AGRA GROUP a.s., Střelské Hoštice IČO 26020343 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: AGRA GROUP a.s. AGRA GROUP a.s. - logo
IČO:26020343
Z. KAPITÁL:36.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  pjccmpy
DIČ: CZ26020343, Detail DIČ
ADRESA: Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Tovární 201 Střelské Hoštice 38715

Kontakty AGRA GROUP a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON383 399 737  - ústředna
EMAILinfo@agra.cz
WWWwww.agra.cz

Poslední změny

a události AGRA GROUP a.s.

19.12.2017    Nabídky práce: AGRA GROUP a.s. inzeruje jednu aktivní pracovní pozici
10.10.2017    Změna: Člen představenstva Lada Faměrová
10.10.2017    Zapsán člen představenstva TOMÁŠ KOPENEC
10.10.2017    Vymazán člen představenstva Lada Faměrová
26.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1071/SL57/KSCB zpráva o vztazích Zpráva o vztazích
26.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1071/SL58/KSCB výroční zpráva [2016] Výroční zpráva
26.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1071/SL59/KSCB účetní závěrka [2016] Příloha účetní závěrky

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (10) |  sbírka listin (60)

Datum vzniku a zápisu:
7. ledna 2000
Spisová značka:
B 1071 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
AGRA GROUP a.s.
Sídlo:
Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice
Identifikační číslo:
26020343
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Čáslavská 1997/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 10. října 2016
Den vzniku členství: 10. října 2016
člen představenstva:
 
Sokolovská 1335, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 18. září 2017
člen představenstva:
 
Sokolovská 1335, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 18. září 2017
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Lidická 209, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku funkce: 10. října 2016
Den vzniku členství: 10. října 2016
člen dozorčí rady:
 
č.p. 94, 342 01 Žichovice
Den vzniku členství: 10. října 2016
Počet členů:
2
Jediný akcionář:
Čáslavská 1997/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Akcie:
3 600 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:
36 000 000,- Kč
Splaceno: 36 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Zakladateli jsou: 1. Mgr. JIŘÍ KOPENEC 64 12 14/0207, Praha 3, Čáslavská 3, 130 00 2. LADA FAMĚROVÁ 66 53 25/1506, Strakonice, Mládežnická 1237, 386 01 3. JOSEF HEJDUK 72 08 14/1985, Horažďovice, Hradešice 28, 341 01 V zakladatelské smlouvě učiněné formou notářského zápisu ze dne 16.12.1999 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatelé splatili ve stanovených poměrech celé základní jmění společnosti, které je představováno finanční hotovostí tak, jak je uvedeno v zakladatelské smlouvě.
Provozovna na adrese: AGRA GROUP a.s., Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice.
Společnost AGRA GROUP a.s., jako společnost nástupnická, převzala podle projektu fúze sloučením ze dne 6.6.2013 jmění zanikajících společností NB REAL a.s. se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1332, PSČ 504 01, IČ 275 50 818 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2819), BONAGER s.r.o. se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 260 34 492 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 10498), Dogtor s.r.o. se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, PSČ 387 15, IČ 261 08 437 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 14462) a Top AGRO Management s.r.o. se sídlem Strakonice, Lidická 203, PSČ 386 01, IČ 624 97 596 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 4507).
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
Valná hromada společnosti přijala dne 10.10.2016 následující usnesení: 1.Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům ostatních minoritních akcionářů (tj. všech akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence , bydlištěm Praha 3, Vinohrady, Čáslavská 1997/3, PSČ 130 00, a to za protiplnění ve výši 154.147,-Kč (jedno sto padesát čtyři tisíce jedno sto čtyřicet sedm korun českých) za každý účastnický cenný papír společnosti, tj. za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0005126789. 2.Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům ostatních minoritních akcionářů přechází na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3.Pověřená osoba poskytne protiplnění (včetně obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů) oprávněné osobě nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. Protiplnění bude vyplaceno na účet akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti. Pověřená osoba bude za hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence poskytovat protiplnění po dobu jednoho (1) kalendářního měsíce ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři Mgr. Jiřímu Kopencovi. Po tomto okamžiku poskytne protiplnění oprávněným osobám hlavní akcionář Mgr. JIŘÍ KOPENEC nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby s jejím úředně ověřeným podpisem, příp. s ověřeným podpisem zmocněnce oprávněné osoby, přičemž musí být také doložen originál či ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby jako zmocnitele. 4.Oprávněnými osobami jsou vlastníci účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. Pokud jsou účastnické cenné papíry společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnických cenných papírů společnosti prokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. 5.Hlavní akcionář Mgr. JIŘÍ KOPENEC přede dnem konání této valné hromady předal protiplnění pověřené osobě, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 a tuto skutečnost společnosti doložil. 6.Hlavní akcionář Mgr. JIŘÍ KOPENEC v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doložil vlastnictví akcií společnosti ke dni podání žádosti o nucený přechod účastnických cenných papírů (tj. ke dni 13.9.2016) a současně k rozhodnému dni k účasti na valné hromady (tj. ke dni 3.10.2016). 7.Hlavní akcionář Mgr. JIŘÍ KOPENEC dále doložil přiměřenost výše protiplnění znaleckým posudkem č. 4 143/VII/16 vypracovaným dne 14.7.2016 znalcem Ing. Jiřím Kudrem.
Akcie společnosti jsou převoditelné na třetí osobu, která není akcionářem společnosti pouze se souhlasem valné hromady. K převodu akcií na osobu, která je akcionářem společnosti, se souhlas valné hromady nevyžaduje.

Originál výpisu AGRA GROUP a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1071/SL60/KSCB účetní závěrka [2016], zpráva auditora Zpráva auditora 26.06.2017 26.06.2017 12
B 1071/SL59/KSCB účetní závěrka [2016] Příloha účetní závěrky 26.06.2017 26.06.2017 22
B 1071/SL58/KSCB výroční zpráva [2016] Výroční zpráva 26.06.2017 26.06.2017 6
Sbírka listin AGRA GROUP a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík AGRA GROUP a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy AGRA GROUP a.s. Údaje byly staženy 19. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26020343 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26020343 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
AGRA GROUP a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů