AGROSERVIS Chomutov a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: AGROSERVIS Chomutov a.s. AGROSERVIS Chomutov a.s. - logo
IČO:63146088
Z. KAPITÁL:10.0 milionů Kč
DIČ, DPH:CZ63146088 informace o dph, ověřit
ADRESA: Karlovarská 5329, 430 01 Chomutov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:14. srpen 1995
DATUM ZÁNIKU:30. listopad 2003
Chomutov

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (16) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
14. srpna 1995
Datum výmazu:
30. listopadu 2003
Spisová značka:
B 723 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
Obchodní firma:
AGROSERVIS Chomutov a.s.
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
Sídlo:
Chomutov, Karlovarská 5329
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 1. dubna 2003
Chomutov, Karlovarská 5329, PSČ 43001
zapsáno 1. dubna 2003
vymazáno 30. listopadu 2003
Identifikační číslo:
63146088
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
Předmět podnikání:
opravy motorových vozidel
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
pronájem stavebních a zemědělských strojů s obsluhou
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. listopadu 2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 28. června 1996
vymazáno 30. listopadu 2003
silniční motorová doprava
zapsáno 28. června 1996
vymazáno 30. listopadu 2003
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda předst. a ředitel:
 
Kadaň, Čechova 164
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 30. května 1997
Člen představenstva:
 
Chomutov, Březenecká 4454
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 10. dubna 1997
Člen představenstva:
 
Jirkov, Denisovo nám 607
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 10. dubna 1997
Člen představenstva:
 
Praha 6 - Řepy, ul. Španielova 1315
zapsáno 10. dubna 1997
vymazáno 19. ledna 1998
Předseda představenstva:
 
Praha 6 - Řepy, ul. Španielova 1315
zapsáno 19. ledna 1998
vymazáno 10. dubna 1998
Předseda představenstva:
 
Praha 6 - Řepy, ul. Španielova 1315
Den zániku funkce: 10. července 2001
zapsáno 10. dubna 1998
vymazáno 21. prosince 2001
Člen představenstva:
 
Vilémov u Kadaně, ul. Žatecká 125
Den zániku funkce: 11. května 2001
zapsáno 10. dubna 1997
vymazáno 21. prosince 2001
Člen představenstva:
 
Perštejn, Černýš čp. 104
zapsáno 19. ledna 1998
vymazáno 5. května 2001
Člen představenstva:
 
Praha 8, Chabařovická 1331/5, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 31. srpna 2000
zapsáno 22. února 2001
vymazáno 21. prosince 2001
Místopředseda představenstva:
 
Praha 8, Chabařovická 1331/5, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 12. července 2001
Den zániku funkce: 11. dubna 2002
Den zániku členství: 11. dubna 2002
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 1. dubna 2003
Předseda představenstva:
 
Louny, Sokolovská 2423, PSČ 44001
Den vzniku funkce: 12. července 2001
Den vzniku členství: 11. května 2001
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 30. listopadu 2003
Člen představenstva:
 
Praha 6 - Řepy, ul. Španielova 1315
Den vzniku členství: 10. července 2001
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 1. dubna 2003
Místopředseda představenstva:
 
Praha 6 - Řepy, ul. Španielova 1315
Den vzniku funkce: 15. srpna 2002
Den vzniku členství: 10. července 2001
zapsáno 1. dubna 2003
vymazáno 30. listopadu 2003
Člen představenstva:
 
Praha 5 - Radotín, Achátová 191/12, PSČ 15300
Den vzniku členství: 27. června 2002
zapsáno 1. dubna 2003
vymazáno 30. listopadu 2003
Způsob jednání:
Jednání jménem společnosti Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti sa- mostatně nebo dva členové představenstva společnosti společně.
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 5. května 2001
Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 5. května 2001
vymazáno 30. listopadu 2003
Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Roháčova 83
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 1. března 1999
Člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Běchovice, Litožnická ul.
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 10. dubna 1997
Člen dozorčí rady:
 
Chomutov, Seifertova 4165
Den zániku členství: 28. června 2001
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 21. prosince 2001
Člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Běchovice, Litožnická ul. 341
Den zániku členství: 28. června 2002
zapsáno 10. dubna 1997
vymazáno 1. dubna 2003
Člen dozorčí rady:
 
Litoměřice, Pokratická 92
zapsáno 1. března 1999
vymazáno 21. prosince 2001
Předseda dozorčí rady:
 
Litoměřice, Pokratická 92
Den vzniku funkce: 10. července 2001
Den vzniku členství: 28. září 1998
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 30. listopadu 2003
Místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 8, Pomořanská 472/2, PSČ 18100
Den vzniku funkce: 10. července 2001
Den vzniku členství: 28. června 2001
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 30. listopadu 2003
Člen dozorčí rady:
 
Přelíc 152, okres Kladno
Den vzniku členství: 28. června 2002
zapsáno 1. dubna 2003
vymazáno 30. listopadu 2003
Jediný akcionář:
AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 251 30 072
Roháčova č.p. 1101 č.or. 89, 130 00 Praha 3
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 30. listopadu 2003
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 2. května 2002
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
podoba - listinná
zapsáno 2. května 2002
vymazáno 30. listopadu 2003
9 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
podoba - listinná
zapsáno 2. května 2002
vymazáno 30. listopadu 2003
Základní kapitál:
1 000 000,- Kč
zapsáno 14. srpna 1995
vymazáno 2. května 2002
10 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 2. května 2002
vymazáno 30. listopadu 2003
Ostatní skutečnosti:
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
zapsáno 16. února 1998
vymazáno 30. listopadu 2003
Akcie na jméno jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, v ostatních případech s převodem akcie musí souhlasit představenstvo společnosti.
zapsáno 16. února 1998
vymazáno 30. listopadu 2003
Jedniný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 190 obchodního zákoníku rozhodl dne 2. listopadu 2001 takto: Jediný akcionář prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I. zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti - základní kapitál společnosti o částku 9.000.000,- Kč slovy devět milionů korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to devíti kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno, - všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti s obchodní formou AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 89, PSČ 130 00, identifikační číslo 25130072, - místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, - všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. II. schvaluje 1. započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu a to pohledávky, existující na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi akcionářem a společností dne 1. 7. 1998, dle které byly společností akcionáři pronajaty nemovitosti a nebytové prostory ve vlastnictví společnosti na dobu neurčitou. A to tyto nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 2198 pro obce Chomutov a katastrální území Chomutov II: pozemnky: parcelní čísla - 4387/39, 4387/41, 4387/43, 4387/45, 4387/49, 4387/50, 4387/51, 4387/53, 4387/55, 4387/59, 4387/63, 4387/64, 387/65, 4387/67, 4387/71, 4387/75, 4387/76, 4387/77, 4387/79 pozemky se stavbami na těchto pracelních číslech - 4387/28, 4387/29, 4387/30, 4387/31, 4387/36, 4387/57, stavby na pozemcích jiného vlastníka těchto pracelních čísel - 4387/6 - jiná stavba, 4387/7 - jiná stavba, 4387/9 - jiná stavba, 4387/14 - jiná stavba, 4387/19 - jiná stavba, 4387/26 - zemědělská stavba, 4387/32 - jiná stavba, 4387/38 - průmyslový objekt, 4387/56 - občanská vybavenost, 4387/72 - průmyslový objekt, 4387/73 - průmyslový objekt. Výše nájemného byla stanovena dohodou na 4.500.000,- Kč ročně s tím, že splečnost je oprávněna navyšovat nájemné o inflaci vyhlášenou Státním statistickým úřadem pro rok předcházející. V souladu s touto smlouvou poukázal akcionář dne 17. 9. 1998 společnosti zálohu na nájemné na 5 let dopředu ve výši 25.000.000,- Kč. Dodatkem k výše uvedené smlouvě ze dne 3. 7. 2000 bylo nájemné sníženo na částku 2.250.000,- Kč ročně a nájem byl sjednán na dobu určitou do 31. 10. 2003. Dále pak se strany smlouvy v tomto dodatku dohodly že přeplatek na zálohách na nájemné ve výši 9.000.000,- Kč bude uhrazen společností akcionáři nejpozději do 31. 6. 2001. Do dne 2. 11. 2001 nebyl výše uvedený přeplatek na zálohách nájmu akcionáři uhrazen. 2. pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká je stanovena pro upisování akcií, která činí šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právmí moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátkem běhu této lhůty bude akcionáři oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů s tím, že současně bude před- stavenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na uzavření dohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta k vyjádření alespoň čtrnáct dnů od doručení tohoto návrhu.
zapsáno 21. prosince 2001
vymazáno 2. května 2002
Společnost zanikla sloučením společností Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. se sídlem Rakovník, V Lubnici 2333, IČ 46356771, ZZN Chomutov, a.s. se sídlem Černovice č.p. 156, PSČ 430 11 Chomutov, IČ 46708201 a AGROSERVIS Chomutov a.s., se sídlem Chomutov, Karlovarská 5329, IČ 63146088 se společností Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s., se sídlem Zdice, Čs. armády 973, PSČ 267 51, IČ 45148082. Nástupnickou společností je společnost Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s., se sídlem Zdice, Čs. armády 973, PSČ 267 51, IČ 45148082, která s účinností od zápisu sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. a sídlí na adrese Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 269 26.
zapsáno 30. listopadu 2003
vymazáno 30. listopadu 2003

Originál výpisu AGROSERVIS Chomutov a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy AGROSERVIS Chomutov a.s. Údaje byly staženy 2. března 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 63146088 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 63146088 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
AGROSERVIS Chomutov a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: agroservis chomutov
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů