AXA životní pojišťovna a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: AXA životní pojišťovna a.s. AXA životní pojišťovna a.s. - logo
IČO:61859524
Z. KAPITÁL: 900.1 milionů Kč
DIČ (DPH): CZ699001406, Detail plátce DPH
ADRESA: Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:16. listopad 1994
DATUM ZÁNIKU:31. srpen 2021
Evropská 810 Praha 16000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (97)

AXA životní pojišťovna a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
16. listopad 1994 
 
Spisová značka
B 2831/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 31. srpen 2021 
Obchodní firma
Winterthur a.s.
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Winterthur, pojišťovna, a.s.
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 18. srpen 1997 
Winterthur pojišťovna, a.s.
zapsáno 18. srpen 1997 
vymazáno 22. březen 2002 
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S.
zapsáno 22. březen 2002 
vymazáno 1. leden 2006 
Winterthur pojišťovna a.s.
zapsáno 1. leden 2006 
vymazáno 15. březen 2007 
AXA životní pojišťovna a.s.
zapsáno 15. březen 2007 
vymazáno 31. srpen 2021 
Sídlo
Vinohradská 10, Praha
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 18. srpen 1997 
Panská 7, Praha
zapsáno 18. srpen 1997 
vymazáno 14. prosinec 2000 
Lazarská 13/8 7, 120 00 Praha
zapsáno 14. prosinec 2000 
vymazáno 26. leden 2001 
Lazarská 13/8, 120 00 Praha
zapsáno 26. leden 2001 
vymazáno 15. leden 2021 
Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha
zapsáno 15. leden 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Identifikační číslo
61859524 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
činnost organizačních a účetních poradců
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
v souladu s povolením ministerstva financí české republiky ze dne 12. července 1995, č.j. 323/46134/1995:
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. květen 2002 
pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. květen 2002 
zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§7 odst. 2 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. květen 2002 
zábranná činnost (§ 7 odst. 4 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. květen 2002 
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území české republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 14. březen 2000 
činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. květen 2002 
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území české republiky na sjednávání pojištění (§ 8 odst.3 zák. o pojišťovnictví)
zapsáno 14. březen 2000 
vymazáno 6. květen 2002 
ministerstvo financí české republiky rozhodnutím č.j. 322/29656/2002 ze dne 22.3.2002 udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících. povoleníse vztahuje na 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst.3 zákona č.363/1999 sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,4,5 a 6 životních pojištění uvedených v části a přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1 a 2 neživotních pojištění uvedených v části b přílohy k zákonu o pojišťovnictví 2. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst.4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděných na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění
zapsáno 6. květen 2002 
vymazáno 19. květen 2010 
1. provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 227/2009 sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: a i. pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. a iii. pojištění uvedená v bodě i. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. a vi. umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. a vii. správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. a ix. pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. b 1. úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. b 2. pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění.
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 19. květen 2010 
2. provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, c) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti.
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 19. květen 2010 
1. provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: a i. pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. a iii. pojištění uvedená v bodě i. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. a vi. umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. a vii. správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. a ix. pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. b 1. úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. b 2. pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění.
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 21. leden 2014 
2. provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti.
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 2. červen 2017 
1. provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: a i. pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. a iii. pojištění uvedená v bodě i. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. a vi. umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. a vii. správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. b 1. úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. b 2. pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění.
zapsáno 21. leden 2014 
vymazáno 2. červen 2017 
1. provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: a i. pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. a iii. pojištění uvedená v bodě i. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. a vi. umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. a vii. správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. b 1. úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. b 2. pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění.
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 31. srpen 2021 
2. provozování činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) další činnosti přímo vyplývající z výkonu povolené pojišťovací činnosti.
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 31. srpen 2021 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Martin Vogl
Praha
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2011
Den zániku funkce: 15. listopad 2016
Den vzniku členství: 15. prosinec 2011
Den zániku členství: 15. listopad 2016
zapsáno 25. listopad 2015 
vymazáno 13. únor 2017 
Předseda představenstva
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Předseda představenstva
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 30. duben 1996 
Předseda představenstva
zapsáno 30. duben 1996 
vymazáno 15. říjen 1996 
Předseda představenstva
Hans Künzle
okres Praha-východ
zapsáno 15. říjen 1996 
vymazáno 12. srpen 1999 
Předseda představenstva
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 1. srpen 2000 
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Lustig
Praha
Den zániku funkce: 28. únor 2002
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 8. duben 2002 
Místopředseda představenstva
Peter Höfinger
Praha
Den zániku funkce: 20. duben 2001
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 20. říjen 2001 
Předseda představenstva
Ing. Petr Žaluda
Brno
Den vzniku funkce: 1. březen 2002
Den zániku funkce: 26. listopad 2003
zapsáno 8. duben 2002 
vymazáno 15. červen 2005 
Předseda představenstva
Ing. Petr Žaluda
Brno
Den vzniku funkce: 26. listopad 2003
Den zániku funkce: 22. únor 2008
Den zániku členství: 22. únor 2008
zapsáno 15. červen 2005 
vymazáno 27. květen 2008 
Předseda představenstva
Ing. Dušan Doliak
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 22. únor 2008
zapsáno 27. květen 2008 
vymazáno 18. září 2008 
Předseda představenstva
Ing. Dušan Doliak
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 22. únor 2008
Den zániku funkce: 30. červen 2011
Den zániku členství: 30. červen 2011
zapsáno 18. září 2008 
vymazáno 8. červenec 2011 
Předseda představenstva
Martin Vogl
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2011
Den vzniku členství: 15. prosinec 2011
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 25. listopad 2015 
Předseda představenstva
ROBERT GAUCI
Italská republika
Den vzniku funkce: 25. listopad 2016
Den vzniku členství: 24. listopad 2016
zapsáno 13. únor 2017 
vymazáno 2. červen 2017 
Předseda představenstva
ROBERT GAUCI
Praha
Den vzniku funkce: 25. listopad 2016
Den zániku funkce: 14. leden 2021
Den vzniku členství: 24. listopad 2016
Den zániku členství: 14. leden 2021
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 9. březen 2021 
Předseda představenstva
Ing. Martin Žáček CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2021
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Místopředseda představenstva
Ing. Lucie Urválková
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2021
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen představenstva
FRÉDÉRIC BOULANGER
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. červen 2015
Den vzniku členství: 1. červen 2015
zapsáno 18. srpen 2015 
vymazáno 25. listopad 2015 
Člen představenstva
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Člen představenstva
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Člen představenstva
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 30. duben 1996 
Člen představenstva
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 30. duben 1996 
Člen představenstva
zapsáno 30. duben 1996 
vymazáno 15. říjen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 15. říjen 1996 
vymazáno 12. srpen 1999 
Člen představenstva
Kurt Hanhart
okres Praha-východ
zapsáno 15. říjen 1996 
vymazáno 12. srpen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 1. srpen 2000 
Člen představenstva
Ivan Růžička
Praha
Den zániku funkce: 20. duben 2001
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 20. říjen 2001 
Člen představenstva
Ing. Mojmír Boucník
Žďár nad Sázavou
Den vzniku funkce: 20. duben 2001
zapsáno 20. říjen 2001 
vymazáno 27. září 2002 
Člen představenstva
Ing. Mojmír Boucník
okres Beroun
Den vzniku funkce: 20. duben 2001
Den zániku funkce: 28. únor 2003
zapsáno 27. září 2002 
vymazáno 18. červen 2003 
Člen představenstva
Jindřich Král
Praha
Den vzniku funkce: 20. duben 2001
Den zániku funkce: 28. únor 2003
zapsáno 20. říjen 2001 
vymazáno 18. červen 2003 
Člen představenstva
JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2003
Den zániku funkce: 16. duben 2003
zapsáno 18. červen 2003 
vymazáno 7. říjen 2003 
Člen představenstva
Ing. Mojmír Boucník
okres Beroun
Den vzniku členství: 30. květen 2006
Den zániku členství: 30. květen 2011
zapsáno 12. červenec 2006 
vymazáno 4. leden 2012 
Člen představenstva
Ing. Dušan Doliak
Slovenská republika
Den vzniku členství: 30. květen 2006
zapsáno 12. červenec 2006 
vymazáno 18. září 2008 
Člen představenstva
Ing. Michal Knapp
Praha
Den vzniku funkce: 29. červenec 2003
Den zániku funkce: 18. květen 2005
zapsáno 7. říjen 2003 
vymazáno 23. listopad 2005 
Člen představenstva
Ing. Luboš Novák
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2003
Den zániku funkce: 8. listopad 2005
zapsáno 18. červen 2003 
vymazáno 23. listopad 2005 
Člen představenstva
Ing. Petr Freiberg
okres Chrudim
Den vzniku členství: 8. listopad 2005
Den zániku členství: 7. listopad 2006
zapsáno 23. listopad 2005 
vymazáno 21. prosinec 2006 
Člen představenstva
Ing. Rudolf Adam
Slovenská republika
Den vzniku členství: 7. listopad 2006
Den zániku členství: 7. listopad 2011
zapsáno 21. prosinec 2006 
vymazáno 4. leden 2012 
Člen představenstva
Ing. Ondřej Novotný
Praha
Den vzniku členství: 8. listopad 2005
Den zániku členství: 23. duben 2009
zapsáno 23. listopad 2005 
vymazáno 15. červen 2009 
Člen představenstva
JUDr. Ludvík Bohman
Praha
Den vzniku funkce: 1. červenec 2008
Den zániku členství: 23. duben 2009
zapsáno 18. září 2008 
vymazáno 15. červen 2009 
Člen představenstva
Ing. Roman Vokálek
Praha
Den vzniku členství: 6. květen 2009
Den zániku členství: 8. červen 2011
zapsáno 15. červen 2009 
vymazáno 8. červenec 2011 
Člen představenstva
Benoît Picot de Moras d´Aligny
Praha
Den vzniku členství: 24. duben 2009
Den zániku členství: 1. září 2010
zapsáno 15. červen 2009 
vymazáno 14. září 2010 
Člen představenstva
Ing. Peter Socha
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. září 2010
Den zániku členství: 1. září 2015
zapsáno 14. září 2010 
vymazáno 11. listopad 2015 
Člen představenstva
Ing. Mojmír Boucník
okres Beroun
Den vzniku členství: 31. květen 2011
Den zániku členství: 30. červen 2013
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 24. říjen 2013 
Člen představenstva
Ing. Rudolf Adam
Slovenská republika
Den vzniku členství: 15. prosinec 2011
Den zániku členství: 15. květen 2012
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 5. červen 2012 
Člen představenstva
Mgr. Hani Himmat
Praha
Den vzniku členství: 15. prosinec 2011
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 25. říjen 2013 
Člen představenstva
Mgr. Hani Himmat
Praha
Den vzniku členství: 15. prosinec 2011
Den zániku členství: 23. duben 2015
zapsáno 25. říjen 2013 
vymazáno 18. srpen 2015 
Člen představenstva
Ing. Ĺubor Vrlák
Slovenská republika
Den vzniku členství: 12. září 2012
Den zániku členství: 12. září 2017
zapsáno 17. říjen 2012 
vymazáno 25. říjen 2017 
Člen představenstva
SÉBASTIEN GUIDONI
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
zapsáno 24. říjen 2013 
vymazáno 26. září 2016 
Člen představenstva
SÉBASTIEN GUIDONI
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2013
Den zániku členství: 4. červenec 2017
zapsáno 26. září 2016 
vymazáno 25. říjen 2017 
Člen představenstva
LAURENT JAUMOTTE
Belgické království
Den vzniku členství: 4. červenec 2017
zapsáno 25. říjen 2017 
vymazáno 3. červen 2019 
Člen představenstva
Ing. ĽUBOR VRLÁK
Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. září 2017
Den zániku členství: 31. červenec 2018
zapsáno 1. listopad 2017 
vymazáno 22. listopad 2018 
Člen představenstva
zapsáno 30. duben 1996 
vymazáno 15. říjen 1996 
Člen představenstva
FRÉDÉRIC BOULANGER
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. červen 2015
Den vzniku členství: 1. červen 2015
Den zániku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 25. listopad 2015 
vymazáno 19. listopad 2020 
Člen představenstva
Ing. Peter Socha
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 2. září 2015
Den zániku funkce: 30. duben 2020
Den vzniku členství: 2. září 2015
Den zániku členství: 30. duben 2020
zapsáno 11. listopad 2015 
vymazáno 21. leden 2021 
Člen představenstva
LAURENT JAUMOTTE
Praha
Den vzniku členství: 4. červenec 2017
Den zániku členství: 14. leden 2021
zapsáno 3. červen 2019 
vymazáno 9. březen 2021 
Člen představenstva
HELENA RADOVANSKÁ
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2019
Den zániku členství: 14. leden 2021
zapsáno 3. červen 2019 
vymazáno 9. březen 2021 
Člen představenstva
Ing. Peter Socha
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. květen 2020
zapsáno 21. leden 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen představenstva
Mgr. RASTISLAV HAVRAN
Slovenská republika
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen představenstva
RNDr. MARTIN ROTKOVSKÝ Ph.D.
Praha
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen představenstva
Mgr. Marek Bártek
Nový Jičín
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen představenstva
GANNA PIDGORNA
Praha
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 

Počet členů
5
zapsáno 2. červen 2017 
Počet členů
7
zapsáno 15. leden 2021 
Způsob jednání
Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda představenstva zastupuje společ- nost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za spo- lečnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spo- lečnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 16. listopad 1994 
Způsob jednání
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastu- pování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.
zapsáno 11. listopad 1996 
Způsob jednání
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Prokuristé zastupují společně s členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.
zapsáno 18. srpen 1997 
Způsob jednání
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně.   Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.   Prokuristé zastupují společně s členem představenstva takto: Pro bankokonta zastupuje společnost a podepisuje za ni společně předseda představenstva Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker nebo Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. Ostatní dokumenty podepisuje Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker, Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. K obchodnímu ménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a své podpisy.
zapsáno 30. leden 1998 
Způsob jednání
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí své podpisy k vytištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti.
zapsáno 12. srpen 1999 
Způsob jednání
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis.
zapsáno 20. leden 2003 
Způsob jednání
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
zapsáno 19. květen 2010 
Prokura
zapsáno 30. leden 1998 
vymazáno 26. leden 1999 
Prokura
Vladimír Maruška
okres České Budějovice
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
Vladimír Maruška
okres České Budějovice
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 18. srpen 1997 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
Vladimír Maruška
okres České Budějovice
zapsáno 30. leden 1998 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 26. leden 1999 
vymazáno 1. březen 1999 
Prokura
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 1. březen 1999 
vymazáno 12. srpen 1999 
Prokura
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 14. březen 2000 
Prokura
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 5. červen 2000 
Prokura
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 1. srpen 2000 
Prokura
Vladimír Maruška
okres České Budějovice
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 28. listopad 2005 
Prokura
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 20. říjen 2001 
Prokura
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 14. listopad 2001 

Dozorčí rada

Předseda
Balz Hösly
Švýcarská republika
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Člen
Klaus Himmelreich
Švýcarská republika
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Člen
Fritz Bodenmann
Švýcarská republika
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
Předseda
Hans Rudolf Strickler
Švýcarská republika
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 12. srpen 1999 

Dozorčí rada
Albert Gunthli
Švýcarská republika
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 12. srpen 1999 
Dozorčí rada
Prof. Dr. Michael Koehler
Švýcarská republika
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 12. srpen 1999 
Dozorčí rada
Dr. Hans Künzle
Švýcarská republika
zapsáno 14. srpen 1995 
vymazáno 15. říjen 1996 
Dozorčí rada
zapsáno 15. říjen 1996 
vymazáno 12. srpen 1999 

Dozorčí rada

Předseda
Roger Meier
Švýcarská konfederace
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 1. srpen 2000 
Člen
Alexander Lorenz
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 1. srpen 2000 
Předseda
Franz Fuchs
Praha
Den zániku funkce: 16. srpen 2001
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 19. prosinec 2001 
Člen
Otto Popp
Švýcarská konfederace
Den zániku členství: 14. září 2001
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 19. prosinec 2001 
Místopředseda
Roger Meier
Švýcarská konfederace
Den zániku funkce: 16. srpen 2001
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 19. prosinec 2001 
Předseda
Daniel Adamec
Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 16. srpen 2001
Den zániku funkce: 16. srpen 2003
zapsáno 19. prosinec 2001 
vymazáno 23. březen 2004 
Člen
Jürg Keller
Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 16. srpen 2001
Den zániku členství: 16. srpen 2003
zapsáno 19. prosinec 2001 
vymazáno 23. březen 2004 
Člen
Fintan Nunes
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 16. duben 2003
zapsáno 19. prosinec 2001 
vymazáno 7. říjen 2003 
Člen
Jiří Hron
Praha
Den zániku členství: 22. říjen 2001
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 16. leden 2002 
Člen
Ludmila Truhlářová
Praha
Den zániku funkce: 6. červen 2002
zapsáno 12. srpen 1999 
vymazáno 18. červen 2003 
Člen dozorčí rady
Ing. Lumír Hubka
Slaný
Den vzniku funkce: 23. červen 2008
Den zániku členství: 31. říjen 2011
zapsáno 18. listopad 2008 
vymazáno 4. leden 2012 
Člen dozorčí rady
Ing. Mgr. Tomáš Hudeček
Praha
Den vzniku funkce: 23. červen 2008
Den zániku členství: 11. září 2014
zapsáno 18. listopad 2008 
vymazáno 17. září 2014 
Člen
Alasdair William Lorn Macdougall
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 1. srpen 2000 
vymazáno 15. červen 2009 
Člen
Mgr. Jiří Blanda
Praha
Den zániku funkce: 2. říjen 2003
zapsáno 17. prosinec 2001 
vymazáno 23. březen 2004 
Člen
Marc Meurant
Belgické království
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
zapsáno 23. březen 2004 
vymazáno 23. listopad 2005 
Předseda
Marc Meurant
Belgické království
Den vzniku funkce: 18. květen 2004
Den zániku funkce: 31. květen 2007
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
Den zániku členství: 31. květen 2007
zapsáno 23. listopad 2005 
vymazáno 11. září 2007 
Člen
Michael Winkler
Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
Den zániku členství: 31. květen 2007
zapsáno 23. březen 2004 
vymazáno 11. září 2007 
Člen
Walter Tauchner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
Den zániku členství: 29. únor 2008
zapsáno 23. březen 2004 
vymazáno 27. květen 2008 
Člen
Ing. Tomáš Vystrčil
Praha
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
zapsáno 23. březen 2004 
vymazáno 15. červen 2005 
Člen
Ing. Tomáš Vystrčil
Říčany
Den vzniku členství: 29. říjen 2003
Den zániku členství: 31. květen 2007
zapsáno 15. červen 2005 
vymazáno 11. září 2007 
Člen
Willem Wynaendts
Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 31. květen 2007
Den zániku členství: 29. únor 2008
zapsáno 11. září 2007 
vymazáno 27. květen 2008 
Člen dozorčí rady
Petr Žaluda
Praha
Den vzniku členství: 29. únor 2008
Den zániku členství: 13. říjen 2009
zapsáno 27. květen 2008 
vymazáno 27. říjen 2009 
Člen dozorčí rady
Cyrille Marie Bernard de Montgolfier
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. únor 2008
zapsáno 27. květen 2008 
vymazáno 18. listopad 2008 
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Skok
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 13. říjen 2009
Den zániku členství: 14. září 2012
zapsáno 27. říjen 2009 
vymazáno 17. říjen 2012 
Předseda dozorčí rady
Cyrille Marie Bernard de Montgolfier
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 23. duben 2008
Den zániku funkce: 30. leden 2013
Den vzniku členství: 29. únor 2008
Den zániku členství: 30. leden 2013
zapsáno 18. listopad 2008 
vymazáno 4. únor 2013 
Člen
Renaud Louis Caudron de Coquereaumont
Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 31. květen 2007
Den zániku členství: 30. leden 2013
zapsáno 11. září 2007 
vymazáno 4. únor 2013 
Člen dozorčí rady
Adam James Harper
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 24. duben 2009
Den zániku členství: 29. duben 2010
zapsáno 15. červen 2009 
vymazáno 19. květen 2010 
Člen dozorčí rady
Aurelie Despeyroux
Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2010
Den zániku členství: 4. květen 2012
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 5. červen 2012 
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Stojanovová
Brno
Den vzniku členství: 16. listopad 2011
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 4. leden 2012 
Člen dozorčí rady
Ing. Jana Stojanovová
Brno
Den vzniku členství: 16. listopad 2011
Den zániku členství: 22. leden 2014
zapsáno 4. leden 2012 
vymazáno 17. září 2014 
Člen dozorčí rady
Tanguy Verkaeren
Francouzská republika
Den vzniku členství: 5. květen 2012
Den zániku členství: 11. září 2014
zapsáno 5. červen 2012 
vymazáno 17. září 2014 
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Kročák
okres Kladno
Den vzniku členství: 14. září 2012
Den zániku členství: 17. říjen 2013
zapsáno 17. říjen 2012 
vymazáno 24. říjen 2013 
Člen dozorčí rady
Joezf Van In
Belgické království
Den vzniku členství: 31. leden 2013
zapsáno 4. únor 2013 
vymazáno 21. leden 2014 
Předseda dozorčí rady
JOZEF VAN IN
Belgické království
Den vzniku funkce: 19. březen 2013
Den zániku funkce: 31. leden 2017
Den vzniku členství: 31. leden 2013
Den zániku členství: 31. leden 2017
zapsáno 21. leden 2014 
vymazáno 24. květen 2017 
Člen dozorčí rady
Jan Čupa
Praha
Den vzniku členství: 18. říjen 2013
Den zániku členství: 19. duben 2018
zapsáno 24. říjen 2013 
vymazáno 20. červenec 2018 
Člen dozorčí rady
WILM LANGENBACH
Španělské království
Den vzniku členství: 19. duben 2018
zapsáno 20. červenec 2018 
vymazáno 22. listopad 2018 
Člen
RNDr. Tomáš Herbst CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 24. březen 2003
Den zániku funkce: 24. březen 2008
zapsáno 18. červen 2003 
vymazáno 18. listopad 2008 
Člen dozorčí rady
JEAN YVES LE BERRE
Francouzská republika
Den vzniku členství: 31. leden 2013
zapsáno 4. únor 2013 
vymazáno 24. květen 2017 
Předseda dozorčí rady
JEAN YVES LE BERRE
Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. únor 2017
Den zániku funkce: 31. leden 2018
Den vzniku členství: 31. leden 2013
Den zániku členství: 31. leden 2018
zapsáno 24. květen 2017 
vymazáno 20. červenec 2018 
Člen dozorčí rady
BRUNO BROCHET
Francouzská republika
Den vzniku členství: 11. září 2014
Den zániku členství: 11. září 2019
zapsáno 17. září 2014 
vymazáno 30. duben 2020 
Člen dozorčí rady
MARC AUDRIN
Španělské království
Den vzniku členství: 19. duben 2018
Den zániku členství: 30. listopad 2019
zapsáno 20. červenec 2018 
vymazáno 30. duben 2020 
Předseda dozorčí rady
WILM LANGENBACH
Španělské království
Den vzniku funkce: 20. duben 2018
Den zániku funkce: 31. červenec 2019
Den vzniku členství: 19. duben 2018
Den zániku členství: 31. červenec 2019
zapsáno 22. listopad 2018 
vymazáno 30. duben 2020 
Člen dozorčí rady
BRUNO BROCHET
Francouzská republika
Den vzniku členství: 12. září 2019
Den zániku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 30. duben 2020 
vymazáno 23. říjen 2020 
Člen dozorčí rady
VIOLETA CIUREL
Španělské království
Den vzniku členství: 1. prosinec 2019
Den zániku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 30. duben 2020 
vymazáno 23. říjen 2020 
Člen dozorčí rady
Jan Čupa
Praha
Den vzniku členství: 10. září 2019
Den zániku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 30. duben 2020 
vymazáno 23. říjen 2020 
Člen dozorčí rady
KULDEEP KAUSHIK
Španělské království
Den vzniku členství: 2. říjen 2019
Den zániku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 30. duben 2020 
vymazáno 23. říjen 2020 
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Žáček CSc.
Praha
Den vzniku členství: 15. říjen 2020
Den zániku členství: 14. leden 2021
zapsáno 23. říjen 2020 
vymazáno 9. březen 2021 
Člen dozorčí rady
ANDREAS KÖSSL
Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. říjen 2020
Den zániku členství: 15. březen 2021
zapsáno 16. březen 2021 
vymazáno 12. květen 2021 
Člen dozorčí rady
Kurt Svoboda
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. březen 2021
zapsáno 12. květen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen dozorčí rady
ERIK LEYERS
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. březen 2021
zapsáno 12. květen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen dozorčí rady
WOLF CHRISTOPH GERLACH
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. březen 2021
zapsáno 12. květen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen dozorčí rady
ADEL BAHTANOVIĆ
Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. březen 2021
zapsáno 12. květen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen dozorčí rady
ROBERT CONSTANTIN GAUCI
Praha
Den vzniku členství: 15. leden 2021
zapsáno 9. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 
Člen dozorčí rady
OLIVERA BÖHM
Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. říjen 2020
zapsáno 16. březen 2021 
vymazáno 31. srpen 2021 

Počet členů
3
zapsáno 2. červen 2017 
Počet členů
4
zapsáno 30. duben 2020 
Počet členů
6
zapsáno 15. leden 2021 
Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak,dva prokuristé společně připojí své podpisy k vytištěnému nebo jinak napsanému jménu společností.
zapsáno 14. březen 2000 
Jediný akcionář
SOCIETE BEAUON
Paříž, Av Matignon 21, 75008
zapsáno 16. srpen 2010 
vymazáno 2. červen 2017 
Jediný akcionář
SOCIETE BEAUJON
Registrační číslo: 632050316

avenue Matignon 21, 750 08 Paříž
zapsáno 2. červen 2017 
vymazáno 19. listopad 2020 
Jediný akcionář
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Registrační číslo: FN 63197 m

Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakouská republika
zapsáno 19. listopad 2020 
vymazáno 31. srpen 2021 
Akcie
počet 20 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 6. únor 1996 
počet 50 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. únor 1996 
počet 36 300 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 5. červen 2000 
počet 37 300 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 5. červen 2000 
vymazáno 19. prosinec 2001 
Akcie jsou kmenovými akciemi v zaknihované podobě. Převod akcií na fyzickou nebo právnickou osobu vyžaduje souhlas valné hromady. Bez předložení tohoto souhlasu valné hromady je převod neplatný.
počet 37 400 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 19. prosinec 2001 
vymazáno 20. leden 2003 
Akcie jsou kmenovými akciemi v zaknihované podobě. Převod akcie vyžaduje předchozí souhlas valné hromady.
počet 37 400 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 20. leden 2003 
vymazáno 23. prosinec 2008 
Akcie jsou kmenovými akciemi v zaknihované podobě. Převod akcie vyžaduje předchozí souhlas valné hromady.
počet 63 800 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 23. prosinec 2008 
vymazáno 19. květen 2010 
Akcie jsou kmenovými akciemi v zaknihované podobě.
počet 63 800 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 19. květen 2010 
vymazáno 15. září 2010 
počet 90 006 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 15. září 2010 
vymazáno 31. srpen 2021 
Základní kapitál
200 000 000,-Kč
zapsáno 16. listopad 1994 
vymazáno 21. červenec 1995 
250 000 000,-Kč
zapsáno 21. červenec 1995 
vymazáno 6. únor 1996 
363 000 000,-Kč
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 5. červen 2000 
373 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 5. červen 2000 
vymazáno 19. prosinec 2001 
374 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 19. prosinec 2001 
vymazáno 23. prosinec 2008 
638 000 000,-Kč
Splaceno: 638 000 000,-Kč
zapsáno 23. prosinec 2008 
vymazáno 15. září 2010 
900 060 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 15. září 2010 
vymazáno 31. srpen 2021 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy AXA životní pojišťovna a.s. Údaje byly staženy 14. září 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 61859524 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61859524 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

AXA životní pojišťovna a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V