Banka CREDITAS a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Banka CREDITAS a.s. Banka CREDITAS a.s. - logo
IČO:63492555
Z. KAPITÁL:1.8 miliard Kč
SCHRÁNKA:  tfadizi
DIČ, DPH:CZ63492555 informace o dph, ověřit
ADRESA: tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
tř. Svobody 1194 Olomouc 77900

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (22) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
26. února 1996
Spisová značka:
Dr 2708 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 12. února 2010
Dr 5022 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 12. února 2010
vymazáno 1. ledna 2017
B 10892 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 1. ledna 2017
Obchodní firma:
1.Třebíčská záložna, "spořitelní a úvěrní družstvo"
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 3. září 2004
1. TZ, družstevní záložna
zapsáno 3. září 2004
vymazáno 15. ledna 2010
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo
zapsáno 15. ledna 2010
vymazáno 1. ledna 2017
Banka CREDITAS a.s.
zapsáno 1. ledna 2017
Sídlo:
Třebíč, Hasskova 9, PSČ 67401
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
Třebíč, Hasskova 16, PSČ 67401
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 27. září 2000
Třebíč, Hasskova 22, PSČ 67401
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 15. ledna 2010
Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 77900
zapsáno 15. ledna 2010
vymazáno 14. září 2010
Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 77900
zapsáno 14. září 2010
vymazáno 16. listopadu 2016
tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
zapsáno 16. listopadu 2016
Identifikační číslo:
63492555
zapsáno 26. února 1996
Právní forma:
Družstvo
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 1. ledna 2017
Akciová společnost
zapsáno 1. ledna 2017
Předmět podnikání:
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypoteční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstevní záložna nabývat
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se majetkově účastnitv právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založená za účelem podnikání
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
přijímat vklady od svých členů
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
poskytovat úvěry svým členům
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2006
poskytovat svým členům tyto další služby: - zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvku na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
přijímat dary a dědictví
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 6. listopadu 2006
nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž eminentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy zároku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami /dále jen "Úřad"/, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2006
po předchozím souhlasu Úřadu a z podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2006
po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených poskytovat úvěry obcím v ČR
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2006
poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. listopadu 2006
přijímání vkladů od členů
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 6. června 2013
poskytování úvěrů členům
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 6. června 2013
finanční leasing pro členy
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2017
platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2017
poskytování ručení za úvěry a půjčky členů
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 1. ledna 2017
otevírání akreditivů pro členy
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 6. června 2013
obstarání inkasa pro členy
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2017
pronájem bezpečnostních schránek členům
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2017
ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
přijímat úvěry od družstevních záložen a bank
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
nabývat majetek a disponovat sním
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nastanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak
zapsáno 6. listopadu 2006
vymazáno 17. července 2008
Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: - ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - přijímat úvěry od družstevních záložen a bank - nabývat majetek a disponovat s ním - obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů - obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak
zapsáno 24. července 2012
vymazáno 6. června 2013
přijímání vkladů od svých členů
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 1. ledna 2017
poskytování úvěrů svým členům
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 1. ledna 2017
otvírání akreditivů pro členy
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 1. ledna 2017
nákup a prodej cizí měny pro členy
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 1. ledna 2017
Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností, e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem, g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 1. ledna 2017
Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.
zapsáno 1. ledna 2017
Statutární orgán:
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, Čeloudova 1110
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Čáslavice 211, okres Třebíč
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Třebíč, Kubišova 1169
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
člen představenstva:
 
Přibyslavice 72
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 10. listopadu 1997
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, Čeloudova 1110
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 26. května 1999
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 3. července 2003
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, U Obůrky 1006
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 26. května 1999
vymazáno 3. července 2003
člen představenstva:
 
Čáslavice 211, okres Třebíč
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 3. července 2003
člen představenstva:
 
Třebíč, Kubišova 1169
Den zániku funkce: 13. června 2002
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 3. července 2003
člen představenstva:
 
Přibyslavice 72
Den zániku funkce: 13. června 2003
zapsáno 10. listopadu 1997
vymazáno 3. července 2003
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58
Den vzniku funkce: 21. června 2002
Den zániku funkce: 25. listopadu 2004
Den vzniku členství: 13. června 2002
zapsáno 3. července 2003
vymazáno 8. července 2005
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, U Obůrky 1006
Den vzniku funkce: 21. června 2002
Den zániku funkce: 25. listopadu 2004
Den vzniku členství: 13. června 2002
zapsáno 3. července 2003
vymazáno 8. července 2005
člen představenstva:
 
Čáslavice 211
Den vzniku funkce: 13. června 2002
Den zániku funkce: 25. listopadu 2004
zapsáno 3. července 2003
vymazáno 8. července 2005
člen představenstva:
 
Vladislav, Smrk 85, PSČ 67521
Den vzniku funkce: 13. června 2002
Den zániku funkce: 25. listopadu 2004
zapsáno 3. července 2003
vymazáno 8. července 2005
člen představenstva:
 
Třebíč, Kubišova 1169
Den vzniku funkce: 13. června 2002
Den zániku funkce: 25. listopadu 2005
zapsáno 3. července 2003
vymazáno 8. července 2005
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58
Den vzniku funkce: 25. listopadu 2004
Den zániku funkce: 14. června 2007
Den vzniku členství: 25. listopadu 2004
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 25. července 2007
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, U Obůrky 1006
Den vzniku funkce: 25. listopadu 2004
Den zániku funkce: 14. června 2007
Den vzniku členství: 25. listopadu 2004
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 25. července 2007
člen představenstva:
 
Stařeč, U Hřiště 438, PSČ 67522
Den vzniku funkce: 25. listopadu 2004
Den zániku funkce: 27. června 2006
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 6. listopadu 2006
člen představenstva:
 
Pardubice, Žižkova 884
Den vzniku funkce: 25. listopadu 2004
Den zániku funkce: 14. června 2007
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 25. července 2007
člen představenstva:
 
Třebíč, Družstevní 1062/45
Den vzniku funkce: 25. listopadu 2004
Den zániku funkce: 14. června 2007
zapsáno 8. července 2005
vymazáno 25. července 2007
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58, PSČ 67401
Den vzniku funkce: 14. června 2007
Den zániku funkce: 25. května 2008
Den vzniku členství: 14. června 2007
Den zániku členství: 25. května 2008
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 17. července 2008
místopředsedkyně představenstva:
 
Třebíč, U Obůrky 1006, PSČ 67401
Den vzniku funkce: 14. června 2007
Den zániku funkce: 25. května 2008
Den vzniku členství: 14. června 2007
Den zániku členství: 25. května 2008
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 17. července 2008
člen představenstva:
 
Třebíč, Družstevní 1062/45, PSČ 67401
Den vzniku funkce: 14. června 2007
Den zániku funkce: 25. května 2008
Den vzniku členství: 14. června 2007
Den zániku členství: 25. května 2008
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 17. července 2008
člen představenstva:
 
Olomouc - Slavonín, Topolová 4, PSČ 78301
Den vzniku funkce: 14. června 2007
Den zániku funkce: 25. května 2008
Den vzniku členství: 14. června 2007
Den zániku členství: 25. května 2008
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 17. července 2008
člen představenstva:
 
Chotěboř, Dělnická 875, PSČ 58301
Den vzniku funkce: 14. června 2007
Den zániku funkce: 25. května 2008
Den vzniku členství: 14. června 2007
Den zániku členství: 25. května 2008
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 17. července 2008
předseda představenstva:
 
Třebíč, Týnská 58, PSČ 67401
Den vzniku funkce: 26. května 2008
Den zániku funkce: 13. dubna 2010
Den vzniku členství: 26. května 2008
Den zániku členství: 13. dubna 2010
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 27. května 2010
místopředseda představenstva:
 
Olomouc - Slavonín, Topolová 4, PSČ 78301
Den vzniku funkce: 26. května 2008
Den zániku funkce: 13. dubna 2010
Den vzniku členství: 26. května 2008
Den zániku členství: 13. dubna 2010
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 27. května 2010
člen představenstva:
 
Chotěboř, Dělnická 875, PSČ 58301
Den vzniku funkce: 26. května 2008
Den zániku funkce: 13. dubna 2010
Den vzniku členství: 26. května 2008
Den zániku členství: 13. dubna 2010
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 27. května 2010
předseda představenstva:
 
Stachy - Rohanov 22, PSČ 38473
Den vzniku funkce: 13. dubna 2010
Den zániku funkce: 2. listopadu 2011
Den vzniku členství: 13. dubna 2010
Den zániku členství: 2. listopadu 2011
zapsáno 27. května 2010
vymazáno 8. prosince 2011
předseda představenstva:
 
Břasy - Vranovice 23, PSČ 33824
Den vzniku funkce: 2. listopadu 2011
Den zániku funkce: 18. ledna 2012
Den vzniku členství: 2. listopadu 2011
Den zániku členství: 18. ledna 2012
zapsáno 8. prosince 2011
vymazáno 24. února 2012
předseda představenstva:
 
Olomouc - Hodolany, Fügnerova 18/11, PSČ 77900
Den vzniku funkce: 27. ledna 2012
Den zániku funkce: 2. května 2013
Den vzniku členství: 27. ledna 2012
zapsáno 24. února 2012
vymazáno 22. května 2013
místopředseda představenstva:
 
Olomouc - Slavonín, Topolová 421/4, PSČ 79301
Den vzniku funkce: 13. dubna 2010
Den zániku funkce: 5. června 2012
Den vzniku členství: 13. dubna 2010
Den zániku členství: 5. června 2012
zapsáno 27. května 2010
vymazáno 19. června 2012
místopředseda představenstva:
 
Tršice - Tršice 292, PSČ 78357
Den vzniku funkce: 5. června 2012
Den zániku funkce: 2. května 2013
Den vzniku členství: 5. června 2012
zapsáno 19. června 2012
vymazáno 22. května 2013
člen představenstva:
 
Chotěboř, Dělnická 875, PSČ 58301
Den vzniku členství: 13. dubna 2010
Den zániku členství: 4. září 2012
zapsáno 27. května 2010
vymazáno 14. září 2012
člen představenstva:
 
Skorkov - Podbrahy 46, PSČ 29474
Den vzniku členství: 4. září 2012
zapsáno 14. září 2012
vymazáno 22. května 2013
předseda představenstva:
 
Podbrahy 46, 294 74 Skorkov
Den vzniku funkce: 2. května 2013
Den zániku funkce: 31. prosince 2016
Den vzniku členství: 4. září 2012
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 22. května 2013
vymazáno 1. ledna 2017
místopředseda představenstva:
 
Fügnerova 18/11, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 2. května 2013
Den zániku funkce: 26. února 2014
Den vzniku členství: 27. ledna 2012
Den zániku členství: 26. února 2014
zapsáno 22. května 2013
vymazáno 2. května 2014
člen představenstva:
 
č.p. 292, 783 57 Tršice
Den vzniku členství: 5. června 2012
zapsáno 22. května 2013
vymazáno 30. července 2014
místopředseda představenstva:
 
č.p. 292, 783 57 Tršice
Den vzniku funkce: 26. června 2014
Den zániku funkce: 31. prosince 2016
Den vzniku členství: 5. června 2012
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 30. července 2014
vymazáno 1. ledna 2017
člen představenstva:
 
Příčná 310, 252 29 Lety
Den vzniku členství: 26. června 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 30. července 2014
vymazáno 1. ledna 2017
Způsob jednání:
Způsob zastupování: Za představenstvo jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 1. ledna 2017
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Podbrahy 46, 294 74 Skorkov
Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
místopředseda představenstva:
 
č.p. 292, 783 57 Tršice
Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
člen představenstva:
 
Příčná 310, 252 29 Lety
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Den zániku členství: 25. července 2017
zapsáno 1. ledna 2017
vymazáno 11. srpna 2017
člen představenstva:
 
Sadová 2001, 253 01 Hostivice
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
člen představenstva:
 
Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
člen představenstva:
 
Okořská 78/21, Čimice, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 26. července 2017
zapsáno 11. srpna 2017
Počet členů:
5
zapsáno 1. ledna 2017
Způsob jednání:
Za banku jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 1. ledna 2017
Kontrolní komise:
předseda kontolní komise:
 
Topolová 421/4, Slavonín, 783 01 Olomouc
Den vzniku funkce: 3. října 2013
Den zániku funkce: 31. prosince 2016
Den vzniku členství: 3. října 2013
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 2. května 2014
vymazáno 1. ledna 2017
člen kontrolní komise:
 
MARTIN TOMEŠ
Rooseveltova 752/122, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 12. listopadu 2012
Den zániku členství: 24. června 2015
zapsáno 2. května 2014
vymazáno 16. září 2015
člen kontrolní komise:
 
Boční 527, 783 72 Velký Týnec
Den vzniku členství: 26. června 2014
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 30. července 2014
vymazáno 1. ledna 2017
člen kontrolní komise:
 
č.p. 306, 687 12 Kněžpole
Den vzniku členství: 24. června 2015
Den zániku členství: 31. prosince 2016
zapsáno 16. září 2015
vymazáno 1. ledna 2017
Počet členů:
zapsáno 1. ledna 2017
vymazáno 1. ledna 2017
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Topolová 421/4, Slavonín, 783 01 Olomouc
Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
č.p. 306, 687 12 Kněžpole
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 1. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Boční 527, 783 72 Velký Týnec
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Den zániku členství: 25. července 2017
zapsáno 1. ledna 2017
vymazáno 11. srpna 2017
člen dozorčí rady:
 
Příčná 310, 252 29 Lety
Den vzniku členství: 26. července 2017
zapsáno 11. srpna 2017
Počet členů:
3
zapsáno 1. ledna 2017
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 800,- Kč
zapsáno 11. října 2000
vymazáno 3. září 2004
Základní členský vklad: 1 000,- Kč
zapsáno 3. září 2004
vymazáno 15. července 2005
Základní členský vklad: 100,- Kč
Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná, bez rozdílu, zda je fyzickou nebo právnickou osobou.
zapsáno 15. července 2005
vymazáno 1. ledna 2017
Akcie:
15 012 466 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.
zapsáno 1. ledna 2017
vymazáno 19. května 2017
18 939 250 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.
zapsáno 19. května 2017
vymazáno 22. srpna 2017
22 288 167 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.
zapsáno 22. srpna 2017
vymazáno 20. listopadu 2017
25 505 262 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.
zapsáno 20. listopadu 2017
vymazáno 12. ledna 2018
31 016 065 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.
zapsáno 12. ledna 2018
Zapisovaný základní kapitál:
100 000,- Kč
zapsáno 26. února 1996
vymazáno 27. září 2000
500 000,- Kč
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 1. ledna 2017
Základní kapitál:
865 246 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 1. ledna 2017
vymazáno 19. května 2017
1 091 566 856,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. května 2017
vymazáno 22. srpna 2017
1 284 582 249,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 22. srpna 2017
vymazáno 20. listopadu 2017
1 470 000 060,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 20. listopadu 2017
vymazáno 12. ledna 2018
1 787 616 117,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 12. ledna 2018
Ostatní skutečnosti:
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999. .
zapsáno 26. května 1999
vymazáno 6. června 2013
Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami.
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999 a členskou schůzí dne 24.6.2004.
zapsáno 3. září 2004
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005.
zapsáno 15. července 2005
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 14.6.2007.
zapsáno 25. července 2007
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 26. 5. 2008.
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 13.04.2010
zapsáno 27. května 2010
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.05.2011
zapsáno 9. června 2011
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 22.09.2011
zapsáno 20. října 2011
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 05.06.2012.
zapsáno 19. června 2012
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 12.11.2012.
zapsáno 27. listopadu 2012
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 6. června 2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 7. února 2014
Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 7. února 2014
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 7. února 2014
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013.
zapsáno 6. června 2013
vymazáno 7. února 2014
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené náhradní členskou schůzí dne 10.12.2013 s účinností ode dne 1.1.2014. Změnou stanov se Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družtvech, a zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako celku.
zapsáno 7. února 2014
vymazáno 1. ledna 2017
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 2. května 2014
vymazáno 1. ledna 2017
Počet členů kontrolní komise: 3
zapsáno 2. května 2014
vymazáno 1. ledna 2017
Družstvo s firmou Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, identifikační číslo 634 92 555, změnilo právní formu z družstva na akciovou společnost s firmou Banka CREDITAS a.s. a to na základě rozhodnutí náhradní členské schůze družstva ze dne 24. 06. 2015 o schválení projektu změny právní formy ze dne 14. 05. 2015.
zapsáno 1. ledna 2017
Dne 28.04.2017 přijala valná hromada společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 200 000 027,- Kč (slovy: dvě stě milionů dvacet sedm korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 865.246.000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku nejméně 1.065.246.027,- Kč (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc dvacet sedm korun českých) a nejvýše na částku 1.730.492.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 3.470.104 (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto čtyři) kusů a nejvýše 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č.ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
zapsáno 2. května 2017
vymazáno 19. května 2017
Valná hromada dne 25.7.2017 přijala toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) na částku nejméně 1.191.566.869,- Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set šedesát devět korun českých) a nejvýše na částku 2.183.133.711,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát tři milionů jedno sto třicet tři tisíc sedm set jedenáct korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 18.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 18.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
zapsáno 28. července 2017
vymazáno 22. srpna 2017
Valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. přijala dne 25.10.2017 usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) na částku nejméně 1.384.582.263,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých) a nejvýše na částku 2.569.164.499,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set šedesát devět milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka společnosti na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
zapsáno 27. října 2017
vymazáno 20. listopadu 2017
Dne 20.12.2017 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) na částku nejméně 1.570.000.074,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát milionů sedmdesát čtyři korun českých) a nejvýše na částku 2.940.000.121,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set čtyřicet milionů sto dvacet jedna korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
zapsáno 20. prosince 2017
vymazáno 12. ledna 2018
Dne 22.02.2018 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) na částku nejméně 1.887.616.130,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto třicet korun českých) a nejvýše na částku 3.575.232.234,- Kč (slovy: tři miliardy pět set sedmdesát pět milionů dvě stě třicet dva tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 31.016.065 (slovy: třicet jedna milionů šestnáct tisíc šedesát pět) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 31.016.065 (slovy: třicet jeden milion šestnáct tisíc šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti (5) dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří (3) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. , vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
zapsáno 23. února 2018

Originál výpisu Banka CREDITAS a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Banka CREDITAS a.s. Údaje byly staženy 27. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 63492555 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 63492555 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Banka CREDITAS a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Banka CREDITAS a.s..

Banka CREDITAS a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: banka creditas olomouc, cteditas banka
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů