MND a.s., Hodonín IČO 28483006 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: MND a.s. MND a.s. - logo
IČO:28483006
Z. KAPITÁL:1.0 miliarda Kč
SCHRÁNKA:  cnxfiht
DIČ: CZ699003312, Detail DIČ
ADRESA: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Úprkova 807 Hodonín 69501

Kontakty MND a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON518 315 111  - recepce
EMAILinfo@mnd.cz
WWWwww.mnd.cz

Poslední změny

a události MND a.s.

19.12.2017    Zápis ostatních skutečností: Na základě smlouvy o zákazu zřízení zástavního práva k akciím (Agreement on negative pledge of shares) vydaných společností MND a.s. ...
25.8.2017    Člen dozorčí rady Ing. Pavel Šaroch, změna adresy
1.1.2017    Vymazán člen představenstva ARIC CUNNINGHAM
16.1.2016    Změna: Člen představenstva, místopředseda Helmut Langanger, změna adresy
16.1.2016    Změna: Člen představenstva, předseda Karel Komárek
16.1.2016    Člen dozorčí rady JUDr. Josef Novotný
16.1.2016    Změna: Člen dozorčí rady, předseda Ing. Robert Kolář, změna adresy

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (23) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
3. listopadu 2008
Spisová značka:
B 6209 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
MND a.s.
Sídlo:
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 69501
Identifikační číslo:
28483006
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb.: § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, § 2 písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, § 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 2 písm. f) zvláštní zásahy do zemské kůry, § 2 písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 2 písm. h) báňská záchranná služba § 2 písm. i) důlně měřické činnost, § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3.
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výkon zeměměřických činností
geologické práce
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zámečnictví, nástrojářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba plynu
obchod s plynem
obchod s elektřinou
Předmět činnosti:
získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání
pronájem nemovitostí, bytů a nabytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2015
Den vzniku členství: 29. listopadu 2015
místopředseda představenstva:
 
2231 Strasshof, Brahmsgasse, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2015
Den vzniku členství: 29. listopadu 2015
člen představenstva:
 
Hradní 118, 250 73 Jenštejn
Den vzniku členství: 1. prosince 2013
člen představenstva:
 
451 36 Essen, Siepenstrasse 90, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. prosince 2013
člen představenstva:
 
K Potokům 173, 252 03 Řitka
Den vzniku členství: 29. listopadu 2015
Počet členů:
5
Způsob jednání:
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Petříkov 100, 788 25 Ostružná
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2015
Den vzniku členství: 29. listopadu 2015
člen dozorčí rady:
 
Ke Kulišce 2303/7, Dejvice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 15. října 2014
člen dozorčí rady:
 
Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 29. listopadu 2015
Počet členů:
3
Jediný akcionář:
MND Group AG
6004 Lucern, Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace
Registrační číslo: CHE-488.401.517
Akcie:
50 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
Základní kapitál:
1 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.), IČ: 284 83 006, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, je právním nástupcem společnosti MND a.s., IČ: 277 32 932, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4926, společnosti Moravské naftové doly, a.s., IČ: 262 88 583, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760 a společnosti EUROPGAS a.s., IČ: 255 72 709, se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6449, které zanikly fúzí sloučením se společností MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.). V rámci fúze sloučením přešlo na společnost MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.) jmění zanikajících společností MND a.s., Moravské naftové doly, a.s. a EUROPGAS a.s.
Na společnost MND a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku přeshraniční fúze formou sloučení společnosti CORBINO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 226660, společnosti MND ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 237279, společnosti EURO-GEOLOGIC, a.s., se sídlem Bratislava, Tomášikova 26, PSČ 821 01, Slovenská republika, IČ: 358 32 461, a společnosti MND Production a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 262 89 474, jako zanikajících společností, jmění zanikajících společností. Rozhodným dnem přeshraniční fúze sloučením je 01.01.2011. Na společnost MND a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 277 32 894, odštěpením sloučením se společností MND a.s. část jmění rozdělované společnosti MND Gas Storage a.s., která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 14.04.2011. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením je 01.01.2011.
V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti MND a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností GLOBULA a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 285 06 065, v jehož rámci došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti MND a.s. a k jeho přechodu na nástupnickou společnost GLOBULA a.s. V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti MND a.s. odštěpením se vznikem nové akciové společnosti MND E&P a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 293 01 564, v jehož rámci došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti MND a.s. a k jeho přechodu na nově vzniklou nástupnickou společnost MND E&P a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě smlouvy o zákazu zřízení zástavního práva k akciím (Agreement on negative pledge of shares) vydaných společností MND a.s. ze dne 15. listopadu 2017 uzavřené mezi MND Group AG, se sídlem na adrese 6004 Lucern, Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-488.401.517, jako poskytovatelem zajištění a společností Komerční banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, identifikační číslo: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií (jak jsou definovány ve Smlouvě; anglicky Share) a Práv spojených s akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě; anglicky Share Right) ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva (bez předchozího písemného souhlasu Komerční banky a.s.) a zákaz prodat, převést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s Akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě) nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kdy omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle však do 31. prosince 2025.

Originál výpisu MND a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík MND a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy MND a.s. Údaje byly staženy 29. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 28483006 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 28483006 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
MND a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: mnd a.s. hodonín - kontakty, mnd a.s., Mnd, mnd recenze, krajský soud Brno značka oddíl B vložka č.6209, mnd majitel, mnd hodonín, www.mnd.cz
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů