UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - logo
IČO:64948242
Z. KAPITÁL:8.8 miliard Kč
SCHRÁNKA:  pmigtdu
DIČ: CZ699001820, Detail DIČ
ADRESA: Želetavská 1525/1, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Želetavská 1525 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (88) |  sbírka listin (165)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1996
Spisová značka:
B 3608 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 1996
Obchodní firma:
Vereinsbank (CZ) a.s.
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 31. prosince 1998
HypoVereinsbank CZ a.s.
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 1. října 2001
HVB Bank Czech Republic a.s.
zapsáno 1. října 2001
vymazáno 5. listopadu 2007
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
zapsáno 5. listopadu 2007
vymazáno 1. prosince 2013
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zapsáno 1. prosince 2013
Sídlo:
Praha 2, Italská 24
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 9. dubna 2001
Praha 2 - Vinohrady, Italská 24 čp.1583, PSČ 12149
zapsáno 9. dubna 2001
vymazáno 1. října 2001
Praha 1, Nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 11000
zapsáno 1. října 2001
vymazáno 19. března 2002
Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 11000
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 5. listopadu 2007
Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11380
zapsáno 5. listopadu 2007
vymazáno 19. dubna 2008
Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121
zapsáno 19. dubna 2008
vymazáno 1. ledna 2012
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
zapsáno 1. ledna 2012
Identifikační číslo:
64948242
zapsáno 1. ledna 1996
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 1. ledna 1996
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů. ­
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 22. ledna 1996
Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů a podle § 45 odst. 1 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, povolení k obchodnování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet, cizím jménem na cizí účet) a k výkonu dalších činností povolených zákonem o cenných papírech. ­
zapsáno 22. ledna 1996
vymazáno 9. března 2006
Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. a) příjem vkladů od veřejnosti;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. - a) příjem vkladů od veřejnosti;
zapsáno 16. května 2011
b) poskytování úvěrů;
zapsáno 9. března 2006
c) investování do cenných papírů na vlastní účet;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
d) platební styk a zúčtování;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
e) vydávání a správa platebních prostředků;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
f) poskytování záruk;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
g) otvírání akreditivů;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
h) obstarávání inkasa;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
i) poskytování investičních služeb
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
c) investování do cenných papírů na vlastní účet; - d) finanční pronájem (finanční leasing);
zapsáno 16. května 2011
e) platební styk a zúčtování;
zapsáno 16. května 2011
f) vydávání a správa platebních prostředků;
zapsáno 16. května 2011
g) poskytování záruk;
zapsáno 16. května 2011
h) otvírání akreditivů;
zapsáno 16. května 2011
i) obstarávání inkasa;
zapsáno 16. května 2011
j) poskytování investičních služeb;
zapsáno 16. května 2011
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
zapsáno 9. března 2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
zapsáno 9. března 2006
j) vydávání hypotečních zástavních listů;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
k) finanční makléřství;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
l) výkon funkce depozitáře;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
n) poskytování bankovních informací;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
p) pronájem bezpečnostních schránek;
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
zapsáno 9. března 2006
vymazáno 16. května 2011
k) vydávání hypotečních zástavních listů;
zapsáno 16. května 2011
l) finanční makléřství;
zapsáno 16. května 2011
m) výkon funkce depozitáře;
zapsáno 16. května 2011
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
zapsáno 16. května 2011
o) poskytování bankovních informací;
zapsáno 16. května 2011
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
zapsáno 16. května 2011
q) pronájem bezpečnostních schránek;
zapsáno 16. května 2011
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
zapsáno 16. května 2011
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Šestajovice, K lukám 702, okres Praha-východ, PSČ 25092
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 1. října 2015
zapsáno 12. října 2012
vymazáno 21. ledna 2016
člen představenstva:
 
Mgr. JAKUB DUSÍLEK, MBA
Praha 10 - Uhříněves, Měsíční 1366/10, PSČ 10400
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 1. října 2015
zapsáno 12. října 2012
vymazáno 21. ledna 2016
člen představenstva:
 
Praha 6 - Nebušice, K vinicím 698, PSČ 16400
Den vzniku členství: 1. prosince 2011
Den zániku členství: 1. prosince 2014
zapsáno 11. ledna 2012
vymazáno 12. ledna 2016
místopředseda představenstva:
 
Praha 4 - Michle, Baarova 1540/48, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 26. dubna 2012
Den zániku funkce: 26. dubna 2015
Den vzniku členství: 26. dubna 2012
Den zániku členství: 26. dubna 2015
zapsáno 12. října 2012
vymazáno 12. ledna 2016
Člen představenstva:
 
Praha 5, Janáčkovo nábř. 23
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 11. října 1996
Člen představenstva:
 
Praha 6, Na Ostrohu 51
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 11. října 1996
Člen představenstva:
 
Praha 1, Pařížská 17
zapsáno 11. října 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Praha 1, Opatovická 180/8
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 17. listopadu 1999
Člen představenstva:
 
Praha 4, Jihlavská 422/36
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 31. května 1999
Člen představenstva:
 
Praha 1, Široká 14
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 31. května 1999
Člen představenstva:
 
Praha 7, Jana Zajíce 40
zapsáno 31. května 1999
vymazáno 29. srpna 2000
Člen představenstva:
 
Praha 5, Janáčkovo nábř. 23
Den zániku členství: 30. září 2001
zapsáno 11. října 1996
vymazáno 19. března 2002
Člen představenstva:
 
Praha 4, Pražského povstání 675/42
Den zániku členství: 30. září 2001
zapsáno 31. května 1999
vymazáno 19. března 2002
Člen představenstva:
 
Praha 6, Na Fialce I. 1555/67
Den zániku členství: 30. září 2001
narozen: 01.08.1957
zapsáno 29. srpna 2000
vymazáno 19. března 2002
Člen představenstva:
 
Praha 6, Na závěji 568, PSČ 16000
Den vzniku členství: 1. října 2001
Den zániku členství: 15. listopadu 2001
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. října 2002
Člen představenstva:
 
Šestajovice, K lukám 702
Den vzniku funkce: 4. února 2003
Den vzniku členství: 1. října 2001
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 1. října 2003
Člen představenstva:
 
Praha 6, Na Fialce I. 1555/67, PSČ 16000
Den vzniku členství: 1. října 2001
Den zániku členství: 31. ledna 2003
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 11. června 2003
Člen představenstva:
 
Hostivice, K lesu 1350, okres Praha-západ, PSČ 25301
Den vzniku členství: 10. října 2001
Den zániku členství: 1. září 2002
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. února 2003
Člen představenstva:
 
Praha 4, Pražského povstání 675/42
Den vzniku členství: 1. října 2001
Den zániku členství: 31. ledna 2003
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 11. června 2003
předseda:
 
Šestajovice, K lukám 702
Den vzniku funkce: 4. února 2003
Den zániku funkce: 4. listopadu 2007
Den vzniku členství: 1. října 2001
zapsáno 1. října 2003
vymazáno 5. listopadu 2007
Člen představenstva:
 
Praha 10, Dykova 19, PSČ 10100
Den vzniku členství: 12. prosince 2001
Den zániku členství: 30. dubna 2005
zapsáno 28. srpna 2002
vymazáno 31. ledna 2006
člen:
 
Praha 4 - Hodkovičky, Nad Údolím 62/338, PSČ 14700
Den vzniku členství: 1. září 2002
Den zániku členství: 30. června 2005
zapsáno 7. února 2003
vymazáno 13. září 2005
člen:
 
Ing. VĚSLAV MICHALÍK, CSc.
Doní Břežany 405, PSČ 25241
Den vzniku členství: 1. února 2003
zapsáno 11. června 2003
vymazáno 1. října 2003
člen:
 
Ing. VĚSLAV MICHALIK, CSc.
Dolní Břežany 405, PSČ 25241
Den vzniku členství: 1. února 2003
Den zániku členství: 30. listopadu 2004
zapsáno 1. října 2003
vymazáno 3. května 2005
místopředseda představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 2. dubna 2004
Den zániku funkce: 4. listopadu 2007
Den vzniku členství: 1. dubna 2007
zapsáno 19. dubna 2007
vymazáno 5. listopadu 2007
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007
Den zániku funkce: 1. dubna 2010
Den vzniku členství: 1. dubna 2007
Den zániku členství: 1. dubna 2010
zapsáno 5. listopadu 2007
vymazáno 20. května 2011
místopředseda představenstva:
 
Šestajovice, K lukám 702
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007
Den zániku funkce: 24. dubna 2009
Den vzniku členství: 1. října 2001
zapsáno 5. listopadu 2007
vymazáno 4. července 2009
člen představenstva:
 
A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. prosince 2004
Den zániku členství: 1. prosince 2006
zapsáno 3. května 2005
vymazáno 15. června 2009
člen:
 
Hellwagstrasse 14/7/12, 1200 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. srpna 2003
Den zániku členství: 30. června 2005
pobyt v ČR: Praha 6, Gallašova 585/9
zapsáno 8. prosince 2003
vymazáno 13. září 2005
člen představenstva:
 
Ober-Grafendorf, Daniel Granstrasse 8, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. července 2005
Den zániku členství: 31. srpna 2006
zapsáno 13. září 2005
vymazáno 18. září 2006
člen představenstva:
 
1120 Vídeň, Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. července 2005
Den zániku členství: 31. října 2006
zapsáno 13. září 2005
vymazáno 20. března 2007
člen představenstva:
 
Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2006
Den zániku funkce: 28. března 2007
zapsáno 20. března 2007
vymazáno 19. dubna 2007
člen představenstva:
 
Šestajovice, K lukám 702
Den vzniku členství: 1. října 2006
Den zániku členství: 1. října 2009
zapsáno 4. července 2009
vymazáno 20. května 2011
člen představenstva:
 
Praha 4, U Dubu 1371, PSČ 14000
Den vzniku členství: 1. dubna 2007
Den zániku členství: 1. dubna 2010
zapsáno 19. dubna 2007
vymazáno 20. května 2011
 
Bussero, Via J.Kennedy 11/B, 200 60, Italská republika
Den vzniku členství: 1. února 2008
Den zániku členství: 5. září 2008
zapsáno 25. března 2008
vymazáno 22. ledna 2009
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. dubna 2010
Den vzniku členství: 1. dubna 2010
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 12. října 2012
místopředseda představenstva:
 
Praha 5 - Smíchov, Švédská 1036/17, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 26. dubna 2012
Den vzniku členství: 26. dubna 2012
zapsáno 9. května 2012
vymazáno 12. října 2012
předseda představenstva:
 
Praha 4 - Záběhlice, Jihovýchodní III 789/60, PSČ 14100
Den vzniku funkce: 1. dubna 2010
Den zániku funkce: 1. dubna 2013
Den vzniku členství: 1. dubna 2010
Den zániku členství: 1. dubna 2013
zapsáno 12. října 2012
vymazáno 14. června 2013
předseda představenstva:
 
Jihovýchodní III 789/60, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. dubna 2013
Den zániku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2013
Den zániku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 14. června 2013
vymazáno 25. srpna 2016
člen představenstva:
 
Praha 4 - Braník, U dubu 1371/98, PSČ 14700
Den vzniku členství: 1. dubna 2010
Den zániku členství: 1. dubna 2013
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 14. června 2013
člen představenstva:
 
Šestajovice, K lukám 702, okres Praha-východ, PSČ 25092
Den vzniku členství: 1. října 2009
Den zániku členství: 1. října 2012
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 12. října 2012
člen představenstva:
 
Miláno, Via Cielo 2, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2009
Den zániku členství: 1. ledna 2012
zapsáno 22. ledna 2009
vymazáno 9. května 2012
člen představenstva:
 
A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. prosince 2006
Den zániku členství: 31. března 2009
zapsáno 15. června 2009
vymazáno 15. června 2009
místopředseda představenstva:
 
Varšava, Jana Pawla II 80/A, Polská republika
Den vzniku funkce: 24. dubna 2009
Den zániku funkce: 26. dubna 2012
Den vzniku členství: 24. dubna 2009
Den zániku členství: 26. dubna 2012
zapsáno 4. července 2009
vymazáno 9. května 2012
člen představenstva:
 
U dubu 1371/98, Braník, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. dubna 2013
Den zániku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 14. června 2013
vymazáno 25. srpna 2016
člen představenstva:
 
Miláno, Via Cielo 2, Italská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2012
Den zániku členství: 1. října 2012
zapsáno 9. května 2012
vymazáno 12. října 2012
člen představenstva:
 
84107 Bratislava, Charkovská 7, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. prosince 2013
Den zániku členství: 1. prosince 2016
zapsáno 1. prosince 2013
vymazáno 22. února 2018
místopředseda představenstva:
 
Baarova 1540/28, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 26. dubna 2015
Den vzniku členství: 26. dubna 2015
zapsáno 12. ledna 2016
člen představenstva:
 
K vinicím 698, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. prosince 2014
Den zániku členství: 1. listopadu 2016
zapsáno 12. ledna 2016
vymazáno 5. ledna 2017
člen představenstva:
 
K Lukám 702, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členství: 1. října 2015
zapsáno 21. ledna 2016
člen představenstva:
 
Mgr. JAKUB DUSÍLEK, MBA
Měsíční 1366/10, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. října 2015
Den zániku členství: 14. března 2016
zapsáno 21. ledna 2016
vymazáno 25. srpna 2016
Předseda představenstva:
 
Jihovýchodní III 789/60, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 25. srpna 2016
vymazáno 23. srpna 2017
Předseda představenstva:
 
Čerchovská 1981/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 23. srpna 2017
člen představenstva:
 
U dubu 1371/98, Braník, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
zapsáno 25. srpna 2016
člen představenstva:
 
Truhlářská 1109/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 9. června 2016
Den zániku funkce: 31. ledna 2018
Den vzniku členství: 9. června 2016
Den zániku členství: 31. ledna 2018
zapsáno 25. srpna 2016
vymazáno 22. února 2018
člen představenstva:
 
1024 Budapešť, Bimbo UT 1236, Maďarská republika
Den vzniku členství: 1. listopadu 2016
zapsáno 5. ledna 2017
vymazáno 4. září 2017
člen představenstva:
 
U dětského hřiště 743/13, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. listopadu 2016
zapsáno 4. září 2017
člen představenstva:
 
84107 Bratislava, Charkovská 7, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. prosince 2016
zapsáno 22. února 2018
člen představenstva:
 
Bílkova 863/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. února 2018
zapsáno 22. února 2018
Počet členů:
7
zapsáno 20. listopadu 2014
Způsob jednání:
Společnost závazně zastupují a za ni podepisují: a) dva členové představenstva společně b) jeden člen představenstva s jedním prokuristou c) dva prokuristé společně a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připomí jednající své vlastnoruční podpisy s uvedením funkce, ve které jednají.
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 5. listopadu 2007
Jménem banky jedná její představenstvo jako kolektivní statutární orgán. Jednat za představenstvo jménem banky vůči třetím osobám mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisovat jménem banky mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky. Zastupovat banku navenek a podepisovat za banku dále mohou společně dva prokuristé, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky a připojí dovětek s odkazem na prokuru.
zapsáno 5. listopadu 2007
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Kyjev, Anri Barbyusa Str. 5, 03150, Ukrajina
Den vzniku členství: 26. dubna 2012
Den zániku členství: 24. září 2015
zapsáno 22. června 2012
vymazáno 12. ledna 2016
předseda dozorčí rady:
 
1010 Vídeň, Morzinplatz 1, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2014
Den zániku funkce: 15. července 2015
Den vzniku členství: 29. dubna 2014
Den zániku členství: 15. července 2015
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 12. ledna 2016
místopředseda dozorčí rady:
 
Milano, Via Cervignano 16, Italská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2014
Den zániku funkce: 30. srpna 2015
Den vzniku členství: 29. dubna 2014
Den zániku členství: 30. srpna 2015
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 12. ledna 2016
Člen dozorčí rady:
 
1190 Vídeň, Dennweg 13, Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2014
Den zániku členství: 24. září 2015
zapsáno 20. listopadu 2014
vymazáno 12. ledna 2016
 
85521 Ottobrunn, Ganghofer Str. 19, Spolková republika Německo
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 31. prosince 1998
 
Praha 6, Ve Střešovičkách 49, PSČ 16900
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 31. května 1999
 
80331 Mnichov, Westenriederstr. 4, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 30. července 2001
Datum narození 26.4.1945
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 19. března 2002
 
85598 Baldham, Heideweg 42, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 6. srpna 2001
Datum narození 14.8.1946
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 19. března 2002
 
81425 Mnichov, Mauerkircherstr.187, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. července 2001
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 19. března 2002
 
81377 Mnichov, Seebenseestr. 5, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. července 2001
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 19. března 2002
 
81377 Mnichov, Waldsaumstr. 10a, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 28. listopadu 2000
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 19. března 2002
 
81827 Mnichov, Dresselstrasse 34, Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. července 2001
zapsáno 31. května 1999
vymazáno 19. března 2002
 
Schrutkagasse 36, A - 1130 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 2. května 2002
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. října 2002
 
Dr. Hans Schürff Gasse 21, 2340 Mödling, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 18. listopadu 2004
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 3. května 2005
 
Rudolfplatz 3/16, 1010 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 19. května 2003
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 22. listopadu 2003
 
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. února 2003
 
Karl-Greiner-Gasse 45, 2390 Perchtoldsdorf, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 21. března 2002
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. října 2002
 
Via S. Francesco D´Assisi 17, Milán, Italská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 15. listopadu 2001
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. října 2002
 
Kralupy nad Vltavou II, PSČ 27801
Den vzniku členství: 6. srpna 2001
Den zániku členství: 15. listopadu 2001
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 7. října 2002
předseda dozorčí rady:
 
Mag. Dr. JOHANN STROBL
7210 Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 28. března 2007
Den zániku funkce: 3. srpna 2007
Den vzniku členství: 28. března 2007
Den zániku členství: 3. srpna 2007
zapsáno 19. července 2007
vymazáno 24. ledna 2008
člen dozorčí rady:
 
29100 Piacenza, Str. Ne Farnese 81, Italská republika
Den vzniku členství: 5. listopadu 2007
Den zániku členství: 5. února 2011
zapsáno 24. ledna 2008
vymazáno 20. května 2011
člen dozorčí rady:
 
20125 Milano, Via Fiori Chiari 14, Italská republika
Den vzniku členství: 5. listopadu 2007
Den zániku členství: 28. dubna 2008
zapsáno 24. ledna 2008
vymazáno 17. července 2008
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180, Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. listopadu 2007
zapsáno 24. ledna 2008
vymazáno 25. března 2008
člen dozorčí rady:
 
Trieste, Strada Costiera 31, 34136, Italská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2008
Den zániku členství: 2. března 2011
zapsáno 17. července 2008
vymazáno 20. května 2011
předseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 5. prosince 2007
Den zániku funkce: 5. února 2011
Den vzniku členství: 5. listopadu 2007
Den zániku členství: 5. února 2011
zapsáno 25. března 2008
vymazáno 20. května 2011
místopředseda dozorčí rady:
 
20052 Monza (MI), Via Monviso 33, Italská republika
Den vzniku funkce: 28. března 2007
Den zániku funkce: 26. července 2011
Den vzniku členství: 28. března 2007
Den zániku členství: 26. července 2011
zapsáno 12. září 2007
vymazáno 15. září 2011
člen dozorčí rady:
 
82319 Starnberg-Söcking, Bründlwiese 1, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 28. března 2007
Den zániku členství: 18. prosince 2008
zapsáno 19. července 2007
vymazáno 22. ledna 2009
 
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2001
Den zániku členství: 30. července 2006
zapsáno 7. února 2003
vymazáno 15. září 2011
 
Praha 8, K Halmýři 687/15, PSČ 18100
Den vzniku členství: 6. srpna 2001
Den zániku členství: 19. února 2004
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 24. července 2004
 
JUDr. Petr Dušek
Praha 9, Děčínská 9, PSČ 19000
Den vzniku členství: 6. srpna 2001
Den zániku členství: 24. dubna 2003
zapsáno 19. března 2002
vymazáno 22. listopadu 2003
 
Leopold Moser Gasse 4/1/158, 1020 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. března 2002
Den zániku členství: 6. září 2004
zapsáno 7. října 2002
vymazáno 3. května 2005
člen dozorčí rady:
 
A-1180 Vídeň, Hockegasse 85/4, Rakouská republika
Den vzniku členství: 6. prosince 2004
Den zániku členství: 28. března 2007
zapsáno 3. května 2005
vymazáno 19. dubna 2007
člen dozorčí rady:
 
A-1130 Vídeň, Felixgasse 21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 7. září 2004
Den zániku členství: 23. října 2007
zapsáno 3. května 2005
vymazáno 24. ledna 2008
 
Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 21. března 2002
Den zániku funkce: 30. října 2006
zapsáno 7. října 2002
vymazáno 20. března 2007
 
Freyung 3/3/7, 1010 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 2. května 2002
Den zániku členství: 19. května 2003
zapsáno 7. října 2002
vymazáno 22. listopadu 2003
člen:
 
Carabelligassee 5/106, 1210 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 19. května 2003
Den zániku členství: 19. února 2004
zapsáno 22. listopadu 2003
vymazáno 21. června 2004
člen:
 
Rüdigergasse 9/10,1050 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. prosince 2003
Den zániku členství: 31. ledna 2005
zapsáno 21. června 2004
vymazáno 10. června 2005
člen dozorčí rady:
 
Polgarstrasse 21/4, A-1220 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. února 2005
Den zániku členství: 23. října 2007
zapsáno 10. června 2005
vymazáno 24. ledna 2008
člen:
 
Adolfstorgasse 49/2/7, 1130 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. ledna 2004
Den zániku členství: 28. března 2007
zapsáno 21. června 2004
vymazáno 19. dubna 2007
člen:
 
Praha 5, Amforová 1886, PSČ 15500
Den vzniku členství: 3. června 2003
Den zániku členství: 3. června 2008
zapsáno 22. listopadu 2003
vymazáno 17. července 2008
 
Praha 4 - Kamýk, Liškova 633/8, PSČ 14200
Den vzniku členství: 11. března 2002
Den zániku členství: 21. června 2006
zapsáno 7. října 2002
vymazáno 20. března 2007
 
Praha 5, Černošická 614, PSČ 15531
Den vzniku členství: 21. dubna 2004
Den zániku členství: 30. května 2008
zapsáno 27. října 2004
vymazáno 14. srpna 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Kamýk, Otradovická 731/11, PSČ 14000
Den vzniku členství: 15. listopadu 2006
Den zániku členství: 30. května 2008
zapsáno 20. března 2007
vymazáno 14. srpna 2008
člen dozorčí rady:
 
Praha 1, Dlouhá 714/36, PSČ 11000
Den vzniku členství: 18. června 2008
Den zániku členství: 18. června 2011
zapsáno 14. srpna 2008
vymazáno 15. září 2011
člen dozorčí rady:
 
Kladno - Kročehlavy, Dlouhá 512, PSČ 27201
Den vzniku členství: 18. června 2008
Den zániku členství: 18. června 2011
zapsáno 14. srpna 2008
vymazáno 15. září 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Černošická 614, PSČ 15531
Den vzniku členství: 18. června 2008
Den zániku členství: 18. června 2011
zapsáno 14. srpna 2008
vymazáno 15. září 2011
předseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Morzinplatz 1, 1010, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 2. března 2011
Den zániku funkce: 2. března 2014
Den vzniku členství: 2. března 2011
Den zániku členství: 2. března 2014
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Matzingerstraße 11/11, A-1140, Rakouská republika
Den vzniku členství: 19. prosince 2008
Den zániku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 15. června 2009
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Ilfov, Pipera Tun., Oxford Gard. 5, Rumunsko
Den vzniku členství: 2. března 2011
Den zániku členství: 2. března 2014
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Judengasse 1, A 1010, Rakouská republika
Den vzniku členství: 28. února 2011
Den zániku členství: 26. dubna 2012
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 9. května 2012
člen dozorčí rady:
 
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. července 2006
Den zániku členství: 30. července 2011
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 15. září 2011
člen dozorčí rady:
 
Milano, Via Cervignano 16, Italská republika
Den vzniku členství: 26. července 2011
Den zániku členství: 29. dubna 2014
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. srpna 2011
Den zániku členství: 29. dubna 2014
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Kyje, Splavná 1489, PSČ 19800
Den vzniku členství: 18. června 2011
Den zániku členství: 18. června 2014
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 2. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 714/36, PSČ 11000
Den vzniku členství: 18. června 2011
Den zániku členství: 30. listopadu 2013
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 10. ledna 2014
člen dozorčí rady:
 
Kladno - Kročehlavy, Dlouhá 512, PSČ 27201
Den vzniku členství: 18. června 2011
Den zániku členství: 18. června 2014
zapsáno 15. září 2011
vymazáno 2. října 2014
předseda dozorčí rady:
 
Lugano-Castagnola, Via Violetta 1, Appartamento Aniro 6976, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2015
Den zániku funkce: 20. prosince 2016
Den vzniku členství: 4. listopadu 2015
Den zániku členství: 20. prosince 2016
zapsáno 12. ledna 2016
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
A–1190 Vídeň, Pfarrwiesengasse 21/6, Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2014
Den zániku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. dubna 2014
Den zániku členství: 29. dubna 2017
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
84105 Bratislava, Hany Meličkovej 2989/18, Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. května 2014
Den zániku členství: 13. května 2017
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
Podhorská 88/19, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 24. července 2014
Den zániku členství: 14. července 2017
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
Dlouhá 512, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 24. července 2014
Den zániku členství: 14. července 2017
zapsáno 2. října 2014
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
00187 Řím, Via del Gambero 23, Italská republika
Den vzniku členství: 4. listopadu 2015
zapsáno 12. ledna 2016
člen dozorčí rady:
 
U lužického semináře 88/6, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Bydliště: 
1010 Vídeň, Franz Josef Kai 39, Rakouská republika
adresa bydliště mimo území ČR:
Den vzniku členství: 4. listopadu 2015
Den zániku členství: 20. prosince 2016
zapsáno 12. ledna 2016
vymazáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
1040 Vídeň, Schleigmuhlgasse 4/23, Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. listopadu 2015
Den zániku členství: 20. prosince 2016
zapsáno 21. ledna 2016
vymazáno 4. září 2017
Místopředseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2017
Den vzniku členství: 29. dubna 2017
zapsáno 4. září 2017
předseda dozorčí rady:
 
20832 Desio (MI), Via Parini 3, Italská republika
Den vzniku funkce: 1. března 2017
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
2603 Felixdorf, Steinfeldgasse 36, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
1090 Vídeň, Wasagasse 6/20, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
Podhorská 88/19, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 14. července 2017
zapsáno 4. září 2017
člen dozorčí rady:
 
1020 Vídeň, Laufbergergasse 6/21-22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 23. prosince 2017
člen dozorčí rady:
 
Bratislava, Hany Meličkovej 2989/18, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. června 2017
zapsáno 23. prosince 2017
člen dozorčí rady:
 
Dlouhá 512, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 14. července 2017
zapsáno 23. prosince 2017
Jediný akcionář:
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft
80538 Mnichov, Am Tucherpark 16, Spolková republika Německo
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 19. března 2002
Bank Austria Akktiengesellschaft
Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakouská republika
zapsáno 28. srpna 2002
vymazáno 2. dubna 2003
Bank Austria Creditanstalt AG
Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakouská republika
zapsáno 2. dubna 2003
vymazáno 22. ledna 2009
UniCredit Bank Austria AG
Vídeň, Schottengasse 6-8, 1010, Rakouská republika
reg. č. FN 150714 p
zapsáno 22. ledna 2009
vymazáno 1. prosince 2013
UniCredit Bank Austria AG
Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 150714p
zapsáno 20. září 2016
vymazáno 5. ledna 2017
UniCredit S.p.A.
00100 Řím, Via Alessandro Specchi 16, Italská republika
Registrační číslo: 00348170101
zapsáno 5. ledna 2017
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 15 000 000,- Kč
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 16 320 000,- Kč
zapsáno 25. listopadu 1997
200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 13 375 000,- Kč
zapsáno 25. listopadu 1997
74 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 27. srpna 2010
294 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 27. srpna 2010
vymazáno 31. května 2011
436 500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
zapsáno 31. května 2011
10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 771 600,- Kč
zapsáno 11. července 2003
106 563 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 46,- Kč
zapsáno 1. prosince 2013
Základní kapitál:
1 500 000 000,- Kč
zapsáno 1. ledna 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
4 307 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 31. prosince 1998
5 047 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 31. prosince 1998
vymazáno 11. července 2003
5 124 716 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 11. července 2003
vymazáno 27. srpna 2010
7 324 716 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 27. srpna 2010
vymazáno 31. května 2011
8 749 716 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 31. května 2011
vymazáno 1. prosince 2013
8 754 617 898,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 1. prosince 2013
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář: "Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft 80333 Mnichov, SRN, Kardinal-Faulhaber-Str. 14"
zapsáno 16. května 1997
vymazáno 31. prosince 1998
Společnost je právním nástupcem zrušené společnosti HYPO-BANK CZ a.s., IČO 44266120 se sídlem Praha 1, Štěpánská 27, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 1105, a přešla na ni veškerá práva a závazky zrušené společnosti.
zapsáno 31. prosince 1998
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 7, IČ 15271064, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,l vložce 570. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
zapsáno 1. října 2001
Jediný akcionář ve funkci valné hromady společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. rozhodl 20.5.2003 následovně: 1. Rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 5.124.716.000,- Kč ( slovy: pět miliard jedno sto dvacet čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude upsáno 10 ks ( slovy deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá. Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie, tj. k účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady. Emisní kurz se bude rovnat jmenovité hodnotě. Emisní ážio se bude rovnat nule. 3. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh společnost doručí jedinému akcionáři, a bude probíhat v sídle společnosti dva týdny ode dne doručení oznámení společnosti o nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí začátek této lhůty jedinému akcionáři písemným oznámením. Bude upsáno 10 ks ( slovy: deset kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá, přičemž jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 10 ks ( slovy: deset kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 77.771.600,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých), bude splacena nepeněžitým vkladem ( uzavřením písemné smlouvy o vkladu zaknihovaných cenných papírů) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v prostorách společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. na adrese Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p.2090, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. 4. Předmětem vkladu je 100.000,- ks ( slovy: jedno sto tisíc kusů) kmenových akcií CA IB Securities, a.s., se sídlem Praha 5, Nám.Kinských 602, PSČ 150 00, IČO: 43 00 45 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1136. Akcie zní na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Výše uvedené akcie jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Bank Austria Creditanstalt AG s obchodní adresou Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakouská republika. Akcie byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4127/2003, který předmět nepeněžního vkladu ocenil částkou 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 10 ks ( slovy : deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy : sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá.
zapsáno 16. června 2003
vymazáno 11. července 2003
Společnost HVB Bank Czech Republic a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti BAPS s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 15, PSČ : 11000, IČ: 48591947, dosud zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 18549, která byla zrušena bez likvidace převzetím jmění jediným společníkem, společností HVB Bank Czech Republic a.s.Rozhodným dnem převodu jmění je 1.1.2003.
zapsáno 1. října 2003
Na společnost HVB Bank Czech republic a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Živnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ: 000 01 368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1350.
zapsáno 5. listopadu 2007
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přešlo jmění obchodní společnosti HVB Reality CZ, s.r.o., IČ: 604 65 859, se sídlem na adrese: Praha 1, Staré Město, Revoluční 17/764, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 26741, která byla zrušena bez likvidace v důsledku převzetí jmění společníkem, společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
zapsáno 10. prosince 2008
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti UniCredit Factoring, s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102595.
zapsáno 1. listopadu 2009
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 4. srpna 2010 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.124.716.000,- Kč o částku 2.200.000.000,- Kč na částku 7.324.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adrese 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150714 p (dále jako "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 2105.
zapsáno 10. srpna 2010
vymazáno 27. srpna 2010
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 5.5.2011 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 7.324.716.000,- Kč o částku 1.425.000.000,- Kč na částku 8.749.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 142.500 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adresa 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150747 p (dále jako "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 2106.
zapsáno 16. května 2011
vymazáno 31. května 2011
Společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit CAIB Czech Republic a.s., IČ: 610 65 668, se sídlem na adrese Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8132. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s.
zapsáno 30. listopadu 2012
Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit Bank Slovakia a.s., IČ: 00 681 709, se sídlem na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odíl Sa, vložka 34/B. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s.
zapsáno 1. prosince 2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 27. května 2014
Počet členů statutárního orgánu: 7
zapsáno 2. října 2014
Dne 01.06.2016 (prvního června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, následující rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že: (A)UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČO 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen Banka) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, (B)Bance byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Banky na Hlavního akcionáře, (C)Bance byl předložen znalecký posudek č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.03.2016, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO 27758419 (dále jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Banky prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Banky je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář tj. společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, který je vlastníkem těchto akcií vydaných Bankou: (i)100 ks (slovy sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.320.000,- Kč (slovy šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.632.000.000 (slovy jedna miliarda šest set třicet dva milionů) hlasů na valné hromadě; (ii)200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.375.000,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 2.675.000.000 (slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iii)436.500 ks (slovy čtyři sta třicet šest tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 4.365.000.000 (slovy čtyři miliardy tři sta šedesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iv)10 ks (slovy deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.771.600,- Kč (slovy sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 77.716.000 (slovy sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc) hlasů na valné hromadě; (v) 24.428 ks (slovy dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.123.688 (slovy jeden milion jedno sto dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm) hlasů na valné hromadě; Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Banky v souhrnné jmenovité hodnotě 8.750.839.688,- Kč (slovy osm miliard sedm set padesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých), což představuje podíl cca 99,96 % (slovy devadesát devět celých a devadesát šest setin procent) na základním kapitálu Banky a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Bankou na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovanou v obchodním rejstříku Rakouské republiky. Vlastnické právo k akciím Banky ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Banky na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun českých a devadesát haléřů) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě vydanou Bankou. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016, zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31.03.2016. Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu. Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých), kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění tj. k 31.03.2016 činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů). Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode Dne přechodu akcií. 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 (slovy třiceti) dní. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu den přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto výpisu. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Banky.
zapsáno 13. června 2016
vymazáno 5. ledna 2017

Originál výpisu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Údaje byly staženy 27. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 64948242 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 64948242 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů