Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou IČO 00045438 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou - logo
IČO:00045438
Z. KAPITÁL:500 Kč
SCHRÁNKA:  xkt4c6y
DIČ: CZ00045438, Detail DIČ
ADRESA: Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Pod Budínem 1221 Rychnov nad Kněžnou 51601

Kontakty Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Poslední změny

a události Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

17.5.2017    Změna: Člen představenstva Věra Linhartová
17.5.2017    Vymazán člen představenstva Věra Linhartová
14.7.2016    Změna: Člen představenstva Věra Linhartová
14.7.2016    Změna: Člen představenstva, místopředseda Marcela Vanžurová
14.7.2016    Změna: Člen představenstva Josef Dušek
14.7.2016    Změna: Člen představenstva, předseda Ing. Milan Rozsíval
14.7.2016    Změna: Člen představenstva František Barvínek

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (84) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
23. července 1970
Spisová značka:
DrXXVI 320 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:
Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:
Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo:
00045438
Právní forma:
Družstvo
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Předmět činnosti:
činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor, b) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, e) zajišťování inženýrské činnosti a technické pomoci
Statutární orgán:
předseda představenstva:
 
Sídliště 1. máje 557, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Den vzniku funkce: 26. května 2016
Den vzniku členství: 26. května 2016
místopředseda představenstva:
 
Mírová 19, 517 50 Častolovice
Den vzniku funkce: 26. května 2016
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
Jiráskova 842, 517 54 Vamberk
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
Dobrušská 574, 517 73 Opočno
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
Sokolovská 1115, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
č.p. 198, 517 32 Přepychy
Den vzniku členství: 26. května 2016
Počet členů:
7
Způsob jednání:
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popřípadě místopředseda a další člen představenstva.
Kontrolní komise:
předseda kontrolní komise:
 
PETR MUSIL
Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Den vzniku funkce: 26. května 2016
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen kontrolní komise:
 
EVA LORENCOVÁ
Janáčkova 1156, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen kontrolní komise:
 
ROMAN BLAŽEK
Proškova 599, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Den vzniku členství: 26. května 2016
Počet členů:
3
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 500,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující členské schůze ze dne 10. dubna 1970, usnesením ustavující schůze představenstva z téhož dne a souhlasem Východočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 22. května 1970 zn.Org./Gr.
Podle usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 a rozhodnutí téhož orgánu ze dne 29.9.1973 č.j. 3540/org./10 se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30.11.1973 ve smyslu § 91/2 hosp. zák. a s ohledem na ustanovení čl. 58/b stanov organizace a čl. 25/3d stanov ČSBD družstva : Stavební bytové družstvo Slatina nad Zdobnicí, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 146, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení č. 81 předsednictva VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 ve spojení s usnesením č.113 ze dne 10.12.1973 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.12.1973 ve smyslu § 91/2 hospodářského zák. a ustanovení článku 58/b stanov a článku 25/3d stanov ČSBD družstva: Stavební bytové družstvo občanů v Doudlebách nad Orlicí zapsaného v podn. rejstříku pod Db 149, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 16.11.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 24.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 29.12.1973 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 10.12.1973 č.j. 4620/105/73 vydaným na základě usnesení čís. 112/d tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. prosince 1973 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců ELP Hlinsko - závod Skuhrov nad Bělou zapsaného v podnik. rejstříku pod č.j. Db 152 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 24.9.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 26.1.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1.1974 č.j. 4715/73-105/74 vydaným na základě usnesení č. 126/c tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. ledna 1974 družstva: Stavební bytové družstvo Potštejn zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 276 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 23.5.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 6.2.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1.1973 č.j. 2328/105/73, vydaným na základě usnesení č. 126/b předsednictva tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 28.2.1974 družstva: Stavební bytové družstvo občanů při JZD v Rovni zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 164 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 25.5.1974 a členské schůze přejímaného družstva ze dne 26. dubna 1974, dohody o sloučení uzavřené mezi těmito družstvy, ze dne 5.9.1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové, ze dne 17. června 1974, č.j. 2612/105/74 se zapisuje ke dni 30. září 1974 sloučení schválené k tomuto dni družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku Železniční průmyslové stavební výroby v Borohrádku zapsané pod Db 139 jako družstva přejímaného s timto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká bez likvidace a tímto dnem přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučeného družstva. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30. září 1974.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 12.4.1977, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 30.10.1976 a souhlasu Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 16.5.1977, usnesení č. 666 a/ se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. června 1977 družstva: Stavební bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou zaps.v podnik. rejstříku pod Db 303 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. Výmaz přejímaného družstva byl proveden v podnikovém rejstříku dne 30.6.1977.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstvaze dne 30.11.1978, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.11.1978, dohodou o sloučení uzavřenou mezi družstvy ze dne 15.12.1978 a souhlasem Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 13.12.1978, č.j. 4479/101.2/78 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1978 družstva: Stavební bytové družstvo občanů ve Vamberku, zapsané v podnik. rejstříku pod Db 118 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl proveden dne 29.12.1978.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 14.6.1979, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 14.5.1979, dohody o sloučení ze dne 20. června 1979 a schválení VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 28.6.1979, usn. č.262/b se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. července 1979 družstva Stavební bytové družstvo v Solnici - Db 155 s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Majetek a závazky zaniklého družstva převzalo toto družstvo jako přejímající.
Podle usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva občanů v Kostelci nad Orlicí ze dne 29.11.1979 přejímaného družstva, usnesení shromáždění delegátů ze dne 19.11.1979 přejímajícího družstva a souhlasu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12.1979, č.j. 4562/101/79 - usn. č.315 a/ a rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12.1979 - usn. č. 313, 314 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1979 družstev: Stavební bytové družstvo občanů v Kostelci nad Orlicí (Db 74), Stavební bytové družstvo občanů v Opočně (Db 72), Okresní výstavbové bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou (Db 231), jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace a přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučených družstev.
Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 2.6.1980 č.j. 2267/101/80 vydaném na základě usnesení č.375 d z 26.5.1980 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30. června 1980 ve smyslu § 91 odst. 2/ HZ "Stavební bytové družstvo občanů v Týništi nad Orlicí" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 22 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Originál výpisu Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou. Údaje byly staženy 20. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00045438 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00045438 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů