Komerční banka, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. - logo
IČO:45317054
Z. KAPITÁL:19.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  4ktes4w
ADRESA: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na příkopě 969 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  sbírka listin (176)

Datum vzniku a zápisu:
5. březen 1992 
 
Spisová značka:
B 1360 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 5. březen 1992 
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s.
zapsáno 5. březen 1992 
Sídlo:
Praha 1, Na příkopě 33
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 3. září 1996 
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407
zapsáno 3. září 1996 
vymazáno 18. duben 2001 
Praha 1, Na Příkopě čp. 969, PSČ 11407
zapsáno 18. duben 2001 
vymazáno 4. červen 2001 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
zapsáno 4. červen 2001 
Identifikační číslo:
45317054 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy.
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 1. prosinec 1999 
d) financování pronájmu
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 26. červenec 2000 
p) výkon funkce depozitáře investičního fondu
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 26. červenec 2000 
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management)
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 26. červenec 2000 
a) přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
b) poskytování úvěrů
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
c) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
e) platební styk a zúčtování
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
g) poskytování záruk
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
h) otevírání akreditivů
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
i) obstarávání inkasa
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
l) finanční makléřství
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
m) poskytování porad ve věcech podnikání
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
r) poskytování bankovních informací
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
s) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 sb., o bankách. předmětem podnikání banky je:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 14. říjen 2003 
ubytovací služby
zapsáno 11. květen 1993 
vymazáno 3. září 1996 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 11. květen 1993 
vymazáno 3. září 1996 
vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 3. září 1996 
vymazáno 20. duben 2000 
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 20. duben 2000 
vymazáno 14. říjen 2003 
d) finanční pronájem (leasing)
zapsáno 26. červenec 2000 
vymazáno 14. říjen 2003 
p) výkon funkce depozitáře
zapsáno 26. červenec 2000 
vymazáno 14. říjen 2003 
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management)
zapsáno 26. červenec 2000 
vymazáno 14. říjen 2003 
ii. předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
zapsáno 14. říjen 2003 
vymazáno 31. červenec 2004 
i. předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
zapsáno 14. říjen 2003 
vymazáno 20. červen 2006 
ii. předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
zapsáno 31. červenec 2004 
vymazáno 7. září 2005 
ii. předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 7. září 2005 
vymazáno 20. květen 2010 
i. předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
zapsáno 20. červen 2006 
ii. dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. květen 2010 
vymazáno 10. březen 2014 
ii. dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
zapsáno 10. březen 2014 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 29. leden 1996 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 11. září 1998 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 1. prosinec 1999 
vymazáno 20. duben 2000 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Radovan Vávra
Tábor
Den vzniku členství: 19. duben 2000
Den zániku členství: 5. říjen 2001
zapsáno 10. červenec 2000 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva, předseda:
Alexis Raymond Juan
Praha
Den vzniku členství: 5. říjen 2001
Den zániku členství: 6. říjen 2005
zapsáno 15. duben 2005 
vymazáno 13. říjen 2005 
Člen představenstva, předseda:
Alexis Raymond Juan
Praha
Den vzniku členství: 5. říjen 2001
zapsáno 28. prosinec 2002 
vymazáno 15. duben 2005 
Člen představenstva, předseda:
Alexis Raymond Juan
Francouzská republika
Den vzniku členství: 5. říjen 2001
zapsáno 18. únor 2002 
vymazáno 28. prosinec 2002 
Člen představenstva, předseda:
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 1. září 2004
Den zániku členství: 1. prosinec 2008
zapsáno 13. říjen 2005 
vymazáno 2. prosinec 2008 
Člen představenstva, předseda:
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 2. prosinec 2008
Den zániku členství: 9. září 2009
zapsáno 3. prosinec 2008 
vymazáno 17. září 2009 
Člen představenstva, předseda:
Henri Bonnet
Praha
Den vzniku členství: 10. září 2009
zapsáno 6. duben 2010 
vymazáno 6. duben 2010 
Člen představenstva, předseda:
Henri Bonnet
Praha
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 1. srpen 2013
zapsáno 6. duben 2010 
vymazáno 2. srpen 2013 
Člen představenstva, předseda:
Henri Bonnet
Praha
Den vzniku členství: 10. září 2009
zapsáno 17. září 2009 
vymazáno 6. duben 2010 
Člen představenstva, předseda:
ALBERT MARIE LE DIRACH
Praha
Den vzniku členství: 2. srpen 2013
Den zániku členství: 2. srpen 2017
zapsáno 3. prosinec 2016 
vymazáno 1. srpen 2017 
Člen představenstva, předseda:
ALBERT MARIE LE DIRACH
Praha
Den vzniku členství: 2. srpen 2013
zapsáno 2. srpen 2013 
vymazáno 3. prosinec 2016 
Člen představenstva, předseda:
Jan Juchelka
Praha
Den vzniku členství: 3. srpen 2017
zapsáno 1. srpen 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 29. leden 1996 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 14. říjen 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Peter Palečka
Černošice
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
Den vzniku členství: 13. říjen 1999
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 1. prosinec 1999 
vymazáno 10. srpen 2000 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 16. květen 2000
zapsáno 10. srpen 2000 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen představenstva, místopředseda:
Peter Palečka
Černošice
Den zániku funkce: 9. říjen 2002
Den vzniku členství: 5. říjen 2001
zapsáno 18. únor 2002 
vymazáno 30. leden 2003 
Člen představenstva, místopředseda:
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2002
Den zániku členství: 2. květen 2006
zapsáno 13. říjen 2005 
vymazáno 9. květen 2006 
Člen představenstva, místopředseda:
Guy Poupet
Praha
Den zániku funkce: 31. květen 2004
Den vzniku členství: 25. červen 2002
zapsáno 30. leden 2003 
vymazáno 31. červenec 2004 
Člen představenstva, místopředseda:
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 30. září 2004 
vymazáno 15. duben 2005 
Člen představenstva, místopředseda:
Laurent Goutard
Praha
Den zániku funkce: 6. říjen 2005
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 15. duben 2005 
vymazáno 13. říjen 2005 
Člen představenstva, místopředseda:
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku členství: 3. květen 2006
Den zániku členství: 31. leden 2008
zapsáno 9. květen 2006 
vymazáno 11. únor 2008 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 29. leden 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 29. leden 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen představenstva:
Ing. František Doktor
Slovenská republika
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 14. říjen 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 14. říjen 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen představenstva:
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 10. srpen 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 20. duben 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 1. prosinec 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 14. říjen 1998 
vymazáno 1. prosinec 1999 
Člen představenstva:
Ing. Vladimír Šulc
okres Rakovník
zapsáno 14. říjen 1998 
vymazáno 11. květen 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 14. říjen 1998 
vymazáno 20. duben 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 11. květen 1999 
vymazáno 20. duben 2000 
Člen představenstva:
Ing. Peter Palečka
Černošice
zapsáno 1. prosinec 1999 
vymazáno 10. srpen 2000 
Člen představenstva:
Ing. Radomír Lašák
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. březen 2000
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
zapsáno 20. duben 2000 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva:
Tomas Spurny
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 16. květen 2000
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
zapsáno 10. srpen 2000 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva:
Ing. David Svojitka
Praha
Den vzniku funkce: 24. květen 2000
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 4. červen 2001 
Člen představenstva:
Jiří Huml
Praha
Den vzniku funkce: 1. červen 2000
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Huml
Praha
Den vzniku funkce: 1. červen 2000
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen představenstva:
Ing. David Svojitka
Praha
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
Den vzniku členství: 1. červen 2000
zapsáno 4. červen 2001 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva:
Ing. Michal Větrovský
Praha
Den vzniku funkce: 12. červen 2000
Den zániku funkce: 5. říjen 2001
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 18. únor 2002 
Člen představenstva:
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 9. říjen 2000 
Člen představenstva:
Tomas Spurny
Praha
Den vzniku funkce: 5. říjen 2001
Den zániku funkce: 30. duben 2002
zapsáno 18. únor 2002 
vymazáno 5. říjen 2002 
Člen představenstva:
Matúš Púll
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 5. říjen 2001
Den zániku funkce: 5. říjen 2005
zapsáno 18. únor 2002 
vymazáno 2. srpen 2005 
Člen představenstva:
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 5. říjen 2001
Den zániku členství: 5. říjen 2005
zapsáno 30. leden 2003 
vymazáno 2. srpen 2005 
Člen představenstva:
Patrice Georges Jacques Cheroutre
Praha
Den vzniku funkce: 5. říjen 2001
Den zániku funkce: 31. leden 2003
zapsáno 18. únor 2002 
vymazáno 15. duben 2003 
Člen představenstva:
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku funkce: 2. květen 2002
zapsáno 15. duben 2005 
vymazáno 13. říjen 2005 
Člen představenstva:
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku funkce: 2. květen 2002
zapsáno 31. říjen 2002 
vymazáno 15. duben 2005 
Člen představenstva:
Guy Poupet
Praha
Den vzniku funkce: 25. červen 2002
zapsáno 28. prosinec 2002 
vymazáno 30. leden 2003 
Člen představenstva:
Olivier Flourens
Praha
Den vzniku funkce: 1. únor 2003
Den zániku členství: 8. říjen 2004
zapsáno 15. duben 2003 
vymazáno 23. listopad 2004 
Člen představenstva:
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 23. září 2004 
vymazáno 30. září 2004 
Člen představenstva:
Didier Colin
Praha
Den vzniku členství: 9. říjen 2004
Den zániku členství: 9. říjen 2008
zapsáno 15. duben 2005 
vymazáno 7. listopad 2008 
Člen představenstva:
Didier Colin
Praha
Den vzniku členství: 9. říjen 2004
zapsáno 23. listopad 2004 
vymazáno 15. duben 2005 
Člen představenstva:
Matúš Púll
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 23. únor 2006
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 4. duben 2006 
Člen představenstva:
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 6. říjen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 2. říjen 2009 
Člen představenstva:
Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku členství: 1. červenec 2006
Den zániku členství: 1. červenec 2010
zapsáno 28. červen 2007 
vymazáno 2. červenec 2010 
Člen představenstva:
Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku členství: 1. červenec 2006
zapsáno 20. červen 2006 
vymazáno 28. červen 2007 
Člen představenstva:
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2008
Den zániku členství: 1. květen 2012
zapsáno 17. září 2009 
vymazáno 2. květen 2012 
Člen představenstva:
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2008
zapsáno 11. únor 2008 
vymazáno 17. září 2009 
Člen představenstva:
Vladimír Jeřábek
Brno
Den vzniku členství: 1. červen 2008
Den zániku členství: 1. červen 2012
zapsáno 4. červen 2008 
vymazáno 2. červen 2012 
Člen představenstva:
Didier Colin
Praha
Den vzniku členství: 10. říjen 2008
Den zániku členství: 31. prosinec 2010
zapsáno 7. listopad 2008 
vymazáno 1. leden 2011 
Člen představenstva:
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 2. prosinec 2008
zapsáno 2. prosinec 2008 
vymazáno 3. prosinec 2008 
Člen představenstva:
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 7. říjen 2009
Den zániku členství: 7. říjen 2013
zapsáno 2. říjen 2009 
vymazáno 8. říjen 2013 
Člen představenstva:
Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku funkce: 2. červenec 2010
Den zániku funkce: 31. červenec 2012
zapsáno 2. červenec 2010 
vymazáno 7. srpen 2012 
Člen představenstva:
Aurélien Gérard Étienne Viry
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2011
Den zániku členství: 1. leden 2015
zapsáno 7. červen 2011 
vymazáno 31. leden 2015 
Člen představenstva:
Aurélien Gérard Étienne Viry
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2011
zapsáno 1. leden 2011 
vymazáno 7. červen 2011 
Člen představenstva:
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2012
Den zániku členství: 31. červenec 2012
zapsáno 2. květen 2012 
vymazáno 7. srpen 2012 
Člen představenstva:
Vladimír Jeřábek
Brno
Den vzniku členství: 2. červen 2012
Den zániku členství: 2. červen 2016
zapsáno 2. červen 2012 
vymazáno 12. květen 2016 
Člen představenstva:
Pavel Čejka
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2012
Den zániku členství: 31. březen 2015
zapsáno 23. srpen 2012 
vymazáno 8. duben 2015 
Člen představenstva:
Pavel Čejka
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2012
zapsáno 7. srpen 2012 
vymazáno 23. srpen 2012 
Člen představenstva:
Charles Karel Vasak
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2012
zapsáno 7. srpen 2012 
vymazáno 31. leden 2015 
Člen představenstva:
Karel Vašák
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2012
Den zániku členství: 1. srpen 2016
zapsáno 31. leden 2015 
vymazáno 28. červenec 2016 
Člen představenstva:
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 8. říjen 2013
Den zániku členství: 8. říjen 2017
zapsáno 8. říjen 2013 
vymazáno 3. říjen 2017 
Člen představenstva:
AURELIEN GÉRARD ETIENNE VIRY
Praha
Den vzniku členství: 2. leden 2015
Den zániku členství: 30. listopad 2016
zapsáno 25. únor 2016 
vymazáno 20. prosinec 2016 
Člen představenstva:
AURELIEN GÉRARD ETIENNE VIRY
Praha
Den vzniku členství: 2. leden 2015
zapsáno 31. leden 2015 
vymazáno 21. leden 2016 
Člen představenstva:
Libor Löfler
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2015
Den zániku členství: 5. říjen 2018
zapsáno 8. duben 2015 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen představenstva:
AURELIEN GÉRARD ETIENNE VIRY
Česká republika
zapsáno 21. leden 2016 
vymazáno 25. únor 2016 
Člen představenstva:
Vladimír Jeřábek
Brno
Den vzniku členství: 3. červen 2016
zapsáno 3. červen 2016 
Člen představenstva:
Jan Pokorný
Kladno
Den vzniku členství: 2. srpen 2016
Den zániku členství: 30. červen 2018
zapsáno 28. červenec 2016 
vymazáno 9. červenec 2018 
Člen představenstva:
Didier Colin
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2017
zapsáno 3. říjen 2017 
vymazáno 9. červenec 2018 
Člen představenstva:
DIDIER LUC MARIE COLIN
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2017
zapsáno 9. červenec 2018 
Člen představenstva:
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 9. říjen 2017
Den zániku členství: 31. červenec 2018
zapsáno 3. říjen 2017 
vymazáno 8. srpen 2018 
Člen představenstva:
David Formánek
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2018
zapsáno 8. srpen 2018 
Člen představenstva:
MIROSLAV HIRŠL
Hradec Králové
Den vzniku členství: 1. srpen 2018
zapsáno 8. srpen 2018 
Člen představenstva:
MARGUS SIMSON
Praha
Den vzniku členství: 14. leden 2019
zapsáno 23. leden 2019 
Člen dozorčí rady, předseda:
Didier Alix
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 20. září 2006 
vymazáno 18. květen 2009 
Člen dozorčí rady, předseda:
Didier Alix
Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2009
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 18. květen 2009 
vymazáno 21. květen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
Jean Luc André Joseph Parer
Francouzská republika
Den vzniku členství: 25. duben 2013
Den zániku členství: 1. květen 2017
zapsáno 21. květen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady, předseda:
Jean Luc André Joseph Parer
Francouzská republika
Den vzniku členství: 2. květen 2017
zapsáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Jean Louis Mattei
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 13. prosinec 2006 
vymazáno 18. květen 2009 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Jean Louis Mattei
Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2009
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 18. květen 2009 
vymazáno 21. květen 2013 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Giovanni Luca Soma
Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. květen 2013
Den zániku členství: 1. květen 2017
zapsáno 11. červen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Giovanni Luca Soma
Francouzská republika
Den vzniku členství: 2. květen 2017
zapsáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Karel Ledvinka
Vysoké Mýto
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
ing. Hynek Hanák
Kopřivnice
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 3. září 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
Milan Horáček
okres Písek
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 9. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 11. říjen 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 9. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Michal Krajčovič
Slovenská republika
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 9. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 9. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 11. leden 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. leden 1994 
vymazáno 9. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Klak
okres Praha-západ
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
Ludvík Rašovský
okres Brno-venkov
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 3. září 1996 
vymazáno 11. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 4. září 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 4. září 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Klak
okres Praha-západ
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 14. říjen 1998 
Člen dozorčí rady:
Ludvík Rašovský
okres Brno-venkov
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 4. září 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 4. září 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 4. září 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Antonín Koláček
Most
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku členství: 26. květen 2001
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Doc. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku členství: 14. červen 2001
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jarmila Hanáková
Přerov
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku členství: 26. květen 2001
zapsáno 11. říjen 1993 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc.
Praha
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku členství: 26. květen 2001
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Krejčí
Olomouc
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku členství: 27. květen 2001
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 3. prosinec 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 14. říjen 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 14. říjen 1998 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 14. říjen 1998 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Radek Pokorný
Vyškov
Den vzniku funkce: 24. listopad 1998
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Doc. Ing. Karel Kopp CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 1998
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 26. listopad 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 20. duben 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 9. říjen 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Evžen Kočenda
Černošice
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 26. listopad 1999 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 9. říjen 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Martin Fassmann
Praha
Den vzniku funkce: 31. květen 1999
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 26. listopad 1999 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku funkce: 31. květen 1999
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 26. listopad 1999 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Filip Marco PhD.
Praha
Den vzniku funkce: 31. květen 2000
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 31. květen 2000
Den zániku funkce: 8. říjen 2001
zapsáno 20. duben 2000 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Dvořák
Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2000
Den zániku členství: 8. říjen 2001
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Dvořáka
Praha
Den vzniku funkce: 31. květen 2000
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. říjen 2000 
vymazáno 9. říjen 2000 
Člen dozorčí rady:
PhDr. Marie Klucová
Praha
Den vzniku členství: 26. květen 2001
zapsáno 11. únor 1997 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
PhDr. Marie Klucová
Praha
Den vzniku členství: 26. květen 2001
Den zániku členství: 8. říjen 2001
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 20. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Kučera
Náchod
Den vzniku členství: 27. květen 2001
Den zániku členství: 27. květen 2005
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Krejčí
Olomouc
Den vzniku členství: 27. květen 2001
Den zániku členství: 27. květen 2005
zapsáno 3. prosinec 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Miroslava Šmídová
Plzeň
Den vzniku členství: 27. květen 2001
Den zániku členství: 27. květen 2005
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Petr Laube
Praha
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku funkce: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku funkce: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Christian Achille Frederic Poirier
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku členství: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Séverin Cabannes
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku členství: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Didier Alix
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku funkce: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Jean Louis Mattei
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. říjen 2001
Den zániku funkce: 28. duben 2005
zapsáno 20. únor 2002 
vymazáno 9. červenec 2005 
Člen dozorčí rady:
Petr Laube
Praha
Den vzniku funkce: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 18. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Jan Juchelka
Poděbrady
Den vzniku funkce: 29. duben 2005
Den zániku členství: 26. duben 2006
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 20. červen 2006 
Člen dozorčí rady:
Christian Achille Frederic Poirier
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 18. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Séverin Cabannes
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2005
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 9. květen 2007 
Člen dozorčí rady:
Séverin Cabannes
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2005
Den zániku členství: 29. duben 2009
zapsáno 9. květen 2007 
vymazáno 21. srpen 2009 
Člen dozorčí rady:
Didier Alix
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. duben 2005
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 20. září 2006 
Člen dozorčí rady:
Jean Louis Mattei
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. duben 2005
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 13. prosinec 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Kučera
Náchod
Den vzniku členství: 28. květen 2005
Den zániku členství: 28. květen 2009
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 29. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Krejčí
Olomouc
Den vzniku členství: 28. květen 2005
Den zániku členství: 28. květen 2009
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 29. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Nina Trlicová
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 28. květen 2005
Den zániku členství: 28. květen 2009
zapsáno 9. červenec 2005 
vymazáno 29. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Ing. Bořivoj Kačena
Praha
Den vzniku členství: 29. duben 2008
Den zániku členství: 29. duben 2012
zapsáno 30. květen 2008 
vymazáno 23. květen 2012 
Člen dozorčí rady:
Petr Laube
Praha
Den vzniku členství: 30. duben 2009
Den zániku členství: 30. duben 2013
zapsáno 18. květen 2009 
vymazáno 21. květen 2013 
Člen dozorčí rady:
Christian Achille Frederic Poirier
Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2009
Den zániku členství: 26. září 2012
zapsáno 18. květen 2009 
vymazáno 16. říjen 2012 
Člen dozorčí rady:
Séverin Cabannes
Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. duben 2009
Den zániku členství: 30. září 2010
zapsáno 21. srpen 2009 
vymazáno 9. listopad 2010 
Člen dozorčí rady:
PaedDr. Karel Přibil
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 29. květen 2009
Den zániku členství: 31. květen 2013
zapsáno 29. květen 2009 
vymazáno 11. červen 2013 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Krejčí
Olomouc
Den vzniku členství: 29. květen 2009
Den zániku členství: 31. květen 2013
zapsáno 17. září 2009 
vymazáno 11. červen 2013 
Člen dozorčí rady:
Ing. Karel Krejčí
Olomouc
Den vzniku členství: 29. květen 2009
zapsáno 29. květen 2009 
vymazáno 17. září 2009 
Člen dozorčí rady:
Dana Neubauerová
Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 29. květen 2009
Den zániku členství: 31. květen 2013
zapsáno 29. květen 2009 
vymazáno 11. červen 2013 
Člen dozorčí rady:
Bernardo Sanchez Incera
Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. říjen 2010
Den zániku členství: 21. duben 2011
zapsáno 9. listopad 2010 
vymazáno 18. květen 2011 
Člen dozorčí rady:
Bernardo Sanchez Incera
Francouzská republika
Den vzniku členství: 22. duben 2011
Den zániku členství: 22. duben 2015
zapsáno 18. květen 2011 
vymazáno 14. květen 2015 
Člen dozorčí rady:
Ing. Bořivoj Kačena
Praha
Den vzniku členství: 30. duben 2012
Den zániku členství: 30. duben 2016
zapsáno 23. květen 2012 
vymazáno 12. květen 2016 
Člen dozorčí rady:
Jean Luc André Joseph Parer
Francouzská republika
Den vzniku členství: 27. září 2012
Den zániku členství: 24. duben 2013
zapsáno 16. říjen 2012 
vymazáno 21. květen 2013 
Člen dozorčí rady:
Petr Laube
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2013
Den zániku členství: 1. květen 2017
zapsáno 21. květen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Laurent Goutard
Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. květen 2013
Den zániku členství: 1. květen 2017
zapsáno 21. květen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Dana Neubauerová
Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 1. červen 2013
Den zániku členství: 1. červen 2017
zapsáno 11. červen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Pavel Jelínek
Chrudim
Den vzniku členství: 1. červen 2013
Den zániku členství: 1. červen 2017
zapsáno 11. červen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Karel Přibil
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. červen 2013
Den zániku členství: 1. červen 2017
zapsáno 11. červen 2013 
vymazáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
SYLVIE REMOND
Francouzská republika
Den vzniku členství: 23. duben 2015
Den zániku členství: 3. říjen 2018
zapsáno 14. květen 2015 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady:
člen BOŘIVOJ KAČENA
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2016
Den zániku členství: 13. leden 2019
zapsáno 12. květen 2016 
vymazáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
Petr Laube
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2017
zapsáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Laurent Goutard
Francouzská republika
Den vzniku členství: 2. květen 2017
zapsáno 29. květen 2017 
Člen dozorčí rady:
Pavel Jelínek
Chrudim
Den vzniku členství: 2. červen 2017
Den zániku členství: 13. leden 2019
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
Petr Dvořák
Praha
Den vzniku členství: 2. červen 2017
zapsáno 2. červen 2017 
Člen dozorčí rady:
Miroslava Šmídová
Plzeň
Den vzniku členství: 2. červen 2017
Den zániku členství: 13. leden 2019
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
Vojtěch Šmajer
Brno
Den vzniku členství: 14. leden 2019
zapsáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
ONDŘEJ KUDRNA
Neratovice
Den vzniku členství: 14. leden 2019
zapsáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
SYLVA KYNYCHOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 14. leden 2019
zapsáno 11. leden 2019 
Člen dozorčí rady:
CÉCILE CAMILLI
None
Den vzniku členství: 15. leden 2019
zapsáno 5. únor 2019 
Základní kapitál:
4 562 982,-Kč
zapsáno 5. březen 1992 
vymazáno 6. březen 1992 
4 562 982 000,-Kč
zapsáno 6. březen 1992 
vymazáno 10. prosinec 1992 
5 001 642 000,-Kč
zapsáno 10. prosinec 1992 
vymazáno 11. leden 1994 
7 502 463 000,-Kč
zapsáno 11. leden 1994 
vymazáno 3. listopad 1994 
9 502 463 000,-Kč
zapsáno 3. listopad 1994 
vymazáno 4. září 1997 
9 502 463 000,-Kč
zapsáno 4. září 1997 
vymazáno 11. únor 2000 
19 004 926 000,-Kč
zapsáno 11. únor 2000 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Komerční banka, a.s. Údaje byly staženy 21. dubna 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45317054 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45317054 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Komerční banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies