České dráhy, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: České dráhy, a.s. České dráhy, a.s. - logo
IČO:70994226
Z. KAPITÁL:20.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  e52cdsf
DIČ: CZ70994226, Detail DIČ
ADRESA: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
nábřeží Ludvíka Svobody 1222 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (90) |  sbírka listin (201)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 2003
Spisová značka:
B 8039 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 2003
Obchodní firma:
České dráhy, a.s.
zapsáno 1. ledna 2003
Sídlo:
Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015
zapsáno 1. ledna 2003
Identifikační číslo:
70994226
zapsáno 1. ledna 2003
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 1. ledna 2003
Předmět podnikání:
činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví: - provozování železniční dráhy - vlečky - provoz úschoven zavazadel
zapsáno 1. ledna 2003
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení: - elektrických, mimo zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny - zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních (vyjma metra)a na drahách lanových za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR ze dne 1.12.1995, č.j. 23 081/95-0210
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
provozování celních skladů
zapsáno 1. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 1. ledna 2003
přeměna a dodávka elektřiny
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
přeměna a dodávka zemního plynu
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
zapsáno 1. ledna 2003
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 1. ledna 2003
hostinská činnost
zapsáno 1. ledna 2003
klempířství
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 2. března 2007
kovoobráběčství
zapsáno 1. ledna 2003
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 1. ledna 2003
opravy silničních vozidel
zapsáno 1. ledna 2003
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění
zapsáno 1. ledna 2003
truhlářství
zapsáno 1. ledna 2003
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů
zapsáno 1. ledna 2003
vodoinstalatérství
zapsáno 1. ledna 2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 1. ledna 2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 1. ledna 2003
zámečnictví
zapsáno 1. ledna 2003
automatizované zpracování dat
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
čalounictví
zapsáno 1. ledna 2003
grafické práce a kresličské práce
zapsáno 1. ledna 2003
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
zapsáno 1. ledna 2003
kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
zapsáno 1. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 1. ledna 2003
měření geometrie polohy měřícími železničními vozy
zapsáno 1. ledna 2003
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 1. ledna 2003
mytí silničních motorových vozidel
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 23. listopadu 2005
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 1. ledna 2003
skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka vagonů
zapsáno 1. ledna 2003
nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků s výjimkou činností uvedených v příl. č. 2 zák.č. 455/91 Sb., o živn. podnikání
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 23. listopadu 2005
obstaravatelská činnost v oblasti dopravy
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
zapsáno 1. ledna 2003
opravy a formování akumulátorových baterií
zapsáno 1. ledna 2003
opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
zapsáno 1. ledna 2003
ověřování defektoskopických přístrojů a sond
zapsáno 1. ledna 2003
polygrafický výroba
zapsáno 1. ledna 2003
pořádání speciálních odborných školení (kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
poskytování software
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování technických služeb
zapsáno 1. ledna 2003
posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
zapsáno 1. ledna 2003
praní prádla
zapsáno 1. ledna 2003
projektování elektrických zařízení
zapsáno 1. ledna 2003
pronájem movitých věcí
zapsáno 1. ledna 2003
pronájem reklamních ploch
zapsáno 1. ledna 2003
provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
zapsáno 1. ledna 2003
provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními m etodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel (ŽKV)
zapsáno 1. ledna 2003
provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
zapsáno 1. ledna 2003
provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
zapsáno 1. ledna 2003
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
zapsáno 1. ledna 2003
provozování školícího zařízení v oblasti svařování (svářečská škola)
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
provozování školicího zařízení v oblasti určených a vyhrazených technických zařízení
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
reklamní a propagační činnost
zapsáno 1. ledna 2003
reprografická činnost
zapsáno 1. ledna 2003
sedlářství
zapsáno 1. ledna 2003
splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
zapsáno 1. ledna 2003
šetření nebod a mimořádných událostí pro cizí subjekty
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
školení a přezkušování pracovníků defektoskopie
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
školení a vzdělávání pracovníků ostatních subjektů provozujících železniční dopravu, včetně rekvalifikace těchto pracovníků
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
testování, měření a analýzy
zapsáno 1. ledna 2003
ubytování v ubytovacích zařízení (do třídy*)
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
vnitrostátní zasilatelství
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřícími přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí
zapsáno 1. ledna 2003
výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu)
zapsáno 1. ledna 2003
výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
vyučování v oboru cizích jazyků
zapsáno 1. ledna 2003
výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. září 2004
zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování, zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
zapsáno 1. ledna 2003
zkoušení drážních vozidel a zařízení (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 23. listopadu 2005
zkoušky odolnosti u textilií a podlahových krytin vůči ohni
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 2. února 2005
zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
zprostředkovatelská činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. dubna 2009
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 1. ledna 2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 1. ledna 2003
provozování solárií
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 9. ledna 2006
psychologické poradenství a diagnostika
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. dubna 2009
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
zapsáno 1. ledna 2003
revize, porohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 1. ledna 2003
výkon zeměměřičských činností
zapsáno 1. ledna 2003
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 1. ledna 2003
zastupování v celním řízení
zapsáno 1. ledna 2003
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 1. ledna 2003
poskytování telekomunikačních služeb -přeprava osob a věcí na celostátních drahách -zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikační sítě mimo jednotnou telekomunikační síť v železniční dopravě -zdravotní péče o občany -záchranná služba pro cestující veřejnost -hygienická a protiepidemická péče na železnicích -zdravotní výchova -speciální zdravotnické služby při zvláštních železničních přepravách -provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem -provozování regionálních drah
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 8. července 2006
-přeprava osob a věcí na celostátních drahách -zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikační sítě mimo jednotnou telekomunikační síť v železniční dopravě -zdravotní péče o občany -záchranná služba pro cestující veřejnost -hygienická a protiepidemická péče na železnicích -zdravotní výchova -speciální zdravotnické služby při zvláštních železničních přepravách -provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem -provozování regionálních drah
zapsáno 8. července 2006
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 10. listopadu 2006
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 1. ledna 2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. dubna 2009
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 9. ledna 2006
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 1. ledna 2003
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 1. ledna 2003
směnárenská činnost provozování železniční dopravy
zapsáno 1. ledna 2003
provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu
zapsáno 1. ledna 2003
provozování nestátních zdravotnických zařízení: * Železniční poliklinika Nymburk, Boleslavská 1854, Nymburk druh a rozsah poskytované péče: preventivní, léčebná, diagnostická, závodní preventivní péče a nadstandartní péče v rozsahu: - ordinace praktického lékaře pro dospělé a závodní preventivní péče -ordinace interny vč. diabetologie a závodní preventivní péče (vč. EKG, ultrasonografie, SL, ergometrie, spirometrie). Biompedance - jako nadstandart -ordinace ambul.očního lékaře a závodní preventivní péče -ordinace ambul. urologie vč. ultrasonografie -ordinace ambul. gynekologie a závodní preventivní péče (vč. ultrasonografie. Nahrávání záznamů dle přání gravidní na videokazetu jako nadstandart) -ordinace FBLR vč. úseku balneo, fizikální terapie a léčebné rehabilitace, odd. komplexních ozdravních pobytů zaměstnanců ČD -rehabilitace a provozování zdravého životního stylu -ordinace stomatologa -centrum závodní preventivné péče -oddělení komplementu: radiodiagnostická vyšetřovna,skiaskopická a skiagrafická vyšetřovna sloužící k odběru biologického materiálu - místnost určená k aplikaci infuzní terapie - doprava nemocných a návštěvní služba praktického lékaře * Poděbradská 358, Nymburk -ordinace praktického lékaře pro dospělé a závodní preventivní péče * Kolín IV, Rorejcova 537 -ambulantní diagnostická, léčebná a preventivní péče o dospělé, závodní lékařská péče v oboru všeobecného lékařství * Čejetičky 33, hlavní nádraží Mladá Boleslav - všeobecné lékařství, závodní preventivní péče * Nádražní 358, Všetaty -ordinace praktického lékaře pro dospělé a lékaře závodní preventivní péče *Železniční poliklinika Ostrava, Tyršova 34, 729 56 Moravská Ostrava druh a rozsah poskytované péče: - poskytování zdravotnických služeb občanům podle uákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů vydaných k jeho provedení * Železniční poliklinika Olomouc, Jeremenkova 40/1056, Olomouc druh a rozsah poskytované péče: - ambulantní péče - poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, léčebná a lékárenská v oborech: všeobecného lékařství - praktický lékař pro dospělé, interního lékařství, gastroenterologie a hepatologie, diabetologie, kardiologie, neurologie, gynekologie a porodnictví, urologie, ortopedie, revmatologie, FBLR, dermatovenerologie, chirurgie, ORL, oftalmologie, radiodiagnostika, psychiatrie - léčba alkoholismu a jiných toxikománií, klinická psychologie, klinická biochemie, biologická laboratoř, zdravotní transporty, lékárna v rozsahu: 1. VÝDEJNÍ ČINNOST PRO VEŘEJNOST 2. VÝDEJ NA ŽÁDANKY PRO AMBULANTNÍ ZRAV. ZAŘÍZENÍ trvalá činnost 3. PŘÍPRAVA - léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita - sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou 4. KONTROLA - vstupní 5. LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA * ˇ Železniční poliklinika Olomouc, pracoviště Přerov, velké Novosady 8, 750 00 Přerov - druh a rozsah poskytované péče: zařízení ambulantní péče poskytující služby poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační a léčebné v oborech FIZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE GASTROENTEROLOGIE GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ CHIRURGIE INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ KARDIOLOGIE KLINICKÁ BIOCHEMIE NEUROLOGIE ORL ORTOPEDIE RADIODIAGNOSTIKA VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ *ˇZelezniční nemocnice Praha, Italská 37, Praha 2 druh a rozsah poskytované péče: - zdravotní péče, poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační a léčebná, péče ambulantní, ústavní v oborech: Praktický lékař pro dospělé, interní lékařství, angiologie, diabetologie, endokrynologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, tuberkuloza a respirační nemoci, neurologie, psychiatrie, dermatovenerogie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaringologie, oftamologie, urologie, klinická biochemie, radiodiagnostika, laboratoř hematologická, klinická psychologie, rehabilitační zaměstnance - absolvent VŠ, rehabilitační zaměstnanec - absolvent SZŠ * železniční poliklinika Plzeň, Švihovská 14, 301 48 Plzeň druh a rozsah poskytované péče: Ambulantní léčebně preventivní péče v oboru: Všeobecné lékařství, pediatrie, interní lékařství, diabetologie, gastroenterologie, FBRL, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychoiatrie, dětská psychiatrie, hygiena z nemocí z povolání, dermatovenerologie, chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaringologie, oftalmologie, klinická biochemice, lékařská mikrobiologie, radiodiagnostika. Provozování lékárny základního typu: Výdejní činnost pro veřejní činnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdrav.zařízení - trvalá činnost, příprava léčivých přípravků, u kterých není požadovaná sterilita, příprava sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou, vstupní kontrola, lékárenská pohotovostní služba. Provozování odborného pracoviště logopedie Provozování klinické psychologie Provozování dopravní zdravotní služby - pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček ( dispečink ) Provozování detašovaného pracoviště oddělení klinické biologie a hematologie - 305 43 Plzeň Denisovo nábř. 4 Provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé - objekt MOVO, s.r.o , 301 42 , Plzeň Železniční 7 Provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - 323 18 , Plzeň , alej Svobody 55 - Veselí nad Lužnicí,J.V.Sládka 699, č.p. 818 - ambulantní léčebně preventivní zdravotní péče v oboru praktický lékař pro dospělé, praktické zubní lékařství a rehabilitační péče - České Budějovice, Nádražní 12 - ordinace praktického lékaře pro dospělé - 330 03 Město Touškov, U stadionu 21 , lékárna základního typu - 331 01 Plasy, Manětínská 100 , samostatné pracoviště klinické biochemie - NsP Rokycany, Voldušská 750/II, 337 22 Rokycany - lékařská mikrobiologie, příjem a prvotní spracování materiálu - 334 01 Přeštice, Sedláčkova 533 - laboratoř klinické biochemie a hematologie - NsP Stod, Hradecká 600, 334 40 Stod - klinická mikrobiologie pro příjem a prvotní zpracování materiálů - Železniční poliklinika Česká Třebová, Bezručovo nám. 446, 560 02 Česká Třebová - druh a rozsah péče: - Všeobecné lékařství, radioterapie, radiodiagnostika, dermatorevmatologie, otorinolaringologie, ofalmologie, biochemická laboratoř, klinická psychologie, interní lékařství, psychiatrie, odborná rehabilitační péče, doprava nemocných a raněných, lékárna základního typu - 530 31 Pardubice, Plackého 217 - Praktický lékař pro dospělé v oboru základní fizikální terapie - 537 05 Rehabilitační zařízení ČD Kraskov - všeobecné lékařství , ambulantní rehabilitační péče vč. léčebné tělesné výchovy
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 20. října 2003
provozování nestátních zdravotnických zařízení dle platné registrace: - 530 31 Pardubice, Plackého 217 - Praktický lékař pro dospělé v oboru základní fyzikální terapie - 537 05 Rehabilitační zařízení ČD Kraskov - všeobecné lékařství , ambulantní rehabilitační péče vč. léčebné tělesné výchovy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
zpracování dat, služby dotabank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
technická činnost v dopravě
zapsáno 20. října 2003
zasilatelství
zapsáno 20. října 2003
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
zapsáno 20. října 2003
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zapsáno 20. října 2003
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
rozvod tepelné energie
zapsáno 20. října 2003
distribuce elektřiny
zapsáno 20. října 2003
výroba tepelné energie
zapsáno 20. října 2003
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení: -elektrických v rozsahu: -- elektrické sítě drah a lektrické rozvody drah -- elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah -- trakční napájení a spínací stanice -- trakční vedení -- elektrická zařízení napájená z trakčního vedení -- elektrická zařízení drážních vozidel -- silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky -- elektrická zařízení lanových drah -- náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy -- zkušebny elektrických zařízení drah -- zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy -zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny -zařízení pro ochranu před negetivními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních vyjma drah speciálních (metro) a na dráhách lanových za podmínek stanovených pověřením Ministerstva dopravy ČR ze dne 28,1,2003, čj. 5/2003-130-SPR/2
zapsáno 20. října 2003
činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
zapsáno 20. října 2003
masérské, rekondiční a regenerační služby
zapsáno 10. listopadu 2003
pedikúra, manikúra
zapsáno 10. listopadu 2003
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 10. listopadu 2003
vymazáno 11. prosince 2006
poskytování služeb osobního charakteru
zapsáno 10. listopadu 2003
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 10. listopadu 2003
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 29. března 2006
provozování železniční dopravy
zapsáno 25. února 2004
projektování elektrických zařízení
zapsáno 25. února 2004
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
zapsáno 30. září 2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 30. září 2004
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 30. září 2004
obchod s elektřinou
zapsáno 5. června 2006
provozování cestovní agentury
zapsáno 5. června 2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 12. června 2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 12. června 2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 12. června 2007
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 12. června 2007
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
zapsáno 30. července 2013
ostraha majetku a osob
zapsáno 30. července 2013
provozování drážní dopravy na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov-Ještěd
zapsáno 5. května 2016
Statutární orgán - představenstvo:
člen::
 
Česká Třebová, Na Milíři č.p.405, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56003
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 11. března 2003
předseda:
 
Česká Třebová, Na Milíři č.p.405, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56003
Den vzniku funkce: 2. ledna 2003
Den zániku funkce: 28. února 2003
Den vzniku členství: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 28. února 2003
zapsáno 11. března 2003
vymazáno 29. července 2003
člen::
 
Ing. Ivo Malina, CSc.
Praha 4, Pod Krčským lesem č.p. 1378, PSČ 14200
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 30. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 19. června 2003
člen::
 
Ing. JAN BUKAČ
Praha 4, Pertoldova č.p. 3340, PSČ 14300
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 30. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 19. června 2003
člen::
 
Praha 9, Stoupající č.p. 785, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 3. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 11. března 2003
člen::
 
Praha 2, Chodská č.p.1416, PSČ 12000
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 10. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 28. května 2003
člen:
 
Praha 10, Ruská 1343, PSČ 11000
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
zapsáno 28. května 2003
vymazáno 28. května 2003
člen:
 
Praha 10, Ruská 1343, PSČ 11000
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
zapsáno 28. května 2003
vymazáno 29. července 2003
předseda:
 
Praha 10, Ruská 1343, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 28. února 2003
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
zapsáno 29. července 2003
vymazáno 9. března 2005
člen:
 
Havířov - město, Janáčkova 2, PSČ 73601
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
Den zániku členství: 1. července 2003
zapsáno 28. května 2003
vymazáno 10. listopadu 2003
člen:
 
Dr. Ing. Václav John
Olomouc, Kyselovská 111, PSČ 78301
Den vzniku členství: 28. února 2003
Den zániku členství: 31. května 2003
zapsáno 29. července 2003
vymazáno 10. listopadu 2003
člen:
 
Znojmo - Popice 29, PSČ 66902
Den vzniku členství: 28. února 2003
Den zániku členství: 7. prosince 2004
zapsáno 29. července 2003
vymazáno 9. března 2005
člen:
 
Ing. Jiří Vencl, Ph.D.
Česká Třebová, Tykačova 1184, PSČ 56002
Den vzniku členství: 28. února 2003
Den zániku členství: 20. června 2003
zapsáno 29. července 2003
vymazáno 10. listopadu 2003
předseda:
 
Praha 4 - Michle, Na Lánech 687/15, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 28. února 2003
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
zapsáno 9. března 2005
vymazáno 20. června 2005
člen:
 
Samotíšky, Bří Lumierů 19
Den vzniku členství: 29. května 2003
zapsáno 10. listopadu 2003
vymazáno 20. června 2005
člen:
 
Praha 4 - Michle, Na Lánech 687/15, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 28. února 2003
Den zániku funkce: 9. května 2005
Den vzniku členství: 10. ledna 2003
Den zániku členství: 3. června 2005
zapsáno 20. června 2005
vymazáno 10. srpna 2005
předseda:
 
Samotíšky, Bří Lumierů 19
Den vzniku funkce: 9. května 2005
Den vzniku členství: 29. května 2003
zapsáno 20. června 2005
vymazáno 23. srpna 2007
člen:
 
Ing. Ivan Foltýn, MBA
Praha 8 - Dolní Chabry, ul. Nová 847/5
Den vzniku členství: 25. července 2003
Den zániku členství: 15. února 2006
zapsáno 10. listopadu 2003
vymazáno 8. března 2006
člen:
 
Ing. Jiří Kloutvor, CSc.
Praha 10, Jesenická 3005
Den vzniku členství: 29. srpna 2003
Den zániku členství: 6. května 2005
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 20. června 2005
předseda:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Ladách 1336/14, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 9. května 2005
Den vzniku členství: 29. května 2003
zapsáno 23. srpna 2007
vymazáno 19. února 2008
člen:
 
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Praha 5, Tréglova 808/7, PSČ 15200
Den vzniku členství: 9. května 2005
zapsáno 20. června 2005
vymazáno 19. února 2008
člen:
 
Ing. Petr David, Ph.D.
Praha 10 - Vršovice, Ruská 707/74
Den vzniku členství: 1. března 2005
zapsáno 6. května 2005
vymazáno 19. února 2008
člen:
 
Třebíč, Mlýnská 580/14, PSČ 67401
Den vzniku členství: 7. června 2005
Den zániku členství: 31. ledna 2008
zapsáno 10. srpna 2005
vymazáno 19. února 2008
člen představenstva:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Ladách 1336/14, PSČ 16000
Den vzniku členství: 29. května 2003
Den zániku členství: 29. května 2008
zapsáno 19. února 2008
vymazáno 23. července 2008
 
Praha 10 - Strašnice, Dětská 2539/112, PSČ 10000
Den vzniku členství: 14. května 2009
Den zániku členství: 9. listopadu 2011
zapsáno 11. června 2009
vymazáno 6. prosince 2011
člen představenstva:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Ladách 1336/14, PSČ 16000
Den vzniku členství: 18. června 2008
Den zániku členství: 8. prosince 2009
zapsáno 23. července 2008
vymazáno 11. ledna 2010
člen:
 
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Chuderov 56, okres Ústí nad Labem, PSČ 40011
Den vzniku členství: 9. května 2005
Den zániku členství: 10. května 2010
zapsáno 19. února 2008
vymazáno 10. června 2010
člen:
 
Doc.Ing. Petr David, Ph.D.
Praha 10 - Vršovice, Ruská 707/74
Den vzniku členství: 1. března 2005
Den zániku členství: 13. listopadu 2008
zapsáno 19. února 2008
vymazáno 30. ledna 2009
předseda představenstva:
 
Brno, Křídlovická 20, PSČ 60300
Den vzniku funkce: 1. února 2008
Den vzniku členství: 1. února 2008
zapsáno 19. února 2008
vymazáno 21. května 2008
člen představenstva:
 
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Chuderov 56, okres Ústí nad Labem, PSČ 40002
Den vzniku členství: 12. května 2010
Den zániku členství: 26. dubna 2012
zapsáno 10. června 2010
vymazáno 17. května 2012
člen:
 
Prostějov, Valašská 4204/13, PSČ 79603
Den vzniku členství: 14. listopadu 2008
Den zániku členství: 9. listopadu 2011
zapsáno 30. ledna 2009
vymazáno 6. prosince 2011
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Břevnov, Atletická 2417/1G, PSČ 16900
Den vzniku funkce: 1. února 2008
Den zániku funkce: 1. února 2013
Den vzniku členství: 1. února 2008
Den zániku členství: 1. února 2013
zapsáno 21. května 2008
vymazáno 7. února 2013
člen představenstva:
 
Rudná, V Aleji 1006, PSČ 25219
Den vzniku členství: 7. března 2006
Den zániku členství: 11. září 2008
zapsáno 7. dubna 2006
vymazáno 9. října 2008
předseda:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Ladách 1136/14, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 9. května 2005
Den vzniku členství: 29. května 2003
zapsáno 23. srpna 2007
vymazáno 23. srpna 2007
člen představenstva:
 
Praha 6, Evropská 263/159, PSČ 16000
Den vzniku členství: 12. září 2008
Den zániku členství: 31. října 2012
zapsáno 9. října 2008
vymazáno 12. listopadu 2012
člen představenstva:
 
Kounice 255, PSČ 28915
Den vzniku funkce: 15. března 2008
Den zániku funkce: 16. dubna 2009
zapsáno 25. března 2008
vymazáno 11. června 2009
předseda představenstva:
 
Praha 6 - Břevnov, Atletická 202417/1G, PSČ 16900
Den vzniku funkce: 1. února 2008
Den vzniku členství: 1. února 2008
zapsáno 21. května 2008
vymazáno 21. května 2008
první místopředseda představenstva:
 
Ing. Vladimír Bail, Ph.D.
Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 71300
Den vzniku funkce: 9. listopadu 2011
Den zániku funkce: 16. srpna 2012
Den vzniku členství: 9. listopadu 2011
Den zániku členství: 16. srpna 2012
zapsáno 6. prosince 2011
vymazáno 5. září 2012
předseda představenstva:
 
Atletická 2417/1g, Břevnov, 169 00 Praha
Den vzniku funkce: 1. února 2013
Den zániku funkce: 30. července 2013
Den vzniku členství: 1. února 2013
Den zániku členství: 30. července 2013
Opětovné zvolení Ing. Petra Žaludy do funkce člena a předsedy představenstva společnosti po uplynutí jeho funkčního období
zapsáno 7. února 2013
vymazáno 21. srpna 2013
člen představenstva:
 
Blansko - Těchov 291, PSČ 67801
Den vzniku členství: 9. listopadu 2011
Den zániku členství: 30. července 2013
zapsáno 6. prosince 2011
vymazáno 21. srpna 2013
člen představenstva:
 
Černošice, Bezručova 1783, PSČ 25228
Den vzniku členství: 21. září 2012
Den zániku členství: 30. července 2013
zapsáno 23. října 2012
vymazáno 21. srpna 2013
člen představenstva:
 
Oleško, Volešáková 287, PSČ 25245
Den vzniku členství: 1. října 2012
Den zániku členství: 30. července 2013
zapsáno 23. října 2012
vymazáno 21. srpna 2013
předseda představenstva:
 
Na Milíři 405, Parník, 560 02 Česká Třebová
Den vzniku funkce: 30. července 2013
Den zániku funkce: 20. února 2014
Den vzniku členství: 30. července 2013
Den zániku členství: 20. února 2014
zapsáno 21. srpna 2013
vymazáno 28. března 2014
člen představenstva:
 
Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Den vzniku členství: 30. července 2013
Den zániku členství: 20. února 2014
zapsáno 21. srpna 2013
vymazáno 28. března 2014
člen představenstva:
 
Žižkova 470, 264 01 Sedlčany
Den vzniku členství: 30. července 2013
Den zániku členství: 15. srpna 2013
zapsáno 21. srpna 2013
vymazáno 2. září 2013
člen představenstva:
 
Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem
Den vzniku členství: 16. srpna 2013
Den zániku členství: 20. února 2014
zapsáno 2. září 2013
vymazáno 28. března 2014
předseda představenstva:
 
Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Den vzniku funkce: 21. února 2014
Den zániku funkce: 10. listopadu 2014
Den vzniku členství: 21. února 2014
Den zániku členství: 10. listopadu 2014
zapsáno 28. března 2014
vymazáno 9. prosince 2014
člen představenstva:
 
Na Kopci 201, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku členství: 21. února 2014
zapsáno 28. března 2014
člen představenstva:
 
Lochenická 228, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 21. února 2014
zapsáno 28. března 2014
vymazáno 9. prosince 2014
předseda představenstva:
 
Lochenická 228, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2014
Den vzniku členství: 21. února 2014
zapsáno 9. prosince 2014
člen představenstva:
 
Zikmunda Wintra 2389/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Den zániku funkce: 7. prosince 2016
Den vzniku členství: 16. října 2014
Den zániku členství: 7. prosince 2016
zapsáno 9. prosince 2014
vymazáno 11. ledna 2017
místopředseda představenstva:
 
Novosady 1503, 769 01 Holešov
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2014
Den vzniku členství: 10. listopadu 2014
zapsáno 9. prosince 2014
člen představenstva:
 
Dukelská 996/6, 250 88 Čelákovice
Den zániku funkce: 7. prosince 2016
Den vzniku členství: 10. listopadu 2014
Den zániku členství: 7. prosince 2016
zapsáno 9. prosince 2014
vymazáno 11. ledna 2017
Člen představenstva:
 
K Hájku 204, 273 51 Horní Bezděkov
Den vzniku členství: 7. prosince 2016
zapsáno 11. ledna 2017
Člen představenstva:
 
Skuteckého 1381/12, Řepy, 163 00 Praha 6
Den vzniku členství: 7. prosince 2016
zapsáno 11. ledna 2017
Počet členů:
5
zapsáno 18. listopadu 2014
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Pokud tyto osoby činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k ob chodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 6. prosince 2011
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva do výše hodnoty plnění 50 mil. Kč, nad tuto výši jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo první místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.
zapsáno 6. prosince 2011
vymazáno 23. října 2012
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.
zapsáno 23. října 2012
vymazáno 11. dubna 2014
Společnost zastupují a právně za ni jednají společně dva členové představenstva.
zapsáno 11. dubna 2014
vymazáno 18. listopadu 2014
Společnost zastupují a právně za ni jednají společně dva členové představenstva, přičemž nejméně jeden z nich je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
zapsáno 18. listopadu 2014
Prokura:
Ing. Ivo Malina, CSc.
Praha 4, Pod Krčským lesem č.p.1378, PSČ 14200
zapsáno 11. března 2003
vymazáno 6. prosince 2003
Ing. JAN BUKAČ
Praha 4, Pertoldova č.p.3340, PSČ 14300
zapsáno 11. března 2003
vymazáno 25. února 2004
Praha 4 - Kunratice, Na jahodách 1291/19, PSČ 14800
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 11. června 2009
K zastupování a podepisování za společnost je oprávněn každý prokurista samostatně.
zapsáno 11. března 2003
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Holešov, U Letiště 1150/3, okres Kroměříž, PSČ 76901
Den vzniku funkce: 20. července 2012
Den zániku členství: 14. prosince 2015
zapsáno 1. srpna 2012
vymazáno 1. února 2016
člen dozorčí rady:
 
Kaštanová 144, 250 66 Zdiby
Den vzniku členství: 20. března 2014
Den zániku členství: 14. prosince 2015
zapsáno 11. dubna 2014
vymazáno 1. února 2016
člen:
 
Praha 4, Plovdivská č.p.3425, PSČ 14300
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 26. dubna 2003
člen:
 
Doc.Ing. Karel Sellner, CSc.
Praha 5, Tetínská č.p.293, PSČ 15000
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 26. dubna 2003
člen:
 
České Velenice, Jana Pernera č.p. 159, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37810
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 31. prosince 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 14. srpna 2004
člen:
 
Líbeznice, Lánská č.p. 454, okres Praha-východ, PSČ 25065
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 26. dubna 2003
člen:
 
Jihlava, Jarní č.p.370, PSČ 58601
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 26. dubna 2003
člen:
 
Orlová, U Hájenky č.p. 392, okres Karviná, PSČ 73514
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 26. dubna 2003
člen:
 
České Velenice, Jana Pernera 159, okres Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 1. ledna 2004
Den zániku členství: 31. prosince 2004
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 9. března 2005
člen:
 
Kojetín, Nádražní 135, PSČ 75201
Den vzniku členství: 1. ledna 2005
Den zániku členství: 19. dubna 2007
zapsáno 9. března 2005
vymazáno 12. června 2007
 
JUDr. Jaroslav Král, CSc.
Praha 5 - Stodůlky, U jezera 2044/8, PSČ 15500
Den vzniku členství: 4. června 2009
zapsáno 15. června 2009
vymazáno 27. srpna 2009
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Jaroslav Král, CSc.
Praha 5 - Stodůlky, U jezera 2044/8, PSČ 15500
Den vzniku funkce: 17. června 2009
Den zániku funkce: 31. srpna 2010
Den vzniku členství: 4. června 2009
Den zániku členství: 31. srpna 2010
zapsáno 27. srpna 2009
vymazáno 7. října 2010
 
JUDr. Pavel Škvára, MBA
Praha 8 - Troja, Mazurská 520/9, PSČ 18100
Den vzniku členství: 18. února 2009
zapsáno 30. dubna 2009
vymazáno 29. dubna 2010
předseda dozorčí rady:
 
Brno, Čápkova 29/22, PSČ 60200
Den vzniku funkce: 19. února 2009
Den zániku funkce: 28. dubna 2009
Den vzniku členství: 18. února 2009
Den zániku členství: 28. dubna 2009
zapsáno 30. dubna 2009
vymazáno 12. května 2009
 
JUDr. Pavel Škvára, MBA
Praha 8 - Troja, Mazurská 520/9, PSČ 18100
Den vzniku členství: 19. února 2009
zapsáno 29. dubna 2010
vymazáno 20. května 2010
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Mgr. Pavel Škvára, MBA
Praha 8 - Troja, Mazurská 520/9, PSČ 18100
Den vzniku členství: 19. února 2009
Den zániku členství: 15. září 2010
zapsáno 20. května 2010
vymazáno 7. října 2010
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Ruská 180/1242, PSČ 10000
Den vzniku členství: 20. dubna 2007
Den zániku členství: 15. září 2010
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
člen:
 
Dolní Dobrouč č.p.535, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56102
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 31. prosince 2008
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. ledna 2009
člen:
 
Prostějov, Krokova 16, PSČ 79801
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 31. prosince 2008
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. ledna 2009
člen:
 
Opava, Stratilova č.p. 1296, PSČ 74601
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003
Den zániku členství: 14. února 2006
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 8. března 2006
člen:
 
Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 78391
Den vzniku členství: 2. ledna 2003
Den zániku členství: 19. dubna 2007
zapsáno 26. dubna 2003
vymazáno 12. června 2007
člen:
 
Tištín, Koválovice 1, okres Prostějov, PSČ 79829
Den vzniku členství: 1. ledna 2009
Den zániku členství: 31. prosince 2013
zapsáno 30. ledna 2009
vymazáno 1. ledna 2014
člen:
 
Veselí nad Moravou, Rumunská 728, PSČ 69801
Den vzniku členství: 1. ledna 2009
Den zániku členství: 31. prosince 2013
zapsáno 30. ledna 2009
vymazáno 1. ledna 2014
člen dozorčí rady:
 
Příbram III, Tichá 498, PSČ 26101
Den vzniku členství: 20. dubna 2007
Den zániku členství: 18. února 2009
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 12. května 2009
člen:
 
Brno - Slatina, Vlárská 1079/6, PSČ 62700
Den vzniku členství: 2. ledna 2003
zapsáno 26. dubna 2003
vymazáno 21. května 2008
člen:
 
Ostrava - Heřmanice, Zapletalova 1939/7, PSČ 71300
Den vzniku členství: 2. ledna 2003
Den zániku členství: 19. dubna 2007
zapsáno 26. dubna 2003
vymazáno 12. června 2007
člen:
 
Šumice 13, PSČ 68731
Den vzniku členství: 2. ledna 2003
Den zániku členství: 28. května 2004
zapsáno 26. dubna 2003
vymazáno 13. října 2004
člen:
 
Dvory 119, PSČ 28801
Den vzniku členství: 2. ledna 2003
Den zániku členství: 19. dubna 2007
zapsáno 26. dubna 2003
vymazáno 12. června 2007
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Brno - Slatina, Vlárská 1079/6, PSČ 62700
Den vzniku funkce: 10. dubna 2008
Den zániku funkce: 18. února 2009
Den vzniku členství: 26. března 2008
Den zániku členství: 18. února 2009
zapsáno 21. května 2008
vymazáno 30. dubna 2009
člen dozorčí rady:
 
Plzeň, Heyrovského 482/42, PSČ 32000
Den vzniku členství: 20. dubna 2007
Den zániku členství: 19. srpna 2011
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 22. září 2011
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Martin Roman
Kamenice, Sídliště II 26, PSČ 25168
Den vzniku členství: 20. dubna 2007
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 20. listopadu 2008
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Martin Roman
Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou 2005/7, PSČ 14700
Den vzniku členství: 20. dubna 2007
Den zániku členství: 10. prosince 2009
zapsáno 20. listopadu 2008
vymazáno 11. ledna 2010
člen:
 
Prostějov, E. Beneše 3916/21, PSČ 79601
Den vzniku členství: 23. června 2004
Den zániku členství: 23. září 2009
zapsáno 13. října 2004
vymazáno 26. října 2009
člen:
 
Prostějov, E. Beneše 3916/21, PSČ 79601
Den vzniku členství: 23. září 2009
Den zániku členství: 15. září 2010
zapsáno 26. října 2009
vymazáno 7. října 2010
člen dozorčí rady:
 
PhDr. Jan Bitter
Praha 4, Jivenská 8/1128, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 5. května 2006
Den zániku funkce: 4. května 2011
Den vzniku členství: 5. května 2006
Den zániku členství: 4. května 2011
zapsáno 18. července 2006
vymazáno 20. května 2011
člen dozorčí rady:
 
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Mikulášská 2280/27, PSČ 79401
Den vzniku členství: 4. března 2010
Den zániku členství: 7. října 2011
zapsáno 6. května 2010
vymazáno 6. prosince 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 18200
Den vzniku členství: 16. září 2010
Den zániku členství: 19. července 2012
zapsáno 7. října 2010
vymazáno 1. srpna 2012
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.
Praha 1, Jindřišská 874/25, PSČ 11000
Den vzniku členství: 16. září 2010
Den zániku členství: 28. dubna 2011
zapsáno 7. října 2010
vymazáno 22. září 2011
člen dozorčí rady:
 
Litomyšl, A. Tomíčka 46, PSČ 57001
Den vzniku členství: 16. září 2010
Den zániku členství: 19. července 2013
zapsáno 7. října 2010
vymazáno 30. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Vyškov, Na Sadě /12, PSČ 68201
Den vzniku členství: 16. září 2010
Den zániku členství: 19. července 2013
zapsáno 7. října 2010
vymazáno 30. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Černý Most, Bryksova 763/46, PSČ 19800
Den vzniku členství: 5. května 2011
Den zániku členství: 4. května 2016
zapsáno 20. května 2011
vymazáno 5. května 2016
člen dozorčí rady:
 
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Praha 1, Jungmannova 747/28, PSČ 11000
Den vzniku členství: 19. srpna 2011
Den zániku členství: 25. ledna 2013
zapsáno 22. září 2011
vymazáno 19. února 2013
člen dozorčí rady:
 
Ing. Ivo Toman
Choceň, Záměstí 160, PSČ 56501
Den vzniku členství: 19. srpna 2011
zapsáno 22. září 2011
vymazáno 6. prosince 2011
člen dozorčí rady:
 
Ing. Ivo Toman, MBA
Choceň, Záměstí 160, PSČ 56501
Den vzniku členství: 19. srpna 2011
Den zániku členství: 12. prosince 2012
zapsáno 6. prosince 2011
vymazáno 14. ledna 2013
člen dozorčí rady:
 
Roztoky, Pod Vodojemem 1728, PSČ 25263
Den vzniku členství: 8. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2012
zapsáno 30. ledna 2012
vymazáno 21. června 2012
člen dozorčí rady:
 
Pardubice, Růžová 107, PSČ 53009
Den vzniku funkce: 20. července 2012
Den zániku členství: 25. ledna 2013
zapsáno 1. srpna 2012
vymazáno 19. února 2013
člen dozorčí rady:
 
Werichova 661/29, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 26. ledna 2013
Den zániku členství: 19. července 2013
zapsáno 19. února 2013
vymazáno 30. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
Den vzniku členství: 26. ledna 2013
Den zániku členství: 19. července 2013
zapsáno 19. února 2013
vymazáno 30. července 2013
člen dozorčí rady:
 
náměstí Barikád 1124/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 30. dubna 2013
Den zániku členství: 19. července 2013
zapsáno 20. května 2013
vymazáno 30. července 2013
člen dozorčí rady:
 
Jemčina 9, 379 01 Hatín
Den vzniku členství: 20. července 2013
Den zániku členství: 19. března 2014
zapsáno 30. července 2013
vymazáno 11. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Osadní 1466/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 20. července 2013
Den zániku členství: 19. března 2014
zapsáno 30. července 2013
vymazáno 11. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Mladenovova 3231/3, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku členství: 20. července 2013
Den zániku členství: 19. března 2014
zapsáno 30. července 2013
vymazáno 11. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
U Letiště 1253/28, 769 01 Holešov
Den vzniku členství: 20. července 2013
Den zániku členství: 19. března 2014
zapsáno 30. července 2013
vymazáno 11. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Nuselská 84/24, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 20. července 2013
Den zániku členství: 19. března 2014
zapsáno 30. července 2013
vymazáno 11. dubna 2014
člen:
 
Koválovice u Tištína 1, 798 29 Koválovice-Osíčany
Den vzniku členství: 1. ledna 2014
zapsáno 1. ledna 2014
člen:
 
Rumunská 728, 698 01 Veselí nad Moravou
Den vzniku členství: 1. ledna 2014
zapsáno 1. ledna 2014
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Vlárská 1079/6, Slatina, 627 00 Brno
Den vzniku členství: 20. března 2014
zapsáno 11. dubna 2014
vymazáno 22. srpna 2015
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Sámova 1166/7, Slatina, 627 00 Brno
Den vzniku členství: 20. března 2014
zapsáno 22. srpna 2015
člen dozorčí rady:
 
Slunečná 3779/14, 695 01 Hodonín
Den vzniku členství: 20. března 2014
zapsáno 11. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Masarykova třída 939/56, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 20. března 2014
Den zániku členství: 20. března 2014
zapsáno 11. dubna 2014
vymazáno 9. července 2014
člen dozorčí rady:
 
Dittrichova 2023/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 20. března 2014
Den zániku členství: 2. října 2014
zapsáno 11. dubna 2014
vymazáno 18. listopadu 2014
člen dozorčí rady:
 
Masarykova třída 939/56, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 19. června 2014
zapsáno 9. července 2014
vymazáno 26. srpna 2014
předseda dozorčí rady:
 
Masarykova třída 939/56, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 19. června 2014
Den vzniku členství: 19. června 2014
zapsáno 26. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Mgr. JAN HART
Květná 2104/30, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 2. října 2014
zapsáno 18. listopadu 2014
člen dozorčí rady:
 
Olympijská 4241/9, 796 01 Prostějov
Den vzniku členství: 14. prosince 2015
zapsáno 1. února 2016
člen dozorčí rady:
 
Zázvorkova 2009/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 14. prosince 2015
zapsáno 1. února 2016
člen dozorčí rady:
 
Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 5. května 2016
opětovná volba po uplynutí funkčního období
zapsáno 5. května 2016
Počet členů:
9
zapsáno 18. listopadu 2014
Jediný akcionář:
Česká republika
.
zapsáno 1. ledna 2003
vymazáno 30. ledna 2012
Akcie:
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000,- Kč
v listinné podobě, neregistrované Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády České republiky
zapsáno 1. ledna 2003
Základní kapitál:
20 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 1. ledna 2003
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář: Česká republika Podle ustanovení § 12 zákona č. 77/2002 Sb. v platném znění jediný akcionář - stát, vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru.
zapsáno 30. ledna 2012
prodej části podniku-Stavebních správ Praha, Plzeň a Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 19.12.2003 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ : 70994234.
zapsáno 14. srpna 2004
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24.9.2004 č.j. 33 Nc 7911/2004 bylo rozhodnuto o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů exekuce a o pověření soudního exekutora. Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Plzeň, Lindauerova 6.
zapsáno 26. listopadu 2004
vymazáno 21. března 2005
Dne 26.6.2008 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.7.2008 převedena část podniku Provozování dráhy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.
zapsáno 5. srpna 2008
Dne 31.8.2011 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.9.2011 převedena část podniku "Obsluha dráhy" ze společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.
zapsáno 19. září 2011
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 28. března 2014
vymazáno 18. listopadu 2014
Počet členů dozorčí rady: 9
zapsáno 28. března 2014
vymazáno 18. listopadu 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. července 2014
Dne 24.06.2016 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČO 709 94 226, jako prodávajícím, a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234, jako kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, nabyla vlastnické právo k části závodu označené jako "Železniční stanice" ke dni 01.07.2016.
zapsáno 8. srpna 2016
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., Divize obchodně provozní, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Sídlo nebo umístění:
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Předmět podnikání:
provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování regionálních drah
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování železniční dopravy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výkon kontroly jakosti materiálu a výrobků používaných pro provozování drah ( včetně materiálu a výrobků použivaných pro jejich výrobu)
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
praní prádla
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování železniční dráhy - vlečky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provoz úschoven zavazadel - poskytování služeb osobního charakteru
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování celních skladů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
klempířství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
kovoobráběčství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy silničních vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čistění
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
truhlářství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
vodoinstalatérství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zámečnictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
čalounictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
grafické práce a kresličské práce
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
mytí silničních motorových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
technické činnosti v dopravě
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy a formování akumulátorových baterií
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy měřidel ( v oboru měření elektrických veličin a frekvence )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
ověřování defektoskopických přístrojů a sond
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
polygrafická výroba
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pořádání speciálních odborných školení ( kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování software
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování technických služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
projektování elektrických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními metodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování školícího zařízení v oblasti svařování ( svářečská škola )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování školícího zařízení v oblasti určených a vyhrazených technických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
reklamní a propagační činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
sedlářství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
školení a přezkušování pracovníků defektoskopie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
školení a vzdělávání pracovníků ostatních subjektů provozujících železniční dopravu, včetně rekvalifikace těchto pracovníků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
testování, měření a analýzy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zasilatelství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování, zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zkoušení drážních vozidel a zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zkoušky odolnosti u textilií a podlahových krytin vůči ohni
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
psychologické poradenství a diagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zastupování v celním řízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
přeprava osob a věcí na celostátních drahách
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
směnárenská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování služeb osobního charakteru
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Jiří Vencl, Ph.D.
Česká Třebová, Tykačova 1184, PSČ 56002
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 10. listopadu 2003
Ing. Jiří Kloutvor, CSc.
Praha 10, Jesenická 3005
zapsáno 10. listopadu 2003
vymazáno 25. února 2004
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., Divize dopravní cesty, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Sídlo nebo umístění:
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Předmět podnikání:
provozování železniční dráhy - vlečky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
rozvod tepelné energie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
distribuce elektřiny
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba tepelné energie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
klempířství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
kovoobráběčství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy silničních vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
truhlářství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
vodoinstalatérství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zámečnictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
čalounictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
grafické práce a kresličské práce
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
měření geometrie poloh měřícími železničními vozy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
mytí silničních motorových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
nedestruktivní zkoušení mateiálů a výrobků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
obstaravatelská činnost v oblasti dopravy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy a formování akumulátorových baterií
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
opravy měřidel ( v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
ověřování defektoskopických přístrojů a sond
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
polygrafická výroba
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pořádání speciálních odborných školení ( kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování software
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování technických služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
praní prádla
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
projektování elektrických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování školícího zařízení v oblasti určených a vyhrazených technických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
reklamní a propagační činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
sedlářství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
školení a přezkušování pracovníků defektoskopie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
testování, měření a analýzy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřícími přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah ( včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu)
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zkoušení drážních vozidel a zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zkoušky odolnosti u textilií a podlahových krytin vůči ohni
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
psychologické poradenství a diagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výkon zeměměřičských činností
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
přeprava osob a věcí na celostátních drahách
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Vedoucí odštěpného závodu:
Znojmo - Popice 29, PSČ 66902
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., Železniční zdravotnictví, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
Sídlo nebo umístění:
Praha 4 - Braník, Novodvorská 1709, PSČ 14201
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 12. června 2007
Italská 560/37, 121 43 Praha 2
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
Předmět podnikání:
- oddělení: radiodiagnostiky, denzitometire, klinické biochemie, klinické hematologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. října 2003
a lékařská péče v rozsahu:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. října 2003
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
praní prádla
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
testování, měření a analýzy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
psychologické poradenství a diagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 3. ledna 2008
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 3. ledna 2008
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 3. ledna 2008
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 3. ledna 2008
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
provozování nestátních zdravotnických zařízení:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Nymburk, Boleslavská, Nymburk druh a rozsah poskytované péče:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- preventivní, diagnostická, léčebná, závodní preventivní péče a nadstandardní péče v rozsahu:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace praktického lékaře pro dospělé a závodní preventivní péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 12. června 2007
- ordinace interny vč. diabetologie a závodní preventivní péče ( vč. EKG, ultrasonografie, SL, ergometrie, spirometrie ). Biompedance - jako nadstandard
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace ambul. očního lékaře a závodní preventivní péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
-ordinace ambul. urologie vč. ultrasonografie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
-ordinace ambul. gynekologie a závodní preventivní péče ( vč. ultrasonografie. Nahrávání záznamů dle přání gravidní na videokazetu jako nadstandard )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace FBLR vč úseku balneo, fyzikální terapie a léčebné rehabilitace, odd. komplexních ozdravných pobytů zaměstnanců ČD ( lůžek ) - rehabilitace a provozování zdravého životního stylu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace stomatologa
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace ambul. ortopeda
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace ambul. neurologa
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- centrum závodní preventivní péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- oddělení komplementu : radiodiagnostická vyšetřovna, akiaskopická a skiagrafická vyšetřovna sloužící k odběru biologického materiálu, místnost určená k aplikaci infusní terapie, doprava nemocných a návštěvní služba praktického lékaře
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
* Poděbradská 358, Nymburk
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ordinace praktického lékaře pro dospělé a závodní preventivní péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
* Železniční lékařská stanice, Kolín IV, Rorejcova 537
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- ambulantní diagnostická, léčebná a preventivní péče o dospělé, závodní lékařská péče v oboru všeobeckého lékařství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
* Čejetičky 33, hlavní nádraží Mladá Boleslav
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
- všeobecné lékařství, závodní preventivní péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. září 2005
* Železniční poliklinika Ostrava, Tyršova 34, 729 56 Moravská Ostrava druh a rozsah poskytované péče:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- poskytování zdravotnických služeb občanům podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů vydaných k jeho provedení v ambulancích:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Tyršova č. 34, Moravská Ostrava
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance: praktického lékaře pro dospělé, interní, gynekologická, chirurgická, ortopedická, psychiatrická, neurologická, kožní, ušní, nosní, krční
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
- oddělení: radiodiagnostiky, denzitometrie, klinické biochemie, klinické hematologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Špálova 5, Ostrava-Přívoz
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé, rehabilitační oddělení, sterilizační centrum
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Špálova 7, Ostrava-Přívoz
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* U dílen, Ostrava-Martinov
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
*Nádražní č. 2053, Frýdek-Místek
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Nádražní č. 1133, Český Těšín
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Nádražní č. 282, Bohumín
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ambulance praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Olomouc, Jeremenkova 40/1056, Olomouc druh a rozsah zdravotní péče:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
ambulantní péče, poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, a léčebná v oborech:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- všeobecného lékařství - praktický lékař pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- interní lékařství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- gastroenterologie a hepatologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- diabetologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- kardiologie, neurologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
- gynekologie a porodnictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- urologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ortopedie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- revmatologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- dermatovenerologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- chirurgie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- otorinolaryngologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- oftalmologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- radiodiagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- psychiatrie - léčba akoholismu a jiných toxikománií
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- klinická psychologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- klinická biochemie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- biologická laboratoř
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
- zdravotní transporty
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 12. června 2007
a lékárenská péče v rozsahu:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
1. výdejní činnost pro veřejnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
2. výdej a žádanky pro ambulatní zdrav. zařízení - trvalá činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
3. příprava - léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita - sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
4. kontrola - vstupní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
5. lékárenská pohotovostní služba
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Olomouc, pracoviště Přerov, Velké Novosady 8, 750 11 Přerov - druh a rozsah zdravotní péče:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
ambulantní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační a léčebná v oborech :
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- gastroenterologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- gynekologie a porodnictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- chirurgie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- interní lékařství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- kardiologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- klinická biochemie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- neurologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- otorinolaryngologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ortopedie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- radiodiagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- všeobecké lékařství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční nemocnice Praha, Italská 37, Praha 2 - druh a rozsah poskytované péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
zdravotní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační a léčebná, péče ambulantní, ústavní v oborech: ( péče ambulantní a péče lůžková )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- praktický lékař pro dospělé, interní lékařství, angiologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, klinická biochemie, radiodiagnostika, laboratoř hematologická, klinická psychologie, rehabilitační péče - absolvent VŠ, rehabilitační péče - absolvent SZŠ
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Plzeň, Švihovská 14, 301 48 Plzeň - druh a rozsah poskytované péče - ambulantní zařízení:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- všeobecké lékařství
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- pediatrie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- interní lékařství ( včetně diabetologie, gastroenterologie, alergologie a klinické imunologie )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- psychiatrie ( včetně dětské psychiatrie )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- dermatovenerologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- chirurgie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- urologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- gynekologie a porodnictví
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- ortopedie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- otorinolaryngologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- oftalmologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- klinická biochemie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- mikrobiologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- radiodiagnostika
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- hygiena a epidemiologie ( včetně hygieny práce a nemoci z povolání )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- lékárna základního typu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
- logopedie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
- dopravní zdravotní služba
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Plzeň , Železniční 7 - praktický lékař pro dospělé -
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Přeštice , Sedláčkova 533 - klinická biochemie a hematologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Stod, Hradecká 600 - klinická mikrobiologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
* Rokycany, Voldušská 750/II - lékařská mikrobiologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
* Plzeň, alej Svobody 55 - praktický lékař pro dospělé - praktický lékař pro děti a dorost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Město Touškov, U stadionu 21 - lékárna základního typu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Bor, Přimdská 501 - klinická biochemie a hematologie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Plasy, Manětínská 96 - klinická biochemie
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
* Veselí nad Lužnicí, J.V.Sládka 699 č.p. 818 - ambulantní léčebně preventivní zdravotní péče v oboru praktický lékař pro dospělé, praktické zubní lékařství a rehabilitační péče
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. listopadu 2004
* České Budějovice, Nádražní 12 - ordinace praktického lékaře pro dospělé
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Česká Třebová, Bezručovo nám. 446, 560 02 Česká Třebová - druh a rozsah péče:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
- všeobecké lékařství, radioterapie, radiodiagnostika, dermatovenerologie, neurologie, otorinolaringologie, aftalmologie, biochemická laboratoř, klinická psychologie, interní lékařství, psychiatrie, odborná rehabilitační péče, doprava nemocných a raněných, lékárna základního typu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 25. února 2004
* Železniční poliklinika Česká Třebová, Bezručovo nám. 446, 560 02 Čeká Třebová platí vlastnický vztah
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 25. února 2004
* Železniční poliklinika Česká Třebová, Bezručovo nám. 446, 560 02 Česká Třebová vlastnický vztah
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 7. října 2010
- Ambulantní léčebná, preventivní, diagnostická, poradenská zdravotní péče v oborech všeobecné lékařství, radiodiagnostika, interní lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, biochemická laboratoř, neurologie ( včetně EEG pracoviště), klinická onkologie ( mamologická poradna), klinická psychologie, rehabilitační péče ( s náplní činnosti podle Směrnice MZ ČSR č. 10/1986 Věstn. MZ ČSR § 29 a § 31)
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 12. června 2007
- Dopravní zdravotní služba
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 7. října 2010
- Lékárenská péče v lékárně základního typu v rozsahu osvědčení České lékárnické komory č. 76/2003
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 7. října 2010
- provozování nestátních zdravotnických zařízení dle platné registrace:
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 12. června 2007
* Rehabilitační zařízení ČD Kraskov, 538 05 Kraskov - vlastnický vztah
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 12. června 2007
- ambulantní zdravotní péče v oborech všeobecné lékařství, rehabilitační péče ( s náplní činnosti podle Směrnice MZ ČSR č. 10/1986 Věstn. MZ ČSR § 29 a § 31)
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 12. června 2007
* Palackého 217, 530 31 Pardubice - vlastnický vztah
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 7. října 2010
- ambulantní léčebná, preventivní, diagnostická, poradenská zdravotní péče v oboru všeobecké lékařství
zapsáno 25. února 2004
vymazáno 12. června 2007
- klinická psychologie
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 7. října 2010
- biochemická laboratoř
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 7. října 2010
- hygiena práce a nemocí z povolání
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 12. června 2007
2. výdej na žádanky pro ambulatní zdrav. zařízení - trvalá činnost
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 7. října 2010
- ambulance: praktického lékaře pro dospělé, interní, gynekologická, chirurgická, ortopedická, psychiatrická, neurologická, kožní, ušní, nosní, krční, klinické psychologie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
kardiologie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
neurologie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
neurologie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
klinická psychologie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
klinická logopedie
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
* Veselí nad Lužnicí, J.V.Sládka 699 č.p. 818 - ambulantní léčebně preventivní zdravotní péče v oboru praktický lékař pro dospělé
zapsáno 4. listopadu 2004
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Nymburk, Boleslavská, Nymburk druh a rozsah poskytované péče: - - ambulatní péče v rozsahu oboru praktické lékařství pro dospělé - - vnitřní lékařství včetně diabetologie a závodní preventivní péče (vč. EKG, ultrasonografie SL, ergometrie, spirometrie, bioimpedance - jako nadstandard) - - oftalmologie a závodní preventivní péče - - urologie vč. ultrasonografie - - gynekologie a porodnictví vč. závodní preventivní péče (vč. ultrasonografie, nahrávání záznamu dle přání gravidní na videokazetu jako nadstandard) - - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzikální terapie a léčebná rehabilitace - - zubní lékař - - ortopedie - - neurologie
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 12. června 2007
- centrum závodní preventivní péče - - oddělení komplementu: radiodiagnostická vyšetřovna, skiaskopická a skiagrafická vyšetřovna sloužící k odběru biologického materiálu, místnost určená k aplikaci infúzní terapie, doprava nemocných a raněných a návštěvní služba praktického lékaře
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 7. října 2010
* Poděbradská 358, Nymburk
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 12. června 2007
* Železniční lékařská stanice, Kolín IV, Rorejcova 537 - - praktické lékařství pro dospělé, závodní preventivní péče
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 7. října 2010
* Čejetičky 33, hlavní nádraží Mladá Boleslav - - praktické lékařství pro dospělé, závodní preventivní péče
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 7. října 2010
* Železniční poliklinika Nymburk, Boleslavská 1854, 282 02 Nymburk druh a rozsah poskytované péče: - - ambulatní péče v rozsahu oboru praktické lékařství pro dospělé - - vnitřní lékařství včetně diabetologie a a celotělové denzitometrie (vč. EKG, ultrasonografie SL, ergometrie, spirometrie, bioimpedance - jako nadstandard) - - oftalmologie a závodní preventivní péče - - urologie vč. ultrasonografie - - gynekologie a porodnictví vč. závodní preventivní péče (vč. ultrasonografie, nahrávání záznamu dle přání gravidní na videokazetu jako nadstandard) - - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzikální terapie a léčebná rehabilitace - - zubní lékař - - ortopedie - - neurologie
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
- pracovní lékařství
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
- Ambulantní léčebná, preventivní, diagnostická a poradenská zdravotní péče v oborech praktického lékařství pro dospělé, radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, onkologie ( mamologická poradna), klinická psychologie, rehabilitační péče ( s náplní činnosti podle Směrnice MZ ČSR č. 10/1986 Věstn. MZ ČSR § 29 a § 31)
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
- provozování nestátního zdravotnického zařízení:
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
- praktické lékařství pro dospělé
zapsáno 12. června 2007
vymazáno 7. října 2010
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. BOHUSLAV KOLÁŘ
Praha 8, Dolákova 554, PSČ 18100
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 15. července 2005
Ing. NADĚŽDA CHORKOVSKÁ
Kadaň, Chomutovská 1264, PSČ 43201
zapsáno 15. července 2005
vymazáno 22. března 2006
JUDr. MARIE SAILEROVÁ
Praha 10, Přespolní 2429, PSČ 10600
zapsáno 22. března 2006
vymazáno 21. února 2007
Ing. JAROSLAVA ŠMEJKALOVÁ
Dobříš, Lidická 491, PSČ 26301
zapsáno 21. února 2007
vymazáno 6. května 2010
Ing. PAVEL ŠVAGR, CSc.
Sedlčany, Žižkova 470, PSČ 26401
zapsáno 6. května 2010
vymazáno 7. října 2010
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., Výzkumný ústav železniční, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
Sídlo nebo umístění:
Praha 4, Novodvorská č.p. 1698, PSČ 14201
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
Předmět podnikání:
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
grafické práce a kresličské práce
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
technické činnosti v dopravě
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
opravy měřidel ( v oboru měření elektrických veličin a frekvence )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
polygrafická výroba
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
pořádání speciálních odborných školení ( kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
poskytování software
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
posuzování zjistitelnoti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
projektování elektrických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
reklamní a propagační činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
školení a vzdělávání pracovníků ostatních subjektů provozujících železniční dopravu včetně rekvalifikace těchto pracovníků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
školení, kvalifikace certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
testování, měření a analýzy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah ( včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
zkoušení drážních vozidel a zařízení ( vyjma činností uvedených v zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání )
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
montáž a opravy měřicí a regulační techniky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
zastupování v celním řízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LIBOR LOCHMAN
Praha 14, Stránského 1000, PSČ 19800
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 4. srpna 2005
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., DATIS, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
Sídlo nebo umístění:
Praha 8, Křižíkova č.p. 552, PSČ 18600
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
montáž a opravy měřící a regulační techniky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
poskytování software
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
projektování elektrických zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
reklamní a propagační činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
testování, měření a analýzy
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
poskytování technických služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MILOSLAV JAKEŠ
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Vránova 685/40, PSČ 62100
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 14. srpna 2004
Odštěpný závod:
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., Cestovní kancelář, odštěpný závod
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
Sídlo nebo umístění:
Praha 1, Hybernská č.p. 1034, PSČ 11000
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
Předmět podnikání:
hostinská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
pronájem movitých věcí
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
pronájem reklamních ploch
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
reklamní a propagační činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
reprografická činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
ubytovací služby
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
směnárenská činnost
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
poskytování služeb osobního charakteru
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
zprostředkování obchodu
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
zprostředkování služeb
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 20. ledna 2006
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PETR TIEFENBÖCK
Praha 5, Nad Zámečkem 388/45, PSČ 15000
zapsáno 20. října 2003
vymazáno 9. března 2005
Ing. PETR GREGOR
Chotěboř, Šumperská 1191, PSČ 58301
zapsáno 9. března 2005
vymazáno 15. září 2005
BLANKA JÍŠOVÁ
Praha 4, Vitošská 3410/1, PSČ 14300
zapsáno 15. září 2005
vymazáno 20. ledna 2006
Odštěpný závod:
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
Obchodní firma:
České dráhy, a.s., TELEMATIKA, odštěpný závod
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
Sídlo nebo umístění:
Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
Předmět podnikání:
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
pronájem reklamních ploch
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
pronájem movitých věcí
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
nakladatelská a vydavatelská činnost
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
reklamní a propagační činnost
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
zprostředkování obchodu
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005
Vedoucí odštěpného závodu:
RNDr. DAVID ŽÁK, Ph.D.
Pardubice - Nemošice, Sadová 355
zapsáno 14. srpna 2004
vymazáno 4. srpna 2005

Originál výpisu České dráhy, a.s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy České dráhy, a.s. Údaje byly staženy 20. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 70994226 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 70994226 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
České dráhy, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: české dráhy volná místa, volná místa české dráhy, české dráhy nabídka práce, české dráhy práce, české dráhy pracovní místa, volna mista ceske drahy, nabídka práce české dráhy, ceske drahy volna mista, volná pracovní místa ČESKÉ DRÁHY, české dráhy volná pracovní místa
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů