubna 2000
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998.
zapsáno 15. září 1998
vymazáno 3. dubna 2000
Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Valná hromada rozhodla takto: 1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a pro posílení kapitálového vybavení společnosti se základní jmění společnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) se připouští až do výše 7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionů korunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionů korun českých). 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000 (slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě ("nové akcie"). 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) má právo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kole budou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsou dle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodného dne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny, a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy: třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může být osobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnů počínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny, a.s.: * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29, Praha 1, PSČ 111 21, * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác 1912, Praha 4, PSČ 140 21, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích, U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28, Plzeň, PSČ 305 09, * Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech, třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova 12/9, Liberec 4, PSČ 460 98, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třída ČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsek komerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72, Pardubice, PSČ 531 07 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno, PSČ 658 47 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463, Zlín, PSČ 761 65 * Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1, Jihlava, PSČ 586 23, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám. Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17, Olomouc, PSČ 772 00. 4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie, jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. 5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet nových akcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který může upisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jím upsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsaných nových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základem pro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivým akcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000 kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných v prvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy: šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnuty k upsání v rámci třetího kola. 6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dny a počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetím kole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebylo účinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) nových akcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných nových akcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, že kurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je 100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižší než jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovit nižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota. 8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení k veřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
zapsáno 14. dubna 1999
vymazáno 17. září 1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
zapsáno 17. září 2001
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
zapsáno 17. září 1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
zapsáno 17. září 1999
Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001.
zapsáno 12. srpna 2002
Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494.
zapsáno 29. května 2013
Počet členů statutárního orgánu: 5
zapsáno 19. srpna 2014
vymazáno 8. července 2016
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 8. července 2016
Počet členů dozorčí rady: 9
zapsáno 19. srpna 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 19. srpna 2014
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
zapsáno 19. srpna 2014
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
zapsáno 8. července 2016
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017.
zapsáno 8. července 2017
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 2. února 2015
vymazáno 17. srpna 2016
Označení odštěpného závodu:
Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring
zapsáno 2. února 2015
vymazáno 17. srpna 2016
Sídlo nebo umístění:
Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
zapsáno 2. února 2015
vymazáno 17. srpna 2016
Předmět podnikání:
Činnosti přímo související s činnostmi dle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o bankách uvedenými v bankovní licenci České spořitelny
zapsáno 2. února 2015
vymazáno 17. srpna 2016
Vedoucí odštěpného závodu:
Bc. STANISLAV ŠMOLÍK
Na rovinách 602/44, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsáno 2. února 2015
vymazáno 17. srpna 2016

Originál výpisu Česká spořitelna, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Česká spořitelna, a.s. Údaje byly staženy 4. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45244782 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45244782 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Česká spořitelna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů