PRECOLOR, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: PRECOLOR, a.s. PRECOLOR, a.s. - logo
IČO:60792558
Z. KAPITÁL:104.0 milionů Kč
DIČ, DPH:CZ60792558 informace o dph, ověřit
ADRESA: nábř. Dr. Ed. Beneše 24, 750 10 Přerov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:15. březen 1995
DATUM ZÁNIKU:30. září 2002
Přerov

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (13) |  sbírka listin (15)

Datum vzniku a zápisu:
15. března 1995
Datum výmazu:
30. září 2002
Spisová značka:
B 975 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 30. září 2002
Obchodní firma:
PRECOLOR, a.s.
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 30. září 2002
Sídlo:
Přerov, ČR, Škodova 6
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
Přerov, nábř. Dr. Ed. Beneše 24
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 30. září 2002
Identifikační číslo:
60792558
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 30. září 2002
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 30. září 2002
Předmět podnikání:
4/ výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé
zapsáno 27. března 2000
vymazáno 21. května 2002
5/ výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, klasifikovaných jako oxidující, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní a nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 27. března 2000
vymazáno 21. května 2002
1/ nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 2/ poradenská činnost v oblasti: obchodu 3/ zprostřetkovatelská činnost v oblasti: obchodu
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 30. září 2002
4/ Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé.
zapsáno 21. května 2002
vymazáno 30. září 2002
5/ Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické.
zapsáno 21. května 2002
vymazáno 30. září 2002
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Přerov, ČR, Velká Dlážka 27
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
člen představenstva:
 
Ing. Antonín Mlčoch CSc.
Praha 10, Kodaňská 1459/48
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
předseda představenstva:
 
Praha 3, ČR, Roháčova 83
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
člen představenstva:
 
Praha, U Bazénu 404
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 20. listopadu 1998
předseda představenstva:
 
Praha 3, ČR, Roháčova 83
Den zániku členství: 8. března 2002
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 21. května 2002
místopředseda představenstva:
 
Praha 10, Kodaňská 48
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 30. září 2002
člen představenstva:
 
Bratislava, Fedinova 16
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 21. května 2002
předseda představenstva:
 
SR, Bratislava, Jura Hronca 17
Den vzniku funkce: 11. března 2002
zapsáno 21. května 2002
vymazáno 30. září 2002
člen představenstva:
 
Přerov, Tyršova 12
Den vzniku členství: 8. března 2002
zapsáno 21. května 2002
vymazáno 30. září 2002
Způsob jednání:
Jednání za společnost: Oprávnění jednat jménem společnosti má představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové předstevenstva.
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
J e d n á n í : Oprávnění jednat jménem společnosti má: a) samostatně předseda představenstva, b) společně místopředseda a jeden člen představenstva, c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 23. listopadu 1999
J e d n á n í : Oprávnění jednat jménem společnosti má: a) samostatně předseda představenstva, b) společně místopředseda a jeden člen představenstva, c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. d) ve věcech zcizování kapitálových účastí (i částí) s podílem na základním jmění emitenta ve výši 10% a vyšším zastupují společnost všichni členové představenstva
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 30. září 2002
Dozorčí rada:
člen:
 
Bratislava, SR, Polnohospodářská 34
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
předseda:
 
Holešov, ČR, U letiště 1203
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 24. března 1997
člen:
 
Přerov, ČR, Velká Dlážka 27
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 4. července 1996
člen:
 
Přerov, ČR, Bartošova 1
zapsáno 4. července 1996
vymazáno 24. března 1997
předseda:
 
Holešov, ČR, U letiště 1203
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 20. listopadu 1998
člen:
 
Přerov, ČR, Bartošova 1
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 20. listopadu 1998
člen:
 
Praha 9, Vybíralova 974
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 20. listopadu 1998
člen:
 
Přerov, ČR, U tenisu 29
zapsáno 20. listopadu 1998
vymazáno 15. září 2000
místopředseda:
 
Praha 4, Jordana Jovkova 3260/19
Den zániku členství: 8. března 2002
zapsáno 24. března 1997
vymazáno 21. května 2002
předseda:
 
Přerov, ČR, Bartošova 1
zapsáno 20. listopadu 1998
vymazáno 30. září 2002
člen:
 
Přerov, Teličkova 3
zapsáno 15. září 2000
vymazáno 30. září 2002
člen:
 
Praha 6, Mrkvičkova 1368/3
Den vzniku členství: 8. března 2002
zapsáno 21. května 2002
vymazáno 30. září 2002
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 4. července 1996
400 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 4. července 1996
vymazáno 30. září 2002
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
listinné
zapsáno 20. března 2000
vymazáno 30. září 2002
Základní kapitál:
1 000 000,- Kč
zapsáno 15. března 1995
vymazáno 4. července 1996
4 000 000,- Kč
zapsáno 4. července 1996
vymazáno 20. března 2000
104 000 000,- Kč
Splaceno: 34 000 000,- Kč
zapsáno 20. března 2000
vymazáno 29. května 2001
104 000 000,- Kč
Splaceno: 104 000 000,- Kč
zapsáno 29. května 2001
vymazáno 30. září 2002
Ostatní skutečnosti:
Dne 8.9.1999 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti PRECOLOR, a.s., se sídlem Přerov, nábř. Dr. Ed. Beneše 24, IČO: 60792558, o zvýšení základního jmění společnosti ze stávající výše 4,000.000,-Kč o 100,000.000,-Kč na 104,000.000,-Kč.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Toto zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100 ks nových akcií, a to kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1,000.000,-Kč se stanovením emisního kursu 1,000.000,-Kč na jednu akcii. Tyto akcie budou vedeny jako listinné cenné papíry. Akcie budou upsány peněžitými vklady a upisování nových akcií proběhne bez veřejné výzvy k upisování akcií postupně ve dvou kolech, nedojde-li k úpisu v kole prvním a to takto:
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
První kolo: Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo lze vykonat v místě sídla společnosti ve lhůtě 14-ti dnů počínaje dnem následujícím právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Na čtyři dosavadní akcie společnosti lze upsat 1 ks nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč na jednu akcii. Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1,000.000,-Kč za 1 akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií je den právní moci usnesení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti vedený u Citibank a.s Praha, č.ú. 2016, a to tak, že alespoň 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající část emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Druhé kolo: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou bez předchozí výzvy k upisování akcií nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům bez ohledu na rozsah jejich podílu na základním jmění společnosti. V případě zájmu akcionářů o úpis akcií nad rámec zbytku dosud neupsané částky zvýšení základního jmění bude umožněno upsání akcií v poměru odpovídajícímu poměru prezentovaného zájmu akcionářů o úpis těchto akcií. Úpis těchto akcií bude proveden rovněž v místě sídla společnosti počínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Lhůta pro toto upsání akcií činí 14 dní. Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1,000.000,-Kč za 1 akcii.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady na účet společnosti vedený u Citibank a.s. Praha, č.ú. 2016, a to tak, že 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající část emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PRCOLOR a.s., se sídlem Přerov, nábř. Dr. Ed. Beneše 24.
zapsáno 23. listopadu 1999
vymazáno 20. března 2000
Vymazává se ke dni 30.9.2002 z obchodního rejstříku obchodní společnost PRECOLOR, a.s., se sídlem Přerov, nábř. Dr.Ed.Beneše 24, IČ 60 79 25 58. Právní důvod výmazu: Obchodní společnost PRECOLOR, a.s., se sídlem Přerov, nábř.Dr.Ed.Beneše 24, IČ: 60 79 25 58 zanikla bez likvidace sloučením s obchodní společností AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, IČ: 25 13 00 72, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění.
zapsáno 30. září 2002
vymazáno 30. září 2002

Originál výpisu PRECOLOR, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy PRECOLOR, a.s. Údaje byly staženy 26. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60792558 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60792558 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
PRECOLOR, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů