Banka CREDITAS a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Banka CREDITAS a.s. Banka CREDITAS a.s. - logo
IČO:63492555
Z. KAPITÁL:3.2 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  tfadizi
DIČ (DPH):CZ63492555 informace o dph, ověřit
ADRESA: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Sokolovská 675 Praha 18600

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
26. únor 1996 
 
Spisová značka:
Dr 2708 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 12. únor 2010 
Dr 5022 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 12. únor 2010 
vymazáno 1. leden 2017 
B 10892 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 23. říjen 2018 
B 23903 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 23. říjen 2018 
Obchodní firma:
1.Třebíčská záložna, "spořitelní a úvěrní družstvo"
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 3. září 2004 
1. TZ, družstevní záložna
zapsáno 3. září 2004 
vymazáno 15. leden 2010 
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo
zapsáno 15. leden 2010 
vymazáno 1. leden 2017 
Banka CREDITAS a.s.
zapsáno 1. leden 2017 
Sídlo:
Třebíč, Hasskova 9, PSČ 67401
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Třebíč, Hasskova 16, PSČ 67401
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 27. září 2000 
Třebíč, Hasskova 22, PSČ 67401
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 15. leden 2010 
Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 77900
zapsáno 15. leden 2010 
vymazáno 14. září 2010 
Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 77900
zapsáno 14. září 2010 
vymazáno 16. listopad 2016 
tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
zapsáno 16. listopad 2016 
vymazáno 1. září 2018 
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsáno 1. září 2018 
Identifikační číslo:
63492555 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
poskytovat návratné finanční výpomoci zajišťovacímu fondu družstevních záložen
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 27. září 2000 
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 27. září 2000 
nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypoteční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstevní záložna nabývat
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 27. září 2000 
založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se majetkově účastnitv právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 27. září 2000 
založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založená za účelem podnikání
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 27. září 2000 
poskytovat úvěry svým členům
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
přijímat vklady od svých členů
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
přijímat dary a dědictví
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
poskytovat svým členům tyto další služby: - zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvku na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. listopad 2006 
poskytovat půjčky zajišťovacímu fondu družstevních záložen
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 6. listopad 2006 
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 6. listopad 2006 
nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž eminentem je česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států oecd, za které převzaly tyto státy zároku. jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu úřadu pro dohled nad družstevními záložnami /dále jen "úřad"/, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 6. listopad 2006 
po předchozím souhlasu úřadu a z podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 6. listopad 2006 
po předchozím souhlasu úřadu a za podmínek jím stanovených poskytovat úvěry obcím v čr
zapsáno 27. září 2000 
vymazáno 6. listopad 2006 
ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
přijímat úvěry od družstevních záložen a bank
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
poskytování ručení za úvěry a půjčky členů
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
nabývat majetek a disponovat sním
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nastanoví-li zákon č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 17. červenec 2008 
přijímání vkladů od členů
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 6. červen 2013 
poskytování úvěrů členům
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 6. červen 2013 
otevírání akreditivů pro členy
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 6. červen 2013 
platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 1. leden 2017 
finanční leasing pro členy
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 1. leden 2017 
pronájem bezpečnostních schránek členům
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 1. leden 2017 
obstarání inkasa pro členy
zapsáno 6. listopad 2006 
vymazáno 1. leden 2017 
poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy
zapsáno 17. červenec 2008 
vymazáno 1. leden 2017 
výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: - ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - přijímat úvěry od družstevních záložen a bank - nabývat majetek a disponovat s ním - obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů - obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak
zapsáno 24. červenec 2012 
vymazáno 6. červen 2013 
přijímání vkladů od svých členů
zapsáno 6. červen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
poskytování úvěrů svým členům
zapsáno 6. červen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
otvírání akreditivů pro členy
zapsáno 6. červen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
nákup a prodej cizí měny pro členy
zapsáno 6. červen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností, e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými evropskou investiční bankou, evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je česká republika členem, g) provádět obchody s českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost české národní banky.
zapsáno 6. červen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou českou národní bankou: a. činnosti uvedené v zob v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, b. následující činnosti uvedené v zob v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 31. leden 2019 
předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou českou národní bankou: a. činnosti uvedené v zob v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, b. následující činnosti uvedené v zob v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) poskytování investičních služeb v rozsahu: - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, j) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
zapsáno 31. leden 2019 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Člen představenstva, předseda:
Ing. František Novák
Třebíč
Den zániku funkce: 13. červen 2002
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 3. červenec 2003 
Člen představenstva, předseda:
Ing. František Novák
Třebíč
Den zániku funkce: 25. listopad 2004
Den vzniku členství: 13. červen 2002
zapsáno 3. červenec 2003 
vymazáno 8. červenec 2005 
Člen představenstva, předseda:
Ing. František Novák
Třebíč
Den zániku funkce: 14. červen 2007
Den vzniku členství: 25. listopad 2004
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 25. červenec 2007 
Člen představenstva, předseda:
Ing. František Novák
Třebíč
Den vzniku členství: 14. červen 2007
Den zániku členství: 25. květen 2008
zapsáno 25. červenec 2007 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen představenstva, předseda:
Ing. František Novák
Třebíč
Den vzniku členství: 26. květen 2008
Den zániku členství: 13. duben 2010
zapsáno 17. červenec 2008 
vymazáno 27. květen 2010 
Člen představenstva, předseda:
Petr Rasocha
okres Prachatice
Den vzniku členství: 13. duben 2010
Den zániku členství: 2. listopad 2011
zapsáno 27. květen 2010 
vymazáno 8. prosinec 2011 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Karel Bureš
okres Rokycany
Den vzniku členství: 2. listopad 2011
Den zániku členství: 18. leden 2012
zapsáno 8. prosinec 2011 
vymazáno 24. únor 2012 
Člen představenstva, předseda:
Daniel Skarpíšek
Olomouc
Den zániku funkce: 2. květen 2013
Den vzniku členství: 27. leden 2012
zapsáno 24. únor 2012 
vymazáno 22. květen 2013 
Člen představenstva, předseda:
Vladimír Hořejší
okres Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 4. září 2012
Den zániku členství: 31. prosinec 2016
zapsáno 22. květen 2013 
vymazáno 1. leden 2017 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vladimír Hořejší
okres Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 26. květen 1999 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Ivanka Posádková
Třebíč
Den zániku funkce: 13. červen 2002
zapsáno 26. květen 1999 
vymazáno 3. červenec 2003 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Ivanka Posádková
Třebíč
Den zániku funkce: 25. listopad 2004
Den vzniku členství: 13. červen 2002
zapsáno 3. červenec 2003 
vymazáno 8. červenec 2005 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Ivanka Posádková
Třebíč
Den zániku funkce: 14. červen 2007
Den vzniku členství: 25. listopad 2004
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 25. červenec 2007 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Ivanka Posádková
Třebíč
Den vzniku členství: 14. červen 2007
Den zániku členství: 25. květen 2008
zapsáno 25. červenec 2007 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Alena Sikorová
Olomouc
Den vzniku členství: 26. květen 2008
Den zániku členství: 13. duben 2010
zapsáno 17. červenec 2008 
vymazáno 27. květen 2010 
Člen představenstva, místopředseda:
JUDr. Alena Sikorová
Olomouc
Den vzniku členství: 13. duben 2010
Den zániku členství: 5. červen 2012
zapsáno 27. květen 2010 
vymazáno 19. červen 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Daniel Skarpíšek
Olomouc
Den vzniku členství: 27. leden 2012
Den zániku členství: 26. únor 2014
zapsáno 22. květen 2013 
vymazáno 2. květen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Kamil Rataj
okres Olomouc
Den vzniku členství: 5. červen 2012
Den zániku členství: 31. prosinec 2016
zapsáno 30. červenec 2014 
vymazáno 1. leden 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Kamil Rataj
okres Olomouc
Den zániku funkce: 2. květen 2013
Den vzniku členství: 5. červen 2012
zapsáno 19. červen 2012 
vymazáno 22. květen 2013 
Člen představenstva, místopředseda:
Kamil Rataj
okres Olomouc
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
Člen představenstva:
Pavel Šabatka
Třebíč
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Člen představenstva:
ing. Miroslav Čermák
okres Třebíč
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Člen představenstva:
Ing. Jan Kirchdorfer
okres Brno-venkov
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. listopad 1997 
Člen představenstva:
Pavel Šabatka
Třebíč
Den zániku funkce: 13. červen 2002
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 3. červenec 2003 
Člen představenstva:
ing. Miroslav Čermák
okres Třebíč
Den zániku funkce: 13. červen 2002
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 3. červenec 2003 
Člen představenstva:
Ing. Jan Kirchdorfer
okres Brno-venkov
Den zániku funkce: 13. červen 2003
zapsáno 10. listopad 1997 
vymazáno 3. červenec 2003 
Člen představenstva:
Pavel Šabatka
Třebíč
Den vzniku funkce: 13. červen 2002
Den zániku funkce: 25. listopad 2005
zapsáno 3. červenec 2003 
vymazáno 8. červenec 2005 
Člen představenstva:
ing. Miroslav Čermák
okres Třebíč
Den vzniku funkce: 13. červen 2002
Den zániku funkce: 25. listopad 2004
zapsáno 3. červenec 2003 
vymazáno 8. červenec 2005 
Člen představenstva:
Ing. Miroslav Cejpek
okres Třebíč
Den vzniku funkce: 13. červen 2002
Den zániku funkce: 25. listopad 2004
zapsáno 3. červenec 2003 
vymazáno 8. červenec 2005 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Zmítko
Pardubice
Den vzniku funkce: 25. listopad 2004
Den zániku funkce: 14. červen 2007
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 25. červenec 2007 
Člen představenstva:
Jan Vacek
Třebíč
Den vzniku funkce: 25. listopad 2004
Den zániku funkce: 14. červen 2007
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 25. červenec 2007 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Vrbka
okres Třebíč
Den vzniku funkce: 25. listopad 2004
Den zániku funkce: 27. červen 2006
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 6. listopad 2006 
Člen představenstva:
JUDr. Alena Sikorová
Olomouc
Den vzniku členství: 14. červen 2007
Den zániku členství: 25. květen 2008
zapsáno 25. červenec 2007 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen představenstva:
Jan Vacek
Třebíč
Den vzniku členství: 14. červen 2007
Den zániku členství: 25. květen 2008
zapsáno 25. červenec 2007 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen představenstva:
Jaromír Hošek
Chotěboř
Den vzniku členství: 14. červen 2007
Den zániku členství: 25. květen 2008
zapsáno 25. červenec 2007 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen představenstva:
Jaromír Hošek
Chotěboř
Den vzniku členství: 26. květen 2008
Den zániku členství: 13. duben 2010
zapsáno 17. červenec 2008 
vymazáno 27. květen 2010 
Člen představenstva:
Jaromír Hošek
Chotěboř
Den vzniku členství: 13. duben 2010
Den zániku členství: 4. září 2012
zapsáno 27. květen 2010 
vymazáno 14. září 2012 
Člen představenstva:
Kamil Rataj
okres Olomouc
Den vzniku členství: 5. červen 2012
zapsáno 22. květen 2013 
vymazáno 30. červenec 2014 
Člen představenstva:
Ing. Vladimír Hořejší
okres Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 4. září 2012
zapsáno 14. září 2012 
vymazáno 22. květen 2013 
Člen představenstva:
Radim Synek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 26. červen 2014
Den zániku členství: 31. prosinec 2016
zapsáno 30. červenec 2014 
vymazáno 1. leden 2017 
Člen představenstva:
Ing. Josef Holub
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
Člen představenstva:
Radim Synek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 1. leden 2017
Den zániku členství: 25. červenec 2017
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 11. srpen 2017 
Člen představenstva:
Miroslav Morháč
Hostivice
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 19. červenec 2018 
Člen představenstva:
Miroslav Morháč
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 19. červenec 2018 
Člen představenstva:
Ing. Petr Witowski
Praha
Den vzniku členství: 26. červenec 2017
Den zániku členství: 31. říjen 2017
zapsáno 11. srpen 2017 
vymazáno 21. březen 2018 
Člen dozorčí rady, předseda:
JUDr. Alena Sikorová
Olomouc
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
Člen dozorčí rady:
Ing. KAMILA VALŠTÝNOVÁ
okres Uherské Hradiště
Den vzniku členství: 1. leden 2017
zapsáno 1. leden 2017 
Člen dozorčí rady:
Jitka Plášilová
okres Olomouc
Den vzniku členství: 1. leden 2017
Den zániku členství: 25. červenec 2017
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 11. srpen 2017 
Člen dozorčí rady:
Radim Synek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 26. červenec 2017
Den zániku členství: 31. leden 2019
zapsáno 11. srpen 2017 
vymazáno 14. březen 2019 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jitka Plášilová
okres Olomouc
Den vzniku členství: 1. květen 2019
zapsáno 10. květen 2019 
Základní kapitál:
865 246 000,-Kč
zapsáno 1. leden 2017 
vymazáno 19. květen 2017 
1 091 566 856,-Kč
zapsáno 19. květen 2017 
vymazáno 22. srpen 2017 
1 284 582 249,-Kč
zapsáno 22. srpen 2017 
vymazáno 20. listopad 2017 
1 470 000 060,-Kč
zapsáno 20. listopad 2017 
vymazáno 12. leden 2018 
1 787 616 117,-Kč
zapsáno 12. leden 2018 
vymazáno 5. duben 2018 
2 267 953 313,-Kč
zapsáno 5. duben 2018 
vymazáno 25. říjen 2018 
2 482 298 618,-Kč
zapsáno 25. říjen 2018 
vymazáno 31. leden 2019 
3 202 753 203,-Kč
zapsáno 31. leden 2019 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Banka CREDITAS a.s. Údaje byly staženy 14. července 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 63492555 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63492555 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Banka CREDITAS a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: banka creditas diskuze, creditas, Banka Creditas výpis z obchodní rejstřík justice, banka creditas, obchodní rejstřík banka creditas
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies