UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - logo
IČO:64948242
Z. KAPITÁL:8.8 miliard Kč
SCHRÁNKA:  pmigtdu
ADRESA: Želetavská 1525/1, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Želetavská 1525 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  sbírka listin (176)

Datum vzniku a zápisu:
1. leden 1996 
 
Spisová značka:
B 3608 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. leden 1996 
Obchodní firma:
Vereinsbank (CZ) a.s.
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 31. prosinec 1998 
HypoVereinsbank CZ a.s.
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 1. říjen 2001 
HVB Bank Czech Republic a.s.
zapsáno 1. říjen 2001 
vymazáno 5. listopad 2007 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
zapsáno 5. listopad 2007 
vymazáno 1. prosinec 2013 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zapsáno 1. prosinec 2013 
Sídlo:
Praha 2, Italská 24
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 9. duben 2001 
Praha 2 - Vinohrady, Italská 24 čp.1583, PSČ 12149
zapsáno 9. duben 2001 
vymazáno 1. říjen 2001 
Praha 1, Nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 11000
zapsáno 1. říjen 2001 
vymazáno 19. březen 2002 
Praha 1, Nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 11000
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 5. listopad 2007 
Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11380
zapsáno 5. listopad 2007 
vymazáno 19. duben 2008 
Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121
zapsáno 19. duben 2008 
vymazáno 1. leden 2012 
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
zapsáno 1. leden 2012 
Identifikační číslo:
64948242 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů. ­
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 22. leden 1996 
předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů a podle § 45 odst. 1 zák. č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, povolení k obchodnování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet, cizím jménem na cizí účet) a k výkonu dalších činností povolených zákonem o cenných papírech. ­
zapsáno 22. leden 1996 
vymazáno 9. březen 2006 
b) poskytování úvěrů;
zapsáno 9. březen 2006 
hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
zapsáno 9. březen 2006 
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech
zapsáno 9. březen 2006 
c) investování do cenných papírů na vlastní účet;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
d) platební styk a zúčtování;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
e) vydávání a správa platebních prostředků;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
f) poskytování záruk;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
g) otvírání akreditivů;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
h) obstarávání inkasa;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
i) poskytování investičních služeb
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
j) vydávání hypotečních zástavních listů;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
k) finanční makléřství;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
l) výkon funkce depozitáře;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
n) poskytování bankovních informací;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
p) pronájem bezpečnostních schránek;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. a) příjem vkladů od veřejnosti;
zapsáno 9. březen 2006 
vymazáno 16. květen 2011 
g) poskytování záruk;
zapsáno 16. květen 2011 
h) otvírání akreditivů;
zapsáno 16. květen 2011 
i) obstarávání inkasa;
zapsáno 16. květen 2011 
j) poskytování investičních služeb;
zapsáno 16. květen 2011 
k) vydávání hypotečních zástavních listů;
zapsáno 16. květen 2011 
l) finanční makléřství;
zapsáno 16. květen 2011 
m) výkon funkce depozitáře;
zapsáno 16. květen 2011 
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
zapsáno 16. květen 2011 
o) poskytování bankovních informací;
zapsáno 16. květen 2011 
q) pronájem bezpečnostních schránek;
zapsáno 16. květen 2011 
e) platební styk a zúčtování;
zapsáno 16. květen 2011 
f) vydávání a správa platebních prostředků;
zapsáno 16. květen 2011 
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
zapsáno 16. květen 2011 
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
zapsáno 16. květen 2011 
předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. - a) příjem vkladů od veřejnosti;
zapsáno 16. květen 2011 
c) investování do cenných papírů na vlastní účet; - d) finanční pronájem (finanční leasing);
zapsáno 16. květen 2011 
Člen představenstva, předseda:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den zániku funkce: 4. listopad 2007
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 5. listopad 2007 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2007
Den zániku členství: 1. duben 2010
zapsáno 5. listopad 2007 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2010
Den zániku členství: 1. duben 2013
zapsáno 12. říjen 2012 
vymazáno 14. červen 2013 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2010
zapsáno 20. květen 2011 
vymazáno 12. říjen 2012 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2013
Den zániku členství: 1. duben 2016
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 25. srpen 2016 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2016
Den zániku členství: 1. duben 2019
zapsáno 23. srpen 2017 
vymazáno 10. duben 2019 
Člen představenstva, předseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2016
zapsáno 25. srpen 2016 
vymazáno 23. srpen 2017 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Aleš Barabas
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2019
zapsáno 10. duben 2019 
Člen představenstva, předseda:
Mgr. Jakub Dusílek MBA.
Praha
Den vzniku členství: 2. duben 2019
zapsáno 2. květen 2019 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den zániku funkce: 24. duben 2009
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
zapsáno 5. listopad 2007 
vymazáno 4. červenec 2009 
Člen představenstva, místopředseda:
ing. Jiří Kunert
Praha
Den zániku funkce: 4. listopad 2007
Den vzniku členství: 1. duben 2007
zapsáno 19. duben 2007 
vymazáno 5. listopad 2007 
Člen představenstva, místopředseda:
Paolo Iannone
Polská republika
Den vzniku členství: 24. duben 2009
Den zániku členství: 26. duben 2012
zapsáno 4. červenec 2009 
vymazáno 9. květen 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Paolo Iannone
Praha
Den vzniku členství: 26. duben 2012
Den zániku členství: 26. duben 2015
zapsáno 12. říjen 2012 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
Paolo Iannone
Praha
Den vzniku členství: 26. duben 2012
zapsáno 9. květen 2012 
vymazáno 12. říjen 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Paolo Iannone
Praha
Den vzniku členství: 26. duben 2015
Den zániku členství: 26. duben 2018
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 18. září 2018 
Člen představenstva, místopředseda:
Paolo Iannone
Praha
Den vzniku členství: 26. duben 2018
zapsáno 18. září 2018 
Člen představenstva:
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 31. květen 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 11. říjen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 11. říjen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva:
Hans Peter Horster
Praha
Den zániku členství: 30. září 2001
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen představenstva:
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 31. květen 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 17. listopad 1999 
Člen představenstva:
JUDr. Karel Kratina
Praha
Den zániku členství: 30. září 2001
zapsáno 31. květen 1999 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen představenstva:
zapsáno 31. květen 1999 
vymazáno 29. srpen 2000 
Člen představenstva:
Hartmut Adolf Hagemann
Praha
Den zániku členství: 30. září 2001
zapsáno 29. srpen 2000 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen představenstva:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen představenstva:
JUDr. Karel Kratina
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
Den zániku členství: 31. leden 2003
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 11. červen 2003 
Člen představenstva:
Hartmut Adolf Hagemann
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
Den zániku členství: 31. leden 2003
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 11. červen 2003 
Člen představenstva:
Franco Brambilla
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2001
Den zániku členství: 15. listopad 2001
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. říjen 2002 
Člen představenstva:
Manfred Meier
Hostivice
Den vzniku členství: 10. říjen 2001
Den zániku členství: 1. září 2002
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. únor 2003 
Člen představenstva:
Ing. Petr Brávek
Praha
Den vzniku členství: 12. prosinec 2001
Den zániku členství: 30. duben 2005
zapsáno 28. srpen 2002 
vymazáno 31. leden 2006 
Člen představenstva:
Dr. Udo Szekulics
Praha
Den vzniku členství: 1. září 2002
Den zániku členství: 30. červen 2005
zapsáno 7. únor 2003 
vymazáno 13. září 2005 
Člen představenstva:
Ing. Věslav Michalík CSc.
Česká republika
Den vzniku členství: 1. únor 2003
zapsáno 11. červen 2003 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen představenstva:
Ing. Věslav Michalik CSc.
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 1. únor 2003
Den zániku členství: 30. listopad 2004
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 3. květen 2005 
Člen představenstva:
Christian Franz Bruckner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 15. srpen 2003
Den zániku členství: 30. červen 2005
zapsáno 8. prosinec 2003 
vymazáno 13. září 2005 
Člen představenstva:
Dr. Peter Koerner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. prosinec 2004
Den zániku členství: 1. prosinec 2006
zapsáno 3. květen 2005 
vymazáno 15. červen 2009 
Člen představenstva:
Alfred Füsselberger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. červenec 2005
Den zániku členství: 31. srpen 2006
zapsáno 13. září 2005 
vymazáno 18. září 2006 
Člen představenstva:
Christian Suppanz
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. červenec 2005
Den zániku členství: 31. říjen 2006
zapsáno 13. září 2005 
vymazáno 20. březen 2007 
Člen představenstva:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. říjen 2006
Den zániku členství: 1. říjen 2009
zapsáno 4. červenec 2009 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen představenstva:
Mgr. Friederike Kotz
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopad 2006
Den zániku funkce: 28. březen 2007
zapsáno 20. březen 2007 
vymazáno 19. duben 2007 
Člen představenstva:
Dr. Peter Koerner
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. prosinec 2006
Den zániku členství: 31. březen 2009
zapsáno 15. červen 2009 
vymazáno 15. červen 2009 
Člen představenstva:
Ing. Aleš Barabas
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2007
Den zániku členství: 1. duben 2010
zapsáno 19. duben 2007 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen představenstva:
Massimiliano Fossati
Italská republika
Den vzniku členství: 1. únor 2008
Den zániku členství: 5. září 2008
zapsáno 25. březen 2008 
vymazáno 22. leden 2009 
Člen představenstva:
Domenico Pignata
Italská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2009
Den zániku členství: 1. leden 2012
zapsáno 22. leden 2009 
vymazáno 9. květen 2012 
Člen představenstva:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. říjen 2009
Den zániku členství: 1. říjen 2012
zapsáno 20. květen 2011 
vymazáno 12. říjen 2012 
Člen představenstva:
Ing. Aleš Barabas
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2010
Den zániku členství: 1. duben 2013
zapsáno 20. květen 2011 
vymazáno 14. červen 2013 
Člen představenstva:
Gregor Peter Hofstaetter Pobst
Praha
Den vzniku členství: 1. prosinec 2011
Den zániku členství: 1. prosinec 2014
zapsáno 11. leden 2012 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen představenstva:
Domenico Pignata
Italská republika
Den vzniku členství: 1. leden 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2012
zapsáno 9. květen 2012 
vymazáno 12. říjen 2012 
Člen představenstva:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2015
zapsáno 12. říjen 2012 
vymazáno 21. leden 2016 
Člen představenstva:
Mgr. Jakub Dusílek
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2015
zapsáno 12. říjen 2012 
vymazáno 21. leden 2016 
Člen představenstva:
Ing. Aleš Barabas
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2013
Den zániku členství: 1. duben 2016
zapsáno 14. červen 2013 
vymazáno 25. srpen 2016 
Člen představenstva:
MIROSLAV ŠTROKENDL
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. prosinec 2013
Den zániku členství: 1. prosinec 2016
zapsáno 1. prosinec 2013 
vymazáno 22. únor 2018 
Člen představenstva:
GREGOR PETER HOFSTÄTTER POBST
Praha
Den vzniku členství: 1. prosinec 2014
Den zániku členství: 1. listopad 2016
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 5. leden 2017 
Člen představenstva:
Ing. David Grund
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 1. říjen 2015
Den zániku členství: 1. říjen 2018
zapsáno 21. leden 2016 
vymazáno 2. listopad 2018 
Člen představenstva:
Mgr. Jakub Dusílek MBA.
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2015
Den zániku členství: 14. březen 2016
zapsáno 21. leden 2016 
vymazáno 25. srpen 2016 
Člen představenstva:
Ing. Aleš Barabas
Praha
Den vzniku členství: 1. duben 2016
Den zániku členství: 1. duben 2019
zapsáno 25. srpen 2016 
vymazáno 10. duben 2019 
Člen představenstva:
GIOVANNI GUIDI
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2016
Den zániku členství: 31. leden 2018
zapsáno 25. srpen 2016 
vymazáno 22. únor 2018 
Člen představenstva:
LJUBISA TESIC
Praha
Den vzniku členství: 1. listopad 2016
zapsáno 4. září 2017 
Člen představenstva:
LJUBISA TESIC
Maďarská republika
Den vzniku členství: 1. listopad 2016
zapsáno 5. leden 2017 
vymazáno 4. září 2017 
Člen představenstva:
MIROSLAV ŠTROKENDL
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. prosinec 2016
zapsáno 22. únor 2018 
Člen představenstva:
Tomáš Drábek
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2018
zapsáno 22. únor 2018 
Člen představenstva:
Ing. SLAVOMÍR BEŇA
None
Den vzniku členství: 1. říjen 2018
zapsáno 2. listopad 2018 
Člen představenstva:
Mgr. Jakub Dusílek MBA.
Praha
Den vzniku členství: 2. duben 2019
zapsáno 10. duben 2019 
vymazáno 2. květen 2019 
Člen dozorčí rady, předseda:
Mag. Dr. Johann Strobl
Rakouská republika
Den vzniku členství: 28. březen 2007
Den zániku členství: 3. srpen 2007
zapsáno 19. červenec 2007 
vymazáno 24. leden 2008 
Člen dozorčí rady, předseda:
Carlo Vivaldi
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2007
Den zániku členství: 5. únor 2011
zapsáno 25. březen 2008 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen dozorčí rady, předseda:
Francesco Giordano
Rakouská republika
Den vzniku členství: 2. březen 2011
Den zániku členství: 2. březen 2014
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady, předseda:
Francesco Giordano
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2014
Den zániku členství: 15. červenec 2015
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen dozorčí rady, předseda:
MIRKO BIANCHI
Švýcarská republika
Den vzniku členství: 4. listopad 2015
Den zániku členství: 20. prosinec 2016
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady, předseda:
SIMONE MARCUCCI
Italská republika
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Carmine Ferraro
Italská republika
Den vzniku členství: 28. březen 2007
Den zániku členství: 26. červenec 2011
zapsáno 12. září 2007 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
GIORGIO EBREO
Italská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2014
Den zániku členství: 30. srpen 2015
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Heinz Meidlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2017
zapsáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
Dr. Claus Nolting
Spolková republika Německo
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 31. prosinec 1998 
Člen dozorčí rady:
Helmut Konrad
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 6. srpen 2001
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 31. květen 1999 
Člen dozorčí rady:
Caspar von Hauenschild
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. červenec 2001
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Olaf Scheer
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. červenec 2001
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Wolf Schumacher
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 28. listopad 2000
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
Karl Sauer
Spolková republika Německo
Den zániku členství: 30. červenec 2001
zapsáno 31. květen 1999 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Erich Hampel
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 2. květen 2002
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. říjen 2002 
Člen dozorčí rady:
Mag. Martin Grüll
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 18. listopad 2004
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 3. květen 2005 
Člen dozorčí rady:
Mag. Wolfgang Haller
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 19. květen 2003
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 22. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Heinz Meidlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 30. červenec 2006
zapsáno 7. únor 2003 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady:
Heinz Meindlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. únor 2003 
Člen dozorčí rady:
Dkfm. Gerhard Bayreuther
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 21. březen 2002
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. říjen 2002 
Člen dozorčí rady:
Peter O. Kölle
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 19. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
Dr. Vincenzo Antonio Gallo
Italská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2001
Den zániku členství: 15. listopad 2001
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. říjen 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jiří Drbohlav
Praha
Den vzniku členství: 6. srpen 2001
Den zániku členství: 19. únor 2004
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 24. červenec 2004 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Petr Dušek
Praha
Den vzniku členství: 6. srpen 2001
Den zániku členství: 24. duben 2003
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 22. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Viktor Farka
Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členství: 6. srpen 2001
Den zániku členství: 15. listopad 2001
zapsáno 19. březen 2002 
vymazáno 7. říjen 2002 
Člen dozorčí rady:
Helena Šrámková
Praha
Den vzniku členství: 11. březen 2002
Den zániku členství: 21. červen 2006
zapsáno 7. říjen 2002 
vymazáno 20. březen 2007 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Friederike Kotz
Rakouská republika
Den vzniku funkce: 21. březen 2002
Den zániku funkce: 30. říjen 2006
zapsáno 7. říjen 2002 
vymazáno 20. březen 2007 
Člen dozorčí rady:
Harald Nograsek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 21. březen 2002
Den zániku členství: 6. září 2004
zapsáno 7. říjen 2002 
vymazáno 3. květen 2005 
Člen dozorčí rady:
Willibald Cernko
Rakouská republika
Den vzniku členství: 2. květen 2002
Den zániku členství: 19. květen 2003
zapsáno 7. říjen 2002 
vymazáno 22. listopad 2003 
Člen dozorčí rady:
Mag. Friedrich Kadrnoska
Rakouská republika
Den vzniku členství: 19. květen 2003
Den zániku členství: 19. únor 2004
zapsáno 22. listopad 2003 
vymazáno 21. červen 2004 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Jaroslava Laurová
Praha
Den vzniku členství: 3. červen 2003
Den zániku členství: 3. červen 2008
zapsáno 22. listopad 2003 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen dozorčí rady:
Ralf Cymanek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. prosinec 2003
Den zániku členství: 31. leden 2005
zapsáno 21. červen 2004 
vymazáno 10. červen 2005 
Člen dozorčí rady:
DDr. Regina Prehofer
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. leden 2004
Den zániku členství: 28. březen 2007
zapsáno 21. červen 2004 
vymazáno 19. duben 2007 
Člen dozorčí rady:
ing. Pavel Šlambor
Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2004
Den zániku členství: 30. květen 2008
zapsáno 27. říjen 2004 
vymazáno 14. srpen 2008 
Člen dozorčí rady:
Harald Vertneg
Rakouská republika
Den vzniku členství: 7. září 2004
Den zániku členství: 23. říjen 2007
zapsáno 3. květen 2005 
vymazáno 24. leden 2008 
Člen dozorčí rady:
Helmut Bernkopf
Rakouská republika
Den vzniku členství: 6. prosinec 2004
Den zániku členství: 28. březen 2007
zapsáno 3. květen 2005 
vymazáno 19. duben 2007 
Člen dozorčí rady:
Robert Zadrazil
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. únor 2005
Den zániku členství: 23. říjen 2007
zapsáno 10. červen 2005 
vymazáno 24. leden 2008 
Člen dozorčí rady:
Heinz Meidlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. červenec 2006
Den zániku členství: 30. červenec 2011
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jakub Stárek
Praha
Den vzniku členství: 15. listopad 2006
Den zániku členství: 30. květen 2008
zapsáno 20. březen 2007 
vymazáno 14. srpen 2008 
Člen dozorčí rady:
Thomas Gross
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 28. březen 2007
Den zániku členství: 18. prosinec 2008
zapsáno 19. červenec 2007 
vymazáno 22. leden 2009 
Člen dozorčí rady:
Elena Patrizia Goitini
Italská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2007
Den zániku členství: 28. duben 2008
zapsáno 24. leden 2008 
vymazáno 17. červenec 2008 
Člen dozorčí rady:
Carlo Vivaldi
Rakouská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2007
zapsáno 24. leden 2008 
vymazáno 25. březen 2008 
Člen dozorčí rady:
Carlo Marini
Italská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2007
Den zániku členství: 5. únor 2011
zapsáno 24. leden 2008 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen dozorčí rady:
Graziano Cameli
Italská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2008
Den zániku členství: 2. březen 2011
zapsáno 17. červenec 2008 
vymazáno 20. květen 2011 
Člen dozorčí rady:
Eva Mikulková
Kladno
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 18. červen 2011
zapsáno 14. srpen 2008 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Ivana Burešová
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 18. červen 2011
zapsáno 14. srpen 2008 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady:
ing. Pavel Šlambor
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2008
Den zániku členství: 18. červen 2011
zapsáno 14. srpen 2008 
vymazáno 15. září 2011 
Člen dozorčí rady:
Gerhard Deschkan

Den vzniku členství: 19. prosinec 2008
Den zániku členství: 28. duben 2014
zapsáno 15. červen 2009 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Tomica Pustisek
Rakouská republika
Den vzniku členství: 28. únor 2011
Den zániku členství: 26. duben 2012
zapsáno 20. květen 2011 
vymazáno 9. květen 2012 
Člen dozorčí rady:
Gianfranco Bisagni
Rumunská republika
Den vzniku členství: 2. březen 2011
Den zániku členství: 2. březen 2014
zapsáno 20. květen 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Eva Mikulková
Kladno
Den vzniku členství: 18. červen 2011
Den zániku členství: 18. červen 2014
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Ing. Milan Říha
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2011
Den zániku členství: 18. červen 2014
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Ivana Burešová
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2011
Den zániku členství: 30. listopad 2013
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 10. leden 2014 
Člen dozorčí rady:
Ebreo Giorgio
Italská republika
Den vzniku členství: 26. červenec 2011
Den zániku členství: 29. duben 2014
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Heinz Meidlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. srpen 2011
Den zániku členství: 29. duben 2014
zapsáno 15. září 2011 
vymazáno 2. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Mauro Maschio
Ukrajinská republika
Den vzniku členství: 26. duben 2012
Den zániku členství: 24. září 2015
zapsáno 22. červen 2012 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
Heinz Meidlinger
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2014
Den zániku členství: 29. duben 2017
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
Gianfranco Bisagni
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2014
Den zániku členství: 24. září 2015
zapsáno 20. listopad 2014 
vymazáno 12. leden 2016 
Člen dozorčí rady:
SUZANNE MALIBAS
Rakouská republika
Den vzniku členství: 29. duben 2014
Den zániku členství: 1. leden 2017
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
Ing. JANA SZÁSZOVÁ
Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. květen 2014
Den zániku členství: 13. květen 2017
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
Eva Mikulková
Kladno
Den vzniku členství: 24. červenec 2014
Den zániku členství: 14. červenec 2017
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
Mgr. MILOŠ BÁDAL
Praha
Den vzniku členství: 24. červenec 2014
Den zániku členství: 14. červenec 2017
zapsáno 2. říjen 2014 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
CSILLA IHÁSZ
Praha
Den vzniku členství: 4. listopad 2015
Den zániku členství: 20. prosinec 2016
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
BENEDETTA NAVARRA
Italská republika
Den vzniku členství: 4. listopad 2015
Den zániku členství: 4. listopad 2018
zapsáno 12. leden 2016 
vymazáno 10. duben 2019 
Člen dozorčí rady:
ENRICO MINNITI
Rakouská republika
Den vzniku členství: 4. listopad 2015
Den zániku členství: 20. prosinec 2016
zapsáno 21. leden 2016 
vymazáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
ANDREA DIAMANTI
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
WOLFGANG SCHILK
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
IVAN VLAHO
Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 23. prosinec 2017 
Člen dozorčí rady:
Ing. JANA SZÁSZOVÁ
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. červen 2017
zapsáno 23. prosinec 2017 
Člen dozorčí rady:
Eva Mikulková
Kladno
Den vzniku členství: 14. červenec 2017
zapsáno 23. prosinec 2017 
Člen dozorčí rady:
Mgr. MILOŠ BÁDAL
Praha
Den vzniku členství: 14. červenec 2017
zapsáno 4. září 2017 
Člen dozorčí rady:
BENEDETTA NAVARRA
Italská republika
Den vzniku členství: 4. listopad 2018
zapsáno 10. duben 2019 
Základní kapitál:
1 500 000 000,-Kč
zapsáno 1. leden 1996 
vymazáno 25. listopad 1997 
4 307 000 000,-Kč
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 31. prosinec 1998 
5 047 000 000,-Kč
zapsáno 31. prosinec 1998 
vymazáno 11. červenec 2003 
5 124 716 000,-Kč
zapsáno 11. červenec 2003 
vymazáno 27. srpen 2010 
7 324 716 000,-Kč
zapsáno 27. srpen 2010 
vymazáno 31. květen 2011 
8 749 716 000,-Kč
zapsáno 31. květen 2011 
vymazáno 1. prosinec 2013 
8 754 617 898,-Kč
zapsáno 1. prosinec 2013 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Údaje byly staženy 13. července 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 64948242 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 64948242 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies