Equa bank a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Equa bank a.s. Equa bank a.s. - logo
IČO:47116102
Z. KAPITÁL: 2.3 miliardy Kč
DIČ (DPH): CZ699003622 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:6. prosinec 1993
DATUM ZÁNIKU:1. leden 2022
Karolinská 661 Praha 18600

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (72)

Equa bank a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
6. prosinec 1993 
 
Spisová značka
B 1830/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 1. leden 2022 
Obchodní firma
IC Banka, a.s.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
IC Banka, a.s.Praha
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 29. červenec 1999 
IC Banka, a.s.
zapsáno 29. červenec 1999 
vymazáno 10. září 2007 
Banco Popolare Česká republika, a.s.
zapsáno 10. září 2007 
vymazáno 27. červen 2011 
Equa bank a.s.
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 1. leden 2022 
Sídlo
Ječná 35, Praha
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 3. leden 1994 
Pobřežní 3, Praha - Karlín
zapsáno 3. leden 1994 
vymazáno 6. květen 1999 
Pobřežní 3, 186 00 Praha
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 29. červenec 1999 
Palackého 1, 111 21 Praha
zapsáno 29. červenec 1999 
vymazáno 18. srpen 2004 
Palackého 740/1, 111 21 Praha
zapsáno 18. srpen 2004 
vymazáno 31. srpen 2006 
Palackého 740/1, 111 21 Praha
zapsáno 31. srpen 2006 
vymazáno 27. listopad 2008 
Lazarská 1718/3, 111 21 Praha
zapsáno 27. listopad 2008 
vymazáno 1. březen 2012 
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha
zapsáno 1. březen 2012 
vymazáno 1. leden 2022 
Identifikační číslo
47116102 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
poskytování úvěrů
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
pronájem bezpečnostních schránek.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
přijímání vkladů od veřejnosti.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
investování do cenných papírů na vlastní účet.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
platební styk a zúčtování.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 6. květen 1999 
poskytování záruk.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
otvírání akreditivů.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
obstarávání inkasa.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
finanční makléřství.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
poskytování porad ve věcech podnikání.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
výkon funkce depozitáře investičního fondu.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
poskytování bankovních informací.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 18. srpen 2004 
finanční pronájem ( finanční leasing).
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků.
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství ( portfolio management).
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
směnárenská činnost ( nákup devizových prostředků).
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet)
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
vykonavat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 zákona č. 591/1992 sb. o cenných papírech
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
vykonává činnost na základě smlouvy podle § 36 zákona č. 591/1992 sb. o cenných papírech
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
provádění zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských) - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasivních - vedení devizových nostro účtů - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondenstských bank) - dokumentární inkasa - dokumentární akreditivy - směnky z obchodní činnosti - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté) - konverzní operace (dealing) spot (k zabezpečení likvidity a omezení rizik) - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 18. srpen 2004 
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 18. srpen 2004 
platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení běžných devizových účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních i pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - devizové úvěry (přijaté i poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik)
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 25. červen 1999 
obchodování na vlastní účet s převoditelnými cennými papíry
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 18. srpen 2004 
platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasívních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik)
zapsáno 25. červen 1999 
vymazáno 29. červenec 1999 
finanční pronájem ( finanční leasing). -tuzemský platební styk a zaúčtování. -zahraniční platební styk a zúčtování a s tím související činnosti : -vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných ( aktivních a pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy ( prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků , - devizové úvěry ( přijaté a poskytuté ), - konverzní operace ( dealing) spotové ( k zabezpečení likvidity a omezení rizik ). - vydávání platebních prostředků, např.platebních karet, cestovních šeků. -pronájem bezpečnostních schránek.
zapsáno 29. červenec 1999 
vymazáno 18. srpen 2004 
předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. tímto předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů
zapsáno 18. srpen 2004 
vymazáno 31. srpen 2006 
činnosti uvedené v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správu platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodnování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci ic banky, a.s.
zapsáno 18. srpen 2004 
vymazáno 31. srpen 2006 
činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně o bankách v §1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci ic banky, a.s.
zapsáno 31. srpen 2006 
vymazáno 1. leden 2022 
poskytování investičních služeb dle §1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům.
zapsáno 4. říjen 2018 
vymazáno 1. leden 2022 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Martin Houda
Praha
Den zániku funkce: 16. květen 2003
zapsáno 9. duben 2002 
vymazáno 28. říjen 2003 
Předseda představenstva
Lee Yee Pin
Praha
Den vzniku funkce: 16. květen 2003
Den zániku funkce: 16. září 2003
zapsáno 28. říjen 2003 
vymazáno 28. listopad 2003 
Předseda představenstva
Ing. Martin Houda
Praha
Den vzniku funkce: 16. září 2003
Den zániku funkce: 11. duben 2006
zapsáno 28. listopad 2003 
vymazáno 10. červenec 2006 
Předseda
Ing. Martin Houda
Praha
Den vzniku funkce: 11. duben 2006
Den zániku funkce: 8. únor 2008
Den vzniku členství: 11. duben 2006
Den zániku členství: 8. únor 2008
zapsáno 10. červenec 2006 
vymazáno 12. březen 2008 
Člen
Ing. Marcela Kvasničková
Praha
Den vzniku členství: 11. duben 2006
Den zániku členství: 8. únor 2008
zapsáno 10. červenec 2006 
vymazáno 12. březen 2008 
Předseda představenstva
Petr Řehák
okres Benešov
Den vzniku funkce: 1. červen 2014
Den zániku funkce: 31. květen 2019
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. květen 2019
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2019 
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Pluhař
Praha
Den vzniku funkce: 1. červen 2014
Den zániku funkce: 31. leden 2015
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. leden 2015
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 9. únor 2015 
Předseda představenstva
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady
Den vzniku funkce: 3. listopad 2008
Den zániku funkce: 22. říjen 2012
Den vzniku členství: 14. říjen 2008
zapsáno 27. listopad 2008 
vymazáno 19. listopad 2012 
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Pluhař
Praha
Den vzniku funkce: 5. listopad 2012
Den zániku funkce: 31. květen 2014
Den vzniku členství: 27. červen 2011
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. listopad 2012 
vymazáno 18. červenec 2014 
Předseda představenstva
Petr Řehák
okres Benešov
Den vzniku funkce: 22. říjen 2012
Den zániku funkce: 31. květen 2014
Den vzniku členství: 3. duben 2012
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. listopad 2012 
vymazáno 18. červenec 2014 
Předseda představenstva
Petr Řehák
okres Benešov
Den vzniku funkce: 3. červen 2019
Den vzniku členství: 1. červen 2019
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 1. leden 2022 
Člen představenstva
Maj. Gen. (RTD) Dato Osman
Česká republika
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 3. leden 1994 
Člen představenstva
Peter Ling ee Kong
Česká republika
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 3. leden 1994 
Člen představenstva
JUDr. Albína Vošická
okres Praha-západ
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 3. leden 1994 
Člen představenstva
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 3. leden 1994 
Člen představenstva
Robert Tan Hua Choon
Česká republika
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen představenstva
Lee Chen Chong
Malajsie
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen představenstva
Eddie Tan Hua Chuan
Česká republika
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 3. leden 1994 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen představenstva
Ing. Rostislav Petráš
Hradec Králové
zapsáno 3. leden 1994 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 2. únor 1999 
Člen představenstva
Jian Hoo Lim
Malajsie
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 2. únor 1999 
Člen představenstva
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen představenstva
Leong Sik Hong
Malajsie
zapsáno 2. říjen 1998 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen představenstva
Ing. Rostislav Petráš
Hradec Králové
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen představenstva
Lee Chen Chong
Malajsie
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 2. říjen 1998 
Člen představenstva
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 9. duben 2002 
Člen představenstva
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 10. červenec 2006 
Člen představenstva
Ing. Miloslav Beneš
Hradec Králové
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 19. listopad 2002 
Člen představenstva
Ing. Miloslav Beneš
Hradec Králové
zapsáno 19. listopad 2002 
vymazáno 28. říjen 2003 
Člen představenstva
Ing. Miloslav Beneš
Hradec Králové
Den zániku funkce: 30. duben 2004
zapsáno 28. říjen 2003 
vymazáno 18. srpen 2004 
Člen představenstva
Ing. Milan Dráb
Praha
Den vzniku funkce: 10. květen 2004
Den zániku členství: 28. duben 2007
zapsáno 18. srpen 2004 
vymazáno 13. únor 2008 
Člen představenstva
Samuele Fraizzoli
Italská republika
Den vzniku členství: 8. únor 2008
Den zániku členství: 14. říjen 2008
zapsáno 12. březen 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen představenstva
Sergio Resegotti
Praha
Den vzniku členství: 14. listopad 2007
Den zániku členství: 17. prosinec 2010
zapsáno 13. únor 2008 
vymazáno 8. březen 2011 
Člen představenstva
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady
Den vzniku členství: 14. říjen 2008
zapsáno 31. říjen 2008 
vymazáno 27. listopad 2008 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Halousek
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 29. srpen 2008
Den zániku členství: 20. červen 2011
zapsáno 31. říjen 2008 
vymazáno 27. červen 2011 
Člen představenstva
Sergio Resegotti
Praha
Den vzniku členství: 17. prosinec 2010
Den zániku členství: 20. červen 2011
zapsáno 8. březen 2011 
vymazáno 27. červen 2011 
Člen představenstva
David Putts
Polská republika
Den vzniku členství: 20. červen 2011
Den zániku členství: 24. květen 2012
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 6. červen 2012 
Člen představenstva
Ing. Radek Pluhař
Praha
Den zániku funkce: 31. květen 2014
Den vzniku členství: 27. červen 2011
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 1. srpen 2011 
vymazáno 19. listopad 2012 
Člen představenstva
Ondřej Moravec
Praha
Den vzniku členství: 25. srpen 2011
Den zániku členství: 11. duben 2013
zapsáno 5. říjen 2011 
vymazáno 23. duben 2013 
Člen představenstva
Ing. Monika Kristková
Jesenice
Den vzniku členství: 3. duben 2012
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 14. květen 2012 
vymazáno 23. duben 2013 
Člen představenstva
MONIKA KRISTKOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 3. duben 2012
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 23. duben 2013 
vymazáno 18. červenec 2014 
Člen představenstva
Petr Řehák
okres Benešov
Den zániku funkce: 31. květen 2014
Den vzniku členství: 3. duben 2012
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 14. květen 2012 
vymazáno 19. listopad 2012 
Člen představenstva
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady
Den vzniku členství: 14. říjen 2008
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. listopad 2012 
vymazáno 18. červenec 2014 
Člen představenstva
Pavel Sedláček
Praha
Den vzniku členství: 1. srpen 2013
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 23. srpen 2013 
vymazáno 18. červenec 2014 
Člen představenstva
Leoš Pýtr
Poděbrady
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. květen 2019
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2019 
Člen představenstva
MONIKA KRISTKOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2014
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 2. únor 2019 
Člen představenstva
Pavel Sedláček
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. květen 2019
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2019 
Člen představenstva
ALEXANDR BORECKÝ
Praha
Den zániku funkce: 15. říjen 2015
Den vzniku členství: 1. červen 2015
Den zániku členství: 15. říjen 2015
zapsáno 3. srpen 2015 
vymazáno 23. říjen 2015 
Člen představenstva
Brett Matthew Belcher
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 1. červen 2016
zapsáno 23. červen 2016 
vymazáno 8. březen 2017 
Člen představenstva
Brett Matthew Belcher
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 1. červen 2016
Den zániku členství: 31. květen 2019
zapsáno 8. březen 2017 
vymazáno 1. červenec 2019 
Člen představenstva
MONIKA KRISTKOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 31. květen 2019
zapsáno 2. únor 2019 
vymazáno 1. červenec 2019 
Člen představenstva
Pavel Sedláček
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2019
Den zániku členství: 12. říjen 2021
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 22. listopad 2021 
Člen představenstva
Tomáš Dvořák
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2019
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 1. leden 2022 
Člen představenstva
MONIKA KRISTKOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2019
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 1. leden 2022 
Člen představenstva
Brett Matthew Belcher
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 1. červen 2019
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 1. leden 2022 

Počet členů
5
zapsáno 3. srpen 2015 
Počet členů
6
zapsáno 1. červenec 2019 
Způsob jednání
Jménem společnosti může jednat kterýkolív člen představenstva.
zapsáno 6. leden 1993 
Způsob jednání
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, z nich alespoň jeden musí být pan Robert Tan Hua Choon nebo pan Lee Chen Chong.
zapsáno 3. leden 1994 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan, Jian Hoo Lim a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1.
zapsáno 14. říjen 1996 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1.
zapsáno 2. únor 1999 
Způsob jednání
Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za společnost podle předchozího odstavce.
zapsáno 6. květen 1999 
Způsob jednání
Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce.
zapsáno 25. červen 1999 
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce. U ostatních členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli opětovně zvoleni, ke změně zápisu nedochází.
zapsáno 28. říjen 2003 
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.
zapsáno 10. červenec 2006 
Prokura
Mgr. Ing. Daniela Uzlová
okres Praha-východ
zapsáno 23. srpen 2012 
vymazáno 23. duben 2013 
Prokura
Daniela Šubrtová
okres Praha-východ
zapsáno 23. duben 2013 
vymazáno 8. duben 2018 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
Člen
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 13. říjen 1998 
Člen
Phang Thiam
Malajsie
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen
zapsáno 13. říjen 1998 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 25. červen 1999 
Člen
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 19. listopad 2002 
Člen
JUDr. Marián Čalfa
Praha
Den zániku funkce: 20. duben 2005
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 19. listopad 2002 
vymazáno 31. říjen 2005 
Člen
zapsáno 25. červen 1999 
vymazáno 31. říjen 2005 
Člen
zapsáno 31. říjen 2005 
vymazáno 10. červenec 2006 
Člen
Lee Ooi Kim
Malajsie
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 10. červenec 2006 
Člen
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 9. duben 2002 
Člen
zapsáno 6. květen 1999 
vymazáno 9. duben 2002 
Člen
Mgr. BARBORA NOVOTNÁ OPLTOVÁ
okres Kladno
Den vzniku funkce: 16. září 2003
Den zániku funkce: 18. květen 2004
zapsáno 28. listopad 2003 
vymazáno 18. srpen 2004 
Člen dozorčí rady
Mooi Zsigmondi Chong
Maďarská republika
Den vzniku členství: 22. srpen 2006
zapsáno 12. prosinec 2006 
vymazáno 4. leden 2007 
Člen dozorčí rady
Kooi Keat Ooi
Singapurská republika
Den vzniku členství: 12. říjen 2006
Den zániku členství: 14. květen 2007
zapsáno 4. leden 2007 
vymazáno 15. červen 2007 
Člen
Robert Tan Hua Choon
Malajsie
Den vzniku členství: 11. duben 2006
Den zániku členství: 14. květen 2007
zapsáno 10. červenec 2006 
vymazáno 15. červen 2007 
Člen
Lee Ooi Kim
Malajsie
Den vzniku členství: 11. duben 2006
Den zániku členství: 14. květen 2007
zapsáno 10. červenec 2006 
vymazáno 15. červen 2007 
Předseda dozorčí rady
Domenico De Angelis
Italská republika
Den vzniku funkce: 14. květen 2007
Den zániku funkce: 22. duben 2008
Den vzniku členství: 14. květen 2007
Den zániku členství: 22. duben 2008
zapsáno 15. červen 2007 
vymazáno 11. září 2008 
Člen dozorčí rady
Massimo Minolfi
Italská republika
Den vzniku členství: 14. květen 2007
Den zániku členství: 22. duben 2008
zapsáno 15. červen 2007 
vymazáno 11. září 2008 
Člen dozorčí rady
Lorenzo Chiappini
Italská republika
Den vzniku členství: 14. květen 2007
Den zániku členství: 22. duben 2008
zapsáno 15. červen 2007 
vymazáno 11. září 2008 
Člen dozorčí rady
Domenico De Angelis
Italská republika
Den vzniku členství: 23. duben 2008
Den zániku členství: 26. červen 2009
zapsáno 11. září 2008 
vymazáno 18. září 2009 
Člen dozorčí rady
Massimo Minolfi
Italská republika
Den vzniku členství: 23. duben 2008
Den zániku členství: 18. prosinec 2008
zapsáno 11. září 2008 
vymazáno 31. prosinec 2008 
Člen dozorčí rady
Samuele Fraizzoli
Italská republika
Den vzniku členství: 18. prosinec 2008
Den zániku členství: 26. červen 2009
zapsáno 31. prosinec 2008 
vymazáno 18. září 2009 
Předseda dozorčí rady
Stephen Pulley
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 20. červen 2011
Den zániku funkce: 29. červen 2011
Den vzniku členství: 20. červen 2011
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 14. květen 2012 
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Houda
Praha
Den vzniku členství: 4. srpen 2009
Den zániku členství: 7. září 2011
zapsáno 18. září 2009 
vymazáno 21. říjen 2011 
Člen dozorčí rady
Lorenzo Chiappini
Italská republika
Den vzniku členství: 23. duben 2008
Den zániku členství: 22. únor 2011
zapsáno 11. září 2008 
vymazáno 26. květen 2011 
Člen dozorčí rady
Fausto Perlato
Italská republika
Den vzniku členství: 22. únor 2011
Den zániku členství: 20. červen 2011
zapsáno 26. květen 2011 
vymazáno 27. červen 2011 
Člen dozorčí rady
Peter Beamwell Cartwright
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. červen 2011
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 27. červen 2011 
Člen dozorčí rady
Peter Bramwell Cartwright
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. červen 2011
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 14. květen 2012 
Člen dozorčí rady
Stephen Pulley
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. červen 2011
Den zániku členství: 31. srpen 2012
zapsáno 14. květen 2012 
vymazáno 12. říjen 2012 
Člen dozorčí rady
JUDr. Jan Kittrich
Praha
Den vzniku členství: 20. září 2011
Den zániku členství: 17. leden 2013
zapsáno 21. říjen 2011 
vymazáno 19. únor 2013 
Člen dozorčí rady
Christopher John Patrick
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku funkce: 31. prosinec 2014
Den vzniku členství: 1. září 2012
Den zániku členství: 31. prosinec 2014
zapsáno 12. říjen 2012 
vymazáno 9. únor 2015 
Člen dozorčí rady
Ondřej Hák
Čelákovice
Den zániku funkce: 11. únor 2016
Den vzniku členství: 31. leden 2013
Den zániku členství: 11. únor 2016
zapsáno 19. únor 2013 
vymazáno 23. červen 2016 
Člen dozorčí rady
Jeffrey Clay Coombs
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 31. červenec 2017
zapsáno 9. únor 2015 
vymazáno 5. září 2017 
Člen dozorčí rady
Ondřej Hák
Čelákovice
Den vzniku členství: 11. únor 2016
Den zániku členství: 11. únor 2019
zapsáno 23. červen 2016 
vymazáno 1. červenec 2019 
Člen
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 6. květen 1999 
Člen
Maraiah A
Malajsie
Den vzniku funkce: 20. duben 2005
Den vzniku členství: 20. duben 2005
zapsáno 31. říjen 2005 
vymazáno 12. prosinec 2006 
Předseda dozorčí rady
PETER BRAMWELL CARTHWRIGHT
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 21. červen 2014
Den zániku funkce: 21. červen 2020
Den vzniku členství: 21. červen 2014
Den zániku členství: 21. červen 2020
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 5. červenec 2020 
Člen dozorčí rady
EDWARD GREEN
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku funkce: 1. srpen 2020
Den vzniku členství: 1. srpen 2017
Den zániku členství: 1. srpen 2020
zapsáno 5. září 2017 
vymazáno 4. listopad 2020 
Člen dozorčí rady
Peter Bramwell Cartwright
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku funkce: 24. červen 2020
Den vzniku členství: 22. červen 2020
zapsáno 5. červenec 2020 
vymazáno 4. listopad 2020 
Předseda dozorčí rady
PETER BRAMWELL CARTWRIGT
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 24. červen 2020
Den zániku funkce: 1. červenec 2021
Den zániku členství: 1. červenec 2021
zapsáno 4. listopad 2020 
vymazáno 1. červenec 2021 
Člen dozorčí rady
ERIC VERRET
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 27. říjen 2020
Den zániku členství: 1. červenec 2021
zapsáno 13. listopad 2020 
vymazáno 1. červenec 2021 
Člen dozorčí rady
Ing. Igor Vida
Praha
Den vzniku členství: 13. červenec 2021
zapsáno 28. červenec 2021 
vymazáno 28. červenec 2021 
Předseda dozorčí rady
Giuseppe Malerbi
Italská republika
Den vzniku funkce: 17. září 2009
Den zániku funkce: 20. červen 2011
Den vzniku členství: 28. červenec 2009
Den zániku členství: 20. červen 2011
zapsáno 27. říjen 2009 
vymazáno 27. červen 2011 
Předseda dozorčí rady
Peter Bramwell Cartwright
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 29. červen 2011
Den zániku funkce: 20. červen 2014
Den vzniku členství: 20. červen 2011
Den zániku členství: 20. červen 2014
zapsáno 14. květen 2012 
vymazáno 18. červenec 2014 
Člen dozorčí rady
Ing. Igor Vida
Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. červenec 2021
zapsáno 28. červenec 2021 
vymazáno 22. listopad 2021 

Prokura
Daniela Vlasáková
okres Praha-východ
zapsáno 8. duben 2018 
vymazáno 1. leden 2022 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ondřej Hák
Čelákovice
Den vzniku členství: 11. únor 2019
zapsáno 1. červenec 2019 
vymazáno 1. leden 2022 
Člen dozorčí rady
Ing. František Ježek
Praha
Den vzniku členství: 13. červenec 2021
zapsáno 28. červenec 2021 
vymazáno 1. leden 2022 
Předseda dozorčí rady
Ing. Igor Vida
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 23. září 2021
Den vzniku členství: 13. červenec 2021
zapsáno 22. listopad 2021 
vymazáno 1. leden 2022 

Jediný akcionář
zapsáno 15. červen 2007 
vymazáno 4. září 2007 
Jediný akcionář
zapsáno 4. září 2007 
vymazáno 27. červen 2011 
Jediný akcionář
Equa Group Limited
Registrační číslo: C48269

Valletta, St Paul Street 259, VLT 1213
zapsáno 27. červen 2011 
vymazáno 18. červenec 2014 
Jediný akcionář
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 5. červenec 2020 
Jediný akcionář
Equa Group Limited
Registrační číslo: C 48269

B2, Industry Street, Zone 5, Central Business District, Qormi, Maltská republika
zapsáno 5. červenec 2020 
vymazáno 28. červenec 2021 
Jediný akcionář
Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
zapsáno 28. červenec 2021 
vymazáno 1. leden 2022 
Akcie
počet 380 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
počet 500 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 10. listopad 2008 
počet 1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 10. listopad 2008 
vymazáno 10. květen 2010 
počet 1 100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 10. květen 2010 
vymazáno 20. červenec 2011 
počet 1 765 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 20. červenec 2011 
vymazáno 5. říjen 2011 
počet 4 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 5. říjen 2011 
vymazáno 20. červen 2012 
počet 1 976 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 5. říjen 2011 
vymazáno 20. červen 2012 
počet 10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 20. červen 2012 
vymazáno 1. leden 2022 
počet 2 259 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
zapsáno 20. červen 2012 
vymazáno 1. leden 2022 
Základní kapitál
380 000 000,-Kč
zapsáno 6. leden 1993 
vymazáno 14. říjen 1996 
500 000 000,-Kč
zapsáno 14. říjen 1996 
vymazáno 10. listopad 2008 
1 000 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 10. listopad 2008 
vymazáno 10. květen 2010 
1 100 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 10. květen 2010 
vymazáno 20. červenec 2011 
1 765 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 20. červenec 2011 
vymazáno 5. říjen 2011 
1 976 400 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 5. říjen 2011 
vymazáno 20. červen 2012 
2 260 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 20. červen 2012 
vymazáno 1. leden 2022 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Equa bank a.s. Údaje byly staženy 4. března 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 47116102 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47116102 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Equa bank a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V