TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., Praha IČO 60193638 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - logo
IČO:60193638
Z. KAPITÁL:136.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  688gsbm
DIČ: CZ60193638, Detail DIČ
ADRESA: Tiskařská 257/10, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Tiskařská 257 Praha 10800

Poslední změny

a události TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

26.10.2016    Nová listina ve sbírce listin: B 2359/SL48/MSPH účetní závěrka [2015]
7.10.2016    Změna sídla z Praha 10, Tiskařská 10, PSČ 10828 na Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
4.8.2016    Změna: Prokurista Ing. Jan Winzberger, změna adresy
4.12.2015    Nová listina ve sbírce listin: B 2359/SL47/MSPH účetní závěrka [2014]
5.11.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2359/SL46/MSPH účetní závěrka [2013]
11.7.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2359/SL45/MSPH notářský zápis, stanovy společnosti NZ 761/2014
9.7.2014    Vymazán člen dozorčí rady HELENA DĚDIČOVÁ

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (33) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
B 2359 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Sídlo:
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
Identifikační číslo:
60193638
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda představenstva:
 
Olšanská III 93, Olšany, 273 41 Brandýsek
Den vzniku funkce: 30. července 2013
Den vzniku členství: 30. července 2013
předseda představenstva:
 
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 30. července 2013
Den vzniku členství: 30. července 2013
člen představenstva:
 
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 30. července 2013
Způsob jednání:
Společnost zastupuje navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně.
Prokura:
č.p. 36, 251 01 Doubek
Prokurista Ing. Jan Winzberger je oprávněn jednat samostatně; není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Dolnomlýnská 1630/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 30. července 2013
Den vzniku členství: 30. července 2013
Jediný akcionář:
TTC HOLDING, a.s., IČ: 278 87 464
Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 987/5, PSČ 10000
Akcie:
136 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Nemá-li společnost pouze jediného akcionáře, jsou převod nebo zastavení akcií podmíněny souhlasem valné hromady a ostatní akcionáři mají k převáděným akciím předkupní právo dle stanov.
Základní kapitál:
136 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 41194403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4736, která vlastní 132 kusů (jednostotřicet dva) akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě l.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.184 akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. činí 133,184.000,-- Kč (slovy: jednostotřicettři miliony jednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých), tj. 97,93 % základního kapitálu TTC TECHKOM CENTRTUM, a.s. Tyto akcie jsou v listinné podobě znějící na majitele. 2. Skutečnost, že společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,93 % základního kapitálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v den podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady a v den konání mimořádné valné hromady (prohlášení jsou přílohou číslo 8 a 9 tohoto notářského zápisu) a dále fyzickým předložením listinných akcií na mimořádné valné hromadě. 3. Valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., tj. kmenových akcií na majitele emitovaných společností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., na hlavního akcionáře, kterým je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 411 944 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4736, a to za protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,--Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným firmou PROSCON, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ 49356381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Ve znaleckém posudku bylo pro určení výše protiplnění použito metody určení hodnoty firmy z volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se neodchyluje od uvedeného znaleckého posudku a je v souladu s ustanovením § 183j odst.4 obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti považuje výše uvedenou hodnotu protiplnění za spravedlivou. 4. Akcie,které přejdou na hlavního akcionáře v důsledku tohoto usnesení valné hromady, převezme od akcionáře, resp. zástavních věřitelů v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku společnost TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. v sídle společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v Praze 10, Třebohostická 987/5, kancelář číslo 102 v pracovní dny v době 9,00 - 11,00 hodin ve lhůtě do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů. 5. Hlavní akcionář, společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. poskytne protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedm tisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,-- Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vlastníkovi vykoupených akcií společnosti resp. zástavnímu - věřiteli v souladu s § 183m odst.4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce od předání akcie/akcií společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., v souladu s § 1831 odst.5 a 6 obchodního zákoníku, a to takto: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. b) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. c) v hotovosti, to však za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu předem požádá hlavního akcionáře, a to společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a částka nepřekročí hranici stanovenou zákonem. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v sousvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři, a to společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Originál výpisu TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. Údaje byly staženy 27. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60193638 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60193638 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů