Stavební bytové družstvo České Budějovice, České Budějovice IČO 00037745 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Stavební bytové družstvo České Budějovice Stavební bytové družstvo České Budějovice - logo
IČO:00037745
Z. KAPITÁL:50000 Kč
SCHRÁNKA:  cizsmwc
DIČ: CZ00037745, Detail DIČ
ADRESA: Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Krčínova 1107 České Budějovice 37011

Poslední změny

a události Stavební bytové družstvo České Budějovice

6.12.2016    Změna sídla z České Budějovice, Krčínova 1107/30 na Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
27.8.2016    Změna: Člen představenstva Miroslav Janda
27.8.2016    Zapsán člen představenstva FRANTIŠEK JÍRA DiS
27.8.2016    Zapsán člen představenstva Oldřich Bezouška
27.8.2016    Vymazán člen představenstva MARIE PAUKEJOVÁ
27.8.2016    Zapsán způsob jednání: 5 ...
27.8.2016    Vymazán způsob jednání: Den zániku členství: 26. května 2016 ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (50) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
13. dubna 1964
Spisová značka:
DrXXXXIII 84 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
Stavební bytové družstvo České Budějovice
Sídlo:
Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Identifikační číslo:
00037745
Právní forma:
Družstvo
Předmět činnosti:
1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně správy domů společenství vlastníků, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) přidělování družstevních bytů, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, c) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby, d) investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, e) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva, f) obchodní činnost, g) školící a metodická činnost. 3. Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonání opatří příslušné oprávnění. Takovou činností je zprostředkování služeb. Činnosti družstva spočívající ve výz
Statutární orgán:
předseda představenstva:
 
Plzeňská 601/57, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
1. místopředseda představenstva:
 
Kubatova 1538/5, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen představenstva:
 
Fr. Ondříčka 982/16, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. května 2011
Den vzniku členství: 24. května 2001
člen představenstva:
 
Pekárenská 1060/25, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. května 2006
Den vzniku členství: 25. května 2006
2. místopředseda představenstva:
 
N. Frýda 1244/8, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 25. května 2006
člen představenstva:
 
J. Bendy 1356/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen představenstva:
 
J. K. Chmelenského 1094/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
Pražská tř. 2084/47, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2016
člen představenstva:
 
N. Frýda 1238/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2016
Počet členů:
9
Způsob jednání:
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
Kontrolní komise:
předseda kontrolní komise:
 
Bezdrevská 1169/7, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku funkce: 12. ledna 2015
Den vzniku členství: 26. května 2011
1. místopředseda kontrolní komise:
 
Ing. JAN HOMOLKA
Puklicova 1038/34, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
Ing. BOŘIVOJ KOHOUT
Čechova 596/42, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
Ing. JAROSLAV HORSKÝ
Netolická 1176/20, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 30. května 2013
člen kontrolní komise:
 
MIROSLAV HOVORKA
V. Volfa 1300/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 20. prosince 2014
Počet členů:
5
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 3 000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál:
50 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 18.10.1963 a jeho ustanovení bylo schváleno usnesením rady Okresního národního výboru v č. Budějovicích dne 18.2.1964.
Podle usnesení KV ČSBD č. 26 přijatého na 8. schůzi konané dne 8.11.1973 bylo sloučeno: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Škoda Č. Budějovice jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Koh-i-noor v Č. Budějovicích, Svépomocným stavebním bytovým družstvem pracovníků JČE v Č. Budějovicích, Stavebním bytovým družstvem pracovníků Motor Č. Budějovice, Stavebním bytovým družstvem občanů Jiskra v Č. Budějovicích jako družstvy slučovanými. Všechna práva a povinnosti přecházejí na nové družstvo.
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 26.10.1976 a souhlasů JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.12.1976 č.j. 2402/2351/42/01/044-76 a č.j. 2402/ 2352/42/01/019-76 bylo ku dni 31.12.1976 sloučeno do tohoto, jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo České Budějovice-Východ, 2/ Stavební bytové družstvo Jihočeské mládeže České Budějovice. Sloučením zaniklo SBD Č. Budějovice-Východ a SBD Jihočeské mládeže Č.B. bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující.
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice ze dne 22.4.1981, OSBD Čes. Budějovice ze dne 15.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 648/81-101/Pe o sloučení OVBD Čes. Budějovice slučují se do tohoto, jako družstva přejímacího ku dni 1.1.1982: Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice. Sloučením zaniklo Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky sloučených družstev přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo České Budějovice.
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice-Sever, SBD České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD České Budějovice Svépomoc, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 26.10.1979 čj. 1062/79-101/Pe o sloučení SBD České Budějovice-Jih a č.j. 1O63/79-101/ Pe o sloučení Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží České Budějovice a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 28.12.1979 bylo ku dni 1.1.1980 sloučeno: Stavební bytové družstvo České Budějovice-Sever jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Západ, Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Čtyři Dvory, Stavebním bytovým družstvem Svépomoc České Budějovice, Stavební bytovým družstvem České Budějovice-Jih, Okresním družstvem pro výstavbu a správu garáží České Budějovice jako družstvy slučovanými. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD Svépomoc Č. Budějovice, SBD České Budějovice -Jih a Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly dnem sloučení na družstvo slučující.

Originál výpisu Stavební bytové družstvo České Budějovice (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Stavební bytové družstvo České Budějovice

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo České Budějovice. Údaje byly staženy 14. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00037745 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00037745 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Stavební bytové družstvo České Budějovice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: sbd české budějovice krčínova, bytovy urad ceske budejovice, stavební bytové družstvo krčínova české budějovice, sbd české budějovice
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů