Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Praha IČO 46973451 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - logo
IČO:46973451
Z. KAPITÁL:283.4 milionů Kč
SCHRÁNKA:  3ncedf2
DIČ: CZ46973451, Detail DIČ
ADRESA: Římská 2135/45, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Římská 2135 Praha 12000

Kontakty Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON222 119 111  - generální ředitelství
EMAILpraha@hvp.cz  - pobočka
WWWwww.hvp.cz

Poslední změny

a události Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

23.1.2018    Nabídky práce: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. inzeruje jednu aktivní pracovní pozici
4.7.2017    Změna: Člen dozorčí rady, předseda Ing. Karel Richter
5.6.2017    Změna akcie 2 952 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 94,- Kč Akcie jsou vydány ... 2 952 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 96,- Kč Akcie jsou vydány ...
5.6.2017    Změna kapitálu z 277 488 000,-Kč, splaceno: 100% na 283 392 000,-Kč, splaceno: 100%
5.6.2017    Zápis ostatních skutečností: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, ...
28.3.2017    Registrována nová emise CP HASIČSKÁ VZÁJ.POJ., 2952000ks/94CZK
9.3.2017    Zapsán člen představenstva Ing. Josef Moravec

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (65) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
11. listopadu 1992
Spisová značka:
B 2742 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Sídlo:
Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 12000
Identifikační číslo:
46973451
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj."), příloha č. 1 k ZPoj.; - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodu I. písm. a), b), c) a bodu II., - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1,3,4,7,8,9,10 písm. a), b), c), 13, 16 písm. d), e),18.
2. činnost související s pojišťovací činností podle ZPoj. - zprostředkovatelská činnost podle ZPoj., - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle ZPoj., - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj. - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
3. zajišťovací činnost pro neživotní zajištění
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Vinohradská 1695/152, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 13. května 2013
předseda představenstva:
 
Ukrajinská 2587, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 30. dubna 2015
Den vzniku členství: 30. dubna 2015
člen představenstva:
 
Vaníčkova 2211, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 17. února 2016
člen představenstva:
 
Na hutích 693/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 17. května 2016
člen představenstva:
 
Kazimírova 499/11, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 23. února 2017
Způsob jednání:
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva .
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Na Rafandě 66, 250 82 Tuklaty
Den vzniku funkce: 9. června 2017
Den vzniku členství: 9. června 2017
člen dozorčí rady:
 
Markušova 1637/12, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. května 2014
člen dozorčí rady:
 
Vinohradská 1596/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 5. června 2015
člen dozorčí rady:
 
Slinková 950/1, Radotín, 153 00 Praha 5
Den vzniku členství: 5. června 2015
člen dozorčí rady:
 
Kozmíkova 1101/4, Hostivař, 102 00 Praha 10
Den vzniku členství: 5. června 2015
člen dozorčí rady:
 
č.p. 219, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
Den vzniku členství: 23. června 2016
Akcie:
2 952 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 96,- Kč
Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Převoditelnost akcie na jméno je omezena souhlasem představenstva.
Základní kapitál:
283 392 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku. Valná hromada uděluje představenstvu pověření, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nejvýše o jednu třetinu dosavadního základního kapitálu tj. maximálně o 82.656.000,- Kč, a to upisováním kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 84,- Kč, vydaných na jméno v zaknihované podobě. Určením emisního kursu akcií je pověřeno představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrované a jejich převod bude možný jen se souhlasem představenstva. Emisní kurs lze splácet i nepeněžitými vklady. V takovém případě o ocenění nepěněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, rozhodne představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. Pověření valná hromada představenstvu uděluje na dobu pěti let, tj. nejdéle do 1.6.2013.
Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč (padesát milionů jedno sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,- Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci (strategickému investorovi). Akcie mohou být upsány pouze tak, že celé emisní ážio a alespoň 30 % (třicet procent) nominální hodnoty upsaných akcií musí být splaceny nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií; zbývající část nominální hodnoty upsaných akcií musí být splacena nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4. 2015 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce patnáct).
Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů dozorčí rady: 6
Valná hromada tímto, v souladu s §§ 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,-Kč (padesát milionů sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,-Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 3.6.2020 (třetího června roku dva tisíce dvacet).
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 5.904.000,- Kč (pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých), tj. z 277.488.000,- Kč (dvě stě sedmdesát sedm miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) na 283.392.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čistého zisku ve výši 5.904.000,- Kč (pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2016 v Rozvaze k 31.12.2016 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka VII. - Zisk běžného účetního období. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 94,- Kč (devadesát čtyři koruny české), se zvyšuje o 2,- Kč (dvě koruny české) na částku 96,- Kč (devadesát šest korun českých).

Originál výpisu Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Údaje byly staženy 16. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 46973451 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 46973451 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů