Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. - logo
IČO:46356436
Z. KAPITÁL: 50.1 milionů Kč
DIČ (DPH):CZ46356436 informace o dph, ověřit
ADRESA: Pečky, Pečky
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:25. květen 1993
DATUM ZÁNIKU:1. červen 2010
Pečky

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
25. květen 1993 
 
Spisová značka
B 2006/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 1. červen 2010 
Obchodní firma
Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb a.s.
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s.
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
Sídlo
Chvalovická 982, Pečky
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
Chvalovická 471, 289 11 Pečky
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
Identifikační číslo
46356436 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
opravárenská činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
projektová činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
servisní a analytická laboratorní činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
propagační a publikační činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
zahraničně-obchodní činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba elektrického proudu a tepla
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
práce a služby v oblasti výpočetní techniky a vtei
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
obchodní odbytová činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
stavební,montážní a technologické práce
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
metrologická činnost v rozsahu schémat návaznosti měřidel
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
vědecko-výzkumná činnost
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
ověřování výsledků vědecko-výzkumné činnosti na vlastních i ci- zích experimentálních pracovištích
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti formou poradenské, servisní a kontrolní služby
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
vydávání odborných časopisů v souladu s povolením vydaným podle příslušných směrnic
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
poskytování prací a služeb dodavatelským způsobem v souladu s příslušnými předpisy
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba a vývoj malotonážních potravinářských,chemických a bioche- mických látek a výrobků
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
provádění testací a hodnocení zařízení a technologií krmivářského průmyslu,skladování,posklizňových úprav a povýrobních operací s průmyslovými hnojivy
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
vývojová a výrobní činnost v oblasti strojírenské technologie
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba krmných směsí,krmných koncentrátů,minerálních přísad- doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba chemikálií,ochranných a biologických přípravků
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba a aplikace desinfekčních,desinsekčních a deratizačních prostředků
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výroba strojů,přístrojů,konstrukcí a zařízení pro měření a regu- laci elektrotechnických výrobků,včetně mikroelektroniky a náhrad- ních dílů
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
vedení centrální banky dat pro výživovou hodnotu krmiv
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
normalizační činnost v čr v rozsahu zvláštního povolení
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profe- sích
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
provoz školícího zařízení hotelového typu včetně restauračních služeb
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
provoz bazénu a sauny
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
nákup,skladování,ošetřování,úprava a odbyt zemědělských výrobků, vč.federálních hmotných rezerv
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
poskytování software
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
stavba strojů s mechanickýcm pohonem
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
analytická laboratorní činnost
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
poradenská činnost v oblasti zemědělství a potravinářství
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, včetně provozování hostinských činnostív těchto zařízeních
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
základní a aplikovaný výzkum a poradenská činnost
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
vzdělávací činnost v oblasti zemědělství a potravinářství
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
zemědělská činnost
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
hostinská činnost
zapsáno 21. duben 1997 
vymazáno 1. červen 2010 
ubytovací služby
zapsáno 21. duben 1997 
vymazáno 1. červen 2010 

Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 17. říjen 1995 
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Karel Psota
okres Kolín
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 17. říjen 1995 

Statutární orgán - představenstvo

Členové představenstva
zapsáno 21. duben 1997 
vymazáno 20. listopad 1998 
Místopředseda představenstva
Josef Nouzák
okres Kolín
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 20. listopad 1998 
Členové představenstva
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 21. duben 1997 
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Červenka
okres Praha-východ
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
Místopředseda představenstva
zapsáno 20. listopad 1998 
vymazáno 1. červen 2010 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1998 
vymazáno 1. červen 2010 

Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak,že buď společně všichni členové před- stavenstva,nebo společně předseda představenstva,nebo místopřed- seda a jeden člen představenstva,nebo samostatně jeden člen před- stavenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,při- pojí podpis k obchodnímu jménu společnosti,či otisku razítka spo- lečnosti.
zapsáno 25. květen 1993 
Způsob jednání
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva nebo prokurista, pokud je prokura udělena. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva, a to tak, že k vyti- štěnému nebo nadepsanému jménu společnosti připojí svůj podpis. V případě udělení prokury podepisuje též prokurista tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu spo- lečnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatekem ppa.
zapsáno 17. říjen 1995 
Dozorčí rada
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 17. říjen 1995 
Dozorčí rada
Alena Jeřábková
okres Kolín
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 17. říjen 1995 
Dozorčí rada
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 9. září 1994 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 9. září 1994 
vymazáno 17. říjen 1995 
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Civín
Česká republika
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 20. listopad 1998 
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Holub
okres Kolín
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 20. listopad 1998 
Člen dozorčí rady
zapsáno 17. říjen 1995 
vymazáno 21. duben 1997 
Člen dozorčí rady
zapsáno 21. duben 1997 
vymazáno 1. červen 2010 
Člen dozorčí rady
Miloslav Zapletal
okres Kolín
zapsáno 20. listopad 1998 
vymazáno 1. červen 2010 
Člen dozorčí rady
zapsáno 20. listopad 1998 
vymazáno 1. červen 2010 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
JUDr. Vlasta Šustová
okres Brno-venkov
zapsáno 10. srpen 2000 
vymazáno 14. duben 2008 

Konkurs
zapsáno 10. srpen 2000 
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14.12.2007, čj. 94K 29/2000-230 byl zrušen konkurs na majetek úpadce Výzkumný ústav krimiářského průmyslu a služeb, a.s. po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 4. únor 2008 
Akcie
počet 689 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 9. září 1994 
počet 68 208 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 9. září 1994 
počet 501 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 9. září 1994 
vymazáno 2. květen 1995 
počet 49 638 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 9. září 1994 
vymazáno 2. květen 1995 
počet 50 139 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 1. červen 2010 
Základní kapitál
68 897 000,-Kč
zapsáno 25. květen 1993 
vymazáno 9. září 1994 
50 139 000,-Kč
zapsáno 9. září 1994 
vymazáno 1. červen 2010 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. Údaje byly staženy 13. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 46356436 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46356436 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V