TIC BRNO, příspěvková organizace - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: TIC BRNO, příspěvková organizace TIC BRNO, příspěvková organizace - logo
IČO:00101460
FORMA:Příspěvková organizace
SCHRÁNKA:  3h6kgw4
DIČ (DPH): CZ00101460, Detail plátce DPH
ADRESA: Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Radnická 365 Brno 60200

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (45)

TIC BRNO, příspěvková organizace – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. červenec 1973 
 
Spisová značka
Pr 18/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 6. listopad 2001 
Obchodní firma
Kulturní a informační centrum města Brna
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
zapsáno 12. srpen 2011 
vymazáno 4. červenec 2017 
TIC BRNO, příspěvková organizace
zapsáno 4. červenec 2017 
Sídlo
Radnická 4, 658 78 Brno
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 28. červenec 2010 
Radnická 2, 658 78 Brno
zapsáno 28. červenec 2010 
vymazáno 21. listopad 2016 
Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
zapsáno 21. listopad 2016 
Identifikační číslo
00101460 
 
Právní forma
Příspěvková organizace 
 
Předmět podnikání
reklamní činnost
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 20. únor 2008 
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 20. únor 2008 
vydavatelství a nakladatelství
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 18. prosinec 2007 
výuka cizích jazyků
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 20. únor 2008 
pořádání audiovizuálních produkcí
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 18. prosinec 2007 
organizování a pořádání výstav
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 18. prosinec 2007 
obchodní živnost- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 20. únor 2008 
organizace má tato živnostenská oprávnění:
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 20. únor 2008 
pořádání a organizování kulturně vzdělávacích pořadů
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 18. prosinec 2007 
poskytovat občanům a institucím všestranné informace o městě brně
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
pomáhat návštěvníkům brna v orientaci a při zajišťování potřebných služeb
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
rozvíjet a zprostředkovávat tuzemské a zahraniční styky v oblasti kultury, turistického ruchu a informací
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
vydávat publikace, periodika atd.
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
vytvářet v návaznosti na informační soustavy magistrátu města brna síť informačních středisek včetně souvisejících služeb (zajištění ubytování, rezervace míst a jízdenek, předprodej vstupenek)
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
pořádat a organizačně zajišťovat umělecké a vzdělávací programy a výstavy
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
organizovat vzdělávací cyklické pořady
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
poskytovat zahraničně-hospodářské služby v oblasti kultury spočívající ve zprostředkování vystoupení českých interpretů všech žánrů za účelem prezentace naší umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku(dle povolení mk čr ze dne 23.7.1990).
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 4. březen 2005 
pořádání audiovizuálních představení
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
pořádání a organizování kulturních, výchovných a společenských akcí pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce pořádané pro děti a mládež, zdravotně postižené občany a národnostní menšiny
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 20. únor 2008 
pořádání a organizování místních, regionálních a mezinárodních přehlídek, soutěží a festivalů v oblasti zájmových i profesionálních aktivit z nejrůznějších uměleckých oborů
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
provozování kin včetně pořádání filmových přehlídek a festivalů
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
poskytování zprostředkovatelských služeb v oblasti kultury za účelem zajišťování kulturních představení v tuzemsku i v zahraničí s cílem prezentace české umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku s důrazem na kulturní výměny mezi partnerskými městy
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
organizace a pořádání výstav v tuzemsku i v zahraničí
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
reklamní činnost a marketing včetně zajišťování reklamních audionosičů a videonosičů pro akce a činnosti zajišťované vlastní organizací, pro akce a činnosti zajišťované ostatními příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem brnem v oblasti kultury a pro akce pořádané či dotované zřizovatelem nebo pořádané pod záštitou zřizovatele
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
vydavatelská a nakladatelská činnost k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, případně i za účelem naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti ostatních příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem brněm v oblasti kultury, a pro zřizovatele - vydávání publikací a periodik a jejich prodej
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 20. únor 2008 
předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, případně i ostatními příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem brnem v oblasti kultury a akce pořádané zřizovatelem
zapsáno 4. březen 2005 
vymazáno 12. srpen 2011 
pořádání a organizování kulturních, výchovných, společenských a vzdělávacích akcí pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce pořádané pro děti a mládež, zdravotně postižené občany a národnostní menšiny
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
vydavatelská a nakladatelská činnost k naplnění účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, případně i za účelem naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti ostatních příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem brnem v oblasti kultury a pro zřizovatele - vydávání publikací a periodik a jejich prodej
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
poskytování všeobecných informací o městě brně fyzickým a právnickým osobám
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
pomoc fyzickým a právnickým osobám v orientaci a při zajišťování potřebných služeb (ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské služby ad.)
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
rozvoj cestovního ruchu, zprostředkování tuzemských a zahraničních styků
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
vytváření sítě informačních středisek v návaznosti na informační soustavy magistrátu města brna
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
vydávání publikací, periodik a dalších tiskovin pro podporu cestovního ruchu
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
zajištění propagace města v časopisech a publikacích
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 28. červenec 2010 
zajištění zastoupení města v regionálních a nadregionálních subjektech cestovního ruchu
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
zajištění prezentace města na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
zajištění propagačních předmětů
zapsáno 20. únor 2008 
vymazáno 12. srpen 2011 
silniční a motorová doprava osobní příležitostná provozovaná autobusem
zapsáno 4. srpen 2009 
vymazáno 12. srpen 2011 
hlavní účel: hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu, zejména pořádání a organizování kulturních, výchovných, společenských a vzdělávacích akcí a péče o rozvoj cestovního ruchu v městě brně a o rozvoj tuzemských a zahraničních styků s cestovním ruchem souvisejících
zapsáno 28. červenec 2010 
vymazáno 12. srpen 2011 
provozování brněnského podzemí určeného pro turistické a společensko kulturní využití a průvodcovská činnost v těchto prostorách, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí
zapsáno 28. červenec 2010 
vymazáno 12. srpen 2011 
zajištění propagace města v časopisech a publikacích a prostřednictvím elektronických médií
zapsáno 28. červenec 2010 
vymazáno 12. srpen 2011 
vykonává činnosti rozvíjející cestovní ruch a realizuje aktivity definované aktuálními koncepčními dokumenty pro oblast cestovního ruchu.
zapsáno 12. srpen 2011 
vytváří a provozuje síť turistických informačních center ve městě brně a spravuje turistickou trasu městem brnem (směrníky a turistické informační panely v centru brna a jeho nejbližším okolí).
zapsáno 12. srpen 2011 
poskytuje všeobecné informace o turistické oblasti brno a okolí fyzickým a právnickým osobám.
zapsáno 12. srpen 2011 
pomáhá fyzickým a právnickým osobám v orientaci a při zjišťování potřebných služeb (ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské služby apod.) a vytváří produkty cestovního ruchu.
zapsáno 12. srpen 2011 
provozuje části brněnského podzemí určené pro turistické a společensko kulturní využití a průvodcovskou činnost v těchto prostorách, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí.
zapsáno 12. srpen 2011 
zajišťuje propagaci statutárního města brna v tiskovinách, publikacích a prostřednictvím elektronických médií.
zapsáno 12. srpen 2011 
zajišťuje zastoupení statutárního města brna v regionálních a nadregionálních subjektech působících v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje se všemi relevantními subjekty v této oblasti.
zapsáno 12. srpen 2011 
zajišťuje ve spolupráci se statutárním městem brnem prezentaci města brna na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
zapsáno 12. srpen 2011 
pořádá a organizuje kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji cestovního ruchu.
zapsáno 12. srpen 2011 
pořádá a organizuje místní, regionální a mezinárodní festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit z nejrůznějších uměleckých oborů.
zapsáno 12. srpen 2011 
pořádá audiovizuální představení.
zapsáno 12. srpen 2011 
provozuje kina včetně pořádání filmových přehlídek a festivalů.
zapsáno 12. srpen 2011 
poskytuje zprostředkovatelské služby v oblasti kultury za účelem zajišťování kulturních představení v tuzemsku i v zahraničí, s cílem prezentace české umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku, s důrazem na kulturní výměny mezi partnerskými městy.
zapsáno 12. srpen 2011 
organizuje a pořádá výstavy v tuzemsku i v zahraničí.
zapsáno 12. srpen 2011 
zabezpečuje reklamní činnosti a marketing k naplnění účelu a předmětu činnsti příspěvkové organizace, včetně pořizování, vydávání, rozšiřování a prodeje propagačních materiálů a propagačních předmětů všech druhů týkajících se statutárního města brna a pro jeho potřeby, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem brnem nebo pořádaých pod záštitou představitelů statutárního města brna.
zapsáno 12. srpen 2011 
vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk, neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vyrábí, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů týkající se statutárního města brna a pro jeho potřebu, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem brnem nebo pořádaných pod záštitou představitelů statutárního města brna.
zapsáno 12. srpen 2011 
realizuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, případně i ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem brnem a akce pořádané statutárním městem brnem.
zapsáno 12. srpen 2011 
zajišťuje turistickou dopravu ve městě brně.
zapsáno 12. srpen 2011 
podílí se na činnosti destinačního managementu v rámci turistické oblasti brno a okolí.
zapsáno 20. duben 2017 
provozuje filmovou kancelář, která v rámci brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, zapojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi působícími v oblasti audiovizuálního průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.
zapsáno 20. duben 2017 

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. et Mgr. JANA TICHÁ JANULÍKOVÁ
okres Břeclav
Den vzniku funkce: 1. duben 2015
zapsáno 6. květen 2015 

Statutární orgán
PhDr. František Pavlíček
Brno
Den zániku funkce: 23. leden 2004
zapsáno 6. listopad 2001 
vymazáno 11. leden 2005 

Statutární orgán

Ředitel
Ing. Bc. Pavel Galík
Brno
Den vzniku funkce: 1. říjen 2004
Den zániku funkce: 31. říjen 2008
zapsáno 11. leden 2005 
vymazáno 19. březen 2009 
Ředitelka
Mgr. Monika Šimková
Brno
Den vzniku funkce: 1. leden 2009
Den zániku funkce: 3. červen 2011
zapsáno 19. březen 2009 
vymazáno 12. srpen 2011 
Ředitelka
PhDr. Petra Kačírková Ph.D.
Brno
Den vzniku funkce: 8. červen 2011
Den zániku funkce: 31. srpen 2011
zapsáno 12. srpen 2011 
vymazáno 18. říjen 2011 
Ředitelka
PhDr. Petra Kačírková Ph.D.
Brno
Den vzniku funkce: 1. září 2011
Den zániku funkce: 2. leden 2015
zapsáno 18. říjen 2011 
vymazáno 6. květen 2015 

Způsob jednání
Statutárním orgánem KIC je ředitel.Ředitel jedná jeho jménem.
zapsáno 6. listopad 2001 
Způsob jednání
Statutárním ředitelem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel zastupuje příspěvkovou organizaci navenek a řídí její činnost v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, jedná jejím jménem.
zapsáno 20. únor 2008 
Způsob jednání
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel zastupuje příspěvkovou organizaci navenek a řídí její činnost v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, jedná jejím jménem.
zapsáno 12. srpen 2011 
Zřizovatel
Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zapsáno 20. duben 2017 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy TIC BRNO, příspěvková organizace. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00101460 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00101460 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

TIC BRNO, příspěvková organizace - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V