Karlovarská krajská nemocnice a.s., Karlovy Vary IČO 26365804 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Karlovarská krajská nemocnice a.s. - logo
IČO:26365804
Z. KAPITÁL:170.4 milionů Kč
SCHRÁNKA:  jfvepy2
DIČ: CZ26365804, Detail DIČ
ADRESA: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Bezručova 1190 Karlovy Vary 36001

Kontakty Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON354 225 111  - ústředna
EMAILjosef.marz@kkn.cz
WWWwww.nemkv.cz

Poslední změny

a události Karlovarská krajská nemocnice a.s.

20.4.2018    Nabídky práce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. inzeruje 20 aktivních pracovních pozic
15.2.2018    Změna akcie 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 374 000,- Kč  ... 169 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  ...
15.2.2018    Změna kapitálu z 140 374 000 na 170 374 000
15.2.2018    Zápis ostatních skutečností: Dne 18.12.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři ...
5.9.2017    Změna kapitálu z 130 374 000 na 140 374 000
5.9.2017    Změna akcie 129 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  ... 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 374 000,- Kč  ...
5.9.2017    Zápis ostatních skutečností: Dne 22.5.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (66) |  sbírka listin (163)

Datum vzniku a zápisu:
17. prosince 2003
Spisová značka:
B 1205 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo:
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo:
26365804
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, obchod a služby nezapsané v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Borecká 1061, 363 01 Ostrov
Den vzniku funkce: 1. června 2017
Den vzniku členství: 1. června 2017
místopředseda představenstva:
 
MUDr. JOSEF MÄRZ
Baarova 470/12, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 1. června 2017
Den vzniku členství: 1. června 2017
člen představenstva:
 
Táborská 392/11, Háje, 350 02 Cheb
Den vzniku členství: 1. června 2017
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že společnost zastupuje předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
Dozorčí rada:
místopředseda dozorčí rady:
 
MUDr. Jan Valeš
Sokolovská 1023/39, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 8. června 2016
Den vzniku členství: 6. června 2016
člen dozorčí rady:
 
5. května 132, 351 35 Plesná
Den vzniku členství: 6. června 2016
člen dozorčí rady:
 
Bezručova 2200/6, 350 02 Cheb
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
U Kolny 400/2, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
předseda dozorčí rady:
 
Česká 154, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 23. ledna 2017
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
č.p. 247, 360 01 Jenišov
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Mezirolí 209, 362 25 Nová Role
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Počet členů:
7
Jediný akcionář:
Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168
Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 36001
Akcie:
169 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 374 000,- Kč
Základní kapitál:
170 374 000,- Kč
Splaceno: 170 374 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti Nemocnice Sokolov, spol. s r.o. se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01, identifikační číslo 26365812 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15725, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a jmění společnosti Nemocnice Cheb, spol. s r.o. se sídlem Cheb, K nemocnici 17, PSČ 350 02, identifikační číslo 26365782 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15724, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Dne 2. července 2008 rozhodl Karlovarský kraj jakožto jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 52.000.000,- Kč. Upisování nad částku 30.000.000,- Kč není přípustné. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií s tím, že jediný akcionář společnosti Karlovarský kraj plně využívá svého přednostního práva k úpisu všech nových akcií. Přednostní právo k úpisu akcií bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši jedné celé a 8/22 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Půjde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v listinné podobě. Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem. Úpis akcií bude proveden na základě smlouvy o upsání akcií, jež bude uzavřena v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Karlovarská krajská nemocnice a.s. a Karlovarským krajem jakožto jediným akcionářem a to v sídle společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s tím, že počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva k úpisu akcií a uzavření smlouvy o úpisu akcií bude písemně oznámen společností akcionáři bez zbytečného odkladu dopisem doručeným do sídla akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude v plné výši splacen ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláště k tomuto zřízený účet u banky České spořitelny a.s., pobočka Sokolov, č.ú. 809.
Dne 18.9.2013 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32.000.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 52.000.000,- Kč na částku 84.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tzn. nad částku 32.000.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 32 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč, vydaných v listinné podobě. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude zaslán předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány v sídle společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 32.000.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech akcií peněžitým vkladem ve výši 32.000.000,- Kč nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s., který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno číslo účtu 107-5692.
Dne 10.3.2014 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 36.374.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 84.000.000,- Kč na částku 120.374.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tzn. nad částku 36.374.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno úpisem 36 nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 35 akcií ve výši 1.000.000,- Kč a 1 akcie ve výši 1.374.000,- Kč. Všechny akcie byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií byl proveden nepeněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem dne 1.4.2014. Celkový emisní kurs všech 36 upisovaných akcií činí 36.374.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná pro 35 akcií její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč, emisní kurs pro jednu akcii se rovná její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.374.000,- Kč. Předem určený zájemce splatil emisní kurs všech akcií vnesením nepeněžitého vkladu ve výši 36.374.000,- Kč - pozemku parc. č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 6, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Martinem Polepilem na částku 28.459.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3535-399/2013 ze dne 21.11.2013 a pozemku parc. č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na LV č. 4071, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Janem Ryšavým na částku 7.915.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 119-6819/2013 ze dne 20.11.2013, a to vše na základě předání prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu společnosti ze dne 11.4.2014.
Dne 6.3.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 130.374.000 Kč (sto třicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 000 20 478, který se vzdal přednostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
Dne 22.5.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 70891168, který se vzdal přednostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
Dne 18.12.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 170.374.000 Kč (sto sedmdesát milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 30 (třicet) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČO: 708 91 168, který se vzdal přednostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

Originál výpisu Karlovarská krajská nemocnice a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1205/SL164/KSPL notářský zápis [NZ 694/2017] 22.05.2017 05.09.2017 6
B 1205/SL163/KSPL stanovy společnosti 06.03.2017 29.08.2017 18
B 1205/SL162/KSPL stanovy společnosti 24.07.2017 29.08.2017 18
Sbírka listin Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Karlovarská krajská nemocnice a.s. Údaje byly staženy 21. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26365804 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26365804 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Karlovarská krajská nemocnice a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Karlovarská krajská nemocnice a.s..

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů