UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha IČO 64948242 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - logo
IČO:64948242
Z. KAPITÁL:8.8 miliard Kč
SCHRÁNKA:  pmigtdu
ADRESA: Želetavská 1525/1, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Želetavská 1525 Praha 14000

Kontakty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Poslední změny

a události UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

12.5.2018    Nabídky práce: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. inzeruje 2 aktivní pracovní pozice
26.2.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 3608/SL178/MSPH ostatní zápis z DR
26.2.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 3608/SL179/MSPH ostatní zápis z DR
22.2.2018    Změna: Člen představenstva MIROSLAV ŠTROKENDL
22.2.2018    Zapsán člen představenstva Tomáš Drábek
22.2.2018    Vymazán člen představenstva GIOVANNI GUIDI
22.2.2018    Vymazán člen představenstva MIROSLAV ŠTROKENDL

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (88) |  sbírka listin (167)

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1996
Spisová značka:
B 3608 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
Identifikační číslo:
64948242
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. - a) příjem vkladů od veřejnosti;
b) poskytování úvěrů;
c) investování do cenných papírů na vlastní účet; - d) finanční pronájem (finanční leasing);
e) platební styk a zúčtování;
f) vydávání a správa platebních prostředků;
g) poskytování záruk;
h) otvírání akreditivů;
i) obstarávání inkasa;
j) poskytování investičních služeb;
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech,
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
k) vydávání hypotečních zástavních listů;
l) finanční makléřství;
m) výkon funkce depozitáře;
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
o) poskytování bankovních informací;
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
q) pronájem bezpečnostních schránek;
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda představenstva:
 
Baarova 1540/28, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 26. dubna 2015
Den vzniku členství: 26. dubna 2015
člen představenstva:
 
K Lukám 702, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členství: 1. října 2015
Předseda představenstva:
 
Čerchovská 1981/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
člen představenstva:
 
U dubu 1371/98, Braník, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
člen představenstva:
 
U dětského hřiště 743/13, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. listopadu 2016
člen představenstva:
 
84107 Bratislava, Charkovská 7, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. prosince 2016
člen představenstva:
 
Bílkova 863/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. února 2018
Počet členů:
7
Způsob jednání:
Jménem banky jedná její představenstvo jako kolektivní statutární orgán. Jednat za představenstvo jménem banky vůči třetím osobám mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisovat jménem banky mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky. Zastupovat banku navenek a podepisovat za banku dále mohou společně dva prokuristé, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky a připojí dovětek s odkazem na prokuru.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
00187 Řím, Via del Gambero 23, Italská republika
Den vzniku členství: 4. listopadu 2015
Místopředseda dozorčí rady:
 
Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 29. dubna 2017
Den vzniku členství: 29. dubna 2017
předseda dozorčí rady:
 
20832 Desio (MI), Via Parini 3, Italská republika
Den vzniku funkce: 1. března 2017
Den vzniku členství: 1. března 2017
člen dozorčí rady:
 
2603 Felixdorf, Steinfeldgasse 36, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
člen dozorčí rady:
 
1090 Vídeň, Wasagasse 6/20, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Podhorská 88/19, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 14. července 2017
člen dozorčí rady:
 
1020 Vídeň, Laufbergergasse 6/21-22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Bratislava, Hany Meličkovej 2989/18, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. června 2017
člen dozorčí rady:
 
Dlouhá 512, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 14. července 2017
Jediný akcionář:
UniCredit S.p.A.
00100 Řím, Via Alessandro Specchi 16, Italská republika
Registrační číslo: 00348170101
Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 16 320 000,- Kč
200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 13 375 000,- Kč
436 500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 771 600,- Kč
106 563 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 46,- Kč
Základní kapitál:
8 754 617 898,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost je právním nástupcem zrušené společnosti HYPO-BANK CZ a.s., IČO 44266120 se sídlem Praha 1, Štěpánská 27, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 1105, a přešla na ni veškerá práva a závazky zrušené společnosti.
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 7, IČ 15271064, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,l vložce 570. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.
Společnost HVB Bank Czech Republic a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti BAPS s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 15, PSČ : 11000, IČ: 48591947, dosud zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 18549, která byla zrušena bez likvidace převzetím jmění jediným společníkem, společností HVB Bank Czech Republic a.s.Rozhodným dnem převodu jmění je 1.1.2003.
Na společnost HVB Bank Czech republic a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Živnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ: 000 01 368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1350.
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přešlo jmění obchodní společnosti HVB Reality CZ, s.r.o., IČ: 604 65 859, se sídlem na adrese: Praha 1, Staré Město, Revoluční 17/764, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 26741, která byla zrušena bez likvidace v důsledku převzetí jmění společníkem, společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti UniCredit Factoring, s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102595.
Společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit CAIB Czech Republic a.s., IČ: 610 65 668, se sídlem na adrese Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8132. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s.
Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností UniCredit Bank Slovakia a.s., IČ: 00 681 709, se sídlem na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odíl Sa, vložka 34/B. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost vstoupila do právního postavení zanikající společnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů statutárního orgánu: 7

Originál výpisu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 3608/SL179/MSPH ostatní zápis z DR 27.10.2017 26.02.2018 2
B 3608/SL178/MSPH ostatní zápis z DR 26.07.2016 26.02.2018 2
B 3608/SL177/MSPH ostatní zápis ze schůze volební komise 17.07.2017 28.12.2017 1
Sbírka listin UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Údaje byly staženy 19. května 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 64948242 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 64948242 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů