Česká pošta, s.p. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. - logo
IČO:47114983
Z. KAPITÁL:3.6 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  kr7cdry
DIČ: CZ47114983, Detail DIČ
ADRESA: Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Politických vězňů 909 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (61) |  sbírka listin (208)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1993
Spisová značka:
A 7565 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 1993
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p.
zapsáno 4. srpna 2001
Sídlo:
Praha 3, Olšanská 9
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 1. ledna 2008
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599
zapsáno 1. ledna 2008
Identifikační číslo:
47114983
zapsáno 1. ledna 1993
Právní forma:
Státní podnik
zapsáno 1. ledna 1993
Předmět podnikání:
Základním předmětem činnosti podniku je: a/výkon poštovního provozu na území České republiky v rozsahu - podání, přeprava a dodání poštovních včetně elektronické pošty a zabezpečení poštovního a platebního styku, ve vnitř- ním styku - podání, přeprava a dodání poštovních zásilek včetně elektro- nické pošty a poskytování peněžních služeb podle mezinárod- ních dohod v mezinárodním styku - expresní a kurýrní doprava zásilek /vč. dokumentů/ se zaruče- nou dobou dodání vč. mezinárodního styku
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
b/ výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty na území ČR a činnosti z toho vyplývající včetně servisní činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem sítě pošty
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
c/ vývoj, dovoz a vývoz technických a provozních prostředků poš- ty
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
d/ vydávání odborné litetury pro potřebu poštovního provozu, pro- vozních předpisů, pomůcek a tiskopisů, propagačních a informa čních materiálů v oblastech své činnosti
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
e/ archivace poštovních cenin a tiskopisů s tím souvisejících vč. příležitostných poštovních razítek
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
f/ agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštovních přepážek vč. strojové propagace
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
g/ činnost Poštovního muzea podle zásad a norem zakladatele
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
pronájem mechanizačních a dopravních prostředků
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
reprografické práce
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
opravy karosérií
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
opravy motorových vozidel
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných včetně pří- slušenství
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
poskytování software
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjim- kou oblasti uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
reklamní a propagační činnost
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních pros- tředků včetně autojeřábu
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
stavitel
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
zámečnictví
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
revize elektrických zařízení
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
organizační zajištění školení, kurzů a seminářů
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
lakýrnictví
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
malíř
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
elektroinstalatérství
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
provozování garáží a odstavných ploch
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
provoz mycích linek
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
celní deklarant
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turis- tická ubytovna
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
silniční motorová doprava /veřejná nákladní vnitrostátní sil niční motorová doprava, veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní i mezinárodní silniční motorová doprava s vyjim kou okresu Náchod/
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
hostinská činnost
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
směnárny
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
truhlářství
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
automatizované zpracování dat
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
vodoinstalatérství
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 1. září 1998
zúčtování mezinárodního poštovního provozu a peněžních slu- žeb v poštovním provozu podle mezinárodních dohod
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 2001
obstaravatelská a obchodní činnost
zapsáno 4. února 1998
vymazáno 4. srpna 2001
vyučování řízení motorových vozidel
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
polygrafická výroba
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
provozování poštovních služeb
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
pronájem mechanizačních a dopravních prostředků
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
pronájem nemovitostí bez doplňkových služeb
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
opravy karosérií
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
opravy motorových vozidel
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
reprografické práce
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných vč. Příslušenství
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 1. července 2005
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných vč. příslušenství
zapsáno 1. července 2005
vymazáno 17. července 2008
truhlářství
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
automatizované zpracování dat
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 17. července 2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
ubytovací služby
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
poskytování software
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblasti uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
reklamní a propagační činnost
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
zámečnictví
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
organizační zajištění školení, kurzů a seminářů
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
lakýrnictví
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
malíř
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
provozování garáží a odstavných ploch
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
provoz mycích linek
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
zastupování v celním řízení
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
ubytovací služby v ubytovacích zařízení v kategorii turistická ubytovna
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 17. července 2008
silniční motorová doprava /veřejná nákladní vnitrostátní motorová doprava, veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava s výjimkou okresu Náchod/
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
hostinská činnost
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
směnárenská činnost
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
polygrafická výroba
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 20. listopadu 2008
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
služby databank
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 17. července 2008
poskytování skladových služeb
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
opravy silničních vozidel
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
- silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači - silniční motorová doprava nákladní, mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celké hmotnosti a tahači
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
grafické práce a kresličské práce
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
balicí činnosti
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 20. listopadu 2008
výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb
zapsáno 20. listopadu 2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. listopadu 2008
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 15. prosince 2012
služby elektronických komunikací - Veřejně dostupná telefonní služba, Ostatní hlasové služby, Pronájem okruhů, Služby přenosu dat, Služby přístupu k síti
zapsáno 29. června 2010
vymazáno 17. září 2010
komunikační činnosti: veřejná pevná síť elektronických komunikací, veřejná pevná telefonní síť, ostatní hlasové služby, pronájem okruhů, služby přenosu dat, služby přístupu k síti Internet
zapsáno 17. září 2010
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
zapsáno 29. června 2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 20. listopadu 2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
opravy silničních vozidel
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
klempířství a oprava karoserií
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
hostinská činnost
zapsáno 20. listopadu 2008
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 4. dubna 2014
zámečnictví, nástrojařství
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
truhlářství, podlahářství
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. června 2010
služby přenosu dat
zapsáno 30. září 2006
vymazáno 13. února 2018
provozování okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 29. listopadu 2002
vymazáno 13. února 2018
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických telekomunikačních zařízení
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 20. listopadu 2008
dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy
zapsáno 26. dubna 2012
provoz, dodávka a rozvoj systémů informačních a komunikačních technologií, které nakládají s citlivými daty nebo utajovanými informacemi, včetně datových registrů a datových skladů
zapsáno 26. dubna 2012
provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, včetně CMS zejména dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zapsáno 26. dubna 2012
vymazáno 1. července 2016
provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, zejména dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zapsáno 1. července 2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
zapsáno 15. prosince 2012
opravy silničních vozidel
zapsáno 15. prosince 2012
klempířství a oprava karoserií
zapsáno 15. prosince 2012
ostraha majetku a osob
zapsáno 15. prosince 2012
vedení spisovny
zapsáno 15. prosince 2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 14. května 2013
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 4. dubna 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 4. dubna 2014
výkon činnosti investičního zprostředkovatele
zapsáno 23. června 2017
výkon činnosti obchodního zástupce poskytovatele platebních služeb
zapsáno 23. června 2017
výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele
zapsáno 23. června 2017
výkon činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí
zapsáno 23. června 2017
Předmět činnosti:
provozování poštovních služeb
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. dubna 2009
provozování zahraničních poštovních služeb
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 29. dubna 2009
provozování poštovních služeb
zapsáno 29. dubna 2009
provozování zahraničních poštovních služeb
zapsáno 29. dubna 2009
poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy
zapsáno 26. dubna 2012
Statutární orgán:
Pověřený řízením s.p.:
 
Praha 5-Lužiny, Fantova 20
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 14. prosince 1994
Zástupce ředitele:
 
Sadová 20, Černošice
Náměstek pro provoz
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 14. prosince 1994
Zástupce ředitele:
 
Praha 3, Pod lipami 3
Náměstek pro ekonomiku
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 14. prosince 1994
Zástupce ředitele:
 
Ing. Jan Masák
Praha 6, Dělostřelecká 27
Náměstek pro techniku
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 14. prosince 1994
Zástupce generálního ředitele:
 
Černošice, Sadová 60
Náměstek pro provoz
zapsáno 14. prosince 1994
vymazáno 1. února 1995
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Jan Masák
Praha 6, Dělostřelecká 27
náměstek pro techniku
zapsáno 14. prosince 1994
vymazáno 23. prosince 1994
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Jan Masák
Praha 6, Dělostřelecká 27
náměstek pro techniku
zapsáno 23. prosince 1994
vymazáno 1. února 1995
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Jan Masák
Praha 6, Dělostřelecká 27
Náměstek pro mezinárodní vztahy
zapsáno 1. února 1995
vymazáno 1. září 1998
Generální ředitel:
 
Praha 5-Lužiny, Fantova 20
zapsáno 14. prosince 1994
vymazáno 6. prosince 1999
Generální ředitel:
 
Praha 9 - Prosek, U prosecké školy 820/2a, PSČ 19000
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 18. září 2004
Zástupce generálního ředitele:
 
Černošice, Sadová 20
Náměstek pro provoz a obchod
zapsáno 1. února 1995
vymazáno 12. března 2002
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Oldřich Černoch, CSc.
Praha 3, Pod lipami 3
náměstek pro ekonomiku
zapsáno 14. prosince 1994
vymazáno 4. srpna 2001
generální ředitel:
 
Praha 4, Pražského povstání 675/40a, PSČ 14800
Den zániku funkce: 30. září 2008
zapsáno 18. září 2004
vymazáno 20. listopadu 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Černošice, Sadová 20
Náměstek pro provoz
zapsáno 12. března 2002
vymazáno 13. září 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Oldřich Černoch, CSc.
Praha 3, Na Parukářce 2772/3
náměstek pro ekonomiku
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 10. března 2004
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Ivan Šrom
Praha 9, Kardašovská 670
Náměstek pro techniku
zapsáno 1. února 1995
vymazáno 21. května 2003
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Tomáš Urban, CSc.
Praha 3, Roháčova 93
Náměstek pro techniku
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 13. září 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Vít Šorm, PhD.
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 915
zapsáno 10. března 2004
vymazáno 13. září 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Chomutov, Černovická 4466
Náměstek pro obchod
zapsáno 27. dubna 2004
vymazáno 13. září 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Černošice, Sadová 60, PSČ 25228
Náměstek pro provoz
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 26. června 2007
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 3, Jeseniova 200, PSČ 13000
Náměstek pro techniku
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 20. prosince 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 8, Krosenská 533/6, PSČ 18100
Náměstek pro ekonomiku
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 20. prosince 2006
Zástupce generálního ředitele:
 
Ústí nad Labem, Hollarova 2168/13, PSČ 40011
Den zániku funkce: 31. května 2008
Náměstek pro provoz
zapsáno 26. června 2007
vymazáno 16. srpna 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 3, Jeseniova 200, PSČ 13000
Den zániku funkce: 17. srpna 2007
Náměstek pro rozvoj
zapsáno 20. prosince 2006
vymazáno 13. září 2007
Zástupce generálního ředitele:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 20. srpna 2007
zapsáno 13. září 2007
vymazáno 27. září 2007
Zástupce generálního ředitele:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 20. srpna 2007
Náměstek generálního ředitele pro rozvoj
zapsáno 27. září 2007
vymazáno 16. srpna 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Zdiby, Platanová 198, PSČ 25066
Náměstek pro ekonomiku
zapsáno 20. prosince 2006
vymazáno 16. srpna 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Jihovýchodní VI 929/2, PSČ 14100
Den zániku funkce: 15. listopadu 2007
Náměstek pro obchod
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 23. února 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, V Jezírkách 1544/14, PSČ 14900
Den zániku funkce: 1. března 2008
Náměstek pro mezinárodní vztahy
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 23. května 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Plzeň, Dřevěná 2, PSČ 30100
Den zániku funkce: 5. června 2007
Náměstek pro personální práci
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 22. srpna 2007
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 1, Mikulandská 4, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 5. června 2007
Den zániku funkce: 22. prosince 2007
náměstek generálního ředitele pro personální práci
zapsáno 22. srpna 2007
vymazáno 23. února 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Šípková 1869/6, PSČ 14200
Den zániku funkce: 12. října 2007
Náměstek pro veřejnou správu
zapsáno 13. září 2006
vymazáno 28. listopadu 2007
Zástupce generálního ředitele:
 
Inf. Jan Balák
Praha 6, Bělohorská 516/183, PSČ 16900
Náměstek pro technické zdroje
zapsáno 20. prosince 2006
vymazáno 23. ledna 2007
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9, Kučerova 808/13, PSČ 19800
Den vzniku funkce: 15. října 2007
Den zániku funkce: 31. května 2008
Náměstek generálního ředitele pro veřejnou správu
zapsáno 28. listopadu 2007
vymazáno 16. srpna 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Ing. Jan Balák
Praha 6, Bělohorská 516/183, PSČ 16900
Den zániku funkce: 31. května 2008
Náměstek pro technické zdroje
zapsáno 23. ledna 2007
vymazáno 16. srpna 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9, Holšická 1130, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 16. listopadu 2007
náměstek generálního ředitele pro obchod
zapsáno 14. března 2008
vymazáno 16. srpna 2008
ředitel:
 
Praha 8, Dolákova 551/20, PSČ 18000
Den vzniku funkce: 1. října 2008
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 8. prosince 2008
Zástupce generálního ředitele:
 
Zdiby, Platanová 198, PSČ 25066
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Den zániku funkce: 7. listopadu 2008
Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a správu majetku
zapsáno 16. srpna 2008
vymazáno 8. prosince 2008
generální ředitel:
 
Praha 8, Dolákova 551/20, PSČ 18000
Den vzniku funkce: 1. října 2008
Den zániku funkce: 31. prosince 2009
zapsáno 8. prosince 2008
vymazáno 3. února 2010
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Urešova 1266/4, PSČ 14800
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2008
Den zániku funkce: 30. listopadu 2008
Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a správu majetku
zapsáno 8. prosince 2008
vymazáno 17. prosince 2008
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Urešova 1266/4, PSČ 14800
Den vzniku funkce: 1. prosince 2008
Náměstek generálního ředitele pro finance
zapsáno 17. prosince 2008
vymazáno 13. května 2009
Zástupce generálního ředitele:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Náměstek generálního ředitele pro logistiku a IT podporu
zapsáno 16. srpna 2008
vymazáno 13. května 2009
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9, Holšická 1130, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Náměstek generálního ředitele pro obchod a rozvoj služeb
zapsáno 16. srpna 2008
vymazáno 13. května 2009
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Urešova 1266/4, PSČ 14800
Den vzniku funkce: 1. prosince 2008
Den zániku funkce: 30. září 2009
Náměstek generálního ředitele
zapsáno 13. května 2009
vymazáno 11. listopadu 2009
generální ředitelka:
 
Řitka, Za Štěpnicí 277, PSČ 25203
Den vzniku funkce: 1. ledna 2010
Den zániku funkce: 28. února 2011
zapsáno 3. února 2010
vymazáno 24. června 2011
zástupce generální ředitele:
 
Praha 9 - Horní Počernice, Běchorská 1123/39, PSČ 19300
Den vzniku funkce: 1. října 2009
Den zániku funkce: 1. března 2010
Náměstek generálního ředitele
zapsáno 11. listopadu 2009
vymazáno 12. dubna 2010
Zástupce generálního ředitele:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Náměstek generálního ředitele
zapsáno 13. května 2009
vymazáno 12. dubna 2010
Zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9, Holšická 1130, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Den zániku funkce: 23. června 2009
Náměstek generálního ředitele
zapsáno 13. května 2009
vymazáno 30. července 2009
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 8 - Březiněves, K Březince 254/30, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 1. března 2010
zapsáno 12. dubna 2010
vymazáno 9. června 2010
Zástupce generálního ředitele:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 1. června 2008
Den zániku funkce: 24. května 2011
zapsáno 12. dubna 2010
vymazáno 24. června 2011
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 8 - Březiněves, K Březince 254/30, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 1. března 2010
Den zániku funkce: 31. března 2011
zapsáno 9. června 2010
vymazáno 4. května 2011
generální ředitel:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 25. května 2011
zapsáno 24. června 2011
vymazáno 30. června 2011
generální ředitel:
 
Plumlov, 9. května 480, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 25. května 2011
Den zániku funkce: 31. března 2014
zapsáno 30. června 2011
vymazáno 14. dubna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9 - Horní Počernice, Běchorská 1123/39, PSČ 19300
Den vzniku funkce: 1. června 2011
Den zániku funkce: 13. června 2014
zapsáno 30. června 2011
vymazáno 1. července 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Prostějov - Čechovice, Luční 506/18, PSČ 79604
Den vzniku funkce: 13. února 2012
Den zániku funkce: 31. prosince 2013
zapsáno 11. dubna 2012
vymazáno 22. ledna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 9, Vašátkova 1019, PSČ 19800
Den vzniku funkce: 13. února 2012
Den zániku funkce: 30. září 2013
zapsáno 11. dubna 2012
vymazáno 8. října 2013
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 10 - Malešice, Kaňkova 88/12, PSČ 10800
Den vzniku funkce: 13. února 2012
Den zániku funkce: 30. listopadu 2012
zapsáno 11. dubna 2012
vymazáno 10. ledna 2013
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4, Na úlehli 1286/16, PSČ 14100
Den vzniku funkce: 13. února 2012
Den zániku funkce: 24. června 2013
zapsáno 11. dubna 2012
vymazáno 11. července 2013
zástupce generálního ředitele:
 
Stěžery, Markova 303, PSČ 50321
Den vzniku funkce: 13. února 2012
Den zániku funkce: 30. dubna 2012
zapsáno 11. dubna 2012
vymazáno 10. května 2012
zástupce generálního ředitele:
 
Praha 4 - Modřany, Vorařská 2075/8, PSČ 14300
Den vzniku funkce: 1. května 2012
Den zániku funkce: 30. listopadu 2012
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 10. ledna 2013
zástupce generálního ředitele:
 
Lisztova 2180/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. ledna 2014
zapsáno 7. dubna 2014
vymazáno 25. srpna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
V Topolech 924, 273 51 Unhošť
Den vzniku funkce: 1. října 2013
Den zániku funkce: 30. června 2014
zapsáno 7. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Saudkova 883/7, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 24. června 2013
Den zániku funkce: 30. června 2014
zapsáno 11. července 2013
vymazáno 17. července 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Na zájezdu 2554/18a, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 1. prosince 2012
Den zániku funkce: 31. března 2014
zapsáno 10. ledna 2013
vymazáno 14. dubna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
V Topolech 924, 273 51 Unhošť
Den vzniku funkce: 1. října 2013
zapsáno 8. října 2013
vymazáno 7. dubna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Lisztova 2180/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. ledna 2014
zapsáno 22. ledna 2014
vymazáno 7. dubna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Chadalíkova 409, 274 01 Slaný
Den vzniku funkce: 1. července 2014
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 25. srpna 2014
generální ředitel:
 
Běchorská 1123/39, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 13. června 2014
Den zániku funkce: 28. února 2018
zapsáno 1. července 2014
vymazáno 14. března 2018
zástupce generálního ředitele:
 
Lisztova 2180/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. ledna 2014
zapsáno 25. srpna 2014
zástupce generálního ředitele:
 
Chadalíkova 409, 274 01 Slaný
Den vzniku funkce: 1. července 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2017
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 10. ledna 2018
zástupce generálního ředitele:
 
č.p. 88, 290 01 Choťánky
Den vzniku funkce: 21. března 2016
zapsáno 19. dubna 2016
zástupce generálního ředitele:
 
Pod Vodárnou 1822, 431 11 Jirkov
Den vzniku funkce: 11. ledna 2018
zapsáno 13. února 2018
Počet členů:
1
zapsáno 4. února 2015
Způsob jednání:
Způsob jednání jménem společnosti: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 14. prosince 1994
Způsob jednání jménem státního podniku: Za podnik jedná generální ředitel nebo jeho zástupce. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce.
zapsáno 14. prosince 1994
vymazáno 9. června 2010
Způsob jednání jménem státního podniku: Za podnik jedná generální ředitel nebo jeho zástupce. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce. Ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je statutárním orgánem státního podniku Česká pošta, s..p. pouze generální ředitel, nikoli jeho zástupci.
zapsáno 9. června 2010
vymazáno 8. března 2011
Způsob jednání jménem státního podniku: Za podnik jedná generální ředitel, v době nepřítomnosti generálního ředitele jeho zástupce v určené posloupnosti. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce. Ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je statutárním orgánem státního podniku Česká pošta, s..p. pouze generální ředitel, nikoli jeho zástupci.
zapsáno 8. března 2011
vymazáno 1. července 2016
Způsob jednání jménem státního podniku: Podnik zastupuje generální ředitel, v době nepřítomnosti generálního ředitele jeho zástupce v určené posloupnosti. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce. Ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je statutárním orgánem státního podniku Česká pošta, s..p. pouze generální ředitel, nikoli jeho zástupci. Určení pořadí zástupců, oprávněných zastupovat generálního ředitele v době nepřítomnosti: 1. Ing. VÍT BUKVIC 2. Ing. MAREK JÁNSKÝ 3. Mgr.et Bc. PETR ŠLECHTA
zapsáno 1. července 2016
vymazáno 10. ledna 2018
Způsob jednání jménem státního podniku: Podnik zastupuje generální ředitel, v době nepřítomnosti generálního ředitele jeho zástupce v určené posloupnosti. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce. Ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je statutárním orgánem státního podniku Česká pošta, s..p. pouze generální ředitel, nikoli jeho zástupci. Určení pořadí zástupců, oprávněných zastupovat generálního ředitele v době nepřítomnosti: 1. Ing. VÍT BUKVIC 2. Mgr.et Bc. PETR ŠLECHTA
zapsáno 10. ledna 2018
vymazáno 13. února 2018
Způsob jednání jménem státního podniku: Podnik zastupuje generální ředitel, v době nepřítomnosti generálního ředitele jeho zástupce v určené posloupnosti. K názvu podniku připojí svůj podpis generální ředitel nebo jeho zástupce. Ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je statutárním orgánem státního podniku Česká pošta, s..p. pouze generální ředitel, nikoli jeho zástupci. Určení pořadí zástupců, oprávněných zastupovat generálního ředitele v době nepřítomnosti: 1. Ing. VÍT BUKVIC 2. Ing. PAVEL CHYLA 3. Mgr.et Bc. PETR ŠLECHTA
zapsáno 13. února 2018
Dozorčí rada:
 
Anežky Malé 768/5, Háje, 149 00 Praha 4
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Anežky Malé 768/5, Háje, 149 00 Praha 4
Den zániku členství: 23. září 2015
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 16. září 2015
 
Krynická 502/23, Troja, 181 00 Praha 8
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Krynická 502/23, Troja, 181 00 Praha 8
Den zániku členství: 23. září 2015
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 16. září 2015
 
Pod Kostelem 1073, Nové Město, 337 01 Rokycany
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Pod Kostelem 1073, Nové Město, 337 01 Rokycany
Den zániku členství: 23. září 2015
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 16. září 2015
 
Ruských legií 337, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Ruských legií 337, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Den zániku členství: 23. září 2015
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 16. září 2015
 
Cítolibská 2625, 440 01 Louny
Den zániku funkce: 15. dubna 2014
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 16. května 2014
 
č.p. 242, 683 21 Pustiměř
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
č.p. 242, 683 21 Pustiměř
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 23. června 2017
 
Ing. JIŘÍ HAVLÍČEK, MBA
U Cihelny 1976, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. JIŘÍ HAVLÍČEK, MBA
U Cihelny 1976, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Den zániku členství: 4. dubna 2017
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 26. dubna 2017
 
V. Nováka 1544/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
V. Nováka 1544/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 23. června 2017
 
Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
Den zániku funkce: 25. dubna 2014
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 16. května 2014
 
Mgr. JAN SIXTA
Šlikova 298/39, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Mgr. JAN SIXTA
Šlikova 298/39, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den zániku členství: 27. ledna 2015
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 4. února 2015
 
U Pentlovky 467/5, Troja, 181 00 Praha 8
zapsáno 4. dubna 2014
vymazáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
U Pentlovky 467/5, Troja, 181 00 Praha 8
zapsáno 17. července 2014
vymazáno 23. června 2017
 
Hošťálkova 1164/91, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 28. dubna 2014
zapsáno 16. května 2014
vymazáno 17. července 2014
předseda dozorčí rady:
 
Hošťálkova 1164/91, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 27. května 2014
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. Oldřich Černoch, CSc.
Vězeňská 913/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 15. června 2014
zapsáno 17. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Mgr. Ing. JAN KASAL
Podivice 28, 396 01 Kaliště
Den vzniku členství: 28. července 2014
zapsáno 7. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. Mgr. JIŘÍ NOVÁČEK
Tyršova 887/7, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku členství: 20. února 2015
zapsáno 17. března 2015
vymazáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. JIŘÍ NOVÁČEK
Tyršova 887/7, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku členství: 20. února 2015
zapsáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
 
Anežky Malé 768/5, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 16. září 2015
vymazáno 29. června 2016
člen dozorčí rady:
 
Ruských legií 337, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 16. září 2015
vymazáno 27. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Loosova 995/15, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 29. června 2016
člen dozorčí rady:
 
Ruských legií 337, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 27. července 2016
člen dozorčí rady:
 
Pod Kostelem 1073, Nové Město, 337 01 Rokycany
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 16. září 2015
člen dozorčí rady:
 
U Cihelny 671, Nové Město, 337 01 Rokycany
Den vzniku členství: 24. září 2015
zapsáno 16. září 2015
člen dozorčí rady:
 
Nový Vojířov 47, 378 33 Nová Bystřice
Den vzniku členství: 25. listopadu 2015
Den zániku členství: 27. dubna 2017
zapsáno 21. ledna 2016
vymazáno 18. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Urbanova 748/17, 697 01 Kyjov
Den vzniku členství: 4. ledna 2016
zapsáno 1. března 2016
člen dozorčí rady:
 
č.p. 155, 679 13 Sloup
Den vzniku členství: 31. března 2016
zapsáno 3. května 2016
člen dozorčí rady:
 
č.p. 242, 683 21 Pustiměř
Den vzniku členství: 10. března 2014
zapsáno 23. června 2017
člen dozorčí rady:
 
V. Nováka 1544/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
Den zániku funkce: 25. ledna 2018
Den vzniku členství: 25. ledna 2012
Den zániku členství: 25. ledna 2018
zapsáno 23. června 2017
vymazáno 27. února 2018
člen dozorčí rady:
 
U Pentlovky 467/5, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 10. března 2014
zapsáno 23. června 2017
člen dozorčí rady:
 
Ing. Bc. PETR KAMENÍK
Malecká 1124, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku členství: 14. července 2017
zapsáno 3. srpna 2017
člen dozorčí rady:
 
V. Nováka 1544/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
Den vzniku členství: 27. února 2018
zapsáno 14. března 2018
Počet členů:
12
zapsáno 4. února 2015
vymazáno 16. září 2015
15
zapsáno 16. září 2015
Zakladatel:
Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
Praha 1, nábř.L.Svobody 12
zapsáno 4. února 1998
vymazáno 19. června 2003
Ministerstvo informatiky
Praha 3, Havelkova 2, PSČ 13000
zapsáno 19. června 2003
vymazáno 23. února 2008
Česká republika - ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 3, PSČ 17034
zapsáno 15. listopadu 2007
Kmenové jmění:
3 907 077 000,- Kč
zapsáno 13. července 1993
vymazáno 18. září 2003
3 581 699 000,- Kč
zapsáno 18. září 2003
vymazáno 15. listopadu 2007
3 587 928 482,- Kč
zapsáno 15. listopadu 2007
Ostatní skutečnosti:
Shora uvedené odštěpné závody jsou součástí státního podniku Česká pošta se sídlem Praha 3, Olšanská 9 zapsaného k l.l.1993 v obchodním rejstříku obvodního soudu pro Prahu l pod A 7565/1, IČO 471 14 983.
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. ledna 1993
Podpisování: K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis vedoucí.
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Níže uvedené odštěpné závody jsou součástí státního podniku Česká pošta se sídlem Praha 3, Olšanská 9 zapsaného k l.l.1993 v obchodním rejstříku obvodního soudu pro Prahu l pod A 7565/1, IČO 471 14 983.
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Určený majetek státu dle § 2 odst.5 zákona č.77/1997 Sb. - budovy a pozemky sběrných a přepravních uzlů - budovy sloužící poskytování poštovních služeb pro veřejnost s nejméně 50 provozními zaměstnanci. Seznam určeného majetku tvoří přílohu č.1 k zakládací listině státního podniku č.j. 3456/97-KM ze dne 18.prosince 1997
zapsáno 4. února 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Určený majetek státu dle § 2 odst.5 zákona č.77/1997 Sb. - budova č.p. 481 vč. pozemkové parcely č. 687 k.ú. Vítkov (odštěpný závod VAKUS) - budovy a pozemky sběrných přepravních uzlů vymezené v příloze č. 1 - budovy sloužící poskytování poštovních služeb pro veřejnost ve městech zpravidla nad 50 tis. obyvatel, k zajištění vyšších kvalitních požadavků na poskytování poštovních služeb a s trvalým významem v organizační struktuře podniku, jak jsou uvedeny v příloze č. 1
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 15. listopadu 2007
Určený majetek státu dle § 2 odst.5 zákona č.77/1997 Sb. - budova č.p. 480 vč. pozemkové parcely č. 687 k.ú. Vítkov (sekce provozu IT) - budovy a pozemky sběrných přepravních uzlů vymezené v příloze č. 1 Zakládací listiny - budovy sloužící poskytování poštovních služeb pro veřejnost ve městech zpravidla nad 50 tis. obyvatel, k zajištění vyšších kvalitních požadavků na poskytování poštovních služeb a s trvalým významem v organizační struktuře podniku, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Zakládací listiny
zapsáno 15. listopadu 2007
Minimální výše kmenového jmění: 3 000 000 000 Kč
zapsáno 18. září 2003
Podnik provozuje poštovní služby na základě souhlasu Ministerstva informatiky a je držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
zapsáno 18. září 2003
vymazáno 20. listopadu 2008
Česká pošta, s.p., je na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. 40106/05-608 ze dne 24.listopadu 2005 držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), v platném znění.
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 30. prosince 2013
Česká pošta, s.p., je na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-562/2013-610/IV.vyř. ze dne 22.února 2013 držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), v platném znění.
zapsáno 30. prosince 2013
vymazáno 13. února 2018
Česká pošta, s.p., je na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. Čj. ČTÚ-70 580/2017-610/V. vyř. ze dne 12. prosince 2017 držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), v platném znění.
zapsáno 13. února 2018
Určení pořadí zástupců, oprávněných zastupovat generálního ředitele v době nepřítomnosti: 1. In. VÍT BUKVIC 2. Ing. MAREK JÁNSKÝ 3. Mgr.et Bc. PETR ŠLECHTA
zapsáno 19. dubna 2016
vymazáno 1. července 2016
Zakladatel Česká republika - Ministerstvo vnitra rozhodl dne 15.6.2016 pod č.j. MV-85243-1/NV-2016 o rozdělení státního podniku Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, odštěpením Odštěpného závodu ICT služby a jeho sloučením se státním podnikem Národní agentura pro komunikační a informační technologie s.p. , IČ: 04767543, se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, o změně Zakládací listiny České pošty,s.p. a o změně Statutu České pošty,s.p.. Rozhodný den a datum účinnosti rozdělení České pošty, s.p., byl určen na den 1. července 2016.
zapsáno 1. července 2016
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 1. července 2016
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod ICT služby
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 10. července 2012
Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby
zapsáno 10. července 2012
vymazáno 1. července 2016
Sídlo nebo umístění:
Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 31. ledna 2013
Olšanská 1951/4, Žižkov, 130 00 Praha
zapsáno 31. ledna 2013
vymazáno 1. července 2016
Předmět podnikání:
poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy.
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 1. července 2016
provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, včetně CMS zejména dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 1. července 2016
provoz, dodávka a rozvoj systémů informačních a komunikačních technologií, které nakládají s citlivými daty nebo utajovanými informacemi, včetně datových registrů a datových skladů;
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 1. července 2016
dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy;
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 1. července 2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 31. ledna 2013
vymazáno 1. července 2016
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. IVO ROSYPAL
Brno, Výzkumní 587/4, PSČ 64400
zapsáno 10. května 2012
vymazáno 15. července 2013
MONIKA JINDROVÁ
Na Panském 1111/31, 252 19 Rudná
zapsáno 15. července 2013
vymazáno 28. července 2014
JAN PŘEROVSKÝ
Horní 243, 251 01 Dobřejovice
zapsáno 21. srpna 2014
vymazáno 1. července 2016
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 13. ledna 1998
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Praha, zkratka: ČP VAKUS Praha
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Česká pošta, státní podnik, Výpočetní a kontrolní ústředna
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod VAKUS Praha
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 13. ledna 1998
Sídlo nebo umístění:
Praha 5, Holečkova 10
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Praha 5, Holečkova 10, PSČ 15000
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 13. ledna 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KVĚTOSLAV NĚMEC
Praha 3, Sudoměřská 46
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 13. srpna 1997
Ing. Jaroslav Světlík - pověřen řízením
Praha 10, Hledíková 2
zapsáno 13. srpna 1997
vymazáno 13. ledna 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 1. ledna 2000
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Ředitelství pošt Praha              zkratka: ČP ŘP Praha
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Praha
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 1. ledna 2000
Sídlo nebo umístění:
Praha 4, Bystřická 9
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 1. ledna 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Praha 9, Cíglerova 1088
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 1. února 1995
Ing. JAROSLAV SVĚTLÍK
Praha 10, Hledíkova 2
zapsáno 1. února 1995
vymazáno 1. ledna 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt České Budějovice, zkratka: ČP ObSP České Budějovice
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Jižní Čechy
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Jižní Čechy
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9                          odštěpný závod Střední Čechy
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
01. Česká pošta, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9                          odštěpný závod Střední Čechy                                IČ: 47114983(01)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
České Budějovice, Senovážné nám. 1
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Praha 10 - Malešice, Sazečská 603/9, PSČ 22510
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. října 2001
Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 11500
zapsáno 30. října 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. FRANTIŠEK VONDRUŠKA
České Budějovice, Karla Chocholy 12
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. JIŘÍ ŠTRÁBERGER
Praha 5 - Nové Butovice, Seydlerova 2149
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 1. ledna 2000
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Ředitelství poštovní přepravy Praha, zkratka: ČP ŘPP Praha
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Přeprava
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Přeprava
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 1. ledna 2000
Sídlo nebo umístění:
Praha l, Opletalova 40
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 29. dubna 1994
Praha l0- Malešice, Sazečská 603/9
zapsáno 29. dubna 1994
vymazáno 1. ledna 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JIŘÍ ŠTRÁBERGER
Praha 1, Na Kampě l
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 29. dubna 1994
Ing. JIŘÍ ŠTRÁBERGER
Praha 5-Nové Butovice, Seydlerova 2149
zapsáno 29. dubna 1994
vymazáno 1. ledna 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt Plzeň       zkratka: ČP ObSP Plzeň
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Západní Čechy
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Západní Čechy
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                   odštěpný závod Jižní Čechy
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
02. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                   odštěpný závod Jižní Čechy                                   IČ: 47114983(02)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Plzeň, Rychtaříkova 1, okres Plzeň-město
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Plzeň, Rychtaříkova 1, okres Plzeň-město, PSČ 30000
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 15. dubna 1996
Plzeň, Solní 20, okres Plzeň-město, PSČ 30000
zapsáno 15. dubna 1996
vymazáno 4. srpna 2001
České Budějovice, Senovážné nám. 240, PSČ 37081
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN PŘIBÁŇ
Plzeň, Plzenecká 84, okres Plzeň-město
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Ing. FRANTIŠEK VONDRUŠKA
České Budějovice, Karla Chocholy 12
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 21. prosince 1994
Ing. KAREL KOHOUT
Plzeň, Vojanova 45, okres Plzeň-město
zapsáno 21. prosince 1994
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. FRANTIŠEK VONDRUŠKA
České Budějovice, Karla Chocholy 12
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 28. ledna 2004
Ing. FRANTIŠEK VONDRUŠKA
Hluboká nad Vltavou, U Parku 1130, okres České Budějovice
zapsáno 28. ledna 2004
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy Praha, zkratka: ČP ŘMPP Praha
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Mezinárodní provoz
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Mezinárodní provoz
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                     odštěpný závod Západní Čechy
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
03. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                     odštěpný závod Západní Čechy                                IČ: 47114983(03)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Praha 1, Senovážné nám. 13
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Praha 5-Košíře, Plzeňská 139
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 4. srpna 2001
Plzeň, Solní 260, okres Plzeň-město, PSČ 30199
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PETR DŘÍMALKA
Rakovník, Tyršova 157
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 17. února 1997
Ing. PETR DŘÍMALKA
Rakovník, Nádražní 261
zapsáno 17. února 1997
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. KAREL KOHOUT
Plzeň, Vojanova 45, okres Plzeň-město
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Vítkov, zkratka: ČP VAKUS Vítkov
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Česká pošta, státní podnik, Výpočetní a kontrolní ústředna
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod VAKUS Vítkov
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod VAKUS Vítkov
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 7. prosince 1999
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod VAKUS
zapsáno 7. prosince 1999
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                  odštěpný závod Severní Čechy
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
04. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                  odštěpný závod Severní Čechy                                IČ: 47114983(04)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Vítkov, Wolkerova 480, okres Opava
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 2. února 1994
Vítkov, Wolkerova 480, okres Opava, PSČ 74901
zapsáno 2. února 1994
vymazáno 4. srpna 2001
Ústí nad Labem, Berní 2119, PSČ 40101
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JOSEF MOŠA
Vítkov, Opavská 688, okres Opava
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 12. března 2001
Ing. Tomáš Urban, CSc.
Praha 3, Roháčova 93
zapsáno 12. března 2001
vymazáno 4. srpna 2001
Ústí nad Labem, Hollarova 2168
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. června 2007
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt Brno      zkratka: ČP ObSP Brno
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Jižní Morava
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Jižní Morava
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                  odštěpný závod Východní Čechy
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
05. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                  odštěpný závod Východní Čechy                                IČ: 47114983(05)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Brno, Šilingrovo nám. 3/4, okres Brno-město
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 21. prosince 1993
Brno, Orlí 30, okres Brno-město, PSČ 60000
zapsáno 21. prosince 1993
vymazáno 6. prosince 1999
Brno, Orlí 30, okres Brno-město, PSČ 66300
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 4. srpna 2001
Pardubice, Na Hrádku 105, PSČ 53205
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MARIAN PAVELKA
Brno, Olšanského 19, okres Brno-město
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. FRANTIŠEK BAKEŠ
Pardubice, Čihákova 2459
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt Ústí nad Labem, zkratka: ČP ObSP Ústí n.L.
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Severní Čechy
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Severní Čechy
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Jižní Morava
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
06. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Jižní Morava                                  IČ: 47114983(06)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Ústí nad Labem, Berní l
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 10. srpna 1995
Ústí nad Labem, Berní 2
zapsáno 10. srpna 1995
vymazáno 4. srpna 2001
Brno, Orlí 655, okres Brno-město, PSČ 66300
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ústí nad Labem, Hollarova 2168
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. MARIAN PAVELKA
Brno, Olšanského 19, okres Brno-město
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 1. července 2005
Pustiměř 242, PSČ 68321
zapsáno 1. července 2005
vymazáno 24. října 2007
Ing. JAROSLAV NAVRÁTIL
Olomouc, Dykova 16, PSČ 78301
zapsáno 24. října 2007
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 29. února 2008
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt Pardubice   zkratka: ČP ObSP Pardubice
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Východní Čechy
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Východní Čechy
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                 odštěpný závod Severní Morava
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
07. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                 odštěpný závod Severní Morava                                IČ: 47114983(07)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 29. února 2008
Sídlo nebo umístění:
Pardubice, Na Hrádku 105
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Ostrava, Poštovní 1368, okres Ostrava-město, PSČ 72860
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN JAKUBÍK
Pardubice, Brožíkova 429
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 10. srpna 1995
Ing. FRANTIŠEK BAKEŠ
Pardubice, Čihákova 2459
zapsáno 10. srpna 1995
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. VÁCLAV VESELÝ
Frýdek-Místek, U Zavadilky 2710
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 29. února 2008
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 30. září 2006
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oblastní správa pošt Ostrava   zkratka: ČP ObSP Ostrava
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Severní Morava
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Severní Morava
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Mezinárodní provoz
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
08. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Mezinárodní provoz                            IČ: 47114983(08)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 30. září 2006
Sídlo nebo umístění:
Ostrava l, Poštovní 20
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Praha 5 - Košíře, Plzeňská 290, PSČ 22000
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN KOCOUREK
Ostrava 8, Otakara Jeremiáše 5009
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 18. dubna 1994
Ing. JAN KOCOUREK
Ostrava 8, Otakara Jeremiáše 6009
zapsáno 18. dubna 1994
vymazáno 1. září 1998
Ing. VÁCLAV VESELÝ
Frýdek Místek, Antonínovo nám. 92
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 6. prosince 1999
Ing. VÁCLAV VESELÝ
Frýdek - Místek, U Zavadilky 2710
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. PETR DŘÍMALKA
Rakovník, Nádražní 261
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 30. září 2006
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Oslastní správa pošt střední Čechy      zkratka: ČP ObSP střední Čechy
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Střední Čechy
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Střední Čechy
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Dodavatelské a obchodní služby
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
09. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                odštěpný závod Dodavatelské a obchodní služby                IČ: 47114983(09)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 30. září 2006
Sídlo nebo umístění:
Praha l, Opletalova 40
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 1. ledna 2000
Praha l0 - Malešice, Sazečská 603/9
zapsáno 1. ledna 2000
vymazáno 4. srpna 2001
Praha 7, Ortenovo nám. 542, PSČ 17024
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KAREL STRAŠIL
Praha 9, Lovosická 563
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 15. dubna 1996
Ing. KAREL STRAŠIL
Pyšely, Průběžná 121, okres Benešov
zapsáno 15. dubna 1996
vymazáno 1. ledna 2000
Ing. JIŘÍ ŠTRÁBERGER
Praha 5 - Nové Butovice, Seydlerova 2149
zapsáno 1. ledna 2000
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. JOZEF PÁLENÍK
Praha 8, Pomořanská 481/12
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1993
vymazáno 30. září 2006
Obchodní firma:
Česká pošta, státní podnik, Hospodářská ústředna pošt Praha zkratka: ČP HÚP Praha
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 6. března 1995
Česká pošta, státní podnik, Odštěpný závod Dodavatelské a obchodní služby
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. září 1998
Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Dodavatelské a obchodní služby
zapsáno 1. září 1998
vymazáno 4. srpna 2001
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                 odštěpný závod VAKUS
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 26. září 2001
10. Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9                 odštěpný závod VAKUS                                         IČ: 47114983(10)
zapsáno 26. září 2001
vymazáno 30. září 2006
Sídlo nebo umístění:
Praha 7, Ortenovo nám. 16
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 4. srpna 2001
Vítkov, Wolkerova 480, okres Opava, PSČ 74920
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 30. září 2006
Vedoucí odštěpného závodu:
KAREL PAVLÍK
Praha 4, Nad lesním divadlem 1113
zapsáno 2. ledna 1993
vymazáno 12. března 2001
Ing. JOZEF PÁLENÍK
Praha 8, Pomořanská 481/12
zapsáno 12. března 2001
vymazáno 4. srpna 2001
Ing. Tomáš Urban, CSc.
Praha 3, Roháčova 93
zapsáno 4. srpna 2001
vymazáno 21. května 2003
Ing. JOSEF MOŠA
Vítkov, Opavská 688, okres Opava
zapsáno 21. května 2003
vymazáno 30. září 2006
Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:
Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 29977/2013-A-3 ze dne 25.10.2013. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 25.10.2013 v 08:54 hodin.
zapsáno 29. října 2013
vymazáno 8. ledna 2014
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 29977/2013-A-18 ze dne 22.11.2013 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 1.1.2014.
zapsáno 8. ledna 2014
vymazáno 8. ledna 2014

Originál výpisu Česká pošta, s.p. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Česká pošta, s.p. Údaje byly staženy 22. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 47114983 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 47114983 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Česká pošta, s.p. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů