Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - logo
IČO:60192852
Z. KAPITÁL: 562.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  vf4e8u8
DIČ (DPH): CZ699001182, Detail plátce DPH
ADRESA: Bělehradská 222/128, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Bělehradská 222 Praha 12000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (108)

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
9. prosinec 1993 
 
Spisová značka
B 2281/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 9. prosinec 1993 
Obchodní firma
Všeobecná stavební spořitelna a.s.
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 26. květen 1995 
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
zapsáno 26. květen 1995 
vymazáno 1. leden 2005 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
zapsáno 1. leden 2005 
Sídlo
Václavské nám. 42, Praha
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 18. leden 1995 
Domažlická 15, Praha
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 25. listopad 1998 
Bělehradská 128/222, Praha
zapsáno 25. listopad 1998 
vymazáno 10. květen 2002 
Bělehradská 128/222, 120 21 Praha
zapsáno 10. květen 2002 
Identifikační číslo
60192852 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
poskytování jiných úvěrů k financování činností v oblasti bytového hospodářství
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
přejímání záruk za půjčky, které by byla společnost oprávněna sama poskytnout
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má společnost majetkový podíl
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
pro poskytování úvěrů podle písm. d) a e) získávat zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí či na finančním trhu vydáváním dluhopisů
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
podílet se majetkově v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
poskytování příspěvků státní podpory účastníkům stavebního spoření
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
poskytování komerčních půjček, které slouží dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníku nevznikl ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák. č. 96/1993 sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění zák. č. 83/1995 sb. pro výkon činností uvedených v § 9 citovaného zákona
zapsáno 9. září 1997 
vymazáno 7. srpen 2006 
1. provozování stavebního spoření, spočívající v - přijímámí vkladů od účastníků stavebního spoření, - poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, - poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen \"státní podpora\") účastníkům stavebního spoření 2. za podmínek uvedených v § 9 zákona č. 96/1993 sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření dále - poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb - přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, - poskytování záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 sb., a za úvěry uvedené v odrážce první, - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými českou republikou, s dluhopisy, za které česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými českou národní bankou, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými evropskou investiční bankou, nordic investment bank a evropskou centrální bankou, - provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, - poskytování bankovních informací, - uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, - vykonávání finančního makléřství
zapsáno 7. srpen 2006 
vymazáno 1. prosinec 2008 
společnost je oprávněna: k výkonu činností uvedených v zákoně č. 96/1993 sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"zákon o stavebním spoření\"), v § 1 písm. a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 odst. 1 písmena a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb b) přijímání vkladů od banky, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a obdobnými produkty vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými českou republikou, s dluhopisy, za které česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými českou národní bankou f) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými evropskou investiční bankou, nordic investment bank a evropskou centrální bankou, g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny h) poskytování bankovních informací i) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku j) výkon finančního makléřství
zapsáno 1. prosinec 2008 
vykonávat činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
zapsáno 6. leden 2021 
vymazáno 1. červen 2023 

Statutární orgán - představenstvo

Představenstvo
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 18. leden 1995 
Představenstvo
Bernd Ulrich Timm
Spolková republika Německo
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 18. leden 1995 
Představenstvo
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
Člen
zapsáno 9. září 1997 
vymazáno 12. prosinec 2000 
Předseda představenstva
Ing. Jan Pokorný
Kladno
Den vzniku funkce: 2. leden 2014
Den zániku funkce: 31. květen 2014
Den vzniku členství: 2. leden 2014
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 27. únor 2014 
vymazáno 19. červen 2014 
Předseda představenstva
Ing. David Formánek
Praha
Den vzniku funkce: 2. červen 2018
Den zániku funkce: 31. červenec 2018
Den vzniku členství: 2. červen 2018
Den zániku členství: 31. červenec 2018
zapsáno 20. červen 2018 
vymazáno 14. září 2018 
Předseda představenstva
Ing. Pavel Jirák
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 14. leden 2019
Den zániku funkce: 31. červenec 2021
Den vzniku členství: 14. leden 2019
zapsáno 22. leden 2019 
vymazáno 23. září 2021 
Člen
Otto Häckel
Praha
Den vzniku funkce: 25. únor 2000
Den zániku funkce: 25. únor 2004
Den zániku členství: 24. únor 2004
zapsáno 12. prosinec 2000 
vymazáno 28. červenec 2004 
Předseda představenstva
André Léger
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2006
Den zániku funkce: 31. prosinec 2009
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
Den zániku členství: 31. prosinec 2009
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 1. únor 2010 
Místopředseda představenstva
Ing. Libor Lofler
Praha
Den vzniku funkce: 21. prosinec 2006
Den vzniku členství: 1. prosinec 2006
zapsáno 24. leden 2007 
vymazáno 13. únor 2007 
Předseda představenstva
Ing. Jan Pokorný
Kladno
Den vzniku funkce: 4. leden 2010
Den zániku funkce: 2. leden 2014
Den vzniku členství: 1. leden 2010
Den zániku členství: 2. leden 2014
zapsáno 1. únor 2010 
vymazáno 27. únor 2014 
Místopředseda představenstva
Ing. Libor Löfler
Praha
Den vzniku funkce: 21. prosinec 2006
Den zániku funkce: 31. červenec 2010
Den vzniku členství: 1. prosinec 2006
Den zániku členství: 31. červenec 2010
zapsáno 13. únor 2007 
vymazáno 18. říjen 2010 
Místopředseda představenstva
MIROSLAV HIRŠL
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 6. prosinec 2012
Den zániku funkce: 31. říjen 2014
Den vzniku členství: 26. listopad 2012
Den zániku členství: 31. říjen 2014
zapsáno 30. leden 2013 
vymazáno 18. prosinec 2014 
Předseda představenstva
Ing. David Formánek
Praha
Den vzniku funkce: 2. červen 2014
Den zániku funkce: 1. červen 2018
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 1. červen 2018
zapsáno 19. červen 2014 
vymazáno 20. červen 2018 
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Hiršl
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. září 2010
Den zániku funkce: 26. listopad 2012
Den vzniku členství: 25. listopad 2008
Den zániku členství: 26. listopad 2012
zapsáno 18. říjen 2010 
vymazáno 30. leden 2013 
Předseda představenstva
Bc. MICHAEL PUPALA MBA
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 1. srpen 2021
Den vzniku členství: 1. srpen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Ing. Aleš Mašanský
okres Louny
Den vzniku členství: 1. listopad 2014
Den zániku členství: 1. listopad 2018
zapsáno 18. prosinec 2014 
vymazáno 6. listopad 2018 
Člen představenstva
Mgr. Ladislav Šilha
Praha
Den vzniku členství: 28. říjen 2014
Den zániku členství: 28. říjen 2018
zapsáno 18. prosinec 2014 
vymazáno 6. listopad 2018 
Člen představenstva
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 26. březen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 26. březen 1996 
vymazáno 9. září 1997 
Člen představenstva
zapsáno 9. září 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva
Otto Häckel
Praha
Den vzniku funkce: 25. únor 2004
Den zániku funkce: 30. září 2004
zapsáno 28. červenec 2004 
vymazáno 2. prosinec 2004 
Člen představenstva
Ing. Jiří Šperl
Praha
Den vzniku funkce: 1. říjen 2004
zapsáno 2. prosinec 2004 
vymazáno 11. květen 2005 
Člen představenstva
Ing. Jiří Šperl
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2005
Den zániku funkce: 19. duben 2009
Den zániku členství: 19. duben 2009
zapsáno 11. květen 2005 
vymazáno 12. květen 2009 
Člen představenstva
Ing. Iva Fialová
Praha
Den vzniku funkce: 30. březen 2001
Den zániku funkce: 30. březen 2005
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 15. červen 2005 
Člen představenstva
Hans Lindhorst
Praha
Den vzniku funkce: 1. září 1997
Den zániku funkce: 1. září 2001
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 24. červenec 2002 
Člen představenstva
Hans Lindhorst
Praha
Den vzniku funkce: 2. září 2001
Den zániku funkce: 2. září 2005
zapsáno 24. červenec 2002 
vymazáno 30. červen 2004 
Člen představenstva
Wilhelm Dieter Müller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. březen 2005
zapsáno 15. červen 2005 
vymazáno 29. květen 2006 
Člen představenstva
Guido Lohmann
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2004
zapsáno 30. červen 2004 
vymazáno 29. květen 2006 
Člen představenstva
Ing. Jiří Šperl
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2005
zapsáno 11. květen 2005 
vymazáno 11. květen 2005 
Člen představenstva
Dieter Wilhelm Müller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. březen 2005
Den zániku členství: 30. listopad 2006
zapsáno 29. květen 2006 
vymazáno 15. leden 2007 
Člen představenstva
Guido Lohmann
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2004
Den zániku funkce: 30. červen 2006
zapsáno 29. květen 2006 
vymazáno 7. srpen 2006 
Člen představenstva
Ing. Libor Lofler
Praha
Den vzniku členství: 1. prosinec 2006
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 24. leden 2007 
Člen představenstva
Ing. Jiří Šperl
Praha
Den vzniku členství: 20. duben 2009
Den zániku členství: 1. září 2009
zapsáno 13. květen 2009 
vymazáno 16. říjen 2009 
Člen představenstva
Ing. Jiří Votrubec
okres Beroun
Den vzniku členství: 27. říjen 2010
Den zániku členství: 27. říjen 2014
zapsáno 15. listopad 2010 
vymazáno 18. prosinec 2014 
Člen představenstva
Mgr. Ladislav Šilha
Praha
Den vzniku členství: 29. říjen 2018
Den zániku členství: 29. únor 2020
zapsáno 6. listopad 2018 
vymazáno 7. květen 2020 
Člen představenstva
Mgr. Jaroslav Ševčík
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2020
zapsáno 7. květen 2020 
vymazáno 4. květen 2021 
Člen představenstva
Ing. Aleš Mašanský
okres Louny
Den vzniku členství: 2. listopad 2018
Den zániku členství: 31. květen 2021
zapsáno 6. listopad 2018 
vymazáno 23. červen 2021 
Člen představenstva
Ing. Pavel Jirák
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 14. leden 2019
Den zániku členství: 31. prosinec 2021
zapsáno 23. září 2021 
vymazáno 2. březen 2022 
Člen představenstva
Mgr. JAN ŠEVČÍK Ph.D.
okres Rokycany
Den vzniku členství: 1. leden 2023
zapsáno 19. červenec 2023 
Člen představenstva
Mgr. JAN ŠEVČÍK Ph.D.
Beroun
Den vzniku členství: 1. leden 2023
zapsáno 12. leden 2023 
vymazáno 19. červenec 2023 
Člen představenstva
Mgr. Jaroslav Ševčík
Praha
Den zániku funkce: 1. březen 2024
Den vzniku členství: 1. březen 2020
zapsáno 4. květen 2021 
vymazáno 15. březen 2024 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Hiršl
Hradec Králové
Den vzniku členství: 25. listopad 2008
zapsáno 8. prosinec 2008 
vymazáno 18. říjen 2010 
Člen představenstva
Mgr. Jaroslav Ševčík
Praha
Den vzniku funkce: 2. březen 2024
zapsáno 15. březen 2024 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Pojer
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2020
Den zániku členství: 1. duben 2024
zapsáno 6. květen 2020 
vymazáno 19. duben 2024 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Pojer
Praha
Den vzniku členství: 2. duben 2024
zapsáno 19. duben 2024 

Počet členů
3
zapsáno 18. prosinec 2014 
Počet členů
4
zapsáno 6. květen 2020 
Způsob jednání
Zastupování společnosti: 1) za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně 2) na základě zmocnění představenstvem s v mezích své působnosti při plnění úkolů společnosti mohou za společnost jednat vedoucí pracovníci společnosti a jim podřízení pracovníci, je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Podepisování za společnost: k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je za společnost oprávněn jednat.
zapsáno 9. prosinec 1993 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva. Za společnost se podepisují a) společně dva členové představenstva, b) prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem společnosti připojí svůj podpis k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společ- nosti a vyznačí funkci v níž podepisují.
zapsáno 31. srpen 1995 
Způsob jednání
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání.
zapsáno 9. červenec 2014 
Způsob jednání
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům
zapsáno 4. květen 2016 
Způsob jednání
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání.
zapsáno 21. listopad 2018 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 19. únor 2015
zapsáno 4. květen 2015 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen dozorčí rady
Josef Květoň
okres Příbram
Den vzniku členství: 23. březen 2015
Den zániku členství: 24. březen 2019
zapsáno 4. květen 2015 
vymazáno 3. květen 2019 
Člen dozorčí rady
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
Praha
Den vzniku členství: 23. březen 2015
Den zániku členství: 24. březen 2019
zapsáno 4. květen 2015 
vymazáno 3. květen 2019 
Člen dozorčí rady
Libor Löfler
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2015
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 4. květen 2015 
vymazáno 22. leden 2019 

Dozorčí rada
Manfred Griesse
Spolková republika Německo
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 18. leden 1995 
Dozorčí rada
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 9. září 1997 
Dozorčí rada
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 22. prosinec 1997 
Dozorčí rada
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 4. srpen 1999 
Dozorčí rada
Ing. Tomáš Kučera
Jablonec nad Nisou
zapsáno 4. srpen 1999 
vymazáno 10. květen 2002 
Dozorčí rada
Claus Peter Willems
Spolková republika Německo
zapsáno 22. prosinec 1997 
vymazáno 10. květen 2002 
Dozorčí rada
Karel Klečka
Praha
Den vzniku funkce: 24. květen 2001
Den zániku funkce: 24. květen 2005
zapsáno 10. květen 2002 
vymazáno 8. červenec 2005 
Dozorčí rada
Ing. Jan Sadil
Praha
Den vzniku funkce: 30. březen 2001
Den zániku funkce: 30. březen 2005
zapsáno 10. květen 2002 
vymazáno 1. květen 2003 
Dozorčí rada
Ing. Róbert Kubinský
Česká republika
Den vzniku funkce: 28. březen 2002
Den zániku funkce: 28. březen 2005
zapsáno 1. květen 2003 
vymazáno 3. září 2003 
Dozorčí rada
Ing. Zdeněk Mojžíšek
Praha
Den vzniku funkce: 1. duben 2003
Den zániku funkce: 18. duben 2007
Den zániku členství: 18. duben 2007
zapsáno 3. září 2003 
vymazáno 30. květen 2007 
Dozorčí rada
Reinhard Wagner
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 30. březen 2001
Den zániku funkce: 30. březen 2005
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 15. červen 2005 
Dozorčí rada
zapsáno 22. prosinec 1997 
vymazáno 10. květen 2002 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Reinhard Wagner
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. březen 2005
Den zániku funkce: 30. červen 2005
zapsáno 15. červen 2005 
vymazáno 29. květen 2006 

Dozorčí rada
Hans Joachim Gasda
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. červenec 2004
Den zániku členství: 16. listopad 2006
zapsáno 24. září 2004 
vymazáno 15. leden 2007 
Dozorčí rada
Jitka Bartůňková
Praha
Den vzniku funkce: 24. květen 2001
Den zániku funkce: 24. květen 2005
zapsáno 10. květen 2002 
vymazáno 8. červenec 2005 
Dozorčí rada
Ing. Jiří Eigel
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 12. duben 2001
Den zániku funkce: 12. duben 2005
zapsáno 22. prosinec 1997 
vymazáno 1. květen 2003 
Dozorčí rada
André Léger
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2002
Den zániku funkce: 28. březen 2005
zapsáno 1. květen 2003 
vymazáno 11. květen 2005 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Karel Klečka
Praha
Den vzniku funkce: 25. květen 2005
Den zániku členství: 30. září 2006
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 8. listopad 2006 
Člen dozorčí rady
Jitka Bartůňková
Praha
Den vzniku funkce: 25. květen 2005
Den zániku funkce: 31. leden 2007
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 20. únor 2007 

Dozorčí rada
André Léger
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2002
Den zániku funkce: 15. červen 2006
zapsáno 11. květen 2005 
vymazáno 21. srpen 2006 
Dozorčí rada
André Léger
Praha
Den vzniku funkce: 15. červen 2006
Den zániku členství: 16. listopad 2006
zapsáno 21. srpen 2006 
vymazáno 15. leden 2007 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 24. leden 2007 
Člen dozorčí rady
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 24. leden 2007 
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Mojžíšek
Praha
Den vzniku členství: 19. duben 2007
Den zániku členství: 30. červen 2009
zapsáno 30. květen 2007 
vymazáno 16. říjen 2009 
Předseda dozorčí rady
Henri Bonnet
Praha
Den vzniku funkce: 11. září 2009
Den vzniku členství: 11. září 2009
zapsáno 24. listopad 2009 
vymazáno 19. srpen 2011 
Člen dozorčí rady
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2008
zapsáno 12. únor 2008 
vymazáno 19. srpen 2011 
Člen dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 5. květen 2008 
Člen dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku členství: 18. únor 2011
zapsáno 18. únor 2011 
vymazáno 19. červenec 2011 
Člen dozorčí rady
Ing. Milan Orkáč
Ostrava
Den vzniku členství: 15. prosinec 2006
Den zániku členství: 15. březen 2011
zapsáno 15. leden 2007 
vymazáno 13. duben 2011 
Předseda dozorčí rady
Henri Bonnet
Praha
Den vzniku funkce: 11. září 2009
Den zániku funkce: 1. srpen 2013
Den vzniku členství: 11. září 2009
Den zániku členství: 1. srpen 2013
zapsáno 19. srpen 2011 
vymazáno 16. srpen 2013 
Člen dozorčí rady
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2008
Den zániku členství: 1. květen 2012
zapsáno 19. srpen 2011 
vymazáno 15. květen 2012 
Člen dozorčí rady
Patrice Taillandier Thomas
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2012
Den zániku členství: 25. září 2012
zapsáno 15. květen 2012 
vymazáno 27. listopad 2012 
Člen dozorčí rady
Tomáš Tomiczek
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2009
Den zániku členství: 19. duben 2011
zapsáno 7. leden 2010 
vymazáno 11. květen 2011 
Člen dozorčí rady
Kristýna Fenclová
Praha
Den vzniku členství: 22. březen 2011
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 18. říjen 2013 
Člen dozorčí rady
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
Praha
Den vzniku členství: 22. březen 2011
Den zániku členství: 22. březen 2015
zapsáno 18. říjen 2013 
vymazáno 4. květen 2015 
Člen dozorčí rady
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Praha
Den vzniku členství: 2. srpen 2013
zapsáno 16. srpen 2013 
vymazáno 30. listopad 2013 
Člen dozorčí rady
MIROSLAV HIRŠL
Hradec Králové
Den vzniku členství: 10. září 2018
zapsáno 8. říjen 2018 
vymazáno 19. únor 2019 
Člen dozorčí rady
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
Praha
Den vzniku členství: 11. duben 2019
Den zániku členství: 30. listopad 2021
zapsáno 3. květen 2019 
vymazáno 31. prosinec 2021 
Člen dozorčí rady
JAN BROUSIL
okres Beroun
Den vzniku členství: 11. duben 2019
Den zániku členství: 30. listopad 2021
zapsáno 3. květen 2019 
vymazáno 31. prosinec 2021 
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Juchelka
Praha
Den vzniku funkce: 21. září 2017
Den zániku funkce: 18. září 2021
Den vzniku členství: 18. září 2017
Den zániku členství: 18. září 2021
zapsáno 1. prosinec 2017 
vymazáno 31. prosinec 2021 
Místopředseda dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku funkce: 18. září 2015
Den zániku funkce: 31. srpen 2018
Den vzniku členství: 19. únor 2015
Den zániku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 8. říjen 2018 

Dozorčí rada
Joachim Nüssler
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 30. březen 2001
Den zániku funkce: 30. březen 2005
Den zániku členství: 30. červen 2004
zapsáno 18. leden 1995 
vymazáno 24. září 2004 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Laurent Goutard
Praha
Den vzniku funkce: 21. prosinec 2006
Den zániku funkce: 10. září 2009
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
Den zániku členství: 10. září 2009
zapsáno 24. leden 2007 
vymazáno 24. listopad 2009 
Místopředseda dozorčí rady
Philippe Rucheton
Praha
Den vzniku funkce: 21. prosinec 2006
Den zániku funkce: 31. leden 2008
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
Den zániku členství: 31. leden 2008
zapsáno 24. leden 2007 
vymazáno 12. únor 2008 
Místopředseda dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku funkce: 2. duben 2008
Den zániku funkce: 17. únor 2011
Den vzniku členství: 17. listopad 2006
Den zániku členství: 17. únor 2011
zapsáno 5. květen 2008 
vymazáno 18. únor 2011 
Místopředseda dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku funkce: 1. duben 2011
Den vzniku členství: 18. únor 2011
zapsáno 19. červenec 2011 
vymazáno 10. říjen 2013 
Předseda dozorčí rady
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Praha
Den vzniku funkce: 18. září 2013
Den vzniku členství: 2. srpen 2013
Den zániku členství: 2. srpen 2017
zapsáno 30. listopad 2013 
vymazáno 1. prosinec 2017 
Místopředseda dozorčí rady
Peter Palečka
Černošice
Den vzniku funkce: 1. duben 2011
Den zániku funkce: 18. únor 2015
Den vzniku členství: 18. únor 2011
Den zániku členství: 18. únor 2015
zapsáno 10. říjen 2013 
vymazáno 4. květen 2015 
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Juchelka
Praha
Den vzniku funkce: 23. září 2021
Den vzniku členství: 19. září 2021
zapsáno 31. prosinec 2021 
Člen dozorčí rady
David Formánek
Praha
Den vzniku členství: 10. prosinec 2018
Den zániku členství: 27. leden 2022
zapsáno 22. leden 2019 
vymazáno 2. březen 2022 
Místopředseda dozorčí rady
MIROSLAV HIRŠL
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 12. prosinec 2018
Den zániku funkce: 27. leden 2022
Den vzniku členství: 10. září 2018
Den zániku členství: 27. leden 2022
zapsáno 19. únor 2019 
vymazáno 2. březen 2022 
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Šperl
Praha
Den vzniku členství: 28. leden 2022
zapsáno 2. březen 2022 
Členka dozorčí rady
Ing. Jitka Haubová
Jesenice
Den vzniku funkce: 2. březen 2022
Den vzniku členství: 28. leden 2022
zapsáno 6. duben 2022 
vymazáno 6. duben 2022 
Členka dozorčí rady
Ing. Jitka Haubová
Jesenice
Den vzniku členství: 28. leden 2022
zapsáno 6. duben 2022 
Člen dozorčí rady
Vladimír Jeřábek
Brno
Den vzniku členství: 27. září 2016
Den zániku členství: 27. září 2020
zapsáno 18. listopad 2016 
vymazáno 23. červen 2021 
Člen dozorčí rady
JUDr. Josef Květoň
okres Příbram
Den vzniku členství: 19. duben 2007
Den zániku členství: 21. březen 2011
zapsáno 22. květen 2007 
vymazáno 13. duben 2011 
Člen dozorčí rady
JUDr. Josef Květoň
okres Příbram
Den vzniku členství: 22. březen 2011
Den zániku členství: 22. březen 2015
zapsáno 13. duben 2011 
vymazáno 4. květen 2015 
Člen dozorčí rady
Pavel Čejka
Praha
Den vzniku členství: 20. duben 2011
zapsáno 11. květen 2011 
vymazáno 27. červen 2013 
Člen dozorčí rady
Pavel Čejka
Praha
Den vzniku členství: 20. duben 2011
Den zániku členství: 31. březen 2015
zapsáno 27. červen 2013 
vymazáno 4. květen 2015 
Člen dozorční rady
Vladimír Jeřábek
Brno
Den zániku funkce: 26. září 2016
Den vzniku členství: 26. září 2012
Den zániku členství: 26. září 2016
zapsáno 27. listopad 2012 
vymazáno 18. listopad 2016 

Počet členů
6
zapsáno 4. květen 2015 
Počet členů
5
zapsáno 23. červen 2021 
Počet členů
3
zapsáno 2. březen 2022 
Jediný akcionář
Komerční banka a.s. IČO: 45317054
Na Příkopě 33, 969 Praha
zapsáno 8. listopad 2006 
vymazáno 31. červenec 2013 
Jediný akcionář
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054
Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 18. duben 2018 
Jediný akcionář
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054
Na příkopě 969, Staré Město, 110 00 Praha
zapsáno 18. duben 2018 
vymazáno 29. duben 2018 
Jediný akcionář
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054
Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
zapsáno 29. duben 2018 
Akcie
počet 3 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 26. březen 1996 
počet 5 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 26. březen 1996 
vymazáno 7. prosinec 2010 
počet 5 625 ks na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 7. prosinec 2010 
vymazáno 9. červenec 2014 
5625 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v zaknihované podobě. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v §4 a §5 stanov.
počet 5 625 ks na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 9. červenec 2014 
Základní kapitál
300 000 000,-Kč
zapsáno 9. prosinec 1993 
vymazáno 26. březen 1996 
500 000 000,-Kč
zapsáno 26. březen 1996 
vymazáno 7. prosinec 2010 
562 500 000,-Kč
zapsáno 7. prosinec 2010 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Údaje byly staženy 8. května 2024 z datové služby justice.cz dle IČO 60192852 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60192852 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V