ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci - logo
IČO:63146479
Z. KAPITÁL:1.1 milionů Kč
DIČ, DPH:CZ63146479 informace o dph, ověřit
ADRESA: Drážďanská 44, 400 07 Ústí nad Labem
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:20. říjen 1995
DATUM ZÁNIKU:20. říjen 2004
Ústí nad Labem

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (20) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
20. října 1995
Datum výmazu:
20. října 2004
Spisová značka:
B 726 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Obchodní firma:
ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s.
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 12. srpna 1999
ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci
zapsáno 12. srpna 1999
vymazáno 20. října 2004
Sídlo:
Ústí nad Labem, Mírové nám. č. 99/23
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 28. března 1996
Litoměřice, ul.Velká Krajská 52/2
zapsáno 28. března 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
Ústí nad Labem, Drážďanská 44, PSČ 40007
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 20. října 2004
Identifikační číslo:
63146479
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Předmět podnikání:
1)a)Shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zák. č. 248/1992 Sb. ( kolektivní investování ), včetně shro- mažďování investičních bodů v procesu kupónové privatizace, b)výkon funkce zakladatele a správce Ekologického a zemědělské- ho privatizačního fondu a.s. IČ 40233111, c)vytváření a správa podílových fondů a správa jiných investič- ních fondů, d)výkon činností bezprostředně související s činností uvedenou pod písm. a)
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
1)a)Shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zák. č. 248/1992 Sb. ( kolektivní investování ), včetně shro- mažďování investičních bodů v procesu kupónové privatizace, c)vytváření a správa podílových fondů a správa jiných investič- ních fondů, d)výkon činností bezprostředně související s činností uvedenou pod písm. a)
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 20. října 2004
e)zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu nebo prodeje cenných papírů prováděná pro vlastní investiční a podílové fondy.
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
2) Společnost smí převzít podnikání stejného nebo obdobného dru- hu, zastupovat jiné v takovém podnikání nebo se na něm podílet jako osobně ručící společnice; smí zřizovat pobočné závody.
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
Liberec X, Hanychovská č.447/18b
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Místopředseda představenstva:
 
Litoměřice, ul. Pokratická č. 92
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Člen představenstva:
 
Ing. Jan Brabec
Litoměřice, ul. Rooseveltova č. 1001
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Člen představenstva:
 
Lovosice, ul. Dlouhá č. 1043/3
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Předseda představenstva:
 
Litoměřice, A. Muchy 16
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Lovosice, Osvoboditelů 935/23
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Roudnice nad Labem, Na Urbance 1663
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Předseda představenstva:
 
Praha 6, Hřebenová 216
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 14. ledna 1999
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Mlýnská 451
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 20. října 2004
Člen představenstva:
 
Litoměřice, A.Muchy 14
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 20. října 2004
Předseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Rubensova 1552/64
zapsáno 14. ledna 1999
vymazáno 20. října 2004
Způsob jednání:
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná samostatně a neomezeně předseda předsta- venstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové před- stavenstva bez ohledu na jejich funkci v představenstvu, pokud nejde o jednání uvedené v odst. 2. Jde-li o převod podniku nebo jeho části, zcizení nemovitosti nebo o právní úkon zatěžující společnost závazkem přesahujícím 1.000 000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) a zároveň nejde o závazek plynoucí z běžné obchodní činnosti společnosti v rámci dohodnutého předmětu podnikání, jednají předseda předsta- venstva a místopředseda představenstva společně.
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
(1) Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. (2) Jde-li o převod podniků nebo jeho části, zcizení nemovitosti nebo o právní úkon zatěžující společnost závazkem přesahujícím 200.000,00 Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých) a zároveň nejde o závazek plynoucí z běžné obchodní činnosti společnosti v rámci dohodnutého předmětu podnikání, je potřeba k jednání k dané věci pověření valné hromady. (3) Ve vymezeném rozsahu jednají též jménem společnosti výkonní ředitelé. Ustanovení odst. 1 a 2 platí přiměřené, podrobnosti vymezí organizační řád společnosti nebo jmenovací listina výkonného ředitele.
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
1) Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. 2) Ve vymezeném rozsahu jednají též jménem společnosti výkonní ředitelé. Ustanovení 1 a 2 platí přiměřeně, podrobnosti vymezí organizační řád společnosti nebo jmenovací listina výkonného ředitele. Podepisování za společnost: 1) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti, jakkoliv vyhotovenému, připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 2) Ve vymezeném rozsahu podepisují též jménem společnosti výkonní ředitelé. Ustanovení odst. 1 platí přiměřeně, podrobnosti vymezí organizační řád společnosti nebo jmenovací listina výkonného ředitele.
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 20. října 2004
Likvidátor:
Ing. JIŘÍ CHARUZA
Liberec, Krymská 551
zapsáno 12. srpna 1999
vymazáno 20. října 2004
Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
 
Praha 3, ul. Roháčova č. 83
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Člen dozorčí rady:
 
Mladá Boleslav, ul. Jana Palacha č. 1032
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Petr Vogl
Ústí nad Labem, ul. Jizerská č. 38
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 21. března 1997
Předseda dozorčí rady:
 
Litoměřice, Heydukova 18
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen dozorčí rady:
 
Litoměřice, Eliášová 10
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Předseda dozorčí rady:
 
Litoměřice, Smetanova 9
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 14. ledna 1999
Člen dozorčí rady:
 
Roudnice nad Labem, Na Urbance 1663
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 14. ledna 1999
Člen dozorčí rady:
 
Litoměřice, Heydukova 18
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 14. ledna 1999
Předseda dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Rubensova 1558/64
zapsáno 14. ledna 1999
vymazáno 20. října 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Rubensova 1563/86
zapsáno 14. ledna 1999
vymazáno 20. října 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Litoměřická 965/34
zapsáno 14. ledna 1999
vymazáno 20. října 2004
Jediný akcionář:
KVATROO FINANCE a.s., IČ: 445 69 513
Ústí nad Labem, Drážďanská 45
zapsáno 12. srpna 1999
vymazáno 20. října 2004
Akcie:
1 056 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Základní kapitál:
1 056 000,- Kč
zapsáno 20. října 1995
vymazáno 20. října 2004
Ostatní skutečnosti:
Rozsah splacení základního jmění: 100 %
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 20. října 2004
Jediným akcionářem společnosti je Komero, s.r.o. se sídlem Fügnerovo náměstí 3, Praha 2, IČO 45 31 25 08.
zapsáno 21. března 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Jediným akcionáře společnosti je Kovohutě Děčín a.s. se sídlem v Děčíně V, Ústecká 37, IČ 44 56 95 13.
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 12. srpna 1999
Obchodní společnost ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci, se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 44, PSČ 400 07, IČ 63146479 se vymazává z obchodního rejstříku. Výmaz byl proveden na návrh likvidátora po provedené likvidaci a se souhlasem správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu vydaného Finančním úřadem v Ústí nad Labem, č.j. 55886/04/, ze dne 9.3. 2004, jenž nabyl právní moci dnem 14.4. 2004. Právní důvod výmazu: Ukončení likvidace společnosti
zapsáno 20. října 2004
vymazáno 20. října 2004

Originál výpisu ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci. Údaje byly staženy 4. července 2016 z internetových stránek justice.cz dle IČO 63146479 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 63146479 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: první investiční společnost
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů