Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrava IČO 24261980 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Kofola ČeskoSlovensko a.s. Kofola ČeskoSlovensko a.s. - logo
IČO:24261980
Z. KAPITÁL:2.2 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  da4j73b
DIČ: CZ24261980, Detail DIČ
ADRESA: Nad Porubkou 2278/31A, Poruba, 708 00 Ostrava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Nad Porubkou 2278 Ostrava 70800

Poslední změny

a události Kofola ČeskoSlovensko a.s.

2.8.2017    Zapsán člen představenstva Marián Šefčovič
2.8.2017    Zapsán člen dozorčí rady MARTIN CHOCHOLÁČEK
2.8.2017    Vymazán člen dozorčí rady Ivan Jakúbek
2.8.2017    Vymazán člen představenstva ROMAN ZÚRIK
28.3.2017    Registrována nová emise CP KOFOLA ČS, 22295000ks/100CZK
28.3.2017    Registrována nová emise CP KOFOLA VAR/18, 110ks/3000000CZK
28.3.2017    Společnost administrátorem emise CP KOFOLA VAR/18

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (20) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
12. září 2012
Spisová značka:
B 10735 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Sídlo:
Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo:
24261980
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Pod Myslivnou 671, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Den vzniku členství: 17. června 2015
předseda představenstva:
 
Na Vyhlídce 709, 747 41 Hradec nad Moravicí
Den vzniku funkce: 19. září 2015
Den vzniku členství: 18. září 2015
člen představenstva:
 
Veleslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava
Den vzniku členství: 16. června 2015
člen představenstva:
 
Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Den vzniku členství: 18. září 2015
člen představenstva:
 
Čechova 1445, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 18. září 2015
člen představenstva:
 
91901 Suchá nad Parnou, Zvončín 235, Slovenská republika
Den vzniku členství: 21. června 2017
Počet členů:
6
Způsob jednání:
Společnost zastupují ve všech věcech dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Chelčického 885/38, Kateřinky, 747 05 Opava
Den vzniku funkce: 18. června 2015
Den vzniku členství: 17. června 2015
člen dozorčí rady:
 
Kotršova 185/9, Jaktař, 747 07 Opava
Den vzniku členství: 17. června 2015
člen dozorčí rady:
 
03-984 Varšava, Mariana Pisarka 17, Polská republika
Den vzniku členství: 15. září 2015
člen dozorčí rady:
 
40500 Even Yehuda, 41 Hameyasdim st., 2nd Floor, Izraelský stát
Den vzniku členství: 15. září 2015
člen dozorčí rady:
 
č.p. 1423, 739 95 Bystřice
Den vzniku členství: 15. září 2015
člen dozorčí rady:
 
90864 Chropov, Chropov 21, Slovenská republika
Den vzniku členství: 21. června 2017
Počet členů:
6
Akcie:
22 295 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:
2 229 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada společnosti konaná dne 12. října 2015 přijala toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 200 000 000,-- Kč (dvě miliardy dvě stě milionů korun českých) vydáním 22 000 000 (dvaceti dvou milionů) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), 2.nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitými vklady předem určenými zájemci; upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; pokud nedojde ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií, usnesení o zvýšení základního kapitálu se zrušuje; pokud dojde k odstoupení od nebo k jinému ukončení kterékoliv ze smluv o úpisu akcií uzavřených v souvislosti se schvalovaným zvýšením základního kapitálu, má se za to, že nedošlo ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií; 3.nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; 4.nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou stávající akcionáři společnosti, následujícím způsobem: 4.1.11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto KSM Investment S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 560A, Rue de Neudorf, L - 2220 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo: B120149 (dále jen "Upisovatel 1"); 4.2.9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto CED GROUP S.a r.l., společnosti s ručením omezeným založené a existující dle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo B141278 (dále jen "Upisovatel 2"); 4.3.580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Renému Musilovi, datum narození: 7. listopadu 1969, bytem na adrese Veleslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava, Česká republika (dále jen "Upisovatel 3"); a 4.4.580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Tomáši Jendřejkovi, datum narození: 3. prosince 1966, bytem na adrese Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika (dále jen "Upisovatel 4"); 5.emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 7 589 120 000,-- Kč (sedm miliard pět set osmdesát devět milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých); 6.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 1 ve formě 712 400 (sedmi set dvanácti tisíc čtyř set) kusů zaknihovaných kmenových akcií Kofola S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži pod číslem KRS 0000134518 a číslem REGON 012771739 (dále jen "Kofola PL") znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 12 682 973 kusů listinných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 000.000.001 až 010.673.667 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[1], (ii) číslo 010.673.668 až 011.562.973 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[2], a (iii) číslo 011.562.974 až 012.682.973 nahrazených hromadnou akcií č. 1 B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 1"); nepeněžitý vklad Upisovatele 1 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 901 945 970,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion devět set čtyřicet pět tisíc devět set sedmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1"). Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 byla určena vynásobením počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 a ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL stanovené v souladu s ust. § 468 zákona o obchodních korporacích potvrzením Trigon Dom Maklerski S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polska, se sídlem ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polská republika, polským obchodníkem s cennými papíry a účastníkem polského centrálního depozitáře cenných papírů (polsky Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) ze dne 9. října 2015 (dále jen "Potvrzení společnosti Trigon"); dle Potvrzení společnosti Trigon je vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s 1 (jednou) akcií společnosti Kofola PL na varšavské burze cenných papírů v období od 10. dubna 2015 do 9. října 2015, a tedy cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL, 45,33 PLN, která odpovídá v přepočtu na české koruny podle kurzu devizového trhu zveřejněného Českou národní bankou ke dni 9. října 2015 (1 PLN = 6,426 Kč) částce 291,29058 Kč (dále jen "Cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL"); za Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 bude vydáno 11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 1"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 901 877 401,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedna koruna česká) na všechny Nové akcie Upisovatele 1 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 1"). Rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 1 ve výši 68 569,-- Kč (šedesát osm tisíc pět set šedesát devět korun českých) bude vrácen Upisovateli 1 na jeho účet č. IBAN: CZ9001000000359075720257, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 7.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 2 ve formě 11 283 153 (jedenácti miliónů dvou set osmdesáti tří tisíc sto padesáti tří) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 2"); nepeněžitý vklad Upisovatele 2 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 286 676 182 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 bude vydáno 9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 2"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 286 618 129 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set osmnáct tisíc jedno sto dvacet devět korun českých) na všechny Nové akcie Upisovatele 2 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 2"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 2 ve výši 58 053 Kč (padesát osm tisíc padesát tři korun českých) bude vrácen Upisovateli 2 na jeho účet č. IBAN: LU520611942052600EUR, SWIFT: SGABLULL; 8.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 3 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 200.209 kusů listinných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 012.883.134 až 013.056.148 nahrazených hromadnou akcií č. 3A, a (ii) číslo 013.056.149 až 013.083.342 nahrazených hromadnou akcií č. 3B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 3"); nepeněžitý vklad Upisovatele 3 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 323 153,-- Kč (dvě stě milionů tři sta dvacet tři tisíc jedno sto padesát tři korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 bude vydáno 580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 3"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 319 307,-- Kč (dvě stě milionů tři sta devatenáct tisíc tři sta sedm korun českých) na všechny Nové akcie Upisovatele 3 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 3"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 3 ve výši 3 846,-- Kč (tři tisíce osm set čtyřicet šest korun českých) bude vrácen Upisovateli 3 na jeho účet č. IBAN:CZ5501000000942833640247, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 9.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 4 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele a 200.160 kusů listinných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele, série F, číslo 012.682.974 až 012.883.133 nahrazených hromadnou akcií č. 2 (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 4"); nepeněžitý vklad Upisovatele 4 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 308 880,-- Kč (dvě stě milionů tři sta osm tisíc osm set osmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 budou vydány 580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 4"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 305 164,-- Kč (dvě stě milionů tři sta pět tisíc jedno sto šedesát čtyři koruny české) na všechny Nové akcie Upisovatele 4 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 4"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 4 ve výši 3 716,-- Kč (tři tisíce sedm set šestnáct korun českých) bude vrácen Upisovateli 4 na jeho účet IBAN: CZ1901000000194466410237, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 10.předem určení zájemci jsou povinni upsat nové akcie do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a vnést své nepeněžité vklady do 7 (sedmi) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to na základě smlouvy uzavřené se společností v místě advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Valná hromada společnosti konaná dne 10. listopadu 2015 v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK pověřila představenstvo společnosti, aby v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti ve lhůtě 5 let ode dne rozhodnutí rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, nejvýše však o 27 500 000,-- Kč (dvacet sedm miliónů pět set tisíc korun českých), a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých).
Na svém zasedání konaném dne 1. prosince 2015 přijalo představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: V návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu ze dne 10. listopadu 2015, které tvoří součást notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady č. NZ 1279/2015, N 1257/2015 vypracovaného dne 10. listopadu 2015 jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře se sídlem v Havlíčkově Brodě, rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně: 1)základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27.500.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), vydáním 275.000 (slovy: dvou set sedmdesáti pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých) 2)upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3)upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští 4)nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 5)všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Erste Group Bank AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika, zapsané v obchodním rejstříku Rakouské republiky pod registračním číslem FN 33209 m 6)akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 7)lhůta k upsání činí jeden (1) den ode dne tohoto rozhodnutí 8)emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 510,-- Kč (slovy: pět set deset korun českých), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 140 250 000,-- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) 9)upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) dne ode dne upsání akcií na bankovní účet Společnosti č. 6, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
V důsledku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (a) Kofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, v souladu s Projektem přeshraniční fúze sloučením ze dne 18.4.2016 přešlo na obchodní společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., jako nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností: (a) Kofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000.

Originál výpisu Kofola ČeskoSlovensko a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Kofola ČeskoSlovensko a.s. Údaje byly staženy 10. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 24261980 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 24261980 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Kofola ČeskoSlovensko a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů