Stavební bytové družstvo České Budějovice - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Stavební bytové družstvo České Budějovice Stavební bytové družstvo České Budějovice - logo
IČO:00037745
Z. KAPITÁL: 50 000 Kč
SCHRÁNKA:  cizsmwc
DIČ (DPH): CZ00037745, Detail plátce DPH
ADRESA: Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Krčínova 1107 České Budějovice 37011

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Stavební bytové družstvo České Budějovice – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. říjen 1983 
 
Spisová značka
DrXXXXIII 84/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 13. duben 1964 
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo České Budějovice
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Stavební bytové družstvo České Budějovice
zapsáno 15. prosinec 2003 
Sídlo
Krčínova 30, České Budějovice
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Krčínova 1107/30, České Budějovice
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 6. prosinec 2016 
Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
zapsáno 6. prosinec 2016 
Identifikační číslo
00037745 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
1. předmět činnsoti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových prostor a zabezpečování služeb s tím spojených 2. v rámci předmétu činnsoti družstvo připravuje a zebezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností sloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v družstevních domcích a míst ností nesloužících k bydlením do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 27. prosinec 1991 
c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů, e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytú a nebytových prostor pro poskytování služeb spojených s bydlením g/ práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavennosti včetně modernizace, obnovy a údržby
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 27. prosinec 1991 
h/ investorskou a inženýrskou činnost, včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavennosti pro členy družstva, organizace, národní výbory a občany, i/ prodej stavebních hmot a výrobků v souvislosti s vlastní potřebou j/ činnosti a služby pro členy družstva, organizace, národní výbory a občany a to zejména: - autodopravu v rámci oprávnění vydaného příslušným národním výborem - výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování - provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydaného oprávnění - výkony mtz
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 27. prosinec 1991 
výkony skladového hospodářství - práce ksv a psv - dodávka tepla a užitkové vody i jiným socialistických organizacím, popř. majitelům a uživatelům soukromých rodinných domků - pronájem nebytových prostor - poskytování služeb a pomoci formou administrativních prací a příprav při strojovém zpracování podkladů jiným organizacím k/ další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů l/ hydrogeologický průzkum pro soc. organizace, nv a občany
zapsáno 13. duben 1964 
vymazáno 27. prosinec 1991 
předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: - výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení - přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1992 
údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor - poskytování služeb spojených s bydlením svých členů - poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím - materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením - práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1992 
investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst - prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou - činnost a služby pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst a to zejména: - autodopravu v rámci oprávnění vydaného příslušným úřadem státní správy /doba platnosti povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby vydaná okr. úřadem č. budějovice, ref. dopr. do 16. 5. 1992/
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1992 
výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčení - provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydaného oprávnění - výkony mtz - výkony skladového hospodářství - práce hsv a psv - dodávku tepla a teplé užitkové vody i jiným organizacím, popř. majitelům a uživatelům soukromých rodinných domků - pronájem nebytových prostor - poskytování pomoci a služeb formou administrativních prací a příprav při strojovém zpracování podkladů jiným právnickým a fyzickým osobám
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1992 
další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů - hydrogeologický průzkum pro organizace, úřady měst a obcí, právnické a fyzické osoby - výstavba bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů - zahraničně obchodní činnost s výjimkou případů, u kterých je třeba zvláštní povolení - školicí a metodická činnost
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1992 
správa a provoz bytů a ostatního majetku družstva
zapsáno 18. listopad 1992 
vymazáno 12. leden 2012 
organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
zapsáno 18. listopad 1992 
vymazáno 12. leden 2012 
práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby
zapsáno 18. listopad 1992 
vymazáno 12. leden 2012 
další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů
zapsáno 18. listopad 1992 
vymazáno 12. leden 2012 
zámečnictví
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
silniční motorová doprava
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
vodoinstalatérství
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
klempířství
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
revize elektrických zařízení
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
elektroinstalatérství
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
truhlářství
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
podlahářství
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
dodávky tepla a teplé užitkové vody jiným organizacím popř. uživatelům a majitelům soukromých bytových domů, jako základní službu spojenou s pronájmem, která není živností dle zák. č. 455/91 sb. § 4
zapsáno 10. březen 1993 
vymazáno 12. leden 2012 
výstavba bytů v družstevních domech a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 12. leden 2012 
přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů do nájmu svým členům
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 12. leden 2012 
investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 12. leden 2012 
činnost a služby pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady měst a obcí, a to koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 12. leden 2012 
1. činnost družstva je založena na vlastnictví družstevních domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 2. předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva ac) provozování materiálně výrobní základny pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor pro poskytování plnění spojených s bydlením, výkony skladového hospodářství a obchodní činnost ad) provádění popř. zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody i jiným právnickým a fyzickým osobám ae) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, ve vlastnictví družstva nebo členů družstva af) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor) popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů (nebytových prostor) b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě a údržbě nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva.
zapsáno 12. leden 2012 
vymazáno 29. červenec 2014 
1. činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně správy domů společenství vlastníků, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) přidělování družstevních bytů, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, c) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby, d) investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, e) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva, f) obchodní činnost, g) školící a metodická činnost. 3. družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonání opatří příslušné oprávnění. takovou činností je zprostředkování služeb. činnosti družstva spočívající ve výz
zapsáno 29. červenec 2014 

Statutární orgán

Člen představenstva
František Tobiáš
České Budějovice
zapsáno 18. červen 1980 
vymazáno 27. prosinec 1991 
Nemá
Ing. Jiří Janovský
České Budějovice
zapsáno 1. červen 1984 
vymazáno 27. prosinec 1991 
Nemá
JUDr. Pavel Krček
České Budějovice
zapsáno 1. červen 1984 
vymazáno 27. prosinec 1991 
Nemá
Jiří Grossmann
České Budějovice
zapsáno 22. červen 1988 
vymazáno 27. prosinec 1991 
Nemá
Ing. Miroslav Opletal
České Budějovice
zapsáno 22. červen 1988 
vymazáno 27. prosinec 1991 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Berka
České Budějovice
zapsáno 3. leden 1980 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Karel Povišer
České Budějovice
zapsáno 18. červen 1980 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Marie Mačí
České Budějovice
zapsáno 22. červen 1988 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Petr Hrubecký
České Budějovice
zapsáno 5. září 1990 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Jan Homan
České Budějovice
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Ing. Miloš Dvořák
České Budějovice
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Josef Rousek
České Budějovice
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 8. listopad 1996 
Člen představenstva
Karel Dušek
České Budějovice
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 8. listopad 1996 
Předseda představenstva
JUDr. Václav Berger
okres České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. květen 2001
Den zániku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 16. červenec 2011 
L. místopředseda představenstva
Miroslav Chromý
České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. květen 2001
Den zániku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 16. červenec 2011 
2. místopředseda představenstva
Václav Matoušek
okres České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. květen 2001
Den zániku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Josef Kovář
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 27. červen 2004
zapsáno 18. červen 1980 
vymazáno 12. listopad 2004 
Místopředseda
Václav Matoušek
České Budějovice
zapsáno 28. květen 1985 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Josef Nídl
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 22. červen 1988 
vymazáno 8. červenec 2006 
Předseda
Václav Berger
České Budějovice
zapsáno 22. leden 1974 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Ladislav Janda
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 19. srpen 2004 
Člen představenstva
Ing. Josef Koudelka
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Karel Bartyzal
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 27. prosinec 1991 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Mikolášek
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Ing. Otakar Trubač
České Budějovice
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
František Vodrážka
České Budějovice
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Ing. Hana Ungerová
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Jiří Křížek
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Ivana Živná
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Stanislav Mareš
České Budějovice
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Jiří Franc
České Budějovice
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Josef Kytka
České Budějovice
zapsáno 8. listopad 1996 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
Zdeněk Kadlec
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 24. květen 2007
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 14. červen 2007 
Člen představenstva
Petr Langmann
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 19. srpen 2004 
Předseda představenstva
Václav Laur
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 31. květen 2013 
Předseda představenstva
Václav Laur
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 31. květen 2013 
vymazáno 4. březen 2015 
1. místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Boháč
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 13. srpen 2016 
Člen představenstva
Mgr. Taťána Vondráčková
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
Jiří Thon
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Bohumil Hajn
České Budějovice
Den zániku členství: 21. prosinec 2005
zapsáno 19. srpen 2004 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Jana Znachorová
České Budějovice
Den zániku členství: 25. květen 2006
zapsáno 19. srpen 2004 
vymazáno 8. červenec 2006 
Člen představenstva
Ing. Radek Mára
České Budějovice
Den vzniku členství: 31. srpen 2004
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 12. listopad 2004 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Yvona Nestrojová
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2005
Den zániku členství: 24. květen 2008
zapsáno 8. červenec 2005 
vymazáno 15. červenec 2008 
Člen představenstva
Ing. František Kovář
České Budějovice
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. červenec 2006 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
JULIUS PŮŽA
České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. květen 2006
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 31. červenec 2014 
Člen představenstva
JULIUS PŮŽA
České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. květen 2006
Den vzniku členství: 25. květen 2006
Den zániku členství: 26. květen 2016
zapsáno 31. červenec 2014 
vymazáno 27. srpen 2016 
Člen představenstva
Jana Klečková
České Budějovice
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. červenec 2006 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Miroslav Janda
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2007
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Jiří Křížek
České Budějovice
Den vzniku členství: 29. květen 2008
Den zániku členství: 26. květen 2011
zapsáno 15. červenec 2008 
vymazáno 16. červenec 2011 
Člen představenstva
Ing. Petr Nováček
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
Petr Nováček
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 25. březen 2016 
Člen představenstva
Ing. Marie Paukejová
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 3. listopad 2013 
Člen představenstva
Ing. Marie Paukejová
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 3. listopad 2013 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
MARIE PAUKEJOVÁ
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 26. květen 2016
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 27. srpen 2016 
Člen představenstva
Hana Votavová
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
Hana Votavová
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 16. červenec 2015 
Člen představenstva
Petr Nováček
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 26. květen 2016
zapsáno 25. březen 2016 
vymazáno 27. srpen 2016 
2. místopředseda
Miroslav Chromý
České Budějovice
zapsáno 3. leden 1980 
vymazáno 15. prosinec 2003 
Člen představenstva
MVDr. Růžena Cempírková CSc.
České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 26. květen 2005
zapsáno 15. prosinec 2003 
vymazáno 14. září 2005 
Člen představenstva
Ing. Julius Půža CSc.
České Budějovice
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 8. červenec 2006 
vymazáno 29. červenec 2014 
Člen představenstva
František Kovář
České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. květen 2006
Den vzniku členství: 25. květen 2006
Den zániku členství: 15. prosinec 2020
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 26. únor 2021 
1. místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Boháč
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den zániku funkce: 3. červen 2021
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 13. srpen 2016 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
FRANTIŠEK JÍRA DiS
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 27. srpen 2016 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Oldřich Bezouška
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 27. srpen 2016 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Miroslav Janda
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 27. srpen 2016 
vymazáno 23. září 2021 
Předseda představenstva
Václav Laur
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den zániku funkce: 3. červen 2021
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 4. březen 2015 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Hana Votavová
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 16. červenec 2015 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Ing. Marie Paukejová
České Budějovice
Den vzniku členství: 16. prosinec 2020
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 26. únor 2021 
vymazáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Oldřich Bezouška
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Ing. Marie Paukejová
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Miroslav Janda
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Pavel Janků
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
STANISLAV KŮTA
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
TAŤÁNA VONDRÁČKOVÁ
České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. květen 2011
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 23. září 2021 
2. místopředseda představenstva
Jana Klečková
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 25. květen 2006
zapsáno 16. červenec 2011 
vymazáno 16. červenec 2015 
2. místopředseda představenstva
Jana Klečková
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den zániku funkce: 3. červen 2021
Den vzniku členství: 25. květen 2006
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 16. červenec 2015 
vymazáno 23. září 2021 
Předseda představenstva
Václav Laur
České Budějovice
Den vzniku funkce: 14. červen 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
1. místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Boháč
České Budějovice
Den vzniku funkce: 14. červen 2021
Den zániku funkce: 14. září 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
Den zániku členství: 14. září 2021
zapsáno 23. září 2021 
vymazáno 27. září 2021 
2. místopředseda představenstva
Hana Votavová
České Budějovice
Den vzniku funkce: 14. červen 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen představenstva
Mgr. Taťána Vondráčková
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
vymazáno 1. leden 2022 
1. místopředseda představenstva
Mgr. Taťána Vondráčková
České Budějovice
Den vzniku funkce: 21. září 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 1. leden 2022 
Člen představenstva
Jana Klečková
České Budějovice
Den vzniku členství: 20. říjen 2021
zapsáno 1. leden 2022 

Počet členů
9
zapsáno 27. srpen 2016 
Způsob jednání
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
zapsáno 18. listopad 1992 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Ing. MILAN PRÁŠIL
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den zániku funkce: 19. prosinec 2014
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 19. prosinec 2014
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 4. březen 2015 
1. místopředseda kontrolní komise
Ing. Jan Homolka
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den zániku funkce: 29. květen 2018
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 29. květen 2018
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 29. červen 2018 
Člen kontrolní komise
Ing. Jaroslav Horský
České Budějovice
Den vzniku členství: 30. květen 2013
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 29. červen 2018 
Člen kontrolní komise
Jiří Franc
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 26. květen 2016
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 27. srpen 2016 
Člen kontrolní komise
Stanislav Mareš
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 12. leden 2015
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 4. březen 2015 
Člen kontrolní komise
MGR. VĚRA KLIMEŠOVÁ
České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. květen 2011
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 26. květen 2016
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 27. srpen 2016 
Člen kontrolní komise
Miroslav Hovorka
České Budějovice
Den vzniku členství: 20. prosinec 2014
zapsáno 4. březen 2015 
vymazáno 26. únor 2021 
Člen kontrolní komise
Stanislav Mareš
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 20. únor 2020 
vymazáno 23. září 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. Bořivoj Kohout
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 29. červenec 2014 
vymazáno 23. září 2021 
Člen kontrolní komise
Jaromír Kopeček
České Budějovice
Den vzniku členství: 29. květen 2018
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 29. červen 2018 
vymazáno 23. září 2021 
Člen kontrolní komise
Stanislav Kubeš
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. PETR KONZAL
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. Lucie Mlezivová
České Budějovice
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Předseda kontrolní komise
Miroslav Hovorka
České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. únor 2020
Den zániku funkce: 3. červen 2021
Den vzniku členství: 20. prosinec 2014
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 20. únor 2020 
vymazáno 23. září 2021 
Předseda kontrolní komise
Stanislav Mareš
České Budějovice
Den vzniku funkce: 12. leden 2015
Den zániku funkce: 31. leden 2020
Den vzniku členství: 26. květen 2011
zapsáno 4. březen 2015 
vymazáno 20. únor 2020 
Místopředseda kontrolní komise
Ing. Jaroslav Horský
České Budějovice
Den vzniku funkce: 29. květen 2018
Den zániku funkce: 3. červen 2021
Den vzniku členství: 30. květen 2013
Den zániku členství: 3. červen 2021
zapsáno 29. červen 2018 
vymazáno 23. září 2021 
Předseda kontrolní komise
Miroslav Hovorka
České Budějovice
Den vzniku funkce: 14. červen 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 
Místopředseda kontrolní komise
Jaromír Kopeček
České Budějovice
Den vzniku funkce: 14. červen 2021
Den vzniku členství: 4. červen 2021
zapsáno 23. září 2021 

Počet členů
7
zapsáno 4. březen 2015 
Počet členů
5
zapsáno 27. srpen 2016 
Základní kapitál
50 000,-Kč
zapsáno 18. listopad 1992 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo České Budějovice. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00037745 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00037745 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Stavební bytové družstvo České Budějovice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V