ŠKODA PRAHA a.s., Praha IČO 00128201 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA a.s. - logo
IČO:00128201
Z. KAPITÁL:670.6 milionů Kč
SCHRÁNKA:  wqhgi74
DIČ: CZ00128201, Detail DIČ
ADRESA: Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Duhová 1444 Praha 14000

Kontakty ŠKODA PRAHA a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON211 045 242
EMAILinfo@skodapraha.cz
WWWwww.skodapraha.cz

Poslední změny

a události ŠKODA PRAHA a.s.

20.3.2018    Vymazán člen dozorčí rady Dávid Hajmán
28.3.2017    Registrována nová emise CP ŠKODA PRAHA, 1257524ks/76CZK
28.3.2017    Registrována nová emise CP ŠKODA PRAHA, 575ks/1000000CZK
21.9.2016    Změna akcie 575 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  ... 1 257 524 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 76,- Kč  ...
21.9.2016    Změna akcie 1 257 524 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 76,- Kč  ... 575 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  ...
21.9.2016    Výmaz ostatních skutečností: Počet členů statutárního orgánu: 5 ...
21.9.2016    Výmaz ostatních skutečností: Počet členů dozorčí rady: 4 ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (94) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
10. prosince 1990
Spisová značka:
B 372 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
ŠKODA PRAHA a.s.
Sídlo:
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:
00128201
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
93401 Levice, Tatranská, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 1. května 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
Místopředseda představenstva:
 
Ve Střešovičkách 1087/43d, Střešovice, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 1. května 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
Člen představenstva:
 
82107 Bratislava, Kosodrevinová, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. května 2014
Člen představenstva:
 
Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou
Den vzniku funkce: 1. května 2015
Den vzniku členství: 1. května 2015
člen představenstva:
 
Ing. KAREL DUBA
Šimůnkova 1609/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 1. srpna 2016
Počet členů:
4
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně alespoň dva členové představenstva. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, případně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
 
Ing. PAVEL CYRANI, MBA
Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
Den vzniku funkce: 1. dubna 2014
Den vzniku členství: 1. dubna 2014
Místopředseda dozorčí rady:
 
Janovická 653/1, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. dubna 2014
Den vzniku členství: 1. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
Den vzniku funkce: 4. září 2015
Den vzniku členství: 4. září 2015
Počet členů:
3
Jediný akcionář:
ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Akcie:
1 257 524 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 76,- Kč
575 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
670 571 824,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ze dne 29.11.1990. Zakladatel současně vypracoval stanovy a jmenoval orgány společnosti.
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA PRAHA a.s. rozhodl takto: Základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 1.257.524.000,- Kč se snižuje o částku 1.161.952.176,- Kč na 95.571.824,- Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let a dobrovolná tvorba rezervního fondu dle § 216a odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.161.952,176,- Kč bude naloženo takto: - částka 1.153.498.514,52 Kčbude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, - částka 8.453.661,48 Kč (jež nepřesahuje 10 % základního kapitálu) bude převedena do zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu (způsob) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií v souladu s § 213a obchodního zákoníku v platném znění z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 76,- Kč.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. září schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 575.000.000,-- Kč (pětsetsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 575 (pětsetsedmdesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Údaje dle ustanovení § 485, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se neuvádějí, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK.
7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 35 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
Sídlo nebo umístění:
93401 Levice, kpt. Nálepku, Slovenská republika
Předmět podnikání:
nákup a prodej v rozsahu volných ohlašovacích živností
průzkum trhu a nabídková činnost
poradenská činnost v oblasti přípravy realizace a uvedení do provozu investičních celků a zařízení
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a nádob
provozování revizních zkoušek a zkoušek způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
ubytovací služby s výjimkou ubytovacích služeb, na které se vyžaduje státní povolení
defektoskopie svárů
garační a diagnostické měření
stavba a demontáž lešení
revize a zkoušky rozvodů technických plynů
výroba a montáž technologických a energetických strojů a zařízení
tryskání kovových výrobků
truhlářské práce
zámečnictví
kovoobrábění
rozmnožovací a kopírovací služby
silniční motorová doprava - veřejná nákladní
výkon činnosti stavbyvedoucího - pozemní stavby
výkon činnosti stavebního dozoru - pozemní stavby
provádění dopravních staveb
provádění inženýrských staveb
provádění průmyslových staveb
provádění bytových a občanských staveb
stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek
Vedoucí odštěpného závodu:
82107 Bratislava, Kosodrevinová, Slovenská republika

Originál výpisu ŠKODA PRAHA a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík ŠKODA PRAHA a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy ŠKODA PRAHA a.s. Údaje byly staženy 23. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00128201 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00128201 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
ŠKODA PRAHA a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů