O2 Czech Republic a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: O2 Czech Republic a.s. O2 Czech Republic a.s. - logo
IČO:60193336
Z. KAPITÁL:3.1 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  d79ch2h
DIČ: CZ60193336, Detail DIČ
ADRESA: Za Brumlovkou 266/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Za Brumlovkou 266 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (181) |  sbírka listin (199)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
B 2322 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 1994
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost, zkratka: SPT TELECOM a.s.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 10. října 1994
SPT TELECOM, akciová společnost, zkratka: SPT TELECOM,a.s.
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 1. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s.
zapsáno 1. ledna 2000
vymazáno 1. července 2006
Telefónica O2 Czech Republic,a.s.
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 21. listopadu 2006
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
zapsáno 21. listopadu 2006
vymazáno 16. května 2011
Telefónica Czech Republic, a.s.
zapsáno 16. května 2011
vymazáno 21. června 2014
O2 Czech Republic a.s.
zapsáno 21. června 2014
Sídlo:
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13000
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13034
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. prosince 2001
Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 1. srpna 2007
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022
zapsáno 1. srpna 2007
Identifikační číslo:
60193336
zapsáno 1. ledna 1994
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 1. ledna 1994
Předmět podnikání:
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 13. prosince 1996
zřizování poplašných zařízení
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 13. prosince 1996
silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 2. září 1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
stavitel
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
provádění inženýrských staveb
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
provádění průmyslových staveb
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
výroba nástrojů
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
kovoobrábění
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
revize elektrických zařízení
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 5. října 2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 5. října 2000
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 19. prosince 2001
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 11. února 1998
elektroinstalatérství
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 5. října 2000
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
skladovací služby
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
automatizované zpracování dat
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
poskytování software
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
činnost ekonomických a organizačních poradců
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
organizační zajištění školení, kursů a seminářů
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
opravy motorových vozidel
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 5. října 2000
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
provozování garáží a odstavných ploch
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
provoz autoumývárny
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 5. května 1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
reprografické práce
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
reklamní a propagační činnost
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
ozvučení společenských a kulturních akcí
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 19. prosince 2001
6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 19. prosince 2001
vydavatelství
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 19. prosince 2001
projektování, dodávka montáž a servis datových sítí
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 13. prosince 1996
provoz malé vodní elektrárny
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 2. září 1996
16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 11. února 1998
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. prosince 2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. prosince 2001
projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. prosince 2001
Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. května 1999
Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. prosince 2001
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
výroba elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
vedení účetnictví
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 19. prosince 2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 19. prosince 2001
silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
školící činnost
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 19. prosince 2001
Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. listopadu 2002
Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. května 1999
Nákladní vnitrostátní doprava.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. října 2000
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 6. prosince 1999
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 6. listopadu 2002
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. listopadu 2002
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
zapsáno 13. prosince 1996
projektování elektrických zařízení
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 16. srpna 2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Ubytovací služby
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 1. července 2006
hostinská činnost
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2006
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 25. srpna 2004
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 2. června 2008
Projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 13. prosince 1996
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 16. srpna 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Realitní činnost
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
zámečnictví
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2006
Nástrojářství
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 1. července 2006
kovoobráběčství
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 1. července 2006
kovářství
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2006
truhlářství
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2006
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
opravy karosérií
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 2. června 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 2. června 2008
Technické činnosti v dopravě
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 2. června 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 2. června 2008
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 16. srpna 2010
Přípravné práce pro stavby
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
velkoobchod
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
specializovaný maloobchod
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
kopírovací práce
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
provoz sauny a kuželny
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2006
reklamní činnost a marketing
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 16. srpna 2010
projektování, dodávka monáž a servis datových sítí
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 2. září 1996
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 1. července 2006
Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 13. prosince 1996
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 13. prosince 1996
zprostředkování služeb
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 2. června 2008
Výkon zeměměřičských činností.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 16. srpna 2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 19. prosince 2001
Silniční motorová doprava osobní.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 2. června 2008
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 2. června 2008
Výroba, opravy a montáž měřidel.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 16. srpna 2010
zprostředkování obchodu
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 16. srpna 2010
opravy silničních vozidel
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 2. června 2008
v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.
zapsáno 6. listopadu 2002
vymazáno 6. října 2003
V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.
zapsáno 6. listopadu 2002
vymazáno 6. října 2003
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 6. listopadu 2002
vymazáno 16. srpna 2010
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. prosince 2003
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.
zapsáno 10. prosince 2003
vymazáno 25. srpna 2004
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. srpna 2004
vymazáno 16. srpna 2010
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky
zapsáno 25. srpna 2004
vymazáno 1. července 2006
Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)
zapsáno 1. července 2006
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 16. srpna 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 16. srpna 2010
Výkon zeměměřických činností
zapsáno 16. srpna 2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 16. srpna 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 16. srpna 2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 22. října 2010
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání
zapsáno 22. října 2010
poskytování platebních služeb malého rozsahu
zapsáno 13. července 2011
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 15. ledna 2015
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Praha 3, Lucemburská 35
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
člen představenstva:
 
Ing. Ladislav Matějka, CSc.
Praha 4, Psohlavců 1204/54
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
l. místopředseda:
 
Prostějov, Waitova 28
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Praha 4, Pod Zemankou 2
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
2. místopředseda:
 
ing. Ladislav Matějka, CSc.
Praha 4, Psohlavců l2O4/54
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Adamov č.p. 22
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Domažlice, Mánesova 526
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Teplice, Duchcovská 49
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Hradec Králové, Budovatelská 829
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Brno, U pošty 5
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
předseda představenstva:
 
Brno, U Pošty 5
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Ing. Jan Hon
Ostrava-Poruba, Jedlová 1894
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Ing. Boris Vik
Praha 3, Kubelíkova 54
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 9. srpna 1995
člen představenstva:
 
Praha 5, Amforová l898
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 8. září 1995
člen představenstva:
 
Ing. Jan Rak
Praha 6, nám. Bořislavka 2075
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
Člen představenstva:
 
USA, 02186 Massachusets, 1065 Brush Hill Road, Milton
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. dubna 1996
l.místopředseda představenstva:
 
Praha 2, Dřevná 381
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
André Käser, Švýcarsko
1752 Villars-Sur-Glane, Chemin de la Prairie 3
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
Bridgewater, NJ, USA, 216 Longview Road
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
Člen představenstva:
 
Prof. JUDr. Jan Dědič
Praha 4, Papírníkova 615
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
Předseda představenstva:
 
Ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Bryksova 954
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
2.místopředseda představenstva:
 
Prostějov, Waitova 28
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
Praha 7, Jana Zajíce 2
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
Praha 5, Na Bělidle 17
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
Doc.JUDr. Jan Dědič
Praha 4, Papírníkova 615
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
 
3077 Enggistein, Tannenweg 588, Švýcarská konfederace
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 18. března 1996
 
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 18. března 1996
Člen představenstva:
 
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR není oprávněn jednat jménem SPT TELECOM, a. s.
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
člen:
 
Praha 6, Wolkerova 15
zapsáno 18. dubna 1996
vymazáno 2. září 1996
Člen představenstva:
 
André Käser, Švýcarsko
1752 Villars-Sur-Glane, Chemin de la Prairie 3
Praha 3, Na chmelnici 9
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 12. února 1998
Člen představenstva:
 
Praha 4 - Braník, Jasná I 1580/12
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. května 1999
Člen představenstva:
 
Praha 3, Na chmelnici 9
trvale bytem Hambühl 21, 3631 Höfen b. Thun, Švýcarsko
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 19. července 1999
Člen představenstva:
 
Prof. JUDr. Jan Dědič
Praha 4, Papírníkova 615
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 6. prosince 1999
2.místopředseda představenstva:
 
Prostějov, Waitova 28
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
Člen představenstva:
 
Praha 5, Na Bělidle 17
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 12. února 1998
Člen představenstva:
 
Praha 7, Jana Zajíce 2
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 5. května 1999
Člen představenstva:
 
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika
Praha 3, Na chmelnici 9
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 5. května 1999
člen představenstva:
 
3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika
Praha 3, Na chmelnici 9
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 18. května 1999
Předseda představenstva:
 
Ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Bryksova 954
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 19. července 1999
člen představenstva:
 
Praha 6, Osamocená 10, PSČ 16000
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 19. července 1999
2.místopředseda představenstva:
 
Prostějov, Jaroslava Kaštila 3637/17
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. prosince 1999
člen představenstva:
 
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527/14
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 6. prosince 1999
člen představenstva:
 
Ing. Karel Zeman, CSc.
Praha 4, U Kamýku 870
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 6. prosince 1999
člen:
 
Praha 6, Wolkerova 15
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 6. prosince 1999
člen představenstva:
 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 7. prosince 1999
 
Lorne Rupert Somerville
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace
datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9
zapsáno 28. prosince 1999
vymazáno 25. dubna 2000
předseda představenstva:
 
Ing. Karel Zeman, CSc.
Praha 4, U Kamýku 870
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 15. května 2000
člen představenstva:
 
Praha 5, Prusíkova 2492
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 5. října 2000
člen představenstva:
 
Praha 6, Za Pohořelcem 696/6
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 17. října 2000
člen představenstva:
 
Praha 4, Bítovská 1218/24
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 19. prosince 2001
l.místopředseda představenstva:
 
Praha 2, Dřevná 381
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgie    
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 18. června 2001
l.místopředseda představenstva:
 
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království
Den zániku funkce: 15. června 2001
pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 19. prosince 2001
člen představenstva:
 
Praha 4, Na Losách 349/36, PSČ 14200
Den vzniku funkce: 9. prosince 1998
Den zániku funkce: 9. prosince 2001
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. března 2002
člen představenstva:
 
Praha 4, Na Losách 349/36, PSČ 14200
Den vzniku funkce: 19. prosince 2001
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 6. března 2002
vymazáno 3. března 2003
l.místopředseda představenstva:
 
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království
Den vzniku funkce: 15. června 2001
Den zániku funkce: 13. června 2003
pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67, PSČ: 160 00
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. října 2003
člen představenstva:
 
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk
Den vzniku funkce: 8. března 2000
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 15. května 2000
vymazáno 6. října 2003
2. místopředseda představenstva:
 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
Den vzniku funkce: 18. června 1999
zapsáno 7. prosince 1999
vymazáno 15. května 2002
2. místopředseda představenstva:
 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Praha 10 - Dubeč, K Průmstavu 1139, PSČ 10700
Den vzniku funkce: 18. června 1999
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 18. září 2002
člen představenstva:
 
Ing. Miloslav Hejnák, CSc.
Praha 3, Slezská 119
Den vzniku funkce: 18. června 1999
Den zániku funkce: 14. června 2002
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 18. září 2002
člen představenstva:
 
Brno, U Pošty 5, okres Brno-město
Den vzniku funkce: 18. června 1999
Den zániku funkce: 14. června 2002
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 18. září 2002
člen představenstva:
 
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
Den zániku funkce: 16. ledna 2001
adresa pobytu v České republice: Praha 3, na Chmelnici 9
zapsáno 18. května 1999
vymazáno 19. prosince 2001
předseda představenstva:
 
Praha 6, Za Pohořelcem 696/6
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 21. listopadu 2001
zapsáno 17. října 2000
vymazáno 13. února 2002
člen představenstva:
 
Lorne Rupert Somerville
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace
Den zániku funkce: 15. června 2001
datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9
zapsáno 25. dubna 2000
vymazáno 19. prosince 2001
2. místopředseda představenstva:
 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Praha 10 - Dubeč, K Průmstavu 1139, PSČ 10700
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 18. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
člen představenstva:
 
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 18. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
člen představenstva:
 
Praha 5, Randova 3167/5
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
předseda představenstva:
 
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Praha 8, Sokolovská 1475/180
Den vzniku funkce: 1. prosince 2001
Den zániku funkce: 13. června 2003
Den vzniku členství: 21. listopadu 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 6. října 2003
člen představenstva:
 
Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 16. ledna 2001
Den zániku funkce: 16. ledna 2002
Dennenlaan 9b, 2244 AK Wassenaar, Nizozemské království
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. května 2002
člen představenstva:
 
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 16. ledna 2002
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
bytem v ČR: Praha 3, Na Chmelnici 1957/9, PSČ: 130 00
zapsáno 6. května 2002
vymazáno 3. března 2003
člen představenstva:
 
Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 15. června 2001
Den zániku funkce: 13. června 2003
3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. října 2003
člen představenstva:
 
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Praha 8, Sokolovská 1475/180
Den vzniku funkce: 21. listopadu 2001
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 15. května 2002
člen představenstva:
 
Praha 6, Bělohorská 147/195, PSČ 16900
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen představenstva:
 
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Praha 6, Dr. Z. Wintera 768/20, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen:
 
Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
Den vzniku funkce: 1. září 2003
Den zániku funkce: 27. října 2004
zapsáno 22. října 2003
vymazáno 1. února 2005
člen:
 
Praha 4 - Hodkovičky, Korandova 220/2, PSČ 14700
Den vzniku funkce: 24. září 2003
Den zániku funkce: 6. října 2004
zapsáno 22. října 2003
vymazáno 21. prosince 2004
předseda představenstva:
 
Kunice - pošta Mnichovice, Všešímy 54, PSČ 25164
Den vzniku funkce: 13. června 2003
Den zániku funkce: 23. června 2005
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. října 2005
předseda představenstva:
 
28230 Madrid, Comunidad de Canarias 61, Španělské království
Den vzniku funkce: 23. června 2005
Den zániku funkce: 8. února 2008
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 10. října 2005
vymazáno 14. února 2008
člen představenstva:
 
28230 Madrid, Comunidad de Canarias 61, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 21. února 2008
zapsáno 14. února 2008
vymazáno 29. února 2008
1. místopředseda představenstva:
 
Praha 5 - Slivenec, Diamantová 743, PSČ 15400
Den vzniku funkce: 13. června 2003
Den zániku funkce: 27. října 2009
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 27. října 2009
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 24. listopadu 2009
předseda představenstva:
 
Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215, Argentinská republika
Den vzniku funkce: 1. února 2010
Den zániku funkce: 31. prosince 2014
Den vzniku členství: 1. února 2010
Den zániku členství: 31. prosince 2014
zapsáno 26. března 2010
vymazáno 6. ledna 2015
2. místopředseda představenstva:
 
Řitka, K Potokům 205, PSČ 25203
Den vzniku funkce: 13. června 2003
Den zániku funkce: 13. června 2008
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 13. června 2008
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 5. ledna 2011
člen představenstva:
 
Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 24. září 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 22. října 2003
člen představenstva:
 
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen představenstva:
 
Praha 10, Vinohradská 3216/163
Den vzniku členství: 28. října 2004
Den zániku členství: 15. října 2005
zapsáno 1. února 2005
vymazáno 19. prosince 2005
člen představenstva:
 
Praha 6, Terronská 10/536
Den vzniku členství: 28. října 2004
Den zániku členství: 13. prosince 2004
zapsáno 1. února 2005
vymazáno 15. března 2005
člen představenstva:
 
Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
Den vzniku členství: 2. února 2005
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 28. dubna 2005
vymazáno 10. října 2005
člen představenstva:
 
28034 Madrid, Moralzarzal 100, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 10. října 2005
vymazáno 14. února 2008
předseda představenstva:
 
28034 Madrid, Moralzarzal 100, Španělské království
Den vzniku funkce: 8. února 2008
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 14. února 2008
vymazáno 31. července 2009
člen představenstva:
 
28036 Madrid, Juan Ramon Jimenez 28 5 C, Španělské království
Den vzniku členství: 16. října 2005
Den zániku členství: 30. dubna 2008
zapsáno 19. prosince 2005
vymazáno 16. června 2008
předseda představenstva:
 
28034 Madrid, Moralzarzal 100, Španělské království
Den vzniku funkce: 8. února 2008
Den zániku funkce: 31. ledna 2010
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 31. ledna 2010
zapsáno 31. července 2009
vymazáno 26. března 2010
2. místopředseda představenstva:
 
Řitka, K Potokům 205, PSČ 25203
Den vzniku funkce: 14. června 2008
Den zániku funkce: 14. června 2013
Den vzniku členství: 14. června 2008
Den zániku členství: 14. června 2013
zapsáno 5. ledna 2011
vymazáno 1. července 2013
člen představenstva:
 
JUDr. Jakub Chytil
Praha 2, Karlovo náměstí 292/15, PSČ 12000
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2011
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 13. července 2011
člen představenstva:
 
Ing. Martin Bek
Praha 3, Pod Parukářkou 2762/2, PSČ 13000
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 27. dubna 2011
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 13. července 2011
člen představenstva:
 
Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007, Španělské království
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 24. února 2009
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 23. března 2009
člen představenstva:
 
28016 Madrid, Celindas 39, Španělské království
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 21. února 2008
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 29. února 2008
člen představenstva:
 
Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království
Den vzniku členství: 1. května 2008
zapsáno 12. srpna 2008
vymazáno 24. listopadu 2009
člen představenstva:
 
JUDr. Jakub Chytil
Praha 2, Karlovo náměstí 292/15, PSČ 12000
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 7. června 2012
člen představenstva:
 
JUDr. Jakub Chytil
Praha 2 - Nové Město, Pod Slovany 2041/5, PSČ 12800
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
zapsáno 7. června 2012
vymazáno 11. února 2014
člen představenstva:
 
Ing. Martin Bek
Praha 3, Pod Parukářkou 2762/2, PSČ 13000
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 23. června 2014
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 11. února 2014
člen představenstva:
 
Ing. Martin Bek
Pod Parukářkou 2762/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 23. června 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 4. července 2014
1. místopředseda představenstva:
 
Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království
Den vzniku funkce: 27. října 2009
Den zániku funkce: 31. července 2012
Den vzniku členství: 1. května 2008
Den zániku členství: 31. července 2012
zapsáno 24. listopadu 2009
vymazáno 17. srpna 2012
člen představenstva:
 
Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760, Španělské království
Den vzniku funkce: 24. února 2009
Den zániku členství: 10. září 2010
zapsáno 31. července 2009
vymazáno 2. prosince 2010
člen představenstva:
 
Karlík, Panská 988, PSČ 25229
Den vzniku členství: 4. listopadu 2010
Den zániku členství: 20. prosince 2013
zapsáno 2. prosince 2010
vymazáno 21. ledna 2014
člen představenstva:
 
Alderley Edge, SK9 7HX, Duke Street 22, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 27. října 2009
Den zániku členství: 17. února 2012
zapsáno 24. listopadu 2009
vymazáno 14. března 2012
člen představenstva:
 
81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
Den vzniku členství: 17. února 2012
zapsáno 14. března 2012
vymazáno 15. března 2012
člen představenstva:
 
81102 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
Den vzniku členství: 17. února 2012
zapsáno 15. března 2012
vymazáno 11. února 2014
člen představenstva:
 
JUDr. Jakub Chytil
Praha - Nové Město, Pod Slovany 2041/5, PSČ 12800
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
zapsáno 7. června 2012
vymazáno 7. června 2012
člen představenstva:
 
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
Den vzniku funkce: 1. srpna 2012
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
zapsáno 17. srpna 2012
vymazáno 10. září 2012
1. místopředseda představenstva:
 
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
Den vzniku funkce: 1. srpna 2012
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
zapsáno 10. září 2012
vymazáno 10. září 2012
1. místopředseda představenstva:
 
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
Den vzniku funkce: 30. srpna 2012
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
zapsáno 10. září 2012
vymazáno 11. února 2014
2. místopředseda představenstva:
 
K Potokům 205, 252 03 Řitka
Den vzniku funkce: 27. června 2013
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 15. června 2013
zapsáno 1. července 2013
vymazáno 17. dubna 2014
1. místopředseda představenstva:
 
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 31. ledna 2014
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 31. ledna 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 17. dubna 2014
člen představenstva:
 
Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 31. ledna 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 11. února 2014
člen představenstva:
 
Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den vzniku členství: 31. ledna 2014
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 1. června 2015
člen představenstva:
 
Pod Slovany 2041/5, Nové Město, 128 00 Praha 2
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 30. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen představenstva:
 
81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
Den vzniku členství: 17. února 2012
Den zániku členství: 30. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
1. místopředseda představenstva:
 
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
Den vzniku funkce: 1. srpna 2012
Den zániku funkce: 30. ledna 2014
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
Den zániku členství: 30. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
místopředseda představenstva:
 
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 19. března 2014
Den zániku funkce: 1. července 2014
Den vzniku členství: 31. ledna 2014
zapsáno 17. dubna 2014
vymazáno 4. července 2014
člen představenstva:
 
K Potokům 205, 252 03 Řitka
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den vzniku členství: 15. června 2013
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 17. dubna 2014
vymazáno 1. června 2015
místopředseda představenstva:
 
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 2. července 2014
Den zániku funkce: 6. ledna 2015
Den vzniku členství: 23. června 2014
Den zániku členství: 15. ledna 2015
zapsáno 4. července 2014
vymazáno 15. ledna 2015
člen představenstva:
 
Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 2. července 2014
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den vzniku členství: 31. ledna 2014
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 4. července 2014
vymazáno 1. června 2015
člen představenstva:
 
Nad Ryšánkou 2038/11, Krč, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. ledna 2015
Den zániku funkce: 15. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
Den zániku členství: 15. ledna 2015
zapsáno 6. ledna 2015
vymazáno 15. ledna 2015
předseda představenstva:
 
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. ledna 2015
Den zániku funkce: 31. prosince 2017
Den vzniku členství: 23. června 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2017
zapsáno 15. ledna 2015
vymazáno 18. ledna 2018
místopředseda představenstva:
 
Nad Ryšánkou 2038/11, Krč, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 15. ledna 2015
vymazáno 7. listopadu 2016
místopředseda představenstva:
 
Perlitová 1834/29, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 7. listopadu 2016
člen představenstva:
 
Jankovcova 1587/8c, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 1. června 2015
Den vzniku členství: 1. června 2015
zapsáno 23. června 2015
člen představenstva:
 
U Vojanky 1309/1a, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. ledna 2018
Den vzniku členství: 1. ledna 2018
zapsáno 18. ledna 2018
vymazáno 7. února 2018
Předseda představenstva:
 
U Vojanky 1309/1a, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 10. ledna 2018
Den vzniku členství: 1. ledna 2018
zapsáno 7. února 2018
Způsob jednání:
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. října 1994
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti.
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 28. července 1995
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společ- ně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti.
zapsáno 28. července 1995
vymazáno 28. ledna 2002
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti.
zapsáno 28. ledna 2002
vymazáno 3. března 2003
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., , je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti jako jediný člen představenstva ve věcech vymezených zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. PETR SLOVÁČEK , je oprávněn samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. výhradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 15. března 2005
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva ing. Gabriel Berdár a člen představenstva ing. PETR SLOVÁČEK , jsou oprávněni každý samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. výhradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 15. března 2005
vymazáno 10. října 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 10. října 2005
vymazáno 2. června 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva.
zapsáno 2. června 2008
vymazáno 21. června 2014
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden bude místopředsedou představenstva.
zapsáno 21. června 2014
vymazáno 15. ledna 2015
Za společnost jednají společně dva členové představenstva
zapsáno 15. ledna 2015
Prokura:
Praha 4, Pod Zemankou 2
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 18. června 1999
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
Prostějov, Waitova 28
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 2. září 1996
3077 Enggistein, Tannenweg 588, Švýcarská konfederace
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
Prostějov, Waitova 28
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
Prostějov, Jaroslava Kaštila 3637/17
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 7. prosince 1999
3077 Enggistein, Tannenweg 588, Švýcarská konfederace
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 7. 3. 1952
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 15. května 2000
Praha 2, Dřevná 381
nar.: 13. 12. 1941 Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgie
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 18. června 2001
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgické království
Pobyb v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 18. července 2001
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgické království
Pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67
zapsáno 18. července 2001
vymazáno 28. ledna 2002
3077 Enggistein, Tannenweg 588, Švýcarská konfederace
adresa v ČR: Praha 6, Na Špitálce 4 nar.: 7. 3. 1952
zapsáno 15. května 2000
vymazáno 28. ledna 2002
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 22. 1. 1945
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 18. června 2001
70 Rosehill Ave., Toronto, Ontario, Spojené státy americké
pobyt v České republice: Praha 4 - Branik, Havlovického 10
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 28. ledna 2002
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
zapsáno 7. prosince 1999
vymazáno 28. ledna 2002
Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2020, PSČ 15500
zapsáno 28. prosince 1999
vymazáno 28. ledna 2002
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž buď: - jeden z nich musí být Ing. Svatoslav Novák a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo James S. Hubley, anebo jeden z nich musí být André Frans Bessel Kok a druhý musí být Ing. Michal Čupa nebo Ing. Svatoslav Novák. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 9. listopadu 1995
vymazáno 18. června 1999
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž : - jeden z nich musí být Ing. Svatoslav Novák a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo James S. Hubley. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 18. června 1999
vymazáno 7. prosince 1999
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž : - jeden z nich musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo James S. Hubley. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 7. prosince 1999
vymazáno 28. prosince 1999
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž : - jeden z nich musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo James S. Hubley. - anebo jeden z nich musí být André Frans Bessel Kok a druhý musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. nebo Ing. PETR SLOVÁČEK. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 28. prosince 1999
vymazáno 18. června 2001
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž : - jeden z nich musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo George Jiri Jankovic - anebo jeden z nich musí být André Frans Bessel Kok a druhý musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. nebo Ing. PETR SLOVÁČEK. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu obchodní firmě společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 18. července 2001
K zastupování společnosti a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně za předpokladu jejich souhlasného projevu vůle, přičemž: - jeden z nich musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. a druhý musí být André Frans Bessel Kok nebo URS KAMBER nebo George Jiri Jankovic - anebo jeden z nich musí být André Frans Bessel Kok a druhý musí být RNDr. Přemysl Klíma CSc. nebo Ing. PETR SLOVÁČEK. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 18. července 2001
vymazáno 28. ledna 2002
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Keplerova 14
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Schnirchova 26
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Brixova 954
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Choratická 2733/4
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Brno, Spáčilova 16
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
gen.por.Ing. Karel Pezl
Praha 6, Radčina 519
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Sokolovská 179
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Hradec Králové 12, Tř. E. Beneše 1533
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
člen dozorčí rady:
 
Děčín 1, Labská 18
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Jan Toman
Praha 4, V Štíhlách 1311
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 27. března 1995
člen dozorčí rady:
 
Plzeň, Ke sv. Jiří 30
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 27. března 1995
člen dozorčí rady:
 
Dřísy lO6
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Jana Zajíce 2
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Jana Želivského 2O
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Šimonova 1100
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Brno, Jiráskova 16
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Přerov, Petřivalského 10
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Dobrovice, Sídliště 359
zapsáno 11. října 1994
vymazáno 8. září 1995
člen dozorčí rady:
 
Ponte Vedra Beach, Florida,USA, 1075 Ponte Vedra
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Nizozemí, Biltseweg 11, 3735 MA Bosch en Duin
přechodný pobyt: Praha 1, Na Kampě 8/515
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Försterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Nad Havlem 12
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Ciolkovského 6/857
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Ing. Václav Kupka, CSc.
Praha 5, Lýskova 1591
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Nizozemí, Biltseweg 11, 3735 MA Bosch en Duin
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Felix Rosenberg, Švýcarsko
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Felix Rosenberg, Švýcarsko
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Nad Havlem 12
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Ciolkovského 6/857
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Jana Želivského 20
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Olomouc, Horní náměstí 27
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Dobrovice, Sídliště 359, okres Mladá Boleslav
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Via Verdi 6, 13302 Asigliano, Vercellese, Italská republika
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 18. května 1999
člen dozorčí rady:
 
7806 Woodsdale Lane, Jacksonville, Florida 322 56, Spojené státy americké
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 21. července 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Ruská 1242/180
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 25. dubna 2000
člen dozorčí rady:
 
Dřísy 106, okres Mělník
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 5. října 2000
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Felix Rosenberg, Švýcarsko
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 13. prosince 1996
člen dozorčí rady:
 
Prof. Jan Švejnar, PhD.
Pittsburgh, PA 15217, USA, 1214 Bennington Avenue
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 13. prosince 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Jana Želivského 20
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Ing. Anton Zima
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Anton Zima
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Dřísy 106
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Šimonova 1100
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Brno, Jiráskova 16
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Přerov, Petřivalského 10
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Olomouc, Horní náměstí 27
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Dobrovice, Sídliště 359
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 2. září 1996
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Keplerova 14
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Felix Rosenberg, Švýcarsko
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 2. září 1996
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Anton Zima
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Šimonova 1100
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 11. února 1998
2.místopředseda dozorčí rady:
 
Brno, Jiráskova 16, okres Brno-město
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. října 2000
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. října 2000
člen dozorčí rady:
 
Klatovy II, Korálkova 481
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. října 2000
člen dozorčí rady:
 
Rütiring 40, 4125 Riehen (BS), Švýcarská konfederace
dat.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 18. června 1999
člen dozorčí rady:
 
Ing. Anton Zima
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Brno, Jiráskova 16, okres Brno-město
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 12. února 1998
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Felix Rosenberg, Švýcarsko
Fösterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 13. prosince 1996
člen dozorčí rady:
 
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
člen dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Praha 4, Pšenčíkova 675/22
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 5. května 1999
člen dozorčí rady:
 
Prof. Jan Švejnar, PhD.
15 Regent Dr., Ann Arbor, MI 48 104, Spojené státy americké
přechodný pobyt: Praha 1, Na Kampě 8/515
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 19. července 1999
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Anton Zima
Králíky, Leoše Janáčka 816
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 19. července 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Podolská 606/120
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 19. července 1999
člen dozorčí rady:
 
Ing. Evžen Kočenda, PhD., M.A.
Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
zapsáno 5. května 1999
vymazáno 19. července 1999
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Evžen Kočenda, PhD., M.A.
Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 6. prosince 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. prosince 1999
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Nuselská 84/24
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 6. prosince 1999
člen dozorčí rady:
 
Poříčany, Kounická 204, okres Kolín, PSČ 28914
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 5. října 2000
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Vinohradská 2333/166
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 28. prosince 1999
předseda dozorčí rady:
 
Praha 3, Vinohradská 2333/166
zapsáno 28. prosince 1999
vymazáno 25. dubna 2000
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Golfová 939, PSČ 10200
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 18. června 2001
člen dozorčí rady:
 
Praha 10 - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 14. června 2002
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 18. září 2002
člen dozorčí rady:
 
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Keplerova 215/14
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. října 2003
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Pelikaanhof 40, 2264 JJ, Leidschendam, Nizozemské království
datum narození: 14. února 1960
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 18. června 2001
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Köningin Juliananweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království
zapsáno 18. června 2001
vymazáno 18. července 2001
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Köningin Julianaweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 6. února 2003
zapsáno 18. července 2001
vymazáno 2. dubna 2003
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 6. února 2003
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 2. dubna 2003
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Šimonova 1100/12
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 28. června 2003
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Betáňská 783/18
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 3. března 2003
člen dozorčí rady:
 
Karlovice 380
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 3. března 2003
předseda dozorčí rady:
 
pošta Jesenice u Prahy, Vestec 225, PSČ 25242
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 25. dubna 2000
vymazáno 3. března 2003
člen dozorčí rady:
 
Junkerngasse 45, 3011 Bern, Švýcarská konfederace
datum narození: 10. října 1961
zapsáno 18. června 1999
vymazáno 12. února 2001
člen dozorčí rady:
 
Karlovice 380, okres Bruntál
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 19. července 1999
člen dozorčí rady:
 
3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace
Den zániku funkce: 26. dubna 2001
zapsáno 12. února 2001
vymazáno 12. září 2001
člen dozorčí rady:
 
3013 Bern, Humboldtstrasse 7, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 26. dubna 2001
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Margarethastraat 18, ZW 2011 PM Haarlem, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 14. června 2002
datum narození: 7. listopadu 1941
zapsáno 19. července 1999
vymazáno 18. září 2002
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Nikoly Vascarova 3267, PSČ 14900
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 28. června 2003
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 768/20
Den zániku funkce: 15. června 2001
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
člen dozorčí rady:
 
Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
Praha 3, Na Balkáně 2118/130
Den zániku funkce: 15. června 2001
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 19. prosince 2001
člen dozorčí rady:
 
Uhlířské Janovice, Vavřinec - Žíšov 56, okres Kutná Hora, PSČ 28504
Den vzniku funkce: 15. června 2001
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 15. června 2001
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 19. prosince 2001
vymazáno 18. září 2002
člen dozorčí rady:
 
PhDr. Ing. JIŘÍ WEIGL, CSc.
Brandýs nad Labem, Pražská 255, PSČ 25001
Den vzniku funkce: 14. června 2002
Den zániku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 18. září 2002
vymazáno 3. března 2003
člen dozorčí rady:
 
Vlašim, Velíšská 1344, okres Benešov
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 28. června 2003
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Nový Jičín, B. Benešové 11
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 28. června 2003
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 7, Vrbenského 1497/44
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku funkce: 28. června 2003
zapsáno 5. října 2000
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 2. dubna 2003
předseda dozorčí rady:
 
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den vzniku členství: 20. prosince 2002
zapsáno 2. dubna 2003
vymazáno 28. května 2003
předseda dozorčí rady:
 
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 6. února 2003
Den vzniku členství: 20. prosince 2002
zapsáno 28. května 2003
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží 255, okres Frýdek-Místek, PSČ 73911
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 25. června 2003
Den zániku funkce: 15. února 2004
Den vzniku členství: 20. prosince 2002
Den zániku členství: 15. února 2004
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 25. února 2004
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Ondřej Felix, Csc.
Praha 8, Sokolovská 1475/180, PSČ 18000
Den vzniku funkce: 25. června 2003
Den vzniku členství: 15. června 2003
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. prosince 2003
2. místopředseda dozorčí rady:
 
1180 Brusel, Avenue Hamoir 17a, Belgické království
Den vzniku funkce: 25. června 2003
Den zániku funkce: 22. října 2003
Den vzniku členství: 13. června 2003
Pobyt v ČR: Praha 6, Fetrovstká 1410/67, PSČ: 160 00
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. prosince 2003
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Praha 8, Sokolovská 1475/180, PSČ 18000
Den vzniku funkce: 25. června 2003
Den zániku funkce: 24. června 2004
Den vzniku členství: 15. června 2003
Den zániku členství: 24. června 2004
zapsáno 10. prosince 2003
vymazáno 25. srpna 2004
předseda dozorčí rady:
 
Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674, PSČ 27801
Den vzniku funkce: 29. června 2004
Den zániku funkce: 23. června 2005
Den vzniku členství: 25. června 2004
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 25. srpna 2004
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Poděbrady, Jižní 1339, PSČ 29001
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 26. listopadu 2003
Pobyt v ČR: Praha 3, Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ: 130 00
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 21. ledna 2004
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Bělohorská 147/195, PSČ 16900
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Den vzniku členství: 13. června 2003
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 21. ledna 2004
2.místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 26. listopadu 2003
Den zániku funkce: 20. května 2004
Den vzniku členství: 13. června 2003
zapsáno 21. ledna 2004
vymazáno 23. července 2004
1.místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 20. května 2004
Den zániku funkce: 23. června 2005
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 23. července 2004
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 24. června 2004
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 25. srpna 2004
člen dozorčí rady:
 
Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 3, PSČ 16000
Den vzniku členství: 13. června 2003
Den zániku členství: 26. listopadu 2003
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 21. ledna 2004
předseda dozorčí rady:
 
28003 Madrid, c/Ríos Rosas 5-6° D, Španělské království
Den vzniku funkce: 23. června 2005
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
1.místopředseda dozorčí rady:
 
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22, Španělské království
Den vzniku funkce: 23. června 2005
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
člen dozorčí rady:
 
28027 Madrid, c/General Aranaz 10 11, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 27. dubna 2006
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
člen dozorčí rady:
 
28109 Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes 128, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 11. listopadu 2005
člen dozorčí rady:
 
28109 Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes 128, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 27. dubna 2006
zapsáno 11. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
předseda dozorčí rady:
 
Woodedge,Shiplake,RG9 3NT,Bolney Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 27. dubna 2006
Den zániku funkce: 21. února 2008
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 21. února 2008
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 16. dubna 2008
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království
Den vzniku funkce: 21. února 2008
Den zániku funkce: 4. listopadu 2010
Den vzniku členství: 21. února 2008
zapsáno 16. dubna 2008
vymazáno 2. prosince 2010
1.místopředseda dozorčí rady:
 
28003 Madrid, c/Ríos Rosas 5-6° D, Španělské království
Den vzniku funkce: 27. dubna 2006
Den zániku funkce: 21. dubna 2008
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 21. dubna 2008
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 16. června 2008
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
Den vzniku členství: 21. dubna 2008
zapsáno 16. června 2008
vymazáno 31. července 2009
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království
Den vzniku členství: 21. února 2008
Den zániku členství: 18. února 2011
zapsáno 2. prosince 2010
vymazáno 23. března 2011
člen dozorčí rady:
 
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 4. listopadu 2010
zapsáno 20. prosince 2010
vymazáno 22. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 1430, PSČ 15800
Den vzniku členství: 18. února 2011
Den zániku členství: 27. dubna 2011
zapsáno 23. března 2011
vymazáno 13. července 2011
člen dozorčí rady:
 
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 4. listopadu 2010
Den zániku členství: 27. dubna 2011
zapsáno 22. prosince 2010
vymazáno 13. července 2011
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 1430, PSČ 15800
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 27. prosince 2012
člen dozorčí rady:
 
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 28. dubna 2011
Den zániku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 13. července 2011
vymazáno 28. listopadu 2011
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
Den vzniku členství: 21. dubna 2008
Den zániku členství: 17. února 2012
zapsáno 31. července 2009
vymazáno 14. března 2012
člen dozorčí rady:
 
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22, Španělské království
Den vzniku funkce: 23. června 2005
Den zániku funkce: 27. dubna 2006
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 22. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
28034 Madrid, c/Laguna Grande n°.2, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 22. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 16. června 2008
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, PSČ 28050
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 11. listopadu 2005
člen dozorčí rady:
 
28050 Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 27. dubna 2006
zapsáno 11. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
člen dozorčí rady:
 
28109 Madrid, Paseo de los Parques 31,10 C, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 27. dubna 2006
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 1. července 2006
1. místopředseda dozorčí rady:
 
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14, Španělské království
Den vzniku funkce: 21. dubna 2008
Den zániku funkce: 4. listopadu 2010
Den vzniku členství: 23. června 2005
zapsáno 16. června 2008
vymazáno 2. prosince 2010
předseda dozorčí rady:
 
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14, Španělské království
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2010
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 2. prosince 2010
vymazáno 22. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
28761 Tres Cantos ( Madrid), c/Nuria 7, Španělské království
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 22. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
Plumlov, 9.Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2008
zapsáno 2. listopadu 2005
vymazáno 4. července 2008
člen dozorčí rady:
 
Kaplice, Linecká 350, PSČ 38241
Den vzniku členství: 28. června 2003
Den zániku členství: 28. června 2008
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 16. července 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Šimonova 1100/12, PSČ 16000
Den vzniku členství: 28. června 2003
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 10. prosince 2003
člen dozorčí rady:
 
28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22, Španělské království
Den vzniku členství: 24. června 2010
Den zániku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 22. prosince 2010
vymazáno 28. listopadu 2011
člen dozorčí rady:
 
28034 Madrid, c/Laguna Grande n°.2, Španělské království
Den vzniku členství: 24. června 2010
Den zániku členství: 6. května 2013
zapsáno 22. prosince 2010
vymazáno 11. června 2013
předseda dozorčí rady:
 
28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14, Španělské království
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2010
Den zániku funkce: 8. listopadu 2011
Den vzniku členství: 24. června 2010
Den zániku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 22. prosince 2010
vymazáno 28. listopadu 2011
člen dozorčí rady:
 
28761 Tres Cantos ( Madrid), c/Nuria 7, Španělské království
Den vzniku členství: 24. června 2010
Den zániku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 22. prosince 2010
vymazáno 28. listopadu 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Pražská 1430/34, PSČ 10100
Den vzniku členství: 29. června 2008
Den zániku členství: 19. dubna 2012
zapsáno 16. července 2008
vymazáno 7. června 2012
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Motol, Jeřabinova 293/1
Den vzniku členství: 28. června 2003
zapsáno 10. prosince 2003
vymazáno 31. července 2009
člen dozorčí rady:
 
Vlašim, Velíšská 1344, PSČ 25801
Den vzniku členství: 28. června 2003
Den zániku členství: 28. června 2008
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 16. července 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Motol, Jeřabinova 293/1
Den vzniku členství: 29. června 2008
Den zániku členství: 29. června 2013
zapsáno 31. července 2009
vymazáno 1. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Mnichovice, Jiráskova 172, PSČ 25164
Den vzniku členství: 29. června 2008
Den zániku členství: 29. června 2013
zapsáno 16. července 2008
vymazáno 1. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Den vzniku členství: 28. června 2003
Den zániku členství: 20. června 2008
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 22. října 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Den vzniku členství: 28. června 2003
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 23. července 2004
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Den vzniku funkce: 20. května 2004
Den zániku funkce: 28. června 2008
Den vzniku členství: 28. června 2003
Den zániku členství: 28. června 2008
zapsáno 23. července 2004
vymazáno 16. července 2008
člen dozorčí rady:
 
Plumlov, 9. Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 23. června 2005
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Průhonice, U Komárova 767, okres Praha-západ, PSČ 25243
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Chodov, Hrdličkova 2189
Den vzniku funkce: 20. prosince 2002
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 3. března 2003
vymazáno 6. října 2003
člen dozorčí rady:
 
Mgr. Martin Kovář, Ph.D.
Praha 1, Klimentská 1552/3, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 23. října 2003
Den zániku funkce: 23. června 2005
zapsáno 10. prosince 2003
vymazáno 10. října 2005
člen:
 
Kladno II, Kollárova 1577, PSČ 27202
Den vzniku členství: 26. listopadu 2003
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 21. ledna 2004
vymazáno 10. října 2005
člen:
 
Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
Den vzniku funkce: 28. ledna 2004
Den zániku funkce: 24. června 2004
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 25. srpna 2004
člen:
 
Praha 7, Ovenecká 953/23, PSČ 17000
Den vzniku členství: 28. dubna 2004
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 18. června 2004
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Rozseč nad Kunštátem 67, PSČ 67973
Den vzniku členství: 25. června 2004
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 25. srpna 2004
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Ing. Ivana Krynesová - Gage
Praha 1, Žitná 610/23, PSČ 11000
Den vzniku členství: 25. června 2004
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 25. srpna 2004
vymazáno 10. října 2005
člen dozorčí rady:
 
Mellor, Stockport,Cheshire,SK6 5PH,Old Hall Lane 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 26. července 2007
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 7. února 2008
člen dozorčí rady:
 
80937 Mnichov, Wiegandweg 7, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 27. října 2006
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 21. listopadu 2006
člen dozorčí rady:
 
Kingston-Upon-Thames,Surrey,KT2 7JT,Foxgrove,Coombe Ridings 2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 27. dubna 2006
Den zániku členství: 25. října 2007
zapsáno 1. července 2006
vymazáno 7. února 2008
 
Hemel Hempstead, Box Lane 30, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 15. května 2007
zapsáno 12. února 2007
vymazáno 21. února 2007
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Den vzniku členství: 28. června 2008
zapsáno 16. července 2008
vymazáno 30. srpna 2008
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
Den vzniku funkce: 24. července 2008
Den vzniku členství: 29. června 2008
zapsáno 16. července 2008
vymazáno 22. října 2010
člen dozorčí rady:
 
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Den vzniku členství: 29. června 2008
Den zániku členství: 29. června 2013
zapsáno 22. října 2010
vymazáno 1. července 2013
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Říčany - Radošovice, Edvarda Beneše 98/11, PSČ 25101
Den vzniku funkce: 23. července 2008
Den zániku funkce: 29. června 2013
Den vzniku členství: 29. června 2008
Den zániku členství: 29. června 2013
zapsáno 22. října 2010
vymazáno 1. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C/Mozart 5 8 D, 28008, Španělské království
Den vzniku členství: 26. července 2007
zapsáno 7. února 2008
vymazáno 15. dubna 2013
1. místopředsedkyně dozorčí rady:
 
28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30, Španělské království
Den vzniku funkce: 13. února 2013
Den vzniku členství: 27. července 2012
zapsáno 15. dubna 2013
vymazáno 11. února 2014
člen dozorčí rady:
 
Beaconsfield, HP9 2QH, Seer Green, Foxfire, Old Long Grove, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 25. října 2007
Den zániku členství: 24. února 2009
zapsáno 7. února 2008
vymazáno 23. března 2009
 
Hemel Hempstead, Box Lane 30, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 15. ledna 2007
Den zániku funkce: 24. července 2008
zapsáno 21. února 2007
vymazáno 30. srpna 2008
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království
zapsáno 16. dubna 2008
vymazáno 16. dubna 2008
člen dozorčí rady:
 
Antonio Botas Ba?ueles
Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
Den vzniku členství: 21. dubna 2008
zapsáno 16. června 2008
vymazáno 16. června 2008
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Paseo de la Castellana N 138-8, 28036, Španělské království
Den vzniku členství: 24. července 2008
Den zániku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 3. října 2008
vymazáno 28. listopadu 2011
člen dozorčí rady:
 
Londýn, Richardsons Mews 16, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 24. července 2008
Den zániku členství: 7. května 2010
zapsáno 14. listopadu 2008
vymazáno 23. srpna 2010
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království
Den vzniku funkce: 24. února 2009
zapsáno 12. května 2009
vymazáno 31. července 2009
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království
Den vzniku funkce: 24. února 2009
Den zániku funkce: 20. září 2010
zapsáno 31. července 2009
vymazáno 24. listopadu 2010
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
Den vzniku členství: 7. května 2010
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 2. prosince 2010
člen dozorčí rady:
 
Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
Den vzniku členství: 20. června 2008
zapsáno 22. října 2010
vymazáno 22. října 2010
1.místopředseda dozorčí rady:
 
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2010
Den vzniku členství: 7. května 2010
zapsáno 2. prosince 2010
vymazáno 27. prosince 2012
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 7. května 2010
zapsáno 27. prosince 2012
vymazáno 11. února 2014
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Ronda de la Comunicación s/n, 28050, Španělské království
Den vzniku funkce: 8. listopadu 2011
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 28. listopadu 2011
vymazáno 14. března 2012
 
Madrid, C. Olimpo 46, 28043, Španělské království
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 28. listopadu 2011
vymazáno 14. března 2012
 
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 28. listopadu 2011
vymazáno 4. ledna 2012
 
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
zapsáno 4. ledna 2012
vymazáno 14. března 2012
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Alcobendas, Calle del Camino Alto 16, 28109, Španělské království
Den vzniku funkce: 8. listopadu 2011
Den zániku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
Den zániku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 14. března 2012
vymazáno 27. prosince 2012
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C. Olimpo 46, 28043, Španělské království
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
Den zániku členství: 6. května 2013
zapsáno 14. března 2012
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 8. listopadu 2011
Den zániku členství: 6. května 2013
zapsáno 14. března 2012
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Alcobendas, Soto de la Moraleja, c/Dalia 263, 28109, Španělské království
Den vzniku funkce: 19. dubna 2012
Den zániku funkce: 13. února 2013
Den vzniku členství: 19. dubna 2012
Den zániku členství: 13. února 2013
zapsáno 7. června 2012
vymazáno 15. dubna 2013
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C.la Salle 94 PB B, Španělské království
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 27. prosince 2012
vymazáno 11. února 2014
člen dozorčí rady:
 
28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B, Španělské království
Den vzniku členství: 13. února 2013
zapsáno 15. dubna 2013
vymazáno 11. února 2014
člen dozorčí rady:
 
28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D, Španělské království
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
zapsáno 21. května 2013
vymazáno 11. února 2014
člen dozorčí rady:
 
W42LL Londýn, Chisvick, Beverley Road 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 7. května 2013
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 11. června 2013
člen dozorčí rady:
 
W42LL Londýn, Chiswick, Beverley Road 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 7. května 2013
zapsáno 11. června 2013
vymazáno 11. února 2014
člen dozorčí rady:
 
č.p. 47, 394 01 Rynárec
Den vzniku členství: 30. června 2013
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 1. července 2013
vymazáno 26. března 2014
člen dozorčí rady:
 
Husova 146, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku členství: 30. června 2013
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 1. července 2013
vymazáno 26. března 2014
člen dozorčí rady:
 
Edvarda Beneše 98/11, Radošovice, 251 01 Říčany
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 30. června 2013
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 1. července 2013
vymazáno 2. srpna 2013
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Edvarda Beneše 98/11, Radošovice, 251 01 Říčany
Den vzniku funkce: 19. července 2013
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 30. června 2013
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 2. srpna 2013
vymazáno 26. března 2014
předseda dozorčí rady:
 
Ing. MARTIN ŠTEFUNKO, Ph.D.
92400 Galanta, SNP 968/43, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 29. ledna 2014
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 29. ledna 2014
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 26. března 2014
člen dozorčí rady:
 
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 29. ledna 2014
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 26. března 2014
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 29. ledna 2014
Den zániku funkce: 12. března 2014
Den vzniku členství: 29. ledna 2014
Den zániku členství: 12. března 2014
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 26. března 2014
1. místopředsedkyně dozorčí rady:
 
28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30, Španělské království
Den vzniku funkce: 13. února 2013
Den zániku funkce: 28. ledna 2014
Den vzniku členství: 27. července 2012
Den zániku členství: 28. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den zániku funkce: 29. ledna 2014
Den vzniku členství: 7. května 2010
Den zániku členství: 29. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen dozorčí rady:
 
Madrid, C.la Salle 94 PB B, Španělské království
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 29. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen dozorčí rady:
 
28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B, Španělské království
Den vzniku členství: 13. února 2013
Den zániku členství: 28. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen dozorčí rady:
 
28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D, Španělské království
Den vzniku členství: 22. dubna 2013
Den zániku členství: 29. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen dozorčí rady:
 
W42LL Londýn, Chiswick, Beverley Road 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 7. května 2013
Den zániku členství: 28. ledna 2014
zapsáno 13. února 2014
vymazáno 13. února 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. MARTIN ŠTEFUNKO, Ph.D.
92400 Galanta, SNP 968/43, Slovenská republika
Den vzniku členství: 12. března 2014
zapsáno 26. března 2014
vymazáno 17. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 12. března 2014
zapsáno 26. března 2014
vymazáno 17. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 12. března 2014
zapsáno 26. března 2014
vymazáno 3. března 2015
člen dozorčí rady:
 
Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den vzniku členství: 12. března 2014
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 3. března 2015
vymazáno 23. června 2015
místopředseda dozorčí rady:
 
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 24. března 2014
Den zániku funkce: 31. května 2015
Den vzniku členství: 12. března 2014
Den zániku členství: 31. května 2015
zapsáno 17. dubna 2014
vymazáno 23. června 2015
předseda dozorčí rady:
 
Ing. MARTIN ŠTEFUNKO, Ph.D.
92400 Galanta, SNP 968/43, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 24. března 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2017
Den vzniku členství: 12. března 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2017
zapsáno 17. dubna 2014
vymazáno 7. února 2018
člen dozorčí rady:
 
Olomoucká 394/100, 789 83 Loštice
Den vzniku funkce: 1. června 2015
Den vzniku členství: 1. června 2015
zapsáno 23. června 2015
vymazáno 13. srpna 2015
místopředseda dozorčí rady:
 
Olomoucká 394/100, 789 83 Loštice
Den vzniku funkce: 3. června 2015
Den vzniku členství: 1. června 2015
zapsáno 13. srpna 2015
člen dozorčí rady:
 
Nad hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 1. června 2015
Den zániku funkce: 18. října 2016
Den vzniku členství: 1. června 2015
Den zániku členství: 18. října 2016
zapsáno 23. června 2015
vymazáno 10. listopadu 2016
člen:
 
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 19. října 2016
Den zániku členství: 10. května 2017
zapsáno 10. listopadu 2016
vymazáno 16. května 2017
člen dozorčí rady:
 
Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 10. května 2017
zapsáno 16. května 2017
Akcie:
23 512 565 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
23 512 564 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 8. září 1995
23 512 564 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
8 696 426 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 11. února 1998
235 125 640 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
kmenové, zaknihované
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. září 2001
86 964 250 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
kmenové, zaknihované
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. září 2001
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
akcie se zvláštními právy ve smyslu ust. § 10a) odst.4 písm. b zákona č. 92/1991 Sb. zaknihovaná
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 23. srpna 2010
1 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 23. srpna 2010
vymazáno 13. září 2010
322 089 890 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
kmenové, zaknihované
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 13. září 2010
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 13. září 2010
vymazáno 14. listopadu 2012
322 089 890 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 13. září 2010
vymazáno 14. listopadu 2012
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 870,- Kč
zapsáno 14. listopadu 2012
vymazáno 1. června 2015
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
zapsáno 1. června 2015
322 089 890 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 87,- Kč
zapsáno 14. listopadu 2012
vymazáno 15. listopadu 2013
315 648 092 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 87,- Kč
zapsáno 15. listopadu 2013
vymazáno 1. června 2015
310 220 057 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
zapsáno 1. června 2015
Základní kapitál:
32 208 990 000,- Kč
zapsáno 9. září 1995
vymazáno 14. listopadu 2012
28 021 821 300,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 14. listopadu 2012
vymazáno 15. listopadu 2013
27 461 384 874,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 15. listopadu 2013
vymazáno 1. června 2015
3 102 200 670,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 1. června 2015
Ostatní skutečnosti:
Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: Praha 3, Olšanská 6
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1994
Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 10. října 1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484 Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové.
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 18. dubna 1996
Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 28. července 1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 15. února 2011
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 15. února 2011
Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč (slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíc korun českých).
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 8. září 1995
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a Pedro J.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 18. března 1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s.
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 18. dubna 1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva André Käser a MICHEL FAINGOLD oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s.
zapsáno 18. dubna 1996
vymazáno 2. září 1996
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 15. února 2011
Základní jmění bylo zcela splaceno.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 15. února 2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 15. února 2011
Organizační složky - odštěpné závody:   Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z. Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 10. října 1994
l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie se zvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b. zák.č. 92/9l Sb.
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 11. února 1998
Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 28. července 1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2, Ostrava - Zábřeh
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 28. července 1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 28. července 1995
Základní jmění - platnost je od 8. září 1995.
zapsáno 8. září 1995
vymazáno 15. února 2011
23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsou akcie kmenové.
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 11. února 1998
K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštními právy, je třeba předchozího souhlasu představenstva
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 6. listopadu 2002
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva
zapsáno 6. listopadu 2002
vymazáno 6. října 2003
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti.
zapsáno 6. října 2003
vymazáno 23. srpna 2010
Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel.
zapsáno 13. prosince 1996
vymazáno 23. srpna 2010
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
zapsáno 15. února 2011
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267.
zapsáno 15. února 2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p.
zapsáno 15. února 2011
Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na ni jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
zapsáno 1. července 2006
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti Informační linky, a.s.
zapsáno 16. ledna 2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem ?Vztahy s investory?) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.
zapsáno 2. května 2012
vymazáno 2. května 2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory") bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.
zapsáno 2. května 2012
vymazáno 14. listopadu 2012
Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
zapsáno 1. července 2012
Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií. 1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých). 4.5. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.
zapsáno 21. května 2013
vymazáno 15. listopadu 2013
Počet členů statutárního orgánu: 7
zapsáno 11. února 2014
vymazáno 26. března 2014
Počet členů statutárního orgánu: 5
zapsáno 26. března 2014
vymazáno 1. června 2015
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 1. června 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 26. března 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 26. března 2014
Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění společnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015.
zapsáno 1. června 2015
Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlouvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016.
zapsáno 21. ledna 2016
Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlouvy je 1. 6. 2016.
zapsáno 9. června 2016
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Aplikační podpora, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017.
zapsáno 1. května 2017
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Standardní zákaznická řešení, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017.
zapsáno 1. května 2017
Společnost převedla na společnost Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, část závodu označenou jako FIBER, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.10.2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 12. 2017.
zapsáno 10. ledna 2018
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - Přenosová technika, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - PT, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Sídlo nebo umístění:
Praha 3, Olšanská 5
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 18. března 1996
Novodvorská 14, Praha 4
zapsáno 18. března 1996
vymazáno 18. dubna 1996
Novodvorská 14 - objekt C, Praha 4
zapsáno 18. dubna 1996
vymazáno 1. ledna 1997
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Jan Rak
Praha 6, nám. Bořislavka 2075
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 2. září 1996
Praha 4, Pod Zemankou 2
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 1. ledna 1997
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - Informatika a automatizace telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - IAT Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Sídlo nebo umístění:
Praha 9, Bassova 14
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Vedoucí odštěpného závodu:
RNDr. Ing. JAN NESVORNÝ, CSc.
Praha 4, Branická 118
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - Institut vzdělávání Zruč nad Sázavou, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - IV Zruč nad Sázavou, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
SPT TELECOM, akciová společnost - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s . - NEXTEL, o.z.
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - NEXTEL, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - služby profesionálních sítí, o.z.
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - služby profesionálních sítí, o.z.
zapsáno 5. ledna 2000
vymazáno 9. října 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - e:tel,o.z.
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 21. května 2001
ČESKÝ TELECOM, a.s. - Imaginet, o.z.
zapsáno 21. května 2001
vymazáno 29. července 2002
Sídlo nebo umístění:
Zruč nad Sázavou, Nám. míru 597, okres Kutná Hora
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Olšanská 1a, Praha 3
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 18. dubna 1996
Na Florenci 19, Praha 1
zapsáno 18. dubna 1996
vymazáno 6. prosince 1999
Thámova 11-13, Praha 8
zapsáno 6. prosince 1999
vymazáno 29. července 2002
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MILOŠ ZAVORAL, CSc.
Praha 4, Starobylá 6
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - MTTÚ Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - Institut vzdělávání Zruč nad Sázavou, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - IV Zruč nad Sázavou, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Sídlo nebo umístění:
Praha 3, Olšanská 6
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Nám. míru 597, Zruč nad Sázavou
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. ledna 1997
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - MTTÚ Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Sídlo nebo umístění:
Plzeň, Rychtaříkova 1, okres Plzeň-město
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Olšanská 6, Praha 3
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Domažlice, Mánesova 526
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Sídlo nebo umístění:
Ústí nad Labem, Berní 1
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Rychtaříkova 1, Plzeň
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Teplice, Duchcovská 49
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Sídlo nebo umístění:
Ostrava 2, Mlýnská 12
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Berní 1, Ústí nad Labem
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Jan Hon
Ostrava - Poruba, Jedlová 1894
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - Hospodářská ústředna telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - HÚT Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Sídlo nebo umístění:
Praha 7, Ortenovo nám. 16
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Mlýnská 12, Ostrava 2
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
PHDr. JAN PODHOLA
Praha 5, Amforova 1901
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 10. října 1994
Ing. JOSEF PECHÁČEK
Praha 3, Jilmová 39/1395
zapsáno 10. října 1994
vymazáno 12. února 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast České Budějovice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - Hospodářská ústředna telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - HÚT Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - Hospodářská ústředna telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - HÚT Praha, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
Sídlo nebo umístění:
České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Ortenovo nám. 16, Praha 7
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Adamov 22, pošta Rudolfov
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 2. září 1996
Ing. RADOMÍR BUREŠ
Písek, 17 listopadu 1704
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 25. dubna 2000
Ing. VLADIMÍR ŠÍMA
České Budějovice, Neplachova 997/4
zapsáno 25. dubna 2000
vymazáno 1. července 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Pardubice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast České Budějovice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Jižní Čechy, o.z.
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - oblast Jižní Čechy, o.z.
zapsáno 5. ledna 2000
vymazáno 1. července 2000
Sídlo nebo umístění:
Pardubice, Na hrádku 105
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
ul. Dr. Stejskala 6, České Budějovice
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Hradec Králové, Budovatelská 829
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Hradec Králové, Třebechovická 829
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 20. července 1999
Ing. JAN LESNÝ
Pardubice, Erno Košťála 997
zapsáno 20. července 1999
vymazáno 1. července 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Pardubice, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Severní Čechy, o.z.
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - oblast Severní Čechy, o.z.
zapsáno 5. ledna 2000
vymazáno 1. července 2000
Sídlo nebo umístění:
Brno, Šilingrovo nám 3/4, okres Brno-město
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Na hrádku 105, Pardubice
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 27. března 1995
Masarykovo nám. 1484, Pardubice
zapsáno 27. března 1995
vymazáno 18. dubna 1996
Za pasáží 1609, Pardubice
zapsáno 18. dubna 1996
vymazáno 1. července 2000
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Brno, U pošty 5, okres Brno-město
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Morava, o.z.
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - oblast Morava, o.z.
zapsáno 5. ledna 2000
vymazáno 1. července 2000
Sídlo nebo umístění:
Praha 3, Olšanská 3
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Šilingrovo nám 3/4, Brno
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Předmět podnikání:
.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 1. července 2000
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Boris Vik
Praha 3, Kubelíkova 54
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 9. srpna 1995
Praha 5, Amforová 1898
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 2. září 1996
Ing. RADOMÍR SABELA, CSc.
Praha 5, Lamačova 856
zapsáno 2. září 1996
vymazáno 18. června 1999
Ing. IVO ROČEK
Frýdek - Místek, Vítězslava Nezvala 549, PSČ 73802
zapsáno 18. června 1999
vymazáno 18. června 1999
Ing. IVO ROŽEK
Frýdek - Místek, Vítězslava Nezvala 549, PSČ 73802
zapsáno 18. června 1999
vymazáno 25. dubna 2000
Ing. RADOMÍR BUREŠ
Písek, 17. listopadu 1704
zapsáno 25. dubna 2000
vymazáno 1. července 2000
Odštěpný závod:
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 29. července 2002
Obchodní firma:
SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Praha, o.z.
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, akciová společnost - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s . - NEXTEL, o.z.
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 11. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.
zapsáno 11. února 1998
vymazáno 12. února 1998
SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 5. ledna 2000
ČESKÝ TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.
zapsáno 5. ledna 2000
vymazáno 1. července 2000
Sídlo nebo umístění:
Olšanská 3, Praha 3
zapsáno 1. ledna 1994
vymazáno 12. února 1998
Praha 3, Olšanská 1a
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 18. dubna 1996
Olšanská 6, Praha 3
zapsáno 12. února 1998
vymazáno 1. července 2000
Předmět podnikání:
.
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 29. července 2002
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JIŘÍ BUDIL
Praha 6, Slavíčkova 2
zapsáno 9. srpna 1995
vymazáno 13. února 1998
Ing. PAVEL NOVÁK
Praha 4, Černockého 1487
zapsáno 13. února 1998
vymazáno 9. října 2000
Praha 2, Dřevná 381
zapsáno 9. října 2000
vymazáno 6. února 2001
James Frederick Ledbetter, nar. 20,7,1954
Praha 3, Slezská 39/1466
zapsáno 6. února 2001
vymazáno 15. května 2002
Ing. RADEK SOUŠEK
Ostrava, Bezručova 513, okres Ostrava-město, PSČ 72525
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 29. července 2002

Originál výpisu O2 Czech Republic a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy O2 Czech Republic a.s. Údaje byly staženy 14. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60193336 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60193336 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu O2 Czech Republic a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu O2 Czech Republic a.s..

O2 Czech Republic a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů