Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. - logo
IČO:46974229
Z. KAPITÁL: 1.0 milion Kč
DIČ (DPH):CZ46974229 informace o dph, ověřit
ADRESA: Lipová alej 3846/8, 695 01 Hodonín
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:25. září 1992
DATUM ZÁNIKU:10. červenec 2018
Lipová alej 3846 Hodonín 69501

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
25. září 1992 
 
Spisová značka
B 906/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 10. červenec 2018 
Obchodní firma
Velkomoravská banka, a.s.
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s.
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 10. červenec 2018 
Sídlo
Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Národní třída 25, Hodonín
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 28. červen 1994 
Lipová alej 8, Hodonín
zapsáno 28. červen 1994 
vymazáno 14. listopad 2011 
Lipová alej 8, 695 01 Hodonín
zapsáno 14. listopad 2011 
vymazáno 10. říjen 2016 
Lipová alej 3846/8, 695 01 Hodonín
zapsáno 10. říjen 2016 
vymazáno 10. červenec 2018 
Identifikační číslo
46974229 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchoddů a peněžních služeb v plném rozsahu činnosti v souladu se zákonem o bankách dle povolení působit jako banka ze dne 15. září 1992 čj. v 43/9-92. jedná se zejména o tyto činnosti : - přijímání vkladů od veřejnosti, - poskytování úvěrů, - investování do cenných papírů na vlastní účet - finanční pronájem /finanční leasing/, - platební styk a zúčtování, l- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
poskytování záruk - otvírání akreditivů, - obstarávání inkasa, - účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb - finanční makléřství, - poskytování porad ve věcech podnikání, - obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství / /portfolio management/, - uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot, - výkon funkce depozitáře investičního fondu
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
směnárenskou činnost /nákup devizových prostředků/, - poskytování bankovních informací, - pronájem bezpečnostních schránek.
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
předmětem činnosti společnosti je provádění veškerých bankovních obchodů a poskytování veškerých bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, a to v rozsahu daném platnými právními předpisy a příslušnými povoleními české národní banky, nebo ministerstva financí čr, pokud je jich k některým činnostem zapotřebí.
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 10. říjen 1995 
společnost se může kapitálově podílet na společnostech a na jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí, pokud to platná právní úprava připouští. v případech, kdy zákon podmiňuje takovou činnost schválením příslušného orgánu, může se společnost kapitálově podílet jen v rozsahu daném získaným povolením.
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 10. říjen 1995 
předmětem činnosti společnosti je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem /finanční leasing/, e) platební styk a zúčtování, f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních kare g) poskytování záruk, h) otevírání tuzemských akreditivů
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 10. červenec 2018 
i) obstarávání inkasa, j) obchodování na vlastní účet tuzemskými převoditelnými cennými papíry, k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, l) finanční makléřství, m) poskytování porad ve věcech podnikání, n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství /portfolio management, o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 10. červenec 2018 
p) výkon funkce depozitáře investičního fondu, r) obchodování na vlastní účet nabo na účet klienta s devizovými hodnotami v rozsahu nákup, prodej a konverze valut, s) poskytování bankovních informací, t) pronájem bezpečnostních schránek.
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 10. červenec 2018 

Statutární orgán - představenstvo

Člen dozorčí rady
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Válka
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
Zdeněk Lacina
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Světík
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozročí rady
Ing. Ladislav Šupka
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Janáč
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Člen dozorčí rady
Ing. Rostislav Krapl
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. září 1992 
Předseda představenstva
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Místopředseda představenstva
Ing. Vlastimil Uličný
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 23. listopad 1993 
Předseda dozorčí rady
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 23. listopad 1993 
Předseda představenstva
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 18. leden 1995 
Místopředseda představenstva
zapsáno 23. listopad 1993 
vymazáno 18. leden 1995 
Členka představenstva
zapsáno 23. listopad 1993 
vymazáno 9. červen 1994 
Místopředseda představenstva
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 10. říjen 1995 
Místopředseda představenstva
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 19. duben 1996 
Místopředseda představenstva
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 19. duben 1996 
Správce pověřený výk.nucené správy
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 31. srpen 1998 
Výkonný předseda předst.
Ing. Miroslav Kerouš
Praha
Den zániku funkce: 11. únor 1999
Den zániku členství: 11. únor 1999
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Ducháček
Praha
Den zániku funkce: 3. září 1998
Den zániku členství: 3. září 1998
zapsáno 19. duben 1996 
vymazáno 10. červenec 2009 
Místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Zachoval
Praha
Den zániku funkce: 3. září 1998
zapsáno 19. duben 1996 
vymazáno 7. září 2001 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Macek
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 25. říjen 1993 
Člen představenstva
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 23. listopad 1993 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Vykydal
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 4. březen 1993 
Člen představenstva
Ing. Antonín Stašek
Uherské Hradiště
zapsáno 4. březen 1993 
vymazáno 22. duben 1994 
Člen představenstva
zapsáno 25. říjen 1993 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen představenstva
zapsáno 22. duben 1994 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen představenstva
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 18. leden 1995 
Člen představenstva
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 18. leden 1995 
Člen představenstva
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 19. duben 1996 
Člen představenstva
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 19. duben 1996 
Člen představenstva
Ing. Karel Bartošek
Praha
Den zániku členství: 28. duben 1999
zapsáno 19. duben 1996 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Člen představenstva
Ing. Jiří Pecháček
Praha
Den zániku členství: 5. duben 2001
zapsáno 19. duben 1996 
vymazáno 28. prosinec 2011 

Způsob jednání
Způsob zastupování: 1. Za společnost jsou oprávněni jednat a společnost zavazovat a za společnost podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2. Jménem společnosti jsou dále oprávněni jednat a společnost zavazovat pracovníci určení představenstvem a to v rozsahu svého zmocnění uvedeného v podpisovém nebo organizačním řádu společnost PO, neboť jiné osoby na základě a v rozsahu plné moci udělené představenstvem nebo prokuristé, pokud jim prokura byla představenstvem udělena a pokud je zapsána v obchodním rejstříku. 3. Pracovníci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 4. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem společnosti.
zapsáno 9. červen 1994 
Způsob jednání
Způsob zastupování: 1. Za společnost jsou oprávněni jednat a společnost zavazovat a za společnost podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva 2. Jménem společnosti jsou dále oprávněni jednat a společnost zavazovat pracovníci určení představenstvem a to v rozsahu svého zmocnění uvedeného v podpisovém nebo organizačním řádu společnosti, nebo jiné osoby na základě a v rozsahu plné moci udělené představenstvem nebo prokuristé,pokud jim prokura byla představenstvem udělena a pokud je zapsána v obchodním rejstříku. 3. Pracovníci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 4. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti.
zapsáno 10. říjen 1995 
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek zastupuje, jedná a podepisuje správce pověřený výkonem nucené správy.
zapsáno 4. říjen 1996 
Způsob jednání
Způsob jednání neuveden.
zapsáno 31. srpen 1998 

Dozorčí rada

Místopředseda
Ing. Václav Světík
okres Hodonín
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 10. říjen 1995 
Členka
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen
Ing. Jan Válka
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen
Zdeněk Lacina
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 10. říjen 1995 
Člen
Ing. Václav Světík
okres Hodonín
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 18. leden 1995 
Člen
Ing. Ladislav Šupka
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen
Ing. Vladimír Janáč
Uherské Hradiště
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 9. červen 1994 
Člen
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 1. červenec 1996 
Člen
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 1. červenec 1996 
Předseda
Ing. Petr Bednařík
Praha
Den zániku funkce: 25. září 1997
Den zániku členství: 25. září 1997
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Člen
Ing. Rostislav Krapl
okres Hodonín
Den zániku členství: 25. září 1997
zapsáno 25. září 1992 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Člen
Ing. Štěpán Matula
Kladno
Den zániku členství: 28. duben 1999
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Člen
Ing. Jiří Hrdlička
Praha
Den zániku členství: 28. duben 1999
zapsáno 9. červen 1994 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Místopředseda
Ing. Václav Světlík
okres Hodonín
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 18. leden 1995 
Člen dozorčí rady
zapsáno 1. červenec 1996 
vymazáno 22. červenec 2009 
Člen dozorčí rady
JUDr. Miroslav Pavlovský
Praha
Den zániku členství: 7. květen 2001
zapsáno 22. červenec 2009 
vymazáno 28. prosinec 2011 
Člen dozorčí rady
Mgr. Václav Štajner
Praha
Den zániku členství: 7. květen 2001
zapsáno 1. červenec 1996 
vymazáno 28. prosinec 2011 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
JUDr. Jiří Jestřáb
Česká republika
zapsáno 7. červenec 1998 
vymazáno 14. listopad 2011 
Konkursní správce
zapsáno 14. listopad 2011 
vymazáno 4. leden 2012 
Konkursní správce
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 28. červen 2013 
Konkursní správce
JUDr. Jiří Jestřáb
okres Třebíč
zapsáno 28. červen 2013 
vymazáno 10. říjen 2016 
Konkursní správce
JUDr. Jiří Jestřáb
okres Třebíč
zapsáno 10. říjen 2016 
vymazáno 16. leden 2018 

Konkurs
zapsáno 7. červenec 1998 
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.3.2017, č.j. 26 K 19/98-872, které nabylo právní moci dne 8.7.2017 byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 6. listopad 2017 
Akcie
počet 60 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 4. říjen 1996 
počet 269 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 4. říjen 1996 
počet 350 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 4. říjen 1996 
počet 1 583 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 4. říjen 1996 
počet 311 450 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 10. říjen 1995 
vymazáno 4. říjen 1996 
počet 60 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 
počet 269 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200,-Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 
počet 350 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2. -Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 
počet 1 583 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200,-Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 
počet 311 450 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 2. -Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 
Základní kapitál
500 000 000,-Kč
zapsáno 22. duben 1994 
vymazáno 4. říjen 1996 
1 000 000,-Kč
zapsáno 4. říjen 1996 
vymazáno 10. červenec 2018 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. Údaje byly staženy 30. září 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 46974229 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46974229 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V