Global Brokers,a.s. "v likvidaci" - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Global Brokers,a.s. "v likvidaci" Global Brokers,a.s.
IČO:61251208
Z. KAPITÁL:10.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  em7d97j
DIČ: CZ61251208, Detail DIČ
ADRESA: Přístavní 321/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:19. květen 1994
DATUM ZÁNIKU:15. únor 2016
Přístavní 321 Praha 17000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
19. květen 1994 
 
Spisová značka:
C 29099 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 9. leden 2002 
B 7485 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 15. únor 2016 
Obchodní firma:
Global Brokers,spol. s r.o.
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 9. leden 2002 
Global Brokers,a.s.
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 26. leden 2015 
Global Brokers,a.s. "v likvidaci"
zapsáno 26. leden 2015 
vymazáno 15. únor 2016 
Sídlo:
Praha 1, Pštrossova 7
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 2. březen 1995 
Praha 1, Konviktská 12
zapsáno 2. březen 1995 
vymazáno 5. březen 1998 
Praha 9, Českomoravská 12, PSČ 19000
zapsáno 5. březen 1998 
vymazáno 22. říjen 2001 
Praha 9, Českomoravská 12, čp. 317, PSČ 19000
zapsáno 22. říjen 2001 
vymazáno 9. leden 2002 
Praha 9, Českomoravská 12,čp. 317, PSČ 19000
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 8. leden 2003 
Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 19000
zapsáno 8. leden 2003 
vymazáno 1. leden 2010 
Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 17000
zapsáno 1. leden 2010 
vymazáno 15. únor 2016 
Identifikační číslo:
61251208 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
cenných papírů. vykonávat činnost na základě smlouvy dle par. 36.
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 22. říjen 2001 
obchodování s cennými papíry(vlastním jménem na vlastní účet,vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a podle par. 46 odst. 2 zák.č.591/1992 sb. k následujícím činnostem: a)obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytova s tím související služby, b)vykonávat činnosti na základě smluv podle par. 34 a 37 c)obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d)provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 22. říjen 2001 
zastavárny
zapsáno 2. březen 1995 
vymazáno 7. květen 1997 
i.hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 zákona o cených papírech: -§8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentůna účet zákazníka. -§8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§ 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodovánía investičních instrumentů nebo její umísťování ii. doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech: -§8 odst. 3 písm.a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, -§8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové stradegiea s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků - § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů investiční služby uvedené pod i. a ii. výše je držitel osvědčení oprávněn poskystovat ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech (investiční cenné p apíry), a podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech ( podílové listy otevřených podílových fondů), pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 22. říjen 2001 
vymazáno 9. leden 2002 
i.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§8 odst. 2 písm. ) zákona o cennýh papírech,obchodování a investičních instrumentů nebo její umísťování ii.doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cennýh papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm. d) zákona o enných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm. f) zákona o enných papíreh,poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů investiční služby uvedené pod i. a ii. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle § 8 odst.1 písm.b) zákona o cennýh papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 9. leden 2002 
i.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§8 odst. 2 písm.c) zákona o cenných papírech,obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet -§8 odst.2 písm.e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování ii.doplňkové investiční služby podle § 8 odst.3 zákona o cenných papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm.d) zákona o cenných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm.f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů investiční služby uvedené pod i. a ii. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle §8a odst.1 písm.b) zákona o cenných papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 8. leden 2003 
i.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet ii.doplňkové investiční služby podle § 8 odst.3 zákona o cenných papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm.d) zákona o cenných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm.f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů investiční služby uvedené pod i. a ii. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle §8a odst.1 písm.b) zákona o cenných papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 8. leden 2003 
vymazáno 25. březen 2005 
činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnot týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 25. březen 2005 
vymazáno 18. prosinec 2006 
činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnot týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 18. prosinec 2006 
vymazáno 7. květen 2009 
činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkovách investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 7. květen 2009 
vymazáno 29. červen 2009 
činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkovách investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 29. červen 2009 
vymazáno 14. červenec 2009 
činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 14. červenec 2009 
vymazáno 17. prosinec 2010 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 17. prosinec 2010 
vymazáno 15. únor 2016 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 7. květen 2009 
vymazáno 1. červen 2009 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Marek Viktorýn
Praha
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 5. únor 2007 
vymazáno 17. srpen 2011 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Marek Viktorýn
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2011
Den zániku členství: 31. květen 2012
zapsáno 17. srpen 2011 
vymazáno 11. červenec 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 1. červen 2009 
vymazáno 17. srpen 2011 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den zániku funkce: 31. květen 2012
Den vzniku členství: 12. srpen 2009
zapsáno 17. srpen 2011 
vymazáno 11. červenec 2012 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 29. říjen 1996 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 19. květen 1994 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 13. březen 1997 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
Ing. Milan Hruška
Česká republika
zapsáno 13. březen 1997 
vymazáno 5. březen 1998 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
Ing. Roman Kohout
Ústí nad Labem
zapsáno 5. březen 1998 
vymazáno 23. květen 2000 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
Radek Ječný diplomovaný
Praha
Den vzniku funkce: 20. březen 2000
zapsáno 21. prosinec 2000 
vymazáno 9. leden 2002 
Člen statutárního orgánu, jednatel:
zapsáno 23. květen 2000 
vymazáno 21. prosinec 2000 
Člen představenstva:
Ing. Milan Hruška
okres Pardubice
Den vzniku funkce: 9. leden 2002
Den zániku funkce: 15. leden 2007
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 5. únor 2007 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 23. září 2004 
vymazáno 25. březen 2005 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 25. březen 2005 
vymazáno 7. květen 2009 
Člen představenstva:
Ing. Marek Viktorýn
Praha
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. červenec 2006 
vymazáno 5. únor 2007 
Člen představenstva:
JUDr. Magdaléna Kopotová
okres Brno-město
Den vzniku členství: 30. březen 2009
Den zániku členství: 31. květen 2012
zapsáno 17. srpen 2011 
vymazáno 11. červenec 2012 
Člen představenstva:
Mgr. Magdaléna Kopotová
okres Brno-město
Den vzniku členství: 30. březen 2009
zapsáno 7. květen 2009 
vymazáno 17. srpen 2011 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2009
Den zániku členství: 11. červen 2014
zapsáno 11. červenec 2012 
vymazáno 30. červen 2014 
Člen představenstva:
Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 11. červen 2014
zapsáno 30. červen 2014 
vymazáno 15. únor 2016 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku funkce: 9. leden 2002
Den zániku členství: 9. leden 2003
zapsáno 8. leden 2003 
vymazáno 7. únor 2004 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Tomáš Kaňka
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 9. leden 2002
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 8. leden 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Tomáš Kaňka
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2003
Den zániku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 7. únor 2004 
vymazáno 23. září 2004 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Pavel Šimon
Čelákovice
Den vzniku členství: 11. srpen 2004
zapsáno 23. září 2004 
vymazáno 17. srpen 2011 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Pavel Šimon
Čelákovice
Den vzniku členství: 12. srpen 2009
Den zániku členství: 31. květen 2012
zapsáno 17. srpen 2011 
vymazáno 11. červenec 2012 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Marek Viktorýn
Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2012
Den zániku členství: 11. červen 2014
zapsáno 11. červenec 2012 
vymazáno 28. září 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Marek Viktorýn
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 31. květen 2012
Den zániku členství: 11. červen 2014
zapsáno 28. září 2013 
vymazáno 30. červen 2014 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Šimsa
Kladno
Den vzniku členství: 9. leden 2002
Den zániku členství: 9. leden 2003
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 7. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Ilona Kubištová
Praha
Den vzniku členství: 9. leden 2002
Den zániku členství: 9. leden 2003
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 7. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Šimsa
Kladno
Den vzniku členství: 19. prosinec 2003
Den zániku členství: 19. prosinec 2008
zapsáno 7. únor 2004 
vymazáno 17. únor 2009 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Ilona Kubištová
Praha
Den vzniku členství: 19. prosinec 2003
Den zániku členství: 1. prosinec 2005
zapsáno 7. únor 2004 
vymazáno 7. prosinec 2005 
Člen dozorčí rady:
Bc. Magdaléna Kopotová
okres Brno-město
Den vzniku členství: 1. prosinec 2005
Den zániku členství: 30. březen 2009
zapsáno 7. prosinec 2005 
vymazáno 7. květen 2009 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Šimsa
Kladno
Den vzniku členství: 20. prosinec 2008
Den zániku členství: 29. duben 2010
zapsáno 17. únor 2009 
vymazáno 24. červen 2010 
Člen dozorčí rady:
Zuzana Dvořáková
Praha
Den vzniku členství: 30. březen 2009
Den zániku členství: 31. březen 2014
zapsáno 7. květen 2009 
vymazáno 30. červen 2014 
Člen dozorčí rady:
Bc. Jan Louka
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 29. duben 2010
Den zániku členství: 11. červen 2014
zapsáno 1. prosinec 2013 
vymazáno 30. červen 2014 
Člen dozorčí rady:
Bc. Jan Louka
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 29. duben 2010
Den zániku členství: 11. červen 2014
zapsáno 24. červen 2010 
vymazáno 1. prosinec 2013 
Člen dozorčí rady:
Zuzana Dvořáková
Praha
Den vzniku členství: 11. červen 2014
zapsáno 30. červen 2014 
vymazáno 15. únor 2016 
Prokurista:
zapsáno 6. říjen 1998 
vymazáno 23. květen 2000 
Akcionář:
Ing. Milan Hruška
okres Pardubice
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 7. únor 2004 
Akcionář:
Ing. Pavel Šimon
Čelákovice
zapsáno 7. únor 2004 
vymazáno 7. květen 2009 
Akcionář:
zapsáno 11. červenec 2012 
vymazáno 26. leden 2015 
Akcionář:
zapsáno 26. leden 2015 
vymazáno 15. únor 2016 
Společník s vkladem:
Jiří Albert
Praha
Podíl:   Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 16. leden 1997 
Společník s vkladem:
RNDr. Josef Knápek
Praha
Podíl:   Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 16. leden 1997 
Společník s vkladem:
Pavel Cikler
Praha
Podíl:   Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 16. leden 1997 
Společník s vkladem:
Marcel Hálek
Praha
Podíl:   Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 13. březen 1997 
Společník s vkladem:
Ing. Marcel Hájek
Praha
Podíl:   Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 19. květen 1994 
Společník s vkladem:
Zdeněk Rotkovský
okres Praha-západ
Podíl:   Vklad: 750 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 16. leden 1997 
vymazáno 13. březen 1997 
Společník s vkladem:
Ing. Milan Hruška
Hradec Králové
Podíl:   Vklad: 10 000 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 13. březen 1997 
vymazáno 21. prosinec 2000 
Společník s vkladem:
Ing. Milan Hruška
okres Pardubice
Podíl:   Vklad: 10 000 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 21. prosinec 2000 
vymazáno 22. říjen 2001 
Společník s vkladem:
Ing. Milan Hruška
okres Pardubice
Podíl:   Vklad: 10 000 000,-Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 22. říjen 2001 
vymazáno 9. leden 2002 
Základní kapitál:
1 000 000,-Kč
zapsáno 19. květen 1994 
vymazáno 13. březen 1997 
10 000 000,-Kč
zapsáno 13. březen 1997 
vymazáno 9. leden 2002 
10 000 000,-Kč
zapsáno 9. leden 2002 
vymazáno 15. únor 2016 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Global Brokers,a.s. "v likvidaci". Údaje byly staženy 12. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 61251208 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 61251208 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Global Brokers,a.s.
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů