Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - logo
IČO:60192852
Z. KAPITÁL:562.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  vf4e8u8
DIČ: CZ699001182, Detail DIČ
ADRESA: Bělehradská 222/128, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Bělehradská 222 Praha 12000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (50) |  sbírka listin (108)

Datum vzniku a zápisu:
9. prosince 1993
Spisová značka:
B 2281 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 9. prosince 1993
Obchodní firma:
Všeobecná stavební spořitelna a.s.
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 26. května 1995
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
zapsáno 26. května 1995
vymazáno 1. ledna 2005
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
zapsáno 1. ledna 2005
Sídlo:
Praha 1, Václavské nám. 42
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 18. ledna 1995
Praha 3, Domažlická 15
zapsáno 18. ledna 1995
vymazáno 25. listopadu 1998
Praha 2, Bělehradská 128/222
zapsáno 25. listopadu 1998
vymazáno 10. května 2002
Praha 2, Bělehradská 128, čp.222, PSČ 12021
zapsáno 10. května 2002
Identifikační číslo:
60192852
zapsáno 9. prosince 1993
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 9. prosince 1993
Předmět podnikání:
přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
poskytování jiných úvěrů k financování činností v oblasti bytového hospodářství
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
přejímání záruk za půjčky, které by byla společnost oprávněna sama poskytnout
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má společnost majetkový podíl
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
pro poskytování úvěrů podle písm. d) a e) získávat zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí či na finančním trhu vydáváním dluhopisů
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
podílet se majetkově v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
poskytování příspěvků státní podpory účastníkům stavebního spoření
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
poskytování komerčních půjček, které slouží dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníku nevznikl ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák. č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění zák. č. 83/1995 Sb. pro výkon činností uvedených v § 9 citovaného zákona
zapsáno 9. září 1997
vymazáno 7. srpna 2006
1. Provozování stavebního spoření, spočívající v - přijímámí vkladů od účastníků stavebního spoření, - poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, - poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen "státní podpora") účastníkům stavebního spoření 2. Za podmínek uvedených v § 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření dále - poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb - přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, - poskytování záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., a za úvěry uvedené v odrážce první, - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, - provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, - poskytování bankovních informací, - uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, - vykonávání finančního makléřství
zapsáno 7. srpna 2006
vymazáno 1. prosince 2008
Společnost je oprávněna: k výkonu činností uvedených v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o stavebním spoření"), v § 1 písm. a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 odst. 1 písmena a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb b) přijímání vkladů od banky, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou f) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny h) poskytování bankovních informací i) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku j) výkon finančního makléřství
zapsáno 1. prosince 2008
Statutární orgán - představenstvo:
představenstvo:
 
Ostrava - Hrabůvka, Krestova 27
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 18. ledna 1995
představenstvo:
 
3254 Emmerthal 1, SRN, Bűckebergstr. 20
v ČR trvale hlášen v Praze 8, Pod Vlachovkou 1058
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 18. ledna 1995
člen představenstva:
 
Praha 3, Domažlická 15
zapsáno 18. ledna 1995
vymazáno 26. března 1996
představenstvo:
 
ing. Jan Fejfar
Praha 10, Zastavěná 2
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
člen představenstva:
 
Praha 8, Pod Vlachovkou 4
zapsáno 26. března 1996
vymazáno 9. září 1997
člen představenstva:
 
Praha 8, Pod Vlachovkou 4
zapsáno 9. září 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
člen:
 
Praha 10, Krupská 6
zapsáno 9. září 1997
vymazáno 12. prosince 2000
člen:
 
Praha 1, Masná 1051
Den vzniku funkce: 25. února 2000
Den zániku funkce: 25. února 2004
Den zániku členství: 24. února 2004
zapsáno 12. prosince 2000
vymazáno 28. července 2004
člen představenstva:
 
Praha 1, Masná 1051
Den vzniku funkce: 25. února 2004
Den zániku funkce: 30. září 2004
zapsáno 28. července 2004
vymazáno 2. prosince 2004
člen představenstva:
 
Praha 6, Národní obrany 10
Den vzniku funkce: 1. října 2004
zapsáno 2. prosince 2004
vymazáno 11. května 2005
člen představenstva:
 
Praha 6, Národní obrany 10
Den vzniku funkce: 19. ledna 2005
Den zániku funkce: 19. dubna 2009
Den zániku členství: 19. dubna 2009
zapsáno 11. května 2005
vymazáno 12. května 2009
člen představenstva:
 
Praha 7, Milady Horákové 80
Den vzniku funkce: 30. března 2001
Den zániku funkce: 30. března 2005
zapsáno 18. ledna 1995
vymazáno 15. června 2005
člen představenstva:
 
Praha 8, Pod Vlachovkou 4
Den vzniku funkce: 1. září 1997
Den zániku funkce: 1. září 2001
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 24. července 2002
člen představenstva:
 
Praha 8, Pod Vlachovkou 4
Den vzniku funkce: 2. září 2001
Den zániku funkce: 2. září 2005
zapsáno 24. července 2002
vymazáno 30. června 2004
člen představenstva:
 
31789 Hameln, Fliegenrott 14, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. března 2005
zapsáno 15. června 2005
vymazáno 29. května 2006
člen představenstva:
 
Praha 8, Pod Vlachovkou 4
Den vzniku funkce: 1. ledna 2004
zapsáno 30. června 2004
vymazáno 29. května 2006
člen představenstva:
 
Praha 6, Národní obrany 6
Den vzniku funkce: 19. ledna 2005
zapsáno 11. května 2005
vymazáno 11. května 2005
člen představenstva:
 
Hameln, Fliegenrott 14, 31789, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. března 2005
Den zániku členství: 30. listopadu 2006
zapsáno 29. května 2006
vymazáno 15. ledna 2007
člen představenstva:
 
Praha 10, Vršovická 1525
Den vzniku funkce: 1. ledna 2004
Den zániku funkce: 30. června 2006
zapsáno 29. května 2006
vymazáno 7. srpna 2006
předseda představenstva:
 
Praha 5, Újezd 1/600, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 20. listopadu 2006
Den zániku funkce: 31. prosince 2009
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
Den zániku členství: 31. prosince 2009
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 1. února 2010
člen představenstva:
 
Praha 5, Do Klukovic 1134/8A, PSČ 15000
Den vzniku členství: 1. prosince 2006
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 24. ledna 2007
místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Do Klukovic 1134/8A, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 21. prosince 2006
Den vzniku členství: 1. prosince 2006
zapsáno 24. ledna 2007
vymazáno 13. února 2007
předseda představenstva:
 
Kladno - Kročehlavy, Vojanova 762, PSČ 27200
Den vzniku funkce: 4. ledna 2010
Den zániku funkce: 2. ledna 2014
Den vzniku členství: 1. ledna 2010
Den zániku členství: 2. ledna 2014
zapsáno 1. února 2010
vymazáno 27. února 2014
místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Do Klukovic 1134/8A, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 21. prosince 2006
Den zániku funkce: 31. července 2010
Den vzniku členství: 1. prosince 2006
Den zániku členství: 31. července 2010
zapsáno 13. února 2007
vymazáno 18. října 2010
člen představenstva:
 
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 710/8A, PSČ 50311
Den vzniku členství: 25. listopadu 2008
zapsáno 8. prosince 2008
vymazáno 18. října 2010
člen představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 589/10, PSČ 16000
Den vzniku členství: 20. dubna 2009
Den zániku členství: 1. září 2009
zapsáno 13. května 2009
vymazáno 16. října 2009
místopředseda představenstva:
 
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 710/8A, PSČ 50311
Den vzniku funkce: 22. září 2010
Den zániku funkce: 26. listopadu 2012
Den vzniku členství: 25. listopadu 2008
Den zániku členství: 26. listopadu 2012
zapsáno 18. října 2010
vymazáno 30. ledna 2013
místopředseda představenstva :
 
Spojovací 710/8a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 6. prosince 2012
Den zániku funkce: 31. října 2014
Den vzniku členství: 26. listopadu 2012
Den zániku členství: 31. října 2014
zapsáno 30. ledna 2013
vymazáno 18. prosince 2014
člen představenstva:
 
Chrustenice 176, PSČ 26712
Den vzniku členství: 27. října 2010
Den zániku členství: 27. října 2014
zapsáno 15. listopadu 2010
vymazáno 18. prosince 2014
předseda představenstva:
 
Vojanova 762, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 2. ledna 2014
Den zániku funkce: 31. května 2014
Den vzniku členství: 2. ledna 2014
Den zániku členství: 31. května 2014
zapsáno 27. února 2014
vymazáno 19. června 2014
předseda představenstva:
 
Na Kozačce 1272/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 2. června 2014
Den vzniku členství: 1. června 2014
zapsáno 19. června 2014
člen představenstva:
 
V Ořechách 197, 439 09 Slavětín
Den vzniku členství: 1. listopadu 2014
zapsáno 18. prosince 2014
člen představenstva:
 
Milana Kadlece 1091/20, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Den vzniku členství: 28. října 2014
zapsáno 18. prosince 2014
Počet členů:
3
zapsáno 18. prosince 2014
Způsob jednání:
Zastupování společnosti: 1) za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně 2) na základě zmocnění představenstvem s v mezích své působnosti při plnění úkolů společnosti mohou za společnost jednat vedoucí pracovníci společnosti a jim podřízení pracovníci, je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Podepisování za společnost: k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je za společnost oprávněn jednat.
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 31. srpna 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva. Za společnost se podepisují a) společně dva členové představenstva, b) prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem společnosti připojí svůj podpis k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společ- nosti a vyznačí funkci v níž podepisují.
zapsáno 31. srpna 1995
vymazáno 9. července 2014
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání.
zapsáno 9. července 2014
vymazáno 4. května 2016
Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům
zapsáno 4. května 2016
Dozorčí rada:
 
3216 Salzhemmendorf 2, SRN, Rennenberg 17
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 18. ledna 1995
 
Praha 6, Jaselská 38
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 9. září 1997
 
Praha 5, Lohninského 902
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 22. prosince 1997
 
Praha 9, Zelenečská 16
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 4. srpna 1999
 
Jablonec nad Nisou, Panenská 29
zapsáno 4. srpna 1999
vymazáno 10. května 2002
 
bytem 31020 Salzhemmendorf, OT Lauenstein, Im Schwalenkamp 26, Spolková republika Německo
zapsáno 22. prosince 1997
vymazáno 10. května 2002
 
Praha 10, Zápasnická 879, PSČ 10200
Den vzniku funkce: 24. května 2001
Den zániku funkce: 24. května 2005
zapsáno 10. května 2002
vymazáno 8. července 2005
 
Ing. Jan Sadil
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40
Den vzniku funkce: 30. března 2001
Den zániku funkce: 30. března 2005
zapsáno 10. května 2002
vymazáno 1. května 2003
 
Bratislava, Kukučínova 44, PSČ 83102
Den vzniku funkce: 28. března 2002
Den zániku funkce: 28. března 2005
zapsáno 1. května 2003
vymazáno 3. září 2003
 
Praha 7, Kamenická 365/1
Den vzniku funkce: 1. dubna 2003
Den zániku funkce: 18. dubna 2007
Den zániku členství: 18. dubna 2007
zapsáno 3. září 2003
vymazáno 30. května 2007
 
3250 Hameln, SRN, Ostertowa 11 13b
Den vzniku funkce: 30. března 2001
Den zániku funkce: 30. března 2005
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 15. června 2005
 
SRN, Hildesheim, Steinbergstr. 90
Den vzniku funkce: 30. března 2001
Den zániku funkce: 30. března 2005
Den zániku členství: 30. června 2004
zapsáno 18. ledna 1995
vymazáno 24. září 2004
 
Praha 4, U Libušiných lázní 5
zapsáno 22. prosince 1997
vymazáno 10. května 2002
člen dozorčí rady:
 
3250 Hameln, Ostertowa 11 13b, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 31. března 2005
Den zániku funkce: 30. června 2005
zapsáno 15. června 2005
vymazáno 29. května 2006
 
Coppenbrügge, Ulmenweg 10, 31863, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. července 2004
Den zániku členství: 16. listopadu 2006
zapsáno 24. září 2004
vymazáno 15. ledna 2007
 
Praha 2, Budečská 10/998, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 24. května 2001
Den zániku funkce: 24. května 2005
zapsáno 10. května 2002
vymazáno 8. července 2005
 
Kamenice 25, okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 12. dubna 2001
Den zániku funkce: 12. dubna 2005
zapsáno 22. prosince 1997
vymazáno 1. května 2003
 
Praha 5, Újezd 1/600, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 28. března 2002
Den zániku funkce: 28. března 2005
zapsáno 1. května 2003
vymazáno 11. května 2005
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Zápasnická 879, PSČ 10200
Den vzniku funkce: 25. května 2005
Den zániku členství: 30. září 2006
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 8. listopadu 2006
člen dozorčí rady:
 
Praha 2, Budečská 10/998, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 25. května 2005
Den zániku funkce: 31. ledna 2007
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 20. února 2007
 
Praha 5, Újezd 1/600, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 28. března 2002
Den zániku funkce: 15. června 2006
zapsáno 11. května 2005
vymazáno 21. srpna 2006
 
Praha 5, Újezd 1/600, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 15. června 2006
Den zániku členství: 16. listopadu 2006
zapsáno 21. srpna 2006
vymazáno 15. ledna 2007
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 24. ledna 2007
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 24. ledna 2007
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Kamenická 365/1, PSČ 17000
Den vzniku členství: 19. dubna 2007
Den zániku členství: 30. června 2009
zapsáno 30. května 2007
vymazáno 16. října 2009
předseda dozorčí rady:
 
Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 21. prosince 2006
Den zániku funkce: 10. září 2009
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
Den zániku členství: 10. září 2009
zapsáno 24. ledna 2007
vymazáno 24. listopadu 2009
místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 1, Břehová 8/208, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 21. prosince 2006
Den zániku funkce: 31. ledna 2008
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
Den zániku členství: 31. ledna 2008
zapsáno 24. ledna 2007
vymazáno 12. února 2008
předseda dozorčí rady:
 
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 11. září 2009
Den vzniku členství: 11. září 2009
zapsáno 24. listopadu 2009
vymazáno 19. srpna 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 11000
Den vzniku členství: 1. února 2008
zapsáno 12. února 2008
vymazáno 19. srpna 2011
člen dozorčí rady:
 
Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 5. května 2008
místopředseda dozorčí rady:
 
Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
Den vzniku funkce: 2. dubna 2008
Den zániku funkce: 17. února 2011
Den vzniku členství: 17. listopadu 2006
Den zániku členství: 17. února 2011
zapsáno 5. května 2008
vymazáno 18. února 2011
člen dozorčí rady:
 
Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
Den vzniku členství: 18. února 2011
zapsáno 18. února 2011
vymazáno 19. července 2011
člen dozorčí rady:
 
Ostrava - Hrabová, Na Ščučím 721/16, PSČ 72000
Den vzniku členství: 15. prosince 2006
Den zániku členství: 15. března 2011
zapsáno 15. ledna 2007
vymazáno 13. dubna 2011
člen dozorčí rady:
 
Věšín 207, PSČ 26243
Den vzniku členství: 19. dubna 2007
Den zániku členství: 21. března 2011
zapsáno 22. května 2007
vymazáno 13. dubna 2011
předseda dozorčí rady:
 
Praha 5, Tichá 1472/1, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 11. září 2009
Den zániku funkce: 1. srpna 2013
Den vzniku členství: 11. září 2009
Den zániku členství: 1. srpna 2013
zapsáno 19. srpna 2011
vymazáno 16. srpna 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 2 - Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 12000
Den vzniku členství: 1. února 2008
Den zániku členství: 1. května 2012
zapsáno 19. srpna 2011
vymazáno 15. května 2012
člen dozorčí rady:
 
Praha 2 - Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 12000
Den vzniku členství: 2. května 2012
Den zániku členství: 25. září 2012
zapsáno 15. května 2012
vymazáno 27. listopadu 2012
místopředseda dozorčí rady:
 
Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
Den vzniku funkce: 1. dubna 2011
Den vzniku členství: 18. února 2011
zapsáno 19. července 2011
vymazáno 10. října 2013
předseda dozorčí rady :
 
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 18. září 2013
Den vzniku členství: 2. srpna 2013
Den zániku členství: 2. srpna 2017
zapsáno 30. listopadu 2013
vymazáno 1. prosince 2017
místopředseda dozorčí rady:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 1. dubna 2011
Den zániku funkce: 18. února 2015
Den vzniku členství: 18. února 2011
Den zániku členství: 18. února 2015
zapsáno 10. října 2013
vymazáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Věšín 207, PSČ 26243
Den vzniku členství: 22. března 2011
Den zániku členství: 22. března 2015
zapsáno 13. dubna 2011
vymazáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Pod Havránkou 818/50, PSČ 17100
Den vzniku členství: 8. prosince 2009
Den zániku členství: 19. dubna 2011
zapsáno 7. ledna 2010
vymazáno 11. května 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 18000
Den vzniku členství: 20. dubna 2011
zapsáno 11. května 2011
vymazáno 27. června 2013
člen dozorčí rady:
 
K Haltýři 690/22, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 20. dubna 2011
Den zániku členství: 31. března 2015
zapsáno 27. června 2013
vymazáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Praha 10 - Strašnice, Pod strání 2220/22, PSČ 10000
Den vzniku členství: 22. března 2011
zapsáno 13. dubna 2011
vymazáno 18. října 2013
člen dozorčí rady:
 
Pod strání 2220/22, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 22. března 2011
Den zániku členství: 22. března 2015
zapsáno 18. října 2013
vymazáno 4. května 2015
člen dozorční rady:
 
Mladá 95/2a, Útěchov, 644 00 Brno
Den zániku funkce: 26. září 2016
Den vzniku členství: 26. září 2012
Den zániku členství: 26. září 2016
zapsáno 27. listopadu 2012
vymazáno 18. listopadu 2016
člen dozorčí rady:
 
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 2. srpna 2013
zapsáno 16. srpna 2013
vymazáno 30. listopadu 2013
člen dozorčí rady:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 19. února 2015
zapsáno 4. května 2015
vymazáno 12. ledna 2016
místopředseda dozorčí rady:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 18. září 2015
Den vzniku členství: 19. února 2015
zapsáno 12. ledna 2016
člen dozorčí rady:
 
č.p. 207, 262 43 Věšín
Den vzniku členství: 23. března 2015
zapsáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Pod strání 2220/22, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 23. března 2015
zapsáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Do Klukovic 1134/8a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. dubna 2015
zapsáno 4. května 2015
člen dozorčí rady:
 
Mladá 95/2a, Útěchov, 644 00 Brno
Den vzniku členství: 27. září 2016
zapsáno 18. listopadu 2016
předseda dozorčí rady:
 
Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 21. září 2017
Den vzniku členství: 18. září 2017
zapsáno 1. prosince 2017
Počet členů:
6
zapsáno 4. května 2015
Jediný akcionář:
Komerční banka a.s., IČ: 453 17 054
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 969
Komerční banka, a.s. se stala jediným akcionářem po nabytí akcií dvou bývalých akcionářů, a to BHW Holding a České pojišťovny, a.s.
zapsáno 8. listopadu 2006
vymazáno 31. července 2013
Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
Komerční banka, a.s. se stala jediným akcionářem po nabytí akcií dvou bývalých akcionářů, a to BHW Holding a České pojišťovny, a.s.
zapsáno 31. července 2013
Akcie:
3 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 26. března 1996
5 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 26. března 1996
vymazáno 7. prosince 2010
5 625 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 7. prosince 2010
vymazáno 9. července 2014
5 625 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
5625 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v zaknihované podobě. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v §4 a §5 stanov.
zapsáno 9. července 2014
Základní kapitál:
300 000 000,- Kč
zapsáno 9. prosince 1993
vymazáno 26. března 1996
500 000 000,- Kč
zapsáno 26. března 1996
vymazáno 7. prosince 2010
562 500 000,- Kč
Splaceno: zcela splacen
Navýšení základního kapitálu v rozsahu 62.500.000,- Kč zcela splaceno 29.11.2010, dle smlouvy o upsání akcií ze dne 15.11.2010.
zapsáno 7. prosince 2010
Ostatní skutečnosti:
Splacení základního jmění: 100% peněžitého vkladu splaceno zakladateli před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
zapsáno 9. prosince 1993
Vznik společnosti: notářský zápis ze dne 10.6.1993 ve znění dodatku ze dne 12.11.93
zapsáno 9. prosince 1993
Představenstvo Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., navrhuje, v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku ( zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění ), následující zápis do obchodního rejstříku: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto jediný akcionář společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ 60192852, rozhodl dne 02.listopadu 2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. takto: Schvaluje z důvodu kapitálového posílení sloužícího dalšímu rozvoji společnosti zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 500.000.000,- Kč /slovy pět set milionů korun českých/ se zvyšuje o částku 62.500.000,- Kč /slovy šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 562.500.000,- Kč /slovy pět set šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/, a to upsáním 625/šest set dvaceti pěti/ kusů nových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé akcie. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých / je 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií v celkové výši 550.000.000,- Kč / slovy pět set padesát milionů korun českých / bude splacen v penězích. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady. c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. d) Všech 625 / šest set dvacet pět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva / kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- / slovy jednosto tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých / každé akcie bude upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. uzavře se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054. e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a tato lhůta skončí po uplynutí tří týdnů od prvního dne úpisu s tím, že připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s. uzavřít se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. smlouvu o upsání akcií. Počátek této lhůty bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií, doručeným do sídla společnosti Komerční banka, a.s. f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a.s. v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00 hod. g) Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 15552/7990 vedený na obchodní firmu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. u společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. h) Upisování akcií smlouvou o upsání akcií a splacení emisního kurzu upsaných akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.
zapsáno 15. listopadu 2010
vymazáno 7. prosince 2010
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 9. července 2014
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 9. července 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. července 2014

Originál výpisu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Údaje byly staženy 12. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60192852 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60192852 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů