GEOSTAV CZECH a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: GEOSTAV CZECH a.s. GEOSTAV CZECH a.s. - logo
IČO:45273588
Z. KAPITÁL: 18.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  awdd9ar
DIČ (DPH): CZ45273588, Detail plátce DPH
ADRESA: Elišky Přemyslovny 380, Zbraslav, 156 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Elišky Přemyslovny 380 Praha 15600

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (27)

GEOSTAV CZECH a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. květen 1992 
 
Spisová značka
B 1507/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. květen 1992 
Obchodní firma
Teltras a.s.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 15. listopad 2004 
GEOSTAV CZECH a.s.
zapsáno 15. listopad 2004 
Sídlo
Šenovská 434, 182 00 Praha - Ďáblice
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 21. prosinec 1999 
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha
zapsáno 21. prosinec 1999 
vymazáno 20. únor 2019 
Elišky Přemyslovny 380, Zbraslav, 156 00 Praha
zapsáno 20. únor 2019 
Identifikační číslo
45273588 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
1.výkon poštovního provozu a poštovní novinové služby pro potřeby národního hospodářství, obrany a bezpečnosti státu a pro potře- by obyvatelstva v okruhu těchto činností - doprava všech druhů poštovních zásilek, - peněžní služby pošty, včetně obstaravatelských činností, - rozšiřování tuzemského i zahraničního tisku a zasílání čs. periodického tisku do zahraničí, - prodej doplňkového zboží v jednotné síti pošty a pns na území čr v souladu s akty spu a doporučeními a dokumenty nú spu, oss.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
2.výkon realizační činnosti v oblasti poštovních cenin. 3.přenos všech druhů signálů, zpráv a informací po jednotné te- lekomunikační síti /dále jen jts/, s výjimkou sítě rozhlaso- vých a televizních vysílačů. 4.přenos zpráv potřebných pro zajištění provozu jts a poskyto- vání telekomunikačních služeb pro potřeby řízení státu a národ- ního hospodářství, pro potřeby obrany a bezpečnosti čs. území a pro potřeby obyvatelstva na území čr v souladu s dokumenty mtu, ccitt, oss. 5.výkon státní správy na úseku pošty, telekomunikací a na úseku
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
neveřejných telekomunikačních zařízení a poškozování podzem- ních telekomunikačních vedení a zařízení. 6.výkon státní inspekce telekomunikací, odborného technického do- zoru spojů a činnosti specializovaného stavebního úřadu a stát- ního staveního dohledu. 7. výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty, pns a jts na území čr, digitalizace jts, v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými programy, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výzkumně-vývojové činnosti. 8.připojování neveřejných telekomunikačních zařízení na jts a
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
začleňování telekomunikačních zařízení do jts na území čr. 9.vývoj, výroba, montáž, prodej, dovoz a vývoz technických a pro- vozních prostředků pošty a pns, vývoj, výroba, montáž, prodej, dovoz a vývoz telekomunikačních zařízení, pracovních a montáž- ních pomůcek. 10.činnost vyplívající z provozu, údržby, modernizace, rozvoje a výstavby zařízení a objektů v majetku podniku, včetně ser- visní činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem síťe pošty, pns a jts. 11. kalkulace sazeb za zásilky a spojové služby.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
12.tvorba a údržba informační databáze pro potřeby informačního sysrému odvětví spojů. 13.tuzemská a zahraniční obchodní činnost s poštovními ceninami a filatelistickým zbožím, stanovení maloobchodních cen poš- tovních známek pro sběratelské účely, vydávaných a dovážených filatelistických publikací a potřeb. 14.vydavatelství odborné literatury, provozních předpisů, pomůcek a tiskopisů, propagačních a informačních materiálů v oblastech své činnosti. 15.tisk jiných cenin nebo tiskovin pro potřebu resortu i mimore
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
sortních objednavatelů, včetně zahraničních vydavatelů cenin. 16.zajištění návaznosti čs. poštovní sítě a jts na mezinárodní /světovou/ poštovní a telekomunikační síť. 17.zabezpečení mezinárodních poštovních a telekomunikačních slu- žeb při dodržení tarifů,směrování a způsobu provozu sjednaných zakladatelem se zahraničními správami spojů, resp. uznanými soukromými provozovatelstvími. 18.centralizovaná organizace mezinárodní poštovní přepravy pro celé území čr k zabezpečení ochrany a bezpečnosti státu apli- kace celního, devizového a tiskového zákona a jednotného pro
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
vozního vztahu k zahraničním poštovním správám. 19.jednotný systém operativního řízení poštovního provozu, pns a telekomunikačního provozu podle zásad a norem zakladatele v souladu s potřebami jednotné síťě pošty, pns a jts, včetně zabezpečení návaznosti na systémy operativního řízení teleko- munikační sítě na území čr. 20.provoz zvláštní telekomunikační sítě na území čr. 21.centralizovaná organizace dálkové části jts tak, aby byla za- jišťena návaznost na primární síť vakss rvhp a zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
tranzity a byla dosažena stanovená průchodnost a odolnost. 22.výkon obstaravatelských činností a centrálního paušálu poš- tovního na základě dohod s partnerskými organizacemi, zajišťu- jících jednotné podmínky pro poskytování těchto služeb na ce- lém území čsfr. 23.příprava funkce jednotné sítě pošty, pns a jts pro období bps, vytváření státní spojové služby a realizace akcí zvlášt- ní části plánu. 24.realizace a propagace emisní činnosti poštovních známak a ji- ných poštovních cenin podle zásad a emisních záměrů vydavatele
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
včetně provádění mezinárodní výměny poštovních cenin. 25.výroba, distribuce, prodej, skartace a archivace poštovních cenin a tisků s tím souvisejících, včetně příležitostních poštovních razítek a výkon bezpečnostního dozoru v této ob- lasti podle zásad a norem vydavatele státních poštovních ce- nin. 26.zabezpečení potřebného množství a druhů poštovních cenin pro účely poštovního provozu na území i pro spt bratislava, s.p. 27.agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštov- ních přepážek, včetně strojové propagace.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
28.jednota výrobních, distribučních a obchodních zájmů a potřeb poštovního provozu se státními zájmy. 29.činnost poštovního muzea podle zásad a norem vydavatele stát- ních poštovních cenin. 30.nakládání s poštovními známkami a jinými poštovními ceninami propadlými ve prospěch státu na území čr. 31.spojová doprava prováděná vlastní automobilovou dopravou a provoz speciálních mechanizačních prostředků a opraven.
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. květen 1994 
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 26. leden 1999 
provádění průmyslových staveb
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 26. leden 1999 
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 26. leden 1999 
veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava
zapsáno 17. květen 1994 
podzemní práce prováděné hornickým způsobem - hloubení jam a šachtic do 15 m hloubky, ražení štol do 12 m2 profilu
zapsáno 17. květen 1994 
opravy motorových vozidel.
zapsáno 26. leden 1999 
provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
zapsáno 26. leden 1999 
výroba stavebních hmot.
zapsáno 26. leden 1999 
realitní agentura-správa nemovitostí.
zapsáno 26. leden 1999 
pronájem motorových vozidel
zapsáno 21. prosinec 1999 
pronájem stavebních strojů a zařízení
zapsáno 21. prosinec 1999 
zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
zapsáno 21. prosinec 1999 
poradenská a kunzultační činnost ve stavebnictví
zapsáno 21. prosinec 1999 
hornická činnost
zapsáno 25. říjen 2000 
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 16. březen 2002 

Statutární orgán - představenstvo

Představenstvo společnosti
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 

Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Vladimír Machek
okres Svitavy
zapsáno 8. březen 1995 
vymazáno 31. březen 1998 
Místopředseda představenstva
zapsáno 8. březen 1995 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 25. říjen 2000 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 25. říjen 2000 
Předseda
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 15. listopad 2004 
Člen
zapsáno 25. říjen 2000 
vymazáno 15. listopad 2004 
Člen
David Břinčil
Praha
Den zániku členství: 29. září 2003
zapsáno 25. říjen 2000 
vymazáno 15. listopad 2004 
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Praha
Den vzniku funkce: 29. září 2003
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 25. listopad 2008 
Člen
Petra Švecová
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
zapsáno 15. listopad 2004 
vymazáno 25. listopad 2008 
Člen
Marek Břinčil
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
zapsáno 15. listopad 2004 
vymazáno 25. listopad 2008 
Předseda
Ing. Jiří Břinčil
Praha
Den vzniku funkce: 29. září 2003
Den zániku funkce: 18. červen 2008
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen
Petra Jean
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen
Marek Břinčil
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 20. březen 2014 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Praha
Den vzniku funkce: 18. červen 2008
Den zániku funkce: 12. červen 2013
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Praha
Den vzniku funkce: 12. červen 2013
Den zániku funkce: 12. červen 2018
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Břinčil
Praha
Den vzniku funkce: 31. srpen 2018
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 25. říjen 2018 

Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
Ing. Ludvík Hegrlík
okres Hradec Králové
zapsáno 8. březen 1995 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen představenstva
Ing. PETRA JEAN
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen představenstva
Ing. MAREK BŘINČIL
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen představenstva
Ing. PETRA JEAN
Praha
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Člen představenstva
Ing. MAREK BŘINČIL
Praha
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Člen představenstva
Ing. MAREK BŘINČIL
Praha
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 25. říjen 2018 
Člen představenstva
Jaroslav Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 25. říjen 2018 
vymazáno 28. červen 2019 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen představenstva
Jaroslav Kulhánek
okres Louny
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
Den zániku členství: 30. listopad 2019
zapsáno 28. červen 2019 
vymazáno 2. duben 2020 

Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedea a jeden člen představenstva, a nebo samostat- ně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvam písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti.
zapsáno 1. květen 1992 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva. Listiny o právních úkonech podepisuje tak, že k obchodnímu jménu spolenčosti připojí svůj podpis s uvedení funkce v představenstvu.
zapsáno 31. březen 1998 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva. Listiny o právních úkonech podepisuje tak, že k obchodnímu jménu spolenčosti přoipojí svůj podpis s uvedení funkce v představenstu.
zapsáno 31. březen 1998 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná předseda představenstva.
zapsáno 20. březen 2014 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Člen
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Člen
Jiří Rynda
Praha
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Člen
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 8. březen 1995 
Člen
zapsáno 8. březen 1995 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 8. březen 1995 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 31. březen 1998 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 25. říjen 2000 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 25. říjen 2000 
Člen
zapsáno 25. říjen 2000 
vymazáno 16. březen 2002 
Člen
Petr Lacina
Praha
zapsáno 16. březen 2002 
vymazáno 15. listopad 2004 
Člen
zapsáno 25. říjen 2000 
vymazáno 15. listopad 2004 
Člen
zapsáno 31. březen 1998 
vymazáno 15. listopad 2004 
Člen
Petr Lacina
Praha
Den vzniku funkce: 29. září 2003
Den zániku funkce: 18. červen 2008
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 15. listopad 2004 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen
Markéta Hütterová
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
zapsáno 15. listopad 2004 
vymazáno 25. listopad 2008 
Člen
Jaroslav Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
zapsáno 15. listopad 2004 
vymazáno 25. listopad 2008 
Člen
Markéta Hütterová
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen
Jaroslav Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 29. září 2003
Den zániku členství: 18. červen 2008
zapsáno 25. listopad 2008 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen dozorčí rady
Petr Lacina
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen dozorčí rady
Markéta Hütterová
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen dozorčí rady
Jaroslav Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 12. červen 2013
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 20. březen 2014 
Člen dozorčí rady
Petr Lacina
Praha
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
Markéta Hütterová
Praha
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
Jaroslav Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 12. červen 2013
Den zániku členství: 12. červen 2018
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 25. říjen 2018 
Předseda dozorčí rady
Petr Lacina
Praha
Den vzniku funkce: 31. srpen 2018
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 25. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
ing. David Stecker
Praha
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 25. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
Ing. PETRA JEAN
Praha
Den vzniku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 20. únor 2019 
Člen
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Akcie
počet 23 125 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 17. květen 1994 
Podoba akcií : listinné
počet 23 125 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 17. květen 1994 
vymazáno 20. březen 2014 
počet 23 125 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 20. březen 2014 
vymazáno 18. duben 2020 
počet 23 125 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 800,-Kč
zapsáno 18. duben 2020 
Základní kapitál
23 125 000,-Kč
zapsáno 1. květen 1992 
vymazáno 18. duben 2020 
18 500 000,-Kč
zapsáno 18. duben 2020 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy GEOSTAV CZECH a.s. Údaje byly staženy 1. června 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 45273588 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45273588 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

GEOSTAV CZECH a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange