Global Brokers,a.s. "v likvidaci" - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Global Brokers,a.s. "v likvidaci" Global Brokers,a.s.
IČO:61251208
Z. KAPITÁL:10.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  em7d97j
DIČ: CZ61251208, Detail DIČ
ADRESA: Přístavní 321/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:19. květen 1994
DATUM ZÁNIKU:15. únor 2016
Přístavní 321 Praha 17000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (19) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
19. května 1994
Datum výmazu:
15. února 2016
Spisová značka:
C 29099 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 9. ledna 2002
B 7485 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 15. února 2016
Obchodní firma:
Global Brokers,spol. s r.o.
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 9. ledna 2002
Global Brokers,a.s.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 26. ledna 2015
Global Brokers,a.s. "v likvidaci"
zapsáno 26. ledna 2015
vymazáno 15. února 2016
Sídlo:
Praha 1, Pštrossova 7
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 2. března 1995
Praha 1, Konviktská 12
zapsáno 2. března 1995
vymazáno 5. března 1998
Praha 9, Českomoravská 12, PSČ 19000
zapsáno 5. března 1998
vymazáno 22. října 2001
Praha 9, Českomoravská 12, čp. 317, PSČ 19000
zapsáno 22. října 2001
vymazáno 9. ledna 2002
Praha 9, Českomoravská 12,čp. 317, PSČ 19000
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 8. ledna 2003
Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 19000
zapsáno 8. ledna 2003
vymazáno 1. ledna 2010
Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 17000
zapsáno 1. ledna 2010
vymazáno 15. února 2016
Identifikační číslo:
61251208
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 15. února 2016
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 9. ledna 2002
Akciová společnost
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 15. února 2016
Předmět podnikání:
obchodování s cennými papíry(vlastním jménem na vlastní účet,vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a podle par. 46 odst. 2 zák.č.591/1992 Sb. k následujícím činnostem: a)obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytova s tím související služby, b)vykonávat činnosti na základě smluv podle par. 34 a 37 c)obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d)provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 22. října 2001
cenných papírů. Vykonávat činnost na základě smlouvy dle par. 36.
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 22. října 2001
zastavárny
zapsáno 2. března 1995
vymazáno 7. května 1997
I.hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 zákona o cených papírech: -§8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentůna účet zákazníka. -§8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§ 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodovánía investičních instrumentů nebo její umísťování II. doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech: -§8 odst. 3 písm.a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, -§8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové stradegiea s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků - § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů Investiční služby uvedené pod I. a II. výše je držitel osvědčení oprávněn poskystovat ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech (investiční cenné p apíry), a podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech ( podílové listy otevřených podílových fondů), pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 22. října 2001
vymazáno 9. ledna 2002
I.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§8 odst. 2 písm. ) zákona o cennýh papírech,obchodování a investičních instrumentů nebo její umísťování II.doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cennýh papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm. d) zákona o enných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm. f) zákona o enných papíreh,poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů Investiční služby uvedené pod I. a II. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle § 8 odst.1 písm.b) zákona o cennýh papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 9. ledna 2002
I.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet -§8 odst. 2 písm.c) zákona o cenných papírech,obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet -§8 odst.2 písm.e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování II.doplňkové investiční služby podle § 8 odst.3 zákona o cenných papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm.d) zákona o cenných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm.f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů Investiční služby uvedené pod I. a II. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle §8a odst.1 písm.b) zákona o cenných papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 8. ledna 2003
I.hlavní investiční služby podle §8 odst.2 zákona o cenných papírech: -§8 odst.2písm.a)zákona o cenných papírech,přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. -§8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech,provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet II.doplňkové investiční služby podle § 8 odst.3 zákona o cenných papírech : -§ 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papíreh,úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů -§ 8 odst. 3 písm.d) zákona o cenných papírech,poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,jakož i poskytování porad a služeb týkajícíh se fúzí a koupí podniků -§ 8 odst.3 písm.f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů Investiční služby uvedené pod I. a II. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst.1 písm.a) zákona o cenných papírech( investiční cenné papíry), a podle §8a odst.1 písm.b) zákona o cenných papírech(podílové listy otevřených podílových fondů),pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak.
zapsáno 8. ledna 2003
vymazáno 25. března 2005
Činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnot týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 25. března 2005
vymazáno 18. prosince 2006
Činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnot týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 18. prosince 2006
vymazáno 7. května 2009
Činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových služeb - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkovách investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 7. května 2009
vymazáno 29. června 2009
Činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkovách investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 29. června 2009
vymazáno 14. července 2009
Činnost obchodníka s cennými papíry ve smyslu ust. § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), v rozsahu: hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona. - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, a doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3 písm. c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
zapsáno 14. července 2009
vymazáno 17. prosince 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 17. prosince 2010
vymazáno 15. února 2016
Statutární orgán:
jednatel:
 
Praha 5, Filmařská 12
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 19. května 1994
jednatel:
 
Praha 1, Pštrossova 7
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 29. října 1996
jednatel:
 
Praha 5, Filmařská 12
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 13. března 1997
Jednatel:
 
Hreadec Králové, Třída SNP 616/53
zapsáno 13. března 1997
vymazáno 5. března 1998
Jednatel:
 
Ústí nad Labem, Alešova 371/21
zapsáno 5. března 1998
vymazáno 23. května 2000
Jednatel:
 
RADEK JEČNÝ, diplomovany ekonom
Praha 3, K Lučinám 2467/7
zapsáno 23. května 2000
vymazáno 21. prosince 2000
Jednatel:
 
RADEK JEČNÝ, diplomovaný ekonom
Praha 3, K Lučinám 2463/7
Den vzniku funkce: 20. března 2000
zapsáno 21. prosince 2000
vymazáno 9. ledna 2002
Způsob jednání:
Způsob jednání jménem společnosti : - jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Jednatelé se za společnost podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společ- nosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce. Svůj podpis doplní otiskem razítka společnosti.
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 13. března 1997
Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 13. března 1997
vymazáno 22. října 2001
Způsob jadnání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
zapsáno 22. října 2001
vymazáno 9. ledna 2002
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Holice, Hoděšovice 65, okres Pardubice, PSČ 53401
Den vzniku funkce: 9. ledna 2002
Den zániku funkce: 15. ledna 2007
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 5. února 2007
člen představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovická 1203, PSČ 19016
Den vzniku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 23. září 2004
vymazáno 25. března 2005
člen představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovská 1203, PSČ 19016
Den vzniku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 25. března 2005
vymazáno 7. května 2009
člen představenstva:
 
Praha 5 - Zbraslav, Sulova 1356/5, PSČ 15600
Den vzniku členství: 25. května 2006
zapsáno 8. července 2006
vymazáno 5. února 2007
předseda představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovská 1203, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 30. března 2009
Den vzniku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 7. května 2009
vymazáno 1. června 2009
místopředseda představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovská 1203, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 30. března 2009
Den vzniku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 1. června 2009
vymazáno 17. srpna 2011
předseda představenstva:
 
Praha 5 - Zbraslav, Sulova 1356/5, PSČ 15600
Den vzniku funkce: 16. ledna 2007
Den vzniku členství: 25. května 2006
zapsáno 5. února 2007
vymazáno 17. srpna 2011
člen představenstva:
 
Brno, Výletní 591/5, PSČ 62300
Den vzniku členství: 30. března 2009
zapsáno 7. května 2009
vymazáno 17. srpna 2011
místopředseda představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovská 1203, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 12. srpna 2009
Den zániku funkce: 31. května 2012
Den vzniku členství: 12. srpna 2009
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 11. července 2012
předseda představenstva:
 
Praha 5 - Zbraslav, Sulova 1356/5, PSČ 15600
Den vzniku funkce: 20. května 2011
Den zániku funkce: 31. května 2012
Den vzniku členství: 20. května 2011
Den zániku členství: 31. května 2012
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 11. července 2012
člen představenstva:
 
Brno, Výletní 591/5, PSČ 62300
Den vzniku členství: 30. března 2009
Den zániku členství: 31. května 2012
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 11. července 2012
člen představenstva:
 
Praha 9, Dobřichovská 1203, PSČ 19016
Den vzniku členství: 12. září 2009
Den zániku členství: 11. června 2014
zapsáno 11. července 2012
vymazáno 30. června 2014
člen představenstva:
 
Dobřichovská 1203, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Den vzniku členství: 11. června 2014
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo.Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 7. května 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnost samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Písemné právní úkony, které předseda představenstva činí za představenstvo jménem společnosti, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 7. května 2009
vymazáno 16. června 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnost samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Písemné právní úkony, které předseda představenstva nebo místopředseda představenstva činí za představenstvo jménem společnosti, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 16. června 2009
vymazáno 29. června 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Písemné právní úkony, které předseda představenstva nebo místopředseda představenstva činí za představenstvo jménem společnosti, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 29. června 2009
vymazáno 30. června 2014
Ve všech záležitostech zastupuje společnost samostatně člen představenstva společnosti.
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Likvidátor:
Dobřichovská 1203, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
zapsáno 26. ledna 2015
vymazáno 15. února 2016
Prokura:
Praha 3, K lučinám 7
zapsáno 6. října 1998
vymazáno 23. května 2000
Prokurista se za spoelčnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a označení prokurista.
zapsáno 6. října 1998
vymazáno 23. května 2000
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Praha 6, Makovského 1333, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 9. ledna 2002
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 8. ledna 2003
předseda dozorčí rady:
 
Praha 9, Dobřichovická 1203, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 9. ledna 2002
Den zániku funkce: 9. ledna 2003
Den zániku členství: 9. ledna 2003
zapsáno 8. ledna 2003
vymazáno 7. února 2004
člen dozorčí rady:
 
Kladno, Skalní 605, PSČ 27201
Den vzniku členství: 9. ledna 2002
Den zániku členství: 9. ledna 2003
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 7. února 2004
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Levandulová 633/13, PSČ 10300
Den vzniku členství: 9. ledna 2002
Den zániku členství: 9. ledna 2003
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 7. února 2004
předseda dozorčí rady:
 
Praha 9, Dobřichovická 1203, PSČ 19016
Den vzniku funkce: 19. prosince 2003
Den zániku funkce: 11. srpna 2004
Den vzniku členství: 19. prosince 2003
Den zániku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 7. února 2004
vymazáno 23. září 2004
předseda dozorčí rady:
 
Čelákovice, Na nábřeží 1140, PSČ 25088
Den vzniku funkce: 11. srpna 2004
Den vzniku členství: 11. srpna 2004
zapsáno 23. září 2004
vymazáno 17. srpna 2011
člen dozorčí rady:
 
Kladno, Skalní 605, PSČ 27201
Den vzniku členství: 19. prosince 2003
Den zániku členství: 19. prosince 2008
zapsáno 7. února 2004
vymazáno 17. února 2009
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Levandulová 633/13, PSČ 10300
Den zániku funkce: 1. prosince 2005
Den vzniku členství: 19. prosince 2003
Den zániku členství: 1. prosince 2005
zapsáno 7. února 2004
vymazáno 7. prosince 2005
člen dozorčí rady:
 
Brno, Výletní 591/5, PSČ 62300
Den vzniku funkce: 1. prosince 2005
Den zániku funkce: 30. března 2009
Den vzniku členství: 1. prosince 2005
Den zániku členství: 30. března 2009
zapsáno 7. prosince 2005
vymazáno 7. května 2009
člen dozorčí rady:
 
Kladno - Kročehlavy, Skalní 605, PSČ 27201
Den vzniku členství: 20. prosince 2008
Den zániku členství: 29. dubna 2010
zapsáno 17. února 2009
vymazáno 24. června 2010
předseda dozorčí rady:
 
Čelákovice, Na nábřeží 1140, PSČ 25088
Den vzniku funkce: 12. srpna 2009
Den zániku funkce: 31. května 2012
Den vzniku členství: 12. srpna 2009
Den zániku členství: 31. května 2012
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 11. července 2012
předseda dozorčí rady:
 
Praha 5 - Zbraslav, Sulova 1356/5, PSČ 15600
Den vzniku funkce: 4. června 2012
Den zániku funkce: 11. června 2014
Den vzniku členství: 31. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014
zapsáno 11. července 2012
vymazáno 28. září 2013
předseda dozorčí rady:
 
Sulova 1356, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 4. června 2012
Den zániku funkce: 11. června 2014
Den vzniku členství: 31. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014
zapsáno 28. září 2013
vymazáno 30. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Praha 6, Májová 6, PSČ 16500
Den vzniku členství: 30. března 2009
Den zániku členství: 31. března 2014
zapsáno 7. května 2009
vymazáno 30. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Bc. Jan Louka
Ústí nad Labem, Hanzlíčkova 1980/4, PSČ 40011
Den vzniku členství: 29. dubna 2010
Den zániku členství: 11. června 2014
zapsáno 24. června 2010
vymazáno 1. prosince 2013
člen dozorčí rady:
 
Bc. Jan Louka
Hanzlíčkova 1980/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 29. dubna 2010
Den zániku členství: 11. června 2014
zapsáno 1. prosince 2013
vymazáno 30. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Májová 409/6, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 11. června 2014
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Společníci:
Společník:
Praha 5, Filmařská 12

zapsáno 19. května 1994
vymazáno 19. května 1994
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 19. května 1994
Společník:
Praha 1, Pštrossova 7

zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Společník:
Praha 9, Ruprechtická 2272

zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Společník:
Praha 2, Přemyslova 5

zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 16. ledna 1997
Společník:
Libčice nad Vltavou, 5.května 66, okres Praha-západ

zapsáno 16. ledna 1997
vymazáno 13. března 1997
Podíl:
Vklad: 750 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 16. ledna 1997
vymazáno 13. března 1997
Společník:
Praha 5, Filmařská 12

zapsáno 19. května 1994
vymazáno 13. března 1997
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 13. března 1997
Společník:
Hradec Králové, Třída SNP 616/53, PSČ 50003

zapsáno 13. března 1997
vymazáno 21. prosince 2000
Podíl:
Vklad: 10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 13. března 1997
vymazáno 21. prosince 2000
Společník:
Hoděšovice 65, PSČ 53401

zapsáno 21. prosince 2000
vymazáno 22. října 2001
Podíl:
Vklad: 10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 21. prosince 2000
vymazáno 22. října 2001
Společník:
Hoděšovice 65, PSČ 53401

zapsáno 22. října 2001
vymazáno 9. ledna 2002
Podíl:
Vklad: 10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
zapsáno 22. října 2001
vymazáno 9. ledna 2002
Jediný akcionář:
Holie, Hoděšovice 65, PSČ 53401
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 7. února 2004
Čelákovice, Na nábřeží 1140, okres Praha-východ, PSČ 25088
zapsáno 7. února 2004
vymazáno 7. května 2009
Praha 9, Dobřichovická 1203, PSČ 19016
zapsáno 11. července 2012
vymazáno 26. ledna 2015
Dobřichovská 1203, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
zapsáno 26. ledna 2015
vymazáno 15. února 2016
Akcie:
10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
v zaknihované podobě
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 10. září 2009
100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 17. srpna 2011
100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 30. června 2014
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Základní kapitál:
1 000 000,- Kč
zapsáno 19. května 1994
vymazáno 13. března 1997
10 000 000,- Kč
zapsáno 13. března 1997
vymazáno 9. ledna 2002
10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 15. února 2016
Ostatní skutečnosti:
Oddíl C, vložka 29099 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 7485.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 9. ledna 2002
Obchodní firma Global Brokers, spol s r.o. byla zapsána v oddíle C, vložce 29099, a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložky 7485.
zapsáno 9. ledna 2002
vymazáno 15. února 2016
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. června 2014
vymazáno 15. února 2016
Jediný akcionář rozhodl dne 12.12.2014 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2015 - tímto dnem společnost vstoupila do likvidace.
zapsáno 26. ledna 2015
vymazáno 15. února 2016
Ke dni právní moci usnesení o výmazu se z obchodního rejstříku vymazává společnost Global Brokers a.s. "v likvidaci". Právním důvodem výmazu je skončení likvidace společnosti Global Brokers a.s. "v likvidaci".
zapsáno 15. února 2016
vymazáno 15. února 2016

Originál výpisu Global Brokers,a.s. "v likvidaci" (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Global Brokers,a.s. "v likvidaci". Údaje byly staženy 5. března 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 61251208 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 61251208 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Global Brokers,a.s.
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů