Komerční banka, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. - logo
IČO:45317054
Z. KAPITÁL:19.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  4ktes4w
DIČ: CZ699001182, Detail DIČ
ADRESA: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na příkopě 969 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (101) |  sbírka listin (166)

Datum vzniku a zápisu:
5. března 1992
Spisová značka:
B 1360 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 5. března 1992
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s.
zapsáno 5. března 1992
Sídlo:
Praha 1, Na příkopě 33
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 3. září 1996
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 18. dubna 2001
Praha 1, Na Příkopě čp. 969, PSČ 11407
zapsáno 18. dubna 2001
vymazáno 4. června 2001
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
zapsáno 4. června 2001
Identifikační číslo:
45317054
zapsáno 5. března 1992
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 5. března 1992
Předmět podnikání:
d) financování pronájmu
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 26. července 2000
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management)
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 26. července 2000
p) výkon funkce depozitáře investičního fondu
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 26. července 2000
Banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy.
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 1. prosince 1999
ubytovací služby
zapsáno 11. května 1993
vymazáno 3. září 1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 11. května 1993
vymazáno 3. září 1996
vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 20. dubna 2000
Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. Předmětem podnikání banky je:
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
a) přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
b) poskytování úvěrů
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
c) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
d) finanční pronájem (leasing)
zapsáno 26. července 2000
vymazáno 14. října 2003
e) platební styk a zúčtování
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
g) poskytování záruk
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
h) otevírání akreditivů
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
i) obstarávání inkasa
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
l) finanční makléřství
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
m) poskytování porad ve věcech podnikání
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management)
zapsáno 26. července 2000
vymazáno 14. října 2003
o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
p) výkon funkce depozitáře
zapsáno 26. července 2000
vymazáno 14. října 2003
q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
r) poskytování bankovních informací
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
s) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 14. října 2003
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
zapsáno 20. dubna 2000
vymazáno 14. října 2003
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
zapsáno 14. října 2003
vymazáno 20. června 2006
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
zapsáno 14. října 2003
vymazáno 31. července 2004
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
zapsáno 31. července 2004
vymazáno 7. září 2005
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
zapsáno 20. června 2006
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 7. září 2005
vymazáno 20. května 2010
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. května 2010
vymazáno 10. března 2014
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
zapsáno 10. března 2014
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Bratislava, Žalmanova 5, PSČ 80000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen představenstva:
 
Praha 9, Matějková ul. 1089/3, PSČ 19000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen představenstva:
 
Praha 4, Choceradská 2949, PSČ 14000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen představenstva:
 
Praha 6, Guevarova 1281, PSČ 16000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen představenstva:
 
Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16900
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen představenstva:
 
RNDr. Petr Budinský, CSc.
Praha 8, Kusého 533, PSČ 18000
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 10. října 1995
předseda představenstva:
 
Praha 4, Jílovská 1165, PSČ 14200
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 11. září 1998
místopředseda představenstva:
 
Praha 9, Zelenečská 16, PSČ 19000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 14. října 1998
člen představenstva:
 
Praha 2, Lužická 30, PSČ 12000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 14. října 1998
člen představenstva:
 
Praha 6, Vilímovská 17, PSČ 16000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 14. října 1998
člen představenstva:
 
Praha 9, Zelenečská 16, PSČ 19000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 29. ledna 1996
člen představenstva:
 
Praha 4, Jílovská 1165, PSČ 14200
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 29. ledna 1996
místopředseda představenstva:
 
Praha 9, Zelenečská 16, PSČ 19000
zapsáno 29. ledna 1996
vymazáno 11. února 1997
předseda představenstva:
 
Praha 4, Jílovská 1165, PSČ 14200
zapsáno 29. ledna 1996
vymazáno 11. února 1997
člen představenstva:
 
Praha 5, Dreyerova 628, PSČ 15000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen představenstva:
 
RNDr. Petr Budinský, CSc.
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17, PSČ 16000
zapsáno 10. října 1995
vymazáno 11. února 1997
člen představenstva:
 
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 17000
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 11. února 1997
předseda:
 
JUDr.Ing. Jan Kollert
Praha 6, Na Špitálce 12/17, PSČ 16000
zapsáno 1. prosince 1999
vymazáno 20. dubna 2000
člen představenstva:
 
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 17000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 20. dubna 2000
člen:
 
Praha 9, Lihovarská 1270/11, PSČ 19000
zapsáno 14. října 1998
vymazáno 20. dubna 2000
člen:
 
Praha 5, Suchý Vršek 2122/33, PSČ 15500
zapsáno 11. května 1999
vymazáno 20. dubna 2000
člen představenstva:
 
Praha 5, Dreyerova 628, PSČ 15000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 10. srpna 2000
člen:
 
Sýkořice 166, okres Rakovník, PSČ 27024
zapsáno 14. října 1998
vymazáno 11. května 1999
člen představenstva:
 
RNDr. Petr Budinský, CSc.
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17, PSČ 16000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 1. prosince 1999
člen:
 
JUDr.Ing. Jan Kollert
Praha 6, Na Špitálce 12/17, PSČ 16000
zapsáno 14. října 1998
vymazáno 1. prosince 1999
místopředseda:
 
RNDr. Petr Budinský, CSc.
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17, PSČ 16000
zapsáno 1. prosince 1999
vymazáno 10. srpna 2000
člen:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
zapsáno 1. prosince 1999
vymazáno 10. srpna 2000
člen:
 
Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 40340
Den vzniku funkce: 1. března 2000
Den zániku funkce: 5. října 2001
zapsáno 20. dubna 2000
vymazáno 18. února 2002
předseda:
 
Tábor, Fügnerova 2211, PSČ 39001
Den vzniku funkce: 19. dubna 2000
Den vzniku členství: 19. dubna 2000
Den zániku členství: 5. října 2001
zapsáno 10. července 2000
vymazáno 18. února 2002
člen:
 
New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 16. května 2000
Den zániku funkce: 5. října 2001
pobyt v ČR: Praha 7, Trojská 659/183
zapsáno 10. srpna 2000
vymazáno 18. února 2002
místopředseda:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku funkce: 13. října 1999
Den vzniku členství: 16. května 2000
zapsáno 10. srpna 2000
vymazáno 13. února 2002
člen představenstva:
 
Praha 4, Nad Svahem 5/1419, PSČ 14000
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 9. října 2000
člen představenstva:
 
Praha 6, Pod Beránkou 33, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. června 2000
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 13. února 2002
člen představenstva:
 
Praha 7, Jana Zajíce 40, PSČ 17000
Den vzniku funkce: 24. května 2000
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 4. června 2001
místopředseda:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku funkce: 16. května 2000
Den zániku funkce: 5. října 2001
Den vzniku členství: 13. října 1999
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 18. února 2002
člen představenstva:
 
Praha 6, Pod Beránkou 33, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. června 2000
Den zániku funkce: 5. října 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 18. února 2002
člen představenstva:
 
Praha 7, Jana Zajíce 40, PSČ 17000
Den zániku funkce: 5. října 2001
Den vzniku členství: 1. června 2000
zapsáno 4. června 2001
vymazáno 18. února 2002
člen představenstva:
 
Praha 4, Nad Svahem 5/1419, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 12. června 2000
Den zániku funkce: 5. října 2001
je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 18. února 2002
člen:
 
Vrané nad Vltavou, Nad školkou 530, okres Praha-západ, PSČ 25246
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den zániku funkce: 5. října 2005
zapsáno 18. února 2002
vymazáno 2. srpna 2005
předseda:
 
85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den vzniku členství: 5. října 2001
je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 18. února 2002
vymazáno 28. prosince 2002
člen:
 
Praha 7, Trojská 659/183, PSČ 17100
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den zániku funkce: 30. dubna 2002
zapsáno 18. února 2002
vymazáno 5. října 2002
předseda:
 
Praha 1, Senovážné náměstí čp. 869/28
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den vzniku členství: 5. října 2001
je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 28. prosince 2002
vymazáno 15. dubna 2005
místopředseda:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den zániku funkce: 9. října 2002
Den vzniku členství: 5. října 2001
zapsáno 18. února 2002
vymazáno 30. ledna 2003
člen:
 
Vrané nad Vltavou, Nad školkou 530, okres Praha-západ, PSČ 25246
Den vzniku členství: 6. října 2005
Den zániku členství: 23. února 2006
zapsáno 2. srpna 2005
vymazáno 4. dubna 2006
předseda:
 
Praha 1, Senovážné náměstí čp. 869/28
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den zániku funkce: 6. října 2005
Den vzniku členství: 5. října 2001
Den zániku členství: 6. října 2005
je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 15. dubna 2005
vymazáno 13. října 2005
člen:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku členství: 5. října 2001
Den zániku členství: 5. října 2005
zapsáno 30. ledna 2003
vymazáno 2. srpna 2005
člen představenstva:
 
Praha 5, Barrandovská 13/160, PSČ 15200
Den vzniku funkce: 5. října 2001
Den zániku funkce: 31. ledna 2003
zapsáno 18. února 2002
vymazáno 15. dubna 2003
člen:
 
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 1. února 2003
Den zániku členství: 8. října 2004
zapsáno 15. dubna 2003
vymazáno 23. listopadu 2004
člen:
 
Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 11000
Den vzniku členství: 9. října 2004
zapsáno 23. listopadu 2004
vymazáno 15. dubna 2005
člen:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 2. května 2002
zapsáno 31. října 2002
vymazáno 15. dubna 2005
člen:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 25. června 2002
zapsáno 28. prosince 2002
vymazáno 30. ledna 2003
místopředseda:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 9. října 2002
Den zániku funkce: 31. května 2004
Den vzniku členství: 25. června 2002
zapsáno 30. ledna 2003
vymazáno 31. července 2004
člen:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 23. září 2004
vymazáno 30. září 2004
místopředseda:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. září 2004
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 30. září 2004
vymazáno 15. dubna 2005
předseda představenstva:
 
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den vzniku členství: 10. září 2009
zapsáno 17. září 2009
vymazáno 6. dubna 2010
předseda představenstva:
 
Praha 5 - Smíchov, Tichá 1472/1, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den zániku funkce: 1. srpna 2013
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 1. srpna 2013
zapsáno 6. dubna 2010
vymazáno 2. srpna 2013
člen představenstva:
 
Brno - Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 64400
Den vzniku členství: 1. června 2008
Den zániku členství: 1. června 2012
zapsáno 4. června 2008
vymazáno 2. června 2012
člen:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku členství: 6. října 2005
Den zániku členství: 6. října 2009
zapsáno 2. srpna 2005
vymazáno 2. října 2009
člen:
 
Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 11000
Den vzniku členství: 9. října 2004
Den zániku členství: 9. října 2008
zapsáno 15. dubna 2005
vymazáno 7. listopadu 2008
člen:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 2. května 2002
zapsáno 15. dubna 2005
vymazáno 13. října 2005
místopředseda:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. září 2004
Den zániku funkce: 6. října 2005
Den vzniku členství: 1. září 2004
zapsáno 15. dubna 2005
vymazáno 13. října 2005
místopředseda:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 7. října 2005
Den zániku funkce: 2. května 2006
Den vzniku členství: 2. května 2002
Den zániku členství: 2. května 2006
zapsáno 13. října 2005
vymazáno 9. května 2006
místopředseda:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 3. května 2006
Den zániku funkce: 31. ledna 2008
Den vzniku členství: 3. května 2006
Den zániku členství: 31. ledna 2008
zapsáno 9. května 2006
vymazáno 11. února 2008
člen představenstva:
 
Brno - Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 64400
Den zániku funkce: 2. června 2016
Den vzniku členství: 2. června 2012
Den zániku členství: 2. června 2016
zapsáno 2. června 2012
vymazáno 12. května 2016
člen představenstva:
 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 25228
Den vzniku členství: 7. října 2009
Den zániku členství: 7. října 2013
zapsáno 2. října 2009
vymazáno 8. října 2013
člen představenstva:
 
Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 11000
Den vzniku členství: 10. října 2008
Den zániku členství: 31. prosince 2010
zapsáno 7. listopadu 2008
vymazáno 1. ledna 2011
člen představenstva:
 
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. února 2008
zapsáno 11. února 2008
vymazáno 17. září 2009
předseda:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 7. října 2005
Den zániku funkce: 1. prosince 2008
Den vzniku členství: 1. září 2004
Den zániku členství: 1. prosince 2008
zapsáno 13. října 2005
vymazáno 2. prosince 2008
člen:
 
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 29001
Den vzniku členství: 1. července 2006
zapsáno 20. června 2006
vymazáno 28. června 2007
člen představenstva:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku členství: 2. prosince 2008
zapsáno 2. prosince 2008
vymazáno 3. prosince 2008
předseda představenstva:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 2. prosince 2008
Den zániku funkce: 9. září 2009
Den vzniku členství: 2. prosince 2008
Den zániku členství: 9. září 2009
zapsáno 3. prosince 2008
vymazáno 17. září 2009
člen představenstva:
 
Praha 1, Štěpánská 625/42, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. ledna 2011
zapsáno 1. ledna 2011
vymazáno 7. června 2011
člen představenstva:
 
Praha 1 - Malá Strana, Hroznová 491/4, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. ledna 2011
Den zániku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 7. června 2011
vymazáno 31. ledna 2015
člen představenstva:
 
Praha 2 - Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 12000
Den vzniku členství: 1. února 2008
Den zániku členství: 1. května 2012
zapsáno 17. září 2009
vymazáno 2. května 2012
člen:
 
Poděbrady - Poděbrady V, Máchova 92, okres Nymburk
Den vzniku členství: 1. července 2006
Den zániku členství: 1. července 2010
zapsáno 28. června 2007
vymazáno 2. července 2010
předseda představenstva:
 
Praha 5 - Smíchov, Tichá 1472/1, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den vzniku členství: 10. září 2009
zapsáno 6. dubna 2010
vymazáno 6. dubna 2010
člen představenstva:
 
Praha 2 - Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 12000
Den vzniku členství: 2. května 2012
Den zániku členství: 31. července 2012
zapsáno 2. května 2012
vymazáno 7. srpna 2012
člen představenstva:
 
Poděbrady - Poděbrady V, Máchova 92, okres Nymburk
Den vzniku funkce: 2. července 2010
Den zániku funkce: 31. července 2012
zapsáno 2. července 2010
vymazáno 7. srpna 2012
člen představenstva:
 
Praha 1, Štěpánská 611/14, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
zapsáno 7. srpna 2012
vymazáno 31. ledna 2015
člen představenstva:
 
Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den zániku funkce: 1. srpna 2016
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
Den zániku členství: 1. srpna 2016
zapsáno 31. ledna 2015
vymazáno 28. července 2016
člen představenstva:
 
Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
zapsáno 7. srpna 2012
vymazáno 23. srpna 2012
člen představenstva:
 
Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 18000
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
Den zániku členství: 31. března 2015
zapsáno 23. srpna 2012
vymazáno 8. dubna 2015
předseda:
 
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 2. srpna 2013
Den vzniku členství: 2. srpna 2013
zapsáno 2. srpna 2013
vymazáno 3. prosince 2016
předseda:
 
Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 2. srpna 2013
Den zániku funkce: 2. srpna 2017
Den vzniku členství: 2. srpna 2013
Den zániku členství: 2. srpna 2017
zapsáno 3. prosince 2016
vymazáno 1. srpna 2017
člen představenstva:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 8. října 2013
Den zániku členství: 8. října 2017
zapsáno 8. října 2013
vymazáno 3. října 2017
člen představenstva:
 
Hroznová 491/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 2. ledna 2015
zapsáno 31. ledna 2015
vymazáno 21. ledna 2016
člen představenstva:
 
Den vzniku členství: 2. ledna 2015
zapsáno 21. ledna 2016
vymazáno 25. února 2016
člen představenstva:
 
Hroznová 491/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den zániku funkce: 30. listopadu 2016
Den vzniku členství: 2. ledna 2015
Den zániku členství: 30. listopadu 2016
zapsáno 25. února 2016
vymazáno 20. prosince 2016
člen představenstva:
 
Do Klukovic 1134/8a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. dubna 2015
zapsáno 8. dubna 2015
člen:
 
Mladá 95/2a, Útěchov, 644 00 Brno
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
zapsáno 3. června 2016
člen:
 
Vojanova 762, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 2. srpna 2016
zapsáno 28. července 2016
předseda:
 
Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 3. srpna 2017
Den vzniku členství: 3. srpna 2017
zapsáno 1. srpna 2017
člen:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 9. října 2017
zapsáno 3. října 2017
člen:
 
Ovocný trh 567/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. října 2017
zapsáno 3. října 2017
Počet členů:
6
zapsáno 31. ledna 2015
Způsob jednání:
Jednání za banku: Banku zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti a prokuristé se samostatnou prokurou, pokud byli jmenováni. Podepisování za banku: Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu banky připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představentsva pokud jsou k tomu představenstvem zmocněni, nebo generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti nebo prokurista se samostatnou prokurou s tím, že se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 25. května 1993
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni,generální ředitel v rozsahu svého zmocnění představenstvem a jím zmocnění pracovníci,jakož i prokuristé se samostatnou prokurou,pokud jim byla představenstvem udělena. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, generální ředitel na základě svého zplnomocnění představenstvem a jím zplnomocnění podřízení pracovníci v mezích své působnosti, jakož i prokurista se samostatnou prokurou.
zapsáno 25. května 1993
vymazáno 29. ledna 1996
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni.
zapsáno 29. ledna 1996
vymazáno 4. září 1997
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní členové představenstva.
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 14. května 2015
Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům.
zapsáno 14. května 2015
vymazáno 1. srpna 2017
Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové.
zapsáno 1. srpna 2017
Dozorčí rada:
 
Praha 3, Schofferova 29, PSČ 13000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
 
Kopřivnice, Francouzská ul. 1025, PSČ 74221
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
 
okres Břeclav, Rakovice 141, PSČ 69103
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 9. října 1995
 
Vysoké Mýto, SNP 607/IV, PSČ 56601
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
 
ing. Karel Maur
Praha 4, Senická 3292, PSČ 14000
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. října 1993
člen:
 
RNDr. Petr Budínský, CSc.
Praha 8, Kusého 533, PSČ 18000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 9. října 1995
člen:
 
Bratislava, Košická 39
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 9. října 1995
člen:
 
Praha 6, Tobrická 764/2, PSČ 16000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. ledna 1994
člen:
 
Praha 8, U Sluncové 602/7, PSČ 18000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 9. října 1995
člen:
 
Praha 6, Guevarova 1281
zapsáno 11. ledna 1994
vymazáno 9. října 1995
člen:
 
Praha 5, Hilmarova 979b. 177, PSČ 15000
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 11. února 1997
 
ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.
Praha 4, Ružinovská 8/1161, PSČ 14200
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 3. září 1996
 
ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Bryksova 954, PSČ 19000
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 4, Květnového vítězství 1866/42, PSČ 14000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Přerov 7 - Čelkyně, Na podlesí 25
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 9, Moravanská 468, PSČ 19000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 4, Choceradská 3120/8, PSČ 14000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 5, Suchý vršek 2137, PSČ 15000
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 2, Legerova 43, PSČ 12000
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Praha 5, Janského 2415, PSČ 15500
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Ing. Jan Klak
Praha - západ, Břežanská 96,Ohrobec, PSČ 25245
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Žďár nad Sázavou, Dolní Loučky 33, PSČ 59455
zapsáno 10. října 1995
vymazáno 11. února 1997
člen:
 
Praha 5, Hilmarova 979b. 177, PSČ 15000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 4. září 1997
člen:
 
Praha 4, Květnového vítězství 1866/42, PSČ 14000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 4. září 1997
člen:
 
Praha 5, Suchý vršek 2137, PSČ 15000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 4. září 1997
člen:
 
Žďár nad Sázavou, Dolní Loučky 33, PSČ 59455
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 4. září 1997
člen:
 
Ing. Jan Klak
Praha - západ, Břežanská 96,Ohrobec, PSČ 25245
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 14. října 1998
člen:
 
Doc. ing. Karel Dyba, CSc.
Praha 1, Národní 37, PSČ 11000
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 14. října 1998
 
ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Bryksova 954, PSČ 19000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Praha 6, Štefkova 14, PSČ 16000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Praha 5, Janského 2415, PSČ 15500
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 4. září 1997
člen:
 
JUDr. Petr Kotáb
Praha 4, Novodvorská 408, PSČ 14200
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Brno, Řehořova 36, okres Brno-město, PSČ 61800
zapsáno 14. října 1998
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Praha 2, Legerova 43, PSČ 12000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Praha 4, Choceradská 3120/8, PSČ 14000
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Praha 10, Charkovská 13, PSČ 10100
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
Praha 5, Neustupného 1832, PSČ 15500
zapsáno 14. října 1998
vymazáno 20. května 1999
člen:
 
JUDr.ing. Miloslav Fiedler
Praha 5, K zahrádkám 17, PSČ 15000
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 20. dubna 2000
člen:
 
Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 26. listopadu 1999
člen:
 
Praha 6, Španielova 1303/72, PSČ 16000
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 26. listopadu 1999
člen:
 
Ing. Jan Stiess
Praha 5, Stiessova 191, PSČ 15000
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 9. října 2000
člen:
 
Prof.JUDr. Karel Malý, DrSc.
Praha 9, Na Krocínce 787/21, PSČ 19000
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 9. října 2000
člen:
 
Přerov 7 - Čekyně, Na podlesí 25, okres Přerov
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku členství: 26. května 2001
zapsáno 11. října 1993
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
Praha 9, Moravanská 468, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den vzniku členství: 26. května 2001
zapsáno 11. února 1997
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
Most, Táboritů 2219/12, PSČ 43401
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku členství: 26. května 2001
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 16400
Den vzniku funkce: 31. května 2000
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
Doc. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Praha 5, Ovčí hájek 2173/44, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku členství: 14. června 2001
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 16400
Den vzniku členství: 31. května 2000
Den zániku členství: 8. října 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Praha 5 - Košíře, Kvapilova 958/9
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku funkce: 28. dubna 2005
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku členství: 27. května 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 3. prosince 2002
člen:
 
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
Den vzniku členství: 27. května 2001
Den zániku členství: 27. května 2005
zapsáno 3. prosince 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
Plzeň, Žižkova 55, okres Plzeň-město, PSČ 32015
Den vzniku členství: 27. května 2001
Den zániku členství: 27. května 2005
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
Náchod, Ovocná ul. 1576, PSČ 57401
Den vzniku členství: 27. května 2001
Den zániku členství: 27. května 2005
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 29001
Den vzniku funkce: 31. května 1999
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 26. listopadu 1999
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Praha 4, Podolská 10, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku členství: 26. května 2001
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 13. února 2002
člen:
 
JUDr. Filip Marco,Ph.D.
Praha 8, Kubova 8, PSČ 18600
Den vzniku funkce: 31. května 2000
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Vyškov, Sídliště Osvobození 634/18, PSČ 68201
Den vzniku funkce: 24. listopadu 1998
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Doc.ing. Karel Kopp, CSc.
Praha 5, V Břízkách 1025/2a, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 24. listopadu 1998
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Praha 7, Ovenecká 23, PSČ 17000
Den vzniku funkce: 31. května 1999
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 26. listopadu 1999
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Doc.Ing. Jiří Havel, CSc.
Praha 3, Na Balkáně 2118/130, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 31. května 2000
Den zániku funkce: 8. října 2001
zapsáno 20. dubna 2000
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 16400
je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 9. října 2000
člen:
 
Praha 9, Moravanská 468, PSČ 19000
Den vzniku členství: 26. května 2001
Den zániku členství: 8. října 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 20. února 2002
člen:
 
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 29001
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku funkce: 28. dubna 2005
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
14, bis Rue Raynouard, 75116 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku funkce: 28. dubna 2005
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku funkce: 28. dubna 2005
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku členství: 28. dubna 2005
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
člen:
 
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 8. října 2001
Den zániku členství: 28. dubna 2005
osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 20. února 2002
vymazáno 9. července 2005
předseda dozorčí rady:
 
Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 30. dubna 2009
Den zániku funkce: 30. dubna 2013
Den vzniku členství: 30. dubna 2009
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 18. května 2009
vymazáno 21. května 2013
místopředseda dozorčí rady:
 
Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 30. dubna 2009
Den zániku funkce: 30. dubna 2013
Den vzniku členství: 30. dubna 2009
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 18. května 2009
vymazáno 21. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800
Den vzniku členství: 29. dubna 2008
Den zániku členství: 29. dubna 2012
zapsáno 30. května 2008
vymazáno 23. května 2012
člen:
 
Praha 5 - Košíře, Kvapilova 958/9
Den vzniku funkce: 29. dubna 2005
Den zániku funkce: 29. dubna 2009
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 18. května 2009
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Košíře, Kvapilova 958/9
Den vzniku členství: 30. dubna 2009
Den zániku členství: 30. dubna 2013
zapsáno 18. května 2009
vymazáno 21. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Versailles, Rue Mademoiselle 19, 78000, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. dubna 2009
Den zániku členství: 26. září 2012
zapsáno 18. května 2009
vymazáno 16. října 2012
člen:
 
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
Den vzniku členství: 28. května 2005
Den zániku členství: 28. května 2009
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 29. května 2009
člen:
 
Ústí nad Labem, Jeseniova 401/30
Den vzniku členství: 28. května 2005
Den zániku členství: 28. května 2009
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 29. května 2009
člen:
 
Náchod, Ovocná ul. 1576, PSČ 57401
Den vzniku členství: 28. května 2005
Den zániku členství: 28. května 2009
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 29. května 2009
člen:
 
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 29001
Den vzniku funkce: 29. dubna 2005
Den zániku funkce: 26. dubna 2006
Den zániku členství: 26. dubna 2006
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 20. června 2006
člen:
 
14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2005
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 20. září 2006
předseda dozorčí rady:
 
14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 14. června 2005
Den zániku funkce: 29. dubna 2009
Den vzniku členství: 29. dubna 2005
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 18. května 2009
člen:
 
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2005
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 13. prosince 2006
místopředseda dozorčí rady:
 
24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 14. června 2005
Den zániku funkce: 29. dubna 2009
Den vzniku členství: 29. dubna 2005
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 13. prosince 2006
vymazáno 18. května 2009
člen:
 
19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2005
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 18. května 2009
člen:
 
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2005
osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry
zapsáno 9. července 2005
vymazáno 9. května 2007
člen:
 
14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2005
Den zániku členství: 29. dubna 2009
zapsáno 9. května 2007
vymazáno 21. srpna 2009
člen dozorčí rady:
 
78430 Louveciennes, Rue de Voisins 14, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. dubna 2009
Den zániku členství: 30. září 2010
zapsáno 21. srpna 2009
vymazáno 9. listopadu 2010
člen dozorčí rady:
 
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
Den vzniku členství: 29. května 2009
zapsáno 29. května 2009
vymazáno 17. září 2009
člen dozorčí rady:
 
Paříž, rue Saint Placide 44, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. října 2010
Den zániku členství: 21. dubna 2011
zapsáno 9. listopadu 2010
vymazáno 18. května 2011
člen dozorčí rady:
 
Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 77200
Den vzniku členství: 29. května 2009
Den zániku členství: 31. května 2013
zapsáno 17. září 2009
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 1860, PSČ 58001
Den vzniku členství: 29. května 2009
Den zániku členství: 31. května 2013
zapsáno 29. května 2009
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
PaedDr. Karel Přibil
Kamenice - Nová Hospoda, Návršní 332, PSČ 25168
Den vzniku členství: 29. května 2009
Den zániku členství: 31. května 2013
zapsáno 29. května 2009
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Paříž, rue Saint Placide 44, Francouzská republika
Den vzniku členství: 22. dubna 2011
Den zániku členství: 22. dubna 2015
zapsáno 18. května 2011
vymazáno 14. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800
Den zániku funkce: 30. dubna 2016
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
Den zániku členství: 30. dubna 2016
zapsáno 23. května 2012
vymazáno 12. května 2016
člen dozorčí rady:
 
Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014, Francouzská republika
Den vzniku členství: 27. září 2012
Den zániku členství: 24. dubna 2013
zapsáno 16. října 2012
vymazáno 21. května 2013
člen dozorčí rady:
 
78100 Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. května 2013
Den zániku členství: 1. května 2017
zapsáno 21. května 2013
vymazáno 29. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. května 2013
Den zániku členství: 1. května 2017
zapsáno 21. května 2013
vymazáno 29. května 2017
předseda dozorčí rady:
 
75014 Paříž, Square Henri Delormel 6, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. května 2013
Den zániku funkce: 1. května 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2013
Den zániku členství: 1. května 2017
zapsáno 21. května 2013
vymazáno 29. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 1. června 2013
Den zániku členství: 1. června 2017
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 29. května 2017
místopředseda dozorčí rady:
 
75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. května 2013
Den zániku funkce: 1. května 2017
Den vzniku členství: 1. května 2013
Den zániku členství: 1. května 2017
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 29. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Smetanovo náměstí 1860, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 1. června 2013
Den zániku členství: 1. června 2017
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 29. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Návršní 332, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
Den vzniku členství: 1. června 2013
Den zániku členství: 1. června 2017
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 29. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Le Vesinet, 11 rue Henri Cloppet-78110, Francouzská republika
Den vzniku členství: 23. dubna 2015
zapsáno 14. května 2015
člen:
 
Vavákova 1486/4a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. května 2016
Den vzniku členství: 1. května 2016
zapsáno 12. května 2016
člen:
 
78100 Saint Germain en Laye, 15 Ter rue de Tourville, Francouzská republika
Den vzniku členství: 2. května 2017
zapsáno 29. května 2017
člen:
 
Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 2. května 2017
zapsáno 29. května 2017
předseda:
 
75014 Paříž, 18 Place Denfert Rochereau, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 2. května 2017
zapsáno 29. května 2017
místopředseda:
 
75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 2. května 2017
zapsáno 29. května 2017
člen:
 
U Gabrielky 569, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 2. června 2017
zapsáno 2. června 2017
člen:
 
Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 2. června 2017
zapsáno 2. června 2017
člen:
 
Žižkova 2080/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Den vzniku členství: 2. června 2017
zapsáno 2. června 2017
Počet členů:
9
zapsáno 29. května 2017
Akcie:
4 562 982 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 10. prosince 1992
5 001 642 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 10. prosince 1992
vymazáno 11. ledna 1994
15 004 926 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 11. ledna 1994
vymazáno 3. listopadu 1994
19 004 926 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 3. listopadu 1994
vymazáno 11. února 2000
38 009 852 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 11. února 2000
vymazáno 4. června 2001
38 009 852 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
v zaknihované podobě
zapsáno 4. června 2001
vymazáno 10. března 2014
38 009 852 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 5 a v § 6 stanov.
zapsáno 10. března 2014
vymazáno 25. dubna 2016
190 049 260 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 5 a v § 6 stanov.
zapsáno 25. dubna 2016
Základní kapitál:
4 562 982,- Kč
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 6. března 1992
4 562 982 000,- Kč
zapsáno 6. března 1992
vymazáno 10. prosince 1992
5 001 642 000,- Kč
zapsáno 10. prosince 1992
vymazáno 11. ledna 1994
7 502 463 000,- Kč
zapsáno 11. ledna 1994
vymazáno 3. listopadu 1994
9 502 463 000,- Kč
zapsáno 3. listopadu 1994
vymazáno 4. září 1997
9 502 463 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 4. září 1997
vymazáno 11. února 2000
19 004 926 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 11. února 2000
Ostatní skutečnosti:
Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky.
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 11. ledna 1994
Způsob jednání jménem společnosti: Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda
zapsáno 14. července 1994
vymazáno 9. října 1995
Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
zapsáno 3. listopadu 1994
vymazáno 9. října 1995
představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen
zapsáno 14. července 1994
vymazáno 9. října 1995
představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně člen představenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník.
zapsáno 14. července 1994
vymazáno 9. října 1995
Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.
zapsáno 31. prosince 2010
Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.
zapsáno 5. března 1992
Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky, s.p.ú. ze 100%.
zapsáno 5. března 1992
vymazáno 4. září 1997
Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 16.7.1992.
zapsáno 10. prosince 1992
vymazáno 23. listopadu 2004
Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konané dne 8.11.1993.
zapsáno 11. ledna 1994
vymazáno 23. listopadu 2004
Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto:
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník a člen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva Ing.Karel Bednář
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing.Bořivoj Pražák
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 4. září 1997
Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
zapsáno 9. října 1995
vymazáno 23. listopadu 2004
Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 6.května 1996
zapsáno 3. září 1996
vymazáno 23. listopadu 2004
Valná hromada přijala následující usnesení: a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých) až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy: devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korun českých ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenových akcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že v prvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dva týdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitele v zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního práva jsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. : - Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04 - Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07 - České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72 - Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19 - Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95 - Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77 - Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42 - Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16 - Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78 - Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31 - Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32 - Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20 - Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14 - Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01 c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12. červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněna ve dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne v sídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzve Fond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu se stanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisu šesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní. f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné. g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetím kole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, které bude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, že druhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělí následující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a to tak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musí obsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku bude zveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místem pro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerční banky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07. h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm. g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování se odmítne. j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný a činí 500,- Kč za jednu akcii. k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady.
zapsáno 26. listopadu 1999
vymazáno 11. února 2000
Počet členů dozorčí rady: 9
zapsáno 10. března 2014
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 10. března 2014
vymazáno 31. ledna 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 10. března 2014
Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016.
zapsáno 8. září 2016
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 2011
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
zapsáno 1. ledna 2011
Sídlo nebo umístění:
Bratislava, Hodžovo nám. 1A, PSČ 81106, Slovenská republika
zapsáno 1. ledna 2011
Předmět podnikání:
a) přijímání vkladů
zapsáno 1. ledna 2011
b) poskytování úvěrů
zapsáno 1. ledna 2011
c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu
zapsáno 1. ledna 2011
d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše
zapsáno 1. ledna 2011
e) poskytování záruk a příslibů
zapsáno 1. ledna 2011
f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 1. ledna 2011
g) peněžní makléřství
zapsáno 1. ledna 2011
h) poskytování bankovních informací
zapsáno 1. ledna 2011
i) emise elektronických peněz
zapsáno 1. ledna 2011
j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
zapsáno 1. ledna 2011
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. VLASTIMIL CZABE
Olomouc, Tylova /3, PSČ 77200
zapsáno 1. ledna 2011
vymazáno 18. května 2011
KATARÍNA KURUCOVÁ
81107 Bratislava, Mýtná 2885/19, Slovenská republika
zapsáno 20. října 2011
vymazáno 5. srpna 2015
KATARÍNA KURUCOVÁ
83152 Bratislava, Vavrinecká 12517/17, Slovenská republika
zapsáno 5. srpna 2015

Originál výpisu Komerční banka, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Komerční banka, a.s. Údaje byly staženy 4. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45317054 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45317054 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Komerční banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: Akcie KB, akcie kb aktuálně, komerční banka burza rm online, akcie komerční banky aktuálně, akcie komerční banky, kb akcie, komerční banka, komerční banka akcie, Akcie komercni, aktuální kurz akcií kb
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů