HYPO stavební spořitelna a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: HYPO stavební spořitelna a.s. HYPO stavební spořitelna a.s. - logo
IČO:61858251
Z. KAPITÁL: 500.0 milionů Kč
DIČ (DPH):CZ61858251 informace o dph, ověřit
ADRESA: Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:23. srpen 1994
DATUM ZÁNIKU:31. říjen 2008
Praha

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (129)

HYPO stavební spořitelna a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
23. srpen 1994 
 
Spisová značka
B 2689/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 31. říjen 2008 
Obchodní firma
HYPO stavební spořitelna a.s.
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 31. říjen 2008 
Sídlo
Štěpánská 27, Praha
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. květen 1995 
Opletalova 29, Praha
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 12. duben 2002 
Senovážné náměstí 4, Praha
zapsáno 12. duben 2002 
vymazáno 7. duben 2003 
Nové Město 1588/4, 110 00 Praha
zapsáno 7. duben 2003 
vymazáno 10. únor 2004 
Nové Město 27, 110 00 Praha
zapsáno 10. únor 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
Identifikační číslo
61858251 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
předmětem podnikání je stavební spoření jako účelové spoření, které se skládá z následujících aktivit: -a) příjem vkladů od účastníků stavebního spoření -b) poskytování půjček účastníkům stavebního spoření -c) poskytování příspěvku fyzickým osobám - účastníkům stavebního spoření ( státní příspěvek )
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
v rámci provozování stavebního spoření bude společnost provozovat rovněž tyto činnosti:
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
a) poskytovat účastníku úvěry, které slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby podle § 5 zákona o stavebním spoření v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
b) poskytovat jiné úvěry na financování činností v oblasti bytového hospodářství
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
c) přejímat záruky za půjčky, které by byla stavební spořitelna oprávněna podle tohoto zákona sama poskytnout
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
d) podílet se majetkově v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
e) poskytovat úvěry obchodním společnostem, na nichž má majetkový podíl
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
f) pro poskytování úvěrů podle písmen a/ a b/ získávat potřebné zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí nebo na finančním trhu vydáváním dluhopisů.
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 20. únor 1995 
předmětem podnikání je provozování stavebního spoření ve smyslu par. 1 zákona č. 96/93 sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a výkon činností uvedených v par. 9 odst. 1 zákona č. 96/93 sb.: a/ přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření b/ poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření c/ poskytování státní podpory fyzickým osobám - účastníkům stavebního spoření
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
d/ poskytování jiných úvěrů účastníkům stavebního spoření, které budou sloužit k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníkům nevznikl ještě nárok na poskytnutí úvěrů ze stavebního spoření
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
e/ poskytování jiných úvěrů na financování činností v oblasti bytového hospodářství
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
f/ přijímání záruk za půjčky, které byla spořitelna oprávněna sama poskytnout
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
g/ majetkové podílnictví v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
h/ poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má majetkový podíl
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 11. květen 1995 
i/ získávání potřebných zdrojů pro poskytování úvěrů podle písmen d/ a e/ od jiných věřitelů, úvěrových institucí nebo na finančním trhu vydáváním dluhopisů.
zapsáno 20. únor 1995 
vymazáno 2. září 2004 
d/ poskytování jiných úvěrů účastníkům stavebního spoření, které budou sloužit k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníkům nevznikl ještě nárok na poskytnutí úvěrů ze stavebního spoření
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
e/ poskytování jiných úvěrů na financování činností v oblasti bytového hospodářství
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
g/ majetkové podílnictví v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
h/ poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má majetkový podíl
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
předmětem podnikání je provozování stavebního spoření ve smyslu par. 1 zákona č.96/93 sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a výkon činností uvedených v par. 9 odst. 1 zákona č. 96/93 sb.
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
a/ přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
b/ poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
c/ poskytování státní podpory fyzickým osobám - účastníkům stavebního spoření
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
f/ přejímání záruk za půjčky, které byla spořitelna oprávněna sama poskytnout
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. září 2004 
a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
g) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy denominovanými v české měně
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
předmětem podnikání je provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zákona č.96/1993 sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a výkon činností uvedených v § 9 odst. 1 zákona č. 96/1993 sb.:
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
d) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
e) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
f) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst.5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst.1 písm.a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst.5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst.1 písm.a) zákona o stavebním spoření
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
h) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými českou republikou, s dluhopisy, za které převzala česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými českou republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které převzala česká republika záruku denominovanými v české měně, a s dluhopisy vydávanými českou národní bankou denominovanými v české měně
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
i) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými evropskou investiční bankou, nordic investment bank a evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými evropskou investiční bankou denominovanými v české měně
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
j) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
k) poskytování bankovních informací
zapsáno 2. září 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 
l) výkon finančního makléřství
zapsáno 20. listopad 2004 
vymazáno 31. říjen 2008 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
zapsáno 11. leden 1999 
vymazáno 8. září 2000 
Předseda představenstva
Erich Edgar Pillath
Praha
Den vzniku funkce: 6. červenec 1995
Den zániku členství: 14. duben 2005
zapsáno 8. září 2000 
vymazáno 20. červenec 2005 
Člen
Klaus Georg Röpke
Praha
Den vzniku funkce: 21. červenec 2000
Den zániku funkce: 15. srpen 2002
zapsáno 29. leden 2001 
vymazáno 29. červenec 2003 
Předseda představenstva
Tobias Heller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 14. duben 2005
Den zániku funkce: 7. březen 2008
Den vzniku členství: 14. duben 2005
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 20. červenec 2005 
vymazáno 2. duben 2008 
Předseda představenstva
Jan Jeníček
Černošice
Den vzniku funkce: 7. březen 2008
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen představenstva
Maria Anna Margheriti
okres Brno-venkov
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. květen 1995 
Člen představenstva
Bernard Bahlmann
okres Brno-venkov
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. květen 1995 
Člen představenstva
Erwin Karlhuber
okres Brno-venkov
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. květen 1995 
Člen představenstva
Maria Anna Margheriti
okres Brno-venkov
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 27. červenec 1996 
Člen představenstva
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 4. červen 1996 
Člen představenstva
Erwin Karlhuber
okres Brno-venkov
zapsáno 11. květen 1995 
vymazáno 2. listopad 1998 
Člen představenstva
zapsáno 4. červen 1996 
vymazáno 11. leden 1999 
Člen představenstva
zapsáno 27. červenec 1996 
vymazáno 8. září 2000 
Člen představenstva
Bernard Bahlmann
Praha
Den vzniku funkce: 14. březen 1997
Den zániku funkce: 14. květen 2002
zapsáno 2. listopad 1998 
vymazáno 29. červenec 2003 
Člen představenstva
Ludwig Roth
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 14. květen 2002
Den zániku členství: 31. říjen 2004
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 22. únor 2005 
Člen představenstva
Reinhard Taborsky
Praha
Den vzniku členství: 15. srpen 2002
Den zániku členství: 31. říjen 2004
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 22. únor 2005 
Člen představenstva
Ferdinand Jungtäubl
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. listopad 2004
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 22. únor 2005 
vymazáno 2. duben 2008 
Člen představenstva
JUDr. Jiří Klán
Praha
Den vzniku členství: 1. listopad 2004
Den zániku členství: 31. prosinec 2006
zapsáno 22. únor 2005 
vymazáno 9. březen 2007 
Člen představenstva
Ing. Iva Libíčková
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 19. únor 2007
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 9. březen 2007 
vymazáno 2. duben 2008 
Člen představenstva
Ing. Iva Libíčková
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen představenstva
Tobias Heller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 7. březen 2008
zapsáno 16. květen 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen představenstva
Hans Dieter Funke
Praha
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 9. červen 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 

Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: a) prostřednictvím dvou členů představenstva společně b) prostřednictvím jednoho člena představenstva společně s jedním prokuristou c) prostřednictvím dvou prokuristů společně.
zapsáno 23. srpen 1994 
Prokura
zapsáno 11. listopad 1996 
vymazáno 17. září 1999 
Prokura
zapsáno 8. září 2000 
vymazáno 25. květen 2004 
Dozorčí rada
Helmut Benke
Spolková republika Německo
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 8. prosinec 1995 
Dozorčí rada
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. listopad 1996 

Dozorčí rada

Místopředseda
zapsáno 23. duben 1998 
vymazáno 17. září 1999 

Dozorčí rada
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 11. leden 1999 
Dozorčí rada
Dr. Horst Vogt
Spolková republika Německo
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 17. září 1999 

Dozorčí rada

Člen
Manfred Cerwenka
Spolková republika Německo
zapsáno 8. prosinec 1995 
vymazáno 11. listopad 1996 
Předseda
Manfred Cerwenka
Spolková republika Německo
zapsáno 11. listopad 1996 
vymazáno 17. září 1999 
Místopředseda
zapsáno 11. listopad 1996 
vymazáno 23. duben 1998 
Člen
zapsáno 11. leden 1999 
vymazáno 15. únor 2000 
Člen
Dr. Erich Wilhelm Josef Joachim Mundt
Spolková republika Německo
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 8. září 2000 
Člen
Dr. Manfred Winterstein
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 16. březen 1999
Den zániku funkce: 15. srpen 2002
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 29. červenec 2003 
Člen
Walter Wölfl
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 14. prosinec 1998
Den zániku funkce: 14. prosinec 2000
zapsáno 17. září 1999 
vymazáno 29. červenec 2003 
Předseda
Dr. Erich Wilhelm Josef Joachim Mundt
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 14. prosinec 1998
Den zániku funkce: 31. květen 2003
zapsáno 8. září 2000 
vymazáno 17. září 2003 
Člen
Siegfried Albert
Praha
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku funkce: 14. květen 2002
zapsáno 15. únor 2000 
vymazáno 29. červenec 2003 
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Heicl
Plzeň
Den vzniku funkce: 26. duben 2001
Den zániku funkce: 27. březen 2002
zapsáno 20. červenec 2002 
vymazáno 23. září 2002 
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Antušek
Praha
Den vzniku funkce: 4. květen 2001
zapsáno 20. červenec 2002 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen
Ing. Petr Brávek
Praha
Den vzniku členství: 27. květen 2003
zapsáno 17. září 2003 
vymazáno 3. srpen 2004 
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Brávek
Praha
Den vzniku funkce: 31. březen 2004
Den vzniku členství: 27. květen 2003
Den zániku členství: 14. duben 2005
zapsáno 3. srpen 2004 
vymazáno 20. červenec 2005 
Člen
Ing. Tomáš Halousek
Praha
Den vzniku funkce: 27. březen 2002
Den zániku funkce: 26. listopad 2005
zapsáno 23. září 2002 
vymazáno 16. březen 2006 
Člen
Walter Wölfl
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 8. březen 2001
Den zániku členství: 15. srpen 2002
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 29. červenec 2003 
Člen
Hartmut Adolf Hagemann
Praha
Den vzniku členství: 14. květen 2002
Den zániku členství: 25. březen 2003
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 17. září 2003 
Člen
Dr. Manfred Winterstein
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. červen 2003
zapsáno 17. září 2003 
vymazáno 2. červenec 2004 
Předseda dozorčí rady
Dr. Manfred Winterstein
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 6. listopad 2003
Den zániku funkce: 31. březen 2004
Den vzniku členství: 1. červen 2003
zapsáno 2. červenec 2004 
vymazáno 3. srpen 2004 
Člen
Herbert Walzhofer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. srpen 2002
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 16. březen 2006 
Člen
Herbert Walzhofer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. srpen 2002
Den zániku členství: 31. červenec 2007
zapsáno 16. březen 2006 
vymazáno 22. říjen 2007 
Člen
Klaus Georg Röpke
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 15. srpen 2002
zapsáno 29. červenec 2003 
vymazáno 30. květen 2006 
Člen dozorčí rady
Dr. Manfred Winterstein
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. červen 2003
Den zániku členství: 31. říjen 2004
zapsáno 3. srpen 2004 
vymazáno 22. únor 2005 
Člen
Klaus Georg Röpke
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 15. srpen 2002
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 30. květen 2006 
vymazáno 2. duben 2008 
Člen dozorčí rady
Ludwig Roth
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. listopad 2004
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 22. únor 2005 
vymazáno 2. duben 2008 
Člen dozorčí rady
Alfred Füsselberger
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 13. červenec 2005
Den vzniku členství: 13. červenec 2005
zapsáno 23. září 2005 
vymazáno 9. listopad 2005 
Předseda dozorčí rady
Alfred Füsselberger
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 26. září 2005
Den zániku funkce: 31. srpen 2006
Den vzniku členství: 13. červenec 2005
Den zániku členství: 31. srpen 2006
zapsáno 9. listopad 2005 
vymazáno 20. září 2006 
Člen dozorčí rady
Ing. Lubomír Charvát
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 31. leden 2006
Den zániku členství: 31. květen 2006
zapsáno 16. březen 2006 
vymazáno 20. září 2006 
Člen dozorčí rady
Bc. Jiří Vaněček
Roztoky
Den vzniku členství: 3. srpen 2006
zapsáno 20. září 2006 
vymazáno 6. červen 2007 
Člen dozorčí rady
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 6. listopad 2006
zapsáno 14. listopad 2006 
vymazáno 6. červen 2007 
Člen dozorčí rady
Bc. Jiří Vaněček
Slaný
Den zániku funkce: 31. červenec 2007
Den vzniku členství: 3. srpen 2006
zapsáno 6. červen 2007 
vymazáno 22. říjen 2007 
Člen dozorčí rady
Ing. Markus Schwimann
Rakouská republika
Den vzniku členství: 3. říjen 2007
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 22. říjen 2007 
vymazáno 2. duben 2008 
Předseda dozorčí rady
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 13. únor 2007
Den zániku funkce: 7. březen 2008
Den vzniku členství: 6. listopad 2006
Den zániku členství: 7. březen 2008
zapsáno 6. červen 2007 
vymazáno 2. duben 2008 
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslava Krajáková
Praha
Den vzniku členství: 23. říjen 2007
zapsáno 23. listopad 2007 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen dozorčí rady
Mag. Johan Ertl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen dozorčí rady
Mag. Dr. Erich Rainbacher
Rakouská republika
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Malíř
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Člen dozorčí rady
Mag. Constanze Müllner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 7. březen 2008
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 

Jediný akcionář
Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH
Vídeň, Wiedener Hauptstrasse 94, A-1050, Rakouská republika
zapsáno 2. duben 2008 
vymazáno 31. říjen 2008 
Akcie
v zaknihované podobě
počet 50 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 31. říjen 2008 
Základní kapitál
500 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 23. srpen 1994 
vymazáno 31. říjen 2008 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy HYPO stavební spořitelna a.s. Údaje byly staženy 15. října 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 61858251 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61858251 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

HYPO stavební spořitelna a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V